Změna vyvážení vozidel v aktualizaci 9.20

Když je velká práce na systému tvorby týmů a dělostřelectvu z cesty, můžeme se konečně zase zaměřit na budování silnějších národních linií vozidel. Než však začneme vysvětlovat úpravy vyvážení vozidlo od vozidla, pojďme si nastínit celkový přístup, který jsme k revizi technologického stromu zaujali, jeho cíle a to, jak jich plánujeme dosáhnout.

Zopakujeme stejný způsob, jakým jsme to dříve v tomto roce provedli s německými tanky. To znamená, že vezmeme celou národní linii a zrevidujeme bojové parametry u všech vozidel, která v ní jsou, najednou. To by mělo zajistit, že technologický strom zůstane soudržný a poskytne v rámci každého národa jedinečný zážitek s definitivními vlastnostmi tříd vozidel. Změny se budou provádět ve verzi 9.20, a další verze jsou navrženy tak, aby tyto jedinečné atributy hratelnosti vymezily a předaly dále.

Aktualizace 9.20 prochází pět národů — Francii, USA, SSSR, Německo a Japonsko. Musíme se tedy postarat o slušný kousek, a víme, že už úzkostlivě čekáte na podrobnosti. Tak se na ně pojďme podívat!

Sovětský technologický strom

Jak se hra vyvíjela, tak se některé sovětské tanky zhoršily, zatímco expanze linie způsobila zmatek v postupu na vysokých úrovních. Aktualizace 9.20 se pokusí obnovit soudržnost celého technologického stromu s komplexními změnami u stíhačů tanků, středních tanků i těžkých tanků:

STŘEDNÍ TANKY

Revize středních tanků by měla pomocí značného zvýšení síly čelního pancíře upevnit jejich roli jakožto aktivních středních tanků se silným pancířem věže. To umožní sovětským tankům pohlcovat věží poškození, zatímco korbu budou držet v úkrytu.

T-44, T-54 první prototyp a T-44-100

Nejlepší věž na T-44 dostala 200 mm efektivního pancíře na čelní straně (dříve 120 – 140 mm) a až 300 mm efektivního bočního pancíře, takže už se nemusí vyhýbat protivníkům stejné úrovně a může „napochodovat“ i do duelů s nepřáteli vyšších úrovní. Tanky T-54 první prototyp a Т-44-100 měly své nejlepší věže posílené stejným způsobem. Navíc vám výběr děla nedával ve skutečnosti pocit jiné hratelnosti. Takže jsme se zaměřili na úpravu děl 100mm LB-1 a 122mm D-25-44. 122mm dělu jsme zlepšili rychlost palby a je nyní jasnou volbou do soubojů zblízka. 100mm dělo má nyní díky vylepšené stabilizaci a času zaměření lepší šanci na úspěšné zásahy při palbě za pohybu a palbě z nehybné pozice. Více zazáří v opatrných soubojích na střední vzdálenost. 

T-54

Hrůzu nahánějící T-54 na IX. úrovni dokáže zahanbit v podstatě jakýkoliv střední tank. Jeho pevná a angulární věž však časem ztratila něco ze své hodnoty, a T-54 už si v soubojích na střední a velkou vzdálenost nevede tak dobře, jako tomu bylo dříve. Posílili jsme pancíř jeho věže (oblast u mantletu děla), abychom obnovili jeho sebejistotu.

Nejlepší děla pro T-54 byla také zrevidována, aby se zdůraznily rozdíly v postupu z T-54 na T-62A nebo na Objekt 140. Tank T-62A se svým lepším mířením a ovládáním děla se odemyká přes dělo 100mm D-54, které se hodí pro hraní na střední a velkou vzdálenost. Objekt 140 se více orientuje na střední a krátkou vzdálenost, a proto se tedy odemyká přes dělo pro styl boje zblízka, D-10T2S. Také jsme využili příležitost a posílili jsme tanku T-54 věž, abychom zlepšili jeho konkurenceschopnost.

Objekt 140

Díky kombinaci slušné rychlosti, snadného ovládání děla a solidní ochrany je Objekt 140 na X. úrovni extrémně všestranný — může dělat cokoliv, od průzkumu po obchvatné manévry. Slabý pancíř stropu jeho věže šel však snadno překonat a kazil tak jeho jinak skvělý obraz. Abychom to napravili, zvýšili jsme sílu pancíře stropu věže na úroveň tanku T-62A. Všimněte si však, že zranitelné poklopy mu zůstaly. Až tedy vezmete nově vyvážený Objekt 140 na vyjížďku, tak buďte opatrní, jinak můžete skutečně rychle skončit s obličejem plným AP granátů.

TĚŽKÉ TANKY

IS-7

Aktualizace 9.20 nastavuje kurz revize sovětských těžkých tanků prostřednictvím nového vyvážení IS-7. Špatné ovládání děla a průměrná přesnost znemožňovali zasazení přesného zásahu, obzvláště za pohybu, a často zanechali hráče s pocitem, že ho předčí téměř jakýkoliv jiný těžký tank X. úrovně. Abychom podali IS-7 tolik potřebnou pomocnou ruku, snížili jsme mu čas zaměření a rozptyl za pohybu a při rotaci věže. To by mu mělo umožnit plné využití jeho palebné síly, zatímco 2 400 HP zajistí jeho životnost. Dohromady jsou tyto změny určeny ke zdůraznění úlohy IS-7 jakožto průlomového vozidla na krátkou vzdálenost, které dokáže efektivně vést útok.

Do budoucna zdůrazníme rozdíl mezi liniemi IS a KV. Naším cílem je vrátit liniím KV zpět jejich význam a upevnit jejich pozici silných a dobře chráněných strojů na poškození.

STÍHAČE TANKŮ

Ačkoliv existují dvě linie sovětských stíhačů tanků, většina hráčů by hrála jen tu, která vede k vozidlu Objekt 268 - a v rámci této linie se nepřiměřeně velké množství lidí zastaví na ISU-152, nebo sice pokračují a odemknou Objekt 268 na X. úrovni, ale nikdy s ním nehrají. Bylo jasné, že jim musíme dát skutečný důvod k odemčení a hraní s vozidlem Objekt 268. Abychom to mohli provést, museli jsme změnit vyvážení ISU-152, a to je vždy ošemetné. Výsledkem bylo zachování děsivého alfa poškození ISU-152, ale omezení jeho průbojnosti a kompenzace tohoto omezení přidáním pohyblivosti a většího množství HP. To nám pak umožnilo zlepšit Objekt 704 a nakonec dostat lepší sadu statistik i pro Objekt 268 na X. úrovni.

ISU-152

Když se podíváte na ISU-152, je to skvělý stíhač tanků pro okamžitou palbu bez nějakého velkého míření; Objekt 704 je stejný jako ISU-152, ale silnější, zatímco Objekt 268 vypadá v tomto triu poněkud nevýrazně. Potřebovali jsme, aby cesta k Objektu 268 dávala více smyslu, a začali jsme tím, že jsme nejlepší dělo ISU-152, BL-10, nahradili za dělo 152mm D-4S. Je podobné jako BL-10 v každém parametru, kromě nepatrně nižší průbojnosti (260 mm). Stále umožňuje, aby byl ISU-152 tím stíhačem tanků s „velkou ránou“, ale zároveň nám dává trochu prostoru k vylepšení jeho pancíře. Kromě toho také ISU-152 přijde o některá 122mm děla, což vyzkoumání jeho nejlepšího děla usnadní.

Pokud jste nejlepší dělo ještě nevyzkoumali a používáte 122mm BL-9S, dostanete po vydání verze 9.20 nové nejlepší dělo.

Objekt 704

Děsivý Objekt 704 (úroveň IX) přidává alternativní dělo, 152mm D-4S, zatímco si zachovává jako svou nejlepší možnost silné dělo BL-10, což do hraní s ním přináší větší všestrannost.

Objekt 268

Aby byla X. úroveň vhodnou odměnou za postup skrz celou cestu až na konec linie, posílili jsme rychlost jeho AP granátu ze 760 m/s na 950 m/s, a zároveň jsme srovnali sklápění jeho děla s Objektem 704. Díky tomu by měl být efektivnější při zasahování nepřátel na velkou vzdálenost a při ničení pohyblivých cílů.

Francouzská vozidla

Kdysi skvělá francouzská linie je dnes jen stínem svého bývalého já: její stíhače tanků byly zmrzačeny do té míry, že je nikdo ani nechce odemykat, zatímco АМХ 30 a AMX 30 B se hrají stejně jako německý Leopard 1 a Leopard Prototyp A. S verzí 9.20 se jí pokusíme vrátit její význam:

 • Změnili jsme vyvážení středních tanků IX. a X. úrovně, takže se s nimi nyní hraje jako s podpůrnými vozidly na střední vzdálenost, a propůjčili jsme jim jedinečný vzhled a pocit ze hry.
 • Abychom umožnili jejím stíhačům tanků opět dělat zázraky, opřeli jsme se do toho, v čem francouzská linie vyniká, a dali jsme jim děla s automatickým nabíjením, která mají význam. Také jsme opravili nevyváženost v jejich pohyblivosti a inkonzistenci jejich pancíře a slabých míst.

STŘEDNÍ TANKY

АМХ 30 a AMX 30 B

Tanky АМХ 30 a AMX 30 B budou více odolné díky značně posílenému pancíři věže, a k odstřelování nepřátel mohou využít nerovný terén. Mějte na paměti, že korba zůstává slabá a tím pádem zranitelná nepřátelskými granáty.

Tyto dva tanky také dostanou lepší stabilizaci děla, která jim spolu s jejich slušnou rychlostí a pohyblivostí umožní, aby se rychle pohybovaly po bojišti a dostali svá děla na místa, kde jich bude zapotřebí. Pokud jde o děla, tak se АМХ 30 a AMX 30 B nyní chlubí nejlepším poškozením za minutu ze všech středních tanků. Můžete se tedy vrhnout na své nepřátele, způsobit jim velké poškození a rychle se schovat zpět do úkrytu. Aby byla tato děla co nejúčinnější na střední vzdálenost, nepatrně jsme snížili jejich přesnost a průbojnost s AP granáty.

TĚŽKÉ TANKY

AMX 50-100

AMX 50-100 se chlubí skvělou pohyblivostí v kombinaci s působivým potenciálem poškození. V boji to však často nedokáže využít kvůli velkému profilu a zranitelnému pancíři korby. Verze 9.20 posiluje odolnost AMX 50-100 a jeho šance na větší dopad na hru díky znatelnému zlepšení ve sklápění děla. Nyní může dštít zkázu zpoza kopců, a držet svou masivní a špatně chráněnou korbu v bezpečí před nepřátelskými granáty.

STÍHAČE TANKŮ

Chtěli jsme udělat z děl s automatickým nabíjením charakteristický rys francouzských stíhačů tanků VIII. – X. úrovně, a proto jsme přidali dělo s automatickým nabíjením pro AMX AC mle. 48 i AMX 50 Foch.

AMX AC mle. 48 a AMX 50 Foch

AMX 50 Foch (úroveň IX) dostane čtyřranné 120mm dělo s automatickým nabíjením, s průměrným alfa poškozením 400. AMX AC mle. 48 nyní nese tříranné 120mm dělo s automatickým nabíjením, se stejným průměrným alfa poškozením 400. Navíc se oba tyto stíhače tanků nyní chlubí bočním pancířem, který je dostatečně silný k odražení nepřátelských granátů. AMX AC mle. 48 také těží z nepatrného posílení pohyblivosti, zatímco AMX 50 Foch má svou pohyblivost nepatrně sníženou.

AMX 50 Foch (155)

Pokud myslíte na AMX 50 Foch (155), tak ten si rozhodně zaslouží neprodávat. Ačkoliv se u něho v průběhu let vyvinulo několik slabých stránek a v porovnání s ostatními stíhači tanků nejvyšších úrovní poněkud vybledl, stále ho můžete co chvíli vidět, jak se žene bojištěm. Zároveň se v návaznosti na změny u VIII. – IX. úrovně stal tento stíhač nevhodným na nejvyšší úroveň, což vytvořilo dilema. Mnoho hráčů v komunitě má pro AMX 50 Foch (155) slabost, a jeho odstranění ze hry by nikoho nepotěšilo. Chvíli nám to trvalo, ale našli jsme způsob, který by měl dát zrevidované linii stíhačů tanků odpovídající vozidlo X. úrovně, a zároveň nechat starý dobrý Foch (155) na seznamu.

Počínaje verzí 9.20 se stane Foch (155) speciálním vozidlem, zatímco na X. úroveň dorazí zcela nový stíhač tanků, AMX 50 Foch B. Tento nováček je v podstatě zrevidovanou verzí AMX 50 Foch (155), ale namísto 155mm dělem je vybavený šestiranným 120mm dělem s automatickým nabíjením, které působí 400 alfa poškození. Také je posílený lepším čelním a bočním pancířem. Díky nízké siluetě měl AMX 50 Foch (155) poměrně špatné sklápění a náměr děla, což omezovalo jeho užitečnost. Obojí jsme zvýšili, abychom posílili jeho efektivitu v nerovném terénu.

[THE LIST WITH CHANGED COMBAT PARAMETERS]

AMX 50 Foch B

Pojďme si vysvětlit některé čistě technické detaily této změny:

 • Co bude s bojovými parametry vozidla AMX 50 Foch (155)? 
  Bude těžit ze stejné sady vylepšení, které dostane nové vozidlo X. úrovně (kromě děla - zachová si své 155mm dělo s automatickým nabíjením): jeho čelní a boční pancíř je silnější a sklápění i náměr děla se o pár stupňů zvýšili.
 • Jak můžete získat AMX 50 Foch B a AMX 50 Foch (155)? 
  Pokud jste vyzkoumali a zakoupili AMX 50 Foch (155), tak zůstane ve vaší garáži a jeho status se změní na speciální vozidlo, a také dostanete AMX 50 Foch B. A nakonec, pokud ho zrovna zkoumáte, musíte si pospíšit, protože po vydání verze 9.20 již nebude možné AMX 50 Foch (155) zakoupit.
 • Co zůstává na AMX 50 Foch (155)? 
  Uchová si bojové statistiky, ZK, úspěchy, medaile a vítězné znaky.
 • Co se přesune na AMX 50 Foch B? 
  Všechny prvky úpravy vzhledu (kamufláže, emblémy a nápisy) přejdou na AMX 50 Foch B na celý čas jejich zbývajícího trvání. Posádka vozidla AMX 50 Foch (155) bude přeškolena na AMX 50 Foch B. A jelikož má AMX 50 Foch (155) speciální status, můžete pro něho naverbovat posádku z libovolného francouzského stíhače tanků bez postihu.
 • Co bude s municí a vybavením? 
  Granáty budou odstraněny, ale nemusíte se bát: k vašemu účtu se připíše jejich plná cena v kreditech. Vybavení bude odmontováno a přesunuto do skladiště, a budete ho moci využít na jakékoliv další vozidlo.
Víme, kolika z vás přirostl tank Bat.-Châtillon 25 t. k srdci. To i nám! Po zvážení vašich připomínek ohledně změn, které jsme u něho plánovali provést, jsme se vrátili zpět k přezkoumání testovacích výsledků a nenašli jsme dostatečný důvod ke změně vyvážení tohoto drahocenného vozidla. Proto ho prozatím ponecháme beze změny.

Německá vozidla

TĚŽKÉ TANKY

Mäuschen

Mäuschen na IX. úrovni nepotřebuje žádné zásadní úpravy ve vyvážení, kromě jedné: ukázalo se, že ve své standardní konfiguraci je velmi frustrující, takže jsme mu dali více pohyblivosti, díky čemuž bude hraní s ním zábavnější. Také by to mělo zjednodušit postup v linii na tank Maus.

Maus

Maus se vrátil na svou pozici skvělé, poškození pohlcující pevnosti. Avšak v naší dychtivé snaze o vylepšení tanku jsme zašli trochu příliš daleko s jeho udělovaným poškozením. Chtěli jsme zachovat jeho přirozenost „tahouna“ ale zároveň také zaměřit trochu pozornosti na E100. Snížili jsme tedy množství jeho HP a zpomalili mu rychlost nabíjení. Ačkoliv nebude tento supertěžký tank dělat takové škody, jako dříve, neměly by tyto změny ovlivnit jeho celkovou hratelnost. Zůstává i nadále obrněnou pevností.

STÍHAČE TANKŮ

8.8 cm Pak 43 Jagdtiger

Rychlopalný a přesný 8.8cm Pak 43 Jagdtiger představoval zklamání v oblasti pohyblivosti, a díky tomu bylo obtížné dostat z něho to nejlepší. Když byla zapotřebí pomoc na druhém křídle, nemohl tento stíhač tanků překonat vzdálenost včas. Posílili jsme vozidlu 8.8cm Pak 43 Jagdtiger pohyblivost, což mu umožní dostat se do boje dostatečně včas na to, aby bylo k užitku. To by vám mělo zajistit více obohacující zážitek, když se rozhodnete, že místo čekání na nepřítele budete rozdávat pořádné poškození.


Americké střední tanky

M48A1 Patton a M46 Patton

Tanky M48A1 Patton a M46 Patton milují veteráni z řad hráčů. V jednom okamžiku dominovaly bojišti, avšak v průběhu času upadly v nemilost kvůli své nízké odolnosti. Oslabená věž nebyla dostatečně silná na to, aby patřičně odměnila dobré hraní na hřebenech a v kopcích. Kupole se dala příliš snadno zaměřit. Dali jsme těmto tankům novou věž s menší kupolí a lepší ochranou, aby z nich byla v rukou experta opět nebezpečná zbraň.

Japonské těžké tanky

Japonská linie těžkých tanků doslova volala po přeorientování a novém vyvážení, a to po celé cestě od V. úrovně až na úroveň X. Vložili jsme vyvážené a navzájem se doplňující styly hry přímo do centra jejich návrhu, a upravili jsme každé vozidlo s výjimkou jediného: O-Ni. Tyto změny by měly dát supertěžkým tankům jejich vlastní jedinečný pocit ze hry: více hraní ve stylu „průlom a útok“, se skvělým čelním pancířem a výběrem ze dvou stylů děl.

O-I Exp

Na vozidlo V. úrovně obrovská průbojnost 105mm děla dělala z O-I Exp. monstrum, které vše ničilo jedním výstřelem. Toto dělo jsme odstranili, což by mělo hráče povzbudit k tomu, aby vyvinuli propracovanější bojový plán, než jen zamířit a vystřelit. Pohyblivost také „dostala zásah“, ale tank získal značně posílený čelní pancíř. To by mělo vyrovnat šance i proti vozidlům vyšších úrovní, a srovnat jeho hratelnost se zbytkem japonských těžkých tanků.

O-I

Pokud jste někdy narazili s vozidlem nižší úrovně na tank O-I na úrovni VI, měli byste vědět, jak strašně obtížné bylo proražení jeho silného pancíře. Ani obchvat nepomohl. Aktualizace 9.20 ubere ze síly jeho zadního pancíře a zvýší vaše šance na jeho překonání.

O-Ho

Děla tanků by měla nabízet zvyšující se výhodu nebo jiný herní styl. Například dělo 10cm Experimental Tank Gun Kai mělo nabídnout tanku O-Ho rychleji pálící dělo s nižším alfa poškozením než dělo 15cm. Pokud jste vylepšenou možnost využili, měli jste o 30 větší poškození a mohli jste prostřelit i tanky vyšších úrovní, když jste pečlivě mířili na slabá místa. Když však zuří bitva, tak nemáte vždy čas na pečlivé míření, a raději použijete prémiovou munici, abyste vozidlo vyšší úrovně poškodili, než se příležitost k tomu vytratí. 10cm dělo tanku O-Ho tuto volbu nenabízelo — nyní ji však již má.

Type 4 a Type 5 Heavy

Úpravy tanků Type 4 a Type 5 Heavy, které jsme provedli ve verzi 9.17.1, se osvědčily dobře — alespoň částečně. Kdysi neohrabané a zranitelné ze strany svých vrstevníků, odešly tyto tanky se značně silnějším čelním pancířem, což jim společně s posílenou palebnou silou vydobylo místo mezi těžkými tanky. Přiznáváme však, že s pancířem jsme zašli příliš daleko. Tyto dva tanky nemají zepředu téměř žádné slabé místo, a díky tomu jsou imunní vůči poškození od vozidel VII. – VIII. úrovně. Abychom obnovili rovnováhu, zrevidovali jsme jejich čelní pancíř a přidali jsme na něj několik slabších oblastí (240 – 260 mm pro tank X. úrovně a 220 – 240 mm pro tank IX. úrovně). 

Přidejte se k nám na fóru a podělte se s námi o své názory ohledně těchto úprav vyvážení. Vaše komentáře čteme, i když na ně okamžitě neodpovídáme, a rozhodně vezmeme při práci na verzi 9.20 v úvahu vaše požadavky.

Zavřít