Jednoduché strategie pro Klondike a Nebelburg

Epický rozsah velkých bitev může být docela odstrašující. Víme, jak se cítíte, a proto jsme se rozhodli vytvořit stručnou referenční příručku pro obě dostupné mapy: Klondike a Nebelburg. Podívejte se na ni a buďte připraveni, kdykoli vás systém tvorby týmů vrhne mezi 59 dalších tanků, což může znejistět i ostřílené tankové veterány!

Objevil jsem se na bodu X s tankem Y, co mám dělat?

Než se pustíme do podrobností, je potřeba zmínit pár věcí:

 1. Obě mapy jsou víceméně symetrické a hodně tipů platí pro oba týmy.
 2. Dělostřelectvo by mělo zaujmout pozici v zadní části svých základen a podporovat nejslabší křídla.

Klondike

 • Výchozí bod 1
 • Výchozí bod 2
 • Výchozí bod 3

Nejtěžší tanky by měly vyšplhat na severozápadní stranu (D2 a B4). Nepokoušejte se na začátku hry spěchat přes úzké úpatí útesu (severozápadně od mostu). Budete brzy zpozorováni a bez jakéhokoli krytu okamžitě vyřazeni.

Lehké a střední tanky mohou v tomto místě vyšplhat na kopec, aby získaly dobré palebné úhly a výhodu v podobě převýšení.

Sever:

Jih:

Ideální pro střední tanky. Množství křovin a jejich krytí vám umožní střílet na obranné pozice nepřátel a vyvíjet tlak na nepřátelské tanky ve středu mapy. Terén je dostatečně členitý pro taktiku ukrývání korby a pro skrývání se před palbou nepřátelského dělostřelectva. Tanky na této pozici musí rychle postupovat směrem k území nepřátel, pokud jejich obranná linie padne.

Druhá linie nabízí výhodu převýšení a dobrou ochranu, takže je ideální pro tanky s odolnou věží/nástavbou.

Tato oblast sestává z několika cest, plochého terénu a prudkých svahů, takže není možné chránit si korbu. Nejtěžší tanky mohou používat těžké čelní pancéřování a odrážení granátů bočním pancířem. Týmy mohou využívat pozorovacích bodů ke střelbě na téměř všechny obranné pozice kolem základny nepřátelského týmu.

Rychlejší stíhače tanků a těžké tanky by se měly přesunout na vyvýšené pozice a vyvíjet nátlak přes hlavní cestu, využívaje silný čelní pancíř. Přestože je tato oblast převážně plochá, jsou zde dvě malé vyvýšeniny, které umožňují použití taktiky ukrytí korby nebo palebnou podporu z druhé linie. Vítězství na tomto křídle vám umožní překonat spodní linii.

Rychlejší stíhače tanků a těžké tanky by se měly přesunout na vyvýšené pozice a vyvíjet nátlak přes hlavní cestu, využívaje silný čelní pancíř. Přestože je tato oblast převážně plochá, jsou zde dvě malé vyvýšeniny, které umožňují použití taktiky ukrytí korby nebo palebnou podporu z druhé linie. Vítězství na tomto křídle vám umožní překonat spodní linii.

Druhá linie nabízí výhodu převýšení a dobrou ochranu, takže je ideální pro tanky s odolnou věží/nástavbou.

Z této výchozí pozice můžete posílit západní nebo východní křídlo. Protože přijedete později než vaši spojenci/nepřátelé, zaměřte se na fronty, které potřebují nejvíce pomoci. V této oblasti je několik pozic pro ostřelování, z nichž můžete krýt své spoluhráče, kteří vyvíjí nátlak přes střední část mapy.

Palebné pozice kolem výchozí oblasti mohou vypadat lákavě, ale jsou příliš daleko od středu mapy a nebudete moci na nikoho střílet. Je však důležité, abyste k nim ustoupili, pokud padne některý z vašich boků, takže stále kontrolujte mapu a reagujte s předstihem!

Pokud přemýšlíte o tom, že zaujmete pozice v zastavěných oblastech poblíž středu mapy, ujistěte se, že jste dostatečně rychlí na vykukování a střelbu zpoza rohů, protože pokud ne, budete odhaleni a ostřelováni ze všech stran.

Pokud přemýšlíte o tom, že zaujmete pozice v zastavěných oblastech poblíž středu mapy, ujistěte se, že jste dostatečně rychlí na vykukování a střelbu zpoza rohů, protože pokud ne, budete odhaleni a ostřelováni ze všech stran.

Zde můžete přejíždět z jedné strany na druhou tak, abyste mohli střílet směrem ke středu mapy, nebo na most, podle toho, kudy nepřítel postupuje.

Zde můžete přejíždět z jedné strany na druhou tak, abyste mohli střílet směrem ke středu mapy, nebo na most, podle toho, kudy nepřítel postupuje.

Doporučené pozice pro zranitelné stroje udělující vysoké poškození. Podpořte své spojence v zastavěných oblastech před vámi a ve středu mapy.

Doporučené pozice pro zranitelné stroje udělující vysoké poškození. Podpořte své spojence v zastavěných oblastech před vámi a ve středu mapy.

Východní křídlo disponuje hned několika průjezdy na přední linie, takže je obzvlášť důležité postupovat společně se spoluhráči. Dávejte pozor na množství nepřátelského dělostřelectva, protože střed mapy nenabízí mnoho krytí a budete zde pod neustálou palbou.

Tato pozice je doporučena pro zranitelné stíhače tanků s výbornou přesností a maskováním.

Tato pozice je doporučena pro zranitelné stíhače tanků s výbornou přesností a maskováním.

Ideální pro podpůrná vozidla druhé linie, která mají lepší pancíř, protože jsou vystavena vyššímu riziku odhalení.

Ideální pro podpůrná vozidla druhé linie, která mají lepší pancíř, protože jsou vystavena vyššímu riziku odhalení.

Nepravidelný terén v této oblasti vyhovuje středním tankům s dobrými úhly sklápění děla (-8° nebo lepší) a aktivním průzkumníkům. Můžete odtud napadnout kopce v otevřené oblasti ve středu mapy. Pokud se této frontě podaří zničit nepřátelskou druhou linii, mohou tanky z blízké vyvýšené oblasti obejít pobřeží a překonat celou tuto stranu mapy.

Tato vyvýšená oblast je strategická pozice, která by měla být na začátku hry dobyta nejrychlejšími tanky. Nabízí krytý pozorovací bod s velkým zorným polem, který pomáhá při odhalování druhé nepřátelské linie a také obsahuje svah dostupný oběma týmům, který může být využit k okamžitému obchvatu nepřátelských tanků na pobřeží, jakmile se útočící tým vypořádá s obránci druhé linie.

Nejvhodnější volba pro těžkopádné těžké tanky a stíhače tanků. Malé převýšení terénu a jediné místo s možností palby vyhovuje zejména vozidlům s vynikajícím předním pancířem a malým sklápěním děla. Hlídejte si spoluhráče, protože tato linie je vystavena vysokému riziku obchvatu. Nezapomeňte, že lze projet i mělkými vodami. Aby bylo možné po tomto křídle úspěšně postupovat, je důležité zajistit všechny tři cesty.

Nebelburg

 • Výchozí bod 1
 • Výchozí bod 2
 • Výchozí bod 3

Zde je vaším hlavním cílem zabezpečení severozápadního kopce a vzápětí města, než vyrazíte k druhé nepřátelské linii. Rychlé těžké a střední tanky by se měly snažit dobýt kopec, zatímco těžce obrněná vozidla mohou být nejefektivnější ve městě.

Odtud máte čisté palebné pole proti nepříteli, který postupuje kolem hradu. Pro palbu na horní západní frontu jste příliš daleko, takže pokud zde nejste užiteční, pokračujte v jízdě. Jestli se spoléháte na maskování, mohli byste se přesunout do lesa těsně vedle této pozice.

Odtud můžete podpořit své spojence na kopci v levém horním rohu, stejně jako pokrývat několik ulic ve městě. Spousta vegetace vám umožní zůstat v úkrytu.

Odtud můžete podpořit své spojence na kopci v levém horním rohu, stejně jako pokrývat několik ulic ve městě. Spousta vegetace vám umožní zůstat v úkrytu.

Nižší cesta vám umožní obejít nepřátelský tým nad vámi, ale nejdříve se budete muset vypořádat s tanky u kostela. Ujistěte se, že máte plán postupu, protože pokud se posunete za tento bod, budete vystaveni nepřátelské palbě ze sektorů E1 a E4.

Nižší cesta vám umožní obejít nepřátelský tým nad vámi. Můžete dosáhnout tohoto bodu a zůstat zde v relativním bezpečí. Pokud se rozhodnete postupovat za tuto linii, ujistěte se, že nebudete rozstříleni nepřátelskými ostřelovači z ostrova v sektoru A5.

Dobytí této lokace je důležité a zároveň obtížné. Tým, který sem vystoupá jako první, bude vystaven palbě nepřátelského dělostřelectva. Nedostatek křovin vám nepomůže uniknout odhalení. Nachází se tu však několik pevných úkrytů, přes které mohou vyšší tanky střílet a zároveň si krýt korbu. Mějte na paměti, že i když hrad vidíte jasně, vaše vzdálenost dostřelu nedosahuje k jeho svahům.

Město patří těžkým tankům a prvosledovým stíhačům tanků. Není zde mnoho sutin, takže se budete muset spoléhat na odrážení granátů bočním pancířem a lákání nepřátel k uspěchaným výstřelům. Nebudete se tu muset tolik starat o dělostřelectvo a budete mít k dispozici mnoho míst s možností palby na nepřátelské pozice.

Odtud můžete krýt své spojence, pokud nepřítel tlačí na jednu z cest na kopci. Přestože je možné střílet na nepřátele ve městě, budete při tom zcela odhaleni, takže se tomu pokuste vyhnout.

Tento les poskytuje obrovskou podporu vašemu maskování, takže můžete vytvořit druhou linii palby, která zůstane neodhalená. Je také možné proplížit se do nepřátelského lesa (E3) a napadnou jeho obranu z boku.

Tento les poskytuje obrovskou podporu vašemu maskování, takže můžete vytvořit druhou linii palby, která zůstane neodhalená. Je také možné proplížit se do nepřátelského lesa (C5) a napadnou jeho obranu z boku.

Kopec uprostřed je nejdůležitější strategická oblast na mapě, takže pokud máte silný motor, urychleně k němu vyrazte a pokuste se jej ovládnout. Pokud velíte větším těžkým tankům a kamufláž není vaší předností, pak se můžete pohybovat kolem centrálního kopce a přeskakovat mezi kopcem a kruhem obrany (oranžový kruh).

Dva ze tří vjezdů na centrální kopec se nacházejí kolem tohoto hradu. Na začátku bitvy můžete dosáhnout hradu bez odhalení. Ke střelbě na nepřítele na kopci z pozice s ukrytou korbou budete potřebovat slušné sklápění děla. Pokud tuto oblast zajistíte, můžete upřít pozornost na vnější obranu (oranžový kruh) a střílet na nepřátele v horní západní části mapy.

 • 1. Na římsách je hodně krytí, ale téměř žádná vegetace. Musíte se spoléhat na kamufláž a dohled, abyste nepřátele odhalili dříve. Doporučeno pouze pro lehké a střední tanky.
 • 2. Dávejte pozor na vyvýšenou pozici poblíž nepřátelské základny – je plná stíhačů tanků, které čekají, až uděláte chybu. Ujistěte se, že máte únikovou cestu, pokud by se nepřítel rozhodl k postupu na vaši pozici. Pokud vás spatří za kamenem, sbohem a šáteček.
 • 3. Dosáhnout palebné pozice v sektoru H3 nebo C8 trvá nejrychlejším stíhačům tanků asi minutu, takže jako pasivní průzkumník se můžete pokusit o jejich odhalení z římsy, jak budou přijíždět.

Uspořádání a umístění této oblasti mluví samo za sebe – evidentně je navržena pro stíhače tanků. Nacházíte se ve stejné výšce jako rovná plošina uprostřed mapy, takže můžete střílet na vše, co není v úkrytu. Před přesunem byste měli zvážit dvě důležitá kritéria:

 • 1. Vzdálenost dostřelu vám umožní střílet pouze směrem ke středu mapy nebo na nepřátele postupující po některém z křídel.
 • 2. Dosažení této oblasti nějakou dobu trvá (stejně jako u výchozích bodů 1 a 3), zejména těžkopádným stíhačům tanků.

Pokud očekáváte, že některý z vašich boků padne dříve nebo váš tým potřebuje pomoc uprostřed, zůstaňte zde. V opačném případě vyrazte a připojte se k týmu tam, kde je to nejvíc třeba.

Uspořádání a umístění této oblasti mluví samo za sebe – evidentně je navržena pro stíhače tanků. Nacházíte se ve stejné výšce jako rovná plošina uprostřed mapy, takže můžete střílet na vše, co není v úkrytu. Před přesunem byste měli zvážit dvě důležitá kritéria:

 • 1. Vzdálenost dostřelu vám umožní střílet pouze směrem ke středu mapy nebo na nepřátele postupující po některém z křídel.
 • 2. Dosažení této oblasti nějakou dobu trvá (stejně jako u výchozích bodů 1 a 3), zejména těžkopádným stíhačům tanků.

Pokud očekáváte, že některý z vašich boků padne dříve nebo váš tým potřebuje pomoc uprostřed, zůstaňte zde. V opačném případě vyrazte a připojte se k týmu tam, kde je to nejvíc třeba. Nezapomeňte vyjet na kopec z jižní strany, protože je to rychlejší.

Jeden ze tří vjezdů na kopec. Šikmý vjezd umožňuje, pokud máte dobré sklápění děla, nasazení taktiky ukrytí korby proti nepříteli na plošině. Velká zalesněná plocha podporuje všechna vozidla s vysokou hodnotou maskování. Postupujte opatrně, protože kamufláž je zde vaší jedinou ochranou.

Doporučujeme vám, abyste nejprve několik minut počkali, než týmy zaujmou své pozice. Pokud se vám podaří najít mezeru v nepřátelské obraně, můžete obklíčit druhou nepřátelskou linii a obrátit průběh bitvy ve svůj prospěch. Extrémně riskantní.

Strategie zde je naprosto přímočará: zaútočte na roh mapy a pak podpořte své spojence na každém z průjezdů, abyste získali toto křídlo.

Jasná volba pro podpůrné tanky. Vaším primárním cílem je zničit nepřítele ve stejné pozici na opačné straně mapy (červený kruh) a tanky postupující po spodním pravém rohu mapy. Dávejte pozor na les poblíž centrálního kopce.

Jasná volba pro podpůrné tanky. Vaším primárním cílem je zničit nepřítele ve stejné pozici na opačné straně mapy (zelený kruh) a tanky postupující po pravém spodním rohu mapy. Dávejte pozor na les poblíž centrálního kopce.

Řídíte-li lehký nebo střední tank, je tohle vaše cílová linie. Tým, který ovládá tuto pozici, ovládá i bitvu zuřící níže. Hromady keřů, pevného krytí a převýšení – dostat vás odsud bude těžké. Ujistěte se, že vaše hodnota maskování a dohled jsou dostačující na detekci kohokoliv, kdo se pokusí vyjet na kopec. Vaše podpůrné dělostřelectvo s ním udělá krátký proces.

Na tento okraj se přesuňte poté, co se ujistíte, že je svah bez nepřátel. Můžete odtud podporovat své spojence v údolí a napadnout malý kopec s větrným mlýnem. Tento okraj získává na důležitosti po několika uběhlých minutách – před přesunem na tuto pozici počkejte, než se přední linie stabilizují.

Ukrývat se za uskupením kamenů na okraji mapy nedoporučujeme, neboť jste tady zcela nekrytí proti palbě nepřátelského dělostřelectva. Použijte skaliska, která se nachází nedaleko.

Údolí palby a těžké oceli. Řídíte-li prvosledový těžký tank nebo útočný stíhač tanků, je tohle to pravé místo, kde můžete využít svůj těžký pancíř. Přijíždějte do údolí přilepeni na kopec (sektory H9–J9), ale pokuste se postoupit co nejdále. Pokud se dostanete do střední části, budete zcela chráněni před nepřítelem nad vámi. Ujistěte se, že se postaráte o roh (K0) předtím, než postoupíte směrem k nepřátelské základně.

Využijte tyto kousky krytu na podporu svých spojenců, kteří se pokoušejí zabrat svah v sektoru K0. Pouze pokud jej ovládáte, můžete se vydat střílet na nepřítele v údolí. Jakmile vykouknete z úkrytu, budete zaručeně odhaleni a uděláte ze sebe snadný cíl pro každého na kopci v sektoru K0.

Zavřít