Yenilenmiş HE Mermiler: Güçlü Yönlerinden Faydalanmak

Merhaba Komutanlar!

Bir dizi Sandbox ve Ortak Testten sonra yenilenmiş HE mermiler 1.13 Güncellemesiyle oyuna dahil edilecek. Bu mermilerin hasar mekanizmaları değişmek üzere; yenilenen HE mermilerin üzerinden bir kere daha geçsek iyi olur! Aynı zamanda World of Tanks'ın nasıl bir değişikliğe uğrayacağına çarpıcı oynanış örnekleriyle daha yakından göz atmak ve yenilenen HE mermilerle ilgili bazı tüyolar vermek istiyoruz.

İÇERİK

  HE Mermi Dengelemesinin Ana Hedefleri

  Karmaşık HE mermi yenilemesine başladığımızda bu mermilerin şu durumlardaki hasar verme mekanizmalarını değiştirmek istiyorduk:

  • İyi zırhlı araçlara yüksek ön hasar verme. Bu durum, iyi zırha sahip araçları yöneten ancak araçlarının güçlü olduğu noktalardan faydalanamayan komutanlar için özellikle sinir bozucu.
  • Öngörülemez hasar verme potansiyelleri dolayısıyla düşük ve orta kalibre toplarda HE mermilere olan düşük talep. Bu kalibre toplarda HE hasarının öngörülememesi, mermilerin nadiren kullanılmasına sebep olmaktaydı.
  • Önceki mekanizmanın gerçek dışı ya da sinir bozucu olan yanları. Örneğin, komutan kupolasına ateşlenen bir HE mermi, aracın motorunda yangın çıkarabiliyor.

  Bunların yanı sıra HE mermilerle ilgili sevdiğiniz unsurları da korumak istedik:

  • Heyecan verici, eğlenceli oynanış.
  • Kullanım kolaylığı.
  • Yüksek olasılıkla hasar verme.

  Yeni hasar verme mekanizması şu şekilde işleyecek.

  HE Mermiler: Hasar Mekanizmalarında Değişiklikler

  1. HE mermiler artık patlama noktasına hasar verecek.

  Düşman zırhının delinmesi durumunda ise herhangi bir şey değişmeyecek: Düşmanlarınıza epeyce hasar vermeye devam edeceksiniz. Ancak merminin delme değeri yeterince yüksek değilse verilecek olan hasar, merminin zırhla temas ettiği nokta üzerinden hesaplanacak. Aynı zamanda mermi patladıktan sonra aracın içine saçılan şarapnel mürettebat üyelerini yaralayacak, parçalara ve zırha hasar verecek. Şarapnel saçılma yarıçapı, geçmiş sistemdeki merminin patlama yarıçapıyla aynı olacak.

  HE mermileri kullanırken merminin zırha ulaştığında zarar vereceğini unutmayın. Verilecek olan zarar, temas noktasındaki zırh kalınlığına bağlı olacak. Zırh ne kadar inceyse nominal değeri o kadar düşük ve verilen hasar değeri o kadar yüksek olacak. Tam tersi durumda, patlama noktasındaki zırh ne kadar kalın ise, merminin zırhı delemediği durumda verdiği hasar o denli düşük olacak.

  Zırh Delici (AP) mermilerdeki gibi düşmanın zayıf noktalarına nişan almanız ya da yüksek hasar verebilmek için uygun anı kollamanız gerekecek. Sonuç olarak düşman araçlarının iyi zırhlı noktalarına HE mermileri atmak daha az etkili hale gelirken önceki gibi yüksek hasarlar vermek imkansız hale gelecek.

  2. HE mermiler kalkanları, paletleri ve tekerlekli araçların tekerlerini patlama noktasında delebilecek. Mermiler aynı zamanda önemsiz ve/veya yok edilebilir objeleri (çitler, yıkılabilir yapılar vb.) de yok edebilecek. Bu, HE mermi hasarı için etki alanı yerine patlama noktası modelini kullanmanın doğrudan bir sonucu.

  HE mermi, bir kalkanı deldiği zaman merminin zırh delme değeri düşecek. Bu doğrultuda merminin zırh delme şansı azalacak. Mermi, "zayıfladıktan sonra" zırhla temas edecek ve ancak zırh inceyse delebilecek. Eğer bir HE mermi, kalkanı deldikten sonra zırhta patlarsa "şarapnel" mekanizması devreye girecek ve kesin olarak belli bir hasara sebep olacak. Hasar miktarı, HE merminin patladığı zırh plakasının kalınlığına bağlı olacak.

  1.13 Güncellemesinden önce mevcut olan hasar mekanizmasıyla karşılaştırıldığında bu sisteme kalkan, harici parça ve yok edilebilir objeleri delme yetisi ekledik. Ancak deldikten sonra HE merminin zırh delme değeri özel bir katsayı oranında azalacak.

  Zırh delme değeri kaybı için iki farklı katsayı bulunacak: Bu sayı, yok edilebilir objeler için 1.0; kalkanlar, paletler, tekerler ve harici parçalar için 3.0. Bu da şu anlama geliyor: Örneğin 20 mm'lik zırhı deldikten sonra HE mermi, delme değerinden 60 mm kaybedecek. Merminin, aracın zırhını delme girişimi ise yeni değer üzerinden hesaplanacak.

  Sonuç olarak HE merminin bir kalkan deldikten sonra aracın ana zırhını delme olasılığı özellikle zayıf yan zırha sahip araçlar için büyük ölçüde azalacak. Aynı zamanda aracınızın HE mermisiyle delindikten sonra yüksek HE hasarı alma olasılığınız da azalacak.

  Eğer bir HE mermi, kalkanı delemez ve zırhın kendisine ulaşamazsa araca hasar vermeyecek. HE mermileri kalkanlara karşı etkin bir biçimde kullanabilmek için bu kalkanların kalınlıklarını ve açılarını göz önünde bulundurmalısınız.

  Eğer bir HE mermi; paletleri, kalkanları ve tekerleri delerse ancak ardında hiç zırh yoksa hasar vermeyecek. Ancak bir zırh mevcutsa zarar verecek.

  Yenilenen HE Mermileri: Oynanış Tüyoları

  Birkaç çarpıcı oynanış örneğiyle yeni mekanizmanın nasıl işlediğine göz atalım.

  İki ağır tankın düelloya tutuştuğunu varsayalım: M103 ve 150+ mm top ile donatılı 60TP Lewandowskiego. Polonyalı dövüşçü bir HE mermi yüklüyor ve nişan almadan rakibinin ön kısmına ateş ediyor. Mermi, M103'ün top kalkanını vuruyor, ki burası oldukça kalın bir zırha sahip. Yeterli olmayan delme değerinden ötürü mermi, zırhı delemiyor ve hasar vermiyor.

  Polonyalı savaşçı rakibinin silüeti yerine zayıf noktalarına ateş etmeliydi. Rakibinizin sadece iyi zırhlı olduğu yerlerine ateş edebileceğiniz durumlarda HE mermilerle büyük hasar verebilmek için ciddi miktarda vakit ve mermi harcamalısınız. Bu durumda mermi türünü değiştirmek ya da farklı bir taktik izlemek daha akıllıca olabilir.

  İyi zırhlı araçlar zırhlarının kalın bölümlerini açık ederek HE mermilerden gelen hasarı azaltabilirler. Zırh Delici (AP) mermilere karşı koyarken aynı taktiği uygulamanızı tavsiye ederiz.

  Ağır zırhlı araçlarla kapışırken hasar verme olasılığınızı yükseltmek adına bu araçların zayıf noktalarına ateş edin. Bunun için ön hazırlık yapmalısınız. Taktiklerinizi planlarken, saldırı yönünü ya da düşmanlarınızla kapışacağınız yeri belirlerken yeni mekanizmayı göz önünde bulundurun.

  Başka bir örnekle devam edelim:

  FV 4005 Stage II , Maus'un 260 mm kalınlığındaki ön yanaklarının yanına bir HE mermisi ateşliyor. Mermi zırha isabet ediyor, ancak yetersiz delme değeri sebebiyle zırhı delemiyor. Bunun yerine mermi yüzeyde patlıyor. Aracın içinde oluşan parçalar Maus'a zarar veriyor, ancak verdiği hasar önceki işleyiş şekline oranla oldukça küçük: 250 - 300 CP.

  Artık sadece iyi zırha sahip ağır tankların değil, tüm diğer araçların zayıf noktalarına ateş etmelisiniz. Düşmanın önüne ya da silüetine gelişine bir HE mermi ateşlemek çok akıllıca değil. Kör atış yaparak aracın iyi zırhlı, merminin delemeyeceği bir bölümünü ya da kalkanını vurma şansınızı artırıyorsunuz. Bir örnek.

  Type 5 Heavy, bir HE mermi yüklüyor ve hafif zırha sahip Progetto M40 mod. 65'i şişlemek istiyor. Aklı eskilerde, yeni mekanizmanın karmaşık işleyiş şeklini umursamadan rakibinin silüetine gelişine bir atış yapıyor. Mermi, aracın kalkanına isabet ediyor. Delme değeri kalkanın üstesinden gelmek için yeterli değil. Dolayısıyla Type 5 Heavy, Progetto M40 mod. 65'e hiç hasar veremiyor.

  Type 5 Heavy, bunun yerine rakibinin zayıf zırha sahip olan yanlarına ya da artık kalkan olarak değerlendirilen paletlerine (arkasında kalkan varsa) ateş edebilmek için daha uygun bir zamanı beklemeliydi. Bu durumda Type 5 Heavy yüksek ihtimalle maksimum hasara (zırhı delmesi durumunda) ya da en azından bir miktar hasara (paletleri delip zırha temas etmesi durumunda) yol açacaktı.

  Atışınızın yol açacağı etkiyi kestirmenize yardımcı olması aracılığıyla zırh delme işaretini iyileştirdik. Keskin Nişancı modunda göstergenin renginden faydalanarak atışınızın ne tarz bir hasara yol açacağını öngörebilirsiniz.

  • Kırmızı: Hasar yok (kalkan/palet/teker delinmeyecek ve hasar verilmeyecek)
  • Sarı: Hasar verilecek ama maksimum değil (kalkan/palet/teker delinecek ve mermi zırha ulaşacak ancak zırhı delmeyecek)
  • Yeşil: Tam hasar (kalkan/palet/teker delinecek ve mermi zırhı delecek).

  Yenilenmiş HE Mermiler: Araç Dengelemeleri

  Testlerden sonra, topladığımız verileri ve aldığımız geri bildirimleri inceledikten sonra HE bazlı oynanışa sahip, dengelenmeyi gerektiren araçların (KV-2, Type 5 Heavy vb.) niteliklerinde ince ayarlamalar yaptık. Artık bu araçlar yeni mekanizmada daha rahat bir oynanış sunacak. Araçların bazı parametreleri iyileştirilirken bazıları düşürüldü. Göz atın.

  VI KV-2
  152 mm M-10 Topun Nişan Alma Süresi
  3,8 sn. (▼ 0,2 sn.)
  MT-2 Kulesinin Dönüş Hızı
  17 derece/sn. (▲ 1 derece/sn.)
  MT-2 Kulesinin Dönüşünde Dağılım
  0,15 (▼ 0,01 )
  KV-2 mod. 1941 Süspansiyonun Dönüş Hızı
  20 derece/sn. (▲ 2 derece/sn.)
  KV-2 mod. 1941 Süspansiyonun Dönüşte ve Hareket Sırasında Dağılımı
  0,26 (▼ 0,02 )
  V-5 Motorunun Motor Gücü
  640 bg. (▲ 40 bg.)
  VI KV-2 (R)
  152 mm M-10 Topun Nişan Alma Süresi
  3,8 sn. (▼ 0,2 sn.)
  MT-2 Kulesinin Dönüş Hızı
  17 derece/sn. (▲ 1 derece/sn.)
  MT-2 Kulesinin Dönüşünde Dağılım
  0,15 (▼ 0,01 )
  KV-2 mod. 1941 Süspansiyonun Dönüş Hızı
  20 derece/sn. (▲ 2 derece/sn.)
  KV-2 mod. 1941 Süspansiyonun Dönüşte ve Hareket Sırasında Dağılımı
  0,26 (▼ 0,02 )
  V-5 Motorunun Motor Gücü
  640 bg. (▲ 40 bg.)
  X XM551 Sheridan
  152 mm Gun-Launcher XM81 (Konvansiyonel) Topunun 100 m'de Dağılımı
  0,51 m (▼ 0,02 m)
  152 mm Gun-Launcher XM81 (Konvansiyonel) Top İçin AR/AAV XM551 Sheridan Kulesinin Dönüşünde Dağılım
  0,35 m (▼ 0,05 m)
  IX T49
  152 mm Gun-Launcher XM81 (Konvansiyonel) Topunun 100 m'de Dağılımı
  0,57 m(▼ 0,03 m)
  152 mm Gun-Launcher XM81 (Konvansiyonel) Top için XM551 TEST BED Kulesinin Dönüşünde Dağılım
  0,35 m (▼ 0,03 m)
  X Type 5 Heavy
  15 cm/45 41st Year Type Top için AP mermi eklendi
  252 mm
  15 cm/45 41st Year Type Topunun 100 m'de Dağılımı
  0,47 m (▼ 0,03 m)
  14 cm/50 3rd Year Type Topunun 100 m'de Dağılımı
  0,38 m (▼ 0,02 m)
  IX Type 4 Heavy
  15 cm/45 41st Year Type Top için AP mermi eklendi
  252 mm
  15 cm/45 41st Year Type Topunun 100 m'de Dağılımı
  0,49 m (▼ 0,03 m)
  14 cm/50 3rd Year Type Topunun 100 m'de Dağılımı
  0,4 m (▼ 0,02 m)
     
  VI
  KV-2
  VI
  КV-2 (R)
  X
  XM551 Sheridan
  IX
  T49
  X
  Type 5 Heavy
  IX
  Type 4 Heavy

  Test sonuçları, aynı zamanda tekerli araçların da yeni sistemde yüksek savaş etkinliği gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu araçlar hızlı, atik ve oyundaki en iyi top dengeleme değerlerine sahipler. Bu hızlı gözcülerin dengesini iyileştirmek adına Teknoloji Ağacındaki en üst üç seviyenin (VIII-X) HE mermilerle delme değerlerini düşürdük. Panhard AML Lynx 6x6 ve Panhard EBR 90'ın delme değerleri 90'dan 75 mm'ye düşürülürken Panhard EBR 105'nin delme değeri 105'ten 75 mm'ye geriledi. Ayrıca hareket halindeyken bu araçlardaki topların dağılmalarını da artırdık.

  VIII
   
  PANHARD AML LYNX 6X6
  90 mm'lik HE merminin delme gücü
  75 mm (▼15 mm)
  IX
   
  PANHARD EBR 90
  90 mm'lik HE merminin delme gücü
  75 mm (▼15 mm)
  X
   
  PANHARD EBR 105
  105 mm'lik HE merminin delme gücü
  75 mm (▼30 mm)

  World of Tanks'ta HE toplara sahip olan başka araçlar da var. Ancak sizlerle birlikte tamamladığımız Sandbox testlerinden sonra bu araçların savaş etkinliklerinin değişmediğini gözlemledik. Dolayısıyla araçları acilen dengelememizi gerektiren bir durum söz konusu değil. Güncelleme yayınlandıktan sonra bu araçların etkinliklerini izlemeye devam edeceğiz ve gerek görmemiz durumunda performanslarında değişiklikler yapacağız.

  Yeni Şartlarda Oynanış

  Yeni sistemde HE mermiler en iyi şu durumlarda taktik mermi olarak işlev yerine getirmekte:

  • Üs ele geçirmeyi sıfırlamak isterseniz.
  • Düşmanın paletlerini bozmak isterseniz*.
  • Düşük CP'ye sahip düşmanların işini bitirmek isterseniz.

  Bunu yapabilmek için tahrik dişlisine nişan almanız gerektiğinden bu o kadar da kolay değil!

  Yeni mekanizma sayesinde belli (özellikle orta ve küçük kalibre) toplarla HE mermileri kullanmak çok daha faydalı bir hal alacak.

  Tabii ki HE mermileri nişan almadan ateşlemeye devam edebilirsiniz, ancak zırhla temas ettiğinde atışınızın etkinliği daha düşük olacak. Ön zırhı ya da iyi korunan bölgeleri vurduğunuzda ise atışınız çok daha etkisiz olacak. Sonuç olarak iyi zırha sahip araçlara karşı savaşırken HE mermilere yüklenmek yerine temel, bilinen ve anlaşılabilir oyun mekanizmalarından faydalanmanız gerekecek. HE mermileri kullanan komutanlar, kapıştıkları tankın zayıf noktalarına nişan almak ve bu bölgelere odaklanmak durumunda.

  HE mermi sisteminin yeni hali ile size ateş edildiğinde hasardan kaçınamayacaksınız. Ancak rakibin ateşlediği HE merminin delemeyeceği kalınlıktaki kalkana isabet etmesi ya da ardında zırh bulunmayan bir kalkanı delmesi durumunda hasar almayacaksınız.

  HE mermilere etkili bir şekilde karşı koyabilmek için zırhınızın veya kalkanınızın kalın bölümlerini ya da kalkanınızın ardında zırh bulunmayan kısımlarını açık edin. Örneğin rakibinizin paletleri delebileceği ancak zırhınıza isabet kaydedemeyeceği bir şekilde konuşlanabilirsiniz. Bu durumda HE mermi herhangi bir zarara yol açmayacak. Dolayısıyla sadece kalkanlarınızı ve/veya paletlerinizi güvenle açık etmiş olmuyor, ayrıca rakibinizi zamansız bir atış yapmaya zorlamış oluyorsunuz.

  Komutanlar, yenilenmiş HE mermi mekanizmasıyla savaşları deneyimlemeye hazır olun!

  Discord'da Tartış

  Kapat