Dikkat!
Baktığınız haber ögesi eski web sitesi formatındadır. Bazı tarayıcı sürümlerinde gösterim sorunları olabilir.

Kapat

Yeni Çekoslovak Tanklar!

Çekoslovakya'nın güçlü askeri endüstrisi, ülkenin Alman işgali altında kaldığı yaklaşık altı sene boyunca Nazi Almanyası'na çalışmak zorunda kaldı. Almanya yenilgiye uğratıldıktan sonra Almanların üretim uzmanlığının büyük bölümü ve bunun yanında sonraki Çekoslovak araçlarının üretiminde etkili olan (hem Alman projelerinden hem de işgal süresince geliştirilen yerli projelerden gelen) muazzam miktarda teknik dokümantasyon, Çekoslovaklara miras aldı.

Savaş sonrası ilk on yıl, Çekoslovakya'nın ana tank üretim gücü olma imajını geri kazanmaya çalışması nedeniyle çalkantılı geçti. Ekonomik ve politik nedenlerden ötürü, o zamanın projelerinin çoğu, seri üretime girmek şöyle dursun, prototip aşamasına dahi ulaşamadı. Ayrıca, Çekoslovak mühendislerin Sovyet tank tasarımı prensiplerini denediği de açıkça görülüyor. Ancak bu prensipleri doğrudan kopyaladıklarını söylemek çok doğru olmaz: Her ne kadar Çekoslovakya; Alman, Sovyet ve (belli oranda) İngiliz tank imalatı okullarından ilham almış olsa da, savaş sonrası üretimleri, zamanla kendine has yerel tank tasarımlarına dönüşmüştür.

Kapat