9.20 Güncellemesinde Araç Dengeleri

Maç eşleştirici ve topçular üzerindeki büyük çalışmanın bitmesi ile tekrar daha güçlü ulusal hatların inşasına odaklanabiliyoruz. Araç araç denge değişikliklerini açıklamaya başlamadan önce Teknoloji Ağacı gözden geçirmesindeki genel yaklaşımımızı, hedeflerini ve nasıl gerçekleştirmeyi düşündüğümüzü açıklayalım.

Bu yılın başında Alman tanklarını yönetmemize benzer şekilde bir ulusal hattaki tank serisini ele alıp savaş parametrelerini bir anda yeniliyor olacağız. Teknoloji Ağaçlarının uyumlu kalmasını ve her ülke içerisinde araç sınıflarının belirleyici nitelikleri ile eşsiz bir deneyim sağlayacaktır. 9.20 ve daha sonrasında yapacağımız değişiklikler bu özel oyun tarzı niteliklerini tanımlayıp ön plana çıkarmaya yöneliktir.

9.20 Güncellemesi beş ülkeyi içeriyor – Fransa, ABD, SSCB, Almanya ve Japonya. Üzerinden geçecek oldukça malzememiz var ve bu detayları heyecanla beklediğinizi biliyoruz, o yüzden hemen başlayalım!

Sovyet Teknoloji Ağacı

Oyun geliştikçe bazı Sovyet tankları etkisini kaybederken hattın genişlemesi üst seviyelerde gelişimi bozdu. 9.20 Güncellemesi tank avcıları, orta ve ağır tanklara kapsamlı değişikliklerle Teknoloji Ağacı boyunca uyumu geri kazandırmayı amaçlıyor:

ORTA TANKLAR

Orta tank yenilemesi ön zırh kalınlığında ciddi artışlar ile güçlü kule zırhına sahip aktif orta tank rollerini güçlendirecektir. Sovyet tanklarının gövdelerini saklarken kuleleri ile hasar soğurmalarını sağlayacaktır.

T-44, T-54 first prototype ve T-44-100

T-44’ün en iyi kulesi, kule önüne 200mm’lik etkin zırh (daha önce 120-140mm idi) ve 300mm’ye kadar etkin yan zırh aldı böylece aynı seviye rakiplerden kaçınmaya gerek kalmadı ve daha üst seviye düşmanlarla düellodan sonra devam edebilir hale geldi. T-54 first prototype ve Т-44-100’ün en iyi kuleleri de aynı şekilde güçlendirildi. Ek olarak top seçimleri gerçekte pek de farklı oyun tarzı hissi vermiyordu. Bu yüzden 100mm LB-1 ve 122mm D-25-44 toplarına değişiklikler yaptık. 122mm’nin atış hızı iyileştirildi ve artık baş alfa-kapışma topu seçimi oldu. 100 mm ise iyileştirilmiş sabitleme ve nişan alma süresi ile ateş ederken ve sabit dururken başarılı atış yapma konusunda daha yüksek şansa sahip. Daha dikkatli orta menzilli çatışmalarda kendini gösterecektir. 

T-54

Korkutucu Seviye IX T-54 her orta tankı rezil edebilir. Ancak, güçlü ve açılı kulesi zamanla değerinin bir kısmını kaybetti ve T-54 orta ve uzun menzilli çatışmalarda eskisi kadar iyi hissettirmiyor. Kule zırhını (top kalkanı etrafındaki alanı) güçlendirerek eski güvenirliliğini kazandırdık.

Ayrıca, T-54’tün en iyi topları da T-54’ten T-62A veya Object 140’a geçişteki farkı güçlendirmek üzere gözden geçirildi. Daha iyi nişan alma ve top kullanımına sahip T-62A orta ve uzun menzilli oyuna uygun 100mm D-54 ile açılıyor. Object 140 daha orta ve kısa menzilli ve dolayısıyla yakın dövüş stiline sahip D10T2S ile açılıyor. Ayrıca bu fırsat ile T-54’ün rekabet yeteneğini artırmasını sağlamak için kulesini de güçlendirdik.

Object 140

İyi hız, kolay top kullanımı ve güçlü korumasının bileşimi Seviye X Object 140’ı son derede becerikli kılıyor – keşiften kanat saldırılarına kadar her şeyi yapabiliyor. Ancak zayıf kule tepesi çok kolay yenilebiliyor ve aksi takdirde mükemmel olacak durumu bozuyor. Bunu düzeltmek için kule zırhı kalınlığını T-62A’nınki değerine yükselttik. Ancak o zayıf kapakların kaldığına dikkat edin. Yeniden dengelenen Object 140’ı kullanırken dikkat edin yoksa çok hızlı bir şekilde AP mermi ile dolabilirsiniz.

AĞIR TANKLAR

IS-7

9.20 Güncellemesi Sovyet ağır tank revizyonunun yönünü IS-7 güncellemesi ile belirliyor. Kötü top kullanımı ve ortalama isabetlilik özellikle de hareket halinde isabetli atış yapmayı zor hale getiriyordu ve oyuncuya çoğu zaman diğer her Seviye X ağır tankın daha üstün olduğu hissini veriyordu. IS-7’ye çok ihtiyacı olan yardımı sağlamak için nişan alma süresini ve hareket halinde ve kule dönüşünden dağılımını azalttık. Bu ateş gücünü tam kullanmasını sağlarken 2.400 CP beka kabiliyetini artıracak. Birlikte, bu değişiklikler IS-7’nin bir taarruza etkin önderlik edebilen kısa menzilli yarma tankı rolünü öne çıkarmak üzere tasarlandı.

Gelecekte, IS ve KV hatları arasında daha güçlü bir ayrım yapacağız. Hedefimiz KV hatlarını yeniden anlamlı hale getirmek, güçlü ve iyi korunmuş hasar verici rollerini güçlendirmek.

TANK AVCILARI

İki Sovyet tank avcısı hattı olsa da çoğu oyuncu Object 268’e giden yolu seçiyor, bunun içinde de orantısız sayıda kişi ISU-152’de duruyor veya Seviye 10 Object 268 açıp sonra da hiç oynamıyor. Object 268 açmak ve oynamak için gerçek bir neden sağlamamız gerektiği çok açıktı. Bunu başarmak için ISU-152’yi yeniden dengelememiz gerekiyordu ve bu her zaman zor olacaktı. Çözüm ise ISU-152’nin korkutucu alfa hasarını korumak ancak delişini azaltıp ek hareket kabiliyeti ve artırılmış CP ile dengelemek oldu. Bu da bize Object 704’ü iyileştirmek ve Seviye X’da Object 268 için daha iyi istatistikler elde etmemizi sağladı.

ISU-152

ISU-152’ye baktığınızda, harika bir kısa mesafeden patlatma tank avcısıdır. Object 704, ISU-152’ye çok benzer ancak daha güçlüdür, Object 268 ise bu üçlü arasında biraz donuk kalır. Object 268’e giden yolu daha mantıklı hale getirmemiz gerekiyordu ve en iyi BL-10 topunu 152mm D-4S ile değiştirerek başladık. Biraz daha az deliş (260mm) haricinde tüm parametrelerde BL-10’a çok benziyor. Hâlâ ISU-152’nin o patlatma tank avcısı olmasını sağlıyor ancak zırhını iyileştirmek. Bunun dışında ISU-152 bazı 122mm toplarını kaybedecek, bu da en iyi topunu araştırmayı kolaylaştıracak.

En iyi topu henüz araştırmadıysanız ve 122mm BL-9S’i kullanıyorsanız, 9.20 çıktığında yeni en iyi topu alacaksınız.

Object 704

Korkutucu Object 704 (Seviye IX) alternatif 152mm D-4S topu kazanırken güçlü BL-10’u en iyi seçenek olarak koruyor ve oyun tarzı daha çeşitlilik kazanıyor.

Object 268

Seviye X’u hattın sonuna gelmek için çalışmanın uygun bir ödülü haline getirmek için AP mermi hızını 760 m/sn.’den 950 m/sn.’ye artırırken top eğimini de Object 704 ile aynı seviyeye getirdik. Bu da düşmanları menzilden vurmayı ve hareket halindeki hedefleri yok etmeyi daha etkili hale getirecektir.


Fransız Araçlar

Bir zamanların harika Fransız hattı şimdilerde eski haline hiç benzemiyor: tank avcıları artık kimsenin açmak istemediği noktaya gelecek derecede zayıf kaldı ve AMX 30 ve AMX 30 B Alman Leopard 1 ve Leopard Prototyp A gibi oynanıyor. 9.20 ile yeniden anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz:

 • Seviye IX ve X orta tankları orta menzilli nişancı desteği şeklinde oynayacak şekilde yeniden dengeledik ve özel bir görünüm ve his kazandırdık.
 • Tank avcılarının yeniden mucizeler yaratmalarını sağlamak için Fransız hattının yapmayı sevdiği şeye odaklandık ve işe yarayan şarjörler verdik. Ayrıca hareket kabiliyetlerindeki dengesizliği, zırhları ve zayıf noktaları arasındaki tutarsızlığı giderdik.

ORTA TANKLAR

АМХ 30 ve AMX 30 B

АМХ 30 ve AMX 30 B oldukça güçlendirilen kule zırhları ile daha dayanıklı hale geliyorlar ve düşmanlarını avlamak için düzensiz araziyi kullanabilecekler. Gövdenin ince kalmaya devam edeceğini ve düşman mermilerine karşı zayıf olacağını unutmayın.

İkili ayrıca iyi hız ve manevra kabiliyetleri ile birleştiğinde savaş alanında hızla hareket edip toplarını gerekli yerlere doğrultmalarını sağlayacak daha iyi top sabitlemeye sahip olacak. Toplarına gelince, AMX30 ve AMX30B artık tüm orta tanklar arasında en iyi dakika başına hasara sahipler. Artık düşmanlarınızın üzerlerine atlayıp yüksek hasar verip korunmalı alana geri kaçabileceksiniz. Orta menzilde en etkin hale getirmek için isabetliliklerini ve AP mermiler ile delişlerini hafifçe düşürdük.

AĞIR TANKLAR

AMX 50-100

AMX 50-100 mükemmel hareket kabiliyeti ile birlikte etkileyici hasar potansiyeline sahiptir. Ancak çoğunlukla iri profili ve zayıf gövde zırhı sebebiyle bu avantajlarını savaşta kullanmakta başarısız olur. 9.20 AMX-50-100’ün dayanıklılığını güçlendiriyor ve top eğiminde hissedilir iyileştirme ile savaşta etkili olma şansını artırıyor. Artık tepelerin ardından zayıf korumalı dev gövdesini düşman mermilerinden koruyarak hasar yağdırabilir.

TANK AVCILARI

Şarjörleri Seviye VIII-X Fransız tank avcıları için belirleyici özellik haline getirmek istedik bu yüzden AMX AC mle. 48 ve AMX 50 Foch’a şarjör ekledik.

AMX AC mle. 48 ve AMX 50 Foch

AMX 50 Foch (Seviye IX) ortalama 400 alfa hasarına sahip dört mermili 120-mm’lik otomatik yüklemeli topa sahip oluyor. AMX AC mle. 48 artık aynı ortalama 400 alfaya sahip üç mermili 120-mm otomatik yüklemeli top taşıyor. Ayrıca iki tank avcısı da artık düşman mermilerini sektirecek kadar kalın yan zırha sahip. AMX AC mle. 48 ayrıca hareket kabiliyetine ufak bir destekten faydalanırken AMX 50 Foch’un hareket kabiliyeti biraz düşürülüyor.

AMX 50 Foch (155)

AMX 50 Foch (155)’i düşündüğünüzde kesinlikle saklanacak bir araçtır. Yıllar boyunca bazı zayıflıklar geliştirdiyse de ve diğer en üst seviye tank avcılarına oranla zayıf kalsa da arada bir savaş alanlarında görülebiliyor. Aynı zamanda Seviye VIII-IX’a gelen değişikliklerin ardından bu tank avcısı en üst Seviye için yetersiz hale geldi, bu da ikilem doğuruyor. Topluluktaki çoğu oyuncu AXM 50 Foch (155)’e düşkün ve oyundan kaldırılması kimseyi memnun etmeyecek. Uzun zamanımızı aldı ancak yenilenen tank avcısı hattına uygun bir Seviye X sağlarken sevilen Foch (155)’i kadroda bırakacak bir yol bulduk.

9.20 ile başlayarak Foch (155) özel bir araç haline geliyor ve Seviye X’a tamamen yeni bir tank avcısı, AMX 50 Foch B geliyor. Temelde, bu yeni gelen AMX 50 Foch (155)’in 155’lik top yerine 400 alfa hasar veren altı mermili 120mm otomatik yüklemeli top ile donatılmış halidir. Ayrıca daha iyi yan ve ön zırha sahiptir. Düşük silueti sayesinde AMX 50 Foch (155) oldukça kötü top eğimi ve kalkışına sahipti ve tankın kullanışlılığını sınırlıyordu. Düzensiz arazide etkinliğini güçlendirmek için ikisini de artırdık.

AMX 50 Foch B

Geçişin tamamen teknik bazı detaylarını açıklayalım:

 • AMX 50 Foch (155)’in savaş parametreleri nasıl? 
  Yeni Seviye X’un aldığı iyileştirmelerin aynısından faydalanıyor (top hariç; 155mm şarjörlü topunu koruyor): ön ve yan zırhı kalınlaştı ve top eğim ve kalkış açıları birkaç derece arttı.
 • AMX 50 Foch B ve AMX 50 Foch (155)’i nasıl alabiliriz? 
  AMX 50 Foch (155)’i araştırıp satın aldıysanız Garajınızda kalır ve statüsü özel araca dönüşür, ayrıca AMX 50 Foch B de alırsınız. Araştırdıysanız ancak henüz satın almadıysanız satın almak için 9.20’nin çıkışına kadar süreniz var. Son olarak, araştırma sürecindeyseniz acele etmeniz gerekecek çünkü 9.20’den sonra AMX 50 Foch (155) satın alınamayacak.
 • AMX 50 Foch (155)’de ne kalıyor? 
  Savaş istatistiklerini, DP’sini, başarımlarını, madalyalarını ve mükemmellik işaretlerini koruyacak.
 • Neler AMX 50 Foch B’ye geçiyor? 
  Tüm özelleştirme ürünleri (kamuflaj, amblemler ve yazılar) kalan süreleri boyunca AMX 50 Foch B’ye geçiyor. AMX 50 Foch (155)’in Mürettebatı AMX 50 Foch B için yeniden eğitilecek. AMX 50 Foch (155) özel statüye sahip olduğundan ceza olmadan herhangi bir Fransız tank avcısından mürettebat alabilirsiniz.
 • Mermiler ve donanım ne olacak? 
  Mermiler kaldırılacak ancak korkmayın; maliyetlerinin tam Kredi karşılığı hesabınıza aktarılacak. Donanım sökülecek ve Depoya kaldırılacak ve herhangi başka bir araçta kullanabileceksiniz.
Çoğunuzun Bat.-Châtillon 25 t. tankını ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. Biz de! Getirmeyi planladığımız değişiklikler hakkındaki geri bildirimleri değerlendirdikten sonra test sonuçlarını değerlendirmek için bir daha baktığımızda bu değerli aracı yeniden dengelemek için yeteri kadar güçlü bir sebep bulamadık. Şimdilik değiştirmeden bırakacağız.

Alman Araçlar

AĞIR TANKLAR

Mäuschen

Seviye IX Mäuschen ciddi denge ayarlamalarına gerek duymuyor, bir tanesi hariç: standart yapılandırmasında araç sıkıcı olabiliyordu o yüzden hareket kabiliyetini artırarak oynamasını daha keyifli hale getirdik. Bu aynı zamanda Maus hattında ilerlemeyi de düzeltecektir.

Maus

Maus, harika hasar soğuran kale konumuna geri döndü. Ancak tankı iyileştirme hevesimiz ile hasar çıktısında biraz fazla ileri gittik. Güçlü doğasını korumak isterken E100’e de biraz ışık tutmak istedik. O yüzden CP havuzunu azalttık ve yükleme hızını yavaşlattık. Bu süper ağır tank eskisi kadar hasar veremese de bu değişiklikler genel oynayış tarzını fazla etkilemeyecektir. Hâlâ zırhlı bir kale olmaya devam ediyor.

TANK AVCILARI

8.8cm Pak 43 Jagdtiger

Hızlı ateş eden ve isabetli 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger hareket kabiliyeti alanında hayal kırıklığı yaratıyordu ve en iyi şekilde faydalanmayı zorlaştırıyordu. Ters kanatta yardıma ihtiyaç olduğunda bu tank avcısı aradaki mesafeyi zamanında kat edemiyordu. 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger’ın hareket kabiliyetini artırarak çatışmaya faydalı olabilecek bir zamanda ulaşabilmesini sağladık. Bu da düşmanın mesafeyi kapatmasını beklemek yerine nerede hasar vereceğine kendisinin karar vermesini sağlayarak daha cazip bir deneyim sağlayacaktır.


Amerikan Orta Tankları

M48A1 Patton ve M46 Patton

M48A1 Patton ve M46 Patton kıdemli oyuncular tarafından çok sevilir. Bir zamanlar savaş alanına hükmediyorlardı. Ancak, zamanla gözden düştüler ve dayanıklılıklarını kaybettiler. Zayıflayan kule iyi sırt ve tepe oyununu ödüllendirecek kadar güçlü değildi. Kupola çok kolay hedef oluyordu. Daha küçük kupolaya ve daha iyi korumaya sahip yeni bir kule vererek uzmanların elinde yeniden tehlikeli silahlar haline getirdik.


Japon Ağır Tankları

Japon ağır tank hattının Seviye V’den Seviye X’a kadar yeniden odaklanma ve yeniden dengelenmeye ihtiyacı vardı. Denge ve destekleyici oyun tarzını tasarımın merkezine koyduk ve O-Ni haricindeki bütün araçları buna göre ayarladık. Bu değişiklikler süper ağır tanklara kendilerine özgü bir hava verecektir: harika ön zırh ve iki top stili seçimi ile daha çok “yar ve taarruz et” stili.

O-I Exp

105mm’lik topun Seviye V için devasa delişi O-I Exp.’i tek atış canavarı haline getirmişti. Oyuncuları "bak ve patlat"tan daha gelişmiş savaş planları yapmaya yönlendirmek için bu topu kaldırdık. Hareket kabiliyeti de nasibini aldı ancak tank ön zırh kalınlığına oldukça büyük bir ek kazanıyor. Bu da daha yüksek seviyelere karşı şansını artırarak oyun tarzını Japon ağır tanklarının geri kalanı ile benzer hale getirecektir.

O-I

Daha düşük bir Seviyede oynarken Seviye VI O-I ile karşılaştıysanız kalın zırhını delmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz demektir. Yandan saldırmak bile işe yaramıyordu. 9.20 Güncellemesi arka zırh kalınlığını azaltarak kanat saldırıları ile şansınızı artırıyor.

O-Ho

Tank topları giderek artan fayda veya farklı oyun tarzı sağlamalıdır. Örneğin 10cm Experimental Tank Gun’ın Kai O-Ho’ya 15cm’den daha düşük alfa ama daha hızlı ateş eden bir top sağlaması gerekiyordu. Yükseltme seçeneğini kullandığınızda 30 ek hasardan faydalanabiliyordunuz ve daha üst seviye tankları zayıf noktalarına nişan alarak delebiliyordunuz. Ancak, savaşın ortasında her zaman dikkatle nişan alacak zamanınız olmuyor ve daha üst bir seviyeye fırsat yok olmadan hasar vermek için Premium mühimmat kullanmayı tercih ederdiniz. O-Ho’nun 10cm topu bu seçeneği sunmuyordu; artık sunuyor.

 

Type 4 ve Type 5 Heavy

Type 4 ve Type 5 Heavy için 9.17.1’de yapılan ufak ayarlamalar kısmen de olsa iyi sonuçlar verdi. Bir zamanlar hantal ve akranlarına karşı zayıf olan bu tanklar, daha kalın ön zırh plakası ile birlikte gelen ateş gücündeki artışla birlikte kendilerine ağır tanklar arasında bir yer açtı. Ancak, itiraf etmeliyiz ki zırh konusunda biraz fazla ileri gittik. Bu ikilinin ön taraflarında neredeyse hiç zayıf nokta yok, bu da onları Seviye VII-VIII araçlara karşı dokunulmaz hale getirmişti. Dengeyi yeniden kurmak için ön zırhlarını gözden geçirdik, birkaç tane daha zayıf alan (Seviye X için 240-260 mm ve Seviye IX için 220-240 mm) ekledik. 

Bu denge ayarları hakkında fikirlerinizi paylaşmak için forumda bize katılın. Hemen cevap vermesek de yorumlarınızı okuyoruz ve 9.20 üzerinde çalışmaya devam ederken taleplerinizi dikkate almaya devam edeceğiz.

Discord'da Tartış

Kapat