Posilte svou posádku s knihami posádky!

Posádka je rozhodující!

S vydáním aktualizace 1.5.1 zavádíme novou funkci jménem „Knihy posádky“, která vám dovoluje urychlit výcvik jednoho či více členů posádky tím, že okamžitě přidává určité množství ZK posádky. Knihy posádky můžete získat:

 • Jako odměnu za různé herní akce
 • Jako bezplatný předmět z odměn za zásluhy, které s jistou pravděpodobností padají při hraní s vozidly úrovní V–X
 • A některé typy jsou k dispozici za kredity.

Pojďme se na to podívat blíže!

General Přehled

Knihy posádky jsou spotřební posilovače a zmizí okamžitě po použití. Každý typ knih posádky má svou vlastní hodnotu. Čím je hodnota vyšší, tím více zkušeností člen posádky při jejím použití dostane. 

Celkem existují čtyři typy knih posádky:

Interaktivní obrázek. Použijte knihy posádky k získání dodatečných zkušeností posádky a zrychlení jejího výcviku. Různé typy knih posádky využijete pomocí  a .
Výcviková brožura
Používá se na celou posádku. Při prostudování poskytuje kniha každému členovi posádky 20 000 zkušeností.
0
+
Průvodce výcvikem
Používá se na celou posádku. Při prostudování poskytuje kniha každému členovi posádky 100 000 zkušeností.
0
+
Výcvikový manuál
Používá se na celou posádku. Při prostudování poskytuje kniha každému členovi posádky 250 000 zkušeností.
0
+
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ZK

 • Výcviková brožura
 • Průvodce výcvikem
 • Výcvikový manuál
 • Osobní výcvikový manuál

Posiluje celou posádku specifického tanku. Je k dispozici jako odměna za zásluhy.

Posiluje celou posádku specifického tanku. Je k dispozici jako odměna za zásluhy a ve srovnání s výcvikovými brožurami poskytuje větší množství ZK posádky.)

Posiluje celou posádku specifického tanku. Je k dispozici jako odměna za herní akce.)

Osobní výcvikový manuál (Posiluje specifického člena posádky dle vašeho výběru. Je k dispozici jako odměna za herní akce.)

Výcvikové manuály a osobní výcvikové manuály jsou nejcennějšími knihami posádky, neboť vám poskytují obrovské množství ZK posádky. Osobní výcvikový manuál nabízí pevně stanovené množství ZK posádky pro konkrétního člena posádky, což je ve srovnání s ostatními knihami posádky zásadní rozdíl.

POZNÁMKA: koncept osobního výcvikového manuálu ještě nemá svou finální podobu, takže tyto knihy posádky budou zavedeny, jakmile plně dokončíme jejich konfiguraci.

Mohu si koupit knihu posádky?

S vydáním aktualizace 1.5.1 připíšeme každému hráči úvodní sadu výcvikových brožur (jednu pro každý národ, tedy celkově 11) a prostřednictvím herních akcí budete moci získat knihy posádky zdarma. Také si však budete moci koupit výcvikové manuály za kredity.

POZNÁMKA: Zakoupené osobní výcvikové manuály vám poskytnou ZK posádky, ale nikoliv volné ZK!

Získané a zakoupené knihy posádky budou trvale uloženy ve speciální sekci ve vašem skladu. Specifické podmínky jejich použití a množství ZK posádky, které poskytují, najdete níže.

Typ knihy posádky

ZK posádky poskytnuté na každého člena posádky

Podmínky použití

Výcviková brožura

20 000

 • Dá se použít pouze na vozidlech příslušného národa
 • Hlavní kvalifikace všech členů posádky musí být 100 %
 • Specializace všech členů posádky musí odpovídat specifickému tanku
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku

Průvodce výcvikem

100 000

 • Dá se použít pouze na vozidlech příslušného národa
 • Hlavní kvalifikace všech členů posádky musí být 100 %
 • Specializace všech členů posádky musí odpovídat specifickému tanku
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku

Výcvikový manuál

250 000

 • Dá se použít pouze na vozidlech příslušného národa
 • Hlavní kvalifikace všech členů posádky musí být 100 %
 • Specializace všech členů posádky musí odpovídat specifickému tanku
 • Vozidlo musí mít kompletní posádku

Osobní výcvikový manuál

3 500

 • Dá se použít na jakékoliv vozidlo libovolného národa
 • Na úrovni kvalifikace a specializace všech členů posádky nezáleží
 • Dá se použít na vozidlech s neúplnými posádkami

POZNÁMKA: hodnoty knih posádky nejsou finální a mohou se po oficiálním vydání funkce změnit!

Hrajte tanky, získávejte knihy posádky a posilujte členy své posádky rychleji než kdy dříve!

Zavřít