Fırtına Etkinliği Kurallar

Fırtına Etkinliği Hakkındaki Temel Bilgiler

Genişlet
 • Fırtına etkinliği 26.07.2021 TSİ 11.00'de başlıyor ve 09.08.2021 TSİ 11.00'e kadar devam ediyor.
 • Etkinlik süresince oyuncular kazanılan Şöhret Puanı doğrultusunda çeşitli ödüller kazanabilecek, Atölyede Premium araç üretebilecek.
 • Kazanılan ödüllerin miktarı ve Premium araç üretme olasılığı; girilen savaşlara, kazanılan zaferlere ve klan liderlerinin stratejik kararlarına bağlıdır.
 • Savaşlara katılarak oyuncular Şöhret Puanı kazanabilir. Bu puanlar etkinlik süresince kişisel Şöhret Puanı kazanımını arttıracak kişisel bonuslar almak için kullanılabilir.
 • Etkinlik bittikten sonra toplanmış olan Şöhret puanları ödüller ile takas edilebilir.
 • Ayrıca, tüm oyuncular, Dünya Haritasında yapılan savaşlardaki araçların teknik niteliklerini değiştirecek deneysel parçalar alacaklar.
 • Klanlar ise hem savaşlardan hem de özel koşulları yerine getirerek Şöhret Puanı kazanacak.
 • Klanlar, etkinlik boyunca istedikleri an klanın Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına dönüştüren özel bir mekanizma kullanabilirler.
 • Araştırma Puanları, klan Şöhret Puanı kazanma hızını arttıran ve klanın haritadaki hareketlerini kolaylaştıran farklı teknolojilere harcanabilir.
 • Şöhret Puanlarını akıllıca değerlendiren klanlar, katıldıkları her savaş için daha da fazla puan kazanacak.
 • Şöhret Puanları kazanma ve bunları teknolojiye yatırma arasındaki dengeyi kuran ve aynı zamanda savaşta iyi sonuçlar elde eden klanların etkinlikte başarılı olma şansı en yüksektir.

Önceki Etkinliklere Kıyasla Yapılan Değişiklikler

 • Dünya Haritasındaki klan savaşları penceresi yenilendi.
 • Dünya Haritasında bölge arama optimize edildi.
 • "Bölgelerin sağladığı bonuslarda artırılmış etki" teknolojisi için müzayede başvurularının Gelişmiş ve Elit cephelerdeki etki etmeni kaldırıldı.
 • Klanda kademelerine göre ekip oluşturma ve sıralama özellikleri Özel Savaşlar penceresine eklendi.
 • Atölyedeki araç seti değiştirildi.
 • Kişisel Şöhret Puanı ödül havuzu yenilendi.
Daralt

Sözlük

 • Atölye: Dünya Haritasında savaşlar yapıldıktan sonra özel kaynaklar ekleyen bir mekanizmadır. Bu kaynakların dönüştürülmesi ve Premium araçların üretimi için kullanılır.
 • Deneysel parçalar: Araçların farklı niteliklerini geliştiren özel parça seti. Yalnızca etkinlikte kullanılır. Tek kullanımlıktır. Tüm katılımcılara sınırlı ve sabit miktarda verilir. İkame edilemez.
 • Kaynaklar: Savaş sonrasında alınan farklı oyun ögeleri. Kaynaklar Atölyede dönüştürülebilir.
 • Bileşenler: Atölyede kaynakları kullanarak birleştirilen ögeler. Premium araçları birleştirmek için kullanılır.
 • Üretim sırası: Atölye unsuru. Ögelerin üretileceği sırayı gösterir.
 • Cepheler: Oyun alanının bölündüğü alanlar. Her biri kendi oyun mekanizmasına ve erişim koşullarına sahip üç Cephe bulunur. Sonraki her Cephede daha az bölge, daha yüksek rekabet ve daha iyi ödüller vardır.
 • Bonuslar: Bölgelerde bulunan ve bunlara sahip olan klanlar tarafından alınan klan takviyeleri.
 • Teknolojiler: Klanların daha önce kazandıkları Şöhret Puanlarını yatırmaları yoluyla elde ettikleri özel avantajlardır.
 • Laboratuvar: Teknoloji satıcısı. Teknolojiler sadece klan Şöhret Puanlarını dönüştürerek edinilebilen Araştırma Puanı karşılığında satın alınabilir.
 • Yatırım: Klan Şöhret Puanlarını teknoloji satın almak amacıyla gerekli Araştırma Puanlarına dönüştürmek için özel bir mekanizmadır. Yatırım mekanizması kullanılırken eğer klanın Cephelerde sahip olduğu bölgeler varsa klan otomatik olarak haritadan çıkarılır.
 • Çıkarma müzayedesi: Bazı klanların klan Şöhret Puanlarını kullanarak çıkarma teklifi verdiği, başka klanların da bonuslar ve teknolojiler yoluyla müzayedeye katıldığı çıkarma ve müzayede karışımıdır.
 • Klan ödevleri: Klanlar bu görevler ile klan Şöhret Puanı, Araştırma puanı ve çeşitli teknolojiler kazanabilir.
 • Kişisel bonuslar: Oyuncuların kişisel Şöhret Puanları karşılığında aldıkları özel takviyelerdir.
 • Ödül bonusları: Oyuncuların etkinlik bittiği zaman biriktirdikleri kişisel Şöhret Puanı karşılığında aldıkları çeşitli ödüllerdir.

1. Genel Kurallar

1. Fırtına etkinliği 26.07.2021 TSİ 11.00 - 09.08.2021 TSİ 11.00 arasında gerçekleşecek. Savaşların son günü 08.08.2021.

2. Etkinlik, aralıksız tek bir aşamadan oluşacak.

3. Hem mevcut hem de yeni oluşturulmuş tüm klanlar etkinliğe katılabilecek.

4. Oyun alanı üç Cepheye bölünecek: Temel, Gelişmiş ve Elit. Gelişmiş ve Elit Cephelere erişim sınırlıdır.

5. İsyanlar KAPALIDIR.

6. Tüm savaşlar mutlak formatta, Seviye X araçlarla 15'e 15 yapılacak.

7. Savaş süresi 15 dakikadır.

8. “Savaş Sisi” AÇIKTIR.

9. Savaşa çıkmama cezaları AÇIKTIR.

10. Altın olarak bölge geliri KAPALIDIR. Fırtına etkinliği boyunca bölgeler, sahiplerine özel bonuslar sağlayacak.

11. Bölge sahibi çıkarma bölgelerindeki turnuvalara, çıkarma müzayedelerine veya kendi bölgelerine karadan saldıran rakipler arasındaki turnuvalara katılamaz.

12. Klanlar herhangi bir Cephede toprak sahibiyseler Temel Cephe arazisindeki çıkarma turnuvalarına ve Gelişmiş ve Elit Cephelerin çıkarma müzayedelerine başvuruda bulunabilirler.

13. Klanlar Temel Cephe arazisindeki çıkarma bölgelerine karadan saldıramazlar.

14. Klanlar Gelişmiş ve Elit Cephelerdeki arazilerin çıkarma müzayedelerine karadan saldırabilirler.

15. Karargâhlar KAPALIDIR. Tümenler herhangi bir bölgede oluşturulabilir.

16. Tümen oluşturma ve bakımı ücretsizdir.

17. Tümen parçaları KAPALIDIR.

18. Temel Cephe arazisinde bulunan çıkarma bölgeleri dinamiktir ve çıkarma savaşları sona erdiğinde yerleri değişir.

19. Bir çıkarma turnuvasındaki maksimum katılımcı sayısı 32’dir.

20. “Dünyanın yeniden paylaşımının” ilk gününde çıkarma turnuvalarındaki maksimum katılımcı sayısı 16’dır.

21. Gelişmiş ve Elit Cephelerin arazilerindeki çıkarma bölgeleri dinamiktir ve savaşlar sona erdiğinde yerleri değişir.

22. Gelişmiş Cephenin arazisinde bir çıkarma müzayedesinde maksimum katılımcı sayısı 16, Elit Cephede ise 8’dir.

23. 15 dakikalık savaş kaydırma bölgelerin %50’si için AÇIKTIR.

24. Elit Cephe bölgelerindeki savaşlar için araç kilitlenmesi AÇIKTIR. Temel kilit süresi 72 saattir.

25. Haritalar:

Temel Cephe: Berlin, Uçurum, El Halluf, Ensk, Erlenberg, Balıkçı Koyu, Otoban, Himmelsdorf, Karelia, Lakeville, Live Oaks, Malinovka, Madenler, Minsk, Dağ Geçidi, Murovanka, Overlord, Paris, İnci Nehri, Pilsen, Prokhorovka, Redshire, Kum Nehri, Sakin Sahil, Bozkırlar, Studzianki, Tundra, Westfield

Gelişmiş Cephe: Berlin, Uçurum, El Halluf, Ensk, Balıkçı Koyu, Himmelsdorf, Lakeville, Live Oaks, Malinovka, Madenler, Murovanka, İnci Nehri, Prokhorovka, Redshire, Kum Nehri, Sakin Sahil, Bozkırlar, Studzianki, Westfield

Elit Cephe: Uçurum, Ensk, Balıkçı Koyu, Himmelsdorf, Live Oaks, Malinovka, Murovanka, Prokhorovka, Redshire, Kum Nehri, Sakin Sahil, Bozkırlar, Westfield

2. Atölye

Fırtına etkinliği boyunca oyuncular Atölyeden (Dünya Haritasındaki savaşlardan kazanılan kaynakları kullanarak) faydalanabilir, Seviye VII ve Seviye VIII Premium araçlar üretebilir.

Atölye, klan ekranında bulunabilir.

2.1. Kaynaklar

Dünya Haritasında oynanan bir savaş sonrasında katılımcılar farklı kaynaklar alacaklar. Kaynak miktarı tüm ekip üyeleri için aynı olup şu etkenlere bağlıdır:

 • Savaşın Cephesi
 • Savaş türü
 • Savaş sonucu: Klan, zafer karşılığında daha fazla kaynak kazanır.
 • Yok edilen düşman aracı sayısı: Ne kadar fazla düşman aracı yok edilirse o kadar fazla kaynak kazanılır (yok edilen araç sayısı savaşın sonunda, kimin yok ettiğine bakılmaksızın sayılır).
 • Yok edilen düşman araçlarında deneysel parçaların olması: Deneysel parçalara sahip araçların yok edilmesi ek kaynaklarla ödüllendirilir.

Savaşlarda elde edilen kaynaklar bileşen oluşturmak için kullanılabilir. Bileşenler Premium araçlar birleştirmek için kullanılabilir.

Hurda, başka kaynaklar almak için kullanılabilen temel kaynaktır. Atölyede hurda diğer kaynakları almak için kullanılabilir: Demirli metaller, demir dışı metaller ve yedek parçalar. Hurdayı diğer kaynaklara anında dönüştürülebilir.

Kaynaklar bileşen birleştirmek için kullanılır: Motor parçaları, zırh, şasi, silah, metal eşyalar ve araçlar.

Tüm bileşenler kaynaklarına ayrılabilir. Bu işlem anında gerçekleştirilir. Elde edilen kaynakların miktarı, birleştirme işlemine harcanan miktardan daha az olacaktır.

Bileşenler Premium araçlar toplamak için kullanılır.

Tek seferde araçlar dahil yalnızca bir öge birleştirilebilir. Ancak bir üretim sırası belirlenebilir.

Üretim sırasında bulunan ögelerin sırası değiştirilebilir veya ögeler sıradan çıkarılabilir. Bir öge sıradan çıkartıldığında (mevcut öge dahil) kaynaklar envantere eksiksiz olarak iade edilir.

Oyuncular savaş kütüğünü Atölyede bulabilir. Savaş kütüğü, etkinlik başlangıcından beri savaşta kazanılan kaynakları gösterir.

Atölye, Şöhret Puanlarını bonuslar ile takas etme için verilen sürenin sonuna kadar (26.08.2021 TSİ 11.00) kullanılabilir.

Atölye kapandığında kullanılmamış tüm kaynaklar silinecektir. Birleştirilen araçlar, Şöhret Puanlarının ödül bonuslar ile takas edilmesinden ve Tahvil Müzayedesinin sonuçlarının toplanmasından sonraki birkaç gün içinde oyunculara verilecektir. Araçlar 27.08.2021 tarihinde verilecektir.

Etkinlik boyunca yalnızca bir Premium araç birleştirilebileceğinden tercihinizi önden yapın.

Atölyede birleştirilen araçların alınma tarihi değişebilir.

3. Deneysel Parçalar

Etkinlikte tüm katılımcılar, araçların teknik niteliklerini etkileyen deneysel parçalar alacaklar*. Bu parçalar sadece Dünya Haritasındaki savaşlarda kullanılabilir.

Bir araca yalnızca tek bir deneysel parça takılabilir. Parça sadece tek bir savaşta çalışır (parça, teknik zafer alınması halinde silinmez). Bu parçalar sökülebilir ve takılabilir.

Deneysel parçalar KMT'lere takılamaz.

Etkinlik başladığında, oyuna giriş yaptıktan sonra her türden 3 deneysel parça bütün oyunculara verilecek. Deneysel parçalar etkinlik boyunca ikmal edilemez.

Savaşta araç üzerine bir deneysel parça takılıysa bu parça savaş arayüzünde özel bir gösterge ile işaretlenir.

Etkinlik sonrasında kullanılmayan tüm parçalar silinecek.

Parça Etki
Yangın Kontrol Sistemi

Top sabitlemesine +%20

Ek Zırh Plakası

Araç dayanıklılığına +%20

Araç ağırlığına +%25

Yüksek Barut Hakları

Verilen hasara +%15

Nişan alma süresine +%20

Klima Sistemi Tüm mürettebat üyelerinin ana uzmanlığına +%30
Kompozit İç Kaplama

Araç dayanıklılığına +%10

Araç ağırlığına +%10

Süper Şarj Sistemi Motor gücüne +%20

Deneysel parçaları almak için etkinlik başladığında oyun istemcisine giriş yapmanız gereklidir.

4. Oyun Alanı

1. Oyun alanı üç Cepheye bölünecek: Temel, Gelişmiş ve Elit.

2. Etkinliğin Altın Saatleri (TSİ / UTC+3):

 • Temel Cephe: TSİ 20.00 - 23.00
 • Gelişmiş Cephe: TSİ 20.00 - 23.00
 • Elit Cephe: TSİ 20.00 - 23.00

5. Cepheler

Farklı erişim koşulları, farklı kişisel ve klan Şöhret Puanımı kazanımı ve farklı stratejik mekanizmalara sahip üç Cephe bulunmaktadır.

Dünya Haritasındaki her bölge, sahibi olan klana stratejik avantajlar sağlayan bir dizi bonusa sahiptir.

Bölgelerdeki bonus dağılımı etkinlik boyunca değişmeden kalır.

5.1. Temel Cephe

1. Temel Cephede Şöhret Puanları sadece savaşlar aracılığıyla kazanılabilir.

2. Temel Cephe arazisindeki çıkarmalara başvurular Seviye X araca sahip en az 15 üyesi olan her klana açıktır.

3. Temel Cephede bir klana aynı anda açık klan çıkarma başvurularının maksimum sayısı 6'dır (klanın Seviye X araca sahip 90'dan fazla oyuncusu olması halinde).

4. Temel Cephenin arazisi dinamik çıkarmalara açıktır. Aynı zamanda herhangi bir bölge sahibi olan klanlar Temel Cephede çıkarma başvurusunda bulunabilir.

5. Temel Cephe 700 bölgeden oluşur. Altın Saatler TSİ 20.00 ile 23.00 arasıdır.

5.2. Gelişmiş Cephe

1. Gelişmiş Cephede Şöhret Puanları hem savaşlardan hem de bölge sahibi olarak kazanılabilir.

2. Gelişmiş Cephenin bölgelerine erişim kazanmanın dört yolu bulunmaktadır:

 • "Gelişmiş Cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" sağlayan bir bölge ele geçirmek.
 • Laboratuvardan "Gelişmiş Cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" teknolojisini satın almak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı kullanarak teklif vermek. Gelişmiş cepheye erişim için gereken minimum teklif 100 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 8. Maddesini inceleyin).
 • "Deneyimli Akıncı" klan ödevlerini tamamlamak (Kuralların 10. maddesine bakın).

3. Gelişmiş Cephenin bölgeleri, Temel Cepheye kıyasla savaşlarda kazanılan Şöhret Puanlarına %10 bonus sağlar (Kuralların 9. Maddesini inceleyin).

4. Gelişmiş Cephede bir bölge sahibi olmak klan Şöhret Puanı ile ödüllendirilir. Verilen Şöhret Puanı sayısı bölgeye sahip olunan her gün azalır. Klan Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir. Bir klan çevrim hesaplamasından önce haritadan çıkarsa klan Şöhret Puanlarını almayacaktır.

Gelişmiş cephede bir bölgeyi sahiplik SÜRESİ (OYUN günü olarak) Klan Şöhret Puanı
1 4.000
2 3.000
3 2.000
4 1.000
5+ 0

Yani bir klan Gelişmiş Cephede bir bölgeyi ilk defa ele geçirdiğinde 4.000 klan Şöhret Puanı kazanır. Klan bölgenin sahipliğini ikinci gün devam ettirirse 3.000 klan Şöhret Puanı alır, üçüncü günde 2.000 klan Şöhret Puanı alır, vb.

5. Bir bölge tekrar tekrar ele geçirilirse (Yatırımdan sonra ele geçirme hariç) bonus, klan bölgenin aralıksız sahibiymiş gibi değişmeden kalır. Örneğin, bir klan bir bölgeye üç gün sahip olsun, ardından kaybedip bir sonraki gün yeniden ele geçirsin. Bu durumda klan, tekrarlı sahipliğin ilk gününde 1.000 klan Şöhret Puanı ve sonraki gün için 0 klan Şöhret Puanı alacaktır.

6. Yatırım yapmak bölge sahipliği sayacını sıfırlar. Bölge yeniden ele geçirilirse ilgili gelir baştan başlar.

7. Gelişmiş Cephe 176 bölgeden oluşur. Cephenin Altın Saatleri TSİ 20.00 ile 23.00 arasıdır.

5.3. Elit Cephe

1. Elit cephede klan Şöhret Puanları savaşlardan, bölge sahibi olmaktan ve sahibi olunan bölgelerin sayısından kazanılabilir.

2. Elit Cephenin bölgelerine erişim elde etmenin iki yolu bulunmaktadır:

 • "Elit Cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" sağlayan bir bölge ele geçirmek.
 • Laboratuvardan "Elit Cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" teknolojisini satın almak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı kullanarak teklif vermek. Elit Cepheye erişim için gereken minimum teklif 10.000 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 8. Maddesini inceleyin).

3. Elit Cephenin bölgeleri, Temel Cepheye kıyasla savaşlarda kazanılan Şöhret Puanlarına %20 bonus sağlar (Kuralların 9. Maddesini inceleyin).

4. Bir bölge sahibi olmak klanlara Gelişmiş Cephe bölgelerinde olduğu gibi klan Şöhret Puanı kazandırır (Gelişmiş Cepheler bölümü Madde 4). Puanlar sahipliğin her günü için azalır. Klan Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir.

Elit cephede bir bölgeyi sahiplik SÜRESİ Klan Şöhret Puanı
1 12.000
2 9.000
3 6.000
4 3.000
5+ 0

5. Elit Cephe arazisinde bölge grupları sahibi olan klanlar klan Şöhret Puanı kazanır. Bir oyun gününün bitiminde Elit Cephe arazisinde 4 veya daha fazla bölge sahibi olan klanlar bölgelerdeki tüm savaşlar bittiğinde sahip oldukları bölge sayısına göre klan Şöhret Puanı ile ödüllendirilirler.

Bir klanın sahip olduğu bölge sayısı

Klan Şöhret Puanı ödülü
1 0 puan
2 0 puan
3 0 puan
4 18.000 puan
5 18.000 puan
6 36.000 puan
7 36.000 puan
8+ 90.000 puan

6. Bu klan Şöhret Puanları oyun gününün sonunda eklenir (yaklaşık TSİ 08.00'te). Ancak bir klan Elit Cephede bir bölgeler grubuna sahipken Yatırım yapmaya başlarsa bir bölge grubuna sahip olma ödülü dâhil tüm klan Şöhret Puanları için tam Araştırma Puanı alır. Bir klan bölgelerdeki savaşların sonuna kadar bölgelerin sahipliğini korursa ve ardından (Yatırım yapmaya başlayarak) Dünya Haritasından ayrılırsa klan Şöhret Puanlarını alır.

7. Elit Cephe bölgelerindeki savaşlar için araç kilitlenmesi AÇIKTIR.

 • Elit Cephenin arazisinde herhangi bir savaşta yok edilen araçlar bölge sahibine karşı savaşların özel durumu haricinde 72 saat boyunca kilitlenir. Bölge sahibine karşı bir savaş kazanıldığında araçlar 36 saat boyunca kilitlenir.
 • Araç kilitlenme süresi özel bir teknoloji kullanılarak azaltılabilir.
 • Kilitli araçlar Temel ve Gelişmiş Cephelerin arazilerindeki savaşlarda kullanılabilir.

8. Elit Cephe 15 bölgeden oluşur. Cephenin Altın Saatleri TSİ 20.00 ile 23.00 arasıdır.

6. Klanlar için İyileştirmeler

Klanlar Şöhret Puanı edinme hızlarını artırmak için çeşitli bonuslar ve teknolojiler kullanabilirler.

Bunlar ikiye ayrılmaktadır: Laboratuvardan Araştırma Puanı ile satın alınabilecek veya klan ödevlerini tamamlama karşılığında ödül olarak alınabilecek teknolojiler ve bu tip bonuslar sağlayan bölgeleri ele geçirerek ve bunlara sahip olarak edinilebilecek bonuslar. Bonusların ve teknolojilerin etkileri toplanır (Bonuslar ve Teknolojiler bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz).

6.1. Araştırma Puanları ve Yatırım

1. Yatırım, klan Şöhret Puanlarının belirli bir dönüşüm oranından Araştırma Puanlarına dönüştürüldüğü özel bir mekanizmadır. Dönüşüm oranı belirli teknolojiler kullanılarak iyileştirilebilir.

2. Bu mekanizma kullanılırken verilmiş (bekleyen) tüm müzayede teklifleri iptal edilir ve klan Dünya Haritasından çıkar. Klan Şöhret Puanları Araştırma Puanları ile takas edilir. Sadece klan lideri veya ikinci komutanlar Yatırım özelliğini kullanabilir.

3. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanları ile takası en yakın çevrimin hesaplanmasından sonra gerçekleştirilir.

4. Klanın planlanmış savaşlarının olduğu bölgelerde Altın Saatler başladıktan sonra Yatırım yapmaya başlanamaz.

5. Yatırım tamamlandığında Gelişmiş ve Elit Cephelerin bölgelerinden tam bonus kazanma imkanı geri gelir (Gelişmiş Cephe ve Elit Cephe bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz).

6. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanları ile takası işlemini tersine çevirmek mümkün değildir. Lütfen, özellikle etkinlik sonunda dikkatli olun.

6.2. Laboratuvar

1. Laboratuvar, Araştırma Puanlarının çeşitli teknolojiler için harcanabileceği özel bir mağazadır.

2. Tüm etkin klan iyileştirmeleri Laboratuvarda görüntülenebilir.

6.3. Bonuslar

1. Etkinlik haritasındaki her bölgenin farklı bonusları vardır.

2. Bonuslar bir klan bölgeyi işgal ettiğinde etkinleşir ve klanın bölge sahipliği sona erdiğinde durur.

3. Bir klan aynı bonusu sağlayan birden fazla bölgeye sahipse etki artmaz. Klan sadece en etkili bonusun etkisinden faydalanır. Mesela, bir klan iki bölgeye sahip olsun. Bunlardan biri kazanılan klan Şöhret Puanına +%3, diğeri de +%10 bonus versin. Sonuçta, klan üyeleri kazanılan Şöhret Puanına +%10 alır. Bu, ücretsiz başvuru jetonları için de geçerlidir. Cephe başına yalnızca 1 ücretsiz başvuru jetonu kullanabilirsiniz (Gelişmiş Cephe için bir, Elit Cephe için bir adet).

6.4. Teknolojiler

1. Etkinlik boyunca bir teknoloji sadece bir defa alınabilir. Bu teknoloji, etkinlik bitene kadar aktif kalır.

2. Teknoloji, Laboratuvarda satın alındığı andan itibaren veya klan bir klan ödevi tamamlama karşılığı olarak aldığı andan itibaren çalışmaya başlar.

3. Aynı türden birkaç teknolojinin etkileri toplanır. Böylece bir klan kazanılan klan Şöhret Puanına +%5 sağlayan bir teknoloji alırsa ve sonra kazanılan klan Şöhret Puanına +%10 sağlayan bir teknoloji edinirse klan üyeleri, kazanılan klan Şöhret Puanına toplam +%15 bonus alacaktır.

4. Teknolojinin maliyeti o belirli teknolojiyi satın alan klan sayısına bağlı olarak dinamik biçimde değişebilir. Belirli bir teknoloji ne kadar çok klan tarafından alınırsa henüz o teknolojiye sahip olmayan klanlar için o kadar ucuz hale gelir.

6.5. Bonus ve Teknoloji Tablosu

Etki Teknolojiler Bonuslar
Savaşlarda kazanılan klan Şöhret Puanında artış Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Gelişmiş ve Elit Cephelerde bölge sahibi olma karşılığında klan Şöhret Puanı miktarı artışı Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Gelişmiş Cephede müzayedeye başvuru Temel Cephe
Elit Cephede müzayedeye başvuru Cepheler: Temel, Gelişmiş
Elit Cephe arazisinde bölge sahibi olma karşılığında ödül artışı Elit Cephe
Bölgelerin sağladığı bonuslarda artırılmış etki*
Araç kilitlenmesi süresinde düşüş
Klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına dönüştürmede iyileştirilmiş oran
   Daha fazla klan Şöhret Puanına sahip bir rakibi yenme karşılığında verilen bonusta artış

"Bölgelerin sağladığı bonuslarda artırılmış etki" teknolojisi için müzayede başvurularının Gelişmiş ve Elit cephelerdeki etki etmeni kaldırıldı.

7. Kişisel Bonuslar

Kişisel Şöhret Puanları, oyun istemcisinde klan ekranında kişisel bonuslar ile takas edilebilir.

1. Oyuncular, kişisel Şöhret Puanlarını kişisel Şöhret Puanı kazanma sürecini hızlandıran kişisel bonuslar için takas edebilirler.

2. Kişisel Şöhret Puanı için bir kişisel bonus, oyuncu tarafından alındığı anda etkinleşir.

Yukarıda bahsedilen dönüşümün geri alınamaz olduğuna dikkat edin ve bu yüzden zamanınızı ve çabalarınızı dikkatli değerlendirin. Doğru seçimleri yapmak daha fazla Şöhret Puanı kazanmanızı ve etkinlikte daha üst konumlara gelmenizi sağlayacaktır; öte yandan hesaplama hataları beklediğinizden daha düşük konuma gelmenize yol açabilir.

8. Gelişmiş ve Elit Cephe Bölgelerinde Çıkarma Müzayedeleri

1. Oyuncular Gelişmiş ve Elit Cephelere ulaşmak için çıkarma müzayedelerinden faydalanmak zorundadırlar.

2. Müzayedelere katılmanın iki yolu vardır:

 • teknoloji veya bonus yoluyla erişim elde etmek;
 • klan Şöhret Puanlarında teklif vermek.

3. Çıkarma müzayedelerinin ana özelliği tek bir müzayedede birden fazla kazanan olabilmesidir. Sonra, müzayedeyi kazananlar bir turnuvada karşılaşır. Daha sonra ise turnuva galibi bölge sahibi ile karşılaşır. Maksimum müzayede galibi sayısı Cepheye bağlıdır—Gelişmiş Cephede 16 galip ve Elit Cephede 8 galip. Gerekirse bu sayılar artırılabilir.

4. Gelişmiş Cephe çıkarma müzayedesinde 8 başvuru ve Elit Cephe çıkarma müzayedesinde 4 başvuru ilgili bonusa sahip bir bölge ele geçiren veya bu bonusu Laboratuvardan satın alan klanlar için ayrılmıştır.

5. Savaşların başlamasından bir çevrim öncesinde tüm klanlar klan Şöhret Puanı kullanarak çıkarma müzayedesine teklif verebilir veya edindikleri klan bonusları veya teknolojilerle çıkarma başvurusu yapabilirler.

6. Savaşlar başlamadan bir çevrim önce turnuva fikstürü oluşturulur. İçinde bonuslar ve teknolojiler yoluyla çıkarma müzayedesine başvuran klanlar, klan Şöhret Puanı kullanarak en yüksek teklifleri veren klanlar ve bölgeye "karadan" çıkan klanlar bulunur.

Örnek: 23 klan Gelişmiş Cephede bir çıkarma müzayedesine başvuruda bulunuyor. 2 klan ilgili bonusu sağlayan bölgeye sahip ve 4 klan Laboratuvardan başvuru satın almış olsun. 14 klan klan Şöhret Puanı kullanarak teklif veriyor ve 3 klan bölgeye "karadan" çıkıyor. Savaş başlamadan bir çevrim önce turnuva fikstürü oluşturulur. Bu fikstürde ilgili bonuslara sahip 6 klan (bölge sahibi olan 2 klan ve teknoloji satın alan 4 klan), klan Şöhret Puanı kullanarak en yüksek teklifi veren 10 klan ve bölgeye "karadan" çıkan 3 klan bulunacaktır. En düşük teklifi veren 4 klan turnuvaya katılmayacaktır.

7. Birkaç klan aynı teklifi verirse öncelik, teklifi ilk veren klanın olacaktır.

Örnek: Elit Cephe için bir çıkarma müzayedesine 10 klan aynı teklifi vermiş olsun. Ayrıca, karşılık gelen teknolojilere sahip 2 klan da bu müzayedeye başvurmuş olsun. Bu durumda 8 klan müzayedeyi kazanacak: Teknolojiye sahip 2 klan ve diğer klanlardan önce teklif vermiş olan 6 klan.

8. Müzayedeyi kazanamayan teklif miktarları bu teklifleri yapan klanlara iade edilir.

9. Müzayedeyi kazananlar ve müzayede bölgesine "karadan" çıkan klanlar arasındaki savaşlar, rakipler arasındaki turnuva için geçerli standart kurallara göre yapılır. Ayrıca bu savaşlarda kazanılan kişisel ve klan Şöhret Puanlarına x5 çarpanı uygulanır.

9. Şöhret Puanı

9.1. Fırtına etkinliği kapsamında klanlar etkinliğin en değerli ödüllerini alabilmek amacıyla Şöhret Puanları için yarışırlar.

9.2. Savaşlarda hem klanlar hem de oyuncular Şöhret Puanı kazanır.

9.3. Herhangi tek bir savaşta bir ekibin tüm oyuncuları aynı miktarda Şöhret Puanı kazanır, daha sonra bu miktar her oyuncu için ayrı olan Kişisel Bonus katsayısından etkilenir.

9.4. Kişisel Şöhret Puanları, oyun istemcisinde klan ekranında kişisel bonuslar ve ödül bonuslar ile takas edilebilir.

9.5. Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanını hesaplama formülü:

Koşul:

 • Fame_Points = Savaşta kazanılan Şöhret Puanı
 • Fame_points_base = Temel Cephede temel Şöhret Puanı miktarı 1.500, Gelişmiş Cephede 1.650 ve Elit Cephede 1.800’dür
 • Battle_type_c = Savaş türü çarpanı
 • Event_value_c = Oyun etkinlik çarpanı (Fırtına etkinliği için bu değer 1'dir)
 • Еlo_c = Elo reytingi çarpanı. Seviye X araçlar için Elo reytingine denk gelir
 • Team_XP = Ekibin savaşta kazandığı deneyim miktarı
 • Battle_XP = Ekiplerin savaşta kazandığı toplam deneyim miktarı
 • Team_size = Ekip boyutu 15 oyuncuyla sınırlandırılmıştır
 • Bonus_р = Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanları için geçerli aktif bonusların sağladığı çarpan (klanlar ve oyuncular için farklıdır)
 • Technology_р = Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanları için geçerli aktif teknolojilerin sağladığı çarpan (sadece klanlar için)

Savaş türü çarpanı (Battle_type_c)

Savaş türü Çarpan
Temel Cephenin çıkarma bölgesindeki rakipler arasındaki turnuva 1
Herhangi bir Cephenin normal bölgesinin rakipleri arasındaki turnuva ve Gelişmiş veya Elit Cephenin çıkarma müzayedesinin rakipleri arasındaki turnuva 5
Herhangi bir Cephedeki bölge sahibi ile savaş 5

Elo reytingi çarpanları (Elo_c)

Rakip klanın Elo reytingi Elo_c
≤1.000 1,0
1.001–1.050 1,1
1.051–1.100 1,2
1.101–1.150 1,3
1.151–1.200 1,4
1.201–1.250 1,5
1.251–1.300 1,6
1.301–1.350 1,7
1.351–1.400 1,8
1.401–1.450 1,9
≥1.451 2,0

9.6. Kişisel Şöhret Puanı

1. Etkinlik çerçevesinde kişisel Şöhret Puanları sadece savaşlarda kazanılabilir.

2. Etkinlik çerçevesinde kişisel Şöhret Puanları kişisel bonuslarla takas edilebilir.

3. Etkinlik sona erdiğinde kişisel Şöhret Puanları ödül bonusları ile takas edilebilir.

4. Kişisel Şöhret Puanları ve kişisel bonuslar, klana katılmanıza veya klandan ayrılmanıza bakılmaksızın etkinlik boyunca korunur.

9.7. Klan Şöhret Puanı

1. Klan Şöhret Puanı savaşlarda ve Gelişmiş ve Elit Cephelerde özel koşulları tamamlayarak kazanılabilir.

2. Kazanılan klan Şöhret Puanlarının kütüğü klan portalındaki klan profilinde görülebilir.

1. Daha az Şöhret Puanına sahip bir klanın daha fazla Şöhret Puanına sahip bir klanı (yapılmış ancak henüz ödenmemiş teklifler dahil) yenmesi halinde, klan Şöhret Puanlarındaki (yapılmış ancak henüz ödenmemiş teklifler dahil) farkın %0'ı yenilen klandan kazanan klana aktarılır. Teknolojiler klan Şöhret puanlarındaki bu fark değerini %4'e çıkarabilir.

Örnek: 2 klan bir savaşta karşılaşmış olsun. Savaş sonunda kazanan klanın 1.000 klan Şöhret Puanı, yenilen klanınsa 101.000 klan Şöhret Puanı olsun. Klan Şöhret Puanlarındaki fark 100.000'dir. Bunun %3'ü ise 3.000'dir. Dolayısıyla, yenilen klan 3.000 klan Şöhret Puanı kaybeder ve bu puanlar kazanan klana aktarılır.

4. Klan Şöhret Puanları Gelişmiş veya Elit Cephenin bir çıkarma müzayedesinde harcanabilir.

5. Klan Şöhret Puanları Yatırım mekanizması kullanılarak tamamen Araştırma Puanlarına dönüştürülebilir.

6. Yatırılan puanlar dahil Klan Şöhret Puanları Dünya Haritasında görüntülenir. Böylece, teknolojilere harcadıkları Şöhret Puanları sayısına ve klan Şöhret Puanı kazanma hızına göre rakipler değerlendirilebilir.

9.8. Şikeli Savaşlar

1. Şikeli savaşlar Kurallar tarafından yasaklanmıştır. Kuralları ihlâl eden klanlar ve oyuncular (hem klanın hem de kişisel) tüm Şöhret Puanlarını kaybederler ve oyun hesapları kapatılır.

2. Şöhret Puanı eklemede şüpheli durumlarda (şikeli savaş şüphesi, vb.) yönetim; savaş kayıtları, ekran görüntüleri ve başka ilgili bilgilerin sağlanmasını talep etme hakkını saklı tutar. İstenilen bilgilerin sağlanmaması durumunda yönetim kendi inisiyatifinde karar verecektir. Oyun ayarlarından Savaş Kaydını Etkinleştir seçeneğini açmanızı kuvvetle öneririz.

10. Klan Ödevleri

10.1. Etkinlik boyunca klanlar klan ödevleri tamamlayabilir.

10.2. Bu ödevler; teknolojiler, Araştırma Puanları ve klan Şöhret Puanları ile ödüllendirilir.

10.3. Tüm klan ödevleri, koşulları ve ödülleri Dünya Haritası arayüzünde bulunabilir.

 • Test Vuruşu
 • Atlatma Vuruşu
 • Bitirme Vuruşu
 • Deneyimli Akıncı
 • İyi Nişan Alınmış Atış
Test Vuruşu

Ödül:

100 Araştırma Puanı

Ödev Koşulları:

Temel Cephede bir bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı:

3

Atlatma Vuruşu

Ödül:

5.000 klan Şöhret Puanı

Ödev Koşulları:

Gelişmiş Cephede bir bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı:

3

Bitirme Vuruşu

Ödül:

Teknoloji: Savaşlarda klan Şöhret Puanına +%20

Ödev Koşulları:

Elit Cephede bir bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı:

1

Deneyimli Akıncı

Ödül:

Teknoloji: Gelişmiş Cephe için ücretsiz başvuru

Ödev Koşulları:

Gelişmiş Cephede 10 bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı:

1

İyi Nişan Alınmış Atış

Ödül:

50 Araştırma Puanı

Ödev Koşulları:

Herhangi bir Cephede 50 düşman aracı yok edin

Tamamlama Sayısı:

2

10.4. Özel Teklifler

Şu koşulu karşılamaları durumunda klanlara, klan Şöhret Puanlarını özel, iyileştirilmiş bir kur üzerinden Araştırma Puanlarına yatırma imkanı sunulacak: Bir klan, etkinlikte herhangi bir yatırım yapmadan en az 5 gün savaş yaptıysa (klanların kazandıkları Araştırma Puanlarını harcamalarına izin verilir; sadece ilk 5 gün sayılır). Bu durumda, altıncı günde, (31.07.2021) klan %50 daha fazla Araştırma Puanı sağlayan özel bir Yatırım teklifi alır. Teklif 24 saat boyunca geçerli olacak ve bir klana etkinlik boyunca sadece bir kere yapılacak.

11. Etkinlik Gelişimi

1. Etkinliğin başında tüm klanların 0 Araştırma Puanı bulunacak.

2. Etkinliğin ilk gününde Temel Cephedeki tüm bölgeler çıkarma bölgeleri olacak. Maksimum çıkarma başvurusu sayısı: 16.

3. Çıkarma bölgelerindeki savaşlar sona erdikten sonra Temel Cephede dinamik çıkarma bölgeleri etkinleşecek. Bu tür çıkarmalar için maksimum başvuru sayısı: 32.

4. Etkinliğin ikinci gününde Gelişmiş ve Elit Cephelerin arazilerinde dinamik çıkarma müzayedeleri açılacak.

09.08.2021 tarihinde, çıkarma turnuvalarındaki savaşların sona ermesinin ardından yeni dinamik çıkarmalar ve müzayedeler oluşturulmayacak.

6. Haritanın donacağı, etkinliğin sona erip sonuçların hazırlanmaya başlanacağı tarih 09.08.2021.

7. Ödüllerin alınması ve araçlar için tahvil takasına erişimin açılması işlemleri 12.08.2021 tarihinde başlayacaktır.

Ödüllerin alınma tarihi değişebilir.

12. Savaşa Çıkmama Özel Cezaları

1. Cezaların toplamı, yapılmış ancak kazanılmamış müzayede teklifleri dahil olmak üzere toplam klan Şöhret Puanı üzerinden hesaplanacak.

2. Klan Şöhret Puanları klanın hesabından düşülecektir. Böylece cezalar ve müzayede sonuçlarından sonra klan hesabı eksi klan Şöhret Puanı bakiyesi gösterebilir.

Referans döneminde çıkılmayan savaş sayısı Maksimum çıkarma başvurusu sayısı Klan Şöhret Puanı Referans dönemi
1 6 Ceza uygulanmayacak 3 gün
2 5 -%10
3 3 -%10
4 1 -%10

13. Ödüller

Fırtına etkinliği ödülleri kişisel ödüller ve klan ödüller olarak ayrılmıştır. Ödüller, karşılık gelen (kişisel ve klan) Şeref Salonunda yer alarak elde edilebilir.

Etkinlik sona erdiğinde kişisel Şöhret Puanları ödül bonusları ile takas edilebilir.

Ödül alacak oyuncuların hesaplanmasına sadece Şeref Salonuna girmeye hak kazanmış oyuncular ve klanlar dahil edilir.

Şeref Salonuna girmek için bir oyuncunun veya klanın etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş oynaması gereklidir.

13.1. Kişisel Skor Tahtası

1. Kişisel Skor Tahtasında yer alma karşılığında verilen ödüller arasında tahviller, stiller, çıkartmalar, bröveler ve madalyalar vardır.

Tahvillerin kişisel skor tahtasına göre dağıtımı

Yüzdelik değerden Yüzdelik değere kadar Tahviller
%0 %1 1.000
%1 %2 950
%2 %3 900
%3 %5 850
%5 %10 800
%10 %15 750
%15 %20 700
%20 %25 600
%25 %50 500
%50 %75 250

Aşağıda verilen tahvil toplamlarında klanın konumuna dayalı bir katsayı uygulanmıştır. Ödül yedi kereye kadar artış gösterebilir!

Fırtına Etkinliği Ödülleri ve Bunların Alınma Koşulları

Ödül

Şartlar

Fırtına Galibi

Etkinliğin sonunda galip gelen klanın bir üyesi olun

Klana katıldıktan sonra Fırtına etkinliği boyunca en az 5 savaş yapın

Fırtına İlk 10

Etkinliğin sonunda ilk 10 klandan birinin üyesi olun

Fırtına etkinliği sırasındaki savaşlarınızın en az %50'sini klanlar arasında ilk %1'de bulunan klana katıldıktan sonra yapın.

Fırtına Kazananı ödülü alındıysa verilmez.

Fırtına İlk 100

Etkinliğin sonunda ilk 100 klandan birinin üyesi olun

Klana katıldıktan sonra Fırtına etkinliği boyunca en az 5 savaş yapın

Fırtına Kazananı veya Fırtına İlk 10 ödülü alındıysa verilmez

Fırtına Katılımcısı

Fırtına etkinliği boyunca en az 5 savaş yapın

Epik Zafer

Etkinliğin sonunda en uzun zafer serisine sahip klanın üyesi olun

Klana katıldıktan sonra Fırtına etkinliği boyunca en az 5 savaş yapın

Fırtına Etkinliği Bröveleri ve Bunların Alınma Koşulları

Bröve

Şartlar

Dünya Haritası Efsanesi

Kişisel skor tahtasında oyuncuların ilk %1’i arasında yer alın ve etkinliğin sonuçlarına göre ilk %1 arasında olan bir klanın bir üyesi olun

Klanların ilk %1’i arasında bulunan klan için Fırtına etkinliği savaşlarının en az %50’sinde savaşın

Fırtına Kahramanı

Etkinliğin sonunda ilk %10 klandan birinin üyesi olun

Klana katıldıktan sonra Fırtına etkinliği boyunca en az 5 savaş yapın

"Proserpina" 3B Stili ve Alınma Koşulları

Şeref Salonundaki ilk 4.000 oyuncu X Carro da Combattimento 45 t için "Proserpina" 3B stilini alacak

Stile Carro da Combattimento 45 t tankı dahil değildir. Stil, oyuncunun Garajında Carro da Combattimento 45 t bulunmasa bile verilir.

"Altın Arayıcısı" Stili ve Alınma Koşulları

Etkinliğin sonunda Şeref Salonunun ilk %10’u içinde yer alan tüm oyuncular Altın Arayıcısı stilini alacaklar. Bu stil tüm Seviye VIII - X araçlara uygulanabilir. Bu seviyelerdeki diğer araçlara sınırlama olmadan tekrar uygulanabilir.

Çıkartmalar ve Alınma Koşulları

Yukarıda belirtilen madalyalardan birini alan oyuncular aynı zamanda 6 benzer çıkartma alacaklar.

14. Kişisel Bonuslar ve Şöhret Puanları

1. Etkinlik boyunca kişisel Şöhret Puanı kazanan oyuncular bunları kişisel bonuslarla takas edebilir.

2. Etkinlik sona erdiğinde ödül araçların maliyetleri kişisel Şöhret Puanı miktarı olarak gösterilir. Maliyeti, Şeref Salonunda 8.500'üncü konumu alan oyuncunun kazandığı kişisel Şöhret Puanı miktarına eşit olacaktır. Oyuncunun bir ödül aracı alabilmesi için kişisel Şöhret Puanına ek olarak 4.000 tahvile ihtiyacı olacaktır.

3. Sadece oyuncunun Garajında halihazırda bulunmayan bir araç seçilebilir.

4. Kişisel Şöhret Puanları 26.08.2021 TSİ 11.00 tarihine kadar ödül bonuslarla takas edilebilir.

5. Tüm ödül bonusları ve kişisel Şöhret Puanı maliyetleri sadece oyun istemcisindeki klan ekranında bulunabilir.

6. Carro da Combattimento 45 t hariç tüm araçlar, Kıdemli özelleştirme seti ile gelir.

Kişisel Şöhret Puanları ile Takas Edilebilen Ödüller

15. Klan Skor Tahtası

Fırtına etkinliğindeki bazı mekanizmalar geri döndürülemez olup klan yöneticileri tarafından adil olmayan davranışlar sergilenmesi veya herhangi bir hesabın hack'lenmesi durumunda ilgili klanın gelişimi etkilenebilir. Güvenliğinizi ciddiye alın ve etkinlik başlamadan önce şu tüyoları dikkate alın:

 • Klan komutanları için: Subay yetkilerine ve harita işlemlerine kimlerin erişimi olacağını seçerken dikkatli olun. Etkinlik boyunca bu tür oyuncuların sayısını sınırlı tutmak iyi bir fikirdir.
 • Hesabınızı asla üçüncü bir şahısa devretmeyin. Bu davranış güvenli olmadığı gibi oyun kurallarına da aykırıdır.
 • Etkinlik başlangıcından önce şifrenizi değiştirmenizi ve hesabınızı daha da güvenli kılmak için ikinci adım doğrulamayı etkinleştirmenizi şiddetle öneriyoruz.

Klanın klan skor tahtasındaki konumuna bağlı olarak bu klandaki oyuncuların toplam tahvil miktarı şu çarpandan etkilenir:

Yüzdelik değerden Yüzdelik değere kadar Klan çarpanı
%0 %1 7
%1 %2 6,5
%2 %3 6
%3 %5 5,5
%5 %10 5
%10 %15 4
%15 %20 3
%20 %25 2,5
%25 %50 2
%50 %100 1

Böylece, eğer bir oyuncu kişisel Şöhret Puanı açısından oyuncuların ilk %7’si içindeyse ve klan aynı bölgedeki klanların ilk %7’si içindeyse oyuncu 800 tahvil (Kişisel Skor Tahtasından) *5 (klan çarpanı) = 4.000 tahvil alır.

Bir oyuncu, sadece etkinlik bittiği anda mevcut bulunduğu ve ilgili klana son başvurusundan sonra Fırtına etkinliği boyunca o klanın üyesi olarak en az 5 savaş yapması koşuluyla bir klan çarpanı alabilir.

Diğer ödüllerden farklı olarak altın, oyuncuların belirli bir yüzdesi (%) içinde olma karşılığında değil, belirli bir konuma göre dağıtılacaktır. Toplam 8.385.000 altınlık ödül havuzu klanlar arasında şu şekilde dağıtılacaktır:

Pozisyon 1—10

Pozisyon

Ödül

1 200.000

2

150.000

3

100.000

4

95.000

5

90.000

6

85.000

7

80.000

8

75.000

9

70.000

10

65.000

Pozisyon 11—25

Pozisyon

Ödül

11

64.000

12

63.000

13

62.000

14

61.000

15

60.000

16

55.000

17-25

55.000

Pozisyon 26—320

Pozisyon

Ödül

26-49

50.000

50—74

40.000

75—129

30.000

130—189

20.000

190—220

15.000

221-320

10.000

16. Tahvilli Müzayede

Şeref Salonuna giren ancak bir araç için takas edecek yeterli Şöhret Puanı kazanamamış oyuncular Tahvilli Müzayedeye katılarak Seviye X araçlardan birini kazanabilir. Şeref Salonuna girebilmek için etkinlik boyunca en az 5 savaş yapılmış olması gerekmektedir.

 • Müzayede, kişisel Şöhret Puanlarının bonuslarla takas edilmeye başlanacağı tarih olan 12.08.2021 TSİ 11.00'de başlar ve 26.08.2021 TSİ 11.00'de sona erer. Müzayedenin başlangıç tarihi değişebilir.
 • Şeref Salonuna giren ancak bir araç için takas edecek yeterli Şöhret Puanı kazanamamış oyuncular Tahvilli Müzayedeye katılarak en az 5.000 tahvillik bir teklif verebilirler. Kişisel Şöhret Puanları tahviller ile takas edilebilir ve müzayedede kullanılabilir.
 • Bir oyuncu istediği anda teklifini iptal edebilir ve başka bir teklif verebilir.
 • Müzayedenin sonunda en yüksek teklif veren 1.000 oyuncu, seçtikleri aracı alacak.
 • En düşük kazanan teklifi veren birkaç oyuncu varsa kazanan teklifleri en erken veren oyuncular araçları alacaklar.
 • Verilmiş ancak kazanamamış teklifler teklifi veren oyunculara iade edilecektir.

Savaş alanında şansınız açık olsun!

Discord'da Tartış

Kapat