Aktualizace 1.1: Náhled na nové a přepracované mapy

Aktualizace 1.1 je za rohem a přináší s sebou hromadu nových a upravených map. Tento článek vás provede od místa, kde se začala psát historie Wargamingu, až na polské bojiště Studzianki a vysvětlí, co od těchto nových lokací očekávat. Podíváme se také na všechny podrobnosti o vylepšení starších map, tak pojďme na to!

Nové mapy

Minsk

Minsk zaujímá v našich srdcích zvláštní místo – tam totiž pro World of Tanks všechno začalo. Toto město s bohatým dědictvím a plné skvělých lidí nyní konečně zaujme své místo v seznamu map World of Tanks. Celý tým je velmi nadšený, protože vydání mapy se blíží a poctu tomuto městu plánujeme vzdát už roky.

První hratelný prototyp byl vytvořen už v době, kdy jsme představili Charkov a Stalingrad, ale do další fáze se mapa předtím nedostala. Než jsme na ní znovu začali pracovat, obdrželi jsme důležitou lekci: historická přesnost je sice lákavá, ale ne vždy přináší zábavný zážitek (pokud ovšem netoužíte po virtuální prohlídce namísto bitvy). Proto navrhujeme mapu se skutečnými místy (Vítězné náměstí, Státní cirkus, Park Gorkého apod.), ale současně měníme obecné uspořádání tak, aby hra byla zábavná a hodnotná.

Tato městská mapa ztvárňuje centrální část Minsku z počátku sedmdesátých let. Přestože jsme kvůli hratelnosti některé detaily změnili, tak Plošča Pieramohi (Vítězné náměstí) a budova cirkusu jsou velmi realistické. I jiné domy a památky jsou rozpoznatelné pro ty, kteří Minsk navštívili nebo tam v současné době žijí.

Mapa má tři herní oblasti.

  • Sloupce 1–2: Křižovatka Leninovy třídy / Ulice Janki Kupaly je vhodná pro pohyblivá vozidla. Zaujměte rychle palebné pozice nebo se pokuste o obchvat protivníka.
  • Sloupce 3–7: Oblast tvořená Parkem Gorkého a břehem řeky Svislač je posetá stromy a keři a má několik náspů. Je to zrádné místo: nepřátelé vás mohou trefit téměř z jakékoli strany, ale promyšlené hraní vám umožní podporovat spojence na křídlech nebo se nepozorovaně vplížit mezi nepřátele.
  • Sloupce 8–0: Hustě zastavěné bloky poblíž Plošča Pieramohi vás ochrání před palbou artilérií a přejí tak dobře obrněným vozidlům preferujícím boj na krátké až střední vzdálenosti. Můžete se pokusit i o ostřelování – pokud si troufnete vjet do rovných a širokých ulic.

 

Studzianki

Studzianki byly místem týdenní bitvy mezi německými invazními silami, místní polskou 1. obrněnou brigádou a sovětskou 8. armádou na východní frontě. Pro spojenecké síly to byl významný úspěch, připomenutý roku 1969, když bylo toto místo přejmenováno na Studzianki Pancerne (Obrněné Studzianki).

Mapa obsahuje rozlehlá pole, spoustu vegetace a malé vesnické domy soustředěné kolem vysokého katolického kostela. Přímo uprostřed této mapy je umístěna malá cihlová továrna.

Mapa má tři herní oblasti.

  • Řady A–C: Cihlová továrna je určena těm, kteří řídí těžce obrněná vozidla. Je chráněna před palbou stíhačů tanků, ale granáty létající z jiných částí mapy pocítit můžete. Ovládněte továrnu, abyste pomohli svým spojencům rozšířit útoky na sousední trasy nebo se bránit, pokud ztratíte křídla. Vysušené řečiště dělící továrnu je zajímavým místem pro rychlé lehké tanky a vozidla s dobrým sklápěním děla: můžete z něj okamžitě zajistit křídla.
  • Řady D–F: Centrální část mapy může být použita k odhalení nepřátel na počátku bitvy a jako taková je vhodná pro lehké tanky a rychlé střední tanky. Od továrny k vesnici se táhne příkop; využijte jej k odhalení soupeřů nebo k jejich obchvatu, když to nejméně očekávají. Pole je obklopené kopci s několika křovinami vhodnými ke skrývání, které tvoří příhodné palebné pozice a bezpečnou cestu do vesnice.
  • Řady G–K: Vesnice je místem pro všechny třídy vozidel: spousta krytí (zničitelného i nezničitelného), keřů a palebných výhledů. Obsaďte ji, abyste pomohli svým spoluhráčům u továrny nebo připravili konečný útok na nepřátelskou základnu.

 

Velké změny mapy Plzeň

Plzeň působila příliš stísněně a stíhačům tanků bez věže nebo lehce obrněným vozidlům toho příliš nenabízela. Střední tanky se držely mimo střed východního křídla, neboť tato oblast nenabízela žádné krytí před granáty dělostřelectva. Západní křídlo mělo příliš mnoho oblastí s palebným výhledem, což bránilo oběma týmům v postupu vpřed/obraně určitých směrů a bitvy se proměňovaly v „ryzí šílenství“. Jakmile jste vstoupili do této oblasti, tak jste tam prakticky uvízli bez možnosti ustoupit či postoupit vpřed. A nakonec centrální oblast – ta podporovala „kempování“, neboť zde umístěný velký hangár byl jako smrtící past pro všechny, kteří se kolem něj snažili projet.

Na základě vašich připomínek jsme mapu zvětšili na 1x1 km, přidali jsme místa ke krytí a zvětšili vzdálenost mezi hangáry na levém křídle, odstranili některé z budov na „území nikoho“ v centru a zcela přepracovali východní (pravé) křídlo.

Tyto změny by měly podpořit všestrannější zážitek a současně by tím mapa měla získat na přístupnosti pro všechny třídy vozidel.

Dolina s hangáry je nyní na stejné úrovni jako zbytek mapy, což otevírá možnost palby až do jejího středu.

Hangáry byly přemístěny kvůli vytvoření vhodných střeleckých vzdáleností. Nyní jsou rozesety kolem středu křídla, což zabraňuje rychlým průlomům, ke kterým v této oblasti docházelo až příliš často.

Hangáry byly přemístěny kvůli vytvoření vhodných střeleckých vzdáleností. Nyní jsou rozesety kolem středu křídla, což zabraňuje rychlým průlomům, ke kterým v této oblasti docházelo až příliš často.

Na severozápad a jihozápad jsme přidali několik kopců. Řídíte-li stíhač tanků, využijte je k obraně základny a/nebo zadržení nepřátel, kteří používají cestu nalevo od hangárů k průlomu do vašeho teritoria.

Nyní se můžete přemístit na levé křídlo využitím nově přidané cesty poblíž hangáru (3)

Vzdálenost mezi základnami se zvětšila. Obě strany získaly krytá místa, aby měly možnost utvořit slušnou obrannou linii k ochraně svých základen

Několik budov zmizelo, takže nyní máte ze středu mapy volnou cestu k palbě na základny

Několik budov zmizelo, takže nyní máte ze středu mapy volnou cestu k palbě na základny

Pravé křídlo prošlo kompletním přepracováním. Nyní je méně o hrubé síle a více o mobilních lehkých a středních tancích, operujících společně podél uhelných hald (5). Průzkumníci mohou nahlížet přes hřebeny, aby odhalili nepřátele skrývající se poblíž a na místech pro stíhače tanků (6). Střední tanky by se měly držet za lehkými a pálit po všem, co se jim podařilo odhalit. Stíhače tanků mají za úkol zaměřit se na lov lehkých a středních tanků mezi kopci a nepřátelských stíhačů, kteří byli natolik neopatrní, že odhalili svou pozici.

Na pravém okraji mapy se nyní nachází dlouhá, rovná cesta lemovaná hustými keři a téměř žádným jiným krytím. Obchvat nepřítele vás může dovést o pár kroků blíže k vyhrání bitvy. Než se sem však vydáte, ujistěte se, že máte podporu v kopcích. Budete ji potřebovat, aby odvrátila pozornost nepřátelských stíhačů tanků, které odhalíte. Poté pokračujte v postupu vpřed, abyste zničili nepřátelské dělostřelectvo, které se zde pravděpodobně skrývá. Buďte opatrní: bez pevného krytu můžete očekávat nepřátelskou dělostřeleckou palbu, pokud dojde k vašemu odhalení a nebudete v pohybu.

 

Změny stávajících map

Ledovec

Kvůli opravě nevyváženosti mapy byly provedeny následující změny:

Na letadlovou loď byla přidána pozice ke krytí, umožňujících severnímu týmu její znovuobsazení.

Byly vyváženy palebné výhledy, aby šlo pálit po tancích valících se k letadlové lodi.

Byly přidány kryté pozice, které pomáhají severnímu týmu k postupu zpoza letadlové lodi.

Byla oslabena pozice pro stíhače tanků jižního týmu, která umožňovala střelbu na všechno podél středového zlomu.

Byly vylepšeny pozice severní strany poblíž klikaté cesty.

Siegfriedova linie

Posílení pozic severního týmu.

Upravení terénu; zvýšily se kamenné stěny. Už žádné ostřelovací výhledy z této oblasti na jižní stranu.

Do oblouku a k rohu domu byla umístěna hromada kamení, aby došlo k posílení pozice pro severní tým.

Hromada kamení byla umístěna k rohu domu, aby došlo k posílení této pozice pro severní tým.

Kamenná zeď se mírně posunula, aby došlo k vytvoření výhledu pro novou palebnou pozici stíhačů tanků (5).

Byla vytvořena nová palebná pozice pro stíhače tanků, krytá křovím a s dobrým výhledem na hlavní směry útoků a výjezdy z města.

Byla přidána hromada kamení, aby se zabránilo ostřelování průjezdu.

Byl upraven terén uvnitř bloku. Další příležitosti k nátlaku severní strany na soupeře, aby opustili kryt.

Sem byla přidána hromada kamení. To umožní jednodušší prorážení nepřátelských linií a protitahy vůči nepřátelskému postupu v tomto směru.

Doly

Mírné vyvážení ve prospěch jižního týmu.

Pozice jižního týmu na malém ostrově byla vylepšena.

Byly vylepšeny pozice pro stíhače tanků začínajících na jihu: snížila se výška kamenů, což ve výsledku znamená čistý palebný výhled na oba ostrovy, husté keře a více místa.

Byla přidána pozice na kraji pro jižní tým, což mu umožňuje lepší kontrolu obou ostrovů.

Startovní pozice na jihu jsou o něco blíže k ostrovům a středu mapy.

Jedním z důvodů pro vyvážení je převaha severního týmu na levém křídle. Tyto informace jsme shromáždili pomocí nástrojů sledujících využití pozic na mapě a z pozorování v bitvách. Velký ostrov je blíže k severnímu týmu, což dává v bitvě tomuto týmu ve většině případů výhodu.

Pokud nyní jižní tým nedokáže ubránit malý ostrov, přesunou se seveřané za tanky jižního týmu, bojující o vystoupání na kopec, a také získají příležitost k přiblížení směrem k pozicím nepřátelských stíhačů tanků.

Kampánie

Snížila se úroveň mapy. Nyní je pro vozidla IV. – VII. úrovně.

Dům byl otočen, aby měly tanky jižního týmu dobrý palebný výhled na severní tým, který už podobné možnosti má.

Ke klášteru byl přidán rohový svah: tanky z jižních startovních pozic nyní mohou útočit tímto směrem.

Byl přidán malý kamenný úkryt.

Byla vylepšena pozice kamene. Nyní se za něj snadněji schováte.

Byl přidán kryt v blízkosti základny, což by mělo vést k boji v případě, že týmy obsadí různé plošiny. Tím se sníží počet remíz na mapě.

Byl přidán kryt v blízkosti základny, což by mělo vést k boji v případě, že týmy obsadí různé plošiny. Tím se sníží počet remíz na mapě.

Z hranice bránící strany byla odstraněna dutina.

Z hranice bránící strany byla odstraněna dutina.

Byla přidána pozice poblíž kláštera.

Byly vylepšeny pozice poblíž základny.

Byly vylepšeny pozice poblíž základny.

Byly přepracovány keře.

Byly přepracovány keře.

Byla přidána malá obranná pozice.

Teď, když jsme si všechno řekli, už čekají bojiště na ostré střety. Vrhněte se do bitvy a ukažte, co ve vás je!

Zavřít