Nové osobní zálohy: jednoduché, efektivní a snadno použitelné

Zdravíme vás, velitelé!

Aktualizace 1.18.1 přinese do World of Tanks čerstvou várku vylepšení. Jedním z těchto vylepšení bude představení přepracovaných osobních záloh, které budou snadněji použitelné, jednodušší a efektivnější než kdy dřív. Ale protože tato změna ovlivní několik hodnotných herních předmětů, chceme se s vámi v předstihu podělit o všechny podrobnosti.

 
 

Osobní zálohy jsou opravdu přínosem, ale v současnosti mají také spoustu nevýhod:

 • Těžko se hledají a špatně se v nich orientuje
 • Existuje příliš mnoho typů, příliš mnoho neobvyklých dob trvání (jako 4 nebo 6 hodin) a nepatrné hodnoty bonusů (jako +10 % nebo +15 %)

Z těchto důvodů sedá na osobní zálohy ve skladech hráčů příliš často prach. Místo toho chceme, abyste z osobních záloh získali co nejvíce s minimem úsilí navíc.

Podívejme se, co se zlepší!

Snadná použitelnost

Osobní zálohy budou mít ve vaší garáži nový přístupový bod, který bude ukazovat, které zálohy jsou právě aktivované a kolik času vám pro každou zbývá.

Starý způsob aktivace osobních záloh byl trochu komplikovaný. Nyní je budete moci aktivovat jen několika kliknutími.

Aktivace nových osobních záloh a obrazovka managementu budou přístupné přes horní panel v garáži. Na obrazovce také uvidíte následující:

 • Všechny dostupné typy záloh ve hře: osobní zálohy (k bojovým ZK, ke kreditům, ke ZK posádky a volným ZK), zálohy z akcí a klanové zálohy
 • Počet záloh na vašem účtu
 • Zbývající doba každé aktivované zálohy

Z této obrazovky budete moct také osobní zálohy přímo koupit, což vám ušetří cenný herní čas.

Pokud z nějakého důvodu dostanete po zveřejnění aktualizace 1.18.1 starou verzi osobní zálohy, neobjeví se v novém okně aktivace osobní zálohy. Nebojte se však, stále ji budete moci aktivovat ve skladu. K aktivaci takové zálohy přejděte ze své garáže do skladu a vyberte sekci Osobní zálohy v levém menu. Otevře se okno se všemi vašimi osobními zálohami. Najeďte kurzorem na rezervu, kterou potřebujete, a klikněte na Aktivovat.
Nezapomeňte prosím, že Náborový program nabídne jako odměny nové osobní zálohy, přestože některé materiály v herním klientovi a na portálu hry mohou stále uvádět staré zálohy.

 Navíc budete dokonce moct osobní zálohy aktivovat, když budete v bitvě. Stačí stisknout klávesu Tab (nebo klávesu B) a vybrat zálohu.

Někdo by mohl říct: „Co je tak zvláštního na aktivaci osobních záloh uprostřed boje? Podle současných pravidel, pokud bonus skončí, když jsem v bitvě, bude i přesto aplikován na výsledky.“ No, prostě si představte, že vyjedete bez aktivovaných osobních záloh – jen tak na zahřátí – a pak se pro vás bitva začne vyvíjet výjimečně dobře. Se současným systémem byste nemohli svůj výkon využít. Ale to se s aktualizací 1.18.1 změní a vy budete moct osobní zálohy aktivovat před koncem boje! Bonus se aplikuje na výsledek celé bitvy, nejen na to, co jste získali po aktivaci.

Kromě toho jakmile efekt aktivované osobní zálohy skončí, zobrazí se upozornění, které ukáže počet získaných kreditů / bojových ZK / ZK posádky a volných ZK navíc. Upozornění bude také obsahovat tlačítko, které povede na obrazovku aktivace osobních záloh.

Prosté a efektivní

Abychom doplnili přepracované uživatelské rozhraní, posoudili jsme a vylepšili základní mechaniky osobních záloh tím, že jsme je zjednodušili a zvýšili jejich efektivitu.

 • Všechny osobní zálohy budou mít stejnou dobu trvání: 1 hodinu Vaše odpovědi v dotazníku odhalily, že většina hráčů upřednostňovala hodinové osobní zálohy, proto doufáme, že tato změna bude dobře přijata.
 • Budou pouze tři kategorie osobních záloh: ke kreditům navíc, k bojovým ZK navíc a kombinované ke ZK posádky a volným ZK. Zdůvodnění je prosté: jsou pouze tři sloty pro osobní zálohy a vy byste si neměli při zaplňování všech slotů vybírat, který typ vynecháte.
 • Budou pouze dva typy hodnot bonusů osobních záloh: standardní a vylepšený. Opět je to kvůli jednoduchosti a transparentnosti. Věříme, že hraní World of Tanks by mělo být o zábavě na bojišti, ne o odhadování relativních hodnot různých záloh ve skladu.
  V tabulce níže vidíte celý rozsah nových osobních záloh:
Typ osobní zálohy K bojovým ZK Ke ZK posádky + volným ZK Ke kreditům
Standardní +50 % +200 % +50 %
Vylepšené +100 % +300 % +100 %
 • Standardní zálohy budou udělovány za účast v herních akcích a aktivitách. Vylepšené zálohy přijdou z herních nákupů nebo jako součást balíčků prémiového obchodu.

Chcete zjistit více? Skočme rovnou na pravidla konverze!

 • V aktualizaci 1.18.1 bude technicky možné, aby měly standardní osobní zálohy datum platnosti (po jehož vypršení zmizí z hráčova účtu). Upozorňujeme, že tuto funkci nebudeme v dohledné době využívat. Pro hráče to znamená:  
  • Vylepšené osobní zálohy nebudou mít datum vypršení.
  • Zkonvertované osobní zálohy nebudou mít datum vypršení. To platí jak pro standardní, tak vylepšené osobní zálohy.
  • Battle Pass, zasloužená odměna, Sváteční operace a jakékoliv jiné probíhající nebo nadcházející aktivity NEBUDOU v dohledné době udělovat osobní zálohy s datem vypršení.

Principy konverze osobních záloh

Protože všechny nové osobní zálohy mají dobu trvání 1 hodinu a protože budou jen dvě hodnoty bonusu na typ (Standardní a Vylepšený), musíme zkonvertovat všechny existující osobní zálohy. Při této konverzi bude kombinovaná hodnota nových osobních záloh na vašem účtu větší nebo stejná jako kombinovaná hodnota starých osobních záloh na vašem účtu.

Hodnotu staré osobní zálohy lze definovat jako její bonus (v %) krát doba jejího trvání. Hodnota nové osobní zálohy je prostě její bonus (v %), protože všechny nové osobní zálohy budou mít dobru trvání 1 hodinu.

Proto během této konverze zůstane hodnota vašich osobních záloh stejná, nebo vzroste. Množství nových osobních záloh bude vždy zaokrouhleno nahoru a vy během konverze nic neztratíte.

 • Osobní zálohy s číselnou hodnotou, která existuje v novém systému, ale s dlouhou dobou trvání (např. 2 hodiny) budou zkonvertovány na příslušný počet jednohodinových záloh.
PŘÍKLAD:
Máte sedm 2hodinových osobních záloh na +50 % k bojovým ZK. Po konverzi získáte čtrnáct Standardních hodinových osobních záloh na +50 % k bojovým ZK.
 • Osobní zálohy s číselnými hodnotami, které v novém systému neexistují (např. +15 % ke kreditům), budou mít své bonusy „kompresované“, takže celková hodnota pro hráče zůstane stejná, nebo se zvýší.
PŘÍKLAD:
Máte dvě 4hodinové osobní zálohy na +15 % ke kreditům. Po konverzi získáte tři hodinové osobní zálohy na +50 % ke kreditům. Proč? Jedna 4hodinová osobní záloha s bonusem 15 % má hodnotu 60 % (15 % × 4). Protože nejbližší hodnota bonusu nové osobní zálohy je 50 %, měli byste získat 2,4 nových záloh (1,2 × 2). To se ve váš prospěch zaokrouhlí na tři. S novou zálohou získáte za 1 hodinu zhruba stejný počet kreditů navíc, jako byste získali za 4 hodiny se starou zálohou.
 • Osobní zálohy na ZK posádky a volné ZK na vašem účtu budou zkonvertovány na nové kombinované osobní zálohy na ZK posádky a volné ZK následovně. Nejprve konvertor vyhodnotí kvantitu, bonusy a dobu trvání záloh (jednotlivě pro zálohy se Standardními a Vylepšenými bonusy). Pak konvertor spočítá počet nových kombinovaných osobních záloh, které se objeví po konverzi osobních záloh na ZK posádky a osobních záloh na volné ZK. Poté konvertor vybere větší hodnotu a přidá na váš účet výsledný počet nových kombinovaných osobních záloh.
PŘÍKLAD:
Máte osm 2hodinových osobních záloh na +300 % ke ZK posádky a jedenáct 2hodinových osobních záloh na +300 % k volným ZK. Po konverzi získáte dvacet dva hodinových kombinovaných záloh na +300 % ke ZK posádky a volným ZK. Proč? Jedna 2hodinová osobní záloha s bonusem 300 % má hodnotu 600 % (300 % × 3). Celková hodnota osmi 2hodinových osobních záloh je 4 800 % a v případě jedenácti 2hodinových osobních záloh je hodnota 6 600 %, což je z těch dvou vyšší. Vydělením 6 600 % 300 % dostaneme 22.

Víme, že tato pravidla mohou být matoucí, proto jsme připravili užitečný nástroj konverze osobních záloh. S ním můžete zjistit, co se s vašimi starými osobními zálohami v aktualizaci 1.18.1 stane.

Interaktivní obrázek. Zjistěte, které zálohy po konverzi získáte. Vyberte typ zálohy, dobu trvání a velikost bonusu. Pak použijte a , abyste určili počet záloh ke konverzi.
Typ
Bojové zkušenosti
Zkušenosti posádky
Volné zkušenosti
Kredity
Čas
1 h
2 h
3 h
4 h
6 h
Bonus
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
50 %
70 %
75 %
100 %
150 %
200 %
300 %
Smazat
Stávající záloha
 
Nová záloha
 

Pokud chcete znát přesnou matematiku za konverzí, podívejte se na tabulku níže.

Konverze osobních záloh v aktualizaci 1.18.1

Rozbalit
Starý typ Starý bonus Stará doba trvání Nový typ Nový bonus Nová doba trvání Míra konverze
Kredity 50 % 1 h Kredity 50 % 1 h 1
Kredity 25 % 1 h Kredity 50 % 1 h 0,5
Kredity 25 % 2 h Kredity 50 % 1 h 1
Kredity 15 % 2 h Kredity 50 % 1 h 0,6
Kredity 15 % 4 h Kredity 50 % 1 h 1,2
Kredity 10 % 4 h Kredity 50 % 1 h 0,8
Kredity 10 % 6 h Kredity 50 % 1 h 1,2
Kredity 5 % 6 h Kredity 50 % 1 h 0,6
Kredity 50 % 2 h Kredity 50 % 1 h 2
Kredity 100 % 1 h Kredity 100 % 1 h 1
Kredity 100 % 3 h Kredity 100 % 1 h 3
Kredity 150 % 1 h Kredity 100 % 1 h 1,5
Kredity 150 % 3 h Kredity 100 % 1 h 4,5
Kredity 200 % 1 h Kredity 100 % 1 h 2
Kredity 200 % 3 h Kredity 100 % 1 h 6
Kredity 70 % 1 h Kredity 100 % 1 h 0,7
ZK posádky 300 % 1 h Kombinované 300 % 1 h 1
ZK posádky 200 % 1 h Kombinované 200 % 1 h 1
ZK posádky 200 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 2
ZK posádky 100 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 1
ZK posádky 100 % 4 h Kombinované 200 % 1 h 2
ZK posádky 50 % 4 h Kombinované 200 % 1 h 1
ZK posádky 50 % 6 h Kombinované 200 % 1 h 1,5
ZK posádky 300 % 2 h Kombinované 300 % 1 h 2
ZK posádky 50 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 0,5
ZK posádky 100 % 1 h Kombinované 200 % 1 h 0,5
ZK posádky 100 % 3 h Kombinované 200 % 1 h 1,5
ZK posádky 200 % 1 h Kombinované 200 % 1 h 1
ZK posádky 200 % 3 h Kombinované 200 % 1 h 3
ZK posádky 300 % 1 h Kombinované 300 % 1 h 1
ZK posádky 300 % 3 h Kombinované 300 % 1 h 3
ZK posádky 75 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 0,75
ZK posádky 50 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 0,5
ZK posádky 25 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 0,25
Volné ZK 300 % 1 h Kombinované 300 % 1 h 1
Volné ZK 200 % 1 h Kombinované 200 % 1 h 1
Volné ZK 200 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 2
Volné ZK 100 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 1
Volné ZK 100 % 4 h Kombinované 200 % 1 h 2
Volné ZK 50 % 4 h Kombinované 200 % 1 h 1
Volné ZK 50 % 6 h Kombinované 200 % 1 h 1,5
Volné ZK 20 % 6 h Kombinované 200 % 1 h 0,6
Volné ZK 300 % 2 h Kombinované 300 % 1 h 2
Volné ZK 50 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 0,5
Volné ZK 100 % 1 h Kombinované 200 % 1 h 0,5
Volné ZK 100 % 3 h Kombinované 200 % 1 h 1,5
Volné ZK 200 % 1 h Kombinované 200 % 1 h 1
Volné ZK 200 % 3 h Kombinované 200 % 1 h 3
Volné ZK 300 % 1 h Kombinované 300 % 1 h 1
Volné ZK 300 % 3 h Kombinované 300 % 1 h 3
Volné ZK 100 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 1
Volné ZK 75 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 0,75
Volné ZK 50 % 2 h Kombinované 200 % 1 h 0,5
Bojové ZK 50 % 1 h Bojové ZK 50 % 1 h 1
Bojové ZK 25 % 1 h Bojové ZK 50 % 1 h 0,5
Bojové ZK 25 % 2 h Bojové ZK 50 % 1 h 1
Bojové ZK 15 % 2 h Bojové ZK 50 % 1 h 0,6
Bojové ZK 15 % 4 h Bojové ZK 50 % 1 h 1,2
Bojové ZK 10 % 4 h Bojové ZK 50 % 1 h 0,8
Bojové ZK 10 % 6 h Bojové ZK 50 % 1 h 1,2
Bojové ZK 5 % 6 h Bojové ZK 50 % 1 h 0,6
Bojové ZK 50 % 2 h Bojové ZK 50 % 1 h 2
Bojové ZK 100 % 2 h Bojové ZK 100 % 1 h 2
Bojové ZK 100 % 1 h Bojové ZK 100 % 1 h 1
Bojové ZK 100 % 3 h Bojové ZK 100 % 1 h 3
Bojové ZK 150 % 1 h Bojové ZK 100 % 1 h 1,5
Bojové ZK 150 % 3 h Bojové ZK 100 % 1 h 4,5
Bojové ZK 200 % 1 h Bojové ZK 100 % 1 h 2
Bojové ZK 200 % 3 h Bojové ZK 100 % 1 h 6
Bojové ZK 15 % 2 h Bojové ZK 50 % 1 h 0,6
Bojové ZK 10 % 2 h Bojové ZK 50 % 1 h 0,4
Bojové ZK 5 % 2 h Bojové ZK 50 % 1 h 0,2
Bojové ZK 100 % 4 h Bojové ZK 100 % 1 h 4
Sbalit

Velitelé, doufáme, že si přepracovaný systém osobních záloh a přepracované uživatelské rozhraní užijete. Hra začíná!

Zavřít