Dikkat!
Baktığınız haber ögesi eski web sitesi formatındadır. Bazı tarayıcı sürümlerinde gösterim sorunları olabilir.

Kapat

Klan Savaşları: Beşinci Sefer - Üçüncü Aşama

1. Beşinci Sefer 3. Aşama Genel Kural ve Düzenlemeleri

1.1. Beşinci Seferin üçüncü aşaması 4 Aralık TSİ 11.15 (GMT+3) ile 14 Aralık TSİ 11.00 (GMT+3) arasında gerçekleşecektir.

1.2. Aşama parametreleri:

 • 3. Aşama dahilindeki tüm savaşlar Seviye X araçlar ile oynanacaktır.
 • Savaş formatı: 15 × 15.
 • Savaş süresi: 15 dakika.
 • "Savaş Sisi" açık.
 • Çıkarma turnuvası katılımcıları sayısı: 32.
 • Bir bölge ele geçiren klanlar yine de çıkarma turnuvalarına katılabilirler.
 • Klanlar çıkarma bölgelerine bitişik alanlardan saldıramazlar.
 • Araç kilitleme kapalı.
 • Klasman modülleri açık. Modül takma ücretsizdir.
 • Müzayedeler kapalı.
 • Yağmalama kapalı.
 • İsyanlar kapalı.
 • Bölgeler gelir sağlamaz.
 • Bölge gelirini artırma geçersiz.
 • Bölge sahipleri çıkarma turnuvalarına, müzayedelere veya kendi alanlarından saldırılara katılamazlar.
 • Savaş zamanı kaydırma kapalı. Bazı bölgelerdeki savaş zamanı, Prime Time zamanları itibarıyla 15 dakika kaydırılacaktır.
 • Aşama çerçevesinde Dünya Haritasında kullanılabilecek toplam bölge sayısı: 581.
 • Bir Prime Time süresince yapılabilecek aktif turnuva başvurusu sayısı: 6.
 • Klasman bakımı ücretsiz.
 • Savaşa çıkmama cezaları uygulanır.

3. Aşamanın ilk gününde Dünya Haritasındaki tüm bölgeler çıkarma bölgesi olacaktır. Prime Time bittiğinde bölgeler, Beşinci Sefer için standart bölgelere dönüştürülecektir.

 • 3. Aşamanın ilk gününde yapılabilecek çıkarma turnuvası başvurusu sayısı: 16.
 • Eğer bir çıkarma bölgesi için savaş berabere biterse, rakipler kaybetmiş sayılır.

1.3. Aşama 3 Haritaları:

 

 • Manastır
 • Uçak Pisti
 • Kutup Bölgesi
 • Uçurum
 • El Halluf
 • Ensk
 • Balıkçı Koyu
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Malinovka
 • Madenler
 • Dağ Geçidi
 • Murovanka
 • Prokhorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Kum Nehri
 • Bozkırlar
 • Fjordlar

 

2. Aşama 3 Özel Kuralları ve Düzenlemeleri

3. Aşama boyunca klanlar Baskın adında özel ödev serisi alacaklar. Bu ödev serilerini tamamlama karşılığında klanlar Şöhret Puanı kazanacaklar. Ayrıca, oyuncular, hedef bölgeler için savaşlarda daha fazla kişisel Şöhret Puanı kazanacak.

2.1 Ödev Kabulü. Çıkarma.

2.1.1 Klanlar Dünya Haritasında bir seri klan ödevi (Baskın) alacaklar. Baskın başlamadan önce özel bir menüden tercih ettikleri Cephe ve Prime Time süresini seçecekler. Seçili parametrelere göre klan için bir hedef bölge belirlenecek. Bu bölge Baskın için çıkarma bölgesi olacak.

2.1.2 Eğer bir Prime Time süresinde bir çıkarma bölgesi için turnuva başvurusu sayısı 32’den fazla olursa, klan yine de rakipler listesine eklenebilir ve bu bölge için çıkarma ödevi alacaktır. Bu kural ayrıca bir klanın tüm hedef bölgeleri için maksimum başvuru sayısına ulaşıldığında da uygulanır.

2.1.3 Bir klan 2.1.2.’de belirtilen seçili parametrelere göre birkaç klan ödevi serisi alabilir. Bu, klanın bir Cephenin farklı alanlarında birkaç ekip kullanarak ödev tamamlamasına olanak sağlar. Klan başına maksimum aktif Baskın sayısı: 5.

2.1.4 Klanlar Prime Time zamanına göre Baskın seçerken şu koşulları göz önünde bulundurmalılar:

 • Çıkarma turnuvası listeleri oluşturulmadan (Prime Time başlangıcından bir saat öncesine kadar) bir Prime Time seçerlerse, mevcut Prime Time sona erdiğinde hedef bölgeyi ele geçirme klan ödevi tamamlanmış olarak işaretlenir.
 • Prime Time zamanını çıkarma turnuvası listeleri oluşturulduktan sonra (Prime Time başlangıcına bir saatten az kalması) seçerlerse hedef bölgeyi ele geçirme klan ödevi, bir sonraki günün Prime Time süresi sona erdikten sonra tamamlanmış olarak işaretlenir.

2.1.5 Çıkarma bölgeleri her Prime Time sonrasında rastgele değişecektir.

2.1.6 Bir klan ödevi serisi aldığında Klanlar Baskın ödevlerini tamamlamak için hedef bölgeleri ele geçirmeye başlayabilirler.

2.2. Ödev Tamamlama. Bölge Ele Geçirme.

2.2.1. Baskındaki bir sonraki klan ödevi için hedef bölge, bir önceki klan ödevi için olan hedef bölge ile sınırı olan bölgeler arasından şu koşullar çerçevesinde seçilir:

 • İşgal edilmemiş bir bölge olmalıdır.
 • Bölgenin o klan için başka Baskınlarda hedefi olmamalıdır.
 • Klan, seride bir klan ödevi tamamladıktan sonra, bu bölgenin bir çıkarma bölgesi olmaması gerekir. (2.1.5 maddesine göre çıkarma bölgeleri Dünya Haritasında rastgele değişir.)
 • Bölgenin, seçili Prime Time dahilindeki alanda olması gerekir.

Eğer önceki klan ödevi için bölge ile sınırı olan bölgeler bu koşulların tümünü karşılamazsa, arama sistemi, bir sonraki hedef bölge bulunana kadar seçili Prime Time zamanına sahip alanları genişletir. Bu durumda, bir sonraki hedef bölge çıkarma bölgeleri arasından seçilebilir.

2.2.2. Klan o bölge için savaşlar 2.1.4. maddesinde belirtilen koşullara göre sona erdiğinde hedef bölgenin sahibi ise, ödev tamamlanmış sayılır.

2.2.3. Baskın sırasında bölgeleri ele geçirme karşılığında klanlar şu Şöhret Puanlarını kazanırlar:

 Klan Şöhret Puanı
Hedef bölgeyi ele geçirme ödülü 500

2.2.4 Baskın süresinde bir ödevi tamamladıktan sonra klan şu seçeneklere sahip olacaktır:

 • Baskına devam edip yeni bir klan ödevi almak. O ödevi tamamlama karşılığında klan daha büyük bir bonus kazanacaktır. Serideki bir sonraki klan ödevi hakkında, hedef bölge dâhil, bilgiler, klan ödev serisine devam etme kararı verilmesi gerekmeden önce sağlanacaktır.
 • Baskını iptal etmek. Klan, son tamamlanan ödevin aşamasına göre Şöhret Puanı alacaktır.
 • Klan böyle bir karar vermezse veya Baskın hedef bölgedeki Prime Time zamanından üç saat öncesinden sonra sona ererse, o Baskın iptal edilir ve klan son tamamlanan ödevin aşamasına göre bonus alır.

2.2.5 Aşağıdaki tablo klan bir Baskın ödevi tamamladıktan sonra alacağı Şöhret Puanı dağılımını gösterir:

AşamaKlan Şöhret Puanı
1. ödev 500
2. ödev 4.000
3. ödev 8.000
4. ödev 15.000
5. ödev 25.000
6. ödev 50.000
7. ödev 100.000
8. ödev 200.000
9. ödev 400.000
10. ödev 800.000

 

Örnek: Bir Baskın sırasında A klanı 4. ödev hedef bölgesini ele geçiriyor. Klan 15.000 Şöhret Puanı (4. Ödevi tamamlama bonusu) almaya mı yoksa devam edip bir sonraki ödev bonusu –25.000 klan Şöhret Puanı– için savaşacağına mı karar vermelidir.

2.2.6 Eğer klan yenilirse Baskın başarısız olur ve klan önceki ödevleri tamamlama bonuslarını alamayacaktır.

2.2.7 Baskın başarısız olduğunda klanlar sonraki Baskını seçip onun ödevlerini tamamlamaya başlayabilirler.

2.2.8. Bir Baskın sırasında hedef bölgeleri ele geçirme Şöhret Puanı bir çarpan katsayısına göre verilecektir. Değerleri bu kurallar ve düzenlemeler kılavuzunun Kişisel Şöhret Puanı kısmında tanımlanmıştır.

2.2.9. Güncel klan Baskınları hakkında bilgi Dünya Haritasında gösterilir.

2.3. Ek Klan Ödevleri

2.3.1. Klanlar diğer klanların Baskın ödevlerini tamamlamalarını engelleyerek Şöhret Puanı kazanabilirler.

2.3.2. Eğer bir klan, başka bir klan veya birkaç klanın hedef bölgesini ele geçirerek bir Baskının tamamlanmasını bozarsa ve bu ödev için Baskın aşaması 1.’den sonra ise, o klan, o hedef bölgede klan ödevi tamamlayacak klan veya klanlara verilecek Şöhret Puanının %10’unu kazanacaktır. Bonus sadece ele geçirilen bölge, Baskının tamamlanmasını engelleyen klan için hedef bölge değilse verilir.

2.3.3. Tüm bölgelerdeki ödüller hakkında bilgiler Dünya Haritasında gösterilir.

Örnek: A Klanı, B Klanının bir Baskın ödevini tamamlamasını engellerse (Prime Time sona erdiğinde, B Klanının hedef bölgesinin sahibi A Klanıdır) A Klanı, B Klanı o ödevi tamamlasaydı B Klanının alacağı bonusun %10’unu alır.

 

3. Kişisel Şöhret Puanı

3.1. Aşama 3 sırasında, Şöhret Puanları aşağıdaki formüle göre dağıtılacaktır:

 • Fame_Points: Şöhret Puanı
 • Fame_points_base: Aşama Şöhret Puanı katsayısı: 1.000
 • Battle_type_c: Savaş türü katsayısı
 • Event_value_c: Oyun türü katsayısı Bu katsayı sadece hedef bölgeler için savaşlara uygulanır.
 • Еlo_c: Rakip klanın, Seviye X’daki Elo reytingine eşit Elo reyting katsayısı
 • Team_XP: Bir ekibin savaşta kazandığı deneyim
 • Battle_XP: Katılan her iki ekibin bir savaşta kazandığı toplam deneyim
 • Team_size: 3. Aşama koşulları tarafından tanımlanan ekip boyutu: 15

Savaş Türü Katsayıları (Battle_type_c)

Savaş TürüKatsayı
Çıkarma turnuvası 1
Bölge için savaş 5
Sahibi ile bölge için savaş 5

Oyun Türü Katsayısı (Event_value_c)

AşamaKatsayı
1. ödev 1,1
2. ödev 1,2
3. ödev 1,3
4. ödev 1,4
5. ödev 1,5
6. ödev 1,6
7. ödev 1,7
8. ödev 1,8
9. ödev 1,9
10. ödev 2,0

Elo Reyting Katsayısı (Еlo_c)

Rakip Klanın Elo ReytingiElo_c
<1.000 1,0
1.001 - 1.050 1,1
1.051 - 1.100 1,2
1.101 - 1.150 1,3
1.151 - 1.200 1,4
1.201 - 1.250 1,5
1.251 - 1.300 1,6
1.301 - 1.350 1,7
1.351 - 1.400 1,8
1.401 - 1.450 1,9
1.451+ 2,0

3.2. Klanlar savaş başına, o savaşa katılan herhangi bir üyesi kadar Şöhret Puanı kazanır. Örneğin, A klanı üyeleri bir savaşta 36 kişisel Şöhret Puanı kazandı. Bu klan da 36 klan Şöhret Puanı kazanır.

Önemli: Sahte savaşlar da kural ihlali sayılır, klanın ve kişisel Şöhret Puanının tamamen geri alınması ve oyun hesabının dondurulması ile cezalandırılır.

Şöhret Puanlarının verilmesinde tartışmalı durumlarda (şike şüphesi, vb.), oyun yönetimi, savaş kaydı, ekran görüntüleri ve bu duruma ilişkin başka bilgiler isteme hakkını saklı tutar. Eğer istenilen bilgiler verilmezse, yönetim, potansiyel suçlulara yaptırım uygulama hakkını saklı tutar. Ayarlar menüsünden “Savaşları kaydet” (savaş kayıtları) seçeneğini açmanızı kuvvetle tavsiye ediyoruz.

Savaşa Çıkmama SayısıTurnuva Başvuru SayısıEtkiKlan Şöhret PuanıSüreç
Aşama 1Aşama 2Aşama 3
0
14

10

6

Ceza uygulanmaz
3 Gün
1
2 11 8 5 -%10 -%10
3 7 5 3 -%20 -%10
4 2 2 1 -%30 -%10
Kapat