Ateş Yolu: Ana Bilgiler

Etkinlik 4 Temmuz’da başlayacak ve 15 Temmuz’da sona erecek.

Bu büyük boyutlu oyun etkinliği boyunca klanlar ve oyuncular Şöhret Puanları kazanacaklar.

Oyuncular savaşlara katılarak Şöhret Puanları kazanabilirler ve puanlar etkinlik sırasında herhangi bir anda kişisel Şöhret Puanı kazanma hızını artıracak kişisel bonuslar ile takas edilebilir. Etkinlik sona erdiğinde oyuncuların birikmiş Şöhret Puanları çeşitli ödüller için takas edilebilir.

Klanlar hem savaşta hem de özel koşulları karşılayarak Şöhret Puanları kazanabilirler.

Etkinlik sırasında herhangi bir anda bir klan klanın Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına dönüştüren özel bir mekanizma kullanabilir.

Araştırma Puanları klan Şöhret Puanı kazanma hızını artıran ve klanın harita üzerindeki faaliyetlerini basitleştiren çeşitli teknolojilere yatırılabilir.

Etkin şekilde kullanıldığında Şöhret Puanları ile akıllıca yatırım yapan klanlar yapacakları savaşlarda daha da çok Şöhret Puanı kazanabilecekler.

Şöhret Puanı biriktirmek ve bunları teknolojiye yatırma konusunda iyi bir denge yakalamayı başaran ve savaşlarda iyi sonuçlar alabilen klanlar etkinlikte başarılı olmak için en yüksek şansa sahip olacaklardır.

1. Adil Oyun

1.1 Bu etkinlikte hesapların 3. taraflarla paylaşılması kesinlikle yasaktır.

1.2 Her türlü ticaret ve ödül olarak verilen oyun içi ürünlerin satışı yasaktır ve cezalandırılacaktır. Buna diğer şeylerin yanı sıra tank kademelerinde konumların veya şöhret puanlarının satışı dâhildir.

1.3 Şikeli savaşlar Kurallar tarafından yasaklanmıştır. Kuralları ihlâl eden klanlar ve oyuncular (hem klanın hem de kişisel) tüm Şöhret Puanlarını kaybedebilirler, oyun hesaplarını geçici veya temelli olarak yasaklama hakkımızı saklı tutuyoruz.

1.4. Şöhret Puanı eklemede şüpheli durumlarda (şikeli savaş şüphesi, vb.) yönetim savaş kayıtları, ekran görüntüleri ve başka ilgili bilgilerin sağlanmasını talep etme hakkını saklı tutar. İstenilen bilgilerin sağlanmaması durumunda yönetim kendi inisiyatifinde karar verecektir. Oyun ayarlarından Savaş Kaydının Açılmasını şiddetle öneriyoruz.

2. Genel Kurallar

2.1. Ateş Yolu etkinliği 4 Temmuz 10:00 UTC+2 ile 15 Temmuz 10:00 UTC+2 arasında gerçekleşecektir.

2.2. Etkinlik herhangi bir ara veya boş gün olmadan tek bir aşamadan oluşacaktır.

2.3. Hem mevcut hem de yeni oluşturulmuş tüm klanlar etkinliğe katılabilecek.

2.4. Harita üç cepheye bölünecek: Temel, Gelişmiş ve Elit. Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerine erişim sınırlıdır.

2.5. İsyanlar KAPALI.

2.6. Tüm savaşlar mutlak formatta, 15’e 15, Seviye X araçlarla oynanacaktır.

2.7. Savaş süresi 15 dakika olacaktır.

2.8. “Savaş Sisi” AÇIKTIR.

2.9. Savaşa çıkmama cezaları AÇIK.

2.10. Altın olarak bölge geliri KAPALI. Bölgeler sahiplerine 1 veya 2 özel bonus sağlayacaktır.

2.11. Bölge sahibi çıkarma bölgelerindeki turnuvalara, çıkarma müzayedelerine veya kendi bölgelerine karadan saldıran rakipler arasındaki turnuvalara katılamaz.

2.12. Klanlar herhangi bir cephede toprak sahibiyseler Temel cephe arazisindeki çıkarma turnuvalarına ve Gelişmiş ve Elit cephelerin çıkarma müzayedelerine başvuruda bulunabilirler.

2.13. Klanlar Temel cephe arazisindeki çıkarma bölgelerine karadan saldıramazlar.

2.14. Klanlar Gelişmiş ve Elit cephelerdeki arazilerin çıkarma müzayedelerine karadan saldırabilirler.

2.15. Karargâhlar KAPALI. Tümenler herhangi bir bölgede oluşturulabilir.

2.16. Tümen oluşturma ve bakımı ücretsizdir.

2.17. Tümen modülleri AÇIK ancak sınırlıdır. Oluşturulan tüm tümenler otomatik olarak sahip olunan bölgeler arasındaki hareket kilidini %50 düşüren İstihkâm Taburu modülü ile donatılır.

2.18. Temel cephe arazisinde bulunan çıkarma bölgeleri dinamiktir ve çıkarma savaşları sona erdiğinde yerleri değişir.

2.19. Bir çıkarma turnuvasına maksimum katılımcı sayısı 32’dir.

2.20. “Dünyanın yeniden paylaşılmasının” ilk gününde çıkarma turnuvalarındaki olabilecek maksimum katılımcı sayısı 16’dır.

2.21. Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerindeki çıkarma bölgeleri dinamiktir ve savaşlar sona erdiğinde yerleri değişir.

2.22. Gelişmiş cephenin arazisinde bir çıkarma müzayedesinde maksimum katılımcı sayısı 16, Elit cephede ise 8’dir.

2.23. Bir klanın Temel Cephe içinde yapabileceği maksimum çıkarma başvurusu sayısı: 6 

2.24. 15 dakikalık savaş kaydırma bölgelerin %50’si için AÇIK.

2.25. Elit cephe bölgelerindeki savaşlar için araç kilitlenmesi AÇIK. Temel kilitlenme süresi 72 saat.

2.26. Haritalar:

 • Manastır
 • Uçurum
 • El Halluf
 • Ensk
 • Balıkçı Koyu
 • Otoban
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Live Oaks
 • Malinovka
 • Madenler
 • Murovanka
 • Prokhorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Kum Nehri
 • Sakin Sahil
 • Bozkırlar
 • Westfield

3. Özel Kurallar

Ateş Yolu etkinliği boyunca Paralı Askerler etkinliğindekilere benzer çeşitli karmaşık mekanizmalar ve fikirler kullanılacak. Aşağıda belgede tanımlanan mekanizmaları anlamayı kolaylaştıracak kısa bir sözlük bulunmaktadır:

 • Cepheler: oyun alanı çeşitli erişim koşullarına ve mekanizmalara sahip üç cepheye ayrılmıştır. Takip eden her cephe daha az bölgeye, daha fazla rekabete ve daha iyi ödüllere sahiptir.
 • Bonuslar: bölgelerden alınabilecek ve sahipleri olan klanların alabilecekleri klan takviyeleri.
 • Teknolojiler: klanların daha önce kazandıkları Şöhret Puanlarını yatırarak alabilecekleri özel avantajlar.
 • Laboratuvar: teknoloji sağlayıcısı. Teknolojiler sadece klan Şöhret Puanlarını dönüştürerek edinilebilen Araştırma Puanı karşılığında satın alınabilir.
 • Yatırım: klan Şöhret Puanlarını teknoloji satın almak için gerekli Araştırma Puanlarına dönüştürmek için özel bir mekanizmadır. Yatırım özelliği kullanılırken klanın eğer Etkinlik Cephelerinde sahip olduğu bölgeler varsa otomatik olarak haritadan çıkarılır.
 • Çıkarma müzayedesi: bazı klanların klan Şöhret Puanlarını kullanarak çıkarma teklifi verdiği, başka klanların da bonuslar ve teknolojiler yoluyla müzayedeye katıldığı çıkarma ve müzayede karışımıdır.
 • Klan ödevleri: klan Şöhret Puanı, Araştırma Puanı ve çeşitli teknolojiler kazanmaya fırsat sağlayan ödevlerdir.
 • Kişisel bonuslar: oyuncuların kişisel Şöhret Puanı karşılığında aldıkları özel takviyelerdir.
 • Ödül bonuslar: oyuncuların etkinlik bittiği zaman biriktirdikleri kişisel Şöhret Puanı karşılığında aldıkları çeşitli ödüllerdir.

4. Oyun Alanı

4.1. Tüm zaman dilimleri bölgesel ayrımlar olmadan tek bir oyun alanında oynayacaktır.

4.2. Oyun alanı üç cepheye ayrılmıştır: Temel, Gelişmiş ve Elit.

4.3. 19:00 UTC+2 ile 22:00 UTC+2 arasındadır.

5. Cepheler

Farklı erişim koşulları, farklı kişisel ve klan Şöhret Puanımı kazanımı ve farklı stratejik mekanizmalara sahip üç cephe bulunmaktadır.

Dünya Haritasındaki her bölge sahibi olan klana stratejik avantajlar sağlayan 1 veya 2 bonusa sahiptir.

Bölgelerdeki bonus dağılımı etkinlik boyunca değişmeden kalır.

5.1. Temel Cephe.

5.1.1. Temel Cephede Şöhret Puanları sadece savaşlardan kazanılabilir.

5.1.2. Temel cephe arazisindeki çıkarmalara başvurular Seviye X bir araca sahip en az 15 üyesi olan her klana açıktır.

5.1.3. Temel cephenin arazisi dinamik çıkarmalara açıktır.Aynı zamanda herhangi bir bölge sahibi olan klanlar bu cephede çıkarma başvurusunda bulunabilir.

5.1.4.Temel cephe 636 bölgeden oluşmaktadır. Prime Timesi 19:00 UTC+2 ile 22:00 UTC+2 arasındadır.

5.2. Gelişmiş Cephe

5.2.1. Gelişmiş cephede Şöhret Puanları hem savaşlardan hem de bölge sahibi olarak kazanılabilir.

5.2.2. Gelişmiş cephenin bölgelerine erişim kazanmanın dört yolu bulunmaktadır:

 • “Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru” sağlayan bir bölge ele geçirerek.
 • Laboratuvardan “Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru” teknolojisini satın alarak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı kullanarak teklif vererek. Gelişmiş cephede minimum teklif 100 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 8. maddesine bakın).
 • “Deneyimli Akıncı” klan ödevlerini tamamlayarak (Kuralların 9. maddesine bakın)

5.2.3. Gelişmiş cephenin bölgeleri (Temel cepheye oranla – Kuralların 9. maddesine bakın) savaşta kazanılan Şöhret Puanına %10 bonus sağlar.

5.2.4. Gelişmiş cephede bir bölge sahibi olmak Şöhret Puanı ile ödüllendirilir, puan miktarı sahipliğin her günü azalır. Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir. Bir klan çevrim hesaplamasından önce haritadan çıkarsa bu klan Şöhret Puanlarını almayacaktır.

Bir klanın Gelişmiş cephede bir bölgeyi sahiplik süresi (oyun günü olarak) Klan Şöhret Puanı
1 4000
2 3000
3 2000
4 1000
5+ 0

Yani bir klan Gelişmiş cephede bir bölgeyi ilk defa ele geçirdiğinde 4.000 klan Şöhret Puanı kazanır. Klan bölgenin sahipliğini ikinci gün devam ettirirse 3.000 klan Şöhret Puanı alır, üçüncü günde 2.000 klan Şöhret Puanı alır, vb.

5.2.5. Bir bölge tekrar tekrar ele geçirilirse (Yatırımdan sonra ele geçirme hariç) bonus klan sahibiymiş gibi değişmeden kalır. Örneğin, bir klan bir bölgeyse üç gün sahip olsun, ardından kaybedip bir sonraki gün yeniden ele geçirsin. Bu durumda klan tekrarlı sahipliğin ilk gününde 1.000 klan Şöhret Puanı ve sonraki gün için 0 klan Şöhret Puanı alacaktır.

5.2.6. Yatırım yapmak bölge sahipliği sayacını sıfırlar. Bölge yeniden ele geçirilirse ilgili gelir baştan başlar. 5.2.7. Gelişmiş cephe 160 bölgeden oluşmaktadır. Prime Timesi 19:00 UTC+2 ile 22:00 UTC+2 arasındadır.

5.3. Elit Cephe

5.3.1. Elit cephede klan Şöhret Puanları savaşlardan, bölge sahibi olmaktan ve sahibi olunan bölgelerin sayısından kazanılabilir.

5.3.2. Elit cephenin bölgelerine erişim elde etmenin iki yolu bulunmaktadır:

 • Laboratuvardan “Elit cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru” teknolojisini satın alarak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı kullanarak teklif vererek. Elit cephede minimum teklif miktarı 10.000 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 8. maddesine bakın).

5.3.3. Elit cephenin bölgeleri savaşlarda kazanılan Şöhret Puanına (Temel cepheye oranla – Kuralların 9. maddesine bakın) %20 bonus sağlar.

5.3.4. Bir bölge sahibi olmak klanlara Gelişmiş cephe bölgelerinde olduğu gibi, Kurallar 4.2.4 maddesine göre klan Şöhret Puanı kazandırır.  Burada da puan her sahiplik günü için azalır. Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir.

Bir klanın Elit cephede bir bölgeyi sahiplik süresi (oyun günü olarak) Klan Şöhret Puanı
1 12.000
2 9.000
3 6.000
4 3.000
5+ 0

5.3.5. Elit cephe arazisinde bölge grupları sahibi olan klanlar klan Şöhret Puanı kazanır. Bir oyun gününün bitiminde Elit cephe arazisinde 4 veya daha fazla bölge sahibi olan klanlar bölgelerdeki tüm savaşlar bittiğinde sahip oldukları bölge sayısına göre klan Şöhret Puanı ile ödüllendirilirler.

Klanın sahip olduğu bölge sayısı

Klan Şöhret Puanı ödülü

1 0
2 0
3 0
4 18.000
5 18.000
6 36.000
7 36.000
8 90.000

Bir bölge grubuna sahip olma karşılığında alınan klan Şöhret Puanları bir oyun gününün sonunda (04:00 UTC+2 itibarıyla) eklenir. Ancak bir klan Elit cephede bir bölgeler grubuna sahipken Yatırım yapmaya başlarsa bir bölge grubuna sahip olma ödülü dâhil tüm klan Şöhret Puanları için tam Araştırma Puanı alır.

Bir klan bölgelerdeki savaşların sonuna kadar bölgelerin sahipliğini korursa ve ardından (Yatırım yapmaya başlayarak) Dünya Haritasından ayrılırsa klan Şöhret Puanlarını alır.

5.3.6. Elit cephe bölgelerindeki savaşlar için araç kilitlenmesi AÇIK.

 • Elit cephenin arazisinde herhangi bir savaşta yok edilen araçlar bölge sahibine karşı savaşların özel durumu haricinde 72 saat boyunca kilitlenir. Bölge sahibine karşı bir savaş kazanıldığında araçlar 36 saat boyunca kilitlenir.
 • Araç kilitlenme süresi özel bir teknoloji kullanılarak azaltılabilir.
 • Kilitli araçlar Temel ve Gelişmiş cephelerin arazilerindeki savaşlarda kullanılabilirler.

5.3.7. Elit cephe 15 bölgeden oluşmaktadır. Prime Timesi 19:00 UTC+2 ile 22:00 UTC+2 arasındadır.

6. Klanlar İçin İyileştirmeler

Klanlar Şöhret Puanı kazanımını hızlandırmak için çeşitli bonuslar ve teknolojiler kullanabilirler.

Bunlar iki gruba ayrılır: Laboratuvardan Araştırma Puanı ile satın alınabilecek veya klan ödevlerini tamamlama karşılığında ödül olarak alınabilecek teknolojiler ve bu tip bonuslar sağlayan bölgeleri ele geçirerek ve sahip olarak edinilebilecek Bonuslar. Bonusların ve teknolojilerin etkileri toplanır. Daha fazla detay için Kuralların 6.3 ve 6.4 maddelerine bakın.

6.1. Araştırma Puanı ve Yatırım

6.1.1. Yatırım klan Şöhret Puanlarının belirli bir dönüşüm oranından Araştırma Puanlarına dönüştürüldüğü özel bir mekanizmadır. Dönüşüm oranı belirli teknolojiler kullanılarak iyileştirilebilir.

6.1.2. Biriken klan Şöhret Puanları tamamıyla veya kısmen takas edilebilir. Ne kadar çok klaln Şöhret Puanı dönüştürülürse dönüşü oranı o kadar yüksek olur. Dönüştürülecek klan Şöhret Puanı miktarı Yatırım yapmaya başlanırken belirlenebilir.

6.1.3. Bu mekanizma kullanılırken verilmiş (bekleyen) tüm müzayede teklifleri iptal edilir ve klan Dünya Haritasından çıkar. Birikmiş tüm klan Şöhret Puanları Araştırma Puanları ile takas edilir. Sadece klan lideri veya İkinci Komutanlar Yatırım özelliğini kullanabilir.

6.1.4. Temel olarak Şöhret Puanlarının Araştırma Puanları ile takası en yakın çevrimin hesaplanmasından sonra gerçekleştirilir.

6.1.5. Klanın planlanmış savaşlarının olduğu bölgelerde Prime Time başladıktan sonra Yatırım yapmaya başlanamaz.

6.1.6. Yatırım tamamlandığında Gelişmiş ve Elit cephelerin bölgelerinden tam bonus kazanma imkânı iade edilir (Kuralların 4.2 ve 4.3 maddeleri).

6.1.7. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanlarına dönüştürülmesi geri alınamaz (yani Araştırma Puanları Şöhret Puanlarına dönüştürülemez). Dikkatli olun, özellikle etkinliğin sonunda.

6.2. Laboratuvar

6.2.1. Laboratuvar Araştırma Puanlarının çeşitli teknolojiler için harcanabileceği özel bir dükkândır.

6.2.2. Halihazırda aktif tüm klan bonusları Laboratuvarda görülebilir.

6.3. Klan Bonusları

6.3.1. Etkinlik haritasındaki her bölge en fazla iki farklı bonus içerir.

6.3.2. Bonuslar bir klan bölgeyi işgal ettiğinde etkinleşir ve klanın bölge sahipliği sona erdiğinde durur.

6.3.3. Bir klan aynı bonusu sağlayan birden fazla bölgeye sahipse etki artmaz. Klan sadece en etkili bonusun etkisinden faydalanır. Örneğin, bir klan biri kazanılan klan Şöhret Puanına +%3 bonus veren, diğeri de kazanılan klan Şöhret Puanına +%10 bonus veren iki bölgeye sahip olsun. İki bonus da etkin halde olsa bile klan sadece kazandığı Şöhret Puanına +%10 alacaktır. Önemli: Bir klan gelişmiş cephede bir çıkarma imkânı sağlayan birden fazla bölgeye sahipse sadece 1 ücretsiz başvuru hakkı alacaktır.

6.4. Teknolojiler

6.4.1. Bir teknoloji etkinlik boyunca bir kere alınabilir ve sona erene kadar devrede kalır.

6.4.2. Teknoloji Laboratuvarda satın alındığı andan itibaren veya klan bir klan ödevi tamamlama karşılığı olarak aldığı andan itibaren çalışmaya başlar.

6.4.3. Aynı türden birkaç teknolojinin etkileri toplanır. Böylece bir klan kazanılan klan Şöhret Puanına +%5 sağlayan bir teknoloji alırsa ve sonra kazanılan klan Şöhret Puanına +%10 sağlayan bir teknoloji edinirse klan kazanacağı klan Şöhret Puanına toplam +%15 bonus alacaktır.

6.4.4. Teknolojinin maliyeti o belirli teknolojiyi satın alan klan sayısına bağlı olarak dinamik olarak değişebilir. Belirli bir teknolojiyi ne kadar çok klan alırsa henüz o teknolojiye sahip olmayan klanlar için o kadar ucuz hale gelir.

6.5. Etkinlik sırasında geçerli bonusların ve teknolojilerin özet tablosu.

Etki

Teknolojiler

Bonuslar
Savaşlarda artırılmış klan Şöhret Puanı kazanımı + + Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Gelişmiş ve Elit cephelerde bölge sahipliği karşılığında artırılmış klan Şöhret Puanı miktarı + + Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Gelişmiş cephede müzayede için başvuru + + Temel cephe
Elit cephede müzayede için başvuru + + Elit Cephe
Elit cephe arazisinde bölge sahibi olma karşılığında ödül artışı + -
Bölgelerin sağladığı bonuslarda artırılmış etki + -
Araç kilitlenmesi süresinde düşüş + -
Klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına dönüştürmede artırılmış oran + -

7. Kişisel Bonuslar

7.1. Oyuncular kişisel Şöhret Puanlarını kişisel Şöhret Puanı kazanma sürecini hızlandıran kişisel bonuslar için takas edebilirler.

7.2. Kişisel Şöhret Puanı için bir kişisel bonus oyuncu tarafından alındığı anda etkinleşir.

Yukarıda bahsedilen dönüşümün geri alınamaz olduğuna dikkat edin ve bu yüzden zamanınızı ve çabalarınızı dikkatli değerlendirin.

Doğru seçimleri yapmak daha fazla Şöhret Puanı kazanmanızı ve etkinlikte daha üst konumlara gelmenizi sağlayacaktır, öte yandan hesaplama hataları beklediğinizden daha düşük konuma gelmenize yol açabilir.

8. Gelişmiş ve Elit Cephelerin bölgelerinde Çıkarma Müzayedeleri.

8.1. Oyuncular Gelişmiş ve Elit cephelere ulaşmak için çıkarma müzayedelerinden faydalanmak zorundadır.

8.2. Bir müzayedeye katılmanın iki yolu bulunmaktadır: bir müzayedeye bir teknoloji veya bonus yoluyla erişim kazanmak veya klan Şöhret Puanı kullanarak teklif vermek.

8.3. Çıkarma müzayedelerinin ana özelliği tek bir müzayedede birden fazla kazanan olabilmesidir. Daha sonra müzayedeyi kazananlar bir turnuvada karşılaşır. Turnuva galibi bölge sahibi ile karşılaşır. Maksimum müzayede galibi sayısı cepheye bağlıdır—Gelişmiş cephede 16 galip ve Elit cephede 8 galip.

Gelişmiş cephe çıkarma müzayedesinde 8.4 başvuru ve Elit cephe çıkarma müzayedesinde 4 başvuru ilgili bonusa sahip bir bölge ele geçiren veya bu bonusu Laboratuvardan satın alan klanlar için ayrılmıştır.

8.5. Müzayede başvuru süresi (savaşların başlamasından bir çevrim öncesi) sona erene kadar tüm klanlar klan Şöhret Puanı kullanarak çıkarma müzayedesine teklif verebilir veya edindikleri klan bonusları veya teknolojilerle çıkarma başvurusu yapabilirler.

8.6. Savaş başlamadan bir çevrim önce turnuva fikstürü oluşturulur. İçinde bonuslar ve teknolojiler yoluyla çıkarma müzayedesine başvuran klanlar, klan Şöhret Puanı kullanarak en yüksek teklifleri veren klanlar ve bölgeye “karadan” çıkan klanlar bulunur.

Örnek: 23 klan Gelişmiş cephenin bir çıkarma müzayedesine başvurdu. 2 klan ilgili bonusu sağlayan bölgeye sahip ve 4 klan Laboratuvardan başvuru satın almış olsun. 14 klan klan Şöhret Puanı kullanarak teklif veriyor ve 3 klan bölgeye “karadan” çıkıyor. Savaşlar başlamadan bir çevrim önce turnuva fikstürü oluşturulur. Bu fikstürde ilgili bonuslara sahip 6 klan (bölge sahibi olan 2 klan ve teknoloji satın alan 4 klan), klan Şöhret Puanı kullanarak en yüksek teklifi veren 10 klan ve bölgeye “karadan” çıkan 3 klan bulunacaktır. En düşük teklifi veren 4 klan turnuvaya katılmayacaktır.

8.7. Birkaç klan aynı teklifi verdiyse ilk teklif veren klan öncelik sahibi olur.

Örnek: 10 klan Elit cephede bir çıkarma müzayedesinde aynı teklifi vermiş olsun. Ayrıca ilgili teknolojiye sahip iki klan daha bu müzayedeye başvurmuş olsun. Bu durumda 8 klan müzayedeyi kazanacaktır—teknolojiye sahip 2 klan ve diğer klanlardan önce teklif vermiş olan 6 klan.

8.8. Tüm başarısız tekliflerin tutarları teklifleri veren klanlara iade edilir.

8.9. Müzayedeyi kazananlar ve müzayede bölgesine “karadan” çıkan klanlar arasındaki savaşlar rakipler arasındaki turnuva için geçerli standart kurallara göre yapılır. Ayrıca bu savaşlarda kazanılan kişisel ve klan Şöhret Puanlarına x5 çarpanı uygulanır.

9. Şöhret Puanları

9.1. Ateş Yolu etkinliği kapsamında klanlar etkinliğin en değerli ödüllerini alabilmek için Şöhret Puanları için yarışırlar.

9.2. Savaşlarda hem klanlar hem de oyuncular Şöhret Puanı kazanır.

9.3. Herhangi tek bir savaşta bir ekibin tüm oyuncuları aynı miktarda Şöhret Puanı kazanır, daha sonra bu miktar her oyuncu için ayrı olan Kişisel Bonus katsayısından etkilenir.

9.4. Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanını hesaplama formülü:

burada

 • Fame_Points—Savaşta kazanılan Şöhret Puanı.
 • Fame_points_base—Temel cephede temel Şöhret Puanı miktarı 1.500, Gelişmiş cephede 1.650 ve Elit cephede 1.800’dür.
 • Battle_type_c—savaş türü çarpanı.
 • Event_value_c—oyun etkinliği çarpanı.
 • Еlo_c—Elo reytingi çarpanı, Seviye X araçlar için cephe Elo reytingine eşittir.
 • Team_XP—ekibin savaşta kazandığı deneyim miktarı.
 • Battle_XP—ekiplerin savaşta kazandığı toplam deneyim miktarı.
 • Team_size—belirlenen ekip boyutu—15 oyuncu (ASYA için 10). 
 • Bonus_р —savaşlarda kazanılan Şöhret Puanı için aktif bonusların sağladığı çarpan (klanlar ve oyuncular için farklıdır)
 • Technology_р—savaşlarda kazanılan Şöhret Puanları için aktif teknolojilerin sağladığı çarpan (sadece klanlar için)
 • Savaş türü çarpanı (Battle_type_c)
Savaş Türü Çarpan
Temel cephenin çıkarma bölgesinde rakipler arasında turnuva 1
Herhangi bir cephenin normal bölgesinin rakipleri arasındaki turnuva ve Gelişmiş veya Elit cephenin çıkarma müzayedesinin rakipleri arasındaki turnuva 5
Tüm cephelerde sahip ile savaş 5

Elo reytingi çarpanları (Elo_c)

Rakip klanın Elo reytingi

Elo_c

<=1.000

1,0

1.001–1.050

1,1

1.051–1.100

1,2

1.101–1.150

1,3

1.151–1.200

1,4

1.201–1.250

1,5

1.251–1.300

1,6

1.301–1.350

1,7

1.351–1.400

1,8

1.401–1.450

1,9

>=1.451

2,0

9.5. Kişisel Şöhret Puanı

9.5.1. Etkinlik çerçevesinde kişisel Şöhret Puanı sadece savaşlarda kazanılabilir.

9.5.2. Etkinlik çerçevesinde kişisel Şöhret Puanları Kişisel Bonuslarla takas edilebilir.

9.5.3. Etkinlik sona erdiğinde kişisel Şöhret Puanları ödül bonusları ile takas edilebilir.

9.6. Klan Şöhret Puanı

9.6.1. Klan Şöhret Puanı savaşlarda ve Gelişmiş ve Elit cephelerde özel koşulları tamamlayarak kazanılabilir.

9.6.2. Kazanılan klan Şöhret Puanlarının kütüğü klan portalındaki klan profilinde görülebilir.

9.6.4. Klan Şöhret Puanları Gelişmiş veya Elit cephenin bir çıkarma müzayedesinde harcanabilir. Müzayede sistemi Kuralların 5. Maddesinde açıklanmıştır.

9.6.5. Klan Şöhret Puanları tamamen veya kısmen Yatırım mekanizması kullanılarak Araştırma Puanlarına dönüştürülebilir.

9.6.6. Klan Şöhret Puanları ve yatırılmış puanlar Dünya Haritasında gösterilir, bu da rakiplerin teknolojilere harcadıkları Şöhret Puanı miktarı ve klan Şöhret Puanı kazanma hızları açısından değerlendirilebilmelerini sağlar.

10. Klan Ödevleri

10.1. Etkinlik boyunca klanlar klan ödevleri tamamlayabilir.

10.2. Bu ödevler teknolojiler, Araştırma Puanları ve klan Şöhret Puanları ile ödüllendirilirler.

10.3. Tüm klan ödevleri, koşulları ve ödülleri Dünya Haritası arayüzünde bulunabilir.

Ödev Adı

Ödül

Ödev Koşulları

Tamamlama Sayısı

Test Vuruşu

100 Araştırma Puanı

Temel cephede bir bölge ele geçirin

3

Atlatma Vuruşu

5.000 klan Şöhret Puanı

Gelişmiş cephede bir bölge ele geçirin

3

Bitirme Vuruşu

Teknoloji: savaşlarda klan Şöhret Puanına +%20

Elit cephede bir bölge ele geçirin

1

Deneyimli Akıncı

Teknoloji: Gelişmiş cephe için ücretsiz başvuru

Gelişmiş cephede 10 bölge ele geçirin

1

İyi Nişan Alınmış Atış

50 Araştırma Puanı

Herhangi bir cephede 50 düşman aracı yok edin

2

11. Özel Teklif

Klanlara belirli koşulların karşılanması durumunda klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına özel, artırılmış bir dönüştürme oranı ile yatırma seçeneği sunulacak: Bir klan etkinlikte herhangi bir Yatırım yapmadan en az 4 gün savaş yaparsa %50 daha fazla Araştırma Puanı sağlayan özel bir Yatırım teklifi alacak. Teklif 24 saat boyunca geçerli olacak ve bir klana etkinlik boyunca sadece bir kere yapılacak.

12. Etkinliğin Gelişimi

12.1. Etkinlik başlamadan önce tüm klanlar Laboratuvarda teknolojilere harcayabilecekleri 15 Araştırma Puanı alacaklar.

12.2. Etkinliğin ilk gününde Temel cephedeki tüm bölgeler çıkarma bölgeleri olacak. Maksimum çıkarma başvurusu sayısı—16.

12.3. Çıkarma bölgelerindeki savaşların sonunda Temel cephenin dinamik çıkarma bölgeleri açılacak. Bu tür çıkarmalar için maksimum başvuru sayısı 32.

12.4. Etkinliğin ikinci gününde Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerinde dinamik çıkarma müzayedeleri açılacak.

12.5. Etkinliğin son gününde çıkarma turnuvaları savaşları sonunda yeni dinamik çıkarma bölgeleri ve müzayedeleri oluşturulmayacaktır.

12.6. 15 Temmuz, 10:00 UTC+2 tarihinde harita dondurulacak, etkinlik sona erecek ve Ateş Yolu etkinliği sonuçlarının neticelendirilmesi başlayacaktır.

12.7. Ödüllerin alınması ve araçlar için tahvil takasına erişimin açılması işlemleri 18 Temmuz’da başlayacaktır. Dikkat: ödüllerin alınma tarihi değişebilir.

13. Savaşa Çıkmama Özel Cezaları

13.1 Cezaların toplam değeri yapılmış ama kazanılmamış teklifler dâhil toplam klan Şöhret Puanı miktarına oranla hesaplanacaktır.

13.2. Klan Şöhret Puanları klanın hesabından düşülecektir. Böylece cezalar ve müzayede sonuçlarından sonra klan hesabı eksi klan Şöhret Puanı bakiyesi gösterebilir.

Referans döneminde çıkılmayan savaş sayısı

Maksimum çıkarma başvurusu sayısı

Klan Şöhret Puanı

Referans dönemi

1

 

6

Ceza uygulanmayacak

3 gün

2

5

-%10

3

3

-%10

4

1

-%10

 

14. Ödüller

Etkinlik çerçevesindeki ödüller kişisel ve klan ödülleri olarak ayrılmıştır ve ilgili Şeref Salonunda bir konuma gelme karşılığında alınırlar. Ayrıca kişisel Şöhret Puanı kazanmış tüm etkinlik katılımcıları bu puanları ödül bonusları ile takas edebilir.

Klanlar ve oyuncular için ödül aralıklarının hesaplanması sadece Şeref Salonuna girmeyi başaran oyuncular ve klanlar arasında yapılır.

Şeref Salonuna girmek için bir oyuncu veya klanın etkinlik sırasında en az 5 savaş oynaması gereklidir.         

14.1. Kişisel Skor Tahtası

14.1.1. Oyuncular tahvillerini kişisel skor tahtası konumlarının ödülü olarak bir ödül aracı, bröveler, madalyalar, tahviller ve Şam Çeliği stili ile takas edebilirler.

14.1.2. Tahvillerin kişisel skor tahtasına göre dağıtımı:

Lütfen aşağıda belirtilen tahvil toplamına klanın konumuna bağlı bir katsayı uygulanacağını unutmayın. Sonuç olarak ödül yedi kereye kadar artabilir! 

Başlangıç

Bitiş

Tahviller

%0

%1

1.000

%1

%2

950

%2

%3

900

%3

%5

850

%5

%10

800

%10

%15

750

%15

%20

700

%20

%25

600

%25

%50

500

%50

%75

250

14.1.3. Ödüller Ve Ödülleri Alma Koşulları 

Ateş Yolu Galibi

Ateş Yolu etkinliğinde birinci gelen klanın üyelerine ödül.

Etkinliğin sonunda galip gelen klanın bir üyesi olun

Bu klana son başvurudan sonra klan için Ateş Yolu etkinliği çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

Ateş Yolu İlk 10

Ateş Yolu etkinliğinde İlk 10 içinde yer alan klanların üyelerine ödül

Etkinliğin sonunda İlk 10 klandan birinin üyesi olun

Bu klana son başvurudan sonra klan için Ateş Yolu etkinliği çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

“Ateş Yolu Galibi” ödülü alındıysa verilmez

Ateş Yolu İlk 100

Ateş Yolu etkinliğinde İlk 100 içinde yer alan klanların üyelerine ödül

Etkinliğin sonunda İlk 100 klandan birinin üyesi olun

Bu klana son başvurudan sonra klan için Ateş Yolu etkinliği çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

“Ateş Yolu Galibi” veya “Ateş Yolu İlk 10” ödülü alındıysa verilmez.

Ateş Yolu Katılımcısı

Ateş Yolu etkinliğine aktif katılım için anı ödülü.

Ateş Yolu etkinliği çerçevesinde en az 5 savaş yapın

Epik Zafer

En uzun zafer serisine sahip klanın üyelerine ödül

Etkinliğin sonunda en uzun zafer serisine sahip klanın üyesi olun

Bu klana son başvurudan sonra klan için Ateş Yolu etkinliği çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

14.1.4. Ödüller Ve Ödülleri Alma Koşulları

Dünya Haritası Efsanesi

Dünya Haritasında olağanüstü başarı karşılığında alınır

 1. Kişisel skor tahtasında oyuncuların ilk %1’i arasında yer alın ve etkinliğin sonuçlarına göre ilk %1 arasında olan bir klanın bir üyesi olun.
 2. Klanların ilk %1’i arasında bulunan klan için Ateş Yolu savaşlarının en az %50’sinde savaşın.

Ateş Yolu Kahramanı

Ateş Yolu etkinliğinin klanlarının %10 arasına katılma ödülü

 1. Etkinliğin sonunda ilk %10 klanlarından birinin üyesi olun
 2. Bu klana son başvurudan sonra klan için Ateş Yolu etkinliği çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

14.1.5. Şam Çeliği stili ve alma koşulları

Etkinliğin sonunda kişisel skor tahtasının ilk %10’u içinde yer alan tüm oyuncular Şam Çeliği stilini alacaklar.

14.2. Kişisel Bonuslar

14.2.1. Etkinlik dahilinde kişisel Şöhret Puanları çeşitli bonuslarla takas edilebilir.

14.2.2. Etkinlik sona erdiğinde ödül araçlarının maliyetleri kişisel Şöhret Puanı miktarı olarak gösterilir. Maliyet Şeref Salonunda 8.000. konumu alan oyuncunun kazandığı kişisel Şöhret Puanı miktarına eşit olacaktır. Oyuncunun bir ödül aracı alabilmesi için kişisel Şöhret Puanına ek olarak 4.000 tahvile ihtiyacı olacaktır

14.2.3. Sadece oyuncunun Garajında halihazırda bulunmayan bir araç seçilebilir.

14.2.4. Tüm ödül araçlar Kıdemli özelleştirme seti ile birlikte gelir.

14.2.5. Şöhret Puanlarını ödül bonusları ile takas etme seçeneği 1 Ağustos 10:00 UTC+2 tarihine kadar geçerli olaraktır.

14.2.6 Tüm ödül bonusları ve kişisel Şöhret Puanı maliyetleri oyun istemcisinden bulunabilir.

14.3. Klan Skor Tahtası

ÖNEMLİ: Lütfen etkinliğin bazı mekanizmalarının geri alınamaz olduğunu ve klan subaylarının haksız faaliyetleri veya hesapların çalınması gibi durumlarda gerçekleşecek işlemlerin klanın etkinlikteki gelişimini etkileyebileceğini aklınızda bulundurun.

Güvenliğinizi ciddiye alın ve etkinlik başlamadan önce şu tüyoları dikkate alın:

 • Klan komutanları için—subay yetkilerine ve harita işlemlerine kimlerin erişimi olacağını seçerken dikkatli olun. Etkinlik boyunca bu tür oyuncuların sayısını sınırlı tutmak iyi bir fikirdir.
 • Asla hesabınızı üçüncü bir tarafa aktarmayın – güvenli değildir ve oyun kurallarına aykırıdır.
 • Etkinlik başlamadan önce hesap şifrenizi değiştirmenizi kuvvetle tavsiye ederiz.

14.3.1. Klanın klan skor tahtasındaki konumuna bağlı olarak bu klandaki oyuncuların toplam tahvil miktarı şu çarpandan etkilenir:

Başlangıç

Bitiş

Klan çarpanı

%0

%1

7

%1

%2

6,5

%2

%3

6

%3

%5

5,5

%5

%10

5

%10

%15

4

%15

%20

3

%20

%25

2,5

%25

%50

2

%50

%100

1

Böylece, eğer bir oyuncu kişisel Şöhret Puanı açısından oyuncuların ilk %7’si içindeyse ve klan klanların ilk %7’si içindeyse oyuncu 800 tahvil (kişisel skor tahtasından) *5 (klan çarpanı) = 4.000 tahvil alır.

14.3.2. Bir oyuncu sadece etkinlik sona erdiği anda ait olduğu klandan ve şu koşulların karşılanmış olması durumunda çarpan alır: Bu klana son başvurudan sonra bu klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapmış olmalıdır.

14.3.3. Diğer ödüllerden farklı olarak altın oyuncuların belirli bir yüzdesi içinde olma karşılığında değil belirli bir konuma göre dağıtılacaktır. 8.415.000 altınlık toplam ödül havuzu klanlar arasında şu şekilde dağıtılacaktır:

Konum

Ödül

1

200.000

2

150.000

3

100.000

4

95.000

5

90.000

6

85.000

7

80.000

8

75.000

9

70.000

10

65.000

11

64.000

12

63.000

13

62.000

14

61.000

15

60.000

16

59.000

17

58.000

18

57.000

19

56.000

20

55.000

21

54.000

22

53.000

23

52.000

24

51.000

25—45

50.000

46—75

40.000

76—135

30.000

136—195

20.000

196—330

10.000

 

14.4. Etkinlikteki ilk 10 klan etkinlikten kısa bir süre sonra gerçekleşecek yeni Klan Güreşi turnuvasına katılma davetiyesi alacak.

15. Tahvil Müzayedesi

Şeref Salonuna giren ancak bir araç için takas edecek yeterli Şöhret Puanı kazanamamış oyuncular Tahvilli Müzayedeye katılarak dört klan aracından (T95/FV4201 Chieftain, Object 807, 121B, M60) birini kazanmayı deneyebilir.

15.1. Müzayede 18 Temmuz’da (Not: müzayedenin başlangıç tarihi değişebilir) kişisel Şöhret Puanlarının bonuslarla takası penceresinin açılması ile başlar ve 1 Ağustos 10:00 UTC+2 itibarıyla sona erer.

15.2. Şeref Salonuna giren ancak bir araç için takas edecek yeterli Şöhret Puanı kazanamamış oyuncular Tahvilli Müzayedeye katılara en az 5.000 tahvillik bir teklif verebilirler. Kişisel Şöhret Puanları tahviller ile takas edilebilir ve müzayedede kullanılabilir.

15.3. Bir oyuncu istediği anda teklifini iptal edebilir ve başka bir teklif verebilir.

15.4. Müzayedenin sonunda en yüksek teklif veren 1.000 oyuncu teklif penceresinden seçtikleri aracı alacak.

15.5. En düşük kazanan teklifi veren birkaç oyuncu varsa kazanan teklifleri en erken veren oyuncular araçları alacaklar.

15.6. Verilmiş ancak kazanamamış teklifler teklifi veren oyunculara iade edilecektir.

Kapat