Dünya Haritası İttifaklar

Komutanlar!

10. yıl dönümü sezonu Dünya Haritasında Eylül’de başlıyor ve klanlara büyük değişiklikler getiriyor. 10. sezon Eylül’ün ikinci yarısında başlayacak ve Aralık ortasına kadar devam edecek, Dünya Haritasındaki dev etkinlik ise Yeni Yıldan sonra başlayacak.

Genel Bilgi:

Dünya Haritasında klanlar İttifak adında hiyerarşik (feodal) yapılarda birleşebilecekler.

Her ittifakın bir ana klanı (Büyük Kuvvet) ve ast klanları (Küçük Kuvvetler) bulunur. Bir ast klan sadece bir Büyük Kuvvete ait olabilirken bir büyük kuvvet birkaç küçük kuvvete sahip olabilir. Küçük kuvvetler Dünya Haritasında kazandıkları kaynakların bir kısmını özel mekanizmalar yoluyla büyük kuvvete öder.

İttifak Özellikleri

İttifaklar dahilinde (bir büyük kuvvet ve küçük kuvvet arasında) şu özellikler olacaktır:

  • Bölgelerin bir klandan diğerine aktarılması. Bir klan Dünya Haritasında sahibi olduğu bir bölgeyi küçük veya büyük kuvvete aktararak müttefikinin haritada doğru yerde doğru zamanda olmasını sağlayabilir.
  • Savaşların devredilmesi. Bir klan Dünya Haritasındaki saldırısını küçük veya büyük kuvvete devredebilir. Bu durumda müttefik klan sizin klanınız yerine savaşa girer, bu da müttefiklere faaliyetlerini koordine etmelerine imkânı sağlayarak Dünya Haritasındaki savaşı daha etkileyici hale getirir.

Konvoylar

Klanlar ilişkilerini ayarladıklarında küçük kuvvetin Dünya Haritasındaki kazançlarının bir kısmını büyük kuvvete ödemesi gerekir. Ancak bu kaynaklar doğrudan büyük kuvvetin hazinesine gönderilmez, bunun yerine Dünya Haritasındaki yeni savaş kipi olan Konvoy yoluyla aktarılır.

Bir astlık ilişkisi onaylandıktan sonra küçük klanın kazandığı kaynakların bir kısmı özel bir hazinede birikmeye başlar. Belirli miktarda kaynak biriktiğinde küçük kuvvet klanının bunu büyük kuvvetine göndermesi gerekir. İttifakın üyesi olmayan diğer klanlar bu konvoyun yolunu kesebilir ve muzaffer olurlarsa bu kaynakların bir kısmını yağmalayabilirler.

 

Bunlar ilk ve en önemli detaylar. Oyun mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi 10. sezon yönetmeliklerinde açıklanacak. Gözünüz haberlerde olsun!

 

Haydi cepheye!

Discord'da Tartış

Kapat