Zapojte se do služebního turnusu!

Dobrá zpráva pro klanové hráče!

Společenský aspekt členství v klanu je stejně důležitý jako jeho soutěžní prvky. Platí to zejména v případě malých klanů, pro které je obtížné soupeřit o nadvládu na globální mapě a při dalších intenzivních aktivitách. Chtěli bychom takovým klanům pomoci vyrovnat jejich síly, aby se mohly rozvíjet a vylepšovat své opevnění. Přejeme si, aby se každý klanový hráč cítil doceněný a důležitý pro svůj klan, protože mu bude pomáhat nabývat na síle a získá přitom pěkné ceny.

S tím na paměti zahajujeme služební turnus, novou aktivitu pro klanové hráče, která se bude odehrávat v pravidelných intervalech. Členové klanů během ní budou muset spojit své síly, aby na bojišti dosáhli slávy a získali hodnotné odměny. Pojďme se na vše podívat blíže.

Zapojte se do služebního turnusu!

Služební turnusy budou dostupné od vydání aktualizace 1.10.1 a vypuknou 26. října. Jedná se o pravidelně probíhající herní aktivitu pro klanové hráče. Některé mise v rámci turnusů lze splnit samostatně v náhodných bitvách, zatímco jiné vyžadují hraní s klanovými spoluhráči v četách nebo v klanových bitvách. Každý služební turnus potrvá dva týdny. Po skončení se restartuje a váš postup z předchozího turnusu bude vynulován, abyste mohli sbírat nové odměny ze seznamu cen pro tuto aktivitu.

Přispívejte k úspěchu svého klanu a získávejte odměny!

Služební turnus bude obsahovat dva typy misí: osobní a klanové. Každý typ bude mít svůj vlastní panel postupu.

Můžete se pouštět do úkolů, které vám vynesou body osobního přínosu a body postupu ve služebním turnusu. Za jejich splnění získáte klanové prvky na úpravu vzhledu –⁠ emblémy, nápisy a kamufláže. Úkoly budete v závislosti na jejich podmínkách moci plnit v náhodných bitvách a několika dalších herních režimech (více informací viz níže).

Pojďme se nyní pobavit o postupu ve služebním turnusu. Tyto mise vám vynesou průmyslové zdroje pro váš klan a nějaké další dobroty pro vaše osobní použití. Postoupit můžete dvěma způsoby:

  1. Plněním úkolů. Neváhejte je podle svého vlastního tempa plnit samostatným hraním v náhodných bitvách. Získáte za ně menší počet bodů postupu pro svůj klan.
  2. Dokončováním cílů turnusu. Tyto speciální klanové mise lze plnit v četách se členy vašeho klanu, a to v několika herních režimech. Cíle turnusu vyžadují větší zapojení a obětavost, odmění vás ovšem více body postupu a umožní vám tak výrazněji přispět k úspěchu vašeho klanu.

Jak můžu začít hrát?

Otevřete záložku „Klany“ ve své garáži, abyste se dostali na kontrolní panel klanu. Najdete na něm novou část věnovanou služebnímu turnusu, kde budou zobrazeny podmínky vašich současných misí a nadcházející odměny. Kliknutím získáte více informací o vašem osobním přínosu, postupu ve služebním turnusu a další nezbytné detaily.

Doba trvání turnusu činí dva týdny. Jakmile je aktuální turnus u konce, zahájí se následující. Váš osobní přínos a úspěchy vydobyté během předchozího turnusu budou vynulovány, abyste mohli sbírat nové odměny ze seznamu cen.

Úkoly

Úkoly můžete v závislosti na jejich podmínkách plnit:

  • V náhodných bitvách (některé lze splnit i ve velkých bitvách)
  • Na Frontové linii a v hodnocených bitvách

Celkem budete mít přístup ke třem úkolům, které je možné opakovat. Jakmile splníte sadu prvních tří úkolů, zpřístupní se vám nová trojice.

Cíle turnusu

Cíle turnusu budou dostupné

  • v šarvátkách
  • v ofenzívách
  • na globální mapě
  • při hraní v četě se členy vašeho klanu

Cíle turnusu musí být splněny společně se členy vašeho klanu. Všechny získané body putují do postupu. Cíle spojené s opevněními můžete ale splnit i v případě, že hrajete jako legionář v jiném klanu.

Každý klan může několikrát denně dokončit 2 cíle turnusu. Jejich podmínky se budou denně obměňovat, ať už jste splnili ty předchozí nebo ne.

Pokud se chcete dozvědět více, můžete si o různých typech misí přečíst v našem komplexním průvodci na portálu.

Odměny

Za dosažení milníků osobního přínosu a postupu můžete získat oddělené sady odměn. Odměny za osobní přínos zahrnují různé prvky na úpravu vzhledu pro vaše vozidla, jak už bylo zmíněno výše.

Za pomoc v klanovém postupu obdržíte průmyslové zdroje a trofeje, které jsou hodnotnější než ceny za osobní přínos. Trofeje rovněž vyžadují stanovený počet bodů osobního přínosu.

Pokud váš klan například získal dostatečný počet bodů postupu k vyzvednutí trofeje, abyste ji mohli vlastnit také, musíte stále získat požadovaný počet bodů osobního přínosu.

 
SLUŽEBNÍ TURNUS
Postup
Cíle
Zbývající čas do konce stávajícího turnusu:
3d:2:47:24
Osobní přínos
Postup
0
30 000
0
1 000 000
Zbývající body:
2 000
Zbývající body:
3 500
10 000
525 000
 
Získali jste dostatek bodů přínosu a vysloužili si odměnu.
 
Musíte získat ještě 2 000 bodů přínosu, abyste si vysloužili odměnu. Obdržíte ji, jakmile získáte zbývající body.
 
Váš klan získal dostatek bodů turnusu a vy jste dosáhli odpovídající úrovně osobního přínosu. Vysloužili jste si trofej.
 
Váš klan získal dostatek bodů turnusu, ale vy ještě trofej nedostanete, protože jste nedosáhli odpovídající úrovně osobního přínosu. Trofej obdržíte, jakmile získáte 3 500 bodů přínosu.

Pusťte se do služebního turnusu, přispějte k úspěchu svého klanu a získejte odměny!

Zavřít