Klan Savaşları: Dünya Yanıyor - Zafer Puanı ve Şöhret Puanı Rehberi

 

1. Zafer Puanları

Zafer Puanları, Dünya Yanıyor etkinliğinde görevleri tamamlayan klanlara ödül olarak verilir.

Dünya Yanıyor etkinliği sırasında her eyalet, sahibi olan klana tur başına 100 Zafer Puanı kazandırır (24 saatte 2.400 Zafer Puanı).

Etkinlik sırasınca klan tarafından kazanılan Zafer Puanları, altına çevrilemez.

Eğer bir klan, bir İsyan savaşı ya da çıkarma turnuvasını kazanırsa, bu eyaletin eski sahibinin bu eyaletten kazandığı Zafer Puanlarının %75'i kazanan klana gider (örneğin, eğer bir klan bir eyaleti 10 tur boyunca elinde tutan bir düşmana karşı İsyan savaşında ya da çıkarma turnuvasında galip gelirse, 750 Zafer Puanı alacaktır).

Herhangi bir savaş yenilgisi nedeniyle bir eyaleti kaybeden bir klan, eyaletten kazandığı Zafer Puanlarının %75'ini kaybeder (örneğin, 24 saat boyunca kontrol ettiği bir eyaleti kaybeden bir klan, 1.800 Zafer Puanı da kaybeder). Zafer Puanlarının %25'i klanın kontrolünde kalır ve oyun etkinliği bitene kadar onlara dokunulmaz.

Eğer bir klan, Dünya Yanıyor etkinliği sırasında iki harita arasında geçiş yaparsa ya da bir haritayı tamamen terk ederse, sahip olduğu eyaletlerin sonucu olarak elde edilen tüm Zafer Puanları kaybedilecektir.

 

2. Şöhret Puanları

Şöhret Puanları, oyuncuların klandaki Zafer Puanına bağlı olmadan bireysel olarak kazandığı puanlardır. Eğer bir oyuncu bir klanı terk edip başka bir klana giderse, oyuncunun hesabındaki tüm Şöhret Puanı değişmeden duracaktır.

Şöhret Puanları, aşağıdaki durumlarda verilir:

 • Şöhret Puanları, Dünya Yanıyor etkinliği sırasında savaşlara katılan klanların üyelerine verilir.
 • Oyuncuların oyun etkinliğinde kazanacakları Şöhret Puanlarının 'temel miktarı', savaşa katılanların kazandığı deneyimin toplamının 15'e bölünmesi ile hesaplanacaktır. Sadece temel deneyim hesaba katılacaktır, Premium hesap katsayıları ve bonus getiren eylemler eklenmeyecektir.
 • Bir eyalet için yapılan bir savaşa katılan oyuncunun (İsyan ya da çıkarma turnuvası hariç) kazanacağı temel Şöhret Puanı, x5 katsayısı ile çarpılır.
 • Eyaletin sahibine karşı olan savaşlar hariç olmak üzere bir İsyan ya da çıkarmada yer alan bir oyuncu, her savaş için Şöhret Puanlarının sadece 'temel miktarını' alacaktır. Bir eyalet sahibine karşı yapılan final savaşları ya da bir eyaleti ele geçirmek isteyen klanların savaşında da kazanılan temel Şöhret Puanı, x5 katsayısı ile çarpılır.
 • Nihai Şöhret Puanı toplamı, tüm katsayılar uygulandıktan sonra belirlenecektir. Katsayılarla alakalı ilave açıklamalara Dünya Yanıyor etkinliğinin düzenlemeler kısmından erişilebilir.

 

3. Zafer Puanı ve Şöhret Puanı tazminatı

3.1 Zafer Puanı tazminat kuralları

3.1.1 Eğer klanlar arasında bir eyalet için savaş yapılır ama teknik nedenlerden ötürü sonuçlar elde edilemezse, Zafer Puanları bu kurallara göre telafi edilecektir.

3.1.2 Eğer hiçbir klan Etkinlik Haritasına erişemezse, Zafer Puanı tazminatı ödenmeyecektir.

3.1.3 Eğer belirli klanlar için ayrı teknik problemler meydana gelirse, Zafer Puanlarının tazmini, klanın Wargaming Destek Merkezi'ne gönderdiği biletler temel alınarak yapılacaktır. Gönderilen bilette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • olayın tarih ve saati;
 • problem hakkında detaylı bilgi; ve
 • problemi kanıtlayan belge (ekran görüntüsü, savaş tekrarı vs.).

Yukarıdaki bilgileri içermeyen biletler, işleme alınmayacak ve tazminat ödenmeyecektir.

3.1.4 Zafer Puanlarının telafi edilmesi hakkındaki kararı sadece Yönetim verebilir ve bu karar, her biletin durumunun tek tek incelenmesiyle verilir.

3.2 Şöhret Puanı tazminat kuralları

3.2.1 Eğer oyuncu, almış olması gereken Şöhret Puanı miktarının "Şeref Salonu"nda gösterilen miktarla aynı olmadığını gönderdiği bilet üzerinden kanıtlayabilirse tazminat ödenebilir.

ÖNEMLİ! Oyuncu istatistikleri hakkındaki bilgiler, her 24 saatte bir yenilenir.

3.2.2 Eğer oyuncu yanlış miktarda Şöhret Puanı almasına neden olan teknik sorunlar yaşarsa, Yönetim kaybedilen bu Şöhret Puanlarını telafi edebilir.

3.2.3 Şöhret Puanı, teknik aksaklığın ciddi olduğu durumlarda 500 puanlık ortalama savaş deneyimi temel alınarak telafi edilecektir. Bu miktar, etkinlikte geçerli olan tüm katsayılara açık olacaktır.

Şöhret Puanlarının dağıtımı ve katsayılar hakkındaki kuralların detaylı tanımına Dünya Yanıyor etkinliğinin düzenlemeler kısmından erişilebilir.

3.2.4 Eğer oyuncu, bireysel teknik sorunlarla karşılaşırsa Şöhret Puanlarının tazminat süreci, Wargaming Destek Hizmeti üzerinden gerçekleştirilmelidir. Gönderilen bilette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • olayın tarih ve saati;
 • problemin detaylı tanımı; ve
 • problemi kanıtlayan belge (ekran görüntüsü, savaş tekrarı vs.).

Şöhret Puanı ya da Zafer Puanı ile ilgili herhangi bir ödüllendirme ya da tazminat anlaşmazlığı olması halinde World of Tanks Yönetimi, bu konudaki son kararı verme yetkisine sahiptir.

4. Zorunlu haller

Eğer Şöhret Puanının ya da Zafer Puanının tazminatı veya bir problemin çözümü için ek faaliyetlerin gerekmesinden dolayı etkinlik süresinin uzamasını gerektiren zorunlu bir hal ortaya çıkarsa World of Tanks Yönetimi, bu konudaki son kararı verme yetkisine sahiptir.

Kapat