Főhadiszállás, hadosztályok és modulok

Szójegyzék

Főhadiszállás

A klán mobil parancsnoki központja. Csak a főhadiszálláshoz kapcsolódó területek hoznak arany bevételt. Egy klánnak csak egy főhadiszállása lehet.

Hadosztály

Egy klán által az ellenséges területek megtámadására és saját területeinek védelmére használt harci egység egy régión (ha a régiók engedélyezve vannak) vagy egy fronton belül (ha a régiók le vannak tiltva). A hadosztályok modulokkal erősíthetők meg. A hadosztályok megszervezéséhez befolyás szükséges.

Hadosztály alapköltsége

A befolyás összege, amelyet egy klán az első hadosztály megvásárlására költ.

Modulok

A hadosztály megerősítésének eszközei, amelyek megváltoztatják a hadosztály jellemzőit, és lehetővé teszik a klán számára, hogy harci tartalékokat használjon a területért vívott csatákban. Ha egy hadosztály túléli a csatát, akkor megtarthatja moduljait, és azok aktívak maradnak. Egyszerre legfeljebb három különböző típusú modult lehet használni.

Harci tartalékok

A csatákban felhasználható fogyócikkek, amelyekkel további előnyöket szerezhetsz az ellenséges klánokkal szemben.

Összeköttetés a főhadiszállással

A területed és a főhadiszállás közötti átjáró a klánod tulajdonában lévő területeken keresztül. A területek összekötése a főhadiszállással a front határain belül lehetséges (ha a régiók engedélyezve vannak, akkor csak a régió határain belül). A főhadiszállással való összeköttetés növeli a terület minimumlicitjét, és lehetővé teszi, hogy bevételt szerezzetek a területről, és növeljétek azt.

Fő szabályok

A főhadiszállással, hadosztályokkal és modulokkal végzett műveletek csak bizonyos klántisztek számára érhetőek el. A részleteket a Klánok a világtérképen útmutatóban találod.

Főhadiszállás

A világtérképen a következő, a főhadiszállással kapcsolatos műveletek érhetők el:

 • Létesítés. Egy klán ingyenesen létesíthet főhadiszállást a területén.
 • Áthelyezés. Egy klán áthelyezheti a főhadiszállását a területei között, ha a területek közötti határok nyitva vannak.

A főhadiszállás szabályai:

 • A főhadiszállással kapcsolatos műveletek a területeken folyó harcok menetétől függetlenül bármikor elérhetőek.

  A főhadiszállás nem helyezhető át, ha a főhadiszállás-áthelyezés várakozási ideje újratöltődés alatt áll.

 • A főhadiszállás a kör feldolgozásakor létesítődik és helyeződik át.
 • A főhadiszállásra vonatkozó műveletek az aktuális kör végéig vonhatók vissza.
 • A főhadiszállást nem lehet eltávolítani a térképről. A főhadiszállás automatikusan eltávolításra kerül, ha egy klán elhagyja a világtérképet, vagy elveszíti a főhadiszállással rendelkező területét.
 • Minden áthelyezés vagy eltávolítás után a főhadiszállás 24 körös várakozási időt kap, mielőtt bármilyen műveletet végre lehetne hajtani rajta.
 • A főhadiszállással való összeköttetés lehetővé teszi az aranyszerzést a klán területeiről, és megnöveli az aukciós területek minimális licitjét.

A főhadiszállás tulajdonlása

A klánod főhadiszállása
Ellenséges főhadiszállás

 

A főhadiszállás állapotai

Áthelyezésre kész
Az áthelyezés várakozási ideje újratöltődik
Áthelyezési kérelem beküldve

 

Hadosztály

Négy mód létezik egy hadosztály megszerzésére:

 • Vegyél részt egy partraszállási aukción. Az aukciós licit alapból tartalmazza egy hadosztály alapköltségét.
 • Jelentkezz partraszállásra. Egy ingyenes hadosztályt kapsz egy bajnokságon való részvételkor.
 • Vásárolj egy hadosztályt.
 • Szerezz egy hadosztályt a szövetségben lévő nagy- vagy kishatalom által átadott területtel (Lásd Területek átadása).

A világtérképen a következő, hadosztályokkal kapcsolatos műveletek érhetők el:

 • Vásárlás
 • Megerősítés modulokkal.
 • Áthelyezés
 • Feloszlatás
Vásárlás
 • Egy klán csak akkor vásárolhat hadosztályt, ha van főhadiszállása a világtérképen.
 • A vásárlást követően a főhadiszállással rendelkező területen kerül felállításra a hadosztály.
 • Hadosztály vásárlása és a főhadiszállás áthelyezése nem lehetséges ugyanazon a körön belül.
 • A klánnak befolyásra van szüksége hadosztályok és modulok vásárlásához.
 • A szezon szabályaitól függően a hadosztály költsége dinamikusan változhat: minél több hadosztálya van egy klánnak, annál több befolyásra van szükség minden egyes új hadosztály megvásárlásához. A rendszer nem veszi figyelembe, hogy a meglévő hadosztályokat vásárolták vagy ingyen kapták.
Megerősítés modulokkal.
 • A klán megerősítheti hadosztályait modulok használatával.
 • Egy hadosztály legfeljebb három modult használhat egyszerre, de minden típusból legfeljebb egyet.
 • A hadosztályhoz hozzáadott modulok kicserélhetők. A kicserélt modulokat kompenzáció nélkül eltávolítjuk.
 • A modulok akkor cserélhetők ki, ha a hadosztály a klán egyik területén tartózkodik. A modulok nem cserélhetők ki, ha a hadosztály ellenséges területet támad, és annak területén tartózkodik.
 • A modulcsere akkor lép érvénybe, amikor a területért folyó harcok véget érnek, de legkésőbb a következő kezdési idő előtt egy órával.
Áthelyezés
 • Egy hadosztály átvonulhat egy klán területein, és megtámadhatja más klánok területeit.
 • Egy hadosztály mozoghat területek között, nyitott határokon átlépve.
 • Miután egy hadosztályt áthelyeztek, 24 körös várakozási idő lép érvénybe az áthelyezés végett.
Feloszlatás
 • A hadosztály akkor oszlik fel, ha a kör feldolgozásra kerül.
 • Ha egy hadosztály feloszlik, a hadosztály költségeit nem térítjük vissza.

Hadosztályok szabályai:

 • A területen található hadosztály lehetővé teszi a terület tulajdonosának, hogy megvédje azt egy ellenséges klán támadásától. Ha a klán hadosztálya nem a területen található, a terület csata nélkül a támadó kláné lesz.
 • Egy terület legfeljebb egy klán egy hadosztályának adhat otthont.
 • A hadosztályokkal kapcsolatos műveletek akkor lépnek érvénybe, amikor a területért folyó harcok véget érnek, de legkésőbb a következő kezdési idő előtt egy órával.
 • A hadosztályokra vonatkozó műveletek az aktuális kör végéig visszavonhatók.
 • Ha a terület tulajdonosának hadosztálya egy aukciós területen tartózkodik, akkor az aukció minimumlicitje megnő.
 • Ha az ellenséges klán megsemmisíti a hadosztályt egy normál területen, aukciós területen vagy a tulajdonosával egy partraszállási területen vívott csatában, akkor a hadosztály alapköltségének megfelelő befolyást kap jutalomként, függetlenül attól, hogy a hadosztály tulajdonosa mennyi befolyást költött rá.

Hadosztály tulajdonlása

A klánod hadosztálya
Ellenséges hadosztály

 

Hadosztály állapotai

Áthelyezésre kész
Az áthelyezés várakozási ideje újratöltődik
Áthelyezési kérelem beküldve
Feloszlatási kérelem beküldve

 

Bezárás