Szójegyzék

Szövetség

Klánok szövetsége, amely lehetővé teszi számukra, hogy területeket és csatákat adjanak át egymásnak. Az egyik klán lesz a vezető klán (nagyhatalom), míg a másik az alárendelt (kishatalom). A klánok, amelyek egyetlen szövetséghez tartoznak, és hierarchikusan egy vezető klánhoz kötődnek, egymás szövetségesei. A kishatalom bevételének egy része adó formájában visszatartásra kerül a nagyhatalom számára.

Adó

Egy kishatalom bevételének egy része, amely visszatartásra kerül, hogy a szövetség nagyhatalmának kerüljön kifizetésre. Az adó összegéről a szövetség megalakulásakor állapodnak meg a klánok.

Konvoj

A nyersanyagok egyik klánból a másikba történő átadásának módja egy meghatározott számú játéknapon belül (ez a szállítási idő).

Támadás egy konvoj ellen

Egy konvoj elleni támadás, amelynek célja a szállított nyersanyagok megszerzése.

Napi nyersanyag-részesedés

A teljes nyersanyagmennyiség egy része, amely a fogadó klánhoz konvoj útján, a szállítási időn belül minden nap eljut.

Szállítási idő

A játéknapok száma, amíg a konvoj leszállítja a teljes nyersanyagmennyiséget a fogadó klán részére.

Fontosabb szabályok

A nyersanyagok megosztása a klánok együttműködésének egyik fő célja a világtérképen. Erre példa, amikor egy kishatalom bevételének egy részét adóként rendszeresen átadja a nagyhatalomnak (további részletekért lásd: Klánszövetségek).

A klánok a szövetségeken kívül is cserélhetnek nyersanyagokat. Ha például az egyik klánnak feleslege halmozódott fel egy bizonyos nyersanyagból, míg egy másik klánnál hiány alakult ki belőle, a két klán megállapodhat abban, hogy kölcsönösen előnyös feltételekkel cserélnek nyersanyagokat. A klánok csak úgy tudnak nyersanyagot cserélni a világtérképen, ha konvojt indítanak.

A konvoj fő célja, hogy meghatározott szállítási időn belül eljuttassa a nyersanyagokat a fogadó klánhoz. Ez a szállítási idő az átküldött nyersanyagok mennyisége és az aktuális szezon beállításai alapján kerül kiszámításra.

A konvoj mindennap egyenlő részekben, úgynevezett napi részesedésekben szállítja a nyersanyagokat a fogadó klánnak. Például, ha a szállítási idő öt nap, a fogadó klán minden nap megkapja a teljes mennyiség egyötödét.

Ha a teljes mennyiséget nem lehet egyenlően elosztani a szállítási napok számával, a napi részesedések némileg eltérhetnek egymástól.

Az ellenséges klánok az út minden napján megtámadhatják a konvojt azzal a céllal, hogy megszerezzék a nyersanyagok napi részét. Annak érdekében, hogy megvédje a konvojt a kifosztástól, a küldő klán az indítás pillanatában kijelöli a konvoj védelmezőjét (további részletekért lásd: Konvoj indítása). Ha az ellenséges klán nyeri a támadást, akkor jutalmul megkapja a küldött nyersanyagok napi részét.

A klánod által indított konvojok, valamint a klánodhoz jelenleg úton lévő konvojok megtekintéséhez menj a világtérkép főképernyőjének tetejére, kattints a Konvojok () lehetőségre, majd a KLÁNOM KONVOJAI fülre.

A világtérképen kétféle konvoj létezik, attól függően, hogy milyen céllal szállítják a nyersanyagokat:

 • Adókonvoj
 • Kereskedelmi konvoj

Adókonvoj

A világtérképen a kishatalmak által szerzett arany és befolyás meghatározott része visszatartásra kerül, és adó formájában a nagyhatalmuknak kerül kifizetésre. A részesedésről a klánok közösen állapodnak meg, amikor szövetséget kötnek, és a részesedés minden alkalommal vissza lesz tartva, amikor bevétel kerül a kishatalom kincstárába.

Ha például a klánok 20%-os adókulcsban állapodtak meg, akkor a kishatalom által a világtérképről kapott arany és befolyás 20%-a vissza lesz tartva, hogy azt a nagyhatalomnak adják át, míg a fennmaradó 80% a szokásos módon a kishatalom kincstárába kerül.

Egy szövetségben a minimális és maximális adóösszegek a világtérképen az aktuális szezon beállításaitól függően változhatnak.

Amikor a visszatartott nyersanyagok elérnek egy bizonyos összeghatárt, a kishatalom konvojt indíthat a nagyhatalomhoz. A következő klántisztek jogosultak a konvojok irányítására:

 • Parancsnok
 • Másodtiszt

Ha szeretnéd megnézni a visszatartott adókkal kapcsolatos információkat, vagy konvojt indítanál a nagyhatalomhoz, akkor lépj a világtérkép főképernyőjének tetejére, kattints a Diplomácia () lehetőségre, majd az ADÓK fülre. Itt áttekintheted azt is, hogy a klánodnak jelenleg milyen összegű adót kell kapnia a kishatalmaktól, ha vannak ilyenek.

Az adózott bevételekre és az adózási folyamatra vonatkozó további részleteket itt találod: Adók.

Azok a klánok, amelyek aranyat szállító adókonvojt fogadtak vagy fosztottak ki, győzelmi pontokat kapnak (további részletekért lásd: Győzelmi pontok).

Kereskedelmi konvoj

A kereskedelmi konvoj az egyik módja annak, hogy kölcsönösen előnyös feltételekkel cserélj nyersanyagokat a világtérképen.

Például egy klán magas pozíciót foglalt el a politikai ranglistán, és jelentős mennyiségű kötvényt szerzett. Jelenleg azonban nincs szüksége kötvényekre; ehelyett inkább egy bizonyos mennyiségű befolyást szeretne. Befolyás szerzéséhez a klán megállapodhat egy másik klánnal nyersanyagcserében, és indíthat felé egy kereskedelmi konvojt kötvényekkel vagy más választott nyersanyaggal, cserébe a kívánt mennyiségű befolyást tartalmazó konvojért.

A klánok kereskedelmi konvojokat indíthatnak bármely más klánhoz, beleértve a nagy- vagy kishatalmukat is.

A klánod korlátozott számú kereskedelmi konvojt indíthat, amelyek egy időben szállítják a nyersanyagokat. A limitet a szezon beállításai határozzák meg. Ha eléritek a limitet, újabb kereskedelmi konvojt csak akkor indíthattok, ha a már elindított kereskedelmi konvoj szállítási ideje lejár.

A kereskedelmi konvoj a következő nyersanyagokat szállíthatja: arany, befolyás, ipari nyersanyag és kötvények. Minden nyersanyaghoz tartozik egy minimális szállítási mennyiség, így ha egy klán nem gyűjtött elég nyersanyagot, akkor nem lesz képes elküldeni azt a kereskedelmi konvojjal. Az egyes nyersanyagok pontos mennyiségét a szezon beállításai határozzák meg. Egy klán maximum annyi nyersanyagot küldhet kereskedelmi konvojjal, amennyi nyersanyagot felhalmozott.

A kereskedelmi konvoj által szállított nyersanyagokat nem lehet megadóztatni, függetlenül attól, hogy ki kapja a nyersanyagokat (a fogadó klán, netán egy ellenséges klán a konvoj elleni sikeres támadás eredményeként).

Ha a kereskedelmi konvoj aranyat szállít, sem a fogadó klán, sem az ellenséges klán nem kap érte győzelmi pontokat.

A klánok nem kapnak politikai ranglistapontokat a kereskedelmi konvojok indításáért.

Konvoj indítása

A konvoj indításának módjai a konvoj típusától függően eltérőek.

 • Adókonvoj indításához:
 • Kereskedelmi konvoj indításához:
 1. Kattints a Diplomácia () lehetőségre, és lépj az ADÓK fülre.
 2. Az ADÓK NAGYHATALOMNAK panelen kattints a KÜLDÉS parancsra. Ekkor megjelenik a KONVOJ INDÍTÁSA ablak. A KÜLDÉS gomb inaktív, amíg a nyersanyagok el nem érik a konvoj indításához szükséges küszöbértéket.
 3. A KONVOJ INDÍTÁSA ablak a következő információkat tartalmazza: a fogadó klán neve, az átadandó nyersanyagok mennyisége és a szállítási idő. Ha helyesek az információk, kattints a FOLYTATÁS lehetőségre.
 4. Add meg a következő szükséges információkat: a konvoj védelmezője, a csata kezdési időpontja és egy szerver.
 5. Kattints a KONVOJ INDÍTÁSA gombra.
 1. Kattints a Konvojok () lehetőségre, és lépj a KLÁNOM KONVOJAI fülre.
 2. Kattints a KONVOJ LÉTREHOZÁSA gombra a képernyő alsó részén. Ekkor megjelenik a KONVOJ INDÍTÁSA ablak.
 3. Add meg a konvoj fogadó klánját a klán rövidítését vagy nevét beírva.
 4. Add meg az átadandó nyersanyagokat: kattints erre a gombra: , és válaszd ki a kívánt nyersanyagot a legördülő menüből. Ha új nyersanyagot szeretnél hozzáadni a listához, kattints a Nyersanyag hozzáadása gombra.
 5. Kattints a FOLYTATÁS lehetőségre.
 6. A csúszka segítségével határozd meg az átadandó mennyiségeket, vagy írd be a megfelelő mezőkbe. Ha el szeretnéd távolítani a nyersanyagot a listáról, kattints az Erőforrás eltávolítása a konvojból () lehetőségre.
 7. Kattints a FOLYTATÁS lehetőségre.
 8. Add meg a következő szükséges információkat: a konvoj védelmezője, a csata kezdési időpontja és egy szerver.
 9. Kattints a KONVOJ INDÍTÁSA gombra.

Megjegyzés: ha egy konvojt egyszer már elindítottak, nem lehet törölni vagy visszavonni.

A konvoj védelmezője egy klán, amely védi a konvojt attól, hogy az ellenséges klánok kifosszák. A konvoj védelmezőjének egy küldő vagy egy fogadó klán is kijelölhető. A csata kezdési időpontjának elérkezése után a kijelölt klán játékosai a konvoj tervezett csatáját a világtérkép főképernyőjének tetején „A klánod számára beütemezett és tervezett csaták” () lehetőségre kattintva láthatják.

Egy klán nem utasíthatja vissza a konvoj védelmezésére vonatkozó felkérést.

A csata kezdési ideje a konvoj megtámadásának jogáért versengő klánok közötti bajnoksági csaták főműsorideje. A főműsoridők pontos listáját az aktuális szezon beállításai határozzák meg a világtérképen. 15 perccel eltolt főműsoridők is rendelkezésre állnak.

Ahhoz, hogy a konvoj csatáit az aktuális játéknapon belül lehessen lejátszani, a konvojt a kiválasztott főműsoridő előtt a minimálisan szükséges számú fordulóval korábban el kell indítani. A fordulók minimális számát az aktuális szezon beállításai határozzák meg. Ha ez a feltétel teljesül, az ellenség a következő forduló kezdetén azonnal jelentkezhet a konvoj megtámadására, és a konvojért folyó harcok az aktuális játéknapon belül zajlanak le. Ha azonban a konvojt később indítják el, az ellenség csak a főműsoridő kezdete után jelentkezhet a konvoj megtámadására, és a konvojért vívott csaták a következő játéknapra tolódnak.

A jelenlegi szezonban például a minimálisan szükséges fordulók száma négy. Egy klán 17:00 órakor indít egy konvojt. Ebben az esetben ahhoz, hogy a csatákat az aktuális játéknapon belül lehessen lejátszani, a csata kezdési ideje 21:00 órára vagy későbbre kell hogy essen. Ellenkező esetben a konvojért folyó csatákra a következő játéknapon kerül sor.

A pályák, amelyeken a konvojért folytatott csaták zajlanak, napról napra változhatnak, miközben a konvoj úton van a fogadó klán felé. A pályák pontos listája véletlenszerűen kerül kiválasztásra a konvoj indításakor, és nem módosítható.

Támadás egy konvoj ellen

Attól függően, hogy a konvojt hány fordulóval a kiválasztott főműsoridő előtt indították el, az ellenség vagy a soron következő forduló kezdete után vagy a konvoj indításakor kiválasztott főműsoridő kezdete után támadhatja meg a konvojt. A jelentkezéshez az adott klánnak részt kell vennie az aukción, és licitet kell tennie. A minimális licit egy befolyáspont.

Egy konvoj megtámadására való jelentkezéshez:

 1. Kattints a Konvojok () lehetőségre, és lépj a KONVOJKERESÉS fülre.
 2. Add meg a kívánt konvojtípust, a pályát, a szervert és a csata kezdési idejét. Megjelenik a feltételeknek megfelelő konvojok listája.
 3. Válassz egy konvojt, majd kattints a Licitálás () lehetőségre. Megjelenik a licitálás ablak.
 4. Használd a csúszkát a licit értékének megadásához, vagy írd be a befolyás mennyiségét a megfelelő mezőbe.
 5. Kattints a LICITÁLÁS lehetőségre.

Az aukció az alábbi szabályok szerint zajlik:

 • Az aukciók a zárt árverés szabályai szerint zajlanak: a klánok nem ismerik sem az aukción résztvevők számát, sem a többi klán licitjének értékét.
 • A támadó klánok legkésőbb egy órával az adott konvojra vonatkozó csaták főműsorideje előtt tehetnek vagy vonhatnak vissza liciteket.
 • Az árverésnek több győztese is lehet – a legjobb ajánlatokat fogadjuk el, és a győztes klánok jutnak tovább a bajnoksági szakaszba. Az aukció nyerteseinek pontos számát az aktuális szezon beállításai határozzák meg, és nem biztos, hogy egybeesik a térképen való partraszállásért folytatott aukció nyerteseinek számával.
 • Az aukció győzteseit egy órával a konvoj csatáira kijelölt főműsoridő előtt határozzuk meg.

Az aukciós liciteknek meg kell felelniük bizonyos szabályoknak:

 • Minden licitálási tevékenység valós időben történik, így nem szükséges megvárni a következő kört.
 • A licit összege nem módosítható. Ha növelni vagy csökkenteni szeretnéd a licitet, vissza kell vonnod az aktuális licitet, és újat tenned.
 • A minimális licit minden konvoj esetében ugyanaz marad, függetlenül a szállított nyersanyagok mennyiségétől. A minimális licit értékét az aktuális szezon beállításai határozzák meg.
 • Ha több azonos értékű licit van, akkor az elsőként tett licit (vagy licitek) nyeri az aukciót.
 • Ha egy licitáló klán kiesik az aukcióból, az általa megajánlott befolyás teljes összege visszakerül a klánhoz.

A következő klántisztek tehetnek és vonhatnak vissza liciteket aukción:

 • Parancsnok
 • Másodtiszt
 • Személyzeti tiszt
 • Harctéri parancsnok

Az aukciót megnyerő klánok jogot szereznek arra, hogy megküzdjenek egymással egy bajnokságban.

A bajnokság a következő szabályok szerint zajlik:

 • A bajnokságok egyenes kieséses rendszerben működnek: ha egy résztvevő egyszer kikap, kiesik a bajnokságból.
 • A csaták több fordulóban zajlanak. A fordulók félóránként kezdődnek, a konvoj indításakor kiválasztott főműsoridőtől kezdve. Ha például a főműsoridő 17:00 órakor kezdődik, akkor az első fordulóra 17:00 órakor kerül sor, a másodikra 17:30-kor, és így tovább.
 • Az első fordulóban az ellenfeleket az Élő-pontszám alapján párosítjuk, kezdve a legalacsonyabb besorolású klánnal. A következő fordulókban az ellenfelek az előző fordulóban szerzett tapasztalati pontok alapján kerülnek össze.
 • Amennyiben a bajnokságon páratlan számú résztvevő indul, az egyik klán nem kap ellenfelet, és automatikusan továbbjut a következő fordulóba.
 • A csaták eredményeit valós időben dolgozzuk fel, így nem szükséges megvárni a következő fordulót.
 • Minden forduló végeztével és az eredmények feldolgozása után a résztvevő klánok Élő-pontszámát a csataeredményeknek megfelelően újraszámítjuk.
 • Döntetlen esetén mindkét klán vesztesnek minősül, és kiesik a bajnokságból.
 • A kihívó büntetést kap abban az esetben, ha nem jelenik meg a csatában. További részleteket itt találsz: Büntetések az elmulasztott csatákért.

A bajnokság győztese csatát vív a konvoj védelmezőjével. A csata eredményétől függően dől el, hogy melyik klán kapja meg a szállított nyersanyagokat:

 • A támadó klán győzelme
 • A konvoj védelmezőjének győzelme
 • Döntetlen
 • A konvoj védelmezőjének távolmaradása
A támadó klán győzelme

A támadó klán megkapja a nyersanyagok napi részét, míg a fogadó klán nem kap semmit.

A konvoj védelmezőjének győzelme

A nyersanyagok napi részesedése a fogadó klánhoz kerül.

Döntetlen

A konvoj védelmezőjét tekintjük győztesnek; a napi részesedést a fogadó klán kapja.

A konvoj védelmezőjének távolmaradása

A támadó klán számít győztesnek, és harc nélkül megkapja a napi részesedést. Ugyanakkor a konvoj védelmezője nem kap büntetést.

A bajnokságon aratott győzelem és a konvoj elleni sikeres támadás nem segíti a klán előrehaladását a klánfeladatokban. Nem hoznak további befolyást a klánnak, csak abban az esetben, ha a konvoj éppen befolyást szállít. Ebben az esetben a támadó klán kapja meg a napi részesedésben foglalt befolyást.
Bezárás