[5. Güncelleme] Dünya Haritası'nda 10. Sezon Başlad

Ödül Klan Dijital ve Çatlak Taş kamuflajlarını kullanıldıktan sonra herhangi bir araca taşınması konusunda bir hata yaptık ve bunun için üzgünüz. Kamuflajları sadece bir araçta kullanabileceksiniz. Bu durumu telafi etmek adına, kazandığınız her set kamuflaj için bir tane daha verilecektir.
Güncelleme (29/11): Ateşböceği Bölgeleri değişecek! Aşağıdaki galeriye göz atarak Seviye X (1/2) ve Seviye VIII (2/2) cephelerinin yer aldığı haritadaki konumlarını keşfedin! (resimlere tıklayarak büyütün)

Komutanlar!

Dünya Haritasında 10. yıl dönümü sezonu 26 Eylül’de 11:00 (TSİ) itibarıyla başlıyor ve 11 Aralık 10:00 (TSİ) tarihine kadar devam ediyor.

Yeni mekanizmalar geliyor: hiyerarşik klan birlikleri ve dinamik olarak beliren, yağmalanamayan yüksek gelirli bölgeler. Ödüller de yeni bir şey içeriyor. Yeni klan stilleri, yıl dönümü madalyaları ve klan kasasına tahviller de yıl dönümü sezonunun ödülleri olarak verilecek.

10. Sezonda haritanın geliri artacak ve günde neredeyse 240.000 altına eşdeğer olacak.

Bölge gelirleri de gözden geçirildi. Sezon 10’da minimum bölge geliri yükseltilecek ve altı seviyeli bölge geliri olacak. Örneğin seviye X cephesi değerleri:  480600720840960 ve 1.080 altın.

Üstelik Seviye VIII'de Firefly Bölgeleri ve Seviye X'da Dinamik Harita mekanizması bu sezon işleri ilginçleştirmeye devam edecek. İlk değişikliğe daha yakın bir zamanda daha fazla bilgi için gözünüz açık olsun.

Klan görevi iki gruptan oluşacak: altın ve etki için, ancak ekonomi gözden geçirilecek.

10. Sezonda Dünya Haritasının Seviye VIII ve Seviye X cephelerinde Seviye VIII ve X araçlara izin verilecek.

Ek olarak, Şenlik Operasyonları ve diğer özel etkinliklerle çakışmayı önlemek için Dünya Haritasındaki kış büyük boyutlu oyun etkinliği (daha önceleri Gambit ve Silahlanma Yarışı) Yeni Yıl tatilinden sonra gerçekleşecek.

1. İttifaklar

10. Sezonda klanlar hiyerarşik birliklerde (İttifaklar) toplanabilecekler.

Bir anlaşma ile birbirine bağlanan klanlar bir İttifak oluşturmuş sayılır.

İki klan arasındaki ilişki Anlaşma olarak adlandırılır ve klanlardan biri ana klan (Büyük Kuvvet) olurken diğeri ast klan (Küçük Kuvvet) olur. Bir ast klan sadece bir Büyük Kuvvete ait olabilirken bir büyük kuvvet birkaç küçük kuvvete sahip olabilir.

Dünya Haritasında birbirlerine bir anlaşma ile bağlı olan klanlar birbirlerine bölge aktarabilirler ve savaşları devredebilirler. Ayrıca küçük kuvvetler Dünya Haritasında kazandıkları gelirin bir payını (katkı) büyük kuvvetlerine ödemelidir.

Tek bir ittifaka üye ve tek bir klana hiyerarşik olarak bağlı tüm klanlar Müttefik olarak adlandırılır. Bir ittifak içindeki klanlar müttefik klanların bölgelerine ve konvoylarına saldıramaz.

Öte yandan, başka bir klanın sahibi olduğu bir bölgenin turnuvasında veya bir çıkarma turnuvasında karşılaştıklarında ve konvoy turnuvalarında aynı ittifaka ait klanlar sınırlama olmadan savaşacaklar.

Saldırı imkânı olup olmadığı programlandığı anda yapılır. Klanlar bir saldırı programlandıktan sonra aynı ittifakın üyesi haline gelirlerse saldırı iptal edilmeyecektir ve savaşlar sınırlama olmadan gerçekleşecektir.

1.1. Klanlar Arası Anlaşma

Herhangi iki klan bir anlaşma yapabilir. Bir klana bir teklif gönderildiğinde teklif edilen statü (küçük/büyük kuvvet) ve katkı boyutu belirtilmelidir. Teklif alan klan bunu kabul veya ret edebilir.

Bir anlaşmanın sağladığı tüm olasılıklar Dünya Haritasında ertesi gün faaliyete geçer (saat 11:00 (TSİ) itibarıyla).

Örnek 1: Klanlar 1 Ekim 09:30 (TSİ) tarihinde bir anlaşma yapıyorlar. 1 Ekim 11:00 (TSİ) itibarıyla bir çevrim hesaplandıktan sonra klanlar birbirine bölge aktarabilecekler veya Dünya Haritasındaki savaşları devredebilecekler.

Örnek 2: Klanlar 1 Ekim 11:15 (TSİ) tarihinde bir çevrim hesaplandıktan sonra bir anlaşma yapıyorlar. Bu durumda klanlar birbirine bölge transferi veya Dünya Haritasındaki savaşları devretme işlemlerini ancak 2 Ekim 11:00 (TSİ) tarihinde çevrimler hesaplandıktan sonra yapabilecekler.

Klanlar anlaşmayı istedikleri anda sonlandırabilirler. Ancak devredilmiş savaşlar değişmeden kalacaktır.

Önemli: İttifak anlaşmasını bozmanın bir maliyeti olacak. Bir Büyük Kuvvetin sahip olabileceği Küçük Kuvvet sayısı standart 3'ten her bir ittifak anlaşmasının bozulduğu an için bir düşecektir.

Örneğin, A Klanı B, C ve D Klanları için bir Büyük Kuvvet olsun, A Klanının C ve D Klanları ile ittifak anlaşmasını bozduğu gün A Klanı için Küçük Kuvvet sınırı 1'e düşecektir.

Küçük Kuvvet sınırı her gün 11:00 (TSİ) itibarıyla otomatik olarak 3'e geri dönecektir.

1.2. Bölge Aktarma

Bir anlaşmaya bağlı klanlar Dünya Haritasındaki bölgeleri aktarabilirler.

Karargâhların yer aldıkları hariç her bölge aktarılabilir. Öte yandan bölge ancak üzerindeki savaşlar bittikten sonra ve bölge sahibi değişmediyse aktarılabilir. Sahibinin Tümeni bölgede yer alıyorsa o da bölge ile birlikte yeni sahibine aktarılır.

Örneğin: A klanı 18:30 (TSİ) saatinde küçük kuvveti B klanına bölge aktarımı talebinde bulunur. Bu bölgenin Prime Time’ı 20:00 (TSİ)’dır ancak bölgeye birkaç klan saldırmaktadır. A klanı tüm savaşlar bittikten sonra bölgenin sahipliğini korursa bir çevrim hesaplandığında bölge B klanına aktarılacaktır. A klanı tüm savaşlar bittiğinde bölgeyi kaybetmişse bölge aktarımı talebi iptal edilir.

1.3. Savaşların devredilmesi.

Bir anlaşma ile bağlı klanlar Dünya Haritası üzerinde savaşları devredebilirler. Buna çıkarmalar ve çıkarma müzayedeleri de dahildir.

Devredilmiş bir saldırı bir turnuva (çıkarma veya bir bölgenin talipleri arasında bir turnuva) şeklinde gerçekleşirse saldırının devredildiği klan tüm turnuvayı oynayacaktır.

Bir klan devredilmiş bir savaşa girmezse iki klan da (devreden ve devir alan) savaşa çıkmama cezası alır.

Önemli: savaşı devreden klan otomatik olarak savaşa çıkmama alacaktır ancak savaşa çıkmama kütüğü/ceza kütüğünde görünmeyecektir.

Bir savaşı devretme talebi oluşturulurken savaşın devredildiği klan talebi onaylamalıdır. Öte yandan, onay devredilen savaşın gerçekleşeceği bölgenin Prime Time’ından en az bir çevrim önce gerçekleşmelidir.

Bir savaş sadece bir klana devredilebilir. Bir savaş aynı anda birkaç klana devredilemez.

1.4. Katkı

Dünya Haritasının 10. Sezonunda küçük kuvvetlerin hazinelerine giren tüm gelir (altın ve etki) büyük kuvvetlerine gösterilecektir. Küçük kuvvetin gelirinin (altın ve etki) bir kısmı özel bir kasada toplanır ve bir konvoy ile büyük kuvvete gönderilmelidir. Minimum katkı miktarı %20 kadardır ancak bir anlaşma yapılırken bu yüzde maksimum %50 değerine kadar yükseltilebilir.

Bir konvoy ancak özel kasanın eşiğine ulaşıldığında gönderilebilir.

2. Konvoylar

Bir küçük kuvvet yeterli kaynak biriktirdiğinde büyük kuvvetine bir konvoy gönderebilir ve ittifaka ait olmayan klanlar konvoyu soymayı deneyebilir.

İşleyişi:

2.1. Katkı Kasası

Bir klan (küçük kuvvet) bir anlaşmaya bağlıysa klanın Dünya Haritasındaki tüm gelirinin (altın ve etki) belirli bir kısmı katkı olarak özel bir kasada biriktirilir ve para birimlerinde belirli eşiklere ulaşıldığında büyük kuvvetine gönderilebilir.

Kasa boş olmadığı bir anda bir anlaşma sonlandırılırsa yedeğe alınır; anlaşma aynı şartlarda tekrar yapılırsa kasa yeniden dolar ve konvoy gönderilebilir.

Birikmiş para birimleri olan bir kasa kaynak varlığından bağımsız olarak sezon sona erdiğinde sıfırlanır.

2.2. Konvoy Gönderme

Küçük bir kuvvet belirli miktarda katkı biriktirdiğinde bir konvoy gönderebilir. Büyük kuvvete gönderilen katkı miktarı ne kadar büyükse konvoy o kadar çok gün yol alır. Her gün konvoy rastgele seçilen bir haritada (konvoy savunması için geçerli harita havuzu Dünya Haritasındaki ile aynıdır) savunulmalıdır.

Bir konvoy gönderirken konvoy, sunucu ve klan savunucusu için savaşların zamanı seçilir.

Bir konvoy gönderildiğinde Dünya Haritasında tüm konvoyların listesinde gösterilir ve diğer müttefik olmayan klanlar onu soymaya çalışabilir.

2.3. Konvoya Saldırı

Herhangi bir klan katkı taşıyan bir konvoya saldırarak soymaya çalışabilir. Bunu yapmak için çıkarma müzayedelerindeki teklifler gibi istenilen konvoy için bir Etki teklifi verilmelidir.

Bir konvoya saldırırken birden fazla galip olabilir. Maksimum müzayede galibi sayısı 8.

Birkaç klan aynı teklifi verirse teklifi ilk yapan klan önceliğe sahip olur.

Programlanan savaş zamanından bir çevrim önce turnuva şablonu oluşturulur ve klan Etki Puanı açısından en yüksek teklifleri veren klanları içerir.

Konvoy için turnuvanın galibi konvoy savunucusu ile savaşır; saldıran kazanırsa konvoy kaynaklarının bir kısmını alır.

Kazanamayan klanların teklifleri klanlarına iade edilir.

Konvoy savunucusuna karşı berabere biten bir oyun savunucunun zaferi sayılır, konvoya saldıranlar arasında berabere biten bir oyun iki ekip için de yenilgi sayılır.

Konvoy savunucusu için savaşa çıkmama cezası verilmez.

Önemli: konvoy mekanizması Kasım'ın ilk yarısında devreye girecektir. Daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin...

3. Politik Skor Tahtası

Dünya Haritasında bölgeye sahip olan klanlar veya bir ittifak üyesi klanlar politik skor tahtasına girecektir.

Klanın skor tahtasındaki konumu üç kategoride kazanılan toplam puan miktarına bağlı olacaktır: bölge sahibi olma puanı, küçük kuvvet puanı ve konvoy puanı.

Politik skor tahtasına girmek için Dünya Haritasında en az 5 savaş oynanmalıdır.

3.1. Bölge Sahibi Olma Puanı

Skor tahtasının bu bölümü gelir sağlayan bölgelere sahip olma karşılığı puanları gösterir. Bir klan gelir sağlayan bir bölgenin sahibi değilse gelir 0 olacaktır.

3.2. Küçük Kuvvet Puanı

Her küçük güç gelir sağlayan bölgelere sahip olma puanının yarısını ve büyük kuvvetinin gelir sağlayan bölgeleri için katkı sağlar.

Önemli: Bölge sahibi olma puanları ve küçük kuvvetlerin puanları toplanmaz. Bu parametreler gelişimi değil mevcut durumu gösterir. Bir klan bölgelerini ve/veya küçük kuvvetlerini kaybederse bu parametreler sıfıra eşit olacaktır. Dikkatli olun, özellikle de sezon sonunda.

3.3. Konvoy Puanı

Bir konvoy gönderildiğinde hem büyük hem küçük kuvvetler politik puan kazanır.

Puan miktarı gönderilen kaynak miktarına bağlıdır: ne kadar çok altın ve etki gönderilirse klan o kadar çok puan alır.

Bölge ve küçük kuvvet puanlarından farklı olarak konvoy puanları toplanır ve kaybedilemez.

Önemli: konvoy puanları konvoyu sonunda teslim edilen esas kaynak miktarından bağımsız olarak konvoyu gönderene ve alana eklenir.

3.4. Politik Puan Formülü

 • ClanPoliticsPoints = ClanLandAndVassalLeaderboardPoints + ClanConvoyLeaderboardPoints
 • ClanLandAndVassalLeaderboardPoints = ClanLand * ClanLandMultiplier + SUM(ClanLandAndVassalPoints)*ClanVassalMultiplier, where
ClanLand – klanın hesaplama anında sahip olduğu gelir getiren bölge sayısı

ClanLandMultiplier – bölge sahibi olmak için denge katsayısı

ClanLandAndVassalPoints– her mevcut küçük kuvvetin ClanLandAndVassalPoints değeri

ClanVassalMultiplier – küçük kuvvetler için denge katsayısı

 • ClanConvoyLeaderboardPoints = ClanGold * GoldLeaderboardCoef + ClanInfluence*InfluenceLeaderboardCoef, burada:
ClanGold – bu klan tarafından veya bu klana konvoylarda gönderilen altın miktarı


ClanInfluence
– bu klan tarafından veya bu klana konvoylarda gönderilen etki miktarı

GoldLeaderboardCoef, InfluenceLeaderboardCoef, IndustrialLeaderboardCoef – ayarlanabilir parametreler.

4. Genel Kurallar

Genel Kurallar

Genişlet
 • Dünya Haritasında normal, müzayede ve çıkarma bölgeleri bulunacak.
 • Klan operasyonları açık olacak.
 • “Savaş Sisi” AÇIKTIR.
 • Bölge geliri sınırı açık olacak. Mevcut denge değeri 10 bölgedir.
 • Müzayedeler açık olacak.
 • Savunma teklifleri KAPALIDIR.
 • Araç kilitlenmesi açık olacak.
 • Yağmalama KAPALIDIR.
 • İsyanlar açık olacak.
 • Etki ile savaş başlama zamanı kaydırma kapalı olacak. Bölgelerin %50’sinde savaş başlama zamanı Prime Time’larına bağlı olarak 15 dakika kaydırılmıştır.
 • Bölge sahibi çıkarma bölgeleri turnuvalarına ve müzayede yoluyla turnuva savaşlarına veya kendi bölgelerine kara yoluyla saldırılara katılmaz.
 • Çıkarma turnuvası katılımcı sayısı: 32.
 • Bir klan tarafından yapılabilecek maksimum aktif çıkarma başvurusu sayısı: Seviye VIII - 10, Seviye X - 6.
 • Zaten bölge sahibi olan klanlar Dünya Haritasında çıkarma turnuvalarına başvuramaz.
 • Klanlar çıkarma bölgelerine karadan saldıramaz.
 • Tümen modülleri KAPALIDIR (stratejik etki).
 • Tümen maliyeti Seviye VIII - 20 etki, Seviye X - 200 etki.
 • Tümen bakımı ücretsizdir.
 • Cezalar açıktır.
 • Oyun etkinliğinin ilk gününde Dünya Haritasındaki tüm bölgeler çıkarma bölgesi olacaktır. Prime Time bittikten sonra bölgeler sezonun genel kuralları çerçevesinde oyun etkinliğinin ana kipine döneceklerdir.
 • Etkinliğin ilk gününde çıkarma turnuvası katılımcısı sayısı: 16.
 • Bir çıkarma bölgesi için savaş berabere biterse iki rakip için de kayıp olarak sayılacaktır.

Taşra sayısı: Seviye VIII - 300, Seviye X - 250

Haritalar:

 • Karelia
 • Malinovka
 • Himmelsdorf
 • Prokhorovka
 • Ensk
 • Lakeville
 • Ruinberg
 • Murovanka
 • Siegfried Hattı
 • Uçurum
 • Manastır
 • Westfield
 • Kum Nehri
 • El Halluf
 • Uçak Pisti
 • Redshire
 • Bozkırlar
 • Balıkçı Koyu
 • Dağ Geçidi
 • Sakin Sahil
 • Overlord

Etkinliğin Prime Time’ları: TSİ 20.00 ile TSİ 23.00 (GMT+3) arasında

Daralt

5. Ödüller

10. Sezonda klanlar iki set ödül kazanabilecekler.

Birinci set: klanın Şeref Salonundaki konumu için ödüller. Daha önce olduğu gibi Dünya Haritasında kazanılan altın karşılığında Zafer Puanı alınır; klanın konumuna bağlı olarak üyeleri bir stil, amblemler ve madalyalar alır.

İkinci set: klanlar bunu sezonun sonunda politik skor tahtasındaki konumlarına göre alırlar. Konum ne kadar yüksekse klan klan kasasına o kadar çok tahvil kazanır.

Önemli: Klan ödülü sezonun sonunda ödül kazanan bir klanın üyesi olan ve klan için Dünya Haritasında en az 5 savaş oynamış oyuncular tarafından alınacaktır.

5.1. Şeref Salonu

 • Seviye X Cephe
 • Seviye VIII Cephe

En üst konum

En alt konum

Madalya

Stil/kamuflaj

Katılım amblemi ve amblem

1

Klan Dijital ve Taş Enkaz stilleri, yaz kamuflajı

Katılım Amblemi

Amblem:

2

3

4

%10

%10

%50

Taş Enkaz stili ve yaz kamuflajı

%50

%75

-

Yaz Kamuflajı

En üst konum

En alt konum

Madalya

Stiller ve Kamuflajlar

Katılım amblemi ve amblem

1

Yaz Kamuflajı

Katılım Amblemi

Amblem:

2

3

4

%10

%10

%50

 

%50

-%12

-

 

Premium Hesap ve Kamuflaj!

Klan Dijital

Kırık Taş stili

Sezon 10 Yaz Kamuflajı

Önemli: Stiller hesap başına bir kere eklenir; sınırlama olmadan araçlar arasında değiştirilebilirler. Ülke başına üç kamuflaj parçası eklenir. Bir araca uygulandıktan sonra kaldırılamaz. Hesap başına altı katılım amblemi ve altı amblem eklenir.

5.2. Politik Skor Tahtası

Klanlar 10. Sezonun sonundaki konumlarına göre klan kasasına tahvil kazanacaklar.

Tahviller

Konum

Hazineye Tahvil

1 175000
2 140000
3 122500
4-12 105000
13-21 91000
22-30 70000
31-39 56000
40-48 42000
49-57 28000
58-65 14000
66-130 7000
131-195 3500

Sırada Ne Var?

10. Sezon bittiğinde Dünya Haritası kilitlenecek, etki ve ittifakların özel kasaları sıfırlanacak.

Dünya Haritasındaki büyük çaplı oyun etkinliği Yeni Yıl tatilinden sonra gerçekleşecek; daha fazla bilgi 10. Sezona adanmış nihai portal makalesinde sağlanacak.

Savaş alanında iyi şanslar ve harekete geçin!

Kapat