Klan Savaşları: Safari Operasyonu - Kurallar ve Düzenlemeler

Komutanlar,

Yaklaşan Klan etkinliği olan Safari Operasyonu'nun ilk duyurusunda, size temel bilgileri vermiş ve ödüllerden bahsetmiştik. Aksiyonu yaşamaktan daha fazlasını isteyenler için düzenlemelerin tamamı aşağıda yer alıyor:

Safari Operasyonu'nun Kuralları ve Düzenlemeleri

1. Genel Düzenlemeler 

1.1. Bu oyun etkinliği 15 Ekim TSİ 02.00'den (GMT+3) 25 Ekim TSİ 02.00'ye (GMT+3) kadar Dünya Haritasında gerçekleşecektir.

1.2. Hem mevcut hem de yeni oluşturulmuş olan tüm Klanlar etkinliğe katılabilecek.

1.3. Oyun özellikleri:

  • Tüm etkinlik savaşları, VIII. Seviye tanklar kullanılarak gerçekleştirilecektir.
  • Savaşlar 10'a 10 formatında yapılacaktır.
  • Savaş süresi 15 dakikadır.
  • "Savaş Sisi" etkindir.
  • Etkinlik boyunca tüm Taşralar çıkarma durumundadır.
  • Çıkarma turnuvalarındaki mümkün olan en yüksek takım sayısı 64'tür.
  • Hiçbir araç kilitli değildir.
  • Birlik parçaları devre dışı bırakıldı.
  • Etkinlik Cephesinde Taşraları ele geçirdikten sonra çıkarma turnuvalarına katılma olanağı vardır.
  • Tüm Taşraların geliri günlük 600 olarak ayarlanmıştır.
  • Etkinlik Cephesinde Taşraları geliştirme imkânı devre dışı bırakıldı.

2. Özel kurallar

Etkinlik, her Klana tek tek verilecek olan ardışık görevler temelinde gerçekleştirilecektir. Mevcut görev bilgisi, ilerleme durumu ve ödüller, Dünya Haritası arayüzünde mevcut olacak.

  • TSİ 21.00 (GMT+3) ila TSİ 23.00'ü (GMT+3) kapsayan, kendi Prime Time'ına sahip, özerk bir bölgesel birim olan özel bir Cephe mevcut olacak. 
  • Taşra sayısı - 600.

2.1. Çıkarma

2.1.1. Haritayı açtığınızda, Klanınızın ne zaman operasyona başlayacağını gösteren bir referans Prime Time seçmeniz istenecek. Sadece Klan Komutanı, İkinci Komutan, Personel Subayı ve Savaş Komutanı bunu gerçekleştirebilir ve görevi başlatabilir.

2.1.2. Prime Time seçildikten sonra, Klan, seçilen bu Prime Time'a denk düşen bir Cepheye gönderilecek. Daha sonra, Klan rastgele olarak ilk görev olan Çıkarmayı içeren bir Çıkarma Taşrasına atanacak.

2.1.3. Prime Time, yetkili bir Klan temsilcisi tarafından onaylandığında, bu zaman, Çıkarma görevinin de başlangıç zamanı olarak sayılacaktır. Klanın Çıkarmayı tamamlaması gereken süre, en yakın Prime Time'ın sonuna kadar olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

2.1.4. Bir Klan referans Prime Time seçmediyse ve Cephe etkinliğindeki bir Taşraya çıkarma yaptıysa, Taşranın prime time'ı, Klan için referans Prime Time olarak düşünülecektir. Daha sonra ise, Klan referans Prime Time'ını değiştirebilecektir.

2.1.5. Eğer Klan, Çıkarma Turnuvasını kazanır ve Taşraya sahip olursa, Çıkarma görevi tamamlanmış sayılır. Üzerine bir Karargâh yerleştirilmese bile, Taşrayı ele geçirmeniz sayılacaktır.

2.1.6. Prime Time bittikten sonra, hedefteki Taşraya Klan tarafından sahip olunmaması hâlinde, Çıkarma görevi başarısız sayılmış olacak.

2.1.7. Bir Klan Çıkarma görevinde başarısız olursa, hedef Taşradaki ilk Prime Time bittikten sonra, yeni bir ilk aşama görevi verilecektir.

2.1.8. Bir Klan, etkin bir "Ele Geçirme" ya da "Savunma" görevi olmaması durumunda, referans Prime Time'ını değiştirebilir.

2.1.9. Bir "Çıkarma" görevini tamamlamak için, Klan, Dünya Haritası rehberindeki Haritaya yapılan çıkarmalar. Turnuvalar paragrafında bahsedilen gereksinimleri karşılamak zorundadır.

2.2. Saldırı / Savunma Görevleri

2.2.1. Eğer Klan "Çıkarma" görevini tamamlayıp haritadaki Taşrayı ele geçirdiyse, komşu Taşraların arasından rastgele seçilecek olan bir Taşrayı ele geçirmek için, "Ele Geçirme" adı verilen diğer bir görev alacaktır. Bu görev için Hedef Taşra, referans Prime Time'daki 1 saat içinde seçilmelidir. Eğer klan bütün komşu taşraların kontrolünü elinde tutuyorsa, bir sonraki aşamanın Hedef Taşrası, aynı referans Prime Time’daki diğer taşralar arasından rastgele seçilecektir. Kontrol, saldırı yapan Klana geçtikten sonra, Taşra ele geçirilmiş sayılacaktır. Taşrayı ele geçirmek için bir Karargâh yerleştirmenize gerek yoktur. Ele Geçirme görevleri için Klanların en yakın Prime Time'ın sonuna kadar zamanları vardır.

2.2.2. Bir Klanın Hedef Taşrayı en yakın Prime Time sona ermeden önce ele geçirmemesi durumunda, bu görev başarısız olmuş sayılır.

2.2.3. Ele Geçirme görevi başarısız olduktan sonra, Klana hemen yeni bir Çıkarma görevi verilir.

2.2.4. Klana, Ele Geçirme görevi ile eş zamanlı olarak, Taşrayı koruma amaçlı bir Savunma görevi verilir.

2.2.5. En yakın Prime Time sona erdiğinde, Taşranın artık Klana ait olmaması hâlinde, Savunma görevi başarısız olmuş sayılır.

2.2.6. Ele Geçirme görevlerindeki her tur, Klanın "Ele Geçirme" ve "Savunma" için aldığı ödülleri artırır. Ele Geçirme görevlerinin başarısız olması durumunda, bu süreç sıfırlanır ve orijinal değerine döner.

2.2.7. Savunma görevi süreci, Ele Geçirme görevi sürecine bağlıdır. Sadece Ele Geçirme görevlerini gerçekleştirerek, Savunma görevlerini gerçekleştirdiğiniz için alacağınız ödülü artırmanız mümkündür.

2.2.8. Eğer bir Klan etkin bir Savunma görevine sahipse, ama haritadan atılmışsa, görev bitmeden önce Çıkarma Turnuvasındaki Taşrayı tekrardan ele geçirmek için zaman varsa, Klanın savunmada yer alması hâlâ mümkündür.

2.3. İlave görevler

2.3.1. Klan Şöhret Puanları sadece yukarıda sözü edilen ana görevlerde gösterdiğiniz performans ile değil, aynı zamanda diğer Klanların kendi görevlerini tamamlamalarını engellemekle de kazanılabilir.

2.3.2. Örneğin bir Klan, hedeflenmiş bir Taşrayı ele geçirerek diğer bir Klanın görevlerinin ilerleyişini durdurursa, Klan, hedef Taşra için yapılan savaştaki "Ele Geçirme" ya da "Savunma" görev zincirini gerçekleştiren Klan/Klanların alabileceği Klan Şöhret puanlarının %10'unu elde eder.

2.3.3. Her Taşra için verilecek olan potansiyel ödüller hakkındaki bilgiler, Dünya Haritası Arayüzünde mevcut olacaktır.

Örneğin, bir Klan, iki Klanın ilerleyişine engel olursa, ödüller birbirine eklenecek ve iki rakip Klan tarafından kazanılabilecek olan Şöhret puanlarının %10'u olacaktır.

3. Şöhret Puanları

Klan ve Bireysel Şöhret Puanı sıralamalarının her ikisi de her Cephede ayrı olacaktır. Eğer bir Klan her iki Cephedeki savaşlara katılıyorsa, Klan her ikisi için ayrı ayrı bonus elde edecektir.

3.1. Klan Şöhret Puanları

Etkinlik görevlerini yaparak ve normal savaşlarda yer alarak, bir Klan, Şöhret Puanlarını aşağıdaki şartlara göre elde eder:

3.1.1. Çıkarma görevi - 500 Şöhret Puanı

3.1.2. "Ele Geçirme" ve "Savunma" görevlerini gerçekleştirdiğiniz için alacağınız Şöhret Puanı miktarı, Ele Geçirme görevi aşamalarına (arka arkaya başarıyla tamamlanan görevlerin sayısına) göre hesaplanır.

Aşama

Ele Geçirme (Puan)

Savunma (Puan)

0

1000

500

1

1500

750

2

2000

1000

3

2500

1200

4

3000

1500

5

3500

1700

6

4000

2000

7

4500

2200

8

5000

2500

3.1.3. Her savaşın sonunda, Klan Şöhret Puanları savaşa katılan her Klan üyesine eşit bir şekilde ödül olarak verilecektir.

3.2. Bireysel Şöhret Puanları

3.2.1. Bireysel Şöhret Puanları aşağıdaki formüle göre dağıtılacaktır:

Şöhret Puanı = (şöhret_puanı_tabanı x Savaş_türü_çarpanı x Etkinlik_değeri_çarpanı x Elo_çarpanı x Ekip_Deneyimi)  ÷ (Savaş_Deneyimi x Ekip_Büyüklüğü)

Terimler

Şöhret Puanı - Şöhret puanları

Şöhret_puanı_tabanı - Mevcut etkinliğin Şöhret Puanı katsayısı: 500

Savaş_türü_çarpanı - Savaş türü katsayısı

Etkinlik_değeri_çarpanı - Oyun etkinliği katsayısı: 1

Elo_çarpanı - ELO reytingi katsayısı: VIII. Seviye cephenin o anki ELO reytingine karşılık gelen

Ekip_Deneyimi - Takımın savaşta elde ettiği deneyim miktarı

Savaş_Deneyimi - Her iki takımın savaşta elde ettiği ortak deneyim miktarı

Ekip_Büyüklüğü - Ekiplerin boyutu: 10 (varsayılan)

3.3. Artırma katsayıları

Etkinlik boyunca geçerli olacak olan tüm çarpan katsayıları aşağıdaki tablodadır. Şöhret Puanlarının tamamı, tüm katsayılar uygulandıktan sonra hesaplanacaktır.

Savaş türü katsayı tablosu:

Savaş türü

Katsayı

Meydan Okuma Turnuvası

1

Taşra sahibine karşı savaş

5

ELO reytingi katsayı tablosu: 

Düşman Klanın ELO reytingi

Elo_çarpanı

< = 1000

1.0

1001 - 1200

1.1

1201 - 1400

1.2

1401 -  1600

1.3

1601 - 1800

1.4

1801 - 2000

1.5

4. Ceza Sistemi

4.1. Safari Operasyonu etkinliğinde, devamsızlığı önlemek amacıyla bir ceza sistemi işleme koyulacak. Sistem otomatik bir şekilde işler ve her savaşın sonundaki veriye göre reaksiyon gösterir.

4.2. Bir bölgede birliği olan bir Klan savaşa girmezse veya ekibinde 8'den az oyuncuyla girerse, cezalar uygulanacaktır.

4.3. Ceza sistemi aşamalı bir şekilde işleyecektir; bir Klan ne kadar fazla ihlal yaparsa, uygulanan cezalar da o kadar ağır olacaktır.

4.4. İlk üç ihlalden sonra, Klana bir uyarı gönderilecektir. Bu uyarıların üçüncüsünden sonra, ceza sistemi, bundan sonraki her ihlal için Klana yaptırım uygulamak için etkin hâle gelecektir.

4.5. Bu sistem, cezalandırmanın seviyesini son 7 gündeki ihlal verilerine dayanarak seçecek şekilde yapılandırılmıştır.

4.6. Üç uyarıdan sonra etkin olacak olan cezaların listesi aşağıda bulunmaktadır:

Son 7 günde devamsızlık yapılan savaş miktarı

Ceza

1

 • Klana uyarı bildirimi

2

 • %10 oranında Klanın genel kazancına Şöhret Puanı cezası.
 • %10 oranında Klana Etki puanı cezası

3

 • %10 oranında Klanın genel kazancına Şöhret Puanı cezası.
 • %20 oranında Klana Etki puanı cezası
 • %50 oranında bu etkinliğin Cephesindeki çıkarma turnuvasına başvuru cezası.

4 veya daha fazla

 •  %10 oranında Klanın genel kazancına Şöhret Puanı cezası.
 •  %30 oranında Klana Etki puanı cezası
 •  %100 oranında bu etkinliğin Cephesindeki çıkarma turnuvasına başvuru cezası.

4.7. Yukarıdaki Ceza sistemine bir örnek:

Eğer bir Klan ilk ihlalini 4 gün önce yaptıysa ve daha sonra diğer bir ihlal daha gerçekleştirdiyse, son 7 gündeki ihlalleri değerlendiren sistem, yukarıdaki tabloda "2." paragrafta yer alan yaptırımları uygulayacaktır.

4.8. Eğer iki Klan da bir savaşa girmezse, sistem her iki Klanın da ihlal yaptığını düşünecektir.

Sahte savaşlar/sonuç ayarlamalar da kural ihlali olarak sayılmaktadır ve Klan ile Bireysel Şöhret Puanlarının tümünün geri çekilmesiyle ve oyun hesabının askıya alınması ile cezalandırılacaktır.

Oyun yönetimi, Şöhret puanı ile alakalı tartışmalı durumlarda (şike şüphesi olması durumunda vb.), savaş kaydını, ekran görüntülerini ve bu durumla ilgili diğer bilgileri isteme hakkını saklı tutar. Eğer talep edilen bilgi gönderilmez ise, yönetim muhtemel faillere yaptırım uygulama hakkını saklı tutar. Ayarlar menüsünden "Savaşları kaydet" (savaş tekrarları) seçeneğini etkinleştirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

5. Ödüller ve madalyalar

Safari Operasyonunun ana ödülleri, kazanılan şöhret puanına göre ilk 70'e giren klanlara verilecek olan lisansların içinde bulunan 1000 adet FCM 50 t, VIII. Seviye Fransız ağır tank ve 9000 adet T23E3, VII. Seviye Amerikan orta tanktır. Buna ek olarak, Wildcard sistemi, bireysel Şöhret Puanlarını kazanma bakımından üst sıralarda yer alan oyunculara verilmiş olan FCM 50 t tanklarından arta kalan lisansları belirleyecektir.

Mevcut lisansların miktarı ise şöyledir:

Ödül

Klanlara verilecek olan lisans sayısı

Bireysel oyunculara verilecek olanlar

T23E3

6000

3000

FCM 50 t

1000

Wildcard Sistemi

Klan sıralamalarının ilave kuralları:

5.1.1. Etkinliğin sonunda en iyi 70 Klan, T23E3 ve FCM 50 t tanklarının lisansları ile ödüllendirilecek. Tank lisansları, Cephedeki genel Klan sıralamalarındaki pozisyonlarına göre dağıtılacaktır.

Cephe

Klan konumu

Tank

Lisans sayısı

Tank sayısı

Safari

1-10

FCM 50 t

100

1000

11-70

T23E3

100

6000

5.1.2. Ödül olarak oyuncu başına sadece bir tank verilebilir.

5.1.3. Bir lisans almaya hak kazanmak için, etkinlik boyunca bir Klanda en az 5 savaş oynamanız şarttır.

5.1.4. Klanlara lisansları verildikten sonra geriye kalan tanklar, Wildcard sistemine göre bireysel sıralamalardaki oyuncular arasında dağıtılacaktır.

5.1.5. Aynı miktarda Şöhret puanı elde etmiş olan Klanlar aynı sayıda lisans elde edecektir. Bu tür Klanlar için lisanslar, Düzenlemenin 5.1.3. maddesinde belirtildiği üzere, oyuncu miktarı ile aynı sayıda dağıtılacaktır.

Bireysel sıralamalar:

5.1.6. Geriye kalan tüm tank lisansları, Şeref Salonu'nda en yüksek sırayı almış oyuncular arasında paylaştırılacaktır.

5.1.7. Bu dağıtımlar, Klan lisanslarını ve Wildcard tanklarını dağıttıktan sonra gerçekleştirilecektir.

Hâlihazırda sahibi olduğunuz bir tank için lisans elde ederseniz, aşağıda yer alan altın kadar telafi kazanacaksınız:

FCM 50 t - 11.900

T23E3 - 7.000

"Safari" Operasyonu madalyaları

Madalya Resim Elde Etmek İçin Gereken Şartlar
Arabulucu   Safari Operasyonu etkinliği sırasında Dünya Haritasında 5 ya da daha fazla savaşa katılmış oyunculara verilir.
Taktik Ustası I. Sınıf   Safari Operasyonundaki savaşlarının %80'inden daha fazlasını kazanan ve en az 20 savaşa katılmış olan oyunculara verilir.
Taktik Ustası II. Sınıf   Safari Operasyonundaki savaşlarının %70'inden daha fazlasını kazanan ve en az 20 savaşa katılmış olan oyunculara verilir.
Taktik Ustası III. Sınıf   Safari Operasyonundaki savaşlarının %60'ından daha fazlasını kazanan ve en az 20 savaşa katılmış olan oyunculara verilir.
Taktik Ustası IV. Sınıf   Safari Operasyonundaki savaşlarının %50'sinden daha fazlasını kazanan ve en az 20 savaşa katılmış olan oyunculara verilir.
Büyük Oyun Avcısı I. Sınıf   Safari Operasyonu etkinliğinde 1. sırayı almış olan Klanın oyuncularına verilir.
Büyük Oyun Avcısı II. Sınıf   Safari Operasyonu etkinliğinde 2. sırayı almış olan Klanın oyuncularına verilir.
Büyük Oyun Avcısı III. Sınıf   Safari Operasyonu etkinliğinde 3. sırayı almış olan Klanın oyuncularına verilir.

 Cepheye Koşun!

Discord'da Tartış

Kapat