9.17.1 Güncellemesi: Yenilenen Kaleler

Kalelerin bahsi bile patlayan bir cephanelikten daha hızlı başınızı döndürüyorsa, yalnız değilsiniz. Kip başlangıçta bazı oyuncuların World of Tanks meta oyununa katılmalarını sağlayacak bir yok iken Kaleler çok karmaşık ve zorlu hale geldi. Bahsettiğimiz bir oyun kipiydi, tam zamanlı bir iş değil. Ancak, şu haliyle, Kale için Savaşlar klanların arazilerini haftada altı gün savunmaya zorluyor ve yenildiklerinde kaynak kaybediyorlar. Oyun oturumları bir ömür sürüyor ve Seviye IV’ün ötesine geçmenin karmaşıklığı o kadar yüksek bir duvar oluşturuyor ki aşmak için merdivene ihtiyacınız oluyor. Size de bize aynısını söylediniz, o yüzden biz de stüdyoda işleri düzeltmek için çalıştık ve Kalelere bir miktar eğlence kattık.

9.17.1 Güncellemesinde oyun kipine ve ana ögelerine (Çatışmalar, Kaleler ekonomi sistemi, Yedekler ve daha fazlası) tümü de basitleştirmeye, tankçıların kolayca içine dalıp eğlenebileceği hale getirmeye yönelik bir seri kapsamlı değişiklik getireceğiz. Birkaçından bahsetmek gerekirse, Kale için Savaşları yeni bir format ile değiştireceğiz: İlerlemeler; aynı zamanda Savaş odalarını lejyonerlere açacağız ve tamamen yeni “Savaş Oyunları” sınavları ekleyeceğiz.

İlginizi çektiğimize göre dikkatinizi de alabilir miyiz? Detaylar için okumaya devam edin.

Yeni Kip: İlerlemeler

Kale için Savaşlar Darwin’in “güçlü olanın hayatta kalması” evrim teorisine benziyor: güçlü klanlar yağmalanmaktan kaçınmak için daha zayıf klanlara saldırmayı tercih ediyor. Sonuç olarak Kalelerini Seviye V’e yükseltmiş klanlar sıklıkla saldırıya uğrayarak yenilenmesi çok emek gerektiren kaynaklarını kaybediyorlar. Haftada altı gün zorunlu Kale Savunmasını da eklediğinizde çoğu klan kipe “güle güle” dedi.

Bu kısır döngüyü kırmak için mevcut formatı şu özelliklere sahip İlerlemeler ile değiştireceğiz:

 • Savaşlar belirli bir zamanda başlar ve eşleşme otomatiktir, o yüzden saldırmak için belirli bir klanı seçmek imkansızdır. Bunun yerine, üyeleri sizin klan üyelerinizin beceri seviyesine en yakın üyelere sahip sıradaki bir klan ile eşleşeceksiniz.
 • Klanlar artık Kalelerini haftada 6 kere savunmak zorunda kalmayacak.
 • Kale için Savaşlardan farklı olarak İlerlemelere katılım zorunlu değil. Tamamen size ve klanınıza kalmış.
 • Yenilgi yapıların yağmalanması ile sonuçlanmıyor ve yenilen klan Endüstriyel Kaynak kaybetmiyor.
 • Galiplerin kazandığı Endüstriyel Kaynak miktarı sadece Kalelerinin seviyesine bağlı olacak.
 • Klanlar İlerleme müfrezelerine lejyonerler davet edebilecekler.

Seviye X araçlarda müfrezeler için geçerli olacak İlerlemeler, her savaş için araç setini değiştirme seçeneği içeren bir seri savaş içerecek. Yine de hangi klanın saldıracağını veya savunacağını belirlemek için bir fazla savaş yapmanız gerekecek.

Çatışmalardaki Değişiklikler

Burada, Seviye VIII araçlarla müfrezeler için 10’a 10 formatını 7’ye 7 savaşlar ile değiştireceğiz. Böylece, Çatışmalar üç savaş formatına sahip olacak: Seviye VI araçlar için 7’ye 7, Seviye VIII araçlar için 7’ye 7 ve Seviye X araçlar için 15’e 15. 

Açık Savaş Odaları

Savaş odalarını 9.17.1 ile lejyonerlere açtığımızda bir klandan müfrezelerine katılma daveti aldıklarında İlerlemelere ve Çatışmalara katılabilecekler. Bunun için Ekip Savaşlarında olduğu gibi özel bir arabirim ekleyeceğiz.

Her gönüllü Kale kipinde savaşlar için kolayca bir ekip bulabilecek. Lejyoner olarak savaşan klan oyuncuları hem kendi klanları için hem de uğruna savaştıkları klan için Endüstriyel Kaynak kazanabilecekler.

Yenilenen Kale Ekonomisi

9.17.1 ile başlayarak sadece tek bir Endüstriyel Kaynak Deposu olacak. Böylece oyuncuları yapılara yönlendirmek ve yapılar arasında Endüstriyel Kaynak nakletmek zorunda kalmayacaksınız.

Yağmalanacak yapı olmayacağından (ve klanlar kaybettiklerinde Endüstriyel Kaynaklarını kaybetmeyeceklerinden) yapı inşasını ve yedek hazırlama maliyetlerini yeni düzene daha uygun hale getirmek için değiştiriyor olacağız. Oyuncular Dünya Haritasında bir etkinlik sırasında eşit miktarda Şöhret Puanı kazanırlar. Bu yüzden, bir Kale savaşında savaşan herkes de sonuna kadar savaştıklarına veya daha baştan savaştan çıkarıldıklarına bakmaksızın aynı miktarda Endüstriyel Kaynak kazanacaklar.

Yapı İnşası ve Yıkımında Değişiklikler

Henüz Kalesi olmayan yeni klanlar için iyi haber: kipi denemek için bir tane oluşturmanız gerekmeyecek – biz çaresine bakacağız.

Yağmalama olmadığından yapı inşası süreci de değişecek:

 • Komuta Merkezini yükseltmek için tüm yapıların toplam seviyesinin yükseltme için gereksinimleri karşıladığından emin olmanız gerekecek. Kısaca, klanlar bir veya iki yapıdan fazlasını yükseltmek zorunda kalacaklar.
 • Bir yapıyı kazara yıkmak (veya bilerek yıkıp sonradan pişman olmak) gibi üzücü durumları engellemek için yeniden inşa edip yıkmayı tamamen ortadan kaldıracağız.
 • Son olarak, Alan açmayı ve can sıkıcı klan üyesi sınırlamalarını unutabilirsiniz. Kaleler yenilemesi ile her inşaat alanında bir yapı inşa edebileceksiniz.

Yeni Yedek Sınıflandırması

Yenilenen Yedekler 3 gruba ayrılacak. Her seferinde bir tanesini aktive etmek yerine (şu anki çalışma yöntemi), aynı anda iki taneye (1. ve 2. Gruplardan) sahip olabileceksiniz:

 • Ek mürettebat ve Serbest DP sağlayan yedekler
 • Ek kredi ve araç deneyimi sağlayan yedekler
NOT: Savaş Ödemeleri ve Ek Bilgilerin etkisi savaş kipine bağlı olarak değişiklik gösterecektir: Rastgele Savaşlarda daha az, klan savaşlarında daha fazla ek ödül sağlayacaklar. Bu yüzden gerçekten bol para kazanmak istiyorsanız, klan savaşları oynayın.
 • Savaş Yedeklerinin etkinliğini ve kazanılan Endüstriyel Kaynak miktarını artıran Yedekler. (Bunlar bir İlerleme veya Çatışma öncesinde savaş odasında etkinleştirilebilirler)

Savaş Yedekleri

Halen, farklı seviyelerdeki Savaş Yedeklerinin gücü arasındaki fark bir ekibe diğerlerine göre avantaj sağlıyor (güçlü ekip daha da güçlü hale geliyor). Sadece bununla da kalmıyor, iki yedeğin aynı anda kullanımı savaşın sonucunu önemli ölçüde etkiliyor.

Savaş Yedeklerinin güç dengesi üzerindeki etkisini azaltacağız, bu da farklı yedeklere sahip klanlar arasındaki farkı kaldıracaktır:

 • Savaş Yedeklerinin etkinliği gerçek seviyelerinden bağımsız olarak savaş seviyesine (VI, VIII veya X) bağlı olacak
 • Klanlar Kale savaşlarında (Çatışmalar veya İlerlemeler) sadece bir Savaş Yedeği (Hava Saldırısı veya Topçu Saldırısı) kullanabilecekler
 • Savaş Yedeği seviyesi sadece Endüstriyel Kaynak miktarını etkileyecek
 • Endüstriyel Kaynağı etkileyen Yedekler savaş kipine bağlı olarak sınırlamalara tabi olacaklar: Yüksek Kapasiteli Taşıt tüm savaşlarda kullanılabilecek, Talep – sadece İlerlemelerde.
 • Seviye X yedeklerden daha büyük etkiye sahip olan Seviye XI ve XII Yedekler ekleyeceğiz. Bunları kazanmak için Komuta Merkezini Seviye X’a yükseltmeniz veya özel klan başarıları elde etmeniz gerekecek. Bu sonuncusunu yakında daha detaylı anlatacağız. 

Savaş Dairelerinin yerine Savaş Oyunları

Yağmalama ve zorunlu savaşların kaldırılması ile Kale gelişiminin en üst seviyelerine ulaşmak çok kolay olurdu. Sonuç olarak, şimdi ağırlıklı olarak savaşta kendini kanıtlamış en iyi klanlar tarafından kullanılan Savaş Dairesi daha çok oyuncuya açılacaktı. Herkes Altın, Premium Hesap süresi, kredi ve diğer kaynakları herhangi bir miktar veya seviye sınırlaması olmadan sağlayacak bir binaya erişim kazanacak. Bu, adil oyun ortamını bozardı. Bunun olmasını engellemek için Savaş Dairelerini tamamen kaldırıp yeni bir rekabetçi format eklemeye karar verdi: “Savaş Oyunları” adlı sınavlar

Savaş Oyunlarında Çatışmalara ve İlerlemelere katılan klanlar farklı kategorilerde sıralamalar için yarışacaklar. En iyi klanlar ve lejyonerler oyun içi Altın, gelişmiş Seviye XI ve XII Yedekler ve diğer ödüller kazanacaklar. Bu yolla daha önce Savaş Dairelerinden bonuslar alan klanlar baştaki konumlarını birbirleri ile yarışarak koruyabilecekler.

Son olarak, yağmalamayı kaldırdığımız için Levazım Birliği de kaldırılacak.

NOT: Bu yapılara sahip olan ve içinde yedek hazırlamış olan tüm klanlar tazmin edilecek.

 

Görebileceğiniz gibi Kaleler dev bir güncellemeden geçecek. Geçişin düzgün ilerlemesi için adım adım ilerleyeceğiz. 9.17.1 Güncellemesi İlerlemeleri ve bu yeni formatın getirdiği değişiklikleri içerecek. Savaş Oyunları güncelleme çıktıktan sonra oyuna gelecek: ekosistemin hazır olduğundan emin olmak için biraz bekleyeceğiz. 

Discord'da Tartış

Kapat