Předpisy Válek o kov

Obecné informace

Rozbalit

Tato akce potrvá od 29. června 2020, 08:00 UTC, do 13. července 2020, 08:00 UTC.

 • V průběhu akce mohou hráči obdržet v závislosti na získaných bodech slávy různé odměny a vyrobit prémiové vozidlo ve své dílně.
 • Množství odměn a příležitost vyrobit prémiové vozidlo závisejí na počtu odehraných bitev a dosažených vítězství a na strategických rozhodnutích velitelů klanů.
 • Za účast v bitvách získávají hráči body slávy, které mohou kdykoliv v průběhu akce vyměnit za osobní bonusy na zvýšení rychlosti, jakou jsou tyto osobní body slávy získávány. Po skončení akce můžou hráči nahromaděné body slávy vyměnit za různé odměny.
 • Hráči po každé bitvě získají různé zdroje, které mohou být využity v dílně na sestavení prémiových vozidel.
 • Klany budou body slávy získávat v bitvách i za plnění speciálních podmínek.
 • Kdykoli v průběhu akce může klan své body slávy převést na výzkumné body.
 • Výzkumné body lze investovat do různých technologií, které zvyšují míru získávání klanových bodů slávy a zjednodušují klanové akce na mapě.
 • Klany, které své body slávy investují s rozmyslem, jich mohou v dalších vybojovaných bitvách získat mnohem více.
 • Klany, kterým se podaří udržet optimální rovnováhu mezi shromažďováním bodů slávy a jejich investováním do technologií a přitom dosahovat dobrých výsledků v bitvách, budou mít největší šanci v této akci uspět.
Sbalit

1. Obecná pravidla

1.1. Akce bude zahájena 29. června 2020, 10:00 SELČ, a skončí 13. července 2020, 10:00 SELČ. Poslední bitvy se odehrají v neděli 12. července.

1.2. Akce bude sestávat z jediné fáze bez jakýchkoliv přestávek nebo dní volna.

1.3. Akce se budou moci účastnit všechny klany (existující i nově vytvořené).

1.4. Bojiště bude rozděleno na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní. Přístup na území Progresivní a Elitní fronty je omezen.

1.5. Vzpoury jsou vypnuty.

1.6. Všechny bitvy se budou hrát ve formátu 15 proti 15 s vozidly X. úrovně.

1.7. Doba trvání bitvy je 15 minut.

1.8. „Mlha války“ je zapnuta.

1.9. Postihy za nedostavení se do bitvy jsou zapnuty.

1.10. Příjmy provincií ve zlaťácích jsou vypnuty. Provincie poskytne svému vlastníkovi jeden až dva speciální bonusy.

1.11. Vlastník provincie se neúčastní turnajů ve vyloďovacích provinciích, vyloďovacích aukcí ani turnajů mezi vyzyvateli při útoku po zemi na jeho vlastní provincie.

1.12. Pokud klany vlastní jakákoliv území na jakékoliv frontě, mohou podat žádost o účast ve vyloďovacích turnajích na území Základní fronty a ve vyloďovacích aukcích na Progresivní a Elitní frontě.

1.13. Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie na území Základní fronty po zemi.

1.14. Klany mohou napadnout vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty po zemi.

1.15. Velitelství jsou vypnuta. Divize lze vytvořit v libovolné provincii.

1.16. Vytvoření divize je bezplatné.

1.17. Moduly divizí jsou zapnuty, ale omezeny. Všechny vytvořené divize budou automaticky vybaveny jedním modulem „Inženýrský prapor“, který snižuje omezení pohybu mezi vlastněnými provinciemi o 50 %.

1.18. Vyloďovací provincie v rámci území Základní fronty jsou dynamické a své umístění mění po ukončení vyloďovacích bitev.

1.19. Maximální počet účastníků vyloďovacího turnaje je 32.

1.20. V první den „přerozdělení světa“ je maximální možný počet účastníků vyloďovacího turnaje 16.

1.21. Vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty jsou dynamické a po skončení bitev mění svou pozici.

1.22. Maximální počet účastníků vyloďovací aukce na území Progresivní fronty je 16, na území Elitní fronty pak 8.

1.23. Posunutí bitev o 15 minut je zapnuto pro 50 % provincií.

1.24. Uzamykání vozidel je zapnuto pro bitvy na provinciích Elitní fronty. Základní doba uzamknutí je 72 hodin.

1.25. Mapy:

 • Pouze na Základní frontě: Karélie, Opatství, Horský průsmyk, Paříž, Charkov, Berlín (nová)
 • Pouze na Progresivní a Základní frontě: Lakeville, Ruinberg, Erlenberg, Siegfriedova linie, Velký park, El Halluf, Dálnice, Klidné pobřeží, Studzianki
 • Všechny fronty (včetně Elitní): Malinovka, Himmelsdorf, Prochorovka, Ensk, Doly, Murovanka, Útesy, Westfield, Pouštní řeka, Redshire, Step, Rybářský přístav, Dubový lesík

Glosář

Tato akce využívá komplexní mechaniky a koncepty, které se podobají těm z předchozích akcí na globální mapě. Stručný glosář níže vám pomůže lépe pochopit mechaniky popsané v tomto textu:

 • Dílna: mechanika, která po skončení bitev na globální mapě přidává do herního klienta speciální zdroje a umožňuje je přeměnit a vyrábět z nich prémiová vozidla.
 • Experimentální moduly: sada speciálních modulů, které vylepšují různé charakteristiky vozidel. Pouze v rámci této akce. Jednorázové použití. Budou rozdány všem účastníkům akce v omezeném a pevně stanoveném množství. Nelze je doplnit.
 • Zdroje: různé herní předměty, které hráči obdrží za bitvy na globální mapě. Je možné je přeměnit v dílně.
 • Součásti: předměty, které jsou sestaveny za využití zdrojů v dílně. Jsou používány k sestavení prémiových vozidel.
 • Výrobní fronta: prvek dílny. Jedná se o pořadí předmětů určených k výrobě.
 • Fronty: herní oblast je rozdělena na tři fronty a každá z nich má různé podmínky přístupu a mechaniky. Každá následující fronta má méně provincií, větší konkurenci a lepší odměny.
 • Bonusy: klanová vylepšení získaná z provincií těmi klany, které je vlastní.
 • Technologie: speciální výhody, které klany obdrží investováním dříve získaných bodů slávy.
 • Laboratoř: místo pro pořízení technologií. Technologie lze zakoupit za výzkumné body, které se dají získat pouze směnou klanových bodů slávy.
 • Investování: speciální mechanika na směnu klanových bodů slávy za výzkumné body, které jsou vyžadovány k zakoupení technologií. Pokud klan vlastní provincie na frontách akce, bude při využití funkce investování automaticky odstraněn z mapy. To nezahrnuje používání bodů získaných v misích.
 • Vyloďovací aukce: hybrid vylodění a aukce, kde část klanů činí nabídky na vylodění v klanových bodech slávy, zatímco další část účastníků se do ní dostane s využitím bonusů a technologií.
 • Klanové úkoly: úkoly, které klanu umožňují získávat body slávy, výzkumné body a různé technologie.
 • Osobní bonusy: speciální výhody, které hráči získávají výměnou za body slávy.
 • Bonusové odměny: různorodé odměny, které mohou hráči získat výměnou za nahromaděné osobní body slávy po skončení akce.

2. Dílna

V průběhu akce Války o kov mohou hráči využít dílnu (při použití zdrojů získaných v bitvách na globální mapě) k výrobě prémiových vozidel VII. a VIII. úrovně.

Dílna se nachází na obrazovce klanů.

2.1. Zdroje a výroba vozidel

Po skončení bitvy na globální mapě její účastníci získají rozmanité zdroje.

Množství těchto zdrojů je stejné pro všechny členy týmu a odvíjí se od následujících faktorů:

 • Fronty, na které se bitva odehrála: množství zdrojů získaných na Progresivní frontě je větší než na Základní, ale menší než na Elitní frontě.
 • Typu bitvy: hráči získají v bitvách na běžných provinciích více zdrojů než v bitvách na vyloďovacích provinciích nebo ve vyloďovacích aukcích (s výjimkou bitev proti vlastníkovi provincie).
 • Vítězství nebo prohry: klan obdrží více zdrojů za vítězství.
 • Počtu zničených nepřátelských vozidel: čím více nepřátelských vozidel bude zničeno, tím více zdrojů získáte (započítává se počet zničených vozidel v závěru bitvy bez ohledu na to, kdo je zničil).
 • Experimentálních modulů (viz 3. odstavec předpisů) na zničených vozidlech: zničení vozidel, která na sobě mají experimentální moduly, bude odměněno zdroji navíc.

Zdroje získané v bitvách mohou být využity na vytvoření součástí. Součásti mohou být využity k sestavení prémiových vozidel.

Šrot je základním zdrojem, který lze využít k získání ostatních zdrojů. V dílně lze ze šrotu získat ostatní zdroje: železné kovy, neželezné kovy a náhradní díly. Proces přeměny šrotu v ostatní zdroje je okamžitý.

Zdroje je možné použít k sestavení: částí motoru, pancíře, podvozku, výzbroje, kování a nástrojů.

Všechny součásti je možné rozložit na zdroje. Tento proces je také okamžitý, ale množství získaných zdrojů bude menší než množství využité k sestavení.

Součásti jsou používány k sestavení prémiových vozidel.

V jednu chvíli je možné sestavovat pouze jeden předmět (včetně vozidel). Je ale možné nastavit si výrobní frontu.

Předměty ve výrobní frontě je možné přesouvat nebo odstraňovat. Při odstraňování předmětu z fronty (včetně současného) budou zdroje plně vráceny do inventáře.

Důležité! Výroba zabere nějaký čas. Vyrobení vozidla VII. úrovně trvá 15 dní a vyrobení vozidla VIII. vyžaduje 16 dní. Protože je čas omezený, měli by si hráči vybrat vozidlo k výrobě s předstihem. V průběhu akce lze vyrobit pouze jedno prémiové vozidlo.

V dílně najdou hráči bojový záznam. Ten zobrazuje množství zdrojů, které byly od začátku akce získány ve všech bitvách.

Dílna bude dostupná až do konce období umožňujícího vyměnit body slávy za bonusové odměny, tj. do 30. července 2020, 10:00 (SELČ).

Po uzavření dílny budou všechny nevyužité zdroje odepsány.

Sestrojená vozidla budou hráčům připsána během několika dní po skončení období umožňujícího vyměnit body slávy za bonusové odměny a po shrnutí výsledků Aukce za bony.

3. Experimentální moduly

Všichni účastníci této akce získají experimentální moduly, které ovlivňují technické parametry vozidel.

Tyto moduly mohou být použity pouze v bitvách na globální mapě.

Na vozidle může být namontován pouze jeden experimentální modul. Bude funkční pouze po dobu jedné bitvy (modul nebude odstraněn v případě technického vítězství).

Tyto moduly mohou být z vozidel odmontovány nebo na ně opět namontovány.

Experimentální moduly není možné namontovat na dělostřelectvo.

Po zahájení akce obdrží hráči při přihlášení do hry 3 kusy od každého typu experimentálních modulů. Tyto moduly nelze během akce doplnit. Používejte je proto zejména v důležitých bitvách!

Pokud je na vozidlo namontován experimentální modul, bude před bitvou i v jejím průběhu označen speciálním ukazatelem v rozhraní bitvy.

Po skončení akce budou všechny nevyužité moduly odepsány.

Modul Efekt
Systém řízení palby

+30 % ke stabilizaci děla

-5 % k výdrži vozidla

Dodatečné pancéřování

+20 % k výdrži vozidla

+30 % k hmotnosti vozidla

Silné nálože

+15 % ke způsobenému poškození

+20 % k době zaměření

Klimatizační systém +30 % k hlavní kvalifikaci všech členů posádky
Kompozitní protistřepinová vložka

+5 % k výdrži vozidla

+10 % k hmotnosti vozidla

Systém turbodmychadla +20 % k výkonu motoru

4. Herní oblast

4.1. Bojiště bude rozděleno na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní.

4.2. Hlavní čas na každé frontě je během této akce od 19:00 do 22:00 CEST (včetně).

5. Fronty

K dispozici jsou tři fronty s jinými přístupovými podmínkami, odlišnými zisky osobních a klanových bodů slávy a rozdílnými strategickými mechanikami.

Každá provincie na globální mapě má 1 nebo 2 bonusy, které poskytují klanu, který ji vlastní, strategické výhody.

Rozdělení bonusů do provincií zůstává během celé akce beze změny.

5.1. Základní fronta

5.1.1. Na Základní frontě lze klanové body slávy získat pouze za bitvy.

5.1.2. Žádosti o vylodění na území Základní fronty jsou k dispozici pro každý klan, který má alespoň 15 členů s vozidly X. úrovně.

5.1.3. Maximální počet žádostí o vylodění, které jsou klanu na Základní frontě souběžně dostupné, je 6 (pokud má klan více než 90 členů s vozidly X. úrovně).

5.1.4. Na území Základní fronty jsou k dispozici dynamická vylodění. Žádosti o vylodění na Základní frontě mohou podat klany, které již vlastní provincie na libovolné frontě.

5.1.5. Základní fronta sestává ze 636 provincií. Hlavní čas je od 19:00 CEST do 22:00 CEST.

5.2. Progresivní fronta

5.2.1. Na Progresivní frontě lze klanové body slávy získat za bitvy i za držení provincií.

5.2.2. Existují čtyři způsoby, jak k provinciím na Progresivní frontě získat přístup:

 • Obsaďte provincii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Kupte si v laboratoři technologii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Progresivní frontě činí 100 klanových bodů slávy (viz 8. odstavec předpisů).
 • Splňte klanový úkol „Zkušený nájezdník“ (viz 10. odstavec předpisů).

5.2.3. Provincie na Progresivní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 10% bonus oproti Základní frontě (viz 8. odstavec předpisů).

5.2.4. Vlastnictví provincie na Progresivní frontě je odměněno body slávy. Počet udělených bodů slávy klesá s každým následujícím dnem vlastnictví. Klanové body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce. Pokud klan opustí mapu před výpočtem tahu, pak tyto klanové body slávy nedostane.

Doba vlastnění provincie klanem na Progresivní frontě (v herních dnech) Klanové body slávy
1 4 000
2 3 000
3 2 000
4 1 000
5+ 0

To znamená, že když klan obsadí provincii Progresivní fronty poprvé, tak získá 4 000 klanových bodů slávy. Pokud ji udrží i druhý den, dostane 3 000 klanových bodů slávy. Vlastnictví provincie po třetí den bude odměněno 2 000 klanovými body slávy a tak dále.

5.2.5. Pokud je provincie obsazena opakovaně (vyjma obsazení po investování), zůstává bonus beze změny tak, jako by ji klan vlastnil. Podívejme se na příklad, kdy klan vlastní provincii po tři dny, pak ji ztratí a následujícího dne ji znovu obsadí. V takovém případě dostane klan 1 000 klanových bodů slávy za první den opětovného vlastnictví a 0 klanových bodů slávy za následující den.

5.2.6. Investování počítadlo vlastnictví provincie vynuluje. Pokud je provincie opakovaně obsazena, příjmy začínají znovu od začátku.

5.2.7. Progresivní fronta sestává ze 160 provincií. Hlavní čas je od 19:00 CEST do 22:00 CEST.

5.3. Elitní fronta

5.3.1. Na Elitní frontě lze body slávy získat za bitvy, za vlastnictví provincií a za počet vlastněných provincií.

5.3.2. Existují dva způsoby, jak k provinciím Elitní fronty získat přístup:

 • Kupte si v laboratoři technologii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Elitní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Elitní frontě je 10 000 klanových bodů slávy (viz 8. odstavec předpisů).

5.3.3. Provincie na Elitní frontě poskytují k bodům slávy získaným v bitvách 20% bonus oproti Základní frontě (viz 9. odstavec předpisů).

5.3.4. Za vlastnictví provincie jsou klany odměněny klanovými body slávy a podobně jako u provincií na Progresivní frontě (viz odstavec 5.2.4 předpisů) se jejich množství také za každý den vlastnictví provincie snižuje. Klanové body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce.

Doba vlastnění provincie klanem na Elitní frontě (v herních dnech) Klanové body slávy
1 12 000
2 9 000
3 6 000
4 3 000
5+ 0

5.3.5. Klany, které na území Elitní fronty vlastní skupiny provincií, získávají klanové body slávy. Na konci herního dne jsou klany, které na území Elitní fronty vlastní 4 či více provincií, odměněny klanovými body slávy v závislosti na počtu vlastněných provincií poté, co jsou všechny bitvy provincií u konce.

Počet provincií vlastněných klanem na Elitní frontě Odměna v klanových bodech slávy
1 0 bodů
2 0 bodů
3 0 bodů
4 18 000 bodů
5 18 000 bodů
6 36 000 bodů
7 36 000 bodů
8+ 90 000 bodů

Klanové body slávy získané za vlastnictví skupin provincií se připisují na konci herního dne (v 07:00 CET). Pokud však klan zahájí investování, zatímco vlastní skupinu provincií na Elitní frontě, pak obdrží výzkumné body v plném rozsahu, tedy za všechny klanové body slávy včetně odměny za vlastnění skupiny provincií.

Pokud si klan udrží vlastnictví provincií do skončení bitev v provinciích a poté opustí globální mapu (nikoliv zahájením investic), pak obdrží klanové body slávy.

5.3.6. Uzamykání vozidel je zapnuto pro bitvy na provinciích Elitní fronty.

 • Vozidla zničená v jakékoliv bitvě na Elitní frontě jsou uzamčena na 72 hodin, vyjma bitev s vlastníkem provincie. Při výhře v bitvě proti vlastníkovi provincie jsou vozidla uzamčena na 36 hodin.
 • Dobu uzamčení vozidel lze snížit pomocí speciální technologie.
 • Uzamčená vozidla se dají využít v bitvách na území Základní a Progresivní fronty.

5.3.7. Elitní fronta sestává z 15 provincií. Hlavní čas je od 19:00 CEST do 22:00 CEST.

6. Klanová vylepšení

Klan může využívat různé bonusy a technologie, aby urychlil zisk bodů slávy.

Jsou rozděleny do dvou skupin: na technologie, které lze zakoupit v laboratoři za výzkumné body nebo získat jako odměnu za splnění úkolů, a na bonusy, jež je možné získat za obsazení a vlastnění provincií, které takové bonusy poskytují. Efekty bonusů a technologií se sčítají. Pro více podrobností se podívejte na odstavce 6.3 a 6.4 předpisů.

6.1. Výzkumné body a investování

6.1.1. Investování je speciální mechanika sloužící ke směně klanových bodů slávy za výzkumné body (v určitém směnném kurzu). Směnný kurz lze vylepšit pomocí určitých technologií.

6.1.2. Nahromaděné klanové body slávy se dají směnit najednou nebo po částech. Čím více klanových bodů slávy směňujete, tím je směnný kurz příznivější. Počet klanových bodů slávy ke směně se dá nastavit při zahájení investování.

6.1.3. Při použití této mechaniky jsou všechny učiněné (čekající) nabídky v aukcích zrušeny a klan opustí globální mapu. Všechny nahromaděné klanové body slávy jsou směněny za výzkumné body. Funkci investování může využít pouze Velitel klanu a Výkonní důstojníci.

6.1.4. Směna bodů slávy za výzkumné body se provádí po výpočtu nejbližšího tahu.

6.1.5. Investování nelze zahájit, jestliže začal hlavní čas v provinciích, ve kterých má klan určené bitvy.

6.1.6. Jakmile je investování dokončeno, obnoví se možnost získání plného bonusu z provincií na Progresivní a Elitní frontě (sekce 5.2 a 5.3 předpisů).

6.1.7. Směna bodů slávy za výzkumné body je nevratná. To znamená, že výzkumné body nelze směnit za body slávy. Buďte proto prosím pozorní, zejména v závěru akce.

6.2. Laboratoř

6.2.1. Laboratoř je speciální obchod, ve kterém lze výzkumné body utratit za různé technologie.

6.2.2. V laboratoři si můžete prohlédnout všechna aktivní klanová vylepšení.

6.3. Klanové bonusy

6.3.1. Každá provincie na mapě akce má až dva různé bonusy.

6.3.2. Bonusy se aktivují, jakmile klan obsadí provincii, a jsou ukončeny, když klan přestane provincii vlastnit.

6.3.3. Pokud klan vlastní několik provincií, které poskytují stejný bonus, efekty se nesčítají. Klan získává efekt pouze z nejúčinnějšího bonusu. Klan například vlastní dvě provincie. Jedna z nich poskytuje bonus +3 % a druhá bonus +10 % k získaným klanovým bodům slávy. Přestože jsou oba bonusy aktivní, klan získá pouze bonus +10 % k získaným klanovým bodům slávy.

6.4. Technologie

6.4.1. Technologii lze v průběhu akce obdržet pouze jednou. Zůstane aktivována až do konce celé akce.

6.4.2. Technologie začíná fungovat okamžitě po zakoupení v laboratoři nebo poté, co ji klan dostane za splnění klanového úkolu.

6.4.3. Efekt několika technologií stejného typu se sčítá. To znamená, že pokud klan dostane technologii, která poskytuje +5 % k získaným klanovým bodům slávy, a později obdrží technologii, která poskytuje +10 % k získaným bodům, pak členové klanu obdrží bonus +15 % ke klanovým bodům slávy, jež získají.

6.4.4. Náklady na technologie se mohou dynamicky měnit v závislosti na počtu klanů, které si technologii zakoupí. Čím více klanů si určitou technologii zakoupí, tím levnější bude pro klany, které ji ještě nemají.

6.5. Tabulka bonusů a technologií

Efekt Technologie Bonusy
Zvýšený počet osobních bodů slávy získaných v bitvách Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Zvýšený počet klanových bodů slávy za vlastnění provincií na Progresivní a Elitní frontě Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Žádost o účast v aukci na Progresivní frontě Základní fronta
Žádost o účast v aukci na Elitní frontě
Zvýšení odměny za vlastnictví provincií na Elitní frontě Elitní fronta
Zvýšený efekt bonusů poskytovaných provinciemi
Snížené trvání uzamčení vozidel
Lepší míra konverze klanových bodů slávy na výzkumné body
   Zvýšený bonus za výhru proti protivníkovi, který má více klanových bodů slávy

7. Osobní bonusy

7.1. Hráči můžou v herním klientovi a na klanové obrazovce vyměnit své osobní body slávy za osobní bonusy, které urychlí proces získávání dalších osobních bodů slávy.

7.2. Osobní bonus za osobní body slávy je aktivován v okamžiku, kdy jej hráč získá.

Nezapomeňte, že výše zmíněná výměna je nevratná, proto pečlivě zvažte vynaložený čas a námahu.
Správné rozhodnutí vám během akce umožní získat více bodů slávy a dosáhnout vyšší pozice a naopak – chyby ve vašich propočtech můžou snadno vést k horšímu umístění, než v jaké doufáte.

8. Vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty

8.1. Pro přístup na Progresivní a Elitní frontu musí hráči využít vyloďovací aukce.

8.2. K dispozici jsou dva způsoby účasti v aukci: získání přístupu do aukce pomocí technologie či bonusu nebo učinění nabídky v klanových bodech slávy.

8.3. Hlavním rysem vyloďovacích aukcí je to, že v aukci může být více než jen jeden vítěz. Vítězové aukce se navzájem utkají v turnaji. Vítěz turnaje se pak utká s vlastníkem provincie. Maximální počet účastníků turnaje závisí na frontě — 16 vítězů na Progresivní frontě a 8 vítězů na Elitní frontě.

8.4. Osm žádostí o vyloďovací aukci na Progresivní frontě a čtyři žádosti na Elitní frontě jsou vyhrazeny pro klany, které získají přístup obsazením provincie s odpovídajícím bonusem či zakoupením tohoto bonusu v laboratoři.

8.5. Jeden tah před zahájením bitvy mohou všechny klany učinit nabídky do vyloďovací aukce v klanových bodech slávy nebo podat žádost o účast ve vyloďovací aukci pomocí klanových bonusů a technologií, které mají.

8.6. Jeden tah před zahájením bitev je vytvořena turnajová tabulka. Ta zahrnuje klany, které podaly žádost o účast ve vyloďovací aukci prostřednictvím bonusů a technologií, klany, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy, a klany, které do dané provincie dorazily „po zemi“.

Příklad: Žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě podalo 23 klanů. 2 klany vlastní provincie, které jim poskytují odpovídající bonus, a 4 klany si žádost zakoupily v laboratoři. 14 klanů učinilo nabídky v klanových bodech slávy a 3 klany přistály v provincii „po zemi“. Jeden tah před zahájením bitev je vytvořena turnajová tabulka. Ta zahrnuje 6 klanů s odpovídajícími bonusy (2 klany, které vlastní provincie, a 4 klany, které si zakoupily technologii), 10 klanů, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy, a 3 klany, jež do provincie dorazily „po zemi“. 4 klany, které učinily nejnižší nabídky, se turnaje nezúčastní.

8.7. Pokud několik klanů učiní identické nabídky, dostane přednost ten klan, který nabídku učinil jako první.

Příklad: 10 klanů učinilo identické nabídky do vyloďovací aukce na Elitní frontě. Navíc se do této aukce přihlásily 2 klany, které vlastní odpovídající technologii. V tomto případě vyhraje aukci 8 klanů — 2 klany, které vlastní technologii, a 6 klanů, které svou nabídku učinily dříve než ty ostatní.

8.8. Neúspěšné nabídky budou v celé výši vráceny klanům, které je podaly.

8.9. Bitvy mezi vítězi aukce a klany, které do aukční provincie dorazily „po zemi“, probíhají podle standardních pravidel, jež platí pro turnaje mezi vyzyvateli. Navíc je na osobní a klanové body slávy získané v těchto bitvách uplatněn násobitel 5x.

9. Body slávy

9.1. V rámci této akce soutěží klany o body slávy, aby si mohly nárokovat ty nejhodnotnější odměny.

9.2. Jak klany, tak i hráči získávají v bitvách body slávy.

9.3. V každé bitvě získají všichni hráči týmu stejné množství bodů slávy, jež je dále ovlivněno koeficientem osobního bonusu, který se může u každého hráče lišit.

9.4. Vzorec pro výpočet bodů slávy získaných v bitvách:

kde:

 • Fame_Points = body slávy získané v bitvě
 • Fame_points_base = základní počet bodů slávy na Základní frontě je 1 500, na Progresivní frontě 1 650 a 1 800 na Elitní frontě
 • Battle_type_c = násobitel typu bitvy
 • Event_value_c = násobitel herní akce (v akci Války o kov je jeho hodnota 1)
 • Еlo_c = násobitel Elo hodnocení, odpovídá Elo hodnocení fronty pro vozidla X. úrovně
 • Team_XP = množství zkušeností získaných týmem v bitvě
 • Battle_XP = celkové množství zkušeností získaných týmy v bitvě
 • Team_size = velikost týmů je nastavena na 15 hráčů
 • Bonus_р = násobitel poskytnutý aktivními bonusy k bodům slávy získaným v bitvě (odlišný pro klany a hráče)
 • Technology_р = násobitel poskytnutý aktivními technologiemi k bodům slávy získaným v bitvě (pouze pro klany)

Násobitel typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy Násobitel
Turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací provincii na Základní frontě 1
Turnaj mezi vyzyvateli v běžné provincii na libovolné frontě a mezi vyzyvateli ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě 5
Bitva s vlastníkem provincie na všech frontách 5

Násobitele Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení nepřátelského klanu Elo_c
≤1 000 1,0
1 001–1 050 1,1
1 051–1 100 1,2
1 101–1 150 1,3
1 151–1 200 1,4
1 201–1 250 1,5
1 251–1 300 1,6
1 301–1 350 1,7
1 351–1 400 1,8
1 401–1 450 1,9
≥1 451 2,0

9.5. Osobní body slávy

9.5.1. V průběhu akce lze osobní body slávy získat pouze v bitvách.

9.5.2. Během této akce mohou být osobní body slávy vyměněny za osobní bonusy.

9.5.3. Po skončení akce můžou být osobní body slávy vyměněny za bonusové odměny.

9.6. Klanové body slávy

9.6.1. Klanové body slávy se dají získat bojováním v bitvách a plněním speciálních podmínek na Progresivní a Elitní frontě.

9.6.2. Záznam získávání klanových bodů slávy je k dispozici v profilu klanu na klanovém portálu.

9.6.3. Pokud klan, který má méně klanových bodů slávy, porazí klan, která má více klanových bodů slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek), tak se přesune 0 % z rozdílu v klanových bodech slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek) od poraženého klanu ke klanu vítěznému. Technologie toto množství můžou zvýšit na 4 % z rozdílu v klanových bodech slávy.

Příklad: 2 klany vybojovaly bitvu. Na konci bitvy má vítězný klan 1 000 klanových bodů slávy, zatímco poražený klan má 101 000 klanových bodů slávy. Rozdíl v počtu jejich klanových bodů slávy ční 100 000. 3 % z tohoto počtu jsou 3 000. To znamená, že poražený klan ztratí 3 000 klanových bodů slávy, které budou přesunuty k vítěznému klanu.

9.6.4. Klanové body slávy lze použít ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě (viz 8. odstavec předpisů).

9.6.5. Klanové body slávy lze díky mechanice investování zcela či částečně směnit za výzkumné body.

9.6.6. Klanové body slávy a investované body zobrazeny v žebříčku klanů na globální mapě, což umožňuje posouzení protivníků s ohledem na počet klanových bodů slávy, které utratili za technologie, a jejich rychlost získávání klanových bodů slávy.

9.7. Předpisy zakazují zmanipulované bitvy. Klany a hráči, kteří pravidla poruší, ztratí všechny své body slávy (jak osobní, tak i klanové) a jejich herní účty budou zablokovány.

9.8. V případě sporných situací spojených se získáváním bodů slávy (podezření na zmanipulované bitvy atd.) si administrátor hry vyhrazuje právo vyžadovat záznam bitvy, screenshoty a ostatní související informace. Pokud nebudou požadované informace poskytnuty, administrátor může rozhodnout na základě svého uvážení. Důrazně doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ v nastavení hry.

10. Klanové úkoly

10.1. Během akce mohou klany plnit úkoly.

10.2. Tyto úkoly budou odměňovány technologiemi, výzkumnými body a klanovými body slávy.

10.3. Všechny klanové úkoly, jejich podmínky a odměny jsou k dispozici v rozhraní globální mapy.

 • Zkušební úder
 • Obchvatný úder
 • Rozhodující úder
 • Zkušený nájezdník
 • Dobře mířená palba
Zkušební úder

Odměna:

100 výzkumných bodů

Podmínka úkolu:

Obsaďte provincii Základní fronty

Počet splnění:

3

Obchvatný úder

Odměna:

5 000 klanových bodů slávy

Podmínka úkolu:

Obsaďte provincii Progresivní fronty

Počet splnění:

3

Rozhodující úder

Odměna:

Technologie: +20 % ke klanovým bodům slávy v bitvách

Podmínka úkolu:

Obsaďte provincii Elitní fronty

Počet splnění:

1

Zkušený nájezdník

Odměna:

Technologie: bezplatná žádost pro Progresivní frontu

Podmínka úkolu:

Obsaďte 10 provincií Progresivní fronty

Počet splnění:

1

Dobře mířená palba

Odměna:

50 výzkumných bodů

Podmínka úkolu:

Zničte 50 nepřátelských vozidel na libovolné frontě

Počet splnění:

2

11. Speciální nabídka

Pokud klan hrál bitvy po dobu alespoň 5 dní a neprovedl žádné investování, bude mu nabídnuta možnost směnit klanové body slávy za výzkumné body se speciálním zvýšeným směnným kurzem.

Pokud klan splní tuto podmínku, získá speciální nabídku investování, díky které obdrží o 50 % výzkumných bodů víc. Tato nabídka bude dostupná 24 hodin a v průběhu akce ji lze využít pouze jednou.

12. Postup akcí

12.1. Před začátkem akce dostanou všechny klany 15 výzkumných bodů, které mohou použít na technologie v laboratoři.

12.2. V první den akce budou všechny provincie na Základní frontě vyloďovací. Maximální počet žádostí o vylodění je 16.

12.3. Po skončení bitev ve vyloďovacích provinciích budou zapnuta dynamická vylodění v provinciích Základní fronty. Maximální počet žádostí pro tento typ vylodění je 32.

12.4. Druhý den akce budou otevřeny dynamické vyloďovací aukce na územích Progresivní a Elitní fronty.

12.5. V poslední den akce (12. července) se po skončení bitev ve vyloďovacích turnajích už nová dynamická vylodění a aukce nevytvoří.

12.6. 13. července 2020 bude v 10:00 SELČ mapa zmrazena a akce skončí, aby byla zahájena finalizace jejích výsledků.

12.7. Proces rozdávání cen a otevření přístupu ke směně bonů za vozidla začne 16. července 2020.

Poznámka: datum zahájení rozdávání cen se může změnit.

13. Zvláštní postihy za nedostavení se do bitvy

13.1. Hodnota postihů se bude vypočítávat z celkového množství klanových bodů slávy, včetně nabídek, které byly učiněny, ale nebyly vyhrány.

13.2. Klanové body slávy jsou z účtu klanu odstraněny. Je možné, že po vydání výsledků postihů a aukcí bude účet klanu zobrazovat záporné množství klanových bodů slávy.

Počet nedostavení se do bitvy ve sledovaném období Maximální počet žádostí o vylodění Klanové body slávy Sledované období
1 6 Postihy se nebudou ukládat 3 dny
2 5 -10 %
3 3 -10 %
4 1 -10 %

14. Odměny

Odměny akce jsou rozděleny na osobní a klanové a jsou k mání za dosažení pozice v Uličce slávy. Kromě toho mohou všichni účastníci, kteří získali osobní body slávy, vyměnit tyto body za bonusové odměny.

Výpočet odměněných rozmezí pro klany i hráče bude probíhat pouze mezi těmi, kteří se dokázali dostat do Uličky slávy.

Pro umístění v Uličce slávy musí hráč nebo klan odehrát alespoň 5 bitev v rámci této akce.

14.1. Osobní žebříček

14.1.1. Odměny za umístění v osobním žebříčku zahrnují 3D styl „Strážce Koruny“ pro T95/FV4201 Chieftain, styl „Damašková ocel“, bony, odznaky a možnost výměny bonů za vozidlo za odměnu.

14.1.2. Rozdělení bonů podle osobního žebříčku:

Nezapomeňte, že níže uvedená množství bonů jsou uplatněna s koeficientem, který vychází z pozice klanu. Ve výsledku se tak mohou odměny zvýšit až sedmkrát!
Od Do Bony
0 % 1 % 1 000
1 % 2 % 950
2 % 3 % 900
3 % 5 % 850
5 % 10 % 800
10 % 15 % 750
15 % 20 % 700
20 % 25 % 600
25 % 50 % 500
50 % 75 % 250

14.1.3. Odměny a podmínky jejich získání

Odměna

Podmínky

Vítěz Válek o kov

Uděluje se členům nejlepšího klanu v akci „Války o kov“ na globální mapě

Buďte na konci akce členem vítězného klanu

Odehrajte v rámci akce alespoň 5 bitev od svého posledního vstupu do tohoto klanu

Války o kov: nejlepších 10

Uděluje se členům nejlepších 10 klanů v akci „Války o kov“ na globální mapě

Buďte na konci akce členem jednoho z 10 nejúspěšnějších klanů

Odehrajte v rámci akce alespoň 5 bitev od svého posledního vstupu do tohoto klanu

Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění „Vítěz Válek o kov“.

Války o kov: nejlepších 100

Uděluje se členům nejlepších 100 klanů v akci „Války o kov“ na globální mapě

Buďte na konci akce členem jednoho z 100 nejúspěšnějších klanů

Odehrajte v rámci akce alespoň 5 bitev od svého posledního vstupu do tohoto klanu

Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění „Vítěz Válek o kov“ nebo ocenění „Války o kov: nejlepších 10“

Účastník Válek o kov

Pamětní ocenění za aktivní účast v akci „Války o kov“

Odehrajte během této akce alespoň 5 bitev

Epická výhra

Uděluje se členům klanu, který měl nejdelší sérii vítězství

Buďte členem klanu, který měl (na konci akce) nejdelší sérii vítězství

Odehrajte v rámci akce alespoň 5 bitev od svého posledního vstupu do tohoto klanu

14.1.4. Odznaky a podmínky jejich získání

Odznak

Podmínky

Legenda globální mapy

Získává se za mimořádné úspěchy na globální mapě

Umístěte se podle výsledků akce mezi 1 % nejlepších hráčů v osobním žebříčku a buďte členem klanu, který patří mezi 1 % nejlepších klanů

Odehrajte v rámci akce alespoň 50 % bitev za klan, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.

Hrdina Válek o kov

Buďte členem klanu, který patří mezi 10 % nejlepších klanů podle výsledků akce

Odehrajte v rámci akce alespoň 5 bitev od svého posledního vstupu do tohoto klanu

14.1.5. 3D styl „Strážce Koruny“ a podmínky pro jeho získání

4 000 nejlepších hráčů podle získaných osobních bodů slávy získají 3D styl „Strážce koruny“ pro stroj T95/FV4201 Chieftain.

14.1.6. Styl „Damašková ocel“ a podmínky pro jeho získání

Všichni hráči umístění mezi 10 % nejlepších hráčů v osobním žebříčku po skončení akce obdrží styl „Damašková ocel“.

Tento styl může být použit na jakékoliv vozidlo VIII.–X. úrovně. Bez omezení může být použit opětovně na ostatní vozidla těchto úrovní.

14.1.7. Obtisky a podmínky jejich získání

Hráči, kteří získali medaili a odznak „Legenda globální mapy“, obdrží také sadu 6 obdobných obtisků.

14.2. Osobní bonusy

14.2.1. Hráči, kteří během akce získali osobní body slávy, je mohou vyměnit za osobní bonusy.

14.2.2. Po skončení akce bude zobrazena cena vozidel za odměnu ve formě množství osobních bodů slávy. Jejich cena bude rovna množství osobních bodů slávy, které získal hráč umístěný na 8 000. pozici v Uličce slávy. K této ceně v osobních bodech slávy bude hráč k získání vozidla za odměnu potřebovat ještě 4 000 bonů. Vozidla, ze kterých budete moci vybírat (X. úroveň):

14.2.3. Hráč si může zvolit pouze takové vozidlo, které momentálně nemá ve své garáži.

14.2.4. Všechna vozidla za odměnu přijíždějí s veteránskou sadou úpravy vzhledu.

14.2.5. Všechny bonusové odměny a jejich cena v osobních bodech slávy budou dostupné pouze v herním klientovi na obrazovce klanů.

14.2.6. Možnost výměny bodů slávy za bonusové odměny bude dostupná do 30. července, 10:00 (SELČ).

Styly

3D styl „Grafit“ pro Objekt 907

 

Oheň

 

Blesk

 

Digitálně upravený

 

Dobyvatel

 

Přemožitel

 

Soumrak

 

Klanový městský

 

 

Kamufláž

Klanová digitální kamufláž

Letní

Zimní

Pouštní

Další odměny

14.3. Klanový žebříček

DŮLEŽITÉ!

Nezapomeňte prosím, že některé mechaniky této akce jsou nevratné a mohou ovlivnit postup klanu v případě, že se klanoví důstojníci zachovají nesportovně, nebo v případě napadení jakýchkoliv účtů.

Berte prosím své zabezpečení vážně a zvažte před zahájením akce tyto rady:

 • Velitelé klanů – buďte obezřetní při výběru hráčů, kteří mají přístup k pravomocím důstojníků a operacím na mapě. Je dobré počet takových hráčů po dobu trvání akce omezit.
 • Nikdy svůj účet neposkytujte třetí straně. Není to bezpečné a porušujete tím herní pravidla.
 • Důrazně vám doporučujeme změnit před začátkem této akce heslo k vašemu účtu a povolit druhou úroveň ověřovacího mechanismu, aby byl ještě zabezpečenější.

14.3.1. V závislosti na pozici klanu v klanovém žebříčku je množství bonů pro hráče v daném klanu ovlivněno následujícím násobitelem:

Od Do Klanový násobitel
0 % 1 % 7
1 % 2 % 6,5
2 % 3 % 6
3 % 5 % 5,5
5 % 10 % 5
10 % 15 % 4
15 % 20 % 3
20 % 25 % 2,5
25 % 50 % 2
50 % 75 % 1
75 % 100 % 1

To znamená, že pokud je hráč mezi 7 % nejlepších hráčů podle osobních bodů slávy a klan je mezi 7 % nejlepších klanů, tak hráč dostane 800 bonů (podle osobního žebříčku) *5 (klanový násobitel) = 4 000 bonů.

14.3.2. Hráč získá klanový násobitel podle klanu, ke kterému patří v okamžiku ukončení akce, a to v případě, že coby jeho člen během akce odehrál alespoň 5 bitev poté, co do něj vstoupil naposledy.

14.3.3. Na rozdíl od ostatních odměn se budou zlaťáky rozdělovat za určenou pozici a nikoliv za umístění mezi určitým procentem hráčů. Celkový výherní fond ve výši 8 415 000 zlaťáků bude mezi klany rozdělen následujícím způsobem:

 • Umístění 1—10
 • Umístění 11—20
 • Umístění 21—330
Umístění 1—10

Umístění

Odměny

1 200 000

2

150 000 

3

100 000 

4

95 000 

5

90 000 

6

85 000 

7

80 000 

8

75 000 

9

70 000 

10

65 000 

Umístění 11—20

Umístění

Odměny

11

64 000 

12

63 000 

13

62 000 

14

61 000 

15

60 000 

16

59 000 

17

58 000 

18

57 000 

19

56 000 

20

55 000 

Umístění 21—330

Umístění

Odměny

21

54 000 

22

53 000 

23

52 000 

24

51 000 

25—45

50 000 

46—75

40 000 

76—135

30 000 

136—195

20 000 

196—330

10 000 

15. Aukce za bony

Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale nezískali dostatek bodů slávy na jejich výměnu za vozidlo, se mohou zapojit do aukce za bony a zkusit vyhrát jedno z vozidel X. úrovně za odměnu.

15.1. Aukce začíná se zahájením období na výměnu osobních bodů slávy za bonusy dne 16. července 2020 (10:00 SELČ).

Poznámka: datum zahájení aukce se může změnit. Aukce končí 30. července v 10:00 SELČ.

15.2. Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale nezískali dostatek bodů slávy na jejich výměnu za vozidlo, se mohou zapojit do aukce za bony a učinit nabídku v hodnotě alespoň 5 000 bonů.

Upozorňujeme, že osobní body slávy se dají vyměnit za bony a ty se dají dále využít v aukci.

15.3. Hráč může nabídku kdykoliv zrušit a učinit nabídku jinou.

15.4. Na konci aukce získají hráči, kteří učinili nejvyšších 1 000 nabídek, vozidlo, které si vybrali během období vytváření nabídek. Tato vozidla jim budou připsána 31. července 2020. Nezapomeňte nicméně, že datum jejich připsání se může změnit.

15.5. Pokud se vyskytne několik hráčů s nejnižší vítěznou nabídkou, pak vozidla připadnou hráčům, kteří učinili vítězné nabídky nejdříve.

15.6. Nabídky, které byly učiněny, ale nevyhrály, se vrátí hráčům, kteří je učinili.

Zavřít