Aktualizace 9.18: Celková revize dělostřelectva

Dělostřelectvo bylo již dlouhou dobu komunitě trnem v oku, ať už jste ho řídili (vzpomeňte si na špatnou přesnost a nepříjemně dlouhou dobu nabíjení), nebo jste byli posláni přímo zpět do garáže výstřelem, který přišel jako blesk z čistého nebe. Ať už to však za tu dobu mohlo být jakkoliv nervy drásající a odrazující, tak dělostřelectvo do hry patří. Jen potřebovalo důkladnou revizi, která mu pomůže, aby v týmu i na bojišti zaujalo své právoplatné místo. A té se mu dostalo ve verzi 9.18.

Aktualizace zavádí sadu změn pro bojové parametry a mechaniky dělostřelectva, a všechny jsou určené k tomu, aby bylo hraní s ním více orientované na tým, více napínavé a uspokojivé, a zároveň aby bylo hraní proti němu mnohem méně frustrující. Místo rozdávání masivního poškození, vynucených remíz a „kempování“ na základně, teď dělostřelectvo funguje v úzké spolupráci se zbytkem týmu, oslabuje cíle a pomáhá z velké vzdálenosti stanovit směr útoku. Postih za to, že vás zasáhne, se snížil, a nepošle vás zpátky do garáže. Těžké tanky se tedy méně obávají vyrazit do čela útoku, což by mělo napomoci akčnějšímu, plynulejšímu a zábavnějšímu zážitku pro všechny třídy vozidel.

Změn, které mění dělostřelectvo ve vozidla palebné podpory na dlouho vzdálenost, jsme se dotkli ve vyhlášení společného testu. Dnes je dopodrobna rozebereme, a také se budeme bavit o ekonomice dělostřelectva a individuálních bojových misích.

Omezení počtu dělostřelectva

Počínaje verzí 9.18 má každý tým nanejvýš tři dělostřelectva, a ta nemohou spolupracovat v četách. Omezení počtu dělostřelectva pro každou stranu by mělo zastavit bitvy, kterým dělostřelectvo dominovalo, a zároveň to pustí do hry pouze takový počet dělostřelectev, který bude efektivně podporovat tým bez toho, aby druhou stranu vyděsil natolik, že z obavy před „ulovením“ zůstane nečinně stát.

Odstranění možnosti hraní v četě by mělo podpořit týmovou spolupráci a pomoci systému tvorby týmů ve vytváření vyvážených týmů. Hlasitě jste nás upozorňovali na nevyrovnané scénáře, kde je četa tří dělostřelectev umístěna na vrcholu seznamu, a tým skončí se třemi vozidly palebné podpory na dálku, jakožto se svou hlavní silou. Dalším frustrujícím problémem byly časté případy, kdy dělostřelectvo věnovalo celou svou podporu spoluhráčům z čety, a zcela zanedbávalo zbytek týmu. Abychom tyto problémy odstranili, rozhodli jsme se, že dělostřelectvu zabráníme v zakládání a vstupování do dynamických i běžných čet.

Zrevidované palebné parametry

Děla velkých ráží, ve spojení s vysokými hodnotami průbojnosti AP a HEAT granátů, umožňovala dělostřelectvu probít silný pancíř a obvykle tím způsobit fatální škody. Tento scénář si vynucoval remízy a „kempování“ na základně, a nikdo nechce být ve hře, kde si jen stěží zahraje. Hráči budou raději „sedět“ na pozici bezpečné před dělostřelectvem a nikdy se nepohnou, než aby byli zničeni s plnou výdrží.

Zároveň byly díky notorický známé „přesnosti“, době nabíjení a rozptylu dělostřelectva šance na zasazení přesného výstřelu poměrně nízké. Vybrali jste si pravděpodobný směr, čekali jste, než se ukáže nepřítel, zamířili jste na pohyblivý cíl a — ve většině případů jste minuli. Potom jste museli čekat na další příležitost k palbě. A když se příběh zopakoval, tak jste vážně začali uvažovat o tom, že s dělostřelectvem už nikdy znovu hrát nebudete.

Při revizi parametrů dělostřelectva jsme se pokusili vyřešit oba tyto problémy:

 • Abychom snížili šanci na závažné zmrzačení, ne-li úplné zničení, ze strany dělostřelectva, značně jsme omezili průbojnost a poškození na jeden výstřel od HE granátů, a zároveň jsme dělostřelectvu odstranili AP, APCR a HEAT granáty. Zničení na jeden zásah je samozřejmě stále možné, pokud granát přistane na cíli a zasáhne jeho bednu s municí, ale šance, že se to stane, se nyní blíží nule.
 • Abychom zlepšili ovládání děla, snížili jsme dělostřelectvu rozptyl za pohybu a dobu nabíjení, a zároveň jsme mu zlepšili čas zaměření a přesnost. Už to nadále nevypadá jako sázka do loterie: příprava k výstřelu vám zabere mnohem méně času, víte, kde granát přistane, a máte jistotu, že ochromíte vozidla, která budou mít tu smůlu a budou oblasti výbuchu granátu, ať už váš granát jedno z nich zasáhne či nikoliv. Jinak řečeno, máte větší šanci výrazně přispět k úsilí svého týmu.

Mechanika ochromení

Zcela nová mechanika ochromení má zásadní význam pro přetvoření dělostřelectva v efektivní týmové hráče. Nyní mají tanky, které jsou v rozsahu výbuchu dělostřelectva, dočasně oslabeny své vlastnosti. To znamená, že dělostřelectvo může pomoci zvrátit průběh bitvy tím, že bude z dálky podporovat útok. A může svému týmu poskytnout několik cenných sekund k prolomení obranných linii a zaskočení nepřítele. Pokud jde o „kempování“, tak dělostřelectvo vás nevykopne ze hry jediným výstřelem, tak jako tomu bylo dříve. Nyní způsobí výbuch granátu posádce vašeho tanku granátový šok, což vozidlu na krátkou dobu zhorší pohyblivost, přesnost a dobu nabíjení. Jakmile doba ochromení uplyne, můžete v boji pokračovat.

Trvání ochromení

Když se podíváte na vlastnosti HE granátu, tak nyní obsahují maximální a minimální dobu trvání ochromení. Skutečná doba ochromení se skládá ze dvou proměnných, jedné permanentní a druhé dynamické, a nemůže být menší než pět sekund. Minimální doba trvání ochromení ukazuje zaručený čas, po který budete ochromeni, když se budete nacházet v oblasti výbuchu granátu. Navíc dostáváte určité množství zbývajícího času ochromení, které závisí na oblasti v rámci rozsahu výbuchu, množství obdrženého výbušného poškození, a na namontovaném vybavení a spotřebních doplňcích.

Zbývající čas ochromení je rozdílem mezi maximálními a minimálními parametry.

Společně s pancířem vozidla, který částečně pomáhá s pohlcením poškození a tím pádem i se snížením doby trvání ochromení, lze negativní dopad dělostřelectva dále minimalizovat pomocí Protistřepinových vložek a Velkých lékárniček:

 • Protistřepinové vložky (všechny typy) snižují dobu trvání o 10 %. Supertěžké protistřepinové vložky jsou proti ochromení nejúčinnější, protože lépe pohlcují explozivní poškození.
 • Velké lékárničky snižují dobu trvání o 5 %. Malé i velké lékárničky také umí po použití efekt zcela odstranit.

Když je vozidlo ochromeno několika HE granáty, tak se doba ochromení vypočítává pro každý granát samostatně. Odpočítávání začíná po zasažení prvním granátem. A v případě, že by se dva efekty ochromení překrývaly, je jeden částečně nebo zcela, negován tím druhým.

PŘÍKLAD: Type 5 Heavy je zasažen granátem z Objektu 261, což má za následek 9 sekund doby ochromení. O 3 sekundy později je ochromen na dalších 6 sekund vozidlem G.W. Panther; o další sekundu později je ochromen od Conqueror Gun Carriage na dalších 12 sekund. Celkově obdržel Type 5 efekt ochromení na 27 sekund. Ale ve skutečnosti je ochromen pouze na 16 sekund. Jak to funguje? Stále zbývalo 6 sekund efektu ochromení od Objektu 261, když G.W. Panther přidal svých 6 s. Překrývají se a čas ochromení G.W. Panthera je zcela negován tím od Objektu 261. Conqueror Gun Carriage zasáhl Type 5 Heavy 4 sekundy po Objektu 261. Takže 5 sekund z trvání jeho ochromení se překrývá s efektem ochromení od Objektu; zbývajících 7 sekund se připíše k původním 9.

Efekt ochromení

Když je vaše posádka zasažena výbuchem HE granátu, utrpí granátový šok, což sníží efektivitu vozidla. Efekt ochromení, stejně jako doba jeho trvání, se skládá ze dvou proměnných: máte jistotu, že obdržíte 75 % z maximálního snížení v parametrech (můžete je vidět uvedené níže), plus určité množství ze zbývajících 25 % (to závisí přímo na poškození, které obdržíte). Když jste ochromeni několika granáty, má na parametry vozidla vliv pouze jeden z nich: ten, který má největší koeficient poklesu.

 • Měrný výkon motoru se snižuje o 30 % a rychlost — 25 %
 • Otáčení podvozku se snižuje o 20 %, zatímco otáčení věže — 40 %
 • Dohled se zhoršuje o 25 %
 • Rozptyl za pohybu se zvyšuje o 50 %, rozptyl při otáčení korby a věže se zvyšuje o stejnou hodnotu
 • Doba nabíjení a čas zaměření se zvyšuje o 50 %
 • Přesnost se snižuje o 25 %

Vícekrát využitelné spotřební doplňky

Počínaje verzí 9.18 můžete za bitvu využít tolik Sad nářadí, Hasicích přístrojů a Lékárniček, kolik je potřeba k tomu, aby zábava pokračovala. Řekněme, že jste Sadu nářadí využili během prvních pár minut bitvy. Pak jste měli takovou smůlou, že vám hned poté poškodili bednu s municí, a použili jste lékárničku, jen abyste dostali další zásah do děla. V minulosti by vás to těžce znevýhodnilo na celý zbytek zápasu. Nyní jen musíte najít bezpečné místo, a počkat 90 sekund, než se Sada nářadí obnoví. Pak můžete obnovit poškozený modul a pokračovat v boji se 100% účinností.

Vícekrát využitelné spotřební doplňky rozhodně raketově nezvýší vaše náklady. Bez ohledu na to, kolikrát některý z těchto tří v bitvě aktivujete, tak až bitva skončí, budete muset zaplatit pouze jejich běžnou cenu. Ať už Sadu nářadí použijete jednou nebo desetkrát, bude vás to stát 3 000 kreditů. A během bitvy se automaticky doplňují. Jen mějte na paměti, že jakmile je využijete, musíte 90 sekund počkat na nové.

Poškození díky ochromení

Abychom upevnili novou úlohu dělostřelectva a udělali z něho třídu, kterou se vyplatí hrát, nepatrně jsme zrevidovali jeho ekonomiku. Nyní dostává ZK a kredity za poškození, které jeho spoluhráči způsobí ochromeným cílům. Můžete si ho prohlédnout na obrazovce výsledků bitvy a na svém profilu (sekce „Úspěchy“), kde je uvedeno poškození způsobené s vaší pomocí.

Celkové množství asistovaného poškození, což je v podstatě všechno poškození způsobené ochromeným vozidlům, se rozděluje mezi všechna dělostřelectva, jejichž HE granáty svým výbuchem tato vozidla zasáhly a ochromily je, zatímco jim někdo jiný způsobil poškození. První dělostřelectvo, které nepřátele ochromilo, dostane 70 % z tohoto celkového množství. Zbývajících 30 % se rovnoměrně rozdělí mezi všechna ostatní dělostřelectva, jejichž doba ochromení se odpočítávala, zatímco bylo toto poškození způsobeno.

Když dělostřelectvo ochromí nepřítele, který již byl ochromen někým jiným, pak toto dělostřelectvo získává část ve výši 30 % až do doby, než první ochromení odezní. Jakmile k tomu dojde, tak druhé dělostřelectvo dostává 70 % z celkového množství způsobeného poškození, zatímco trvání jeho ochromení se odpočítává, atp.

Pokud poškozená vozidla ochromilo jen jedno dělostřelectvo, tak hráč v tomto dělostřelectvo dostává všechno asistované poškození.

A nakonec, poškození, které dělostřelectvo způsobí tanku, jenž i ochromí, není do asistovaného poškození zahrnuto.

PŘÍKLAD: Pojďme se vrátit k našim vozidlům Type 5 Heavy, Objekt 261, G.W. Panther a Conqueror Gun Carriage, popsaným ve výše uvedené části s dobou trvání poškození. Objekt je první, kdo Type 5 Heavy ochromí. Dostává 100 % asistovaného poškození do doby, než ho zasáhne G.W. Panther, tj. dostává ho po dobu 3 sekund. Pak se celkové poškození rozdělí na 70 %/30 % mezi Objekt 261 a G. W. Panther do chvíle, než se k zábavě připojí i Conqueror Gun Carriage. Když to udělá, tak Objekt 261 nadále dostává 70 % asistovaného poškození, dokud jeho ochromení neodezní (dalších 5 sekund). Zbývajících 30 % se rozdělí mezi vozidla G.W. Panther a Conqueror Gun Carriage, až dokud doba ochromení Objektu 261 a G. W. Panthera neuplyne. Když efekt jejich ochromení odezní, tak Conqueror Gun Carriage dostává po zbývajících 7 sekund všechno asistované poškození.

Týmová koordinace

Aby pomohlo týmu uspět, musí být dělostřelectvo synchronizované s ostatními hráči a musí příslušným způsobem koordinovat své akce. Z toho důvodu jsme zavedli několik prvků uživatelského rozhraní, které to usnadňují:

 • Označení cílové oblasti pro spojenecká vozidla: Dělostřelectvo nyní může označit oblast, na kterou bude pálit, což pomáhá spoluhráčům zjistit, kam mají soustředit útok. Chcete-li to udělat (s poloměrem až 15 m), stiskněte tlačítko „Požaduji střelbu/Útočím“ (ve výchozím nastavení „T“). 
 • Ukazatele ochromení: Dělostřelectvo se může podívat na poškození, které jeho spoluhráči způsobili ochromeným vozidlům, a to jak v bitvě, tak i ve statistikách po bitvě (je uvedeno jako poškození způsobené s jejich pomocí). V bitvě může nad ochromeným vozidlem každý vidět, kolik času ochromení zbývá. Navíc, když jste ochromeni, můžete v levé dolní části průhledového displeje vidět, kolik HP jste ztratili, a také snížené bojové parametry.
 • Alternativní míření: Je inspirované módem Battle Assistant a kromě užitečného přehledu terénu zobrazuje čistou letovou dráhu projektilu. Skvěle se hodí pro velké překážky, městské oblasti a nerovný terén. Kombinací běžného a alternativního míření můžete v bitvě získat výhodu.

Hratelnost

Změny v parametrech palby, společně se zvýšeným rozsahem výbuchu HE granátů a efektem ochromení, by měly dělostřelectvo donutit ke změně jeho stylu hry. Hráči dělostřelectva budou mířit na více cílů najednou a nechají své spoluhráče, aby práci dokončili. Když nyní dělostřelectvo zahraje „všechny své karty“ správně, může být pro svůj tým opravdovou oporou na cestě k vítězství. Takže pozorně sledujete, jak se bitva vyvíjí, a analyzujte situaci. Když se soupeřův tým pokusí o ofenzívu, hned ji ochromením nepřátel zaduste. Když váš tým útočí, vyčistěte mu ochromováním nepřátel cestu.

Pokud s dělostřelectvem nehrajete, tak přesto dávejte pozor na minimapu. Když bude spojenecké dělostřelectvo signalizovat, kam bude pálit, pomozte mu ochromit co nejvíce nepřátelských tanků tím, že je do cílové oblasti nalákáte — ale ujistěte se, že před dopadem HE granátu uniknete.

Individuální bojové mise

V návaznosti na masivní změny dělostřelectva jsme také aktualizovali jeho individuální bojové mise. Podívejte se na níže uvedený seznam, vydejte se na misi a získejte odměny!

StuG IV

 • ART-1
 • ART-2
 • ART-3
 • ART-4
 • ART-5
 • ART-6
 • ART-7
 • ART-8
 • ART-9
 • ART-10
 • ART-11
 • ART-12
 • ART-13
 • ART-14
 • ART-15
ART-1

ART-1: Smělé tvrzení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 3krát nepřátelská vozidla.

Sekundární podmínky:

 • Způsobte minimálně 3krát poškození nepřátelským vozidlům střelbou nebo nárazem.
ART-2

ART-2: Čas jsou peníze

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 50 sekund.

Sekundární podmínky:

 • Zničte minimálně 1 nepřátelské vozidlo.
ART-3

ART-3: Pomalí a klidní budou ochromení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 2krát nepřátelský těžký tank či stíhač tanků.
 • Ochromující výstřely by také měly způsobit poškození.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-4

ART-4: Uvidím tě

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelský těžký tank či stíhač tanků celkem alespoň na 30 sekund.
 • Ochromující výstřel by také měl způsobit poškození.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-5

ART-5: Sdílení znamená péči

Primární podmínky:

 • Umožněte svým spojencům způsobit minimálně 600 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Způsobte minimálně 3krát poškození nepřátelským vozidlům střelbou nebo nárazem.
ART-6

ART-6: Kladivo boží

Primární podmínky:

 • Umožněte svým spojencům poškodit minimálně 2 nepřátelská vozidla tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-7

ART-7: Pečlivé posouzení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 2 nepřátelská vozidla.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-8

ART-8: Snažil jsem se

Primární podmínky:

 • Dostaňte se mezi nejlepších 7 hráčů svého týmu podle získaných zkušeností.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-9

ART-9: Vedlejší škody

Primární podmínky:

 • Zničte jakékoliv moduly nepřátelských vozidel, nebo zraňte členy jejich posádky, celkem minimálně 3 moduly a členy posádky.
 • Počet zničených modulů a zraněných členů posádky se sčítá ze všech nepřátelských vozidel, která jste v bitvě poškodili.

Sekundární podmínky:

 • Přežijte bitvu.
ART-10

ART-10: Vše v ceně

Primární podmínky:

 • Celkové poškození způsobené vámi a vašimi spojenci nepřátelským vozidlům, která jste ochromili či znehybnili, musí být minimálně 1 000 HP.

Sekundární podmínky:

 • Spojenci musí zničit minimálně 1 nepřátelské vozidlo, které jste ochromili či znehybnili.
ART-11

ART-11: Oblast účinku

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 2 nepřátelská vozidla jedním výstřelem.

Sekundární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 50 sekund.
ART-12

ART-12: Zlé oko

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 50 sekund.
 • Spojenci musí zničit minimálně 1 nepřátelské vozidlo, které jste ochromili či znehybnili.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-13

ART-13: S jako spolupráce (Osobní/Četa)

Primární podmínky:

 • Způsobte minimálně 4krát poškození nepřátelským vozidlům, nebo je minimálně 6krát ochromte. Ochromení a poškození, která způsobí spoluhráči z čety, se počítají do celkové hodnoty.
 • Můžete jí dokončit buď osobně, nebo jako člen čety, která se skládá z vašeho dělostřelectva a jakýchkoliv jiných vozidel.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-14

ART-14: Člen posádky, součást lodi! (Osobní/Četa)

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 70 sekund, nebo umožněte svým spojencům způsobit minimálně 400 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je znehybníte. Ochromení a poškození, která způsobí spoluhráči z čety, se počítají do celkové hodnoty.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-15

ART-15: Bohové války

Primární podmínky:

 • Dostaňte se mezi nejlepších 5 hráčů svého týmu podle získaných zkušeností.
 • Umožněte svým spojencům způsobit minimálně 1 000 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Přežijte bitvu.

T28 Concept

 • ART-1
 • ART-2
 • ART-3
 • ART-4
 • ART-5
 • ART-6
 • ART-7
 • ART-8
 • ART-9
 • ART-10
 • ART-11
 • ART-12
 • ART-13
 • ART-14
 • ART-15
ART-1

ART-1: Smělé tvrzení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 5krát nepřátelská vozidla.

Sekundární podmínky:

 • Způsobte minimálně 5krát poškození nepřátelským vozidlům střelbou nebo nárazem.
ART-2

ART-2: Čas jsou peníze

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 100 sekund.

Sekundární podmínky:

 • Zničte minimálně 2 nepřátelská vozidla.
ART-3

ART-3: Pomalí a klidní budou ochromení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 4krát nepřátelský těžký tank či stíhač tanků.
 • Ochromující výstřely by také měly způsobit poškození.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-4

ART-4: Uvidím tě

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelský těžký tank či stíhač tanků celkem alespoň na 50 sekund.
 • Ochromující výstřel by také měl způsobit poškození.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-5

ART-5: Sdílení znamená péči

Primární podmínky:

 • Umožněte svým spojencům způsobit minimálně 1 000 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Způsobte minimálně 5krát poškození nepřátelským vozidlům střelbou nebo nárazem.
ART-6

ART-6: Kladivo boží

Primární podmínky:

 • Umožněte svým spojencům poškodit minimálně 3 nepřátelská vozidla tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-7

ART-7: Pečlivé posouzení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 3 nepřátelská vozidla.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-8

ART-8: Snažil jsem se

Primární podmínky:

 • Dostaňte se mezi nejlepších 5 hráčů svého týmu podle získaných zkušeností.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-9

ART-9: Vedlejší škody

Primární podmínky:

 • Zničte jakékoliv moduly nepřátelských vozidel, nebo zraňte členy jejich posádky, celkem minimálně 5 modulů a členů posádky.
 • Počet zničených modulů a zraněných členů posádky se sčítá ze všech nepřátelských vozidel, která jste v bitvě poškodili.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Přežijte bitvu.
ART-10

ART-10: Vše v ceně

Primární podmínky:

 • Celkové poškození, způsobené vámi a vašimi spojenci díky vašemu ochromování či znehybňování nepřátelských vozidel, musí být minimálně 2 000 HP.

Sekundární podmínky:

 • Spojenci musí zničit minimálně 1 nepřátelské vozidlo, které jste ochromili či znehybnili.
ART-11

ART-11: Oblast účinku

Primární podmínky:

 • Ochromte dvakrát minimálně 2 nepřátelská vozidla jedním výstřelem.

Sekundární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 100 sekund.
ART-12

ART-12: Zlé oko

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 100 sekund.
 • Spojenci musí zničit minimálně 1 nepřátelské vozidlo, které jste ochromili či znehybnili.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-13

ART-13: S jako spolupráce (Osobní/Četa)

Primární podmínky:

 • Způsobte minimálně 6krát poškození nepřátelským vozidlům, nebo je minimálně 8krát ochromte. Ochromení a poškození, která způsobí spoluhráči z čety, se počítají do celkové hodnoty.
 • Můžete jí dokončit buď osobně, nebo jako člen čety, která se skládá z vašeho dělostřelectva a jakýchkoliv jiných vozidel.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-14

ART-14: Člen posádky, součást lodi! (Osobní/Četa)

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 100 sekund, nebo umožněte svým spojencům způsobit minimálně 600 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je znehybníte. Ochromení a poškození, která způsobí spoluhráči z čety, se počítají do celkové hodnoty.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-15

ART-15: Bohové války

Primární podmínky:

 • Dostaňte se mezi nejlepší 3 hráče svého týmu podle získaných zkušeností.
 • Umožněte svým spojencům způsobit minimálně 1 500 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Přežijte bitvu.

T 55A

 • ART-1
 • ART-2
 • ART-3
 • ART-4
 • ART-5
 • ART-6
 • ART-7
 • ART-8
 • ART-9
 • ART-10
 • ART-11
 • ART-12
 • ART-13
 • ART-14
 • ART-15
ART-1

ART-1: Smělé tvrzení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 7krát nepřátelská vozidla.

Sekundární podmínky:

 • Způsobte minimálně 6krát poškození nepřátelským vozidlům střelbou nebo nárazem.
ART-2

ART-2: Čas jsou peníze

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 150 sekund.

Sekundární podmínky:

 • Zničte minimálně 3 nepřátelská vozidla.
ART-3

ART-3: Pomalí a klidní budou ochromení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 6krát nepřátelský těžký tank či stíhač tanků.
 • Ochromující výstřely by také měly způsobit poškození.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Přežijte bitvu.
ART-4

ART-4: Uvidím tě

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelský těžký tank či stíhač tanků celkem alespoň na 80 sekund.
 • Ochromující výstřel by také měl způsobit poškození.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Přežijte bitvu.
ART-5

ART-5: Sdílení znamená péči

Primární podmínky:

 • Umožněte svým spojencům způsobit minimálně 2 000 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Způsobte minimálně 6krát poškození nepřátelským vozidlům střelbou nebo nárazem.
ART-6

ART-6: Kladivo boží

Primární podmínky:

 • Umožněte svým spojencům poškodit minimálně 5 nepřátelských vozidel tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Přežijte bitvu.
ART-7

ART-7: Pečlivé posouzení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 5 nepřátelských vozidel.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Přežijte bitvu.
ART-8

ART-8: Snažil jsem se

Primární podmínky:

 • Dostaňte se mezi nejlepší 3 hráče svého týmu podle získaných zkušeností.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-9

ART-9: Vedlejší škody

Primární podmínky:

 • Zničte jakékoliv moduly nepřátelských vozidel, nebo zraňte členy jejich posádky, celkem minimálně 8 modulů a členů posádky.
 • Počet zničených modulů a zraněných členů posádky se sčítá ze všech nepřátelských vozidel, která jste v bitvě poškodili.

Sekundární podmínky:

 • Přižijte bitvu.
 • Vyhrajte bitvu.
 • Zůstaňte v bitvě neodhaleni.
ART-10

ART-10: Vše v ceně

Primární podmínky:

 • Celkové poškození, způsobené vámi a vašimi spojenci díky vašemu ochromování či znehybňování nepřátelských vozidel, musí být minimálně 3 000 HP.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Spojenci musí zničit minimálně 2 nepřátelská vozidla, která jste ochromili či znehybnili.
ART-11

ART-11: Oblast účinku

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 3 nepřátelská vozidla jedním výstřelem.

Sekundární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 150 sekund.
ART-12

ART-12: Zlé oko

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 150 sekund.
 • Spojenci musí zničit minimálně 2 nepřátelská vozidla, která jste ochromili či znehybnili.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-13

ART-13: S jako spolupráce (Osobní/Četa)

Primární podmínky:

 • Způsobte minimálně 8krát poškození nepřátelským vozidlům, nebo je minimálně 10krát ochromte. Ochromení a poškození, která způsobí spoluhráči z čety, se počítají do celkové hodnoty.
 • Můžete jí dokončit buď osobně, nebo jako člen čety, která se skládá z vašeho dělostřelectva a jakýchkoliv jiných vozidel.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-14

ART-14: Člen posádky, součást lodi! (Osobní/Četa)

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 180 sekund, nebo umožněte svým spojencům způsobit minimálně 800 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je znehybníte. Ochromení a poškození, která způsobí spoluhráči z čety, se počítají do celkové hodnoty.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-15

ART-15: Bohové války

Primární podmínky:

 • Dokončete bitvu jako nejlepší hráč ve svém týmu podle získaných zkušeností.
 • Umožněte svým spojencům způsobit minimálně 2 500 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Přežijte bitvu.

Object 260

 • ART-1
 • ART-2
 • ART-3
 • ART-4
 • ART-5
 • ART-6
 • ART-7
 • ART-8
 • ART-9
 • ART-10
 • ART-11
 • ART-12
 • ART-13
 • ART-14
 • ART-15
ART-1

ART-1: Smělé tvrzení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 10krát nepřátelská vozidla.

Sekundární podmínky:

 • Způsobte minimálně 8krát poškození nepřátelským vozidlům střelbou nebo nárazem.
ART-2

ART-2: Čas jsou peníze

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 200 sekund.

Sekundární podmínky:

 • Zničte minimálně 4 nepřátelská vozidla.
ART-3

ART-3: Pomalí a klidní budou ochromení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 8krát nepřátelský těžký tank či stíhač tanků.
 • Ochromující výstřely by také měly způsobit poškození.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Přežijte bitvu.
ART-4

ART-4: Uvidím tě

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelský těžký tank či stíhač tanků celkem alespoň na 120 sekund.
 • Ochromující výstřel by také měl způsobit poškození.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Přežijte bitvu.
ART-5

ART-5: Sdílení znamená péči

Primární podmínky:

 • Umožněte svým spojencům způsobit minimálně 3 000 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Způsobte minimálně 8krát poškození nepřátelským vozidlům střelbou nebo nárazem.
ART-6

ART-6: Kladivo boží

Primární podmínky:

 • Umožněte svým spojencům poškodit minimálně 6 nepřátelských vozidel tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Přežijte bitvu.
ART-7

ART-7: Pečlivé posouzení

Primární podmínky:

 • Ochromte minimálně 6 nepřátelských vozidel.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Přežijte bitvu.
ART-8

ART-8: Snažil jsem se

Primární podmínky:

 • Dokončete bitvu jako nejlepší hráč ve svém týmu podle získaných zkušeností.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-9

ART-9: Vedlejší škody

Primární podmínky:

 • Zničte jakékoliv moduly nepřátelských vozidel, nebo zraňte členy jejich posádky, celkem minimálně 10 modulů a členů posádky.
 • Počet zničených modulů a zraněných členů posádky se sčítá ze všech nepřátelských vozidel, která jste v bitvě poškodili.

Sekundární podmínky:

 • Přižijte bitvu.
 • Vyhrajte bitvu.
 • Zůstaňte v bitvě neodhaleni.
ART-10

ART-10: Vše v ceně

Primární podmínky:

 • Celkové poškození způsobené vámi a vašimi spojenci nepřátelským vozidlům, která jste ochromili či znehybnili, musí být minimálně 4 000 HP.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
 • Spojenci musí zničit minimálně 3 nepřátelská vozidla, která jste ochromili či znehybnili.
ART-11

ART-11: Oblast účinku

Primární podmínky:

 • Ochromte dvakrát minimálně 3 nepřátelská vozidla jedním výstřelem.

Sekundární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 200 sekund.
ART-12

ART-12: Zlé oko

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 200 sekund.
 • Spojenci musí zničit minimálně 3 nepřátelská vozidla, která jste ochromili či znehybnili.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-13

ART-13: S jako spolupráce (Osobní/Četa)

Primární podmínky:

 • Způsobte minimálně 10krát poškození nepřátelským vozidlům, nebo je minimálně 12krát ochromte. Ochromení a poškození, která způsobí spoluhráči z čety, se počítají do celkové hodnoty.
 • Můžete jí dokončit buď osobně, nebo jako člen čety, která se skládá z vašeho dělostřelectva a jakýchkoliv jiných vozidel.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-14

ART-14: Člen posádky, součást lodi! (Osobní/Četa)

Primární podmínky:

 • Ochromte nepřátelská vozidla celkem alespoň na 200 sekund, nebo umožněte svým spojencům způsobit minimálně 1 000 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je znehybníte. Ochromení a poškození, která způsobí spoluhráči z čety, se počítají do celkové hodnoty.

Sekundární podmínky:

 • Vyhrajte bitvu.
ART-15

ART-15: Bohové války

Primární podmínky:

 • Dokončete bitvu jako nejlepší hráč z obou týmů podle získaných zkušeností.
 • Umožněte svým spojencům způsobit minimálně 3 500 HP poškození nepřátelským vozidlům tím, že je ochromíte či znehybníte.

Sekundární podmínky:

 • Přežijte bitvu.

Realizace tohoto obrovského předělání dělostřelectva nějakou dobu zabrala. Jelikož to není náš první pokus o opravu dělostřelectva, začali jsme tentokrát pomalu, abychom to udělali pořádně. Po několika interních diskusích a testech jsme přinesli sadu změn (mezi nimi i novou mechaniku ochromení) pro dělostřelectvo na server Sandbox, kde nám mnozí z vás pomohli s jejím doladěním. Test ukázal, že revize dělostřelectva podporuje týmovou práci a zápasy jsou díky ní mnohem plynulejší a spravedlivější, takže se zrevidované dělostřelectvo dostalo do společného testu. Práce však ještě zdaleka není u konce. Až do vydání, a i po něm, budeme pokračovat v jejím zdokonalování, a rádi bychom vás požádali, abyste nám s tím pomohli. Nyní, když všichni můžete sami vidět, jak se s dělostřelectvem hraje, chtěli bychom, abyste se zapojili do testu a pak se podělili o své názory na fóru.

Diskutovat na Discordu

Zavřít