Vaše herní statistiky na dosah ruky!

Pokud chcete vědět, jak dobře si vedete v bitvě, potřebujete podrobné statistiky, které vám dovolí pečlivě sledovat vaše bojové výkony, a to včetně efektivity s různými vozidly. Abychom vám to usnadnili, přidáváme v aktualizaci 1.5.1 novou funkci s názvem „Statistiky relace“. Tento přídavek vám pomůže získat spoustu užitečných údajů o vašich bojových výkonech.

Náhodné bitvy v celé své kráse

Statistiky relace vám budou k dispozici přímo v garáži, kde se zobrazí nalevo od tlačítka centra oznámení.

Vaše denní statistiky se budou zaznamenávat za všechny náhodné bitvy, vyjma velkých bitev, a to za každou herní relaci nebo každý herní den.

 • Herní relace je časový interval od spuštění herního klienta do doby, kdy hráč statistiky ručně vynuluje.
 • Herní den je časový úsek od vynulování denních aktivit do dalšího vynulování.

Díky statistikám relace uvidíte podrobné údaje o bojových výkonech, a to včetně vaší efektivity se specifickým vozidlem. Například ohledně ekonomických aspektů World of Tanks budete moci získat:

 1. Obecné statistiky o příjmech (bony, kredity, ZK a volné ZK) za bitvu
 2. Obecné statistiky o výdajích (bony, kredity)

Navíc budete mít k dispozici nejpodrobnější bojové statistiky za stávající herní relaci, a to včetně:

 • Průměrného poškození zastaveného pancířem
 • Koeficientu uděleného/obdrženého průměrného poškození
 • Průměrných získaných ZK

Vaše statistiky se jednou za den automaticky vynulují. Také je můžete v herním klientovi vynulovat sami, kdykoliv budete chtít.

Síň slávy a hodnocení WTR 

Statistiky relace vám také dávají přímý přístup do Síně slávy, takže se můžete podívat na podrobnější statistiky za konkrétní herní den či časový úsek. Navíc vám statistiky relace dovolují okamžité zjištění vašeho stávajícího hodnocení WTR.

POZNÁMKA: v roce 2017 jsme zavedli WTR, což je nový systém hodnocení, který vypočítává individuální hodnocení pro každý tank. Toto pro každé vozidlo specifické skóre je následně využito k posouzení celkových výkonů hráče. Toto hodnocení flexibilně reaguje na změny bojové strategie, neboť posuzuje vaše statistiky oproti průměrným ukazatelům z celého serveru. Takže poté, co si vyberete tank, seřadí vaše výkonové ukazatele podle relevance pro konkrétní vozidlo.

WTR je mnohem informativnější a komplexnější systém hodnocení, a to zejména ve srovnání s mírou vítězství či dalšími typy hodnocení, které neberou v potaz nuance vozidla. WTR předkládá nejrelevantnější statistiky, zatímco ostatním systémům hodnocení chybí kritéria potřebná k určení toho, zda je hráč schopný, nebo jen hraje v jiných režimech. Nyní můžete najít své průměrné WTR za celou relaci, nebo za jiný časový úsek.

Kromě snadného a rychlého přístupu prostřednictvím statistik relace jsme do Síně slávy také přidali následující věci:

 • Informace o parametrech za celou dobu
 • Denní výkyvy v celkových statistikách   

Delta: měření vašich výkonů

Díky naměřené hodnotě zvané „Delta“ vám statistiky relace pomohou pochopit, jak stávající herní relace ovlivnila vaše statistiky od založení účtu. V matematice je „Delta“ rozdílem mezi dvěma hodnotami. V našem případě „Delta“ poměřuje dopad bitev ve stávající herní relaci na vaše bojové statistiky od založení účtu.

Díky měřením Delta můžete zjistit, zda jste hráli lépe či hůře než obvykle, a to posouzením vašich výkonů podle následujících parametrů:

 • Rozdíl mezi průměrným poškozením uděleným během stávající relace a vaším průměrným poškozením uděleným od založení účtu
 • Rozdíl mezi průměrnými zkušenostmi za všechny bitvy na základě aktuálních statistik a průměrnými zkušenostmi za všechny bitvy, vyjma stávající relace
 • Rozdíl mezi WTR za všechny vaše bitvy během stávající relace a WTR za všechny bitvy, vyjma stávající relace

Podrobné statistiky vašich vozidel

Statistiky relace vám dávají přístup k podrobným statistikám pro vozidla, s nimiž jste hráli. Můžete se podívat na:

 • Celkový počet bitev, které jste odehráli s tímto vozidlem během relace
 • Rozdíl mezi průměrným WTR vozidla za všechny bitvy během stávající relace a průměrným WTR vozidla za všechny bitvy, s výjimkou stávající relace

A nakonec vám statistiky relace poskytují prostřednictvím popisků vozidla rychlý přístup k následujícím informacím:

 • Postup vítězného znaku (v %)
 • Množství ZK získaných hráčem s tímto vozidlem během relace
 • Množství kreditů získaných s tímto vozidlem za všechny bitvy během relace
 • Poměr uděleného/obdrženého poškození během relace

Znalosti jsou síla, velitelé! Využijte obsáhlé funkce statistik relace k tomu, abyste byli na bojišti ještě efektivnější!

Otázky ohledně statistik relace

Rozbalit

Proč byly vybrány právě ty parametry, které jsou v současné době zobrazeny ve statistikách?

Systém ukazuje bloky informací: postup, kolísání herních měn a osobní bojové výkony hráče. Parametry byly vybrány tak, aby co nejúplněji popsaly tyto herní prvky.

Co jsou to parametry poměrů „poškození způsobené/obdržené“ a „vozidel zničeno/počet zničení“? K čemu slouží a co ukazují?

Tyto parametry ukazují reálné výkony hráče bez kontextu úrovně vozidel. Zatímco obecné průměrné parametry, například průměrné poškození, zcela závisí na úrovni vozidla (odehrajete pět bitev s vozidlem X. úrovně, a pak hrajete s vozidlem úrovně VII a vaše průměrné poškození znatelně poklesne), tak poměr poškození se aktualizuje po celou relaci při hraní s vozidly libovolné úrovně.

Parametr „vozidel zničeno/počet zničení“ bere současně v úvahu dvě proměnné: průměrný počet zničených vozidel a parametr přežitých bitev.

Čím vyšší jsou tyto parametry ve vašich statistikách, tím lépe.

Co je zač parametr „asistence“?

Je to množství poškození způsobeného s hráčovou asistencí (poškození díky odhalování a zničení pásu nepřátelského vozidla).

Proč se tyto statistiky jednou za den vynulují? Máte v budoucnu v plánu zobrazovat statistiky za delší časové úseky?

Statistiky se ukládají na serveru a toto omezení bylo zavedeno, abychom zabránili jeho přetížení. Také sám pojem relace předpokládá určitý časový úsek. Herní relace zpravidla trvá jeden den, proto jsme ho vybrali.

Důležité: z ovládacího prvku statistik relace můžete přejít do Síně slávy. Její funkce vám dovolí posoudit vaše hraní během různých časových úseků na všech vozidlech, a také vám umožní porovnání vašich výsledků s nejlepšími hráči, přáteli a kolegy z klanu.

Proč je ve statistikách pouze hodnocení WTR?

WTR je nejobjektivnější a nejvíce flexibilní hodnocení pro zobrazení výkonů hráče tím nejkorektnějším způsobem. Proto se používá ve statistikách relace.

Jak to funguje? WTR hodnocení porovnává vaše výkony s konkrétním vozidlem oproti průměrným parametrům pro toto vozidlo na serveru. Využíváním nejúplnější možné sady statistických údajů systém definuje, jaké parametry jsou pro konkrétní vozidlo důležité (například poškození zastavené pancířem nebude statisticky důležité pro Bat.-Chatillon 25t, zatímco pro tank Maus je zásadní).

WTR porovnává vaše výkony s konkrétním vozidlem oproti průměrným parametrům na serveru, které se aktualizují jednou za měsíc. Proto WTR ukazuje vaše výkony ve srovnání se stávající úrovní výkonů hráčů a nevyužívá uměle vytvořená kritéria.

Jaké hodnoty WTR se dají považovat za dobrý výkon?

Více než 5 000 v případě vozidla a více než 9 500 v případě účtu.

Pro posouzení svého WTR hodnocení (jak obecného, tak i pro specifické vozidlo) využijte žebříčky v Síni slávy. Ty ukazují vaši pozici s ohledem na ostatní hráče, a také pozice nejlepších hráčů na serveru.

Proč je WTR účtu v okně statistik relace jiné než WTR specifického vozidla?

Obecné WTR je průměrnou hodnotou hráčových výkonů se všemi vozidly za vybraný časový úsek. Jelikož si hráč vede s různými vozidly jinak, ukazujeme jak obecné WTR, tak i WTR pro každé vozidlo.e.

Kdy bude staré hodnocení nahrazeno za WTR?

Pracujeme na tom.

Proč v okně statistik duplikujete informace o bonech?

Druhé číslo ukazuje celkovou sumu, která bere v úvahu utracené bony. Když bony utratíte, bude se druhé číslo od prvního lišit.

Sbalit
Zavřít