[Sandbox] Yüksek Patlayıcılı Mermilerin Revizyonu: Teste Katılın!

Komutanlar!

Mermi yeniden dengeleme testlerinin sonraki döngüsü başlamak üzere ve World of Tanks'ın tekrar yardımınıza ihtiyacı var! Bu kez, HE mermilerle hasar verme mekanizmasındaki temel değişiklikleri deneme şansı bulacaksınız. Test yine tüm tank komutanlarına açık olacak ve Sandbox sunucusunda gerçekleşecektir. Katılın ve geri bildirimlerinizi paylaşın!

HE Mermileri Neden Yeniden Dengeledik?

Önceki iki Sandbox döngüsünde, oyunumuzda bulanan iki ana mermi türünün (standart ve özel) mekanizmasındaki değişiklikleri test etmiştik. Standart mermilerin parametreleri üzerinde yeniden çalıştık ve bunun ardından özel mermilere olan talep de değişti. Önceki Sandbox testinde yapılan bu değişikliklerin esas amacı, standart mermileri özel mermilerden daha popüler hale getirmek ve özel mermilerin etkinliğini bir miktar azaltmaktı.

Bu değişiklikler işe yaradı ve artık World of Tanks'taki mermilerin yeniden dengelenmesi işlemini tamamlamaya yönelik sonraki adımı atmaya hazırız. HE mermiler üzerinde yeniden çalışmamız gerekli. Standart ve özel mermilerin mekanizmasında yapılacak bu tür ciddi değişikliklerin Yüksek Patlayıcı mermileri de etkilemesi kaçınılmaz olduğundan HE mermilerle ilgilenmememiz söz konusu olamazdı.

Bundan Sonrası

Önceki Sandbox döngülerinde yapılan değişiklikler (standart mermilerin revizyonu ve oyundaki tüm araçlar için can puanları sayısında değişiklikler) işe yaradı ve bunlar, yeni değişiklikleri deneyebileceğiniz sonraki döngüye de dâhil edilecek.

Şu anda yalnızca normal tanklar için HE mermilerle hasar verme mekanizmasını test ediyoruz. Bu durum KMT mermileri veya HESH için geçerli değildir. Bunları ancak şu anki Sandbox testlerinden olumlu sonuç almamız halinde ayrı bir döngüde test edeceğiz.

HE mermilerle hasar verme mekanizması, belki de oyunumuzun anlaması en zor ve karışık yönü. Çok sayıda aşamadan oluşmakta ve hesaplama için çok farklı parametreleri dikkate almakta. Gelin daha yakından bakalım.

 1. HE mermi zırha isabet eder ve zırhın delinip delinmediğine göre zırh delme değeri hesaplanır.
 2. Zırh delinirse hasar, tam nominal hasar üzerinden hesaplanır.
 3. Zırh delinmezse hasar, yalnızca nominal hasar değerinin yarısı üzerinden hesaplanır.
 4. Daha sonra, hasar uygulama noktası hesaplanır. Basitçe açıklamak gerekirse, hasarın verildiği kürenin yarıçapı içinde bir zayıf nokta seçilir.
 5. Nominal hasarın yarı değeri, zırh kalınlığı ve diğer etkenlerle orantılı biçimde hasar uygulama noktasında azaltılır.
 6. Bunlara ilaveten, hasar hesaplamasını bir İç Kaplamanın takılı olup olmaması etkiler.
 7. Tüm bu hesaplamalardan sonra toplam hasar değerine geliyoruz.

Ancak bu mekanizmanın hesaplamalarından bahsederken, mevcut birçok özelliğin zamanının geçmiş olduğunu ve oyunun şu anki gerçekleriyle uyuşmadığını belirtmeliyiz. Bu durum belirli toplar için HE mermilerin etkinliğine hassas ayar yapmamıza imkan tanımadığından değiştirmek istediğimiz özellik tam da bu.

HE Mermilerin Mevcut Sorunları Neler?

Oyuncularımız, güvenilir hasar vermek için standart mühimmat olarak Yüksek Patlayıcı mermileri nadiren kullanıyorlar. Bu durum, esasen 150 mm ve daha yüksek kalibredeki araçlarla oynarken meydana geliyor. Daha düşük ve orta kalibredeki araçlarda ise HE mermileri genelde şu amaçlarla kullanılıyor:

 • Üs ele geçirmeyi sıfırlamak
 • CP'si düşük düşmanların işini bitirmek
 • Diğer mermi türleriyle hasar vermenin mümkün olmadığı durumlarda hasar vermek

Bunun aksine orta ve küçük kalibrelerde HE mermilerin etkinliği oldukça düşüktür ve yukarıdaki durumlarda HE mermilerin kullanılmasının sonuç vereceğinin garantisi yoktur. Öte yandan HE mermiler zayıf zırhlı araçlara inanılmaz hasarlar verebilir. Bu da genelde kazara, düşmanınızın zayıf noktalarını dikkatlice hedef almadan ateş ettiğinizde meydana gelir. Hasar miktarı daima farklıdır ve deneyimli oyuncular bile bunu her durumda tahmin edemezler.

Yukarıdaki bilgiler ışığında bizim için değişikliklerin esas amacı, oyunumuzda bulunan tüm toplar ve kalibreler için Yüksek Patlayıcı mermilerin etkinliğini dengelemektir. 150 mm ve üzeri büyük kalibrelerdeki toplam hasar ve alfa hasarı miktarını azaltmak ve HE mermilerin belirli durumlarda düşük ve orta kalibrelerdeki performansını artırmak istiyoruz. Bunu nasıl başaracağız? Gelin daha yakından bakalım.

1. Yüksek Patlayıcı Mermilerin Zırh Delme İmkanını Kaldırarak

Evet, doğru duydunuz; HE mermilerle zırh delme imkânını tamamen kaldırmak istiyoruz. Testler başarılı olursa, HE mermilerin "Zırh Delme" parametresi artık olmayacak. Başlangıçta Yüksek Patlayıcı mermilerin bu özelliği HE hasarı mekanizmasını daha gerçekçi bir şekilde yansıtmak için vardı, ancak yukarıda da bahsedildiği gibi World of Tanks'taki HE mermiler güvenilir biçimde hasar vermek için neredeyse hiç kullanılmıyor. Becerikli şekilde nişan alındığında dahi zırhın delineceğinin ve devasa hasar verileceğinin garantisi yok. Nihai hasar değerinde büyük yayılmalardan sakınmak istiyoruz. Bu yayılmalar oyuncuların nominal değerde hasar mı, bunun üçte biri değerinde hasar mı veya sıfır hasar mı vereceklerini tahmin edemedikleri durumlara yol açmaktadır.

2. Sıçrama Yarıçapı Üzerindeki Hasar Dağılımı Mekanizmasını Değiştirerek

HE merminin zırhı delmemesi halinde sistem, şu hasar formülüne göre hesaplamalara başlıyordu: sıçramanın merkezinde 0,5'ten kenarında 0,05'e kadar. Basitçe açıklayacak olursak, Yüksek Patlayıcı bir mermi mevcut oynanışta zırhı delmediğinde merminin nominal hasarının yarısı anında düşülür ve ardından patlamanın merkezine olan mesafeye bağlı olarak hasar azalır. Yeni mekanizma ile HE mermiler zırhı hiç delmiyor, yani bu hesaplama yöntemi artık geçerli değil. Yeniden dengeleme sonrasında hasar, merkezde 1'den kenarda 0,1'e kadar oranlarda sıçrama yarıçapı üzerinde dağıtılacaktır. Hesaplama için HE merminin tam nominal hasarı kullanılacaktır.

3. Nominal Hasarı Azaltarak

Yukarıda anlatılanlara dayanarak, HE mermiler tarafından verilen bu kadar yüksek bir nominal hasara artık ihtiyaç duyulmuyor ve bunu top kalibresine göre ciddi oranda azaltacağız.

Hasar ve spesifik kalibre oranı da değişecek. Önceden en yüksek kalibreler (150 mm ve üzeri) için taban hasarı gerçekten muhteşemdi. Artık artan kalibreler ile hasar kazanımı daha az ve tutarlı olacak.

Oyundaki ana kalibreler için eski ve yeni hasar değerlerinin karşılaştırıldığı bir tabloyu aşağıda görebilirsiniz (parametreler her tankın veya merminin ayarlarına göre değişiklik gösterebilir).

Kalibre Eski değerler Yeni değerler
76 mm 156–260 55–95
90 mm 270–370 95–115
105 mm 360–510 130–180
120 mm 440-530 180-190
122 mm 450-560 180-190
130 mm 580–750 210–270
150 mm 890–950 320–330
183 mm 1750 480

 

4. Sıçrama Merkezinden Kaynaklanan Hasarı Azaltarak

Yeni sistemde, hasar merkezde 1'den kenar boyunca 0,1'e kadar hesaplanır. Yeni sistem ile önceki arasındaki temel fark, sıçramanın "yoğunluğunun" daha az hale gelmesidir: patlama merkezine olan en ufak mesafede bile hasar ciddi oranda azalır. Aynı zamanda sıçramanın kenarında düşük hasara sebep olmak halen mümkündür. Sıçrama etkinliği özellikle merkeze daha yakın mesafelerde azaltılacaktır. Buna göre, HE mermiler iç ve dış parçalara ve ayrıca mürettebat üyelerine daha düşük hasar verecektir.

5. İzleme Algoritmasını ve Minimum Hasarı Değiştirerek

Verilen hasar, delme özelliğinin kaldırılmasının yanı sıra diğer iki bileşen sayesinde çok daha tahmin edilebilir olacaktır:

1. İzleme algoritmasının değiştirilmesi— farklı zırh gruplarına, parçalara ve mürettebat üyelerine hasar vermek için noktalar bulma. Mevcut algoritma bariz zayıf noktaları genelde "bulmaz" ve HE mermiler hiç hasar vermeyebilir. Yeni algoritma, gerekli noktaları mevcut algoritmaya kıyasla daha sık ve isabetli biçimde "bulur". Basitçe açıklayacak olursak, düşman zırhında zayıf bir nokta "bulma" şansı daha yüksektir ve daha doğru biçimde hesaplanır, ancak verilen hasar miktarı çok daha düşüktür. Yeni algoritmaya henüz ince ayar yapılmadığından, bu algoritma Sandbox sunucusunda yapılacak olan testin sonuçlarına göre ayarlanacaktır.

 

2. Sıçrama mekanizması nedeniyle minimum hasar verme imkanı (bununla ilgili daha detaylı bilgi aşağıdadır). Bu şekilde verilen hasar yüksek olmayacak, ancak kritik durumlarda (ör. üssün ele geçirilmesini önlemek için) minimum hasar verme olasılığını neredeyse %100'e çıkaracaktır (zırhı veya parçayı vurup buna hasar vermeniz halinde).

Aşağıda, sürprizbozan altında, yeni mekanizmanın çalışma şekli ile ilgili daha detaylı bilgi verilmiştir.

 

Sıçrama Mekanizması

Genişlet

Sıçrama mekanizması üç bileşen içerecektir:

 • Mermi patlamasından oluşan şarapnel
 • Zırhın dış yüzeyi üzerindeki yongalar
 • Sıçrama yarıçapı

Şimdi, bu bileşenlerin her biri hakkında daha fazla bilgi verelim.

Mermi Patlamasından Oluşan Şarapnel

Şarapnel, patlama mermiyi parçalara ayırdığında merminin metal kaplaması tarafından oluşturulur. Şarapneller bir küre etrafında saçılarak engellere takılır. Yeniden dengeleme sonrasında parçalar yalnızca yolları üzerindeki ilk engelde dağılacak. Şarapnellerin mevcut mekanizmanın yasalarına göre davranış şekline kıyasla temel fark budur. Sonuç olarak şarapnel, açık kabinli araçlar hariç iç parçalara hasar veremeyecek. Bu mekanizmadaki zırh hasarı doğrusal biçimde soğurulur; zırh ne kadar kalın olursa soğurma da o kadar yüksek olur. Oyuncular için bu değişiklik, komutan kapağı isabet aldıktan sonra gövde içindeki motorda yangın çıkması gibi mantıksız hasar verme durumlarının engelleneceği anlamına gelmekte.

Zırhın Dış Yüzeyi Üzerindeki Yongalar

Zırh yongaları, Yüksek Patlayıcı mermilerin patlaması esnasında zırhın dış yüzeyi üzerinde oluşur. Bunlar, zırha dik koşullu bir "koni" üzerinde yayılır. Merminin zırha hangi açıda çarptığının bir önemi yoktur. Yongalar zırha hasar verir. Ayrıca iç parçalara ve mürettebat üyelerine de hasar verebilir. Şarapneller gibi yongalar da engelleri delemez. Bu mekanizmanın verdiği hasar doğrusal olarak soğurulur; aracın zırhı ne kadar kalınsa yongaların soğurması da o kadar yüksek olur.

Çoğu HE mermi için üç mekanizmanın hepsi de aynı anda işler, ancak bunlar farklı biçimde yapılandırılabilir. Her zırh grubu, parça ve mürettebat üyesi ile ilgili hasar her mekanizma için hesaplanır (mekanizmalar prensipte belirli bir nesneye hasar verebiliyorsa).

Sıçrama Yarıçapı

Şarapnel ve zırh yongalarının aksine engeller sıçrama yarıçapını engellemez. Bu durumda hasar sadece azaltılır. Ayrıca sıçrama yarıçapı mürettebat üyelerine hasar vermez ve zırh tarafından doğrusal olmayan biçimde soğurulur (zırh ne kadar kalınsa soğurma da o kadar yüksek olmasına rağmen zırh, sıçramanın sebep olduğu hasarı tamamen soğuramaz). HE mermilerin neredeyse tüm zırhlara en kötü ihtimalle az hasar verecek olmasının sebebi budur.

Daralt

Bu Değişiklikler Hayata Geçtikten Sonra HE Mermilere Ne Olacak?

 1. HE mermiler ortalama atış başına daha az hasar verecek (önceki hasar değerinin maksimum %66-75'i).
 2. HE mermiler iç ve dış parçaların yanı sıra mürettebat üyelerine daha düşük kritik hasar verecek. Komutan kapağını vurduğunuzda motorda yangın çıkması imkansız olacak.
 3. HE mermi zırha çarptığında (aralıklı zırh hariç) hasar oluşmaması durumu hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek. Bu, örneğin üssün ele geçirilmesini önlerken veya düşük CP'si kalmış bir düşmanın işini bitirirken HE mermilerin "davranışını" iyileştirmeye yardımcı olacaktır.
 4. HE mermiler kullanım alanını genişletecek. HE mermiler artık yalnızca büyük kalibrelerde değil, aynı zamanda küçük ve orta kalibrelerde de etkili olacak.
 5. Zayıf zırhlı araçlar zırhları delindiğinde artık çok yüksek hasar almayacak. Ağır zırhlı araçlara kıyasla halen daha yüksek hasar alacaklar, ancak bu miktar 3 kat fazla olmayacak.

Yeniden Çalışılan HE Mermilerin Kullanımını Nasıl Görüyoruz?

Yüksek Patlayıcı mermilerin kullanımında duruma uygunluğun etkisini daha da artırmak istiyoruz. Kısaca, ağırlıklı olarak HE mermilerle ateş etmek sizi dezavantajlı bir konuma sokacak. Bunun yerine, bu mermileri şu belirli oyun durumlarında kullandığınızda öncesine oranla çok daha faydalı olacaklar:

 1. Üs ele geçirmeyi sıfırlamak. Üs ele geçirmeyi sıfırlama şansı artık çok daha yüksek.
 2. Düşük CP'li rakiplerin işini bitirmek.
 3. Düşman araçlarını hareketsiz hale getirmek. Yeniden çalışılan HE mermilerde palet kırma veya dış parçalara hasar verme şansı daha yüksektir.

Teste Katılın - Geri Bildiriminiz Önemli!

Testin önceki aşamalarında kaydedilen gelişmeler Sandbox sunucusunun bu döngüsünde kaydedilmeyecektir.

Yukarıda verilen her şey kendi çalışma konseptimiz, fikirlerimiz ve önerilerimizdir. Duyurulan değişiklikler üzerinde nihai kararı henüz vermedik. Test sonuçlarını bekliyoruz ve aktif katılımınızı dört gözle bekliyoruz. Sandbox testine katılın ve geri bildirimlerinizi forumda paylaşın! Birlikte World of Tanks'ı daha da heyecan verici hale getireceğiz!

TESTE KATILIN!

Discord'da Tartış

Kapat