Endüstrinin Doğuşu Hakkında Genel Bilgiler

İÇERİKEtkinlik 13 Şubat'ta başlayıp 23 Şubat'a kadar devam edecektir.

Geniş ölçekli bu oyun etkinliği boyunca klanlar ve oyuncular Şöhret Puanları kazanabilirler.

Oyuncular savaşlara katılma karşılığında Şöhret Puanları kazanabilirler ve bu puanlar, kişisel Şöhret Puanları edinme hızını artırabilen kişisel bonuslar ile etkinlik boyunca istediğiniz zaman takas edilebilir. Etkinlik sona erdiğinde, oyuncuların biriken Şöhret Puanları çeşitli ödüller ile takas edilebilir.

Her savaş sonrasında oyuncular, Premium araçlar elde etmek için Atölyede kullanılabilen farklı kaynaklar alacaklar.

Klanlar, hem savaşta hem de özel koşulları yerine getirerek Şöhret Puanı kazanacaklar.

Klanlar, etkinlik boyunca istedikleri an klanın Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına dönüştüren özel bir mekanizma kullanabilirler.

Araştırma Puanları, klan Şöhret Puanı kazanma hızını artıran ve klanın haritadaki hareketlerini basitleştiren farklı teknolojilere harcanabilir.

Etkili biçimde yapıldığında, Şöhret Puanlarını akıllıca kullanan klanlar, yaptıkları savaşlar için bile Şöhret Puanı kazanacaklar.

Şöhret Puanları kazanma ve bunları teknolojiye yatırma arasında optimum dengeyi kuran ve aynı zamanda savaşta iyi sonuçlar elde eden klanların etkinlikte başarılı olma şansı en yüksektir.

 

1. Genel Kurallar

1.1. Etkinlik 13 Şubat TSİ 11:00'da başlayacak ve 24 Şubat TSİ 11:00'da sona erecektir.

1.2. Etkinlik herhangi bir ara veya boş gün olmadan tek bir aşamadan oluşacaktır.

1.3. Hem mevcut hem yeni oluşturulmuş tüm klanlar etkinliğe katılabilecektir.

1.4. Harita üç cepheye bölünecektir: Temel, Gelişmiş ve Elit. Gelişmiş ve Elit cephelere erişim sınırlıdır.

1.5. İsyanlar KAPALIDIR.

1.6. Tüm savaşlar mutlak formatta, 15’e 15, Seviye X araçlarla oynanacaktır.

1.7. Savaş süresi 15 dakikadır.

1.8. “Savaş Sisi” AÇIKTIR.

1.9. Savaşa çıkmama cezaları AÇIKTIR.

1.10. Altın olarak bölge geliri KAPALIDIR. Bölgeler sahiplerine 1 veya 2 özel bonus sağlayacaktır.

1.11. Bölge sahibi çıkarma bölgelerindeki turnuvalara, çıkarma müzayedelerine veya kendi bölgelerine karadan saldıran rakipler arasındaki turnuvalara katılamaz.

1.12. Klanlar herhangi bir cephede toprak sahibiyseler Temel cephe arazisindeki çıkarma turnuvalarına ve Gelişmiş ve Elit cephelerin çıkarma müzayedelerine başvuruda bulunabilirler.

1.13. Klanlar Temel cephe arazisindeki çıkarma bölgelerine karadan saldıramazlar.

1.14. Klanlar Gelişmiş ve Elit cephelerdeki arazilerin çıkarma müzayedelerine karadan saldırabilirler.

1.15. Karargâhlar KAPALIDIR. Tümenler herhangi bir bölgede oluşturulabilir.

1.16. Tümen oluşturma ücretsizdir.

1.17. Tümen modülleri AÇIK ancak sınırlıdır. Oluşturulan tüm tümenler otomatik olarak sahip olunan bölgeler arasındaki hareket kilidini %50 düşüren İstihkâm Taburu modülü ile donatılır.

1.18. Temel cephe arazisinde bulunan çıkarma bölgeleri dinamiktir ve çıkarma savaşları sona erdiğinde yerleri değişir.

1.19. Bir çıkarma turnuvasına maksimum katılımcı sayısı 32’dir.

1.20. “Dünyanın yeniden paylaşımının” ilk gününde çıkarma turnuvalarındaki maksimum katılımcı sayısı 16’dır.

1.21. Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerindeki çıkarma bölgeleri dinamiktir ve savaşlar sona erdiğinde yerleri değişir.

1.22. Gelişmiş cephenin arazisinde bir çıkarma müzayedesinde maksimum katılımcı sayısı 16, Elit cephede ise 8’dir.

1.23. 15 dakikalık savaş kaydırma bölgelerin %50’si için AÇIKTIR.

1.24. Elit cephe bölgelerindeki savaşlar için araç kilitlenmesi AÇIKTIR. Temel kilit süresi: 72 saat

1.25. Haritalar: Manastır, Uçurum, El Halluf, Ensk, Balıkçı Koyu, Otoyol, Himmelsdorf, Karelia, Harkov, Lakeville, Live Oaks, Malinovka, Madenler, Murovanka, Pilsen, Prokhorovka, Redshire, Ruinberg, Kum Nehri, Sakin Sahil, Bozkırlar, Studzianki, Westfield.

Sözlük

Endüstrinin Doğuşu etkinliğinde çok farklı karmaşık mekanizmalar ve kavramlar (önceki etkinliklerdekilere benzer) kullanılacaktır. Aşağıdaki kısa sözlük, dokümanda açıklanan mekanizmaların anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır:

 • Atölye: Dünya Haritasında yapılan savaşlardan sonra (oyun istemcisinde) özel kaynaklar ekleyen, bu kaynakları dönüştüren ve Premium araçlar üreten yeni bir mekanizma.
 • Deneysel parçalar: araçların farklı niteliklerini geliştiren özel parça seti. Yalnızca etkinlikte kullanılır. Tek sefer kullanılabilir. Tüm katılımcılara sınırlı ve sabit miktarda verilir. İkame edilemez.
 • Kaynaklar: savaş sonrasında alınan farklı oyun ögeleri. Kaynaklar Atölyede dönüştürülebilir.
 • Bileşenler: Atölyede kaynakları kullanarak birleştirilen ögeler. Premium araçları birleştirmek için kullanılır.
 • Üretim sırası: Atölye unsuru. Üretim için bir öge sırasıdır.
 • Cepheler: oyun alanı farklı koşullara ve mekanizmalara sahip üç cepheye bölünmüştür. Sonraki her cephede daha az bölge, daha yüksek rekabet ve daha iyi ödüller vardır.
 • Bonuslar: bölgelerde bulunan ve bunlara sahip olan klanlar tarafıdnan alınan klan takviyeleri.
 • Teknolojiler: klanların daha önce kazandıkları Şöhret Puanlarını yatırmaları yoluyla elde ettikleri özel avantajlardır.
 • Laboratuvar: teknoloji sağlayıcısı. Teknolojiler sadece klan Şöhret Puanlarını dönüştürerek edinilebilen Araştırma Puanı karşılığında satın alınabilir
 • Yatırım: klan Şöhret Puanlarını teknoloji satın almak için gerekli Araştırma Puanlarına dönüştürmek için özel bir mekanizmadır. Yatırım özelliği kullanılırken klanın eğer Etkinlik Cephelerinde sahip olduğu bölgeler varsa otomatik olarak haritadan çıkarılır.
 • Çıkarma müzayedesi: bazı klanların klan Şöhret Puanlarını kullanarak çıkarma teklifi verdiği, başka klanların da bonuslar ve teknolojiler yoluyla müzayedeye katıldığı çıkarma ve müzayede karışımıdır.
 • Klan ödevleri: klan Şöhret Puanı, Araştırma Puanı ve çeşitli teknolojiler kazanmayı sağlayan ödevlerdir.
 • Kişisel bonuslar: oyuncuların kişisel Şöhret Puanları karşılığında aldıkları özel takviyelerdir.
 • Ödül bonuslar: Oyuncuların etkinlik bittiği zaman biriktirdikleri kişisel Şöhret Puanı karşılığında aldıkları çeşitli ödüllerdir.

 

2. Atölye

Endüstrinin Doğuşu etkinliği boyunca oyun istemcisinde özel bir mekanizma ve araçlar mevcut olacaktır. Bunlar, savaşlar sonrasında alınan özel kaynakları kullanarak, önceden Dünya Haritasında alınabilen Premium seviye VII-VIII araçların üretilmesini sağlar.

Atölye, klan ekranında bulunabilir.

2.1 Kaynaklar

Dünya Haritasında oynanan bir savaş sonrasında katılımcılar farklı kaynaklar alacaklar.

Kaynak miktarı tüm ekip üyeleri için aynı olup şu etkenlere bağlıdır:

 • Savaş cephesi: Gelişmiş cephede alınan kaynak miktarı Temel cephede alınandan yüksek, Elit cephede alınandan azdır.
 • Zaferler veya Mağlubiyetler: Klan, zafer karşılığında daha fazla kaynak kazanır.
 • Yok edilen düşman aracı sayısı: Ne kadar çok düşman aracı yok ederseniz o kadar çok kaynak kazanırsınız (kimin tarafından yok edildiğine bakılmaksızın savaşın sonunda yok edilen araçlar sayılır).
 • Yok edilen araçlar üzerindeki deneysel parçalar (bkz. Yönergeler madde 3): Deneysel parçalara sahip araçların yok edilmesi ek kaynak kazandırır.

Savaşlarda elde edilen kaynaklar bileşen oluşturmak için kullanılabilir. Bileşenler Premium araçlar birleştirmek için kullanılabilir.

Endüstrinin Doğuşu etkinliğinde Atölyeden elde edilebilen araçlar:

Hurda, başka kaynaklar almak için kullanılabilen temel kaynaktır. Atölyede hurda diğer kaynakları almak için kullanılabilir: demirli metaller, demir dışı metaller ve yedek parçalar. Hurdayı diğer kaynaklara anında dönüştürülebilir.

 

Tüm ögeler bileşenlerine ayrılabilir. Bu işlem anında gerçekleşmesine rağmen elde edilen kaynakların miktarı, birleştirme işlemine harcanan miktardan daha az olacaktır.

Kaynaklar bileşen birleştirmek için kullanılır: motor parçaları, zırh, şasi, silah, metal eşyalar ve araçlar.

Elde edilen bileşenler Premium araçlar birleştirmek için kullanılır.

Birleştirme işlemi biraz zaman alır.

Tek seferde araçlar dahil yalnızca bir öge birleştirilebilir. Ancak bir üretim sırası belirlenebilir.

Üretim sırasında bulunan ögeler sıra içinde taşınabilir veya sıradan çıkarılabilir. Sıradan bir öge çıkartıldığında (mevcut öge dahil) kaynaklar envantere eksiksiz olarak iade edilir.

Kazanılan Kaynaklar Savaş Kütüğünde

Atölye açıldıktan birkaç gün sonra savaş kütüğü işlevi buraya eklenecektir. Savaş Kütüğü, etkinlik başlangıcından bu yana tüm savaşlarda kazandığınız kaynak miktarını gösterecektir.

Atölye, Şöhret Puanlarını bonuslar ile takas etme için verilen sürenin sonuna kadar (12 Mart 2020 TSİ 11:00) kullanılabilir.

Atölye durduğunda kullanılmamış tüm kaynaklar silinecektir.

Birleştirilen araçlar, Şöhret Puanlarını bonuslar ile takas etme için verilen sürenin bitiminden ve Tahvil Müzayedesinin sonuçları toplanmasından sonra birkaç gün içinde oyunculara verilecektir.

3. Deneysel Parçalar

Etkinlikte tüm katılımcılar, araçların teknik niteliklerini etkileyen deneysel parçalar alacaklar.

Bu modüller sadece Dünya Haritasındaki savaşlarda kullanılabilir.

Bir araca yalnızca tek bir deneysel parça takılabilir. Parça sadece tek bir savaşta çalışır (parça, teknik zafer haline silinmez).

Takılan bir parça çıkarılamaz veya değiştirilemez; dikkatli olun.

Deneysel parçalar KMT'lere takılamaz.

Tüm oyunculara her parçadan 3 adet olmak üzere 18 deneysel parça verilecektir. Deneysel parçalar etkinlik boyunca ikmal edilemez. Bunları önemli savaşlarda kullanın!

Savaşta araç üzerine bir deneysel parça takılıysa, bu parça savaş arayüzünde özel bir gösterge ile işaretlenir.

Etkinlik sonrasında kullanılmayan tüm parçalar silinecektir.

Parça Etki
Yangın Kontrol Sistemi

Top sabitlemesine +%30

Araç dayanıklılığına -%5

Ek Zırh Plakası

Araç dayanıklılığına +%20

Araç ağırlığına +%30

Yüksek Barut Hakları

Alfa hasarına +%15

Nişan alma süresine +%20 (daha uzun nişan alma süresi)

Klima Sistemi Tüm mürettebat üyelerinin ana uzmanlığına +%30
Kompozit İç Kaplama

Araç dayanıklılığına +%5

Araç ağırlığına +%10

Süper şarj sistemi Motor gücüne +%20

4. Oyun Alanı

4.1. Oyun alanı üç cepheye bölünecektir: Temel, Gelişmiş ve Elit.

4.2. Etkinliğin Prime Time saatleri: Tüm cepheler için 21:00, 22:00, 23:00 ve 00:00 TSİ.

5. Cepheler

Farklı erişim koşulları, farklı kişisel ve klan Şöhret Puanımı kazanımı ve farklı stratejik mekanizmalara sahip üç cephe bulunmaktadır.

Dünya Haritasındaki her bölge sahibi olan klana stratejik avantajlar sağlayan 1 veya 2 bonusa sahiptir.

Bölgelerdeki bonus dağılımı etkinlik boyunca değişmeden kalır.

5.1. Temel Cephe

5.1.1. Temel Cephede Şöhret Puanları sadece savaşlardan kazanılabilir.

5.1.2. Temel cephe arazisindeki çıkarmalara başvurular Seviye X bir araca sahip en az 15 üyesi olan her klana açıktır.

5.1.3. Temel Cephede bir klana aynı anda açık klan çıkarma başvurularının maksimum sayısı 6'dır (klanın Seviye X aracı sahip 90'dan fazla oyuncusu olması halinde).

5.1.4. Temel cephenin arazisi dinamik çıkarmalara açıktır. Aynı zamanda herhangi bir bölge sahibi olan klanlar bu cephede çıkarma başvurusunda bulunabilir.

5.1.5. Temel cephe 636 bölgeden oluşur. Prime Time 21:00 (TSİ) ile 00:00 (TSİ) arasıdır.

5.2. Gelişmiş Cephe

5.2.1. Gelişmiş cephede Şöhret Puanları hem savaşlardan hem de bölge sahibi olarak kazanılabilir.

5.2.2. Gelişmiş cephenin bölgelerine erişim kazanmanın dört yolu bulunmaktadır:

 • "Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" sağlayan bir bölge ele geçirerek.
 • Laboratuvardan "Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" teknolojisini satın alarak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı kullanarak teklif vererek. Gelişmiş cepheye erişim için gereken minimum teklif 100 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 8. maddesine bakın).
 • "Deneyimli Akıncı" klan ödevlerini tamamlayarak (Kuralların 10. maddesine bakın).

5.2.3. Gelişmiş cephenin bölgeleri (Temel cepheye oranla – Kuralların 9. maddesine bakın) savaşta kazanılan Şöhret Puanına %10 bonus sağlar.

5.2.4. Gelişmiş cephede bir bölge sahibi olmak Şöhret Puanı ile ödüllendirilir. Puan miktarı sahipliğin her günü azalır. Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir. Bir klan çevrim hesaplamasından önce haritadan çıkarsa bu klan Şöhret Puanlarını almayacaktır.

Bir klanın Gelişmiş cephede bir bölgeyi sahiplik süresi
(oyun günü olarak)

Klan Şöhret Puanı
1 4.000
2 3.000
3 2.000
4 1.000
5+ 0

Yani bir klan Gelişmiş cephede bir bölgeyi ilk defa ele geçirdiğinde 4.000 klan Şöhret Puanı kazanır. Klan bölgenin sahipliğini ikinci gün devam ettirirse 3.000 klan Şöhret Puanı alır, üçüncü günde 2.000 klan Şöhret Puanı alır, vb.

5.2.5. Bir bölge tekrar tekrar ele geçirilirse (Yatırımdan sonra ele geçirme hariç) bonus klan sahibiymiş gibi değişmeden kalır. Örneğin, bir klan bir bölgeye üç gün sahip olsun, ardından kaybedip bir sonraki gün yeniden ele geçirsin. Bu durumda klan tekrarlı sahipliğin ilk gününde 1.000 klan Şöhret Puanı ve sonraki gün için 0 klan Şöhret Puanı alacaktır.

5.2.6. Yatırım yapmak bölge sahipliği sayacını sıfırlar. Bölge yeniden ele geçirilirse ilgili gelir baştan başlar.

5.2.7. Gelişmiş cephe 160 bölgeden oluşur. Prime Time 21:00 (TSİ) ile 00:00 (TSİ) arasıdır.

5.3. Elit Cephe

5.3.1. Elit cephede klan Şöhret Puanları savaşlardan, bölge sahibi olmaktan ve sahibi olunan bölgelerin sayısından kazanılabilir.

5.3.2. Elit cephenin bölgelerine erişim elde etmenin iki yolu bulunmaktadır:

 • Laboratuvardan "Elit cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru" teknolojisini satın alarak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı kullanarak teklif vererek. Gelişmiş cepheye erişim için gereken minimum teklif 10.000 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 9. maddesine bakın).

5.3.3. Elit cephenin bölgeleri (Temel cepheye oranla – Kuralların 8. maddesine bakın) savaşta kazanılan Şöhret Puanına %20 bonus sağlar.

5.3.4. Bir bölge sahibi olmak klanlara Gelişmiş cephe bölgelerinde olduğu gibi, Kurallar 4.2.4 maddesine göre klan Şöhret Puanı kazandırır. Puanlar sahipliğin her günü için azalır. Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir.

Bir klanın Elit cephede bir bölgeyi sahiplik süresi
(oyun günü olarak)
Klan Şöhret Puanı
1 12000
2 9.000
3 6.000
4 3.000
5+ 0

5.3.5. Elit cephe arazisinde bölge grupları sahibi olan klanlar klan Şöhret Puanı kazanır. Bir oyun gününün bitiminde Elit cephe arazisinde 4 veya daha fazla bölge sahibi olan klanlar bölgelerdeki tüm savaşlar bittiğinde sahip oldukları bölge sayısına göre klan Şöhret Puanı ile ödüllendirilirler.

Bir klanın sahip olduğu bölge sayısı Klan Şöhret Puanı ödülü
1 0 puan
2 0 puan
3 0 puan
4 18.000 puan
5 18.000 puan
6 36.000 puan
7 36.000 puan
8+ 90.000 puan

Bir bölge grubuna sahip olma karşılığında alınan klan Şöhret Puanları bir oyun gününün sonunda (05:00 TSİ itibarıyla) eklenir. Ancak bir klan Elit cephede bir bölgeler grubuna sahipken Yatırım yapmaya başlarsa bir bölge grubuna sahip olma ödülü dâhil tüm klan Şöhret Puanları için tam Araştırma Puanı alır.

Bir klan bölgelerdeki savaşların sonuna kadar bölgelerin sahipliğini korursa ve ardından (Yatırım yapmaya başlayarak) Dünya Haritasından ayrılırsa klan Şöhret Puanlarını alır.

5.3.6. Elit cephenin bölgeleri için savaşlarda araç kilitlenmesi AÇIKTIR.

 • Elit cephenin arazisinde herhangi bir savaşta yok edilen araçlar bölge sahibine karşı savaşların özel durumu haricinde 144 saat boyunca kilitlenir. Bölge sahibine karşı bir savaş kazanıldığında araçlar 72 saat boyunca kilitlenir.
 • Araç kilitlenme süresi özel bir teknoloji kullanılarak azaltılabilir.
 • Kilitli araçlar Temel ve Gelişmiş cephelerin arazilerindeki savaşlarda kullanılabilir.

5.3.7. Elit cephe 15 bölgeden oluşur. Prime Time 21:00 (TSİ) ile 00:00 (TSİ) arasıdır.

6. Klanlar İçin İyileştirmeler

Klanlar Şöhret Puanı edinme hızlarını artırmak için çeşitli bonuslar ve teknolojiler kullanabilirler.

Bunlar iki gruba ayrılır: Laboratuvardan Araştırma Puanı ile satın alınabilecek veya klan ödevlerini tamamlama karşılığında ödül olarak alınabilecek teknolojiler ve bu tip bonuslar sağlayan bölgeleri ele geçirerek ve sahip olarak edinilebilecek Bonuslar. Bonusların ve teknolojilerin etkileri toplanır. Daha fazla detay için Kuralların 6.3 ve 6.4 maddelerine bakın.

6.1. Araştırma Puanları ve Yatırım

6.1.1. Yatırım klan Şöhret Puanlarının belirli bir dönüşüm oranından Araştırma Puanlarına dönüştürüldüğü özel bir mekanizmadır. Dönüşüm oranı belirli teknolojiler kullanılarak iyileştirilebilir.

6.1.2. Biriken klan Şöhret Puanları tamamıyla veya kısmen takas edilebilir. Ne kadar çok klan Şöhret Puanı dönüştürülürse dönüşüm oranı o kadar yüksek olur. Dönüştürülecek klan Şöhret Puanı miktarı Yatırım yapmaya başlanırken belirlenebilir.

6.1.3. Bu mekanizma kullanılırken verilmiş (bekleyen) tüm müzayede teklifleri iptal edilir ve klan Dünya Haritasından çıkar. Birikmiş tüm klan Şöhret Puanları Araştırma Puanları ile takas edilir. Sadece klan lideri veya İkinci Komutanlar Yatırım özelliğini kullanabilir.

6.1.4. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanları ile takası en yakın çevrimin hesaplanmasından sonra gerçekleştirilir.

6.1.5. Klanın planlanmış savaşlarının olduğu bölgelerde Prime Time başladıktan sonra Yatırım yapmaya başlanamaz.

6.1.6. Yatırım tamamlandığında Gelişmiş ve Elit cephelerin bölgelerinden tam bonus kazanma imkânı iade edilir (Kuralların 5.2 ve 5.3 bölümleri).

6.1.7. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanlarına dönüştürülmesi geri alınamaz. Bu işlemin geri alınması mümkün değildir. Lütfen, özellikle etkinlik sonunda dikkatli olun.

6.2. Laboratuvar

6.2.1. Laboratuvar, Araştırma Puanlarının çeşitli teknolojiler için harcanabileceği özel bir dükkândır.

6.2.2. Halihazırda aktif tüm klan bonusları Laboratuvarda görülebilir.

6.3. Klan Bonusları

6.3.1. Etkinlik haritasındaki her bölge en fazla iki farklı bonus içerir.

6.3.2. Bonuslar bir klan bölgeyi işgal ettiğinde etkinleşir ve klanın bölge sahipliği sona erdiğinde durur.

6.3.3. Bir klan aynı bonusu sağlayan birden fazla bölgeye sahipse etki artmaz. Klan sadece en etkili bonusun etkisinden faydalanır. Örneğin, bir klan biri kazanılan klan Şöhret Puanına +%3 bonus veren, diğeri de kazanılan klan Şöhret Puanına +%10 bonus veren iki bölgeye sahip olsun. İki bonus da etkin halde olsa bile klan sadece kazandığı Şöhret Puanına +%10 alacaktır (Aynı durum gelişmiş cephe için 1 ile sınırlı ücretsiz çıkarmalar için de geçerlidir).

6.4. Teknolojiler

6.4.1. Bir teknoloji etkinlik boyunca bir kere alınabilir ve sona erene kadar devrede kalır.

6.4.2. Teknoloji, Laboratuvarda satın alındığı andan itibaren veya klan bir klan ödevi tamamlama karşılığı olarak aldığı andan itibaren çalışmaya başlar

6.4.3. Aynı türden birkaç teknolojinin etkileri toplanır. Böylece bir klan kazanılan klan Şöhret Puanına +%5 sağlayan bir teknoloji alırsa ve sonra kazanılan klan Şöhret Puanına +%10 sağlayan bir teknoloji edinirse klan kazanacağı klan Şöhret Puanına toplam +%15 bonus alacaktır.

6.4.4. Teknolojinin maliyeti o belirli teknolojiyi satın alan klan sayısına bağlı olarak dinamik biçimde değişebilir. Belirli bir teknolojiyi ne kadar çok klan alırsa henüz o teknolojiye sahip olmayan klanlar için o kadar ucuz hale gelir.

6.5. Teknolojilerin ve Bonusların Özet Tablosu

Etki Teknolojiler Bonuslar
Savaşlarda kazanılan klan Şöhret Puanında artış + Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Gelişmiş ve Elit cephelerde bölge sahibi olma karşılığında klan Şöhret Puanı miktarı artışı + Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Gelişmiş cephede müzayedeye başvuru + Cepheler: Temel
Elit cephede müzayedeye başvuru
Elit cephe arazisinde bölge sahibi olma karşılığında ödül artışı + Cepheler: Elit
Bölgelerin sağladığı bonuslarda artırılmış etki
Araç kilitlenmesi süresinde düşüş
Klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına dönüştürmede artırılmış oran
Daha fazla klan Şöhret Puanına sahip bir rakibi yenme karşılığında verilen bonusta artış

7. Kişisel Bonuslar

7.1. Oyuncular kişisel Şöhret Puanlarını kişisel Şöhret Puanı kazanma sürecini hızlandıran kişisel bonuslar için takas edebilirler.

7.2. Kişisel Şöhret Puanı için bir kişisel bonus oyuncu tarafından alındığı anda etkinleşir.

Yukarıda bahsedilen dönüşümün geri alınamaz olduğuna dikkat edin ve bu yüzden zamanınızı ve çabalarınızı dikkatli değerlendirin.
Doğru seçimleri yapmak daha fazla Şöhret Puanı kazanmanızı ve etkinlikte daha üst konumlara gelmenizi sağlayacaktır, öte yandan hesaplama hataları beklediğinizden daha düşük konuma gelmenize yol açabilir.

8. Gelişmiş ve Elit Cephelerin Bölgelerinde Çıkarma Müzayedeleri

8.1. Oyuncular Gelişmiş ve Elit cephelere ulaşmak için çıkarma müzayedelerinden faydalanmak zorundadırlar.

8.2 Bir müzayedeye katılmanın iki yolu bulunmaktadır: bir müzayedeye bir teknoloji veya bonus yoluyla erişim kazanmak veya klan Şöhret Puanı kullanarak teklif vermek.

8.3. Çıkarma müzayedelerinin ana özelliği tek bir müzayedede birden fazla kazanan olabilmesidir. Daha sonra müzayedeyi kazananlar bir turnuvada karşılaşır. Turnuva galibi bölge sahibi ile karşılaşır. Maksimum müzayede galibi sayısı cepheye bağlıdır—Gelişmiş cephede 16 galip ve Elit cephede 8 galip.

8.4 Gelişmiş cephe çıkarma müzayedesinde 8 başvuru ve Elit cephe çıkarma müzayedesinde 4 başvuru ilgili bonusa sahip bir bölge ele geçiren veya bu bonusu Laboratuvardan satın alan klanlar için ayrılmıştır.

8.5. Müzayede başvuru süresi (savaşların başlamasından bir çevrim öncesi) sona erene kadar tüm klanlar klan Şöhret Puanı kullanarak çıkarma müzayedesine teklif verebilir veya edindikleri klan bonusları veya teknolojilerle çıkarma başvurusu yapabilirler.

8.6. Savaş başlamadan bir çevrim önce turnuva fikstürü oluşturulur. İçinde bonuslar ve teknolojiler yoluyla çıkarma müzayedesine başvuran klanlar, klan Şöhret Puanı kullanarak en yüksek teklifleri veren klanlar ve bölgeye "karadan" çıkan klanlar bulunur.

Örnek: 23 klan Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuruda bulunuyor. 2 klan ilgili bonusu sağlayan bölgeye sahip ve 4 klan Laboratuvardan başvuru satın almış olsun. 14 klan klan Şöhret Puanı kullanarak teklif veriyor ve 3 klan bölgeye "karadan" çıkıyor. Savaşlar başlamadan bir çevrim önce turnuva fikstürü oluşturulur. Bu fikstürde ilgili bonuslara sahip 6 klan (bölge sahibi olan 2 klan ve teknoloji satın alan 4 klan), klan Şöhret Puanı kullanarak en yüksek teklifi veren 10 klan ve bölgeye "karadan" çıkan 3 klan bulunacaktır. En düşük teklifi veren 4 klan turnuvaya katılmayacaktır.

8.7. Birkaç klan aynı teklifi verdiyse ilk teklif veren klan öncelik sahibi olur.

Örnek: 10 klan Elit cephede bir çıkarma müzayedesine aynı teklifi vermiş olsun. Ayrıca ilgili teknolojiye sahip iki klan daha bu müzayedeye başvurmuş olsun. Bu durumda 8 klan müzayedeyi kazanacaktır—teknolojiye sahip 2 klan ve diğer klanlardan önce teklif vermiş olan 6 klan.

8.8. Tüm başarısız tekliflerin tutarları teklifleri veren klanlara iade edilir.

8.9. Müzayedeyi kazananlar ve müzayede bölgesine "karadan" çıkan klanlar arasındaki savaşlar rakipler arasındaki turnuva için geçerli standart kurallara göre yapılır. Ayrıca bu savaşlarda kazanılan kişisel ve klan Şöhret Puanlarına x5 çarpanı uygulanır.

9. Şöhret Puanı

9.1. Ateş Yolu etkinliği kapsamında klanlar etkinliğin en değerli ödüllerini alabilmek için Şöhret Puanları için yarışırlar.

9.2. Savaşlarda hem klanlar hem de oyuncular Şöhret Puanı kazanır.

9.3. Herhangi tek bir savaşta bir ekibin tüm oyuncuları aynı miktarda Şöhret Puanı kazanır, daha sonra bu miktar her oyuncu için ayrı olan Kişisel Bonus katsayısından etkilenir.

9.4. Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanını hesaplama formülü:

Burada:

 • Fame_Points—Savaşta kazanılan Şöhret Puanı
 • Fame_points_base—Temel cephede temel Şöhret Puanı miktarı 1.500, Gelişmiş cephede 1.650 ve Elit cephede 1.800’dür
 • Battle_type_c—savaş türü çarpanı
 • Event_value_c—oyun etkinliği çarpanı (Ateş Yolu etkinliğinde bu değer 1'e eşitti)
 • Еlo_c—Elo reytingi çarpanı, Seviye X araçlar için cephe Elo reytingine eşittir
 • Team_XP—ekibin savaşta kazandığı deneyim miktarı
 • Battle_XP—ekiplerin savaşta kazandığı toplam deneyim miktarı
 • Team_size—sabit ekip boyutu—15 oyuncu
 • Bonus_р—savaşlarda kazanılan Şöhret Puanları için geçerli aktif bonusların sağladığı çarpan (klanlar ve oyuncular için farklıdır)
 • Technology_р—savaşlarda kazanılan Şöhret Puanları için geçerli aktif teknolojilerin sağladığı çarpan (sadece klanlar için)

Savaş türü çarpanı (Battle_type_c)

Savaş türü Çarpan
Temel cephenin çıkarma bölgesinde rakipler arasındaki turnuva 1
Herhangi bir cephenin normal bölgesinin rakipleri arasındaki turnuva ve Gelişmiş veya Elit cephenin çıkarma müzayedesinin rakipleri arasındaki turnuva 5
Tüm cephelerde sahip ile savaş 5

Elo reytingi çarpanları (Elo_c)

Rakip klanın Elo reytingi

Elo_c

<=1.000

1,0

1.001–1.050

1,1

1.051–1.100

1,2

1.101–1.150

1,3

1.151–1.200

1,4

1.201–1.250

1,5

1.251–1.300

1,6

1.301–1.350

1,7

1.351–1.400

1,8

1.401–1.450

1,9

>=1.451

2,0

9.5. Kişisel Şöhret Puanı

9.5.1. Etkinlik çerçevesinde kişisel Şöhret Puanı sadece savaşlarda kazanılabilir.

9.5.2. Etkinlik çerçevesinde kişisel Şöhret Puanları Kişisel Bonuslarla takas edilebilir.

9.5.3. Etkinlik sona erdiğinde kişisel Şöhret Puanları ödül bonusları ile takas edilebilir.

9.6. Klan Şöhret Puanı

9.6.1. Klan Şöhret Puanı savaşlarda ve Gelişmiş ve Elit cephelerde özel koşulları tamamlayarak kazanılabilir.

9.6.2. Kazanılan klan Şöhret Puanlarının kütüğü klan portalındaki klan profilinde görülebilir.

9.6.3. Daha az Şöhret Puanına sahip bir klanın daha fazla Şöhret Puanına sahip bir klanı (halihazırda yapılan ancak ödenmeyen teklifler dahil) yenmesi halinde, klan Şöhret Puanlarındaki (halihazırda yapılan ancak ödenmeyen teklifler dahil) farkın %0'ı (varsayılan olarak, liderlik yükü olmaksızın) yenilen klandan kazanan klana aktarılır. Teknolojilerin yardımıyla bu oran klan Şöhret Puanlarındaki farkın maksimum %4'üne kadar artırılabilir.

Örnek: 2 klan bir savaşta karşılaşmış olsun. Savaş sonunda kazanan klanın 1.000 klan Şöhret Puanı, yenilen klanınsa 101.000 klan Şöhret Puanı olsun. Klan Şöhret Puanlarındaki fark 100.000'dir. Bunun %3'ü ise 3.000'dir. Böylece yenilen klan 3.000 klan Şöhret Puanı kaybeder ve bu puanlar kazanan klana aktarılır.

9.6.4. Klan Şöhret Puanları Gelişmiş veya Elit cephenin bir çıkarma müzayedesinde harcanabilir. Müzayede sistemi Kuralların 5. Maddesinde açıklanmıştır.

9.6.5. Klan Şöhret Puanları tamamen veya kısmen Yatırım mekanizması kullanılarak Araştırma Puanlarına dönüştürülebilir.

9.6.6. Klan Şöhret Puanları ve yatırılmış puanlar Dünya Haritasının klan skor tahtasında gösterilir, bu da rakiplerin teknolojilere harcadıkları Şöhret Puanı miktarı ve klan Şöhret Puanı kazanma hızları açısından değerlendirilebilmelerini sağlar.

9.7. Şikeli savaşlar Kurallar tarafından yasaklanmıştır. Kuralları ihlâl eden klanlar ve oyuncular (hem klanın hem de kişisel) tüm Şöhret Puanlarını kaybederler ve oyun hesapları kapatılır.

9.8. Şöhret Puanı eklemede şüpheli durumlarda (şikeli savaş şüphesi, vb.) yönetim savaş kayıtları, ekran görüntüleri ve başka ilgili bilgilerin sağlanmasını talep etme hakkını saklı tutar. İstenilen bilgilerin sağlanmaması durumunda yönetim kendi inisiyatifinde karar verecektir. Oyun ayarlarından Savaş Kaydını Etkinleştir seçeneğini açmanızı kuvvetle öneririz.

10. Klan Ödevleri

10.1. Etkinlik boyunca klanlar klan ödevleri tamamlayabilir.

10.2. Bu ödevler; teknolojiler, Araştırma Puanları ve klan Şöhret Puanları ile ödüllendirilir.

10.3. Tüm klan ödevleri, koşulları ve ödülleri Dünya Haritası arayüzünde bulunabilir.

 • Test Vuruşu
 • Atlatma Vuruşu
 • Finishing Strike
 • Deneyimli Akıncı
 • İyi Nişan Alınmış Atış
Test Vuruşu

Ödül

100 Araştırma Puanı

Ödev Koşulu

Temel cephede bir bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı: 3

Atlatma Vuruşu

Ödül

5.000 klan Şöhret Puanı

Ödev Koşulu

Gelişmiş cephede bir bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı: 3

Finishing Strike

Ödül

Teknoloji: savaşlarda klan Şöhret Puanına +%20

Ödev Koşulu

Elit cephede bir bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı: 1

Deneyimli Akıncı

Ödül

Teknoloji: Gelişmiş cephe için ücretsiz başvuru

Ödev Koşulu

Gelişmiş cephede 10 bölge ele geçirin

Tamamlama Sayısı: 1

İyi Nişan Alınmış Atış

Ödül

50 Araştırma Puanı

Ödev Koşulu

Herhangi bir cephede 50 düşman aracı yok edin

Tamamlama Sayısı: 2

11. Özel Teklif

Klanlara aşağıdaki koşulun karşılanması durumunda klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına özel, artırılmış bir dönüştürme oranı ile yatırma seçeneği sunulacak: Bir klanın etkinlikte herhangi bir Yatırım yapmadan en az 4 gün savaş yapması.

Klan, bu koşulu karşılaması halinde %50 daha fazla Araştırma Puanı sağlayan özel bir Yatırım teklifi alacak. Teklif 24 saat boyunca geçerli olacak ve bir klana etkinlik boyunca sadece bir kere yapılacak.

12. Etkinliğin Gelişimi

12.1. Etkinlik başlamadan önce tüm klanlar Laboratuvarda teknolojilere harcayabilecekleri 15 Araştırma Puanı alacaklar.

12.2. Etkinliğin ilk gününde Temel cephedeki tüm bölgeler çıkarma bölgeleri olacak. Maksimum çıkarma başvurusu sayısı: 16.

12.3. Çıkarma bölgelerindeki savaşların sonunda Temel cephenin dinamik çıkarma bölgeleri açılacak. Bu tür çıkarmalar için maksimum başvuru sayısı: 32.

12.4. Etkinliğin ikinci gününde Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerinde dinamik çıkarma müzayedeleri açılacak.

12.5. Etkinliğin son gününde (23 Şubat) çıkarma turnuvaları savaşları sonunda yeni dinamik çıkarma bölgeleri ve müzayedeleri oluşturulmayacaktır.

12.6. 24 Şubat TSİ 11:00 tarihinde harita dondurulacak, etkinlik sona erecek ve etkinlik sonuçlarının neticelendirilmesi başlayacaktır.

12.7. Ödüllerin alınması ve araçlar için tahvil takasına erişimin açılması işlemleri 27 Şubat'ta başlayacaktır.

Dikkat: Ödüllerin alınma tarihi değişebilir.

13. Savaşa Çıkmama Özel Cezaları

13.1. Cezaların toplam değeri yapılmış ama kazanılmamış teklifler dâhil toplam klan Şöhret Puanı miktarına oranla hesaplanacaktır.

13.2. Klan Şöhret Puanları klanın hesabından düşülecektir. Böylece cezalar ve müzayede sonuçlarından sonra klan hesabı eksi klan Şöhret Puanı bakiyesi gösterebilir.

Referans döneminde çıkılmayan savaş sayısı

Maksimum çıkarma başvurusu sayısı

Klan Şöhret Puanı

Referans dönemi

1

6

Ceza uygulanmayacak

3 gün

2

5

-%10

3

3

-%10

4

1

-%10

 

14. Ödüller

Etkinlik çerçevesindeki ödüller kişisel ve klan ödülleri olarak ayrılmıştır ve ilgili Şeref Salonunda bir konuma gelme karşılığında alınır. Ayrıca kişisel Şöhret Puanı kazanmış tüm etkinlik katılımcıları bu puanları ödül bonusları ile takas edebilir.

Klanlar ve oyuncular için ödül aralıklarının hesaplanması sadece Şeref Salonuna girmeyi başaran oyuncular ve klanlar arasında yapılır.

Şeref Salonuna girmek için bir oyuncunun veya klanın etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş oynaması gereklidir.

14.1. Kişisel Skor Tahtası

14.1.1. Kişisel Skor Tahtasındaki konumlar karşılığında verilen ödüller arasında Object 907 için Grafit 3B stili, Şam Çeliği stili, tahviller, bröveler ve tahvilleri bir ödül araç ile takas etme imkânı bulunmaktadır.

14.1.2. Tahvillerin kişisel skor tahtasına göre dağıtımı:

Lütfen aşağıda verilen tahvil tutarlarının klanın konumuna bağlı olan bir katsayı ile uygulanacağına dikkat edin. Sonuç olarak ödül yedi kereye kadar artabilir!
konum Tahviller
%0–%1

1.000

%1–%2 950
%2–%3 900
%3–%5 850
%5–%10 800
%10–%15 750
%15–%20 700
%20–%25 600
%25–%50 500
%50–%75 250

14.1.3. Ödüller ve Alma Koşulları 

Ödül

Şartlar

Endüstrinin Doğuşu Kahramanı

Endüstrinin Doğuşu etkinliğinde birinci gelen klanın üyelerine ödül.

Etkinliğin sonunda galip gelen klanın bir üyesi olun.

Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

Endüstrinin Doğuşu İlk 10

Dünya Haritasındaki Endüstrinin Doğuşu etkinliğinde İlk 10 içinde yer alan klanların üyelerine ödül

Etkinliğin sonunda ilk 10 klandan birinin üyesi olun.

Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

Endüstrinin Doğuşu Kahramanı ödülü alındıysa verilmez.

Endüstrinin Doğuşu İlk 100

Dünya Haritasındaki Endüstrinin Doğuşu etkinliğinde İlk 100 içinde yer alan klanların üyelerine ödül

Etkinliğin sonunda ilk 100 klandan birinin üyesi olun.

Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

Endüstrinin Doğuşu Kahramanı veya Endüstrinin Doğuşu İlk 10 ödülleri alındıysa verilmez.

Endüstrinin Doğuşu Katılımcısı

Endüstrinin Doğuşu etkinliğine aktif katılım için anı ödülü.

Endüstrinin Doğuşu etkinliği çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

 

Epik Zafer

En uzun zafer serisine sahip klanın üyelerine ödül.

Etkinliğin sonunda en uzun zafer serisine sahip klanın üyesi olun.

Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

 

14.1.4. Bröveler ve Alma Koşulları

Bröve

Şartlar

Dünya Haritası Efsanesi

Dünya Haritasında olağanüstü başarı karşılığında alınır.

1. Kişisel skor tahtasında oyuncuların ilk %1’i arasında yer alın ve etkinliğin sonuçlarına göre ilk %1 arasında olan bir klanın bir üyesi olun.

2. Klanların ilk %1’i arasında bulunan klan için etkinlik savaşlarının en az %50’sinde savaşın.

Endüstrinin Doğuşu Kahramanı

Dünya Haritasında düzenlenen Endüstrinin Doğuşu etkinliğinin ilk %10 oyuncusunun arasına katılma ödülü.

1. Etkinliğin sonunda ilk %10 klandan birinin üyesi olun.

2. Bu klana son başvurudan sonra klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapın.

14.1.5. Grafit 3B Stili ve Alma Koşulları

Etkinliğin sonuçlarına göre kişisel skor tahtasındaki ilk 4.000 oyuncu, Object 907 için Grafit 3B stilini alacaktır.

14.1.6. Şam Çeliği Stili ve Alma Koşulları

Etkinliğin sonunda kişisel skor tahtasının ilk %10’u içinde yer alan tüm oyuncular Şam Çeliği stilini alacaklar.

Bu stil tüm Seviye VIII, IX ve X araçlara uygulanabilir. Bu seviyelerdeki diğer araçlara sınırlama olmadan tekrar uygulanabilir.

14.1.7. Çıkartmalar ve Alma Koşulları

Endüstrinin Doğuşu Kahramanı madalyasını ve brövesini alan oyuncular aynı zamanda 6 çıkartmadan oluşan benzer bir çıkartma seti kazanacaklar.

14.2. Kişisel Bonuslar

14.2.1. Etkinlik çerçevesinde kişisel Şöhret Puanları çeşitli bonuslarla takas edilebilir.

14.2.2. Etkinlik sona erdiğinde ödül araçlarının maliyetleri kişisel Şöhret Puanı miktarı olarak gösterilir. Maliyet Şeref Salonunda 11.500. konumu alan oyuncunun kazandığı kişisel Şöhret Puanı miktarına eşit olacaktır. Oyuncunun bir ödül aracı alabilmesi için kişisel Şöhret Puanına ek olarak 4.000 tahvile ihtiyacı olacaktır. Seçilebilen araçlar (Seviye X):

 • T95/FV4201 Chieftain
 • Object 907
 • VK 72.01
 • M60
 • 121B
 • T95E6

14.2.3. Sadece oyuncunun Garajında halihazırda bulunmayan bir araç seçilebilir.

14.2.4. Tüm ödül araçlar Kıdemli özelleştirme seti ile birlikte gelir.

14.2.5 Tüm ödül bonusları ve kişisel Şöhret Puanı maliyetleri sadece oyun istemcisindeki klan ekranında bulunabilir.

14.2.6. Şöhret Puanlarını ödül bonusları ile takas etme seçeneği 12 Mart TSİ 11:00 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Stiller

Fatih

Galip

Eski Kurt

Klan dijital

Taş Enkaz

Şam Çeliği

Diğer Ödüller

Maksimum 5 kadın mürettebat üyesi

Maksimum 3.000 tahvil

Maksimum 3.350.000 kredi

Maksimum 14 günlük WoT Premium Hesap

Amblemler

Kişisel Yedekler

Yönergeler

14.3. Klan Skor Tahtası

ÖNEMLİ!

Lütfen etkinliğin bazı mekanizmalarının geri alınamaz olduğunu ve klanın etkinlikteki gelişimini etkileyebileceğini aklınızda bulundurun. Bunlara klan subaylarının haksız faaliyetleri veya hesapların çalınması gibi durumlar dahildir.

Güvenliğinizi ciddiye alın ve etkinlik başlamadan önce şu tüyoları dikkate alın:

 • Klan komutanları için—subay yetkilerine ve harita işlemlerine kimlerin erişimi olacağını seçerken dikkatli olun. Etkinlik boyunca bu tür oyuncuların sayısını sınırlı tutmak iyi bir fikirdir.
 • Asla hesabınızı üçüncü bir tarafa aktarmayın—güvenli değildir ve oyun kurallarını ihlâl eder.
 • Etkinlik başlamadan önce hesap şifrenizi değiştirmenizi kuvvetle tavsiye ederiz.

14.3.1. Klanın klan skor tahtasındaki konumuna bağlı olarak bu klandaki oyuncuların toplam tahvil miktarı şu çarpandan etkilenir:

konum Klan çarpanı
%0%1 7
%1%2 6,5
%2–%3 6
%3–%5 5,5
%5%10 5
%10%15 4
%15–%20 3
%20–%25 2,5
%25–%50 2
%50–%75 1
%75%100 1

Böylece, eğer bir oyuncu kişisel Şöhret Puanı açısından oyuncuların ilk %7’si içindeyse ve klan klanların ilk %7’si içindeyse oyuncu 800 tahvil (kişisel skor tahtasından) *5 (klan çarpanı) = 4.000 tahvil alır

14.3.2. Bir oyuncu sadece etkinlik sona erdiği anda ait olduğu klandan ve şu koşulların karşılanmış olması durumunda çarpan alır: Bu klana son başvurudan sonra bu klan için etkinlik çerçevesinde en az 5 savaş yapmış olmalıdır.

14.3.3. Diğer ödüllerden farklı olarak altın oyuncuların belirli bir yüzdesi içinde olma karşılığında değil belirli bir konuma göre dağıtılacaktır.

Toplam 8.415.000 altınlık ödül havuzu klanlar arasında şu şekilde dağıtılacaktır:

1—10

Konum

Ödül

1 200.000

2

150.000 

3

100.000 

4

95.000 

5

90.000 

6

85.000 

7

80.000 

8

75.000 

9

70.000 

10

65.000 

11—20

Konum

Ödül

11

64.000 

12

63.000 

13

62.000 

14

61.000 

15

60.000 

16

59.000 

17

58.000 

18

57.000 

19

56.000 

20

55.000 

21—330

Konum

Ödül

21

54.000 

22

53.000 

23

52.000 

24

51.000 

25—45

50.000 

46—75

40.000 

76—135

30.000 

136—195

20.000 

196—330

10.000 

14.4. Bu etkinlik sonrasında Klan Rakipleri turnuvasının gerçekleşmesi halinde ilk 6 klan doğrudan davet edilecek, diğer klanlar içinse açık bir eleme turu düzenlenecektir. Katılım, ilgili etkinlik için Şeref Salonunda listelenen oyuncularla sınırlı olacaktır.

15. Tahvilli Müzayede

Şeref Salonuna giren ancak bir araç için takas edecek yeterli Şöhret Puanı kazanamamış oyuncular Tahvilli Müzayedeye katılarak ödül Seviye X araçlardan birini kazanmayı deneyebilir.

15.1. Müzayede 27 Şubat TSİ 11:00 tarihinde kişisel Şöhret Puanlarının bonuslarla takası penceresinin açılması ile başlar. 12 Mart TSİ 11:00 tarihinde sona erer.

Not: Müzayedenin başlangıç tarihi değişebilir.

15.2. Şeref Salonuna giren ancak bir araç için takas edecek yeterli Şöhret Puanı kazanamamış oyuncular Tahvilli Müzayedeye katılarak en az 5.000 tahvillik bir teklif verebilirler.

Kişisel Şöhret Puanları tahviller ile takas edilebilir ve müzayedede kullanılabilir.

15.3. Bir oyuncu istediği anda teklifini iptal edebilir ve başka bir teklif verebilir.

15.4. Müzayedenin sonunda en yüksek teklif veren 1.200 oyuncu, teklif dönemi boyunca seçtikleri aracı alacak. Araçlar 13 Mart'ta verilecektir. Ancak, lütfen araçların veriliş tarihinin değişebileceğini aklınızda tutun.

15.5. En düşük kazanan teklifi veren birkaç oyuncu varsa kazanan teklifleri en erken veren oyuncular araçları alacaklar.

15.6. Verilmiş ancak kazanamamış teklifler teklifi veren oyunculara iade edilecektir.

Kapat