Vypnutí poškozování spojenců v náhodných bitvách

Velitelé!

Brzy provedeme malou změnu, která se může jevit jako veliká: vypneme poškozování spojenců. Tato mechanika je koneckonců poměrně zastaralá a bohužel bývá ve hře často zneužívána k vyjádření negativních emocí. Můžete tedy zapomenout na případy, kdy vám spojenec náhle přejel před zaměřovačem nebo váš tank skončil svou jízdu v kolegově pancíři. Těmto dnům bude brzy konec, jak vysvětluje následující video:

 

Vpřed!

Zavřít