docs

Sürüm güncellendi 20 Mart 2012

ÖNEMLİ! LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN! OYUNLARIMIZI VEYA HİZMETLERİMİZİ YÜKLEYEREK, KOPYALAYARAK YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK İŞBU SÖZLEŞME VE GİZLİLİK POLİTİKASINA TABİ TUTULMAYI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN KAYIT İŞLEMİNE DEVAM ETMEDEN SİTEMİZDEN ÇIKIN VE WEB SİTELERİMİZ, OYUNLARIMIZ VEYA HİZMETLERİMİZE ERİŞMEYİN.

Bu yazılım programı ve Wargaming.Net LLP tarafından size çevrimiçi olarak aktarılan tüm dosyalar, yazılım programına "yama" yapılması, programın güncellenmesi veya başka bir şekilde değiştirilmesi için size sağlanan dosyalar ile basılı materyaller ve diğer çevrimiçi ya da elektronik dokümantasyon ("Kılavuz") ve bu yazılım ile Kılavuzun tüm kopyaları ve bunlardan türetilen tüm çalışmalar (toplu olarak aşağıda tanımlanan "Oyun İstemcisi" ve "Oyun") Wargaming.net ya da lisans verenlerinin (toplu olarak "WN" şeklinde anılmaktadır) telif hakkı ile korunan eseridir. Oyunun tüm kullanım şekilleri, işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi", "Sözleşme") tarafından yönetilmektedir ve ilgili çevrimiçi hizmetin kullanımının tabi olduğu şart ve koşullar şu adreste bulunmaktadır: http://worldoftanks.eu/terms_of_service. Oyun, yalnızca yetkili son kullanıcılar tarafından, işbu Lisans Sözleşmesi çerçevesinde kullanılmak üzere dağıtılmaktadır. Oyunun Lisans Sözleşmesi koşullarında açıkça izin verilmemiş olan herhangi bir şekilde kullanılması, yeniden üretilmesi, değiştirilmesi ya da dağıtılması kesinlikle yasaktır.

1. Sınırlı Kullanım Lisansı Verilmesi

İşbu Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz halinde, Oyun oynama amacıyla bir Hesap oluşturup, bu hesaptan giriş yaparak Oyun İstemcisini bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sözleşmenize tabi olmak şartıyla ve işbu Lisans Sözleşmesine uymanız halinde, WN, size, (a) Oyun İstemcisini tarafınıza ait veya kontrolünüz altında bulunan bir ya da daha fazla bilgisayara indirmeniz ve (b) Oyun İstemcisini Hizmet ile birlikte ticari olmayan şekilde eğlence amaçlı olarak kullanmanız için sınırlı ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir ve işbu Sözleşme ile siz bu lisansı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Oyun İstemcisinin her tür kullanımı, işbu Lisans Sözleşmesine ve Hizmet Koşulları sözleşmesine ("Hizmet Koşulları") tabidir ve Kullanıcı Hesabınızı, (bundan sonra "Hesap" olarak anılacaktır) Oyunu oynamak için kullanmaya başlamadan önce bu iki sözleşmeyi de kabul etmeniz gerekmektedir.

2. Ek Lisans Sınırlamaları

Size Bölüm 1'de verilmiş olan lisans, Bölüm 1 ve 2'de belirtilen sınırlamalara (toplu olarak "Lisans Sınırlamaları") tabidir. Oyunun, Lisans Sınırlamaları ihlal edilecek şekilde kullanılması, WN'nin Oyun üzerinde sahip olduğu telif haklarının ihlal edilmesi olarak görülecektir. Hiçbir koşul altında, aşağıdaki eylemlerde bulunmayacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz:

A. Oyunun tamamen ya da kısmen kopyalanması, fotokopisinin çekilmesi, çoğaltılması, oyun üzerinde ters mühendislik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, oyun kaynak kodlarının elde edilmesi, oyunun değiştirilmesi, kaynak kodunun oluşturulması, kaynak koda dönüştürülmesi ya da Oyun türevlerinin oluşturulması, bununla birlikte, arşiv amaçlı olarak, Oyun İstemcisi ve Kılavuzlarının bir (1) kopyasını çıkartabilirsiniz);

B. Hileler, otomasyon yazılımları (botlar), modlar ya da World of Tanks deneyimini değiştirmek üzere tasarlanmış diğer yetkisiz üçüncü taraf yazılımlarının kullanılması;

C. Sınırlama olmaksızın Oyun İstemcisi de dahil olmak üzere, Oyun ya da oyunun herhangi bir kısmının, yine sınırlama olmaksızın (a) internet kafe, bilgisayar oyunu merkezi ya da herhangi bir alanda WN'nin açık yazılı izni olmadan kullanılması, (b) oyun içinde kullanılan para biriminin, eşyalar ya da kaynakların Oyun dışı bir şekilde satılma amaçlı olarak toplanması, (c) Oyun dışı bir ödeme yapılması karşılığında oyun içi hizmet sunulması (örneğin, seviye atlatma) dahil olmak üzere herhangi bir ticari amaç için kullanılması;

D. Oyundaki bir karakter ya da oyun ortamı ile ilgili bilgi saklamak için kullanılan RAM alanlarını okumaya yarayan yazılımlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Oyunu önleyen, engelleyen veya Oyundan ya da Oyun/Hizmet aracılığı ile başka şekillerde bilgi toplayan diğer izinsiz üçüncü kişi yazılımlarının kullanılması (ancak, WN, tamamen kendi taksirinde olmak üzere bazı üçüncü kişi kullanıcı ara yüzlerinin kullanılmasına izin verebilir); 

E. WN tarafından açıkça belirtilmemiş bir şekilde, Oyun İstemcisinin bir parçası olan dosyaların değiştirilmesi ya da bu dosyaların değişmesine neden olacak bir eylemde bulunulması;

F. Oyun için eşleme hizmeti barındırılması, sağlanması ya da geliştirilmesi veya sınırlama olmaksızın, internet, ağ oyunu ya da içerik yığını ağları üzerinde izinsiz oyun oynamak da dahil olmak üzere, WN tarafından kullanılan iletişim protokollerinin herhangi bir amaçla, herhangi bir şekilde engellenmesi, benzerinin geliştirilmesi ya da bu protokollerin yeniden yönlendirilmesi;

G. Sınırlama olmaksızın (a) Hizmeti taklit eden ya da taklit etmeye çalışan bir izinsiz hizmete yönlendirilen bağlantılar ve (b) WN tarafından açıkça izin verilmemiş program ya da araçlara yönlendirilen bağlantılar da dahil olmak üzere, Oyun ya da Hizmete yönlendirilen izinsiz bağlantı sağlanması, oluşturulması ya da bu bağlantıların korunması;

H. Oyunun satılması, bu kişilere oyunla ilgili teminat hakkı sunulması ya da üçüncü kişilere, burada açıkça belirtilen durumlar dışında, oyunun yeniden üretilmiş halinin aktarılması ya da Oyunun başkalarına kiralanması ya da lisanslanması.

3. Kullanım Koşulları

Hizmete erişmek ve Oyunu oynamak için Kullanım Koşulları'nı kabul etmeniz gerekmektedir. Hizmet Koşulları sözleşmesi, oyunu tüm yönleri ile kapsamaktadır. Aşağıdaki web sitesini ziyaret ederek Kullanım Koşullarını inceleyebilirsiniz: http://worldoftanks.eu/terms_of_service. Kullanım Koşullarını kabul etmemeniz halinde, Oyunu oynamak için bir Hesap açamazsınız.

4. Mülkiyet Hakları, Telif Hakları ve Ticari Markalar

A. Oyunda bulunan ve oyuna dair tüm unvanlar, mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları ile bunların tüm kopyalarının (sınırlama olmaksızın, tüm unvanlar, bilgisayar kodları, temalar, nesneler, karakterler, karakter adları, hikayeler, diyaloglar, sloganlar, konumlar, kavramlar, sanat çalışmaları, karakter envanterleri, yapısal ya da görünüme ait tasarımlar, animasyonlar, sesler, müzikal kompozisyonlar ve kayıtlar, işitsel ve görsel efektler, hikaye konuları, karakter benzerlikleri, çalışma yöntemleri, ahlaki haklar ve ilgili tüm dokümantasyon) mülkiyeti ya da patenti WN'ye aittir. Oyun İstemcisi, Dünya'da bulunan tüm ülkelerde geçerli telif hakkı kanunları, uluslararası telif hakkı anlaşma ve sözleşmeleri ile diğer kanunlar tarafından korunmaktadır. Tüm hakları ileri sürülmüş ve saklı tutulmuştur. Oyun, patenti üçüncü kişilere ait olan materyaller içerebilir ve bu materyallerin patent sahipleri, işbu Lisans Sözleşmesinin ihlal edilmesi halinde bu haklar ile ilgili yaptırım uygulayabilir. Tüm ticari markaların mülkiyeti, ilgili sahiplerine aittir.

B. Wargaming.net ile WN’nin kurumsal logosu, İngiltere'de ve diğer ülkelerde WN'nin tescilli ticari markasıdır ve bu markalar ile ilgili tüm haklar, unvanlar ve faydalar, işbu Sözleşme çerçevesinde WN tarafından açıkça saklı tutulmaktadır. WN oyunlarında bulunan ya da Web sitesinde görüntülenen diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler ve logoların mülkiyeti, ilgili sahiplerine aittir. Sınırlama olmaksızın, belgeler, Hizmetler, site tasarımı, metinler, grafikler, logolar, resimler ve simgeler ile bunların düzenlenme şekli dahil olmak üzere, oyun ve tüm materyalleri ile oyunlarda saklanan ya da görüntülenen ve/veya Web sitesinde başka bir şekilde yer alan bilgi ve verilerin mülkiyeti tamamen WN'ye aittir ve telif hakkı ile korunmaktadır 1998-2013 Wargaming.net. Size işbu koşullar çerçevesinde açıkça tanınmamış olan tüm haklar, WN tarafından açık bir şekilde saklı tutulmaktadır. İlgili kanunlar tarafından aksi belirtilmediği sürece, ilgili telif hakkı sahibi ya da (varsa) alt-lisans vereninin yazılı izni olmadan, oyunlar, Web sitesi ve/veya hiçbir materyalin (ya da bunların bir kısmı veya türevlerinin) doğrudan ya da dolaylı olarak yeniden üretilmesi, dağıtılması, değiştirilmesi, yeniden aktarılması, yayınlanması, başka bir şekilde kullanılması ya da suistimal edilmesi kesinlikle yasaktır.

5. İzleme İzni

WN tarafından sunulan ve/veya sağlanan herhangi bir oyunu oynadığınızda ya da Web sitelerindeki iletişim özelliklerinden herhangi birini kullandığınızda, IP adresiniz (yukarıdakilere erişmek için kullandığınız İnternet protokol adresi) kayıtlarımızda saklanabilir. Oyunlarda güncelleme olduğunda ya da "yama" çıktığında, yama süreci çerçevesinde, oyun dosyalarının en güncel haline sahip olup olmadığınızın belirlenmesi adına bilgisayarınız kontrol edilebilir; herhangi bir oyun içerisinde ya da oyunlarımızdaki iletişim özelliği aracılığı ile başka birisiyle iletişim kurduğunuzda (örn. canlı sohbet, hızlı mesaj hizmetleri ve benzerleri), bu görüşme "özel" bile olsa, bu görüşmelerin sunucularımızdan geçtiğini, tarafımızdan izlenebileceğini, bu görüşmeler ile ilgili herhangi bir gizlilik beklentinizin olmaması gerektiğini ve dolayısıyla aldığınız ve gönderdiğiniz yazışmaların izlenmesine izin verdiğinizi kabul etmiş bulunuyorsunuz. WN Gizlilik Politikasına şu adresten erişebilirsiniz: http://worldoftanks.eu/privacy_policy.

6. Fesih

İşbu Lisans Sözleşmesi feshedilene kadar geçerli olacaktır. (i) Oyunun sahip olduğunuz ya da kontrolünüzde bulunan tüm kopyalarını kalıcı bir şekilde imha ederek, ya da (ii) Oyun İstemcisini sabit diskinizden kaldırarak, dilediğiniz zaman işbu Lisans Sözleşmesini sonlandırabilirsiniz. WN, işbu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle ya da bir nedene ihtiyaç duymaksızın dilediği zaman sonlandırabilir. Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, burada tanınmış olan tüm haklar derhal son bulacaktır ve Oyunun sahip olduğunuz ya da kontrolünüzde bulunan tüm kopyalarını kalıcı bir şekilde imha etmeniz ve Oyun İstemcisini sabit diskinizden kaldırmanız gerekecektir.

7. Yamalar ve Güncellemeler

WN, kullanıcının Oyunu oynamaya devam edebilmesi için yüklemesi gereken Oyun yamaları, güncellemeleri ya da değişiklikleri sunabilir ya da bunları uygulayabilir. WN, sınırlama olmaksızın, kullanıcının bilgisayarında bulunan Oyun İstemcisini güncellemek de dahil olmak üzere, Oyunu, kullanıcının haberi olmadan uzaktan güncelleyebilir ve işbu Sözleşme çerçevesinde WN'ye bu yama, güncelleme ve değişikliklerin uygulanması için izin vermiş bulunuyorsunuz.

8. Çevrimiçi Hizmetlerin Süresi

Bu Oyun, WN tarafından sağlanan Hizmet aracılığı ile, İnternet üzerinden oynanması gereken çevrimiçi bir oyundur. Hizmetin, WN tarafından, kendi takdirinde sunulduğunu ve işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde hizmetin WN tarafından sonlandırılabileceğini ya da başka bir şekilde durdurulabileceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz.

9. Oyuna Katılım

Oyuna katılımınız aşağıdaki şart ve koşullara tabidir:

A. Kayıt

World of Tanks MMO Oyununun bir parçası olmak isteyen katılımcılar ("Oyuncular") en az 13 yaşında olmalıdır. Oyuncular, ortak sohbet ve savaş alanı sohbetinde sergiledikleri davranışlardan tamamen kendileri sorumludur. Oyuncular, Hesaplarını başkalarının erişmesine karşı korumaktan sorumludur. Tahmin etmesi zor bir parola seçmeniz ve bu parolayı, site sahipleri ya da yöneticilerinin görebildiği başka sitelerde kullanmamanız önerilir. Kullanıcıların, Hesaplarını ya da siteye eriştikleri bilgisayarları kesinlikle başkaları ile paylaşmamaları önerilir. Hesap bilgilerinizin kaybolması ya da başkasının eline geçmesi durumunda derhal WN yönetimini (bundan sonra "Yönetim" olarak anılacaktır) durumdan haberdar etmelisiniz.
Kayıt işlemi ile ilgili hataları lütfen WN Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bildirin.

B. Hesabın Dondurulması

Bu kuralların ihlali halinde, aşağıdaki yaptırımlar uygulanabilir:

 1. Ortak sohbet ile savaş alanı sohbeti erişimin geçici olarak durdurulması 
 2. Ortak sohbet ile savaş alanı sohbeti erişimin sürekli olarak durdurulması
 3. Hesabın geçici olarak dondurulması 
 4. Hesabın sürekli olarak dondurulması
 5. Hesabın kapatılması
 6. Hesap adının değiştirilmeye zorlanması

C. Yasaklanan Kullanım Şekilleri

Oyuna katılarak, her ne koşulda olursa olsun, bunlar ile ilgili tüm kurallara uymayı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Başka bir kullanıcının Hesabınızı kullanmasına izin vermeniz halinde, bu kullanımdan doğabilecek tüm sonuçlardan (Hesabınızın sonlandırılması dahil) kişisel olarak siz sorumlu olacaksınız ve herhangi bir para iadesi isteme hakkınız bulunmayacaktır.

Oyunu, WN ortak sohbeti ya da savaş alanı sohbeti, ilan panoları, yazışma birimleri ya da diğer iletişim özelliklerini kullanırken aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeyeceğinizi kabul etmiş bulunuyorsunuz:

 1. Yanlış anlaşılmaya neden olabilecek ya da WN veya ortaklarına karşı gelebilecek, örgütler ile ilişkili ve/veya Nazi sembolleri içeren, oyuncunun ikamet ettiği ülkenin kanunlarını veya uluslararası kanunları ihlal eden rumuz ve/veya topluluk isimleri kaydetmek ya da Nazi sembolleri, işaretleri, kısaltmaları (SS) ya da bunları andıran ifadeler (55) kullanmak;
 2. Oyun ya da diğer WN birimleri yetkilisi, çalışanı ya da temsilcisi (ya da WN'nin iştirakleri, lisans verenleri ya da lisans sahiplerinin yetkilileri, çalışanları, temsilcileri), forum liderleri ve sahipleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir kişi ya da kurum gibi davranılması ya da bir kişi ya da kurumla olan ilişkiniz ile ilgili yalan beyanda bulunulması veya bu ilişkinin başka bir şekilde yanlış olarak ifade edilmesi;
 3. Yasadışı, zararlı, kaba, tehditkar, saldırgan, rahatsız edici, haksız, alçaltıcı, terbiyesiz, müstehcen, iftira niteliği taşıyan ya da başka bir kişinin gizlilik hakkına ya da ününe zarar verebilecek, nefret dolu, ırk, etnik ya da benzer konularda tartışmaya açık kullanıcı içeriğinin aktarılması ya da bu tür içeriğin aktarımını kolaylaştıracak eylemlerde bulunulması; 
 4. WN iletişim özelliği aracılığı ile siz ya da başkalarının kişisel bilgilerini açığa çıkaran kullanıcı içeriği aktarımında bulunulması; 
 5. Herhangi bir içeriğin, Size ait olmayan ya da kullanımı için ilgili kişi ya da kurumdan açık bir yazılı izin almadığınız bir e-posta adresine, yazışma aracı adresine aktarılması ya da bu tür içeriğin aktarımını kolaylaştıracak eylemlerde bulunulması;
 6. WN çalışanlarının karalanması ya da kandırılmasına yönelik eylemler. WN çalışanları mümkün olduğunca tarafsız ve önyargısız olmak durumundadır. WN çalışanlarının performansı ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bir e-posta göndererek sorunun incelemeye alınmasını sağlayabilirsiniz. WN Çalışanlarına açık bir şekilde rahatsızlık vermek, bilgi saklamak ya da WN Çalışanlarını açık bir şekilde kandırmak, çalışanların sözleri, eylemleri ve kararları ile çakışmak, duruma bağlı olarak birçok çeşitli cezaya tabi olabilir. Bu kategorideki suçlar, ceza verilmeden önce detaylı olarak incelenmektedir;
 7. Talep edilmediği halde reklam, tanıtıcı materyal ya da başka teşvik şekillerinin aktarılması. Reklam yapmaya, oyun içi iletişim birimlerinden devamlı olarak web sitesi bağlantıları yayınlamak dahildir, ancak reklam eylemleri bununla sınırlı değildir. WN ile bir ilgisi bulunmayan sitelere, resimlere ve/veya videolara, işletmelere, kurumlara ve web sitelerine bağlantı yönlendirmek de reklam yapmak olarak görülebilir ve bu eylemler yasaklanmıştır. Diğer savaş oyunları ile ilgili tartışmalar yürütülebilir, ancak WN'ye ait olmayan oyunların reklamının yapılması halinde hoşgörü gösterilmeyecektir;
 8. Hile ve korsanlık eylemleri. Oyuncunun elde ettiği sonuçlardan ortaya çıkardığımız hile ve korsanlık eylemlerine tolerans gösterilmeyecektir. Gelecekte referans olarak kullanılması ve soruşturmalara destek teşkil etmesi amacıyla, mevcut IP adresi de dahil olmak üzere, korsanın tüm bilgileri kaydedilecektir. Oyunu kullanarak, Web sitesine ya da Oyuna zarar verme olasılığı bulunan herhangi bir korsanlık aracı kullanıldığını fark etmeniz halinde, durumu WN çalışanlarına bildirmeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz.
 9. Virüs, virüslü veri, trojan, bot, tuş vuruşu, solucan, saatli bomba, iptal botu ya da herhangi bir sistem, veri ya da kişisel bilgiye zarar verme, bunlara zararlı bir şekilde müdahale etme veya gizli bir şekilde bu bilgileri durdurma ya da engelleme amacı güden veya gerçekten zarar veren, zararlı şekilde müdahale eden veya gizli bir şekilde bu bilgileri durduran ya da engelleyen diğer bilgisayar programlama düzenlerinin aktarılması ya da bu içeriklerin aktarımını kolaylaştıracak eylemlerde bulunulması;
 10. WN iletişim özelliklerini, kaynakların diğer kullanıcılar tarafından kullanılmasını engelleyecek şekilde kullanmak (örn. fazla bağırmak (büyük harfle yazmak), baskın (aynı metnin sürekli gönderilmesi) ya da fazla büyük resimlerin eklenmesi, istenmeyen ileti göndermek veya gereksiz saldırılar düzenlemek); 
 11. Anlaşmazlığa neden olabilecek toplumsal, dini, politik konuları tartışmanın yanı sıra dini ve politik figürleri olumsuz gösterecek davranışlarda bulunmak. 
 12. Uluslararası kanunlar ya da oyuncunun ülkesindeki kanunları ihlal edebilecek nitelikte olan ve anlaşmazlığa neden olabilecek konular ile eylemlerin tartışılması;
 13. WN'nin kullanıcıların değiştirmesine açıkça izin vermediği dosyalarda değişiklik yapılması. Herhangi bir kişi ya da kurumun haklarına tabi materyalin, bu hakların sahibinin açık ve yazılı izni olmadan kullanılması yasaktır ve Hesabın sonlandırılması
  ve olası hapis ve/veya para cezası ile sonuçlandırılacaktır.
 14. Tasarım hataları, belgelendirilmemiş özellikler ve/veya diğer hataları suistimal ederek, başka türlü bir şekilde mevcut olmayacak içeriğe erişim sağlanması ya da bu şekilde rakipler arasında avantaj elde edilmesi; 
 15. Ters mühendislik, Oyun ya da diğer hizmetlerin kaynak koda dönüştürülmesi ya da kaynak kodların elde edilmesi.
 16. Hesap ya da Hesap bilgilerinin satılması, satın alınması, hediye olarak verilmesi ya da takas edilmesi. Bu tür eylemler kesinlikle yasaktır ve Hesap sahibi ile şirket arasındaki Sözleşmenin feshedilmesi ile sonuçlanabilir (tamamen Yönetimin takdirinde olmak üzere). Ayrıca, çakışma oluşturan tüm durumların tümü (yukarıdakiler dahil) Yönetim tarafından incelenir ve verilen kararlar nihai ve geri dönülemez niteliktedir (Hesabı sahibine iade etme, Hesabı sonlandırma, tazminat ve nitel ya da nicel seçenekler vs. 
  dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın).

D. İhlallerin Bildirilmesi

Yukarıdaki şart ve koşulların herhangi bir şekilde ihlal edildiğine şahit olmanız halinde, lütfen durumu Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bildirin. Ekte ekran resmi ve/veya video da göndermeniz bizi memnun edecektir.

10. Garanti Reddi

Oyunlara erişiminiz ve oyunları kullanımınız ile ilgili risk ve masraflar tamamen size aittir. Lütfen, materyallerin ve üçüncü kişilerin sağladığı içeriğin, bütün halinde veya kısmen WN tarafından veya onun adına doğrulanmadığını ya da onaylanmadığını ve buna uygun olarak işitsel ve görsel içerik ile ilgili bilgilerin tutarsızlıklar ya da imla hataları gibi hatalar içerebileceğini unutmayın. WN, Oyun, materyaller, üçüncü kişilerin sağladığı içerik ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki diğer unsurlar ile ilgili olarak, materyaller ya da Web sitesinin bir parçası olarak görüntülenen ya da Web sitesinin bir parçası olan üçüncü kişi içeriğinin güncelliği veya tutarlılığı ile ilgili beyanlar ve teminatlar da dahil olmak üzere herhangi bir beyan ya da teminatta bulunmamaktadır. WN'nin, Oyun, materyaller ve/veya üçüncü kişi içeriği ile ilgili hata veya yanlışlar üzerinde, bu hata ve yanlışlar ister WN kaynaklı, ister lisans veren kaynaklı, ister üçüncü kişi destekçi kaynaklı, ister de başka kaynaklardan geliyor olsun, herhangi bir mesuliyeti ya da sorumluluğu bulunmamaktadır.

WN'NİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAĞLAYICILARI YA DA OYUNDA BULUNAN HERHANGİ BİR İÇERİK YA DA HİZMETİN OLUŞTURULMASI, ÜRETİLMESİ YA DA DAĞITILMASI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KİŞİ YA DA KURUM VEYA BU KURUMLARIN İLGİLİ YÖNETİCİLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ (TOPLU OLARAK "WN" TARAFLARI), OYUNUN KESİLMEDEN YA DA HATA VERMEDEN OYNANABİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN, HERHANGİ BİR TEMİNATTA BULUNMAMAKTADIR VE TÜM WN İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN, OYUNUN KULLANILMASINDAN DOĞABİLECEK SONUÇLAR, OYUN İLE SUNULAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN, HİZMETİN YA DA ÜRÜNÜN GÜVENİLİRLİĞİ, KALİTESİ YA DA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ BİR TEMİNAT DA MEVCUT DEĞİLDİR.

İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÇERÇEVEDE, OYUN VE OYUNDA BULUNAN TÜM BİLGİLER, İÇERİK VE HİZMETLER, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR TEMİNATTA BULUNULMADAN, "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. WN TARAFLARI, UNVAN, İHLALDE BULUNMAMA TEMİNATLARI YA DA SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ZIMNİ TEMİNATLARDAN AÇIK BİR ŞEKİLDE FERAGAT ETMEKTEDİR, FERAGAT EDİLEN BU HAKLARA, İŞBU SÖZLEŞMENİN UYGULANABİLİR OLDUĞU KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE MUAFİYET HAKKI, SINIRLAMA YA DA DEĞİŞTİRME SUNULMAYAN TEMİNATLAR DAHİLDİR. OYUNUN KULLANILMASI İLE İLGİLİ RİSK TAMAMEN SİZE AİTTİR.

11. Sorumluluğun Sınırlandırılması

 1. WN, ORTAKLARI, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA İŞTİRAKLERİ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, VERİ KAYBI, İYİ NİYET KAYBI, İŞ DURMASI, BİLGİSAYAR HATASI YA DA ARIZASI İLE DİĞER TÜM HASAR VE KAYIPLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, OYUNDAN VE OYUN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP YA DA HASAR DURUMUNDA SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR. AYRICA, WN, ORTAKLARI, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA İŞTİRAKLERİ, OYUN VE/VEYA HİZMET TARAFINDAN SAKLANAN OYUNCU KARAKTERLERİ, SANAL ÜRÜNLER VEYA PARALAR, HESAPLAR, İSTATİSTİKLER, KULLANICI DERECELERİ YA DA PROFİL BİLGİLERİNDE OLUŞABİLECEK HASAR VE KAYIPLAR KONUSUNDA DA SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR. WN, ISP KESİNTİLERİ, YAZILIM YA DA DONANIM HATALARI YA DA VERİ KAYBI VEYA HİZMET KESİNTİSİ İLE SONUÇLANABİLECEK HİÇBİR KESİNTİDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. WN, HERHANGİ BİR DOLAYLI, KAZAİ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA SONUÇLARA BAĞLI HASARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. 
 2. WN TARAFLARI YA DA DESTEKÇİLERİ, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, YETKİLİ WN ÇALIŞANLARININ RESMİ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETTİĞİ DURUMLAR DIŞINDAKİ TÜM WN İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, WEB SİTESİNDE BULUNAN , HİÇBİR İFADE, ÖNERİ YA DA GÖRÜŞÜN DOĞRULUĞU YA DA GÜVENİLİRLİĞİ VEYA YİNE SİTEDE BULUNAN SALDIRGAN, ALÇALTICI, MÜSTEHCEN YA DA YASADIŞI GÖNDERİMLER İLE İLGİLİ SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, WN, HERHANGİ BİR WN ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAĞLAYICISI YA DA WEB SİTESİNDE BULUNAN İÇERİK YA DA HİZMETLERİN OLUŞTURULMASI, ÜRETİLMESİ YA DA DAĞITILMASI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KURUM YA DA KİŞİ VEYA BUNLARIN HERHANGİ BİR YÖNETİCİSİ, YETKİLİSİ, ÇALIŞANI YA DA TEMSİLCİSİ, WEB SİTESİNDE BULUNAN YA DA WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE ELDE EDİLEN BİLGİLERE GÜVENİLMESİNDEN DOĞAN ZARAR VE KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ, BUNLARA TÜM WN İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNDEN EDİNİLEN BİLGİLER DAHİLDİR. SINIRLAMA OLMAKSIZIN TÜM WN İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNDEN EDİNİLEN BİLGİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE EDİNDİĞİNİZ BİLGİ, GÖRÜŞ, ÖNERİ VE DİĞER İÇERİĞİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VE KULLANIŞLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. LÜTFEN, UYGUN DURUMLARDA, BELİRLİ BİLGİ, GÖRÜŞ, ÖNERİ YA DA İÇERİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN PROFESYONEL KİŞİLERİN YARDIMINI İSTEYİN.

12. Hakkaniyete Uygun Çareler

İşbu Lisans Sözleşmesi'nin şartlarının uygulanmaması halinde, WN'nin onarılamaz şekilde hasar göreceğini ve bu nedenle WN'nin işbu Lisans Sözleşmesinin ihlali ile ilgili olarak herhangi bir bağlayıcı unsur ya da diğer zarar kanıtlarını sunmaksızın, hakkaniyete uygun çareler ile diğer çözümler üzerinde hak sahibi olduğunu kabul etmiş bulunmaktasınız. Herhangi bir tarafın, işbu Lisans Sözleşmesi çerçevesinde yasal işlemlere başvurması halinde, davayı kazanan taraf, avukat ücretleri ve yasal işlemler nedeniyle yapmış olduğu diğer masrafları karşı taraftan alma yetkisine sahip olacaktır.

13. Değişiklikler

WN, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Oyun İstemcisinin yükseltilmesi halinde, önceden bildirimde bulunarak işbu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir koşul ya da şartını aşağıdaki şekilde değiştirme, düzeltme ve bunlara ekleme ya da çıkartma yapma hakkını saklı tutmaktadır; WN işbu Lisans Sözleşmesinin revize edilmiş halini World of Tanks web sitesinde yayınlayacak ve yine kendi takdirinde olmak üzere başka bildirimlerde bulunmayı da seçebilecektir. İşbu Lisans Sözleşmesinde yapılan değişikliklerin tarafınızdan kabul edilebilir olmaması ve bu değişikliklerin işbu Lisans Sözleşmesine uyamamanızla sonuçlanacak olması halinde, işbu Sözleşmeyi Bölüm 6'ya uygun olarak feshedebilirsiniz. İşbu Sözleşmede yapılan değişikliklerden sonra, WN güncellemeleri ile Oyun değişikliklerinin kurulumunu gerçekleştirmeniz ya da bunları kullanmanız veya Oyunu oynamaya devam etmeniz halinde, bu değişikliklerin tümünü kabul etmiş sayılacaksınız. WN, dilediği zaman Oyunun herhangi bir kısmını değiştirebilir, düzeltebilir, durdurabilir ya da sonlandırabilir. WN, ayrıca, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ya da yükümlülük sahibi olmaksızın belirli özelliklere sınırlamalar getirebilir ve belirli kısımlara erişiminizi kısıtlayabilir. Oyunun herhangi bir özelliği ya da içeriğinden parasal ya da başka türlü bir çıkar elde edemezsiniz.

14. Anlaşmazlıkların Çözülmesi ve Geçerli Kanunlar

A. Resmi Olmayan Görüşmeler 

İşbu Lisans Sözleşmesi ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığın, çatışmanın ya da şikayetin ("Anlaşmazlık") çözülmesi ve kontrol altında tutulması için, herhangi bir arabuluculuk ya da mahkeme işleminden en az 30 gün önce (aşağıda açıkça belirtilen Anlaşmazlıklar hariç) siz ve WN bu Anlaşmazlığı görüşme yoluyla çözmeyi denemelisiniz. Bu resmi olmayan görüşmeler, bir kişinin diğerine yazılı bildirimde bulunmasıyla başlar. WN, bu bildirimi sizin fatura adresinize gönderecek ve sağladığınız e-posta adresine de bu bildirimin bir kopyasını yollayacaktır. Siz bildirimlerinizi şu adrese yapmalı: Wargaming.net LLP, Office 415, 60 Cannon Street, London, EC4N 6NP, UK ve bildirimin bir kopyasını da Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne göndermelisiniz.

B. Bağlayıcı Arabuluculuk 

Siz ve WN'nin Anlaşmazlığı resmi olmayan yollardan çözememesi halinde, siz ya da WN, bu Anlaşmazlığın (aşağıda açıkça belirtilen Anlaşmazlıklar hariç) nihai ve açık bir şekilde bağlayıcı bir arabuluculuk süreci ile çözülmeye çalışılmasını deneyebilirsiniz. Arabuluculuk için bir tarafın yaptığı seçimler, diğerinin üzerinde nihai ve bağlayıcı bir etkiye sahip olacaktır. BU HÜKMÜN İŞE YARAMAMASI HALİNDE, DAVA AÇMA VE JÜRİ KARŞISINA ÇIKMA HAKKINA SAHİP OLACAĞINIZI UNUTMAYIN. Arabuluculuk işlemi, İngiltere Mahkemeleri'nde başlatılmalı ve bu mahkemelerin yargı yetkisi çerçevesinde yürütülmelidir. Arabuluculuk işlemi yüz yüze, belge gönderimi ile, telefonda ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Arabulucu, yazılı bir karar verecektir, ancak tarafların talep etmemesi halinde nedenlerini sıralayan bir beyanda bulunmak zorunda değildir. Arabulucu, ilgili kanunlara uygun hareket etmelidir, bu konuda başarısız olması halinde, sonuçlar etkilenmiş sayılacaktır. İşbu Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, siz ya da WN, arabuluculuk işleminin uygulanması için mahkemeye başvurabilir, mevcut arabuluculuk işleminin devamını talep edebilir ya da arabulucunun kararını onaylayabilir, değiştirilmesi talebinde bulunabilir, yok sayabilir ya da bu konuda yorumda bulunabilirsiniz.

C. Sınırlamalar 

Siz ve WN, arabuluculuk işleminin WN ve siz arasında bireysel olarak yaşanan Anlaşmazlık ile sınırlı tutulması gerektiğini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Yasaların izin verdiği çerçevede, (1) arabuluculuk işlemleri birleştirilemez (2) herhangi bir Anlaşmazlığın, grup davası sürecini kolaylaştırmak adına, grup davası niteliğinde arabuluculuk işlemine tabi olmasına dair bir hak ya da yetki bulunmamaktadır ve (3) herhangi bir Anlaşmazlığın, genel olarak halkın ya da başka kişilerin adına sözde temsil yetkisi çerçevesinde sunulmasına dair bir hak ya da yetki bulunmamaktadır.

D. Resmi Olmayan Görüşmeler ve Arabuluculuk İşlemlerine dair Özel Durumlar 

Siz ve WN, aşağıdaki Anlaşmazlıkların resmi olmayan görüşmeler ve bağlayıcı arabuluculuk ile ilgili olarak yukarıda sunulmuş olan hükümlere tabi olmadığını kabul etmiş bulunuyorsunuz: (1) sizin ya da WN'nin fikri mülkiyet hakları ile ilgili yaptırımları, bu hakların korunması ve geçerliliğinin saptanması ile ilgili Anlaşmazlıklar; (2) hırsızlık, korsanlık, mahremiyet ihlali ya da izinsiz kullanım suçlamaları ile ilgili ya da bunlardan doğan Anlaşmazlıklar; ve (3) ihtiyati tedbir alınmasına dair talepler.

15. Diğer

İşbu Lisans Sözleşmesi, taraflar arasında, burada bulunan konular ile ilgili tüm hususları kapsamaktadır ve önceden gerçekleştirilmiş sözlü ya da yazılı diğer anlaşmaları geçersiz kılmaktadır, ancak işbu Sözleşme, Hizmet Koşullarını geçersiz kılmaz ve Hizmet Koşulları ile birlikte var olabilir. İşbu Sözleşme hükümlerinin, Hizmet Koşulları ile çakışma içinde olması halinde, Hizmet Koşullarının çakışan hükümleri geçerli olacaktır. Bölüm 4(A), 5, 9-11, 13 ve 14 kapsamında bulunan hükümler, işbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesinden sonra bile geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olması halinde, bahsi geçen hüküm Sözleşmeden çıkartılacak ve Sözleşmenin geri kalanı tamamen yürürlükte kalmaya devam edecektir.

DİKKAT! Son Kullanıcı Sözleşmesinin bu Türkçe versiyonu yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, sadece World of Tanks’ın Türk oyuncuları için bir örnek teşkil etmek ve tamamen kolaylık sağlamak amacıyla yayınlanmıştır. Yasal olarak uygulanabilir Son Kullanıcı Sözleşmesi için lütfen takip eden adresi ziyaret ediniz. http://worldoftanks.eu/user_agreement

Yukarıdaki Lisans Sözleşmesini okudum, anladım ve "Kabul Et" düğmesine basarak ya da Oyun İstemcisini yükleyerek, işbu Lisans Sözleşmesi şart ve koşullarına tabi olmayı kabul ediyorum.

Kapat