Araç Reytingi belirli her araçtaki performansınızı değerlendirir.

Daha kolay görmek için Araç Reytingi dört bölüme ayrılmıştır:

  • EN İYİ ARAÇLARIM
  • SEVİYE X ARAÇLAR
  • YENİ ARAÇLAR
  • PREMIUM ARAÇLAR

İlk bölüm sahibi olduğunuz en yüksek seviyeli araçlarınızın dizilimini içerir. Sonraki üç bölüm en iyi sonuçlara sahip araçları ve En İyi 3 oyuncularını gösterir.

Bu En İyi 3 reytinglerinden herhangi biri içerisindeyseniz, reyting tablosundaki konumunuz yeşil ile vurgulanır. Değilseniz araca tıklayarak kendi gerçek konumunuzun gösterildiği reyting tablosunu görebilirsiniz.

1 Zaman Süzgeci Geçerli reyting dönemlerinden seçin: dün, belirli bir ay veya tüm zamanlar.
2 Savaş Sayısı Süzgeci  Gerekli savaş sayısını seçin.
3 Kategori Paneli Bir kategori seçerek bu kategorideki reyting tablosuna bakın.
4 Oyuncu Paneli Detaylı bilgileri görmek için tıklayın.
5 Dinamikler Endeksi Önceki güne oranla oyuncunun konumundaki değişikliği gösterir.

Reytingler her gece güncellenir. Reyting tablosu oyuncunun önceki günden sonuçlarını gösterir. Bugünün tüm verileri yarının reytinglerine dâhil edilir.

Araç WTR’si

Araç WTR’si belirli her araçtaki performansınızı değerlendirmek için oluşturulmuş bir ölçektir.

Araç reytingini hesaplama formülü kilit araç istatistiklerine dayalıdır ve alfa (α) ve beta (β) bileşenler içerir.

Araç Kilit İstatistikleri

Araç reytingi şu istatistiklere dayanır:

  1. Verilen Hasar (DD)
  2. Verilen + Destek Hasar (DDA)
  3. Engellenen Hasar (DB)
  4. Savaş Başına Yok Edilen Araç Sayısı yani Frag(F)
  5. Hayatta Kalma (S)

WTR hesabında kullanılan istatistik sayısı aracın modeline, türüne ve savaştaki rolüne göre değişebilir. Her araç en az 2 olmak üzere 4’e kadar kilit istatistiğe sahip olabilir.

Her istatistiğin minimum değerden maksimuma, çok sayıda dilime bölünmüş bir ölçeği vardır. Her dilim aralığında eşit sayıda oyuncu barındırır. Belirli bir araçtaki istatistik değeriniz diğer oyunculara oranla içinde bulunduğunuz dilimi belirler.

Örneğin, ortalama Hayatta Kalma değeriniz düşükse S ölçeğinde düşük bir dilimde yer alırsınız. Aynı zamanda DD değeriniz ortalamanın çok üzerindeyse DD ölçeğinde yüksek bir dilimde yer alırsınız.

Alfa Bileşeni

Alfa bileşeni oyuncunun belirli bir araçta diğer oyunculara oranla performansını belirler. α değerinin hesaplama formülü şöyledir:

Tanımlar

Genişlet

α araç WTR değerinin %25’ine yakın kısmını belirleyen bileşen

i — belirli bir aracın kilit istatistiklerinden biri

Σ — toplam

AudienceV — bu araç için topluluk katsayısı

Katsayı çok benzer teknik niteliklere ancak oyuncular arasında farklı performans istatistiklerine sahip standart ve Premium/promosyon araçları dengelemek için kullanılır. Standart araçlar çeşitli beceri seviyelerine sahip daha geniş topluluklara sahip olduklarından ortalama performansları oldukça düşüktür. Ancak Premium ve diğer ödül araçlar daha küçük ancak daha becerikli topluluklara sahip olduklarından ortalama performansları daha yüksektir.

Segmenti — ait olduğunuz istatistik dilimi

Segmentsi — belirli bir istatistik için toplam dilim sayısı

Ai  — istatistik (i) katsayısı

Maksimum alfa değeri 1’dir.
Daralt

Beta Bileşeni

Beta bileşeni oyuncunun belirli bir araçtaki performansını bir sunucuda aracın ortalama performansına göre belirler. β değerinin hesaplama formülü şöyledir:

 

Tanımlar

Genişlet

β — araç WTR değerinin yaklaşık %75’ini belirleyen bileşen

i  — belirli bir aracın kilit istatistiklerinden biri

Σ — toplam

NV— normalleştirilmiş istatistik değeri (oyuncu ortalama istatistik değeri bölü sunucu ortalama istatistik değeri)

A— araç kilit istatistiğinin olumlu savaş sonucuna katkısını değerlendiren istatistik katsayısı

AudienceV — bu araç için topluluk katsayısı

Beta_Norm Beta_Offset— β değerinin nihai formüldeki toplam ağırlığını belirleyen yapısal değerler

Beta hesaplamalarına Hayatta Kalma istatistiği dâhil edilmez.
Daralt

Son Formül

Araç reytingini hesaplamak için son formül şöyledir:

Tanımlar

Genişlet

WTRV  — araç WTR değeri

αV  — alfa bileşeni 

βV  — beta bileşeni

αWeight βWeight— yapısal değerler

Daralt
Kapat