Tazminat Politikası

Klan fonksiyonları ve Dünya Haritası’ndaki teknik sorunlar için ödenecek tazminat kuralları:

1. Bu kurallar “Klan Savaşları”na katılan tüm oyuncularımıza tutarlı ve kaliteli bir hizmet sağlayabilmek için geliştirilmiştir.

2. Oyuncular; klan fonksiyonları, Dünya Haritası fonksiyonları veya World of Tanks oyun sunucularında meydana gelebilecek teknik sorunlarda tazminat alma hakkına sahip olabilirler.

3. Bu tür bir tazminat toplu veya oyuncu bazında olabilir.

3.1. Klanlar için toplu tazminat, Klan savaşlarına katılan klanların %5’ten fazlasının herhangi bir teknik sorundan etkilenmesi durumunda uygulanır. Tazminat tutarı, bir günlük premium hesap ücretinin 15 katı altın olarak klan hazinesine transfer edilir.

“Donmuş” çipler yeniden “serbest” hale gelir ve 24 saat içerisinde kullanıma müsait olurlar.

3.2. Bireysel tazminatlar sadece belirli sayıda klanın teknik sorunlardan etkilenmesi durumunda uygulanır. Tazminat tutarı, bir günlük premium hesap ücretinin 15 katı altın olarak klan hazinesine transfer edilir.

“Donmuş” çipler yeniden “serbest” hale gelir ve 24 saat içerisinde kullanıma müsait olurlar.

Eğer klan merkezi teknik bir sorundan dolayı silinirse, 24 saat içerisinde haritaya geri dönmeleri mümkün olacaktır.

4. Toplu tazminatlar, etkilenen klanlar hakkında elde edilen verilere göre Wargaming’in takdiri ile verilebilir.

5. Bireysel tazminatlar oyuncu başvuruları (Müşteri Hizmetleri üzerinden) neticesinde gerçekleştirilebilir.

  • Bu yöndeki talepler, olayın üzerinden 24 saat geçmeden gönderilmelidir.
  • Klanlar ayrıca karşılaştıkları sorunla ilgili olarak maksimum bilgi sağlamalıdırlar.
  • Mümkünse yaşanan sorunu gösteren bir savaş kaydı mesaja eklenebilir.
  • Klanlar, savaşın gerçekleştiğini gösteren ekran görüntülerini (Dünya Haritası görüntüsü, World of Tanks istemcisi vs.) sağlamakla yükümlüdürler.

6. Tazminatlar aşağıdaki hallerde verilmeyecektir:

  • Eğer savaş yapılmışsa.
  • Savaşa katılacak yeterli sayıda oyuncunun bulunmadığı durumlarda.
  • Sunucularımızın tutulduğu veri merkezlerindeki sorunlar.
  • İnternet Servis Sağlayıcısı kaynaklı sorunlar.
  • Enerji kesintisi.
  • Wargaming’den kaynaklanmayan ve Wargaming’in kontrolü dışındaki her türlü diğer koşullarda.

7. Yaşanılan sorun ile ilgili gerçekler yeterli derecede tanımlanamamışsa tazminat reddedilebilir.

Kapat