Konfrontace: Předpisy

OBSAH

  Konfrontace: Obecná pravidla

  Rozbalit
  • Akce „Konfrontace“ začíná 7. února v 09:00 CET a poběží do 21. února, 09:00 CET (UTC+1).
  • Počet vozidel X. úrovně za odměnu: 4 000 vozidel za body slávy a 8 700 vozidel z aukce vozidel za odměnu.
  • Hráči během akce můžou obdržet různé odměny, a to v závislosti na počtu získaných bodů slávy.
  • Vyrobte si v dílně prémiové vozidlo a povolení ke vstupu do aukce vozidel za odměnu.
  • Množství odměn a možnost vyrobit si položky v dílně závisejí na počtu odehraných bitev a dosažených vítězství a na strategických rozhodnutích velitelů klanů.
  • Hráči můžou za účast v bitvách získávat body slávy. Po skončení akce můžou hráči nahromaděné body slávy vyměnit za odměny.
  • Všichni hráči také získají experimentální moduly, které v bitvách na globální mapě mění technické parametry vozidel.
  • Klany budou body slávy získávat v bitvách i za plnění speciálních podmínek.
  • Klan může kdykoliv během akce využít speciální mechaniku, která převádí klanové body slávy na výzkumné body.
  • Výzkumné body lze investovat do různých technologií, které zvyšují míru získávání klanových bodů slávy a zjednodušují klanové akce na mapě.
  • V případě dobrého plánování mohou klany, které své body slávy investují s rozmyslem, v dalších vybojovaných bitvách získat mnohem více.
  • Klany, kterým se podaří udržet optimální rovnováhu mezi shromažďováním bodů slávy a jejich investováním do technologií a přitom dosahovat dobrých výsledků v bitvách, budou mít největší šanci v této akci uspět.
  Sbalit

  Změny oproti předchozím akcím

  Rozbalit
  • Změněna logika přístupu do aukce vozidel za odměnu.
  • Přepracován systém osobních bodů slávy.
  • Odebrána možnost výměny osobních bodů slávy za osobní bonusy, které urychlují proces získávání dalších osobních bodů slávy.
  • Upraveno rozdělení vozidel X. úrovně za odměnu dostupných za body slávy i v aukci vozidel za odměnu.
  • Na seznam klanových bitev a do okna Speciální bitvy byly přidány rozšířené informace o bitvách.
  • Vylepšeno okno klanových bitev na globální mapě.
  • Upraven seznam vozidel dostupných v dílně.
  • Přepracován seznam odměn dostupných za osobní body slávy.
  Sbalit

  Glosář

  • Bonusy: Klanová vylepšení získaná z provincií těmi klany, které je vlastní.
  • Klanové úkoly: Úkoly, které klanu umožňují získávat body slávy, výzkumné body a různé technologie.
  • Součásti: Předměty, které jsou vyrobeny v dílně za využití zdrojů. Součásti jsou využívány k výrobě vozidel a povolení ke vstupu do aukce vozidel za odměnu.
  • Experimentální moduly: Sada speciálních modulů, které vylepšují různé charakteristiky vozidel. V rámci akce mají pouze jednorázové použití. Budou rozdány všem účastníkům akce v omezeném a pevně stanoveném množství. Nelze je doplnit.
  • Fronty: Oblasti, do kterých je rozděleno bojiště. Dostupné jsou celkem tři fronty. Každá z nich má své vlastní herní mechaniky a podmínky k přístupu. Každá následující fronta má méně provincií, větší konkurenci a lepší odměny.
  • Investování: Speciální mechanika na směnu klanových bodů slávy za výzkumné body, které jsou vyžadovány k zakoupení technologií. Pokud klan vlastní provincie na frontách akce, bude při využití funkce investování automaticky odstraněn z mapy.
  • Laboratoř: Prodejce technologií. Technologie lze zakoupit za výzkumné body, které se dají získat pouze směnou klanových bodů slávy.
  • Vyloďovací aukce: Hybrid vylodění a aukce, kde část klanů činí nabídky na vylodění v klanových bodech slávy, zatímco další část účastníků se do ní dostane s využitím bonusů a technologií.
  • Povolení ke vstupu do aukce vozidel za odměnu: Pozvánka umožňující účast v aukci vozidel za odměnu v závěru právě probíhající akce.
  • Výrobní fronta: Prvek dílny. Jedná se o pořadí předmětů určených k výrobě.
  • Zdroje: Herní předměty, které hráči obdrží po skončení bitvy. Je možné je přeměnit v dílně.
  • Technologie: Speciální výhody, které klany obdrží investováním dříve získaných bodů slávy.
  • Dílna: Mechanika získávání speciálních zdrojů v bitvách vybojovaných na globální mapě a jejich využití na výrobu různých předmětů.

  1. Obecná pravidla

  1. Akce „Konfrontace“ začíná 7. února v 09:00 CET a poběží do 21. února, 09:00 CET (UTC+1). Poslední den, kdy se budou odehrávat bitvy, je 20. února.
  2. Akce bude sestávat z jediné fáze bez jakýchkoliv přestávek nebo dní volna.
  3. Akce se budou moci účastnit všechny klany (existující i nově vytvořené).
  4. Bojiště bude rozděleno na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní. Přístup na území Progresivní a Elitní fronty je omezen.
  5. Vzpoury jsou vypnuty.
  6. Všechny bitvy se budou hrát ve formátu 15 proti 15 s vozidly X. úrovně.
  7. Doba trvání bitvy je 15 minut.
  8. „Mlha války“ je zapnuta.
  9. Postihy za nedostavení se do bitvy jsou zapnuty.
  10. Příjmy provincií ve zlaťácích jsou vypnuty. Během akce „Konfrontace“ budou provincie svým vlastníkům poskytovat speciální bonusy.
  11. Vlastník provincie se neúčastní turnajů ve vyloďovacích provinciích, vyloďovacích aukcí ani turnajů mezi vyzyvateli při útoku po zemi na jeho vlastní provincie.
  12. Pokud klany vlastní jakákoliv území na jakékoliv frontě, mohou podat žádost o účast ve vyloďovacích turnajích Základní fronty a ve vyloďovacích aukcích na Progresivní a Elitní frontě.
  13. Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie Základní fronty po zemi.
  14. Klany mohou napadnout vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty po zemi.
  15. Velitelství jsou vypnuta. Divize lze vytvořit v libovolné provincii.
  16. Vytvoření a správa divizí jsou zdarma.
  17. Moduly divizí jsou vypnuty.
  18. Vyloďovací provincie na Základní frontě jsou dynamické a své umístění mění po ukončení vyloďovacích bitev.
  19. Maximální počet účastníků vyloďovacího turnaje je 32.
  20. V první den „přerozdělení světa“ je maximální možný počet účastníků vyloďovacího turnaje 16.
  21. Vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty jsou dynamické a po skončení bitev mění svou pozici.
  22. Maximální počet účastníků vyloďovací aukce Progresivní fronty je 16, u Elitní fronty pak 8.
  23. Posunutí bitev o 15 minut je zapnuto pro 50 % provincií.
  24. Uzamykání vozidel je zapnuto pro bitvy na provinciích Elitní fronty. Základní doba uzamknutí je 72 hodin.

  Mapy

  Základní fronta: Berlín, Útesy, El Halluf, Ensk, Erlenberg, Rybářský přístav, Dálnice, Himmelsdorf, Karélie, Lakeville, Dubový lesík, Malinovka, Doly, Horský průsmyk, Murovanka, Paříž, Perlová řeka, Plzeň, Prochorovka, Redshire, Útočiště, Pouštní řeka, Klidné pobřeží, Step, Studzianki, Westfield

  Progresivní fronta: Berlín, Útesy, El Halluf, Ensk, Rybářský přístav, Dálnice, Himmelsdorf, Lakeville, Dubový lesík, Malinovka, Doly, Murovanka, Perlová řeka, Prochorovka, Redshire, Pouštní řeka, Klidné pobřeží, Step, Studzianki, Westfield

  Elitní fronta: Útesy, Ensk, Rybářský přístav, Himmelsdorf, Dubový lesík, Malinovka, Murovanka, Prochorovka, Redshire, Pouštní řeka, Klidné pobřeží, Westfield

  2. Dílna

  Během akce „Konfrontace“ můžou hráči využít dílnu (za použití zdrojů získaných v bitvách na globální mapě) k výrobě prémiových vozidel VII. a VIII. úrovně a povolení ke vstupu do aukce vozidel za odměnu:

  Dílna se nachází na obrazovce klanů.

  2.1 Zdroje

  Po skončení bitvy na globální mapě její účastníci získají rozmanité zdroje. Množství těchto zdrojů je stejné pro všechny členy týmu a odvíjí se od následujících faktorů:

  • Bitevní fronta
  • Typ bitvy
  • Výsledek bitvy (klan obdrží více zdrojů za vítězství)
  • Počet zničených nepřátelských vozidel (čím více nepřátelských vozidel bude zničeno, tím více zdrojů získáte; započítává se počet zničených vozidel v závěru bitvy bez ohledu na to, kdo je zničil)
  • Experimentální moduly na zničených nepřátelských vozidlech (zničení vozidel s experimentálními moduly bude odměněno zdroji navíc)

  Zdroje získané v bitvách mohou být využity na vytvoření součástí. Součásti lze následně využít k výrobě různých předmětů.

  Šrot je základní surovina, ze které mohou být vyrobeny další zdroje. V dílně lze ze šrotu získat ostatní zdroje: železné kovy, neželezné kovy a náhradní díly. Proces přeměny šrotu v ostatní zdroje je okamžitý.

  Všechny součásti je možné rozložit na zdroje. Tento proces je okamžitý. Množství získaných zdrojů bude ovšem menší než množství využité k sestavení.

  V jednu chvíli je možné sestavovat pouze jeden předmět (včetně vozidel). Je ale možné nastavit si výrobní frontu.

  Předměty ve výrobní frontě je možné přesouvat nebo odstraňovat. Při odstraňování předmětu z fronty (včetně současného) budou zdroje plně vráceny do inventáře.

  V dílně najdou hráči bojový záznam. Ten zobrazuje množství zdrojů, které byly od začátku akce získány ve všech bitvách.

  Dílna bude dostupná až do skončení období pro výměnu bodů slávy za bonusy za odměnu, tedy do 10. března, 09:00 CET (UTC+1).

  Po uzavření dílny budou všechny nevyužité zdroje odstraněny.

  Sestrojená vozidla budou hráčům připsána během několika dní po skončení výměny bodů slávy za bonusy za odměnu a po shrnutí výsledků aukce vozidel za odměnu. Vozidla budou připsána 11. března*.

  Během akce je možné vyrobit pouze jedno prémiové vozidlo a povolení ke vstupu do aukce vozidel za odměnu, vyberte si proto své vozidlo s předstihem

  Datum připsání vozidel vyrobených v dílně se může změnit.

  2.2 Povolení ke vstupu do aukce vozidel za odměnu

  K získání přístupu do aukce si hráči budou muset v dílně vyrobit speciální předmět, který jim umožní zúčastnit se po skončení akce aukce vozidel za odměnu. Povolení bude vyrobeno okamžitě a po skončení akce již nebude dostupné*. Výroba povolení ke vstupu do aukce nijak neovlivní proces výroby vozidel VII. a VIII. úrovně, která budou v dílně i nadále dostupná. Povolení ke vstupu do aukce vozidel za odměnu je vyrobeno okamžitě za využití předem sestavených součástí. Není proto nutné přidávat jej do výrobní fronty. Povolení však není možné rozložit zpět na součásti.

  Obsadíte-li výherní pozici a vyzvednete si své vozidlo za odměnu, nebudete se již moci po získání vozidla za umístění v žebříčku výměnou za osobní body slávy zúčastnit aukce vozidel za odměnu, a to ani pokud k tomu máte povolení.

  Výroba povolení bude dostupná do 21. února, 09:00 CET (UTC+1).

  3. Experimentální moduly

  Všichni účastníci této akce získají experimentální moduly, které ovlivňují technické parametry vozidel. Tyto moduly mohou být použity pouze v bitvách na globální mapě.

  Na vozidle může být namontován pouze jeden experimentální modul. Bude funkční pouze po dobu jedné bitvy (modul však nebude odstraněn v případě technického vítězství). Tyto moduly mohou být z vozidel odmontovány nebo na ně opět namontovány.

  Experimentální moduly není možné namontovat na dělostřelectvo.

  Při zahájení akce budou po přihlášení do hry všem hráčům připsány 3 experimentální moduly každého typu. Během akce je nelze doplnit.

  Pokud je během bitvy namontován experimentální modul, bude označen speciálním ukazatelem v rozhraní bitvy.

  Po skončení akce budou všechny nevyužité moduly odstraněny.

   

  Modul Efekt
  Systém řízení palby +20 % ke stabilizaci děla
  Dodatečné pancéřování

  +20 % k výdrži vozidla

  +25 % k hmotnosti vozidla

  Silné nálože

  +15 % ke způsobenému poškození

  +20 % k době zaměření

  Klimatizační systém +30 % k hlavní kvalifikaci všech členů posádky
  Kompozitní protistřepinová vložka

  +10 % k výdrži vozidla

  +10 % k hmotnosti vozidla

  Systém turbodmychadla +20 % k výkonu motoru

  Abyste obdrželi experimentální moduly, měli byste se po zahájení akce přihlásit do herního klienta.

  4. Herní oblast

  1. Bojiště bude rozděleno na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní.
  2. Hlavní časy akce (UTC +1):
   • Základní fronta: 19:00 až 22:00 CET (UTC+1)
   • Progresivní fronta: 19:00 až 22:00 CET (UTC+1)
   • Základní fronta: 19:00 až 22:00 CET (UTC+1)

  5. Fronty

  K dispozici jsou tři fronty s jinými přístupovými podmínkami, odlišnými zisky osobních a klanových bodů slávy a rozdílnými strategickými mechanikami.

  Každá provincie na globální mapě má několik bonusů, které poskytují klanu, který ji vlastní, strategické výhody.

  Rozdělení bonusů do provincií zůstává během celé akce beze změny.

  5.1 Základní fronta

  1. Na Základní frontě lze klanové body slávy získat pouze za bitvy.
  2. Žádosti o vylodění Základní frontě jsou k dispozici pro každý klan, který má alespoň 15 členů s vozidly X. úrovně.
  3. Maximální počet žádostí o vylodění, které jsou klanu na Základní frontě souběžně dostupné, je 6 (pokud má klan více než 90 členů s vozidly X. úrovně).
  4. Na území Základní fronty jsou k dispozici dynamická vylodění. Žádosti o vylodění na Základní frontě mohou podat klany, které již vlastní provincie na libovolné frontě.
  5. Základní fronta sestává ze 700 provincií. Hlavní čas fronty: 19:00–22:00 CET (UTC+1).

  5.2 Progresivní fronta

  1. Na Progresivní frontě lze klanové body slávy získat za bitvy i za držení provincií.
  2. Existují čtyři způsoby, jak k provinciím Progresivní fronty získat přístup:
   • Obsaďte provincii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
   • Kupte si v laboratoři technologii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
   • Učiňte nabídku za body slávy ve vyloďovací aukci (minimální výše nabídky pro získání přístupu na Progresivní frontu je 100 klanových bodů slávy – viz 8. odstavec předpisů).
   • Splňte klanový úkol „Zkušený nájezdník“ (viz 10. odstavec předpisů).
  3. Provincie na Progresivní frontě poskytují oproti té Základní 10% bonus k bodům slávy získaným v bitvách (viz 9. odstavec předpisů).
  4. Vlastnictví provincie na Progresivní frontě je odměněno body slávy. Počet udělených bodů slávy klesá s každým následujícím dnem vlastnictví. Klanové body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce. Pokud klan opustí mapu před výpočtem tahu, pak tyto klanové body slávy nedostane.

    

   DNY, PO KTERÉ KLAN VLASTNÍ PROVINCII NA PROGRESIVNÍ FRONTĚ (V HERNÍCH DNECH) KLANOVÉ BODY SLÁVY
   1 4 000
   2 3 000
   3 2000
   4 1 000
   5+ 0

    

   To znamená, že když klan obsadí provincii Progresivní fronty poprvé, tak získá 4 000 klanových bodů slávy. Pokud ji udrží i druhý den, dostane 3 000 klanových bodů slávy. Vlastnictví provincie po třetí den bude odměněno 2 000 klanovými body slávy a tak dále.
  5. Pokud je provincie obsazena opakovaně (vyjma obsazení po investování), zůstává bonus beze změny tak, jako by ji klan vlastnil bez přerušení. Podívejme se na příklad, kdy klan vlastní provincii po tři dny, pak ji ztratí a následujícího dne ji znovu obsadí. V takovém případě dostane klan 1 000 klanových bodů slávy za první den opětovného vlastnictví a 0 klanových bodů slávy za následující (pátý) den.
  6. Investování počítadlo vlastnictví provincie vynuluje. Pokud je provincie opakovaně obsazena, příjmy začínají znovu od začátku.
  7. Progresivní fronta sestává ze 176 provincií. Hlavní čas fronty: 19:00–22:00 CET (UTC+1).

  5.3 Elitní fronta

  1. Na Elitní frontě lze body slávy získat za bitvy, za vlastnictví provincií a za počet vlastněných provincií.
  2. Existují tři způsoby, jak k provinciím Elitní fronty získat přístup:
   • Obsaďte provincii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Elitní frontě“.
   • Kupte si v laboratoři technologii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Elitní frontě“.
   • Učiňte nabídku za body slávy ve vyloďovací aukci (minimální výše nabídky pro získání přístupu na Elitní frontu je 10 000 klanových bodů slávy – viz 8. odstavec předpisů).
  3. Provincie na Elitní frontě poskytují oproti té Základní 20% bonus k bodům slávy získaným v bitvách (viz 9. odstavec předpisů).
  4. Vlastnictví provincie odměňuje klany klanovými body slávy. Stejně jako u provincií na Progresivní frontě (4. odstavec části Progresivní fronty) se množství získávaných bodů za vlastnictví provincie s každým dalším dnem snižuje. Klanové body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce.

    

   DNY, PO KTERÉ KLAN VLASTNÍ PROVINCII NA ELITNÍ FRONTĚ (V HERNÍCH DNECH) KLANOVÉ BODY SLÁVY
   1 12 000
   2 9 000
   3 6 000
   4 3 000
   5+ 0

    

  5. Klany, které na Elitní frontě vlastní skupiny provincií, získávají klanové body slávy. Na konci herního dne jsou klany, které na Elitní frontě vlastní 4 či více provincií, odměněny klanovými body slávy v závislosti na počtu vlastněných provincií poté, co jsou všechny bitvy o provincie u konce.

    

   POČET PROVINCIÍ VLASTNĚNÝCH KLANEM NA ELITNÍ FRONTĚ ODMĚNA V KLANOVÝCH BODECH SLÁVY
   1
   2
   3
   4 18 000
   5 18 000
   6 36 000
   7 36 000
   8+ 90 000

    

   Tyto klanové body slávy jsou přidány na konci herního dne, zhruba v 07:00 CET (UTC+1). Pokud však klan zahájí investování, zatímco vlastní několik provincií na Elitní frontě, pak obdrží výzkumné body v plném rozsahu, tedy za všechny klanové body slávy včetně odměny za vlastnění několika provincií. Pokud si klan udrží vlastnictví provincií do skončení bitev v provinciích a poté opustí globální mapu (nikoliv zahájením investic), pak obdrží klanové body slávy.

    

  6. Uzamykání vozidel je zapnuto pro bitvy na provinciích Elitní fronty.
   • Vozidla zničená v jakékoliv bitvě na Elitní frontě jsou uzamčena na 72 hodin, vyjma bitev s vlastníkem provincie. Při výhře v bitvě proti vlastníkovi provincie jsou vozidla uzamčena na 36 hodin.
   • Dobu uzamčení vozidel lze snížit pomocí speciální technologie.
   • Uzamčená vozidla se dají využít v bitvách na území Základní a Progresivní fronty.
  7. Elitní fronta sestává z 15 provincií. Hlavní čas fronty: 19:00–22:00 CET (UTC+1).

  6. Klanová vylepšení

  Klan může využívat různé bonusy a technologie, aby urychlil zisk bodů slávy.

  Vylepšení se dělí do dvou skupin:

  • Technologie, které je možné zakoupit v laboratoři za výzkumné body nebo získat jako odměnu za plnění klanových úkolů
  • Bonusy, které lze získat za obsazení a vlastnictví provincií, jež tyto bonusy poskytují

  Efekty bonusů a technologií se sčítají (více informací v sekcích Bonusy a Technologie).

  6.1 Výzkumné body a investování

  1. Investování je speciální mechanika sloužící ke směně klanových bodů slávy za výzkumné body (v určitém směnném kurzu). Směnný kurz lze vylepšit pomocí určitých technologií.
  2. Při použití této mechaniky jsou všechny učiněné (čekající) nabídky v aukcích zrušeny a klan opustí globální mapu. Klanové body slávy jsou směněny za výzkumné body. Funkci investování může využít pouze Velitel klanu a Výkonní důstojníci.
  3. Směna bodů slávy za výzkumné body se provádí po výpočtu nejbližšího tahu.
  4. Investování nelze zahájit, jestliže začal hlavní čas v provinciích, ve kterých má klan naplánované bitvy.
  5. Po dokončení investice je obnovena možnost získávat celý bonus z provincií na Progresivních a Elitních frontách (bližší informace v sekcích o Progresivní a Elitní frontě).
  6. Výměnu bodů slávy za výzkumné body není možné zvrátit. Buďte proto prosím pozorní, zejména v závěru akce.

  6.2 Laboratoř

  1. Laboratoř je speciální obchod, ve kterém lze výzkumné body utratit za různé technologie.
  2. V laboratoři si můžete prohlédnout všechna aktivní klanová vylepšení.

  6.3 Bonusy

  1. Každá provincie na mapě poskytuje různé bonusy.
  2. Bonusy se aktivují, jakmile klan obsadí provincii, a jsou ukončeny, když klan o provincii přijde.
  3. Pokud klan vlastní několik provincií, které poskytují stejný bonus, efekty se nesčítají. Jinými slovy, klan získává efekt pouze z nejúčinnějšího bonusu. Klan například vlastní dvě provincie. Jedna z nich poskytuje bonus +3 % a druhá bonus +10 % k získaným klanovým bodům slávy. Přestože jsou oba bonusy aktivní, klan získá pouze bonus +10 % k získaným klanovým bodům slávy. To platí i pro bezplatné žetony s žádostí. Na frontách můžete použít pouze jeden bezplatný žeton s žádostí (jeden na Progresivní a jeden na Elitní).

  6.4 Technologie

  1. Technologii lze v průběhu akce obdržet pouze jednou. Zůstane aktivována až do konce celé akce.
  2. Technologie začíná fungovat okamžitě po zakoupení v laboratoři nebo poté, co ji klan dostane za splnění klanového úkolu.
  3. Efekt několika technologií stejného typu se sčítá. To znamená, že pokud klan nejprve dostane technologii, která poskytuje +5 % k získaným klanovým bodům slávy, a později obdrží technologii, která poskytuje +10 % k získaným bodům, pak členové klanu obdrží bonus +15 % ke klanovým bodům slávy, jež získají.
  4. Náklady na technologie se mohou dynamicky měnit v závislosti na počtu klanů, které si technologii zakoupí. Čím více klanů si určitou technologii zakoupí, tím levnější bude pro klany, které ji ještě nemají.

  7. Tabulka bonusů a technologií

  Efekt Technologie Bonusy
  Zvýšený počet klanových bodů slávy získaných v bitvách Základní, Progresivní a Elitní fronta
  Zvýšené množství klanových bodů slávy za vlastnění provincií na Progresivní a Elitní frontě Základní, Progresivní a Elitní fronta
  Žádost o účast v aukci na Progresivní frontě Základní fronta
  Žádost o účast v aukci na Elitní frontě Základní fronta, Progresivní fronta
  Zvýšená odměna za vlastnění provincií Elitní fronty Elitní fronta
  Zvýšený efekt bonusů poskytovaných provinciemi
  Snížené trvání uzamčení vozidel
  Lepší míra konverze klanových bodů slávy na výzkumné body
     Zvýšený bonus za výhru proti protivníkovi, který má více klanových bodů slávy

  8. Vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty

  1. Pro přístup na Progresivní a Elitní frontu musí hráči využít vyloďovací aukce.
  2. K dispozici jsou dva způsoby účasti v aukci: získání přístupu do aukce pomocí technologie či bonusu nebo učinění nabídky v klanových bodech slávy.
  3. Hlavním rysem vyloďovacích aukcí je to, že v aukci může být více než jen jeden vítěz. Vítězové aukce se navzájem utkají v turnaji. Vítěz turnaje se pak utká s vlastníkem provincie. Maximální počet účastníků turnaje závisí na frontě: 16 vítězů na Progresivní frontě a 8 vítězů na Elitní frontě.
  4. Osm žádostí o vyloďovací aukci na Progresivní frontě a čtyři žádosti na Elitní frontě jsou vyhrazeny pro klany, které získají přístup obsazením provincie s odpovídajícím bonusem či zakoupením tohoto bonusu v laboratoři.
  5. Jeden tah před zahájením bitvy mohou všechny klany učinit nabídky do vyloďovací aukce v klanových bodech slávy nebo podat žádost o účast ve vyloďovací aukci pomocí klanových bonusů a technologií, které mají.
  6. Jeden tah před začátkem bitvy je vytvořena turnajová tabulka. Ta zahrnuje klany, které podaly žádost o účast ve vyloďovací aukci prostřednictvím bonusů a technologií, klany, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy, a klany, které v dané provincii dorazily „po zemi“.

   Příklad

   Žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě podalo 23 klanů. Dva klany vlastní provincie, které jim poskytují odpovídající bonus. Čtyři klany si žádost zakoupily v laboratoři. 14 klanů učinilo nabídky v klanových bodech slávy. Tři klany přistály v provincii „po zemi“. Jeden tah před zahájením bitev je vytvořena turnajová tabulka. Ta zahrnuje šest klanů s odpovídajícími bonusy (dva klany, které vlastní provincie, a čtyři klany, které si zakoupily technologii), 10 klanů, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy, a tři klany, jež do provincie dorazily „po zemi“. Čtyři klany, které učinily nejnižší nabídky, se turnaje nezúčastní.

  7. Pokud několik klanů učiní stejnou nabídku, přednost získá ten, který ji provedl jako první.

   Příklad

   10 klanů učinilo identické nabídky do vyloďovací aukce na Elitní frontě. Dva klany, které vlastní odpovídající technologii, se také přihlásily do této aukce. V tomto případě vyhraje aukci 8 klanů — 2 klany, které vlastní technologie, a 6 klanů, které svou nabídku učinily dříve než ty ostatní.

  8. Neúspěšné nabídky budou v celé výši vráceny klanům, které je podaly.
  9. Bitvy mezi vítězi aukce a klany, které do aukční provincie dorazily „po zemi“, probíhají podle standardních pravidel, jež platí pro turnaje mezi vyzyvateli. Navíc je na klanové body slávy získané v těchto bitvách uplatněn násobitel 5x.

  9. Klanové body slávy

  1. V akci „Konfrontace“ klany soutěží o body slávy.
  2. Klanové body slávy se dají získat bojováním v bitvách a plněním speciálních podmínek na Progresivní a Elitní frontě.
  3. Záznam získaných klanových bodů slávy je k dispozici v profilu klanu na klanovém portálu.
  4. Pokud klan, který má méně klanových bodů slávy, porazí klan, která má více klanových bodů slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek), tak se přesune 0 % z rozdílu v klanových bodech slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek) od poraženého klanu ke klanu vítěznému. Technologie toto můžou zvýšit na 4 % z rozdílu v klanových bodech slávy.

   Příklad

   Dva klany vybojovaly bitvu. Na konci bitvy má vítězný klan 1 000 klanových bodů slávy, zatímco poražený klan má 101 000 klanových bodů slávy. Rozdíl v počtu jejich klanových bodů slávy ční 100 000. 3 % z tohoto počtu jsou 3 000. To znamená, že poražený klan ztratí 3 000 klanových bodů slávy, které budou přesunuty k vítěznému klanu.

  5. Klanové body slávy lze utratit ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě.
  6. Klanové body slávy lze pomocí mechaniky investování kompletně směnit za výzkumné body.
  7. Klanové body slávy, včetně těch investovaných, jsou zobrazeny na globální mapě. To umožňuje hodnotit soupeře na základě množství bodů slávy, které použili na technologie, a rychlosti získávání těchto bodů.
  8. Vzorec pro výpočet klanových bodů slávy získaných v bitvách:

  Kde:

  • Fame_Points = klanové body slávy získané v bitvě
  • Fame_points_base = základní počet klanových bodů slávy (pro Základní frontu 1 500 / pro Progresivní frontu 1 650 / pro Elitní frontu 1 800)
  • Battle_type_c = násobitel typu bitvy
  • Event_value_c = násobitel herní akce (v akci „Konfrontace“ se rovná 1)
  • Еlo_c = násobitel Elo hodnocení (odpovídá Elo hodnocení fronty pro vozidla X. úrovně)
  • Team_XP = množství zkušeností získaných týmem v bitvě
  • Battle_XP = celkové množství zkušeností získaných týmy v bitvě
  • Team_size = velikost týmů (nastavena na 15 hráčů)
  • Bonus_р = násobitel poskytnutý aktivními bonusy ke klanovým bodům slávy získaným v bitvě
  • Technology_р = násobitel poskytnutý aktivními technologiemi ke klanovým bodům slávy získaným v bitvě

  Násobitel typu bitvy (Battle_type_c)

  TYP BITVY NÁSOBITEL
  Turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací provincii na Základní frontě 1
  Turnaj mezi vyzyvateli v běžné provincii na libovolné frontě / tunaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě 5
  Bitva s vlastníkem provincie na všech frontách 5

  Násobitele Elo hodnocení (Elo_c)

  ELO HODNOCENÍ NEPŘÁTELSKÉHO KLANU ELO_C
  ≤1 000 1,0
  1 001–1 050 1,1
  1 051–1 100 1,2
  1 101–1 150 1,3
  1 151–1 200 1,4
  1 201–1 250 1,5
  1 251–1 300 1,6
  1 301–1 350 1,7
  1 351–1 400 1,8
  1 401–1 450 1,9
  ≥1 451 2,0

  9.1 Osobní body slávy

  Všichni hráči týmu získají stejný počet osobních bodů slávy za každou vybojovanou bitvu, a to podle následujících pravidel:

  Fronta Vítězství Porážka Bitva proti vlastníkovi provincie na všech frontách Turnaj mezi vyzyvateli v běžné provincii na libovolné frontě / tunaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě
  Základní fronta 10 7 14 14
  Progresivní fronta 10 7 21 21
  Elitní fronta 10 7 28 28

  Bez ohledu na to, zda tým vyhrál nebo prohrál, hráči po skončení bitvy získají body slávy pouze v případě, že jejich tým zničil pět nebo více nepřátelských vozidel.

  Příklad

  Klan A porazil klan B v bitvě proti vlastníkovi provincie na Progresivní frontě. Každý hráč klanu A (který se bitvy zúčastnil) získá 31 bodů (10 za vítězství na Progresivní frontě a 21 za bitvu proti vlastníkovi provincie).

  Vlivem přepracování tohoto systému se cena osobních odměn (za které můžete vyměnit své osobní body slávy) změnila. Z okna osobních bonusů byly také odebrány bonusy urychlující získávání osobních bodů slávy.

  • V průběhu akce lze osobní body slávy získat pouze v bitvách.
  • Po skončení akce můžou být osobní body slávy vyměněny za bonusy za odměnu.
  • Osobní body slávy a osobní bonusy zůstanou zachovány po celou dobu akce, bez ohledu na vstoupení či vystoupení z klanu.

  Nový systém získávání osobních bodů slávy je v této akci určen k otestování. Po skončení akce a zhodnocení výsledků se systém může dočkat dalších změn.

  9.2 Zmanipulované bitvy

  1. Předpisy zakazují zmanipulované bitvy. Klany a hráči, kteří pravidla poruší, ztratí všechny své body slávy (jak osobní, tak i klanové) a jejich herní účty budou zablokovány.
  2. V případě sporných situací spojených se získáváním bodů slávy (např.: podezření na zmanipulované bitvy atd.) si administrátor hry vyhrazuje právo vyžadovat záznam bitvy, screenshoty a ostatní související informace. Pokud nebudou požadované informace poskytnuty, administrátor může rozhodnout na základě svého uvážení. Důrazně doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ v nastavení hry.

  10. Klanové úkoly

  1. Během akce mohou klany plnit klanové úkoly.
  2. Tyto úkoly budou odměňovány technologiemi, výzkumnými body a klanovými body slávy.
  3. Všechny klanové úkoly, jejich podmínky a odměny jsou k dispozici v rozhraní globální mapy.
  • Zkušební úder
  • Obchvatný úder
  • Rozhodující úder
  • Zkušený nájezdník
  • Dobře mířená palba
  Zkušební úder

  Odměna: 100 výzkumných bodů

  Podmínky úkolu: Obsaďte provincii Základní fronty

  Počet splnění: 3

  Obchvatný úder

  Odměna: 5 000 klanových bodů slávy

  Podmínky úkolu: Obsaďte provincii na Progresivní frontě

  Počet splnění: 3

  Rozhodující úder

  Odměna: Technologie: +20 % ke klanovým bodům slávy v bitvách

  Podmínky úkolu: Obsaďte provincii na Elitní frontě

  Počet splnění: 1

  Zkušený nájezdník

  Odměna: Technologie: bezplatná žádost pro Progresivní frontu

  Podmínky úkolu: Obsaďte 10 provincií Progresivní fronty

  Počet splnění: 1

  Dobře mířená palba

  Odměna: 50 výzkumných bodů

  Podmínky úkolu: Zničte 50 nepřátelských vozidel na libovolné frontě

  Počet splnění: 2

  10.1 Speciální nabídky

  Klanům bude poskytnuta možnost investovat klanové body slávy do výzkumných bodů se speciálním vylepšeným směnným kurzem, a to při splnění následující podmínky: klan během akce alespoň 5 dní odehrával bitvy, aniž byl provedl jedinou investici (klany mohou využít výzkumné body získané za úkoly, počítá se pouze prvních 5 dní). V takovém případě obdrží klan v šestý den speciální nabídku k investování, která zaručuje o 50 % více výzkumných bodů. Tato nabídka zůstane dostupná po dobu 24 hodin a bude klanu během akce učiněna pouze jednou.

  11. Postup akcí

  1. Na začátku akce mají všechny klany 0 výzkumných bodů.
  2. V první den akce budou všechny provincie na Základní frontě vyloďovací. Maximální počet žádostí o vylodění je 16.
  3. Po skončení bitev ve vyloďovacích provinciích budou zapnuta dynamická vylodění v provinciích Základní fronty. Maximální počet žádostí pro tento typ vylodění je 32.
  4. Druhý den akce budou otevřeny dynamické vyloďovací aukce na územích Progresivní a Elitní fronty.
  5. Poté, co bitvy ve vyloďovacích turnajích 20. února skončí, se už nová dynamická vylodění a aukce nevytvoří.
  6. Mapa bude zmrazena, akce skončí a 21. února v 09:00 CET (UTC+1) začne finalizace výsledků celé akce.
  7. Proces rozdávání cen a otevření přístupu ke směně bonů za vozidla začne 24. února*.

  Datum zahájení rozdávání cen se může změnit.

  12. Zvláštní postihy za nedostavení se do bitvy

  1. Hodnota postihů se bude vypočítávat z celkového množství klanových bodů slávy, včetně nabídek, které byly učiněny, ale nebyly vyhrány.
  2. Klanové body slávy jsou z účtu klanu odstraněny. Je možné, že po vydání výsledků postihů a aukcí bude účet klanu zobrazovat záporné množství klanových bodů slávy.
  POČET NEDOSTAVENÍ SE DO BITVY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁDOSTÍ O VYLODĚNÍ KLANOVÉ BODY SLÁVY SLEDOVANÉ OBDOBÍ
  1 6 Postihy se nebudou ukládat 3 dny
  2 5 –10 %
  3 3 –10 %
  4 1 –10 %

  13. Odměny

  Odměny za akci „Konfrontace“ jsou rozděleny na osobní a klanové. Mohou být získány za umístění v příslušných (osobních a klanových) Uličkách slávy.

  Po skončení akce můžou být osobní body slávy vyměněny za bonusy za odměnu.

  Výpočet odměněných rozmezí pro klany i hráče bude probíhat pouze mezi těmi, kteří se dokázali dostat do Uličky slávy.

  Pro umístění v Uličce slávy musí hráč nebo klan odehrát alespoň 5 bitev v rámci této akce.

  13.1 Osobní žebříček

  Mezi odměnami za umístění v osobním žebříčku najdete bony, odznaky a medaile.

  Rozdělení bonů podle osobního žebříčku bude vypadat takto:

  OD DO BONY
  0 % 1 % 1 000
  1 % 2 % 950
  2 % 3 % 900
  3 % 5 % 850
  5 % 10 % 800
  10 % 15 % 750
  15 % 20 % 700
  20 % 25 % 600
  25 % 50 % 500
  50 % 75 % 250

  Na výše uvedené hodnoty bonů je aplikován koeficient vycházející z umístění klanu. Odměna může být navýšena až sedmkrát!

  13.2 Medaile

  Odměny za akci „Konfrontace“ a podmínky jejich získání

  Medaile „Vítěz Konfrontace“

  Buďte na konci akce členem vítězného klanu.

  Odehrajte během „Konfrontace“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.

  Medaile „Konfrontace: Nejlepších 10“

  Buďte na konci akce členem jednoho z 10 nejúspěšnějších klanů

  Odehrajte během „Konfrontace“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.

  Neuděluje se, pokud byla udělena medaile „Vítěz Konfrontace“.

  Medaile „Konfrontace: Nejlepších 100“

  Buďte na konci akce členem jednoho ze 100 nejúspěšnějších klanů

  Odehrajte během „Konfrontace“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.

  Neuděluje se, pokud byla udělena medaile „Konfrontace: Nejlepších 10“.

  Medaile „Účastník Konfrontace“ Bojujte během akce „Konfrontace“ alespoň v pěti bitvách.
  Medaile „Epická výhra“

  Buďte členem klanu, který má na konci akce nejdelší sérii vítězství

  Odehrajte během „Konfrontace“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.

  Odznaky za akci „Konfrontace“ a podmínky jejich získání

  Legenda globální mapy

  Umístěte se podle výsledků akce mezi 1 % nejlepších hráčů v osobním žebříčku a buďte členem klanu, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.

  Odehrajte během akce „Konfrontace“ alespoň 50 % bitev za klan, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.

  Hrdina Konfrontace

  Buďte na konci akce členem klanu patřícího mezi 10 % nejlepších klanů

  Odehrajte během „Konfrontace“ alespoň 5 bitev po vstupu do klanu.

  Obtisky a podmínky jejich získání

  Hráči, kteří získají medaile, odznak „Legenda globální mapy“ nebo odznak „Hrdina Konfrontace“, obdrží navíc sadu šesti podobných obtisků.

  3D styl „Výtržník“ a podmínky jeho získání

  4 000 nejlepších hráčů akce podle získaných osobních bodů slávy bude moci obdržet nový historický 3D styl „Výtržník“ pro X M60 , který je možné získat pouze na globální mapě.*

  3D styl nezahrnuje samotný M60. Obdržíte jej i v případě, že doposud nemáte tank M60 ve své garáži.

  Styl „Prospektor“ a podmínky pro jeho získání

  10 % nejlepších klanových hráčů, kteří během herní akce skončí v Uličce slávy, získá 2D styl „Prospektor“. Tento dechberoucí styl můžete nanést na jakékoliv vozidlo VIII.–X. úrovně ve své garáži.

  14. Bonusy za odměnu

  1. Hráči, kteří během akce získali osobní body slávy, je mohou vyměnit za osobní bonusy.
  2. Po skončení akce se zobrazení cena vozidel za odměnu ve formě osobních bodů slávy. Jejich cena bude rovna množství osobních bodů slávy, které získal hráč umístěný na 4 000. pozici v Uličce slávy. K této ceně v osobních bodech slávy bude hráč k získání vozidla za odměnu potřebovat ještě 4 000 bonů.
  3. Hráč si může zvolit pouze takové vozidlo, které momentálně nemá ve své garáži.
  4. Možnost výměny osobních bodů slávy za bonusové odměny bude dostupná do 10. března, 09:00 CET (UTC+1).
  5. Všechny bonusové odměny a jejich cena v osobních bodech slávy budou dostupné pouze v herním klientovi v sekci „Konfrontace“ na obrazovce klanů.
  6. Všechna vozidla za odměnu (s výjimkou tanku Carro da Combattimento 45 t) přijíždějí se sadou na úpravu vzhledu „Veterán“.

  Odměny dostupné výměnou za osobní body slávy

  „Živel země“ a ostatní styly této kolekce

  Klanoví hráči budou mít také šanci získat nový 2D styl „Živel země“, který uzavírá naši kolekci živelných stylů. Tento styl můžete nanést na jakékoliv vozidlo VIII.–X. úrovně ve své garáži.

  Osobní body slávy navíc můžete využít k získání ostatních tří stylů této kolekce z předchozích akcí a také 2D stylu „Blesk“. Zúčastněte se akce „Konfrontace“ a získejte celou kolekci.

  15. Klanový žebříček

  Některé mechaniky akce „Konfrontace“ jsou nevratné a mohou ovlivnit postup klanu v případě, že se klanoví důstojníci zachovají nesportovně, nebo v případě napadení jakýchkoliv účtů. Berte prosím své zabezpečení vážně a zvažte před zahájením akce tyto rady:

  • Velitelé klanů – buďte obezřetní při výběru hráčů, kteří mají přístup k pravomocím důstojníků a operacím na mapě. Je dobré počet takových hráčů po dobu trvání akce omezit.
  • Nikdy svůj účet neposkytujte třetí straně. Není to bezpečné a porušujete tím herní pravidla.
  • Doporučujeme vám změnit před začátkem této akce heslo k vašemu účtu a povolit dvoufázové ověření, aby byl ještě zabezpečenější.

  1. V závislosti na pozici klanu v klanovém žebříčku je celkové množství bonů pro hráče v daném klanu ovlivněno následujícím násobitelem:

  OD DO KLANOVÝ NÁSOBITEL
  0 % 1 % 7
  1 % 2 % 6,5
  2 % 3 % 6
  3 % 5 % 5,5
  5 % 10 % 5
  10 % 15 % 4
  15 % 20 % 3
  20 % 25 % 2,5
  25 % 50 % 2
  50 % 100 % 1

  Pokud je například hráč mezi 7 % nejlepších hráčů podle osobních bodů slávy v Uličce slávy a jeho klan je mezi 7 % nejlepších klanů, tak hráč dostane 800 bonů (podle osobního žebříčku) *5 (klanový násobitel) = 4 000 bonů.

  2. Hráč získá klanový násobitel pouze podle klanu, ke kterému patří v okamžiku ukončení akce, a to v případě, že byla splněna následující podmínka: hráč coby člen tohoto klanu během akce „Konfrontace“ odehrál alespoň 5 bitev poté, co do něj vstoupil naposledy.

  3. Na rozdíl od ostatních odměn se budou zlaťáky rozdělovat za určenou pozici a nikoliv za umístění mezi určitým procentem hráčů. Celkový výherní fond ve výši 7 000 000 zlaťáků bude mezi klany rozdělen následujícím způsobem:

  • 1.–10. místo
  • 11.–350. místo
  1.–10. místo
  Umístění Odměna
  1 165 000 
  2 125 000 
  3 85 000 
  4 80 000 
  5 75 000 
  6 70 000 
  7 65 000 
  8 60 000 
  9-10 55 000 
  11.–350. místo
  Umístění Odměna
  11-12 50 000 
  13-25 45 000 
  26.–49. 41 000 
  50-74 33 000 
  75-129 25 000 
  130-189 16 500 
  190-220 12 500 
  221.–320. 8 000 
  321-350 4 000 

  16. Aukce vozidel za odměnu

  K účasti v aukci vozidel si hráč musí v dílně vyrobit speciální povolení ke vstupu do aukce vozidel za odměnu. Povolení je možné vyrobit pouze v období od 7. do 21. února. Nezapomeňte: Pokud jste již získali vozidlo za osobní body slávy, nebudete se aukce vozidel za odměnu moci zúčastnit, dokonce i když k tomu máte povolení.

  • Aukce začíná 24. února v 09:00 CET (UTC+1)*, stejně jako časové období určené k výměně osobních bodů slávy za bonusy, a končí 10. března v 09:00 CET (UTC+1).
  • Hráči můžou učinit nabídku ve výši alespoň 5 000 bonů.
  • Osobní body slávy je možné vyměnit za bony a ty lze dále využít v aukci.
  • Hráč může nabídku kdykoliv zrušit a učinit jinou.
  • Na konci aukce získají hráči, kteří učinili nejvyšších 8 700 nabídek, vozidlo, které si vybrali.
  • Pokud se vyskytne několik hráčů s nejnižší vítěznou nabídkou, pak vozidla připadnou těm, kteří učinili vítěznou nabídku nejdříve.
  • Nabídky, které byly učiněny, ale nevyhrály, se vrátí hráčům, kteří je učinili.

  Datum zahájení aukce se může změnit.

  Hodně štěstí na bojišti!

  Zavřít