1.22 Güncellemesi: Harita Denge İyileştirmeleri

World of Tanks haritaları kısa süre önce birçok yenilemeden geçti. Gece mekânlarında oynadınız, rastgele olayları denediniz ve geçtiğimiz yılın Keşif Görevi "mezunlarının" Rastgele Savaşlara girdiğini gördünüz. Klasik biçimlerindeki haritalara da hak ettikleri ilgi gösterildi: 1.22 Güncellemesi ile bunların on adedinde farklı ölçeklerde iyileştirmeler yapılacak. Geri bildirim ve toplanan verilere dayanarak, bunların düzenlemeleri oyun deneyiminizi daha da keyifli hale getirecek.

Büyük ya da küçük çaplı tüm değişikliklerde aynı tasarım prensipleri temel alındı. Her yerde amaç, harita dengesini iyileştirirken aynı zamanda oyunu daha çeşitli ve farklı kılarak daha fazla taktik yaklaşımın uygulanabilmesini, ayrıca farklı türlerdeki araçların güçlü yanlarından faydalanılabilmesini sağlamak oldu. Gelin değişikliklere göz atalım!

Kapsamlı Harita Değişiklikleri

Dağ Geçidi haritasında, her iki taraf için de yaşam kalitesini artıracak birden fazla değişiklik yapıldı. Ağır zırhlı araçların çarpışma bölgesi genişletildi ve yenilendi. Önceden savaşın başında konuma giden araçların vurulmasını sağlayan birçok ateş hattı bloke edildi. Keskin nişancılar ve topçular tarafından sık sık kullanılan güneydeki tepe yeniden şekillendirildi ve artık kuzey karşılığının tepesinden köprüye ateş etmek artık mümkün değil.

Balıkçı Koyu artık kuzeydeki ekibe öncekinden daha fazla fırsat sunuyor. Birkaç binanın kaldırıldığı şehir bloklarına giden yol daha güvenli hale getirildi. Haritanın ortasına görüşü engelleyen daha fazla bitki örtüsü yerleştirildi ve K7 karesinde yeni bir atış pozisyonu ortaya çıktı.

Studzianki'deki kiremit fabrikası büyütülerek iyi zırhlı dövüşçüler için daha fazla alan açıldı. Köy de genişletildi. Köyü ikiye bölen hendek, fabrikadan yapılan atışlara karşı artık daha iyi koruma sağlıyor.

İstiridye Körfezi, kuzeydeki taraf için artık öncesine göre daha dostane. Ağırların kanadındaki (E6 ve F7 kareleri) bir alt yön, kuzey tarafında ana keskin nişancı noktalarından ateşe karşı daha savunmasız hale geldi; burayı yarmak artık kuzeydeki taraf için daha zor. Seçilen dağların yüksekliği artırılarak topçu ateşine karşı daha iyi koruma sağlandı. Bazı çalılar ve bir sahil savunma topu da kaldırıldı.

Etkileşimli görsel. İmlecinizi mini harita üzerindeki rakamların üzerine getirerek ek bilgi alabilirsiniz. Mini haritadaki cisimler sadece bilgi amaçlıdır. Konumları her Fazın başında değişebilir.
Dağ Geçidi
Studzianki
Balıkçı Koyu
İstiridye Körfezi

H8 karesinde, tepenin yüksekliği, en alttaki ekibin tank avcısı konumlarına daha hızlı ve daha etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak şekilde alçaltıldı. 9. ve 0. dikey hatlar boyunca taarruzlar için ateş konumları kaldırıldı.

F9-F0 ve E9-E9 karelerinin kesiştiği yerlere ara siperler eklendi. Bu, araçların en alttaki üssü ele geçirmeye daha güvenle yaklaşabilmelerini sağlayacak. En alt üsse tüm giriş alanı üzerinde kontrol imkanı sağlayan E0 karesindeki sahil konumu kaldırıldı.

E9 karesine, orta ve uzak mesafelere ateş etme imkanı sağlayan balkonlar ve siperler eklendi.

E9 karesine, orta ve uzak mesafelere ateş etme imkanı sağlayan balkonlar ve siperler eklendi.

C7, D7 ve D8 karelerinde, ağır tankların çatışma alanı tamamen yenilendi. Arazi yapısı değiştirildi, yeni siperler oluşturuldu ve son olarak oyun alanı genişletildi.

H6-H7 karelerinde dağın bir kısmı kaldırılıp bitkiler temizlenerek tank avcısı konumunu (H8 karesindeki balkon) tutanlar için ufak bir bölme açıldı. Bu bölmeden, en üstteki üsten olduğu gibi J3-J4 karelerindeki düşman araçlarına saldırmak mümkün.

G5-H6 karelerinde, balkon ve çevresindeki alan yeniden tasarlandı. Bu işlem, en alttaki üsten gelen araçlarla çatışma alanını ufaltıp yeni orta menzil ateş konumlarının eklenmesine imkan sağladı.

D2-E3 karelerinde, balkon ve çevresindeki alan yeniden tasarlandı. Bu işlem, en üstteki üsten gelen araçlarla çatışma alanını ufaltıp yeni orta menzil ateş konumlarının eklenmesine imkan sağladı.

E2-G1 karelerindeki oyun alanı genişletildi: Bir balkon ve ara siperler eklendi. Böylece en alttaki ekibin oyuncuları daha etkin bir şekilde saldırabilecek.

F4 karesine yeni siperler eklendi.

D4 karesine bir kaya eklendi. Bu kaya, C3 karesinde bulunan avcısı konumundan yapılan köprü boyunca yapılan saldırıları engelliyor.

E6-F7 karelerinde, köprüye yaklaşma alanı alt taraftaki ekip için yenilendi: Oyun alanı genişletildi, köprü boyunca orta ve uzun menzilden ateş etmeye uygun daha iyi konumlar eklendi.

H1-K4 karelerindeki çatışma alanı yenilendi. H3-H4 karelerindeki balkon, üst taraftaki ekibe doğru kaydırıldı. F3-G3 karelerinde, balkondan daha fazla ateş seçeneği oluşturmak için dağın bir kısmı kaldırıldı. İki ekip için de orta ve uzun menzilden savaşmak için yeni konumlar ve siperler oluşturuldu. Çatışma alanına geliş süresi dengelendi.

A1 ve A2 karelerinin birleştiği yere üstteki ekibin oyuncuları için bitkiler eklendi. Üs savunma konumları, alt taraftaki ekibinkine benzeyecek şekilde iyileştirildi.

Fabrika alanı genişletildi. C4-C7 ve D5-D6 karelerinde, akıllıca konum almayı teşvik edecek birkaç yeni nokta eklendi.

D3 karesine, haritanın fabrika bölgesinden geri çekilirken ara siper olarak kullanılabilecek bir tepe eklendi.

D8 karesine, haritanın fabrika bölgesinden geri çekilirken ara siper olarak kullanılabilecek bir tepe eklendi.

Dengeyi iyileştirmek adına ortadaki vadiye (H5-H6, G5-G6 kareleri) birkaç ev eklendi.

E5-E6 karelerindeki çukur, araçların fabrika alanından gelecek ateşten gizlenmelerini sağlamak üzere derinleştirildi.

K hattındaki köy alanı uzatıldı. Arazi yenilendi, harita kenarı boyunca vadiye yeni konumlar eklendi.

K1 karesindeki bitki yoğunluğu azaltıldı.

K0 karesindeki bitki yoğunluğu azaltıldı.

Dengeyi iyileştirmek adına E0 karesine yıkılamaz bir ev eklendi.

A6-B7 karelerinde değiştirilen arazi sayesinde şehre giren yol daha güvenli hale getirildi.

E8 karesinde şehir alanına saldırmak için kullanılan sorunlu konum kaldırıldı.

Haritanın orta kısmına (E5-E6 kareleri) bitkiler eklendi. Evin yeri, üstteki ekibe şehre ilerleyen alt ekibe karşı daha fazla avantaj sağlayacak şekilde değiştirildi.

B2 karesindeki tank avcısı konumu iyileştirildi: Evin konumu değiştirildi, bitkiler eklendi.

D1 karesindeki ağaç kaldırıldı. Bazı durumlarda, yıkıldığında çift çalılık etkisi yaratıyordu.

H9-G9 karelerindeki bazı evler, şehre yaklaşırken var olan kör noktayı yok etmek ve alttaki ekip için zaman aralığını dengelemek için kaldırıldı.

K7 karesine orta kısma yapılan saldırılar için daha fazla imkan sağlayan yeni bir konum eklendi. Ayrıca doğuda bir yarılma olması durumunda üst ekip için ek bir güvenli nokta görevi de görebiliyor.

E6 karesinde ağır tankların kanadının üstündeki alt yön, üst ekibin ana tank avcısı konumlarından ateşe daha açık hale getirildi. Artık alttaki ekibin bu ateş altında ilerlemesi daha zor olacak.

F7 karesinde ağır tankların kanadının üstündeki alt yön, üst ekibin ana tank avcısı konumlarından ateşe daha açık hale getirildi. Artık alttaki ekibin bu ateş altında ilerlemesi daha zor olacak.

F8 karesinde ağır tankların yönündeki geçit, haritanın güney kısmına saldırılar için daha çok seçenek sağlayacak şekilde yenilendi.

D6 karesinde, üst ekibin hafif tankları için konuma giden yol daha elverişli hale getirildi. Daha önce, sudan geçmek gerekiyordu, bu da hareketi yavaşlatıyordu.

H5 ve G6 karelerindeki dağların yüksekliği, alttaki ekibin KMT'lerinin üstteki ekibin ağır tankları yönündeki ana konumlarına ateş edebilmelerini engelleyecek şekilde yükseltildi.

G5 karesindeki balkona giriş iyileştirildi. Artık üzerine atlanılamıyor.

E7 karesindeki balkona giriş iyileştirildi. Artık üzerine atlanılamıyor.

C4 karesinde gemi topunun bulunduğu konum değiştirildi. Artık üstteki ekibin tank avcılarının ateş konumunu (B5 karesinden orta tanklar yönüne doğru) engellemiyor.

E2 karesinde alttaki ekibin tank avcısı konumundaki çalılar değiştirildi. B3 karesine ateş etmek artık çalılardan çıkmayı gerektiriyor (üstteki ekibin balkonunda olduğu gibi).

Yukarıdaki İnteraktif Görselde Gösterilmeyen Değişiklikler

Genişlet

Dağ Geçidi: Araç doğma noktaları her iki taraf için de taşındı. Rakip ekiplerin üyelerinin istenen konumlara gitmeleri için gereken süreyi eşitlemek adına belli çalılar ve kayalar kaldırıldı.

Studzianki: Üs konumu Karşılaşma savaşları için değiştirildi.

Daralt

Oyun Deneyiminde İyileştirmeler

Makalenin başında bahsedilen tasarım prensipleri uyarınca üç savaş alanında daha küçük de olsa önemli değişiklikler yapıldı.

Murovanka

Haritayi dengeleyici bazı değişiklikler sunularak genel durum, güneydeki ekip için daha iyi hale getirildi.

J9 karesindeki keskin nişancı pozisyonu iyileştirildi.

H7 ve G8 karelerinde ormana giden yol daha güvenli hale getirildi.

Arazi şeklindeki değişiklikler ile F8 karesindeki konum, daha korunaklı hale geldi.

F9 karesindeki nokta, artık E8 karesindeki tepeden yapılan atışa karşı güvende.

D0, F0 ve G0 karelerinde artık daha az bitki örtüsü var, dolayısıyla oradaki pozisyonlardan ateş etmek daha kolay.

E6 ve E7 karelerindeki yol, tepe ve çalılar güneye doğru taşınarak hafif tanklarla oynayanlar için denge eşitlendi.

Karşılaşma kipinde üs, E2 ve F2 karelerine taşındı. Araç doğma noktaları tepelere daha yakın olacak şekilde yeniden konumlandırıldı.

Uçurum

Aşırı avantajlı bazı konumlardan kurtulmak ve haritada oynamayı daha rahat hale getirmek adına birtakım düzenlemeler yapıldı.

Haritanın merkezi, güneydeki tarafın üssünden (J3 karesi) gelen ateşe karşı artık daha korunaklı. Bu da kuzeyden gelen ağırların işini kolaylaştırıyor.

G5 karesindeki taş büyütülerek, ağır zırhlı araçları vurmak için kullanılan bir ateş hattı bloke edildi. H9 karesinden yapılan saldırılarak karşı koruma sağlamak adına G6 karesine bir ev eklendi ve haritanın karşı tarafındaki taktik kurulum aynen yansıtıldı.

D4 ve D5 karelerindeki arazi çöküntüsü kaldırıldı. D5 karesindeki kaya artık daha alçakta; bu da kuzey üssündeki E6, F6, E6 ve F7 karelerinden ateş etmeye imkân tanıyor.

Haritanın güney tarafında bulunanı dengelemek adına artık A4 karesinde daha güvenli bir topçu bölgesi var.

F7 karesindeki tepeye tırmanmak artık mümkün değil.

Live Oaks

Haritada, genel oynanış deneyimini iyileştirecek birkaç değişiklik yapıldı.

Şehir bloklarına kuzeydeki (A5 ve A6) ve güneydeki (C1 ve D1 kareleri) üslerden yaklaşmalar yenilenerek yavaş araçlar için daha güvenli hale getirildi.

Kuzeydeki üsse saldırırken ve bunu savunurken daha fazla çeşitlilik sağlamak adına A7, E0 ve F0 karelerine daha fazla siper eklendi.

K8 karesindeki bataklık alan kurutularak güneydeki tarafa, rakiplerinin yararlandığı taktik fırsat yelpazesinin aynısı sunuldu.

Ağırlar, A3 karesindeki şehir bloğunun biraz genişletilmesi sayesinde artık daha rahat çarpışabilir. Ayrıca A2 karesindeki yok edilebilir bazı binalar yok edilemez hale getirildi.

Seçimlik Düzenlemeler

Üç konum, genel oyun deneyimini iyileştirecek görece ufak değişikliklerden geçti.

Lakeville'deki dağ vadisinde (C1-H2 arası kareler), zemin türü değiştirildi (hem mekanik hem görsel olarak) ve araçlar, artık burayı daha kolay geçecek.

Ensk'te ise doğma noktalarının konumları her iki ekip için de bir miktar değiştirildi ve doğma öncelikleri, araç türlerine göre tahsis edildi. Karşılaşma savaşları için, kuzey tarafındaki doğma noktaları harita dengesini sağlamak adına yeniden düzenlendi ve her iki ekip için doğma ile ilgili araç türü öncelikleri belirlendi.

Siegfried Hattı'ndaki Taarruz savaşları için, saldıran ekibin E3 ve F3 karelerinde bulunan doğma bölgeleri tek bir bölgede birleştirildi.

Favori oyunumuzun eğlenceli kalmasını ve tankçıların dileklerinin yerine getirilmesini sağlamak adına, harita dengesi üzerinde yapılan bu değişikliklerin etkisini ve oyuncu memnuniyetini izleyeceğiz.

Komutanlar, güncellenen savaş alanlarında görüşmek üzere!

Discord'da Tartış

Kapat