Metal Savaşları - Kurallar

Genel Bilgiler

Genişlet

Etkinlik 29 Haziran 2020 11:00 ile 13 Temmuz 2020 11:00 (TSİ) arasında gerçekleşecek.

 • Etkinlik süresince oyuncular kazanılan Şöhret Puanı doğrultusunda çeşitli ödüller kazanabilecek, Atölyede Premium araç üretebilecek.
 • Kazanılan ödüllerin miktarı ve Premium araç üretme olasılığı; girilen savaşlara, kazanılan zaferlere ve klan liderlerinin stratejik kararlarına bağlıdır.
 • Savaşlara katılarak oyuncular Şöhret Puanı kazanabilir. Bu puanlar etkinlik süresince kişisel Şöhret Puanı kazanımını arttıracak kişisel bonuslar almak için kullanılabilir. Etkinlik bittikten sonra toplanmış olan Şöhret puanları çeşitli ödüller ile takas edilebilir.
 • Her savaş sonrasında oyuncular, Premium araçlar elde etmek için Atölyede kullanılabilen farklı kaynaklar alacaklar.
 • Klanlar ise hem savaşlardan hem de özel koşulları yerine getirerek Şöhret Puanı kazanacak.
 • Etkinlik süresince bir klan sahip olduğu Şöhret Puanlarını, Araştırma Puanlarına dönüştürebilir.
 • Araştırma Puanları, klan Şöhret Puanı kazanma hızını arttıran ve klanın haritadaki hareketlerini kolaylaştıran farklı teknolojilere harcanabilir.
 • Şöhret Puanlarını akıllıca değerlendiren klanlar, katıldıkları her savaş için daha da fazla puan kazanacak.
 • Şöhret Puanları kazanma ve bunları teknolojiye yatırma arasındaki dengeyi kuran ve aynı zamanda savaşta iyi sonuçlar elde eden klanların etkinlikte başarılı olma şansı en yüksektir.
Daralt

1. Genel Kurallar

1.1. Etkinlik 29 Haziran 2020 TSİ 11:00 saatinde başlayacak ve 13 Temmuz 2020 TSİ 11:00'da sona erecek. Son savaş günü 12 Temmuz Pazar.

1.2. Etkinlik, aralıksız tek bir aşamadan oluşacak.

1.3. Hem mevcut hem de yeni oluşturulmuş tüm klanlar etkinliğe katılabilecek.

1.4. Oyun alanı üç cepheye bölünecek: Temel, Gelişmiş ve Elit. Gelişmiş ve Elit cephelere erişim sınırlıdır.

1.5. İsyanlar KAPALIDIR.

1.6. Tüm savaşlar mutlak formatta, Seviye X araçlarla 15'e 15 yapılacak.

1.7. Savaş süresi 15 dakikadır.

1.8. “Savaş Sisi” AÇIKTIR.

1.9. Savaşa çıkmama cezaları AÇIKTIR.

1.10. Altın olarak bölge geliri KAPALIDIR. Bölgeler sahiplerine 1 veya 2 özel bonus sağlayacaktır.

1.11. Bölge sahibi çıkarma bölgelerindeki turnuvalara, çıkarma müzayedelerine veya kendi bölgelerine karadan saldıran rakipler arasındaki turnuvalara katılamaz.

1.12. Klanlar herhangi bir cephede toprak sahibiyseler Temel cephe arazisindeki çıkarma turnuvalarına ve Gelişmiş ve Elit cephelerin çıkarma müzayedelerine başvuruda bulunabilirler.

1.13. Klanlar Temel cephe arazisindeki çıkarma bölgelerine karadan saldıramazlar.

1.14. Klanlar Gelişmiş ve Elit cephelerdeki arazilerin çıkarma müzayedelerine karadan saldırabilirler.

1.15. Karargâhlar KAPALIDIR. Tümenler herhangi bir bölgede oluşturulabilir.

1.16. Tümen oluşturma ücretsizdir.

1.17. Tümen modülleri AÇIK ancak sınırlıdır. Oluşturulan tüm tümenler otomatik olarak sahip olunan bölgeler arasındaki hareket kilidini %50 düşüren İstihkâm Taburu modülü ile donatılır.

1.18. Temel cephe arazisinde bulunan çıkarma bölgeleri dinamiktir ve çıkarma savaşları sona erdiğinde yerleri değişir.

1.19. Bir çıkarma turnuvasındaki maksimum katılımcı sayısı 32’dir.

1.20. “Dünyanın yeniden paylaşımının” ilk gününde çıkarma turnuvalarındaki maksimum katılımcı sayısı 16’dır.

1.21. Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerindeki çıkarma bölgeleri dinamiktir ve savaşlar sona erdiğinde yerleri değişir.

1.22. Gelişmiş cephenin arazisinde bir çıkarma müzayedesinde maksimum katılımcı sayısı 16, Elit cephede ise 8’dir.

1.23. 15 dakikalık savaş kaydırma bölgelerin %50’si için AÇIKTIR.

1.24. Elit cephe bölgelerindeki savaşlar için araç kilitlenmesi AÇIKTIR. Temel kilit süresi 72 saattir.

1.25. Haritalar:

 • Sadece Temel Cephe: Karelia, Manastır, Dağ Geçidi, Paris, Kharkov, Berlin (yeni)
 • Sadece Gelişmiş ve Temel cepheler: Lakeville, Ruinberg, Erlenberg, Siegfried Hattı, Genişpark, El Halluf, Otoyol, Sakin Sahil, Studzianki
 • Tüm cepheler (Elit dahil): Malinovka, Himmelsdorf, Prokhorovka, Ensk, Madenler, Murowanka, Uçurum, Westfield, Kum Nehri, Redshire, Bozkırlar, Balıkçı Koyu, Live Oaks

Sözlük

Dünya Haritasındaki önceki etkinliklerde kullanılmış karmaşık mekanizmalar ve kavramların benzerleri bu etkinlik için de geçerli olacak. Aşağıdaki kısa sözlük, dokümanda açıklanan mekanizmaların anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır:

 • Atölye: Dünya Haritasında yapılan savaşlardan sonra (oyun istemcisinde) özel kaynaklar ekleyen, bu kaynakları dönüştüren ve Premium araçlar üreten yeni bir mekanizma.
 • Deneysel parçalar: Araçların farklı niteliklerini geliştiren özel parça seti. Yalnızca etkinlikte kullanılır. Tek kullanımlıktır. Tüm katılımcılara sınırlı ve sabit miktarda verilir. İkame edilemez.
 • Kaynaklar: Dünya Haritası savaşları sonrasında alınan farklı oyun ögeleri. Kaynaklar Atölyede dönüştürülebilir.
 • Bileşenler: Atölyede kaynakları kullanarak birleştirilen ögeler. Premium araçları birleştirmek için kullanılır.
 • Üretim sırası: Atölye unsuru. Ögelerin üretileceği sırayı gösterir.
 • Cepheler: Oyun alanı farklı koşullara ve mekanizmalara sahip üç cepheye bölünmüştür. Sonraki her cephede daha az bölge, daha yüksek rekabet ve daha iyi ödüller vardır.
 • Bonuslar: Bölgelerde bulunan ve bunlara sahip olan klanlar tarafıdnan alınan klan takviyeleri.
 • Teknolojiler: Klanların daha önce kazandıkları Şöhret Puanlarını yatırmaları yoluyla elde ettikleri özel avantajlardır.
 • Laboratuvar: Teknoloji sağlayıcısı. Teknolojiler sadece klan Şöhret Puanlarını dönüştürerek edinilebilen Araştırma Puanı karşılığında satın alınabilir.
 • Yatırım: Klan Şöhret Puanlarını teknoloji satın almak için gerekli Araştırma Puanlarına dönüştürmek için özel bir mekanizmadır. Yatırım özelliği kullanılırken eğer klanın cephelerde sahip olduğu bölgeler varsa klan otomatik olarak haritadan çıkarılır. Bu durum görevlerden kazanılan puanların harcanmasını kapsamaz.
 • Çıkarma müzayedesi: Bazı klanların klan Şöhret Puanlarını kullanarak çıkarma teklifi verdiği, başka klanların da bonuslar ve teknolojiler yoluyla müzayedeye katıldığı çıkarma ve müzayede karışımıdır.
 • Klan ödevleri: Klanlar bu görevler ile klan Şöhret Puanı, Araştırma puanı ve çeşitli teknolojiler kazanabilir.
 • Kişisel bonuslar: Oyuncuların kişisel Şöhret Puanları karşılığında aldıkları özel takviyelerdir.
 • Ödül bonusları: Oyuncuların etkinlik bittiği zaman biriktirdikleri kişisel Şöhret Puanı karşılığında aldıkları çeşitli ödüllerdir.

2. Atölye

Metal Savaşları etkinliği boyunca oyuncular Atölyeden (Dünya Haritasındaki savaşlardan kazanılan kaynakları kullanarak) faydalanabilir, Seviye VII ve Seviye VIII Premium araçlar üretebilir.

Atölye, klan ekranında bulunabilir.

2.1. Kaynaklar ve Araç Üretimi

Dünya Haritasında oynanan bir savaş sonrasında katılımcılar farklı kaynaklar alacaklar.

Kaynak miktarı tüm ekip üyeleri için aynı olup şu etkenlere bağlıdır:

 • Savaşın gerçekleştiği cephe: Gelişmiş cephede alınan kaynak miktarı Temel cephede alınandan yüksek, Elit cephede alınandan azdır.
 • Savaş türü: Oyuncular sıradan bölgelerde gerçekleşen savaşlardan, çıkartma veya açık artırma bölgelerindeki savaşlara nazaran daha çok kaynak kazanabilir. Buna, bölge sahibine karşı yapılan savaşlar dahil değildir.
 • Zafer veya yenilgi: Klan zafer karşılığında daha fazla kaynak kazanır.
 • Yok edilen düşman aracı sayısı: Ne kadar fazla düşman aracı yok edilirse o kadar fazla kaynak kazanılır (yok edilen araç sayısı savaşın sonunda, kimin yok ettiğine bakılmaksızın sayılır).
 • Yok edilen düşman araçlarındaki deneysel parçalar (bkz. Kurallar Madde 3): Deneysel parçalara sahip düşman araçlarının yok edilmesi daha fazla kaynak getirir.

Savaşlarda elde edilen kaynaklar bileşen oluşturmak için kullanılabilir. Bileşenler Premium araçlar birleştirmek için kullanılabilir.

Hurda, başka kaynaklar almak için kullanılabilen temel kaynaktır. Hurda, Atölyede diğer kaynakları almak için kullanılabilir: Demirli metaller, demir dışı metaller ve yedek parçalar. Hurda, diğer kaynak türlerine anında dönüştürülür.

Kaynaklar bileşen birleştirmek için kullanılır: Motor parçaları, zırh, şasi, silah, metal eşyalar ve araçlar.

Tüm bileşenler kaynaklarına ayrılabilir. Bu işlem anında gerçekleşmesine rağmen elde edilen kaynakların miktarı, birleştirme işlemine harcanan miktardan daha az olacaktır.

Bileşenler Premium araçlar toplamak için kullanılır.

Tek seferde araçlar dahil yalnızca bir öge birleştirilebilir. Ancak bir üretim sırası belirlenebilir.

Üretim sırasında bulunan ögelerin sırası değiştirilebilir veya ögeler sıradan çıkarılabilir. Bir öge sıradan çıkartıldığında (mevcut öge dahil) kaynaklar envantere eksiksiz olarak iade edilir.

Önemli! Üretim zaman alan bir süreçtir! Seviye VII araçlar 15 günde, Seviye VIII araçlar ise 16 günde üretilir. Zaman sınırlı olduğundan oyuncular üretecekleri aracı önceden belirlemelidir. Etkinlik boyunca sadece bir Premium araç üretilebilir.

Oyuncular savaş kütüğünü Atölyede bulabilir. Savaş kütüğü, etkinlik başlangıcından beri savaşta kazanılan kaynakları gösterir.

Atölye, Şöhret Puanlarını bonuslar ile takas etme periyodu olan 30 Temmuz 2020 11:00 (TSİ) tarihine kadar erişilebilir olacaktır.

Atölye kapandığında kullanılmamış tüm kaynaklar silinecektir.

Birleştirilen araçlar, Şöhret Puanlarını ödül bonusları ile takas etmek için verilen sürenin bitiminden ve Tahvil Müzayedesinin sonuçlarının toplanmasından sonraki birkaç gün içinde oyunculara verilecektir.

3. Deneysel Parçalar

Etkinlikte tüm katılımcılar, araçların teknik niteliklerini etkileyen deneysel parçalar alacaklar.

Bu parçalar sadece Dünya Haritasındaki savaşlarda kullanılabilir.

Bir araca yalnızca tek bir deneysel parça takılabilir. Parça sadece tek bir savaşta çalışır (parça, teknik zafer alınması halinde silinmez).

Bu parçalar sökülebilir ve takılabilir.

Deneysel parçalar KMT'lere takılamaz.

Etkinlik başlangıcında oyuncular oyun istemcisine giriş yaptıklarında her türden 3 deneysel parça alacaklar. Bu parçalar etkinlik boyunca ikmal edilmeyecek. Yani bunları önemli savaşlara sakladığınızdan emin olun!

Savaş öncesinde ve esnasında eğer bir araca deneysel parça takılmışsa, bu araç savaş arayüzünde özel bir indikatör ile işaretlenecek.

Etkinlik sonrasında kullanılmayan tüm parçalar silinecek.

Parça Etki
Yangın Kontrol Sistemi

Top sabitlemesine +%30

Araç dayanıklılığına -%5

Ek Zırh Plakası

Araç dayanıklılığına +%20

Araç ağırlığına +%30

Yüksek Barut Hakları

Verilen hasara +%15

Nişan alma süresine +%20

Klima Sistemi Tüm mürettebat üyelerinin ana uzmanlığına +%30
Kompozit İç Kaplama

Araç dayanıklılığına +%5

Araç ağırlığına +%10

Süper Şarj Sistemi Motor gücüne +%20

4. Oyun Alanı

4.1. Oyun alanı üç cepheye bölünecek: Temel, Gelişmiş ve Elit.

4.2. Etkinlikte her cephe için Altın Saatler TSİ 20:00 - 23:00 (dahil) arasında olacak.

5. Cepheler

Farklı erişim koşulları, farklı kişisel ve klan Şöhret Puanımı kazanımı ve farklı stratejik mekanizmalara sahip üç cephe bulunmaktadır.

Dünya Haritasındaki her bölge, sahibi olan klana stratejik avantajlar sağlayan 1 veya 2 bonusa sahiptir.

Bölgelerdeki bonus dağılımı etkinlik boyunca değişmeden kalır.

5.1. Temel Cephe

5.1.1. Temel Cephede Şöhret Puanları sadece savaşlardan kazanılabilir.

5.1.2. Temel cephe arazisindeki çıkarmalara başvurular Seviye X bir araca sahip en az 15 üyesi olan her klana açıktır.

5.1.3. Temel Cephede bir klana aynı anda açık klan çıkarma başvurularının maksimum sayısı 6'dır (klanın Seviye X araca sahip 90'dan fazla oyuncusu olması halinde).

5.1.4. Temel cephedeki bölgelere dinamik çıkarma mevcuttur. Aynı zamanda herhangi bir bölge sahibi olan klanlar Temel cephede çıkarma başvurusunda bulunabilir.

5.1.5. Temel cephe 636 bölgeden oluşur. Altın Saatler TSİ 20:00 - 23:00 arasıdır.

5.2. Gelişmiş Cephe

5.2.1. Gelişmiş cephede Şöhret Puanları hem savaşlardan hem de bölge sahibi olarak kazanılabilir.

5.2.2. Gelişmiş cephenin bölgelerine erişim kazanmanın dört yolu bulunmaktadır:

 • "Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" sağlayan bir bölge ele geçirmek.
 • Laboratuvardan "Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" teknolojisini satın almak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı kullanarak teklif vermek. Gelişmiş cepheye erişim için gereken minimum teklif 100 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 8. maddesine bakın).
 • "Deneyimli Akıncı" klan ödevlerini tamamlamak (Kuralların 10. maddesine bakın).

5.2.3. Gelişmiş cephenin bölgeleri (Temel cepheye oranla – Kuralların 8. maddesine bakın) savaşta kazanılan Şöhret Puanına %10 bonus sağlar.

5.2.4. Gelişmiş cephede bir bölge sahibi olmak klan Şöhret Puanı ile ödüllendirilir. Verilen Şöhret Puanı sayısı bölgeye sahip olunan her gün azalır. Klan Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir. Bir klan çevrim hesaplamasından önce haritadan çıkarsa klan Şöhret Puanlarını almayacaktır.

Bir klanın Elit cephede bir bölgeyi sahiplik süresi (oyun günü olarak) Klan Şöhret Puanı
1 4.000
2 3.000
3 2.000
4 1.000
5+ 0

Yani bir klan Gelişmiş cephede bir bölgeyi ilk defa ele geçirdiğinde 4.000 klan Şöhret Puanı kazanır. Klan bölgenin sahipliğini ikinci gün devam ettirirse 3.000 klan Şöhret Puanı alır, üçüncü günde 2.000 klan Şöhret Puanı alır, vb.

5.2.5. Bir bölge tekrar tekrar ele geçirilirse (Yatırımdan sonra ele geçirme hariç) bonus, klan bölgenin aralıksız sahibiymiş gibi değişmeden kalır. Örneğin, bir klan bir bölgeye üç gün sahip olsun, ardından kaybedip bir sonraki gün yeniden ele geçirsin. Bu durumda klan tekrarlı sahipliğin ilk gününde 1.000 klan Şöhret Puanı ve sonraki gün için 0 klan Şöhret Puanı alacaktır.

5.2.6. Yatırım yapmak bölge sahipliği sayacını sıfırlar. Bölge yeniden ele geçirilirse ilgili gelir baştan başlar.

5.2.7. Gelişmiş cephe 160 bölgeden oluşur. Altın Saatler TSİ 20:00 - 23:00 arasıdır.

5.3. Elit Cephe

5.3.1. Elit cephede klan Şöhret Puanları savaşlardan, bölge sahibi olmaktan ve sahibi olunan bölgelerin sayısından kazanılabilir.

5.3.2. Elit cephenin bölgelerine erişim elde etmenin iki yolu bulunmaktadır:

 • Laboratuvardan "Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" teknolojisini satın almak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı kullanarak teklif vermek. Gelişmiş cepheye erişim için gereken minimum teklif 10.000 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 8. maddesine bakın).

5.3.3. Gelişmiş cephenin bölgeleri Temel cepheye oranla savaşta kazanılan Şöhret Puanına %20 bonus sağlar (Kuralların 9. maddesine bakın).

5.3.4. Bir bölge sahibi olmak klanlara Gelişmiş cephe bölgelerinde olduğu gibi klan Şöhret Puanı kazandırır (bkz. Kurallar 5.2.4 maddesi). Puanlar sahipliğin her günü için azalır. Klan Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir.

Bir klanın Elit cephede bir bölgeye sahiplik süresi (oyun günü olarak) Klan Şöhret Puanı
1 12.000
2 9.000
3 6.000
4 3.000
5+ 0

5.3.5. Elit cephe arazisinde bölge grupları sahibi olan klanlar klan Şöhret Puanı kazanır. Bir oyun gününün bitiminde Elit cephe arazisinde 4 veya daha fazla bölge sahibi olan klanlar bölgelerdeki tüm savaşlar bittiğinde sahip oldukları bölge sayısına göre klan Şöhret Puanı ile ödüllendirilirler.

Klan tarafından Elit cephede sahip olunan bölge sayısı Klan Şöhret Puanı ödülü
1 0 puan
2 0 puan
3 0 puan
4 18.000 puan
5 18.000 puan
6 36.000 puan
7 36.000 puan
8+ 90.000 puan

Bir bölge grubuna sahip olma karşılığında alınan klan Şöhret Puanları bir oyun gününün sonunda (TSİ 10:00 itibarıyla) eklenir. Ancak bir klan Elit cephede bir bölgeler grubuna sahipken Yatırım yapmaya başlarsa bir bölge grubuna sahip olma ödülü dâhil tüm klan Şöhret Puanları için tam Araştırma Puanı alır.

Bir klan bölgelerdeki savaşların sonuna kadar bölgelerin sahipliğini korursa ve ardından (Yatırım yapmaya başlayarak) Dünya Haritasından ayrılırsa klan Şöhret Puanlarını alır.

5.3.6. Elit cephe bölgelerindeki savaşlar için araç kilitlenmesi AÇIKTIR.

 • Elit cephenin arazisinde herhangi bir savaşta yok edilen araçlar bölge sahibine karşı savaşların özel durumu haricinde 72 saat boyunca kilitlenir. Bölge sahibine karşı bir savaş kazanıldığında araçlar 36 saat boyunca kilitlenir.
 • Araç kilitlenme süresi özel bir teknoloji kullanılarak azaltılabilir.
 • Kilitli araçlar Temel ve Gelişmiş cephelerin arazilerindeki savaşlarda kullanılabilir.

5.3.7. Elit cephe 15 bölgeden oluşur. Altın Saatler TSİ 20:00 - 23:00 arasıdır.

6. Klanlar İçin İyileştirmeler

Klanlar Şöhret Puanı edinme hızlarını artırmak için çeşitli bonuslar ve teknolojiler kullanabilirler.

Bunlar ikiye ayrılmaktadır: Laboratuvardan Araştırma Puanı ile satın alınabilecek veya klan ödevlerini tamamlama karşılığında ödül olarak alınabilecek teknolojiler ve bu tip bonuslar sağlayan bölgeleri ele geçirerek ve bunlara sahip olarak edinilebilecek Bonuslar. Bonusların ve teknolojilerin etkileri toplanır. Daha fazla bilgi için Kuralların 6.3 ve 6.4 maddelerine bakın.

6.1. Araştırma Puanları ve Yatırım

6.1.1. Yatırım, klan Şöhret Puanlarının belirli bir dönüşüm oranından Araştırma Puanlarına dönüştürüldüğü özel bir mekanizmadır. Dönüşüm oranı belirli teknolojiler kullanılarak iyileştirilebilir.

6.1.2. Biriken klan Şöhret Puanları tamamıyla veya kısmen takas edilebilir. Ne kadar çok klan Şöhret Puanı dönüştürülürse dönüşüm oranı o kadar iyi olur. Dönüştürülecek klan Şöhret Puanı miktarı Yatırım yapmaya başlanırken belirlenebilir.

6.1.3. Bu mekanizma kullanılırken verilmiş (bekleyen) tüm müzayede teklifleri iptal edilir ve klan Dünya Haritasından çıkar. Birikmiş tüm klan Şöhret Puanları Araştırma Puanları ile takas edilir. Sadece klan lideri veya İkinci Komutanlar Yatırım özelliğini kullanabilir.

6.1.4. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanları ile takası en yakın çevrimin hesaplanmasından sonra gerçekleştirilir.

6.1.5. Klanın planlanmış savaşlarının olduğu bölgelerde Altın Saatler başladıktan sonra Yatırım yapmaya başlanamaz.

6.1.6. Yatırım tamamlandığında Gelişmiş ve Elit cephelerin bölgelerinden tam bonus kazanma imkânı iade edilir (bkz. Kuralların 5.2 ve 5.3 bölümleri).

6.1.7. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanlarına dönüştürülmesi geri alınamaz. Bu işlemin geri alınması mümkün değildir. Lütfen, özellikle etkinlik sonunda dikkatli olun.

6.2. Laboratuvar

6.2.1. Laboratuvar, Araştırma Puanlarının çeşitli teknolojiler için harcanabileceği özel bir mağazadır.

6.2.2. Tüm etkin klan iyileştirmeleri Laboratuvarda görüntülenebilir.

6.3. Klan Bonusları

6.3.1. Etkinlik haritasındaki her bölge en fazla iki farklı bonus içerir.

6.3.2. Bonuslar bir klan bölgeyi işgal ettiğinde etkinleşir ve klanın bölge sahipliği sona erdiğinde durur.

6.3.3. Bir klan aynı bonusu sağlayan birden fazla bölgeye sahipse etki artmaz. Klan sadece en etkili bonusun etkisinden faydalanır. Mesela, bir klan iki bölgeye sahip olsun. Bunlardan biri kazanılan klan Şöhret Puanına +%3, diğeri de +%10 bonus versin. Her iki bonus etkin olsa da klan sadece +%10 Şöhret Puanı kazanacak.

6.4. Teknolojiler

6.4.1. Etkinlik boyunca bir teknoloji sadece bir defa alınabilir. Bu teknoloji, etkinlik bitene kadar aktif kalır.

6.4.2. Teknoloji, Laboratuvarda satın alındığı andan itibaren veya klan bir klan ödevi tamamlama karşılığı olarak aldığı andan itibaren çalışmaya başlar.

6.4.3. Aynı türden birkaç teknolojinin etkileri toplanır. Böylece bir klan kazanılan klan Şöhret Puanına +%5 sağlayan bir teknoloji alırsa ve sonra kazanılan klan Şöhret Puanına +%10 sağlayan bir teknoloji edinirse klan kazanacağı klan Şöhret Puanına toplam +%15 bonus alacaktır.

6.4.4. Teknolojinin maliyeti o belirli teknolojiyi satın alan klan sayısına bağlı olarak dinamik biçimde değişebilir. Belirli bir teknoloji ne kadar çok klan tarafından alınırsa henüz o teknolojiye sahip olmayan klanlar için o kadar ucuz hale gelir.

6.5. Bonus ve Teknoloji Tablosu

Etki Teknolojiler Bonuslar
Savaşlarda kazanılan klan Şöhret Puanında artış Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Gelişmiş ve Elit cephelerde bölge sahibi olma karşılığında klan Şöhret Puanı miktarı artışı Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Gelişmiş cephede müzayedeye başvuru Temel cephe
Elit cephede müzayedeye başvuru
Elit cephe arazisinde bölge sahibi olma karşılığında ödül artışı Elit cephe
Bölgelerin sağladığı bonuslarda artırılmış etki
Araç kilitlenmesi süresinde düşüş
Klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına dönüştürmede iyileştirilmiş oran
   Daha fazla klan Şöhret Puanına sahip bir rakibi yenme karşılığında verilen bonusta artış

7. Kişisel Bonuslar

7.1. Oyuncular, kişisel Şöhret Puanı kazanım hızını arttırmak adına oyun istemcisindeki klan ekranından mevcut kişisel Şöhret Puanlarını kullanarak özel bonuslar alabilirler.

7.2. Kişisel Şöhret Puanı için bir kişisel bonus, oyuncu tarafından alındığı anda etkinleşir.

Yukarıda bahsedilen dönüşümün geri alınamaz olduğuna dikkat edin ve bu yüzden zamanınızı ve çabalarınızı dikkatli değerlendirin.
Doğru seçimleri yapmak daha fazla Şöhret Puanı kazanmanızı ve etkinlikte daha üst konumlara gelmenizi sağlayacaktır, öte yandan hesaplama hataları beklediğinizden daha düşük konuma gelmenize yol açabilir.

8. Gelişmiş ve Elit Cephe Bölgelerinde Çıkarma Müzayedeleri

8.1. Oyuncular Gelişmiş ve Elit cephelere ulaşmak için çıkarma müzayedelerinden faydalanmak zorundadırlar.

8.2. Bir müzayedeye katılmanın iki yolu bulunmaktadır: Bir müzayedeye teknoloji veya bonus yoluyla erişim kazanmak veya klan Şöhret Puanı kullanarak teklif vermek.

8.3. Çıkarma müzayedelerinin ana özelliği tek bir müzayedede birden fazla kazanan olabilmesidir. Sonra, müzayedeyi kazananlar bir turnuvada karşılaşır. Daha sonra ise turnuva galibi bölge sahibi ile karşılaşır. Maksimum müzayede galibi sayısı cepheye bağlıdır—Gelişmiş cephede 16 galip ve Elit cephede 8 galip.

8.4. Gelişmiş cephe çıkarma müzayedesinde 8 başvuru ve Elit cephe çıkarma müzayedesinde 4 başvuru, ilgili bonusa sahip bir bölge ele geçiren veya bu bonusu Laboratuvardan satın alan klanlar için ayrılmıştır.

8.5. Savaşların başlamasından bir çevrim öncesinde tüm klanlar klan Şöhret Puanı kullanarak çıkarma müzayedesine teklif verebilir veya edindikleri klan bonusları veya teknolojilerle çıkarma başvurusu yapabilirler.

8.6. Savaş başlamadan bir çevrim önce turnuva fikstürü oluşturulur. İçinde bonuslar ve teknolojiler yoluyla çıkarma müzayedesine başvuran klanlar, klan Şöhret Puanı kullanarak en yüksek teklifleri veren klanlar ve bölgeye "karadan" çıkan klanlar bulunur.

Örnek: 23 klan Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuruda bulunuyor. 2 klan ilgili bonusu sağlayan bölgeye sahip ve 4 klan Laboratuvardan başvuru satın almış olsun. 14 klan klan Şöhret Puanı kullanarak teklif veriyor ve 3 klan bölgeye "karadan" çıkıyor. Savaş başlamadan bir çevrim önce turnuva fikstürü oluşturulur. Bu fikstürde ilgili bonuslara sahip 6 klan (bölge sahibi olan 2 klan ve teknoloji satın alan 4 klan), klan Şöhret Puanı kullanarak en yüksek teklifi veren 10 klan ve bölgeye "karadan" çıkan 3 klan bulunacaktır. En düşük teklifi veren 4 klan turnuvaya katılmayacaktır.

8.7. Birkaç klan aynı teklifi verdiyse ilk teklif veren klan öncelik sahibi olur.

Örnek: 10 klan Elit cephede bir çıkarma müzayedesine aynı teklifi vermiş olsun. Ayrıca ilgili teknolojiye sahip iki klan daha bu müzayedeye başvurmuş olsun. Bu durumda 8 klan müzayedeyi kazanacak: Teknolojiye sahip 2 klan ve diğer klanlardan önce teklif vermiş olan 6 klan.

8.8. Müzayedeyi kazanamayan teklif miktarları klanlara iade edilir.

8.9. Müzayedeyi kazananlar ve müzayede bölgesine "karadan" çıkan klanlar arasındaki savaşlar, rakipler arasındaki turnuva için geçerli standart kurallara göre yapılır. Ayrıca bu savaşlarda kazanılan kişisel ve klan Şöhret Puanlarına x5 çarpanı uygulanır.

9. Şöhret Puanı

9.1. Ateş Yolu etkinliği kapsamında klanlar etkinliğin en değerli ödüllerini alabilmek amacıyla Şöhret Puanları için yarışırlar.

9.2. Savaşlarda hem klanlar hem de oyuncular Şöhret Puanı kazanır.

9.3. Herhangi tek bir savaşta bir ekibin tüm oyuncuları aynı miktarda Şöhret Puanı kazanır, daha sonra bu miktar her oyuncu için ayrı olan Kişisel Bonus katsayısından etkilenir.

9.4. Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanını hesaplama formülü:

Koşul:

 • Fame_Points = Savaşta kazanılan Şöhret Puanı
 • Fame_points_base = Temel cephede temel Şöhret Puanı miktarı 1.500, Gelişmiş cephede 1.650 ve Elit cephede 1.800’dür
 • Battle_type_c = Savaş türü çarpanı
 • Event_value_c = Oyun etkinlik çarpanı (Metal Savaşları için bu değer 1'dir)
 • Elo_c = Elo reytingi çarpanı, Seviye X araçlar için cephe Elo reytingine eşittir
 • Team_XP = Ekibin savaşta kazandığı deneyim miktarı
 • Battle_XP = Ekiplerin savaşta kazandığı toplam deneyim miktarı
 • Team_size = Ekip boyutu 15 oyuncuyla sınırlandırılmıştır
 • Bonus_р = Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanları için geçerli aktif bonusların sağladığı çarpan (klanlar ve oyuncular için farklıdır)
 • Technology_р = Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanları için geçerli aktif teknolojilerin sağladığı çarpan (sadece klanlar için)

Savaş türü çarpanı (Battle_type_c)

Savaş türü Çarpan
Temel cephenin çıkarma bölgesindeki rakipler arasındaki turnuva 1
Herhangi bir cephenin normal bölgesinin rakipleri arasındaki turnuva ve Gelişmiş veya Elit cephenin çıkarma müzayedesinin rakipleri arasındaki turnuva 5
Herhangi cephedeki bölge sahibi ile savaş 5

Elo reytingi çarpanları (Elo_c)

Rakip klanın Elo reytingi Elo_c
≤1.000 1,0
1.001–1.050 1,1
1.051–1.100 1,2
1.101–1.150 1,3
1.151–1.200 1,4
1.201–1.250 1,5
1.251–1.300 1,6
1.301–1.350 1,7
1.351–1.400 1,8
1.401–1.450 1,9
≥1.451 2,0

9.5. Kişisel Şöhret Puanı

9.5.1. Etkinlik çerçevesinde kişisel Şöhret Puanı sadece savaşlarda kazanılabilir.

9.5.2. Etkinlik çerçevesinde kişisel Şöhret Puanları Kişisel Bonuslarla takas edilebilir.

9.5.3. Etkinlik sona erdiğinde kişisel Şöhret Puanları ödül bonusları ile takas edilebilir.

9.6. Klan Şöhret Puanı

9.6.1. Klan Şöhret Puanı savaşlarda ve Gelişmiş ve Elit cephelerde özel koşulları tamamlayarak kazanılabilir.

9.6.2. Kazanılan klan Şöhret Puanlarının kütüğü klan portalındaki klan profilinde görülebilir.

9.6.3. Daha az Şöhret Puanına sahip bir klanın daha fazla Şöhret Puanına sahip bir klanı (yapılmış ancak henüz ödenmemiş teklifler dahil) yenmesi halinde, klan Şöhret Puanlarındaki (yapılmış ancak henüz ödenmemiş teklifler dahil) farkın %0'ı yenilen klandan kazanan klana aktarılır. Teknolojiler klan Şöhret puanlarındaki bu fark değerini %4'e çıkarabilir.

Örnek: 2 klan bir savaşta karşılaşmış olsun. Savaş sonunda kazanan klanın 1.000 klan Şöhret Puanı, yenilen klanınsa 101.000 klan Şöhret Puanı olsun. Klan Şöhret Puanlarındaki fark 100.000'dir. Bunun %3'ü ise 3.000'dir. Dolayısıyla, yenilen klan 3.000 klan Şöhret Puanı kaybeder ve bu puanlar kazanan klana aktarılır.

9.6.4. Klan Şöhret Puanları Gelişmiş veya Elit cephelerde çıkarma müzayedelerine katılmak için kullanılabilir (bkz. Kurallar - madde 8).

9.6.5. Klan Şöhret Puanları tamamen veya kısmen Yatırım mekanizması kullanılarak Araştırma Puanlarına dönüştürülebilir.

9.6.6. Klan Şöhret Puanları ve yatırım yapılmış puanlar Dünya Haritasının klan skor tahtasında gösterilir, bu da rakiplerin teknolojilere harcadıkları Şöhret Puanı miktarı ve klan Şöhret Puanı kazanma hızları açısından değerlendirilebilmelerini sağlar.

9.7. Şikeli savaşlar Kurallar tarafından yasaklanmıştır. Kuralları ihlâl eden klanlar ve oyuncular (hem klanın hem de kişisel) tüm Şöhret Puanlarını kaybederler ve oyun hesapları kapatılır.

9.8. Şöhret Puanı eklemede şüpheli durumlarda (şikeli savaş şüphesi, vb.) yönetim; savaş kayıtları, ekran görüntüleri ve başka ilgili bilgilerin sağlanmasını talep etme hakkını saklı tutar. İstenilen bilgilerin sağlanmaması durumunda yönetim kendi inisiyatifinde karar verecektir. Oyun ayarlarından Savaş Kaydını Etkinleştir seçeneğini açmanızı kuvvetle öneririz.

10. Klan Ödevleri

10.1. Etkinlik boyunca klanlar klan ödevleri tamamlayabilir.

10.2. Bu ödevler; teknolojiler, Araştırma Puanları ve klan Şöhret Puanları ile ödüllendirilir.

10.3. Tüm klan ödevleri, koşulları ve ödülleri Dünya Haritası arayüzünde bulunabilir.

 • Test Vuruşu
 • Atlatma Vuruşu
 • Bitirme Vuruşu
 • Deneyimli Akıncı
 • İyi Nişan Alınmış Atış
Test Vuruşu

Ödül:

100 Araştırma Puanı

Ödev Koşulları:

Temel cephede bir bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı:

3

Atlatma Vuruşu

Ödül:

5.000 klan Şöhret Puanı

Ödev Koşulları:

Gelişmiş cephede bir bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı:

3

Bitirme Vuruşu

Ödül:

Savaşlarda klan Şöhret Puanına +%20

Ödev Koşulları:

Elit cephede bir bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı:

1

Deneyimli Akıncı

Ödül:

Teknoloji: Gelişmiş cephe için ücretsiz başvuru

Ödev Koşulları:

Gelişmiş cephede 10 bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı:

1

İyi Nişan Alınmış Atış

Ödül:

50 Araştırma Puanı

Ödev Koşulları:

Herhangi bir cephede 50 düşman aracı yok edin

Tamamlama Sayısı:

2

11. Özel Teklif

Etkinlikte herhangi bir Yatırım yapmadan 5 gün boyunca savaşmış klanlara klan Şöhret Puanlarını, Araştırma Puanlarına özel ve daha iyi bir dönüştürme oranı ile çevirme seçeneği sunulacak.

Klan, bu koşulu karşılaması halinde %50 daha fazla Araştırma Puanı sağlayan özel bir Yatırım teklifi alacak. Teklif 24 saat boyunca geçerli olacak ve etkinlik süresince sadece bir kez kullanılabilecek.

12. Etkinliğin Gelişimi

12.1. Etkinlik başlamadan önce tüm klanlar Laboratuvarda teknolojilere harcayabilecekleri 15 Araştırma Puanı alacaklar.

12.2. Etkinliğin ilk gününde Temel cephedeki tüm bölgeler çıkarma bölgeleri olacak. Maksimum çıkarma başvurusu sayısı: 16.

12.3. Çıkarma bölgelerindeki savaşlar sona erdikten sonra Temel cephede dinamik çıkarma bölgeleri etkinleşecek. Bu tür çıkarmalar için maksimum başvuru sayısı: 32.

12.4. Etkinliğin ikinci gününde Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerinde dinamik çıkarma müzayedeleri açılacak.

12.5. Etkinliğin son gününde (12 Temmuz) çıkarma turnuvaları savaşları sonunda yeni dinamik çıkarma bölgeleri ve müzayedeleri oluşturulmayacak.

12.6. 13 Temmuz 2020 TSİ 11:00'da harita donacak ve etkinlik sonuçlarının hazırlanmasına başlanacak.

12.7. Ödüllerin alınması ve araçlar için tahvil takasına erişimin açılması işlemleri 16 Temmuz'da başlayacak.

Dikkat: Ödüllerin alınma tarihi değişebilir.

13. Savaşa Girmeme Özel Cezaları

13.1. Cezaların toplamı, yapılmış ancak kazanılmamış müzayede teklifleri dahil olmak üzere toplam klan Şöhret Puanı üzerinden hesaplanacak.

13.2. Klan Şöhret Puanları klanın hesabından düşülecektir. Böylece cezalar ve müzayede sonuçlarından sonra klan hesabı eksi klan Şöhret Puanı bakiyesi gösterebilir.

Referans döneminde "görünmeme" sayısı Maksimum çıkarma başvurusu sayısı Klan Şöhret Puanı Referans dönemi
1 6 Ceza uygulanmayacak 3 gün
2 5 -%10
3 3 -%10
4 1 -%10

14. Ödüller

Etkinlik çerçevesinde kişisel ödüller ve klan ödülleri olarak ikiye ayrılan ödüller Şeref Salonunda belli bir konuma erişme karşılığında alınır. Ayrıca kişisel Şöhret Puanı kazanmış tüm etkinlik katılımcıları bu puanları ödül bonuslar ile takas edebilir.

Ödül alacak oyuncuların hesaplanmasına sadece Şeref Salonuna girmeye hak kazanmış oyuncular ve klanlar dahil edilir.

Şeref Salonuna girmek için bir oyuncunun veya klanın etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş oynaması gereklidir.

14.1. Kişisel Skor Tahtası

14.1.1. Kişisel Skor Tahtasındaki konumlar karşılığında verilen ödüller arasında T95/FV4201 Chieftain için "Tacın Muhafızı" 3B stili, Şam Çeliği stili, tahviller, bröveler ve tahvilleri bir ödül araç ile takas etme imkânı bulunmaktadır.

14.1.2. Tahvillerin kişisel skor tahtasına göre dağıtımı:

Lütfen aşağıda verilen tahvil tutarlarının klanın konumuna bağlı olan bir katsayı ile uygulanacağına dikkat edin. Sonuç olarak ödül yedi kereye kadar artabilir!
Yüzdelik değerden Yüzdelik değere kadar Tahviller
%0 %1 1.000
%1 %2 950
%2 %3 900
%3 %5 850
%5 %10 800
%10 %15 750
%15 %20 700
%20 %25 600
%25 %50 500
%50 %75 250

14.1.3. Ödüller ve Alma Koşulları 

Ödül

Şartlar

Metal Savaşları Galibi

Dünya Haritasındaki Metal Savaşları etkinliğinde en iyi klanın üyelerine verilir

Etkinliğin sonunda galip gelen klanın bir üyesi olun

Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın

Metal Savaşları İlk 10

Dünya Haritasındaki Metal Savaşları etkinliğinde en iyi 10 klanın üyelerine verilir

Etkinliğin sonunda ilk 10 klandan birinin üyesi olun

Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın

Metal Savaşları Kazananı ödülü alındıysa verilmez

Metal Savaşları İlk 100

Dünya Haritasındaki Metal Savaşları etkinliğinde en iyi 100 klanın üyelerine verilir

Etkinliğin sonunda ilk 100 klandan birinin üyesi olun

Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın

Metal Savaşları Kazananı veya Metal Savaşları İlk 10 ödüllerinden biri alındıysa verilmez

Metal Savaşları Katılımcısı

Metal Savaşları etkinliğine aktif katılım için anı ödülü

Etkinlik boyunca en az 5 savaşa katılın

Epik Zafer

En uzun zafer serisine sahip klanın üyelerine verilen ödül

Etkinliğin sonunda en uzun zafer serisine sahip klanın üyesi olun

Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın

14.1.4. Bröveler ve Alma Koşulları

Bröve

Şartlar

Dünya Haritası Efsanesi

Dünya Haritasında olağanüstü başarı karşılığında alınır.

Kişisel skor tahtasında oyuncuların ilk %1’i arasında yer alın ve etkinliğin sonuçlarına göre ilk %1 arasında olan bir klanın bir üyesi olun.

Klanların ilk %1’i arasında bulunan klan için etkinlik savaşlarının en az %50’sinde savaşın.

Metal Savaşları Kahramanı

Etkinliğin sonuçlarına göre ilk %10 arasında olan bir klanın bir üyesi olun.

Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın

14.1.5. "Tacın Muhafızı" 3B Stili ve Alma Koşulları

Kazanılan kişisel Şöhret Puanı bakımından ilk 4.000'e giren oyuncular, T95/FV4201 Chieftain için "Tacın Muhafızı" 3B stilini alacak.

14.1.6. "Şam Çeliği" Stili ve Alma Koşulları

Etkinliğin sonunda kişisel skor tahtasının ilk %10’u içinde yer alan tüm oyuncular Şam Çeliği stilini alacak.

Bu stil tüm Seviye VIII - X araçlara uygulanabilir. Bu seviyelerdeki diğer araçlara sınırlama olmadan tekrar uygulanabilir.

14.1.7. Çıkartmalar ve Alma Koşulları

Dünya Haritası Efsanesi madalyasını ve brövesini alan oyuncular aynı zamanda 6 çıkartmadan oluşan benzer bir çıkartma seti kazanacaklar.

14.2. Kişisel Bonuslar

14.2.1. Etkinlik boyunca kişisel Şöhret Puanı kazanan oyuncular bunları Kişisel Bonuslarla takas edebilir.

14.2.2. Etkinlik sona erdiğinde ödül araçlarının maliyetleri kişisel Şöhret Puanı miktarı olarak gösterilir. Maliyeti, Şeref Salonunda 8.000'inci konumu alan oyuncunun kazandığı kişisel Şöhret Puanı miktarına eşit olacaktır. Oyuncunun bir ödül aracı alabilmesi için kişisel Şöhret Puanına ek olarak 4.000 tahvile ihtiyacı olacaktır. Seçilebilen araçlar (Seviye X):

14.2.3. Sadece oyuncunun Garajında halihazırda bulunmayan bir araç seçilebilir.

14.2.4. Tüm ödül araçlar Kıdemli özelleştirme seti ile birlikte gelir.

14.2.5. Tüm ödül bonusları ve kişisel Şöhret Puanı maliyetleri sadece oyun istemcisindeki klan ekranında bulunabilir.

14.2.6. Şöhret Puanlarını ödül bonusları ile takas etme seçeneği 30 Temmuz TSİ 11:00 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Stiller

Object 907 için "Grafit" 3B stili

 

Ateş

 

Yıldırım

 

Dijital uyarlanabilir

 

Fatih

 

Galip

 

Gece Karanlığı

 

Klan şehir

 

 

Kamuflaj

Klan dijital kamuflajı

Yaz

Kış

Çöl

Diğer Ödüller

14.3. Klan Skor Tahtası

ÖNEMLİ!

Oyundaki bazı mekanizmaların geri döndürülemez olduğunu ve klan yöneticileri tarafından adil olmayan davranışlar sergilenmesi veya yöneticilerin hesaplarının hack'lenmesi durumunda ilgili klanın gelişiminin etkilenebileceğini unutmayın.

Güvenliğinizi ciddiye alın ve etkinlik başlamadan önce şu tüyolara göz atın:

 • Klan komutanları için: Subay yetkilerine ve harita işlemlerine kimlerin erişimi olacağını seçerken dikkatli olun. Etkinlik boyunca bu tür oyuncuların sayısını sınırlı tutmak iyi bir fikirdir.
 • Hesabınızı asla üçüncü bir şahısa devretmeyin. Bu davranış güvenli olmadığı gibi oyun kurallarına da aykırıdır.
 • Etkinlik başlangıcından önce şifrenizi değiştirmenizi ve hesabınızı daha da güvenli kılmak için ikinci adım doğrulamayı etkinleştirmenizi şiddetle öneriyoruz.

14.3.1. Klanın klan skor tahtasındaki konumuna bağlı olarak bu klandaki oyuncuların toplam tahvil miktarı şu çarpandan etkilenir:

Yüzdelik değerden Yüzdelik değere kadar Klan çarpanı
%0 %1 7
%1 %2 6,5
%2 %3 6
%3 %5 5,5
%5 %10 5
%10 %15 4
%15 %20 3
%20 %25 2,5
%25 %50 2
%50 %75 1
%75 %100 1

Böylece, eğer bir oyuncu kişisel Şöhret Puanı açısından oyuncuların ilk %7’si içindeyse ve klan klanların ilk %7’si içindeyse oyuncu 800 tahvil (kişisel skor tahtasından) *5 (klan çarpanı) = 4.000 tahvil alır

14.3.2. Bir oyuncu, sadece etkinlik bittiği anda mevcut bulunduğu ve son başvurusundan sonra en az 5 savaş yaptığı klan üzerinden bir klan çarpanı alabilir.

14.3.3. Diğer ödüllerden farklı olarak altın, oyuncuların belirli bir yüzdesi (%) içinde olma karşılığında değil ancak belirli bir konuma göre dağıtılacaktır. Toplam 8.415.000 altınlık ödül havuzu klanlar arasında şu şekilde dağıtılacaktır:

 • 1—10
 • 11—20
 • 21—330
1—10

Konum

Ödül

1 200.000

2

150.000 

3

100.000 

4

95.000 

5

90.000 

6

85.000 

7

80.000 

8

75.000 

9

70.000 

10

65.000 

11—20

Konum

Ödül

11

64.000 

12

63.000 

13

62.000 

14

61.000 

15

60.000 

16

59.000 

17

58.000 

18

57.000 

19

56.000 

20

55.000 

21—330

Konum

Ödül

21

54.000 

22

53.000 

23

52.000 

24

51.000 

25—45

50.000 

46—75

40.000 

76—135

30.000 

136—195

20.000 

196—330

10.000 

15. Tahvilli Müzayede

Şeref Salonuna giren ancak bir araç için takas edecek yeterli Şöhret Puanı kazanamamış oyuncular Tahvilli Müzayedeye katılarak ödül Seviye X araçlardan birini kazanmayı deneyebilir.

15.1. Müzayede, kişisel Şöhret Puanlarını ödül bonuslar için takas etme dönemi olan 16 Temmuz 2020 TSİ 11:00'da başlayacaktır.

Not: Müzayedenin başlangıç tarihi değişebilir. Bitiş tarihi ise 30 Temmuz 2020 TSİ 11:00 olarak belirlenmiştir.

15.2. Şeref Salonuna giren ancak bir araç için takas edecek yeterli Şöhret Puanı kazanamamış oyuncular Tahvilli Müzayedeye katılarak en az 5.000 tahvillik bir teklif verebilirler.

Kişisel Şöhret Puanları tahviller ile takas edilebilir ve müzayedede kullanılabilir.

15.3. Bir oyuncu istediği anda teklifini iptal edebilir ve başka bir teklif verebilir.

15.4. Müzayedenin sonunda en yüksek teklif veren 1.000 oyuncu, teklif dönemi boyunca seçtikleri aracı alacak. Araçlar 31 Temmuz 2020 tarihinde ilgili hesaplara işlenecektir. Ancak lütfen araçların veriliş tarihinin değişebileceğini aklınızda tutun.

15.5. En düşük kazanan teklifi veren birkaç oyuncu varsa kazanan teklifleri en erken veren oyuncular araçları alacaklar.

15.6. Verilmiş ancak kazanamamış teklifler teklifi veren oyunculara iade edilecektir.

Kapat