Čas map – Zdokonalení návrhu úrovní na mapách Rybářský přístav, Ruinberg a Plzeň

Stojíme si za slibem, že podpoříme rozmanitost hry pomocí nových map, odstraníme nevyváženosti na odstraněných arénách a vyřešíme největší obavy komunity ohledně map, které byly předělány do HD. Chtěli jste o tom získat více informací, a proto vám během několika následujících týdnů nabídneme náhled na nová bojiště a zdokonalení návrhu úrovní u stávajících map.

Dnešní článek přibližuje změny u map Rybářský přístav, Ruinberg a Plzeň. Hraní na těchto mapách udivilo v průběhu času nemálo lidí, a proto jsme využili jejich předělání do HD jako příležitost k vylepšení vašeho zážitku. Než se dostaneme k podrobnostem, tak bychom vás rádi upozornili, že práce na nich stále probíhá a po testování mohou následovat další změny.

Rybářský přístav

Levé křídlo je zrádné pro oba týmy. Severní tým (horní základna) měl výhodu v útoku, což mělo často za následek ovládnutí celého koridoru. Jižní tým zároveň utrpěl citelné ztráty.

Pozice druhé obranné linie jižního týmu. Poté, co severní tým prorazil na levém křídle, využil jižní tým oblast jako přechodnou obranou pozici. Jelikož měl jižní tým pouze pár příhodných krytů, zažíval při obraně základny krušné chvíle.

Centrální vesnice sloužila oběma týmům jako frontová linie. V oblasti mohla hrát pouze vozidla, která měla dobré úhly sklápění děla. Pokud ve druhé fázi bitvy ovládl severní tým křižovatku v jihovýchodní oblasti, dostala se vozidla jižního týmu pod palbu ze tří směrů.

Zastavěná oblast představovala příhodné místo pro dobře obrněná vozidla. Technicky vzato byla tato část mapy dobrá k útokům jižního týmu, ale ztráta kontroly nad západním koridorem bránila týmu ve využití úspěchu.

1. Levé křídlo je zrádné pro oba týmy. Severní tým (horní základna) měl výhodu v útoku, což mělo často za následek ovládnutí celého koridoru. Jižní tým zároveň utrpěl citelné ztráty.

2. Pozice druhé obranné linie jižního týmu. Poté, co severní tým prorazil na levém křídle, využil jižní tým oblast jako přechodnou obranou pozici. Jelikož měl jižní tým pouze pár příhodných krytů, zažíval při obraně základny krušné chvíle.

3. Centrální vesnice sloužila oběma týmům jako frontová linie. V oblasti mohla hrát pouze vozidla, která měla dobré úhly sklápění děla. Pokud ve druhé fázi bitvy ovládl severní tým křižovatku v jihovýchodní oblasti, dostala se vozidla jižního týmu pod palbu ze tří směrů.

4. Zastavěná oblast představovala příhodné místo pro dobře obrněná vozidla. Technicky vzato byla tato část mapy dobrá k útokům jižního týmu, ale ztráta kontroly nad západním koridorem bránila týmu ve využití úspěchu.

Verze levého koridoru byla zrevidována tak, aby vyhovovala oběma týmům. Přidali jsme dodatečné kryty, které zajistí při útoku podobné podmínky. Také jsme změnili obranné pozice jižního týmu.

Centrální část mapy bude nabízet stejné šance pro všechny typy vozidel, bez ohledu na úhly sklápění děla. Také jsme zdokonalili pozice pro různé typy vozidel: bude snazší odhalit nepřátelské manévry a najít kryty a dobré pozice pro střelbu z dálky.

1. Verze levého koridoru byla zrevidována tak, aby vyhovovala oběma týmům. Přidali jsme dodatečné kryty, které zajistí při útoku podobné podmínky. Také jsme změnili obranné pozice jižního týmu.

2. Centrální část mapy bude nabízet stejné šance pro všechny typy vozidel, bez ohledu na úhly sklápění děla. Také jsme zdokonalili pozice pro různé typy vozidel: bude snazší odhalit nepřátelské manévry a najít kryty a dobré pozice pro střelbu z dálky.

NEVYVÁŽENOSTI

Týmy s výchozí pozicí na jihu zažívaly při snaze na levém křídle krušné časy, protože většina krytých pozic na jejich cestě (a nebylo jich mnoho) měla jen malé využití, pokud jste neměli dobré sklápění děla. Zároveň měl tým na severu v tomto místě mnohem lepší šance na prolomení křídla (červená 1) a vybudování silné obrany, což předznamenávalo okamžitou prohru jižního týmu.

Poté, co těžké a střední tanky severního týmu vyvinuly na křídle tlak (červená 1), jeho lehké tanky pokračovaly dále na jih (červená 2), zatímco jejich ráznější spojenci potlačili snahy vozidel jižního týmu o přesun do středu západního křídla a protiútok. Nakonec se jižní tým shromáždil poblíž křižovatky (žlutá 1) a tam se „zakempoval“. První útočníci ze severního týmu (červená 2) pokračovali v náporu za podpory stíhačů tanků z druhé linie (červená 1). Jakmile obsadili jihozápad, tak systematicky ničili nepřátele, kteří se nacházeli v centrální oblasti (žlutá 3) a podél cesty na východní křídlo (žlutá 4). Nápor často pokračoval až do doby, než severní tým obsadil velkou oblast a nepřítele obklíčil.

Technicky vzato mohlo město na východě poskytnout slušný základ pro útok na jižní tým. To se však po ztrátě západního křídla podařilo jen zřídka. Pokud se to však povedlo, nezbývala severnímu týmu žádná jiná možnost než pasivní obrana (modrá 7 – 9).

ZMĚNY

Mapa dostala mnohem vyváženější frontovou linii a nabízí oběma týmům stejné šance k vedení náporu v klíčových směrech. Nyní má údolí na západě více krytů, a dává oběma týmům stejné šance k obsazení křídla. Tým, který začíná na severu, stále může vyhrát ve strategických oblastech blíže ke středu křídla (červená 1 a 2). Ale nyní ho lze zastavit. Jižní tým může k potlačení nepřátelských útoků využít obranné pozice v levém dolním rohu mapy (žlutá 1 a 2).

Bez ohledu na to, na které straně jste, nemusíte už nadále „kempovat“ v bezpečných zónách a čekat na přešlap nepřítele. Využijte mlýn (žlutá 3) k podpoře spojenců při postup na nepřátelské území.

Oba týmy zpravidla zažívaly krušné chvíle v centrální oblasti, ačkoliv jižní tým to měl snazší díky několika příhodným pozicím (zelená 1 – 3). Severní tým měl v centru jen jednu dobrou pozici (modrá 1), což k aktivnímu náporu nestačilo a nechávalo to tým vystavený nepřátelskému dělostřelectvu. Nyní je oblast mnohem otevřenější a nabízí spoustu příležitostí pro průzkumníky z obou táborů.

Kryté pozice byly přepracovány tak, aby se minimalizoval dopad sklápění děla, díky čemuž jsou užitečnější pro širší škálu vozidel. A nakonec jsme přesunuli několik keřů a stromů, čímž jsme zjednodušili odhalení směru palby a nalezení úkrytu a výhodných palebných pozic.

AKTUALIZACE STAVU

Abychom mohli Rybářský přístav prohlásit za připravený k vydání, musíme opravit ještě několik potíží. V současné době nabízí centrum mapy bezproblémovou palbu v klíčových směrech, a to na město na východě a na západní křídlo. Jeho obsazení tak může změnit hru. Je tedy jen přirozené, že sem oba tábory budou vysílat větší síly, což však podkopává celkové vyvážení mapy.

Ruinberg

Z této pozice měl severní tým nerušený výhled do otevřené radiální oblasti a dokázal zadržet útok jižního týmu v zastavěné oblasti.

Nová pozice pro jižní tým (nižší základna). Umožňuje rychlým vozidlům čelit nepříteli na severním předměstí.

Oblast, která rozdělovala zastavěnou oblast na dvě části. Přímo na ní závisely útoky každého z týmů: pro napadení nepřítele v boji zblízka bylo nezbytné tuto otevřenou oblast překonat. Po zabrání pozic na severním předměstí měl severní tým zpravidla výhodu.

Nová pozice pro jižní tým, která je určena ke kontrole radiální oblasti.

1. Z této pozice měl severní tým nerušený výhled do otevřené radiální oblasti a dokázal zadržet útok jižního týmu v zastavěné oblasti.

2. Nová pozice pro jižní tým (nižší základna). Umožňuje rychlým vozidlům čelit nepříteli na severním předměstí.

3. Oblast, která rozdělovala zastavěnou oblast na dvě části. Přímo na ní závisely útoky každého z týmů: pro napadení nepřítele v boji zblízka bylo nezbytné tuto otevřenou oblast překonat. Po zabrání pozic na severním předměstí měl severní tým zpravidla výhodu.

4. Nová pozice pro jižní tým, která je určena ke kontrole radiální oblasti.

NEVYVÁŽENOSTI

Spolu s vizuálním zdokonalením jsme se pokusili o nápravu nevyvážeností, které usnadňovaly bitvu týmu, jenž začíná v severní sekci mapy.

Tým začínající na severu měl velkou výhodu při boji ve městě, protože mohl obsadit palebné pozice podél centrální cesty (A). Tato nížina mu poskytovala slušný kryt (husté křoviny a snížený terén). Mohl tedy škodit nepřátelům jedoucím do města z jihovýchodu, zorganizovat výpad do města a/nebo podporovat spojence bojující ve městě — to vše jen s minimální šancí na odhalení z města. Ve výsledku severní tým často získal centrální a horní části města, sevřel jižní tým do kleští a zvítězil.

ZMĚNY

Abychom šance na vítězství vyrovnali, přidali jsme novou pozici na východním okraji města (severně od centrální cesty). Týmu ze severu je povětšinou k ničemu. Naopak její ovládnutí může změnit hru pro tankisty, kteří se objeví na jihu. Scénáři, který jsme právě popsali, dokážou zabránit tím, že zlikvidují nepřátele rozmístěné v oblasti A, i nepřátele rozeseté po poli.

Pro další posílení jižního týmu jsme také změnili vyvážení oblasti v bodě „2“. Nyní odsud můžete střílet na tanky, které sem postupují z oblasti „B“.

Plzeň

Nížina s hangáry je nyní na stejné úrovni jako zbytek mapy, což otevírá nerušený prostor pro střelbu do střední oblasti.

Kopce na okraji mapy, které umožní stíhačům tanků poskytovat spojencům palebnou podporu.

Kopce na okraji mapy, které umožní stíhačům tanků poskytovat spojencům palebnou podporu.

Nová přechodová oblast mezi malými a centrálními hangáry. Snižuje dobu potřebnou pro změnu křídel a zvyšuje variabilitu akcí.

Centrální část mapy s větším počtem otevřených oblastí vystavených palbě.

Uhelné haldy, které mohou využít průzkumníci a střední tanky k rychlým manévrům. Průzkumníci mohou vykukovat zpoza hald a odhalovat nepřátele, zatímco střední tanky by se měly držet za průzkumníky a střílet na vše, co se odhalí.

Kopce na severu a jihu pravého křídla byly přidány kvůli kontrole nad uhelnými haldami. Tyto pozice jsou vhodné pro stíhače tanků.

Kopce na severu a jihu pravého křídla byly přidány kvůli kontrole nad uhelnými haldami. Tyto pozice jsou vhodné pro stíhače tanků.

Dlouhá a přímá cesta s hustými křovinami a jen stěží nějakým úkrytem. Vede podél pravého okraje mapy a lze ji využít k prolomení křídla.

1. Nížina s hangáry je nyní na stejné úrovni jako zbytek mapy, což otevírá nerušený prostor pro střelbu do střední oblasti.

2. Kopce na okraji mapy, které umožní stíhačům tanků poskytovat spojencům palebnou podporu.

2. Kopce na okraji mapy, které umožní stíhačům tanků poskytovat spojencům palebnou podporu.

3. Nová přechodová oblast mezi malými a centrálními hangáry. Snižuje dobu potřebnou pro změnu křídel a zvyšuje variabilitu akcí.

4. Centrální část mapy s větším počtem otevřených oblastí vystavených palbě.

5. Uhelné haldy, které mohou využít průzkumníci a střední tanky k rychlým manévrům. Průzkumníci mohou vykukovat zpoza hald a odhalovat nepřátele, zatímco střední tanky by se měly držet za průzkumníky a střílet na vše, co se odhalí.

6. The hills at the north and south of the right flank are added for control over the coal hills. These positions are suitable for tank destroyers.

6. Kopce na severu a jihu pravého křídla byly přidány kvůli kontrole nad uhelnými haldami. Tyto pozice jsou vhodné pro stíhače tanků.

7. Dlouhá a přímá cesta s hustými křovinami a jen stěží nějakým úkrytem. Vede podél pravého okraje mapy a lze ji využít k prolomení křídla.

NEVYVÁŽENOSTI

Plzeň vyvolávala pocit, že je příliš malá, a pokud se jedná o hratelnost pro stíhače tanků bez věží a slabě obrněná vozidla, nabízela toho jen málo. Střední tanky se držely dále od středu východního křídla, protože nenabízelo žádné krytí před dělostřeleckými granáty. Západní křídlo zase mělo příliš mnoho zón, skrz které se dalo střílet, což oběma týmům bránilo ve vyvíjení tlaku/obraně v určitých směrech a měnilo to bitvy v pěkné šílenství. Jakmile jste do této oblasti vjeli, tak jste zde v podstatě uvízli bez možnosti stažení či postupu. A nakonec, centrální oblast podporovala „kempování“, protože neprůjezdný velký hangár se stal smrtící pastí pro každého dostatečně lehkovážného na to, aby se podél něj pokusil projet.

ZMĚNY

Abychom vyřešili vaše připomínky, rozšířili jsme mapu na 1 x 1 km, přidali jsme kryté pozice a zvýšili vzdálenost mezi hangáry na levém křídle, odstranili některé stavby v „zemi nikoho“ uprostřed a zcela jsme přepracovali východní (pravé) křídlo.

Tyto změny by měly podpořit všestrannější zážitek a zároveň by díky nim měla být mapa přívětivější pro všechny třídy vozidel.

Upozorňujeme: Mapa Plzeň bude vydána až po aktualizaci 1.0. Těšte se!

 


Dejte nám vědět, co si o těchto předělávkách myslíte, a zůstaňte poblíž kvůli dalším novinkám! Příště se budeme bavit o mapách Erlenberg, Charkov a Step. Třetí článek v sérii se bude týkat Kampánie a ostatních map, který byly kvůli nevyváženosti odstraněny z rotace. Právě nyní pracujeme na způsobu, jak jejich společný problém opravit a přivést je zpět.

Zavřít