Spolu s aktualizací 1.14 přichází i nová mapa Útočiště

Velitelé!

Aktualizace 1.14 do World of Tanks přidává mapu Útočiště. Tato lokace, zasazená do Japonska v období nezměrného ekonomického růstu, obsahuje novinky jak z pohledu hratelnosti (na jednom místě lze hrát „dvoupatrově“), tak i vizuálního designu. Pojďme se na Útočiště podívat blíže!

Vzhled a atmosféra

Útočiště je zalito slunečním svitem letního rána a obsahuje mnoho prvků, jejichž japonský původ snadno poznají všichni dobře informování hráči. Přestože tato lokalita nemá žádný přímý předobraz v reálném světě, její topografie vychází z regionu Čúgoku na jihozápadě ostrova Honšú — konkrétně z oblasti sousedící s Vnitřním mořem. Oblast je viditelně osídlena a nachází se v ní nespočet obdělávaných polí, rybářská vesnice stojící mimo hratelnou oblast a orientační bod na vrcholu kopce, který ztělesňuje ducha celé lokace. Toto místo není zničitelné a hráči k němu nemají přístup.

Moderní doba je na mapě reprezentována masivními stavbami v námořním přístavu. Tento rozsáhlý komplex se dvěma zastřešenými suchými doky a pobřežními obrannými bunkry dříve sloužil jako námořní základna. Nyní je demilitarizován a na jeho dlouhých hlubokovodních molech jsou zakotveny dva velké čluny. Nad celou oblastí se tyčí vysoký jeřáb s tradičním japonským designem, který je připraven vykonávat svou úlohu. Další stavbou typickou pro průmyslové období Japonska je příhradový most v kopcích.

Další malé jedinečně prvky, který byly vytvořeny pouze pro mapu Útočiště, představují auta, dopravní značky v japonštině a tradiční domy ve staré vesnici na pobřeží mimo hratelnou oblast. Mezi starým a novým bohužel nepanuje naprostá harmonie, protože do této poklidné idyly zasahuje infrastruktura obchodního přístavu.

Způsob hry

Útočiště je rozsáhlá mapa (1 000 x 1 000 metrů), která je dostupná pouze ve standardních bitvách s vozidly na IV.–X. úrovni. Po stránce hratelnosti ji lze rozdělit na dvě velké oblasti. Vybetonovaný přístav poslouží obrněným těžkým tankům a útočným stíhačům tanků, protože jim poskytuje dobrou (na některých místech dokonce téměř úplnou) ochranu před dělostřeleckou palbou a nabízí několik zúžených míst ke vzájemným soubojům. Nízké kopce ve vnitrozemí tvoří rozsáhlou a malebnou oblast plnou zeleně, která vyhovuje rychlejším a méně obrněným vozidlům. Přepadové stíhače tanků a samohybná děla zde také najdou pár vyhovujících míst.

Jste rychlí a zběsilí (a dobře obrnění)? Pak se sem zkuste dostat včas a zajistěte si pěknou pozici v doku, kde vám ochranu zajistí kontejnery a zdi – případně pokračujte k nepřátelské základně. Nezapomínejte, že jakmile budou vrata do doku zničena, budete více vystaveni nepřátelské palbě.

Zásadní novinka této mapy. Můžete zajet do tunelů pod bunkrem a bojovat v nich, přičemž ve svůj prospěch lze využívat jak vlastní pevný pancíř, tak i geometrii zdí a podlahy. Pokud zvítězíte, máte možnost postoupit k nepřátelské základně nebo využít výjezdy do doků a k hlavnímu vjezdu. „Druhé patro“ (střecha bunkru) má několik pozic pro průzkumníky.
Zajímavý fakt č. 1: Dosah „bezpodmínečného odhalení“ má tvar koule a nikoliv kruhu, takže ti dole rozpoznají přítomnost těch nahoře.
Zajímavý fakt č. 2: Tanky v tunelech budou občas ochromeny (ale s nulovým poškozením) velkorážnými dělostřeleckými granáty.

Toto jsou hlavní odstřelovací pozice, které vám umožňují zadržovat nepřátelské útoky v přístavu a většině travnaté oblasti.

Toto jsou hlavní odstřelovací pozice, které vám umožňují zadržovat nepřátelské útoky v přístavu a většině travnaté oblasti.

Toto jsou hlavní odstřelovací pozice, které vám umožňují zadržovat nepřátelské útoky v přístavu a většině travnaté oblasti.

Toto jsou hlavní odstřelovací pozice, které vám umožňují zadržovat nepřátelské útoky v přístavu a většině travnaté oblasti.

Toto jsou hlavní odstřelovací pozice, které vám umožňují zadržovat nepřátelské útoky v přístavu a většině travnaté oblasti.

Toto jsou hlavní odstřelovací pozice, které vám umožňují zadržovat nepřátelské útoky v přístavu a většině travnaté oblasti.

Toto jsou hlavní odstřelovací pozice, které vám umožňují zadržovat nepřátelské útoky v přístavu a většině travnaté oblasti.

Toto jsou hlavní odstřelovací pozice, které vám umožňují zadržovat nepřátelské útoky v přístavu a většině travnaté oblasti.

Travnatá zóna je určená rychlejším vozidlům. Využijte velké množství krytých pozic, převážně v okolí železnice, abyste se přiblížili k nepříteli. Nejlepší místa, která nabízejí pěkný výhled na střed mapy, se nacházejí u malých skalisek poblíž příhradového mostu. Je zde také relativně bezpečný objezd pro obchvat podél červené linie.

Pokud tým prohraje boje v docích, může zde vybudovat obrannou linii. Nejkratší cesta k jedné ze základen v této oblasti vede přes palubu lodě, a v obou případech jsou zde k udržení pouze dvě rampy. Obránci stále budou mít šanci, i pokud stojí proti převaze.

Pokud tým prohraje boje v docích, může zde vybudovat obrannou linii. Nejkratší cesta k jedné ze základen v této oblasti vede přes palubu lodě, a v obou případech jsou zde k udržení pouze dvě rampy. Obránci stále budou mít šanci, i pokud stojí proti převaze.

Suché doky

Dva kryté suché doky odolné vůči pumám jsou součástí většího komplexu, který před desetiletími sloužil jako námořní základna. Klíčovým prvkem celého zařízení je velký betonový bunkr s tunely pro bezpečný přístup do suchých doků. Teď je z něj podzemní křižovatka a suché doky zajišťují opravy pro civilní lodě.

Suché doky

Dva kryté suché doky odolné vůči pumám jsou součástí většího komplexu, který před desetiletími sloužil jako námořní základna. Klíčovým prvkem celého zařízení je velký betonový bunkr s tunely pro bezpečný přístup do suchých doků. Teď je z něj podzemní křižovatka a suché doky zajišťují opravy pro civilní lodě.

Příhradový most

Toto je další významná stavba z období průmyslového rozvoje. I když se takové mosty nacházejí v mnoho zemích, protože trojúhelník je skvělý tvar pro rozložení hmotnosti, tato stavba v mnohém připomíná ty, které můžete vidět po celém Japonsku.

Pamětihodné místo

Na tomto důležitém místě je gošinboku, mocný strom úctyhodného stáří. Zároveň se jedná o joriširo, neboli objekt, jenž slouží jako kanál pro bohy nazývané kami. Tento status je dále zdůrazněn provazem šimenawa, který ho obepíná. Brána torii označuje pro ty, kteří jí procházejí, přechod z oblasti světské každodennosti do oblasti posvátna.

Přístavní jeřáb

Japonsko je bezpochyby země spojená s mořem, a mezi mnoho inženýrských počinů, kterých dosáhlo v době, kdy se z něj stával průmyslový národ, patří masivní přístavní jeřáby s jedinečnou konstrukcí.

Hudba

Hudební doprovod k mapě Útočiště je výsledkem spolupráce mezi zvukovým týmem World of Tanks a renomovaným skladatelem Akirou Jamaokou, který proslul svým soundtrackem pro Silent Hill. Zajímavostí je, že nám Akira Jamaoka dodal skladbu s tankovou tematikou a japonským nádechem ještě předtím, než se mapa začala vytvářet. Dalo by tak říct, že se duch této lokace zrodil a po nějakou dobu existoval výhradně v hudební podobě (stejně jako v mnoha mýtech), aby se později úplně rozvinul v lokaci, kde můžete ukázat svou bojovou zdatnost na pozadí nádherné krajiny.

Akira Yamaoka, Andrius Klimka - Safe Haven (Intro) : Akira Yamaoka, Andrius Klimka - Safe Haven (Intro)
Andrey Kulik feat. Akira Yamaoka, Andrius Klimka - Safe Haven (Battle) : Andrey Kulik feat. Akira Yamaoka, Andrius Klimka - Safe Haven (Battle)
Akira Yamaoka, Andrius Klimka - Safe Haven : Akira Yamaoka, Andrius Klimka - Safe Haven

Seberte síly, velitelé, a připravte se vydat na nové bojiště!

Zavřít