Vezměte komunikaci v bitvě na další úroveň!

Zdravíme vás, velitelé!

Současný systém komunikace v bitvách ve World of Tanks neprodělal už roky žádnou změnu. Některé z jeho možností jsou poněkud omezené a někdy dokonce spoluhráčům neumožňují efektivní komunikaci či sdílení plánů a taktiky bitvy.

Zároveň také stávající systém oznámení často zasílá informace bez jakéhokoliv kontextu. Množství hráčů ve zpětné vazbě například zmiňuje, že označení pingnutím na minimapě může mít množství různých významů. Často tak vznikne situace plná nejasných informací, která spojence pouze mate.

Po prostudování vašich návrhů jsme se rozhodli přepracovat a vylepšit stávající systém komunikace v bitvách tak, aby byl jasnější, praktičtější a informativnější. Takhle to bude fungovat.

Jedna klávesa pro všechny akce

Nyní můžete klávesu „T“ použít pro téměř všechny druhy komunikace v bitvě. Může být použita pro interakci s terénem, spoluhráči, nepřáteli, základnami i stávajícími značkami komunikace. Stiskněte klávesu a okamžitě pošlete upozornění (ping) svým spoluhráčům. Podržte klávesu, abyste zobrazili menu s více možnostmi. Spolupracujte se spojenci, objíždějte nepřátele, odvolávejte útok a zlepšujte taktiku svého týmu!

Interakce s objekty na mapě

Zatímco časovač odpočítává čas do zahájení bitvy, můžete interakcí se speciálními značkami informovat své spoluhráče o tom, kterým směrem se vydáte. Ty vyznačují hlavní body zájmu na mapě a pomůžou vám se rozhodnout, kde bude nejlepší zastihnout nepřítele nepřipraveného.

Stejně tak uvidíte, kolik spojenců se chystá do stejné lokace vyrazit také. Díky tomu bude snazší koordinace týmu a jeho členové budou lépe rozumět tomu, co se od nich v bitvě očekává. Výsledkem bude vyšší efektivita vašich útoků i harmoničtější souhra mezi spoluhráči.

Můžete snadno interagovat se všemi objekty na mapě, včetně kamení, budov, houští atd. Namísto klikání na minimapu nebo psaní do chatu stačí jen zvýraznit konkrétní bod dějiště bitvy. Objeví se symbol pingu, který uvidí všichni vaši spoluhráči jak na mapě, tak i na minimapě.

Terén
 
Jedeme na pozici!
Několik spojenců se přesouvá na tuto pozici
Pozor na pozici!
Spojenec upozorňuje na tuto pozici
Nepřítel
 
Požaduji palbu!
Spojenec požaduje soustředění palby na tento cíl
Útočím na cíl!
Spojenec útočí na tento cíl
Obsaďte!
Spojenec nařizuje obsazení nepřátelské základny
Spojenec
 
Braňte!
Spojenec nařizuje obranu základny
Potřebuji pomoc!
Tento spojenec žádá o pomoc

Nyní můžete označit konkrétního nepřítele nebo spojence pingem přímo, stejně jako jejich příslušná tanková označení, která jsou interaktivní. Díky tomuto prvku můžete interagovat s vozidly, která jsou ukryta za překážkami, blokována objekty na mapě nebo umístěna mimo váš přímý pohled.

Nad každým interaktivním označením se objeví tečka, aby vám ukázala, že s ním můžete interagovat.

Není nutné na cíl mířit svým zaměřovačem. Stačí ho umístit do středu obrazovky.

Přidáváme pingům kontext a význam

Není žádným velkým tajemstvím, že velké množství náhodných pingů v bitvách vede často k informačnímu přetížení, které odvádí vaši pozornost od toho, co se děje na bojišti. Dříve bylo občas obtížné porozumět tomu, co měl konkrétní ping znamenat. Nyní budete moci používat dva typy značek, které pingu přidají kontext: „tady pozor“ a „jedu sem“.

Každý z hráčů může odpovědět na váš ping tím, že se mu zaváže. Vedle každého pingu bude zobrazen počet spojenců, kteří se mu zavázali. Zavázání se pingům ostatních hráčů sníží množství nejasností a dodá přehlednost akcím vašich spoluhráčů.

Svému spoluhráči můžete také poslat příkaz a dostat od něj odpověď.

Možnosti osobních odpovědí budou zobrazeny na samostatné průhledové obrazovce, která vám umožní rychle odpovědět za využití klávesy „Z“.

Interakce s minimapou

Na minimapu můžete umístit bod kliknutím levého tlačítka myši, abyste k oblasti přitáhli pozornost svých spojenců, nebo pravým tlačítkem myši, abyste dali najevo, že se pohybujete směrem ke konkrétní lokaci.

Velitelé, kteří hrají se samohybnými děly, mohou dát svým spojencům vědět, na který bod (nebo oblast) se chystají zaútočit. Mohou tak učinit levým kliknutím, pokud jsou ve strategickém režimu, nebo pingnutím o pozornost v běžném režimu. Příkaz CTRL + kliknutí pravým tlačítkem zůstává beze změny.

Všechna vozidla s výjimkou dělostřelectva
 
Pozor na pozici!
Jedeme na pozici!
Dělostřelectvo (arkádový pohled)
Pozor na pozici!
Přesunuji kruh zaměřovače sem
Dělostřelectvo (dělostřelecký pohled)
Mířím sem
Přesunuji kruh zaměřovače sem

Základny na minimapě a v bitvě budou mít speciální interaktivní ikony. Nyní pro vás bude snadnější dávat rozkazy k obsazení či obraně základny.

Adaptivní příkazové menu

Upravíme také menu rozkazů, aby se přizpůsobilo podle toho, komu nebo čemu je váš ping určen, ať už jde o terén, nepřítele nebo spojence. Dva „spodní“ rozkazy („Pomoc!“ a „Nabíjím!“) budou fixní, zatímco ty „horní“ se budou měnit v závislosti na kontextu konkrétní akce. Budete také moci poděkovat spojencům nebo odpovědět na jejich rozkazy. K tomu stiskněte klávesu „T“ nebo „Z“.

  • Terén
  • Nepřítel
  • Spojenec

Díky tomuto adaptivnímu systému bude škála dostupných příkazů zjednodušena, díky čemuž pro vás bude snazší zacházet s příkazovým menu.

Vylepšené rychlé příkazy

Herní příkazy, které lze zadat pomocí kláves „F“, se také změní. Příkaz bude nyní záviset na kontextu objektu, na který se díváte, v okamžiku, kdy příkaz vydáváte.

Rychlé příkazy

Rozbalit
Klávesa Současný rychlý příkaz Nový rychlý příkaz (terén) Nový rychlý příkaz (spojenec) Nový rychlý příkaz (nepřítel) Nový rychlý příkaz (spojenecká základna) Nový rychlý příkaz (nepřátelská/neutrální základna)
T Útočím Pozor na pozici! Potřebuji pomoc! Požaduji palbu! Braňte! Obsaďte!
F2   Jedeme na pozici! Pomohu Útočím na cíl! Bráním! Obsazuji!
F3 Zaútočte! Není k dispozici Děkuji! Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
F4 Zpět na základnu! Není k dispozici Ústup! Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
F5 Potvrzuji! Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
F6 Negativní! Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
F7 Pomoc! SOS! SOS! SOS! SOS! SOS!
F8 Nabíjím! Nabíjím! Nabíjím! Nabíjím! Nabíjím! Nabíjím!
Sbalit

Osobní zprávy a odpovědi

Možnosti osobních odpovědí budou zobrazeny na samostatné průhledové obrazovce, která vám umožní rychle odpovědět za využití klávesy „Z“.

Osobní zpráva (ikona na zdrojovém tanku)

Osobní odpověď (ikona na odpovídajícím)


Pomoc!


Podpořím tě!


Zpět!


Potvrzuji!


Podpořím tě!


Děkuji!


Děkuji!


Potvrzuji!

 

Ochrana proti spamu

Abychom v bitvách předešli spamování pomocí pingů, zavádíme speciální protispamovou ochranu, která funguje podle následujících pravidel:

  • U každé odeslané zprávy je dáno zpoždění, než je možné stejnou zprávu odeslat znovu. Toto zpoždění činí 5 sekund pro globální příkazy a 2 sekundy pro osobní zprávy (3 sekundy při odeslání stejnému hráči). Jedinou výjimkou je značka „Pozor na“, kterou může stejný hráč v krátké době umístit až 3krát, než je zablokována. Zároveň mohou v každém týmu existovat pouze 3 značky „Pozor na“.
  • Při pokládání nové značky předchozí značka od stejného hráče zmizí a je nahrazena novou. Pokud se značce nikdo nezaváže, po 6 sekundách zmizí.
  • Hráči nemohou obdržet více než jednu nabídku osobní odpovědi během 15 sekund a ne více než 1 nahrávku z osobních zpráv během 10 sekund.

Na systému protispamové ochrany stále pracujeme, proto tyto konkrétní hodnoty mohou být později na základě vašich připomínek upraveny.

Neverbální komunikaci s určitým hráčem můžete také vypnout pomocí možností „Přidat na vaši černou listinu“ nebo „Zablokovat pro tuto bitvu“, které naleznete v seznamu hráčů.

Nastavení hry

Systém komunikace v bitvách se dá snadno upravit podle vašich potřeb, takže neváhejte a v nastavení hry změňte ovládání nebo skryjte konkrétní prvky.

Systém komunikace v bitvách 2.0 bude dostupný na vyzkoušení a předběžné testování během prvního Společného testu aktualizace 1.10. Připojte se k testování a podělte se s námi o vaši zpětnou vazbu. Pomozte nám ještě více vylepšit tento důležitý prvek!

Zavřít