Přepracované HE granáty: Jak využít jejich přednosti

Zdravíme vás, velitelé!

Po sérii sandboxových a společných testů budou do hry v aktualizaci 1.13 zavedeny přepracované HE granáty. Protože dojde ke změně mechanik, na základě kterých udělují poškození, pojďme si znovu projít, jak budou nové HE granáty fungovat. Chtěli bychom se také blíže podívat na několik zásadních příkladů ze hry, na kterých budeme demonstrovat, jak se World of Tanks změní, a dát vám pár tipů, jak přepracované HE granáty používat.

OBSAH

  Hlavní cíle přepracování HE granátů

  Když jsme s komplexním přepracováním HE granátů začínali, chtěli jsme změnit mechaniky, na základě kterých udělují poškození v následujících situacích:

  • Udělení vysokého čelního poškození dobře obrněným vozidlům. Toto poškození je frustrující zejména pro velitele ve vozidlech s dobrým pancířem, kteří nemohou využívat jejich silné stránky.
  • Nedostatečná poptávka po HE granátech pro děla malých a středních ráží z důvodu jejich nepředvídatelného potenciálu při udělování poškození. Nepředvídatelnost poškození udělovaného HE granáty těchto kalibrů vedla k tomu, že HE munice byla málokdy využívána.
  • Některé nereálné a frustrující aspekty předchozích mechanik. HE granát vypálený na velitelskou kupoli může například zapálit motor nepřátelského vozidla.

  Zároveň jsme chtěli zachovat všechny aspekty HE granátů, které máte rádi, včetně:

  • Vzrušující a zábavné hratelnosti.
  • Jednoduchosti použití.
  • Vysoké šance na způsobení poškození.

  Zde je přehled toho, jak budou nové mechaniky poškození fungovat.

  HE granáty: Změny v mechanikách udělování poškození

  1. HE granáty nyní udělují poškození v místě dopadu.

  Při probití nepřátelského pancíře se nic nemění. Pokud se granát dostane dovnitř do vozidla, pak budete stále moci způsobit spoustu poškození. V případě, že hodnota průbojnosti není dostatečně vysoká, je poškození vypočítáno v místě střetu s pancířem. Zároveň budou po výbuchu uvnitř vozidla roztříštěny malé střepiny, které zraní členy posádky a způsobí poškození modulům i samotnému pancíři. Jejich dosah bude stejný jako poloměr výbuchu granátu v předchozím systému.

  Při používání HE munice mějte na vědomí, že pokud granát zasáhne pancíř, udělí mu poškození. Jeho množství bude záviset na tloušťce pancíře v místě zásahu — čím tenčí pancíř, tím nižší bude jeho nominální hodnota a vyšší udělené poškození. Platí to i naopak — čím silnější je pancíř v místě zásahu, tím méně poškození granát udělí, pokud ho neprorazí.

  Abyste způsobili vysoké poškození, měli byste zamířit na zranitelná místa a počkat si na vhodnou chvíli, podobně jako při používání průbojných (AP) granátů. Ve výsledku budou HE granáty méně efektivní v lépe pancéřovaných oblastech nepřátelského vozidla. Nebude už nadále možné způsobit takové množství poškození jako dříve.

  2. HE granáty budou schopné v místě dopadu probít clony a také pásy nebo kola kolových vozidel. Dokáží rovněž prorazit drobné a/nebo zničitelné překážky (ploty, zničitelné stavby atd.). Jedná se o přímý důsledek změny modelu poškození těchto granátů v místě zásahu z plošného na bodový.

  Pokud HE granát prorazí clonu, jeho hodnoty průbojnosti se sníží. V souladu s tím se sníží i šance na probití pancíře. V okamžiku jeho zásahu už tak granát bude „oslabený“ a k probití dojde, pouze pokud je pancíř relativně tenký. V případě, že HE granát prorazí clonu a vybouchne na pancíři, bude uplatněna mechanika střepin, která zaručuje udělení poškození. Množství tohoto poškození bude záviset na tloušťce plátu pancíře, na kterém vybuchl.

  Oproti předchozí verzi mechanik poškození, dostupné před aktualizací 1.13, jsme přidali schopnost probít clony, vnější moduly a zničitelné překážky. Při takovém probití bude však hodnota průbojnosti HE granátů snížena o speciální koeficient.

  Uplatňovány budou dva různé koeficienty pro redukci probití: 1,0 pro zničitelné překážky a 3,0 pro clony, pásy, kola a vnější moduly. To znamená, že pokud je například probita clona s 20 mm pancíře, HE granát přijde o 60 mm ze své hodnoty průbojnosti a další pokus o proražení pancíře vozidla bude vypočítán podle této snížené hodnoty.

  Ve výsledku bude šance na probití hlavního pancíře poté, co HE granát prorazí clonu, značně snížena, zejména u vozidel se slabým bočním pancířem. Sníží se také pravděpodobnost, že vaše vozidlo obdrží při probití HE granátem vysoké množství poškození.

  Pokud HE granát clonu neprobije, a tedy nedosáhne k pancíři, pak nezpůsobí vůbec žádné poškození. Abyste s HE granáty efektivně probili clony, budete muset zvážit jejich tloušťku a úhel zkosení.

  V případě, že HE munice probije pásy, clony nebo kola, za kterými není žádný pancíř, nedojde k udělení poškození. K poškození dojde, pokud mají pancíř.

  Přepracované HE granáty: Herní tipy

  Nyní se pojďme podívat na to, jak nové mechaniky fungují, a to formou několika zásadních příkladů ze hry.

  Představme si duel dvou těžkých tanků — M103 a 60TP Lewandowskiego, vybaveného 150+mm dělem. Náš polský rváč nabije HE granát a bez míření ho vystřelí do čelní části svého soupeře. Tento granát zasáhne mantlet stroje M103, který je tvořen clonou se silným pancířem. V důsledku nedostatečné hodnoty průbojnosti granátu ho tato rána neprorazí a neudělí žádné poškození.

  Měla raději směřovat na protivníkova slabá místa a ne na jeho siluetu. Abyste pomocí HE granátů udělili výrazné množství poškození v situacích, kdy můžete vystřelit pouze na soupeřovi dobře pancéřované oblasti, budete potřebovat mnohem více času a munice. V takových případech bude někdy moudřejší přepnout na jiný typ granátu nebo vyzkoušet jinou taktiku.

  Dobře obrněná vozidla mohou poškození udělené HE granáty snížit tím, že jim vystaví silnější části svého pancíře. Měli byste vlastně využívat stejné taktiky, jako při boji proti průbojným granátům.

  Pokud čelíte těžce obrněným vozidlům, snažte se je zasáhnout do jejich slabých míst, abyste měli šanci udělit jim poškození. K tomu je potřeba nějaká ta příprava. Zvažte tyto nové mechaniky při plánování své taktické akce a volbě směru útoku nebo pozice pro potyčku se soupeři.

  Další názorný příklad:

  FV4005 Stage II vypálí HE granát do strany čelního pancíře věže stroje Maus (který je silný 260 mm). Granát zasáhne pancíř, vlivem nedostatečné hodnoty probití jím ovšem nepronikne. Namísto toho granát vybuchne na jeho povrchu. Uvnitř vozidla se roztříští střepiny, které Maus poškodí, hodnota poškození však bude znatelně nižší (250–350 bodů poškození) než s předchozí mechanikou.

  Nyní musíte také pečlivě mířit na slabá místa, a to nejen při střelbě na těžké tanky s dobrým pancířem, ale i při boji s ostatními vozidly. Náhodné pálení HE granátů do přední části nepřátelských vozidel nebo na jejich obrys není příliš moudré. Při slepé palbě riskujete, že zasáhnete dobře obrněnou oblast nebo clonu, kterou nedokážete probít. Tady je příklad.

  Tank Type 5 Heavy nabije HE granát a chce zasáhnout vozidlo s lehkým pancířem, řekněme Progetto M40 mod. 65. Protože přemýšlí postaru a nebere v úvahu prvky nových mechanik, náhodně vystřelí na soupeřovu siluetu. Granát ovšem narazí do clony a jeho hodnota průbojnosti není dostatečná k tomu, aby ji probil. V takovém případě Type 5 Heavy neudělí stroji Progetto M40 mod. 65 žádné poškození.

  Měl raději počkat na vhodnější okamžik, aby ho zasáhl zboku, v místech s nejslabším pancířem, nebo do pásů (pokud je za nimi pancíř), které jsou nyní také považovány za clonu. Pokud by tak Type 5 Heavy učinil, udělil by nejspíš maximální (při probití pancíře) nebo alespoň nějaké poškození (při probití pásů a zasažení pancíře).

  Abychom vám pomohli zjistit, jaký bude dopad vaší rány, vylepšili jsme ukazatel šance na prostřelení pancíře. V odstřelovacím režimu budete k odhadnutí dopadu vaší střely moci využít barvu ukazatele.

  • Červená: žádné poškození (granát clonu/pás/kolo neprobije a nezpůsobí žádné poškození)
  • Žlutá: bude uděleno poškození, nikoliv však plné (granát clonu/pás/kolo probije a dosáhne k pancíři, který však neprobije)
  • Zelená: plné poškození (granát probije clonu/pás/kolo a pancíř)

  Přepracované HE granáty: Vyvážení vozidel

  Po všech testech jsme posoudili získaná data a vaši zpětnou vazbu a upravili parametry vozidel s herním stylem založeným na používání HE granátů, která vyžadovala vyvážení (KV-2, Type 5 Heavy a některé další tanky), abychom vám herní zážitek s nimi za nových podmínek zpříjemnili. Některé jejich parametry byly vylepšeny, jiné naopak nepatrně sníženy. Podívejte se na ně.

  VI KV-2
  Čas zaměření děla 152 mm M-10
  3,8 s (▼ 0,2 s)
  Rychlost otáčení věže MT-2
  17 stupňů/s (▲ 1 stupeň/s)
  Rozptyl při otáčení věže MT-2
  0,15 (▼ 0,01 )
  Rychlost otáčení podvozku KV-2 mod. 1941
  20 stupňů/s (▲ 2 stupně/s)
  Rozptyl při otáčení a za pohybu s podvozkem KV-2 mod. 1941
  0,26 (▼ 0,02 )
  Výkon motoru V-5
  640 hp (▲ 40 hp)
  VI KV-2 (R)
  Čas zaměření děla 152 mm M-10
  3,8 s (▼ 0,2 s)
  Rychlost otáčení věže MT-2
  17 stupňů/s (▲ 1 stupeň/s)
  Rozptyl při otáčení věže MT-2
  0,15 (▼ 0,01 )
  Rychlost otáčení podvozku KV-2 mod. 1941
  20 stupňů/s (▲ 2 stupně/s)
  Rozptyl při otáčení a za pohybu s podvozkem KV-2 mod. 1941
  0,26 (▼ 0,02 )
  Výkon motoru V-5
  640 hp (▲ 40 hp)
  X XM551 Sheridan
  Rozptyl na 100 m s dělem 152 mm Gun-Launcher XM81 (Conventional)
  0,51 m (▼ 0,02 m)
  Rozptyl při otáčení věže AR/AAV XM551 Sheridan pro dělo 152 mm Gun-Launcher XM81 (Conventional)
  0,35 m (▼ 0,05 m)
  IX T49
  Rozptyl na 100 m s dělem 152 mm Gun-Launcher XM81 (Conventional)
  0,57 m(▼ 0,03 m)
  Rozptyl při otáčení věže XM551 TEST BED pro dělo 152 mm Gun-Launcher XM81 (Conventional)
  0,35 m (▼ 0,03 m)
  X Type 5 Heavy
  Přidán AP granát pro dělo 15 cm/45 41st Year Type
  252 mm
  Rozptyl na 100 m s dělem 15 cm/45 41st Year Type
  0,47 m (▼ 0,03 m)
  Rozptyl na 100 m s dělem 14 cm/50 3rd Year Type
  0,38 m (▼ 0,02 m)
  IX Type 4 Heavy
  Přidán AP granát pro dělo 15 cm/45 41st Year Type
  252 mm
  Rozptyl na 100 m s dělem 15 cm/45 41st Year Type
  0,49 m (▼ 0,03 m)
  Rozptyl na 100 m s dělem 14 cm/50 3rd Year Type
  0,4 m (▼ 0,02 m)
     
  VI
  KV-2
  VI
  КV-2 (R)
  X
  XM551 Sheridan
  IX
  T49
  X
  Type 5 Heavy
  IX
  Type 4 Heavy

  Výsledky testů také ukázaly, že kolová vozidla v novém systému vykazují velmi vysokou bojovou efektivitu. Disponují rychlostí, obratností a jedněmi z nejlepších hodnot stabilizace děla ve hře. Abychom tyto rychlé průzkumníky lépe vyvážili, snížili jsme průbojnost HE granátů všech tří vozidel na vrcholku technologického stromu (VIII.–X. úroveň). Strojům Panhard AML Lynx 6x6 a Panhard EBR 90 byla snížena z 90 na 75 mm a v případě Panhard EBR 105 ze 105 na 75 mm. Rovněž jsme navýšili rozptyl jejich děl při pohybu.

  VIII
   
  PANHARD AML LYNX 6X6
  Průbojnost 90mm HE granátu
  75 mm (▼15 mm)
  IX
   
  PANHARD EBR 90
  Průbojnost 90mm HE granátu
  75 mm (▼15 mm)
  X
   
  PANHARD EBR 105
  Průbojnost 105mm HE granátu
  75 mm (▼30 mm)

  Ve World of Tanks jsou i další vozidla s děly zaměřenými na HE granáty. Po všech testech na Sandboxu, které jsme společně provedli, ale vidíme, že se jejich efektivita nezměnila a není okamžitě nutné upravovat jejich parametry. Jejich efektivitu budeme po vydání i nadále monitorovat a v případě potřeby provedeme změny jejich výkonnosti.

  Hratelnost za nových podmínek

  HE granáty v novém systému nejlépe hrají roli taktické munice, a to v následujících situacích:

  • Pokud chcete vynulovat obsazování základny.
  • K vyřazení nepřátelských pásů*.
  • K doražení vozidel s nízkým množstvím HP.

  Dávejte si pozor, nyní to bude o něco těžší, protože k tomu musíte mířit na hnací kolo!

  Díky novým mechanikám bude používání HE granátů více než dříve dávat větší smysl s určitými děly (zejména středních a malých ráží).

  Můžete je samozřejmě i nadále využívat bez přesného míření, ale při zasažení pancíře bude efektivita vašeho zásahu nižší. Při zasažení čelních nebo dobře obrněných částí bude rána mnohem méně účinná. Ve výsledku se při střetech s dobře obrněnými vozidly musíte více spoléhat na základní zavedené a snadno srozumitelné herní mechaniky namísto neustálé palby HE munice. Velitelé využívající HE granáty se budou muset zaměřit na slabé oblasti tanků, se kterými bojují.

  Způsob, jakým nyní systém HE granátů funguje, znamená, že se nebudete moci úplně vyhnout poškození, když na vás někdo vystřelí. V situacích, kdy nepřátelský HE granát zasáhne silnou clonu, kterou nedokáže prorazit, nebo probije clonu, za níž není žádný pancíř, však neobdržíte žádné poškození.

  Abyste mohli novým HE granátům efektivně čelit, snažte se jim vystavovat části svého vozidla se silnějším pancířem nebo clonami, případně clony, za kterými není žádný pancíř. Můžete například zaujmout pozici, ve které nepřítel sice bude schopen prorazit pásy, ale nezasáhne pancíř. V takovém případě HE granáty nezpůsobí žádné poškození. Tímto způsobem můžete nejen bezpečně vystavit své clony a/nebo pásy, ale i vyprovokovat soupeře k předčasnému výstřelu.

  Připravte se zažít bitvy s přepracovanými HE granáty, velitelé!

  Diskutovat na Discordu

  Zavřít