Otázky a odpovědi ohledně mnohonárodních vozidel

Bude mít každí verze Т-34-85 Rudy (polská a sovětská) své vlastní statistiky?

Ne, budou své statistiky sdílet. Například výkony stroje Т-34-85 Rudy, pokud byl zakoupen před zavedením vícenárodních vozidel, budou také přesunuty na polskou verzi, protože se v podstatě jedná o jediné vozidlo.

Bude násobitel za první vítězství (2x) platit pro každou verzi vozidla?

Ne, nebude. Násobitel za první vítězství se počítá pro vozidlo jako jedinou entitu.

Příklad: Hráč vyhrál bitvu s polskou verzí stroje Rudy, takže se násobitel uplatní. Po přepnutí na sovětskou verzi zůstává násobitel uplatněný (již byl na stroj Rudy uplatněn a znovu se neaktivuje).

Budou ZK získané s vozidlem sdílet obě jeho verze?

Bojové zkušenosti získané se všemi vozidly budou společné.

 Bude počet přepnutí mezi národy omezen?

Počet přepnutí bude neomezený.

Budou hráči moci přepnout národ (v garáži), zatímco vozidlo je stále v bitvě?

Hráči budou moci přepnout národ teprve po návratu vozidla zpět do garáže.

Když si vozidlo koupím, dostanu k němu dvě posádky, polskou a sovětskou?

Podrobnosti o nabídce vozidla budou uvedeny před zahájením prodeje.

 Budou přidána další vícenárodní vozidla? Jaká vozidla můžeme v budoucnu očekávat?

Vše závisí na tom, jak hráči novou funkci přijmou. V budoucnu plánujeme přidání dalších vozidel, ale v tuto chvíli je příliš brzy na to, abychom, říkali něco konkrétního. Sledujte novinky.

Jak funguje 5x násobitel (bavíme-li se o misích na 5x ZK za vítězství, které jsou dostupné po zakoupení vozidel)?

5x násobitel se bude počítat pro všechny verze stroje Rudy (polskou i sovětskou). Nebudou žádné oddělené násobitele pro každý národ.

Už stroj Т-34-85 Rudy mám.

Po vydání aktualizace 1.6.1 dostanou všichni vlastníci stroje Т-34-85 Rudy posádku se specializací „Bratři ve zbrani“ jakožto nulovou specializací.

Zavřít