Klan Savaşları: Dünya Yanıyor - Kurallar ve Düzenlemeler

Oyun içi Dünya Yanıyor etkinliği, 13 Mayıs ile 24 Mayıs arasında Etkinlik Haritasında gerçekleştirilecektir.

1. Dünya Yanıyor etkinliği ile ilgili genel düzenlemeler

1.1.Dünya Yanıyor etkinliği, 13 Mayıs ile 24 Mayıs arasında Etkinlik Haritasında gerçekleştirilecektir. Etkinliğe mevcut olan ve etkinlik başladıktan sonra oluşturulan tüm klanlar katılabilir.

1.2.Etkinlik süresince VIII. Seviyeye kadar olan tüm araçlar savaşlara katılabilir.

ÖNEMLİ! Dünya Yanıyor etkinliği boyunca tank kilitleme devre dışı olacaktır.

1.3.Etkinlik için 5 Mayıs tarihinde ikinci bir harita açılacaktır. İlk gün, "Dünyanın Yeniden Paylaşımı" yapılacak ve bu harita, etkinlik başlayana kadar varsayılan Klan Savaşları kurallarının kullanıldığı test modunda çalışacaktır.

1.4."Dünyanın Yeniden Paylaşımı", aynı zamanda 13 ile 14 Mayıs tarihlerinde de aktif olacaktır:

 • Tüm eyaletlere çıkarma yapılabilecektir.
 • Merkez İngiltere'nin mülkiyeti, Wargaming.net Klanına verilecektir.
 • Casusluk ve karşı casusluk etkin olacaktır.
 • İsyanlar ve Yağmalamalar devre dışı bırakılacaktır.
 • "Dünyanın Yeniden Paylaşımı" süresince en fazla 32 adet çıkarma başvurusu yapılabilecektir.

Eğer bir çıkarma savaşı berabere sonuçlanırsa, eyaletin kontrolü saldıran klanın eline geçecektir.

1.5."Dünyanın Yeniden Paylaşımı", 14 Mayıs'ta sona erecektir. Bu tarihten sonra Dünya Yanıyor etkinliğinin kuralları geçerli olacaktır:

 • İsyanlar ve Yağmalamalar etkin olacaktır.
 • İsyan çıkma ihtimali önemli oranda artırılacaktır.
 • Casusluk ve karşı casusluk etkin olacaktır.
 • En fazla 64 adet çıkarma başvurusu yapılabilecektir.

1.6.Klanlar, Dünya Yanıyor etkinliği sırasında iki Haritanın arasında istedikleri zaman geçiş yapabilecek ya da bir Haritayı tamamen terk edebilecektir, bu da o Haritadaki tüm eyaletlerin kaybına yol açacaktır.

1.7. Eğer bir klan, Dünya Yanıyor etkinliği sırasında iki harita arasında geçiş yaparsa ya da bir haritayı tamamen terk ederse, sahip olduğu eyaletlerin sonucu olarak elde edilen tüm Zafer Puanları yok olacaktır.

1.8. Bir klan, haritayı terk ettikten sonra (tamamen ya da harita değiştirerek) klanın tüm fişleri ve Karargahları, o haritadan kaldırılacaktır. Bunlar yedeğe alınır ve 24 saat sonra kullanılabilir. Aktif yedek fişler, haritadan çekildikten sonraki turda herhangi bir Haritaya yerleştirilebilir.

 

2. Dünya Yanıyor etkinliğinde Zafer Puanları

2.1.Ana hedef, isyan çıkma ihtimalinin artırıldığı bölgeler için savaşmaktır.

2.2.Dünya Yanıyor etkinliği sırasında her eyalet, sahibine tur başına 100 Zafer Puanı kazandırır (24 saatte 2.400 Zafer Puanı).

2.3.Eğer bir klan, bir İsyan savaşı ya da çıkarma turnuvasını kazanırsa, bu eyaletin eski sahibinin bu eyaletten kazandığı Zafer Puanlarının %75'i kazanan klana gider (örneğin, eğer bir klan bir eyaleti 10 tur boyunca elinde tutan bir düşmana karşı İsyan savaşında ya da çıkarma turnuvasında galip gelirse, 750 Zafer Puanı alacaktır).

ÖNEMLİ! Yukarıdaki kural, sadece İsyanlar ve çıkarma turnuvaları için geçerlidir. Eğer bir klan, bir eyalet için bir standart savaş kazanırsa, önceki sahibinden hiç Zafer Puanı kazanmaz ama o andan itibaren her turda standart 100 puanı kazanmaya devam eder.

2.4.Herhangi bir savaş yenilgisi nedeniyle bir eyaleti kaybeden bir klan,  eyaletin kontrolü süresince kazandığı Zafer Puanlarının %75'ini kaybeder (örneğin, 24 saat boyunca kontrol ettiği bir eyaleti kaybeden bir klan, ayrıca 1.800 Zafer Puanı kaybeder). Zafer Puanlarının %25'i klanın kontrolünde kalır ve oyun etkinliği bitene kadar onlara dokunulmaz.

2.5. NPC'ler, sayımın dışında tutulmuştur ama etkinlikteki diğer katılımcılar gibi Zafer Puanı kazanıp kaybederler. Eğer bir klan, bir NPC tarafından kontrol edilen bir eyaleti ele geçirirse, önceki sahibinin bu eyaletten elde ettiği Zafer Puanlarının %75'ini alır.

3. Dünya Yanıyor etkinliğinde Şöhret Puanları

3.1.Oyuncuların oyun etkinliğinde kazanacakları Şöhret Puanlarının 'temel miktarı', savaşa katılanların kazandığı deneyimin toplamının 15'e bölünmesi ile hesaplanacaktır. Sadece temel deneyim hesaba katılacaktır, Premium hesap katsayıları ve bonus getiren eylemler eklenmeyecektir.

3.2.Eyaletin sahibine karşı olan savaşlar hariç olmak üzere bir İsyan ya da çıkarmada yer alan bir oyuncu, her savaş için Şöhret Puanlarının sadece 'temel miktarını' alacaktır.

3.3.Bu etkinlikte kullanılacak tüm ödül katsayıları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Hesaplanan nihai Şöhret Puanı, tüm katsayılar uygulandıktan sonra elde edilen toplamdır. Birden fazla koşul sağlanırsa çarpanlar toplanır.

Sağlanan koşul Şöhret Puanı katsayısı

Dünya Yanıyor etkinliğinde turnuva savaşlarına ya da İsyanlara katılım

Temel miktar

Eyalet savaşına katılım (düşman eyaletine saldırı, sahip olunan eyaleti savunma, karşılaşma savaşı)

x5

Bir İsyan ya da çıkarma turnuvası sırasında bir eyalet sahibi ile savaşa katılım

x5

 

ÖNEMLİ! Eğer Şöhret Puanlarının ya da Zafer Puanlarının elde edilmesi konusunda bir anlaşmazlık doğarsa (şüpheli savaşlar, vs.) Yönetim, bu konuyla ilgili bir savaş tekrarı dosyası, ekran görüntüsü ve konuyla alakalı başka bilgiler talep edebilir. Eğer bu bilgiler sağlanmazsa, Yönetim'in bu bilgiler olmaksızın karar alma hakkı saklıdır. Oyun seçeneklerinden "Tekrar kaydı" seçeneğini kullanmanızı şiddetle öneririz.

3.4.Oyuncu bilgileri ile ilgili Şeref Salonu güncellemeleri her saat yapılacaktır.

 

4. Dünya Yanıyor etkinliğindeki Ödüller ve Anı madalyaları

4.1.Dünya Yanıyor etkinliğindeki madalyalar

 • Dünya Yanıyor etkinliğinde en fazla Zafer Puanını kazanan klan, Sonsuz Alev, 1. Sınıf madalyası ile ödüllendirilecektir. Bu ödülü alabilmek için etkinlik bittiği sırada oyuncunun klan listesinde bulunması gerekir.
 • Dünya Yanıyor etkinliğinden ikinci en fazla Zafer Puanını kazanan klan, Sonsuz Alev, 2. Sınıf madalyası ile ödüllendirilecektir. Bu ödülü alabilmek için etkinlik bittiği sırada oyuncunun klan listesinde bulunması gerekir.
 • Dünya Yanıyor etkinliğinden üçüncü en yüksek Zafer Puanını kazanan klan, Sonsuz Alev, 3. Sınıf madalyası ile ödüllendirilecektir. Bu ödülü alabilmek için etkinlik bittiği sırada oyuncunun klan listesinde bulunması gerekir.

ÖNEMLİ! Eğer birkaç klanın eşit miktarda Zafer Puanı olursa madalya, bu eşit klanların tüm üyelerine verilecektir.

 • Dünya Yanıyor etkinliği sırasında 5 veya daha fazla savaş kazanan oyuncular, Ateş Savaşçısı madalyası ile ödüllendirilecektir.
 • Ateş Fırtınası madalyası, Dünya Yanıyor etkinliği süresince en çok savaş kazanan klanın oyuncularına verilecektir. Eğer iki veya daha fazla klan aynı sayıda Zafere sahip olarak en yüksek Zafer sayısını paylaşıyorsa, madalya bu klanların hepsinin üyelerine verilecektir. Madalya ile birlikte klan veya klanlar, klan hazinelerine 100.000 altın da ekleyeceklerdir.
 • 2 veya daha fazla İsyan bölgesini fethetmeyi başaran klanların bütün üyeleri, Yükselen Alev madalyası ile ödüllendirilecektir.
 • Cehennem Ateşi madalyası, Dünya Yanıyor etkinliği süresince en çok isyan bölgesini fetheden klanın üyelerine verilecektir. Madalya ile birlikte bu klan, hazinesine 100.000 altın da ekleyecektir.
 • 2 veya daha fazla isyan bölgesini savunmayı başaran klanların bütün üyeleri, Ateş Terbiyecisi madalyası ile ödüllendirilecektir.
 •  İtfaiyeci madalyası, Dünya Yanıyor etkinliği süresince en çok isyan bölgesini savunan klanın üyelerine verilecektir. Madalya ile birlikte bu klan, hazinesine 100.000 altın da ekleyecektir.
 •  Ateşle Dağlanmış madalyası, Dünya Yanıyor etkinliği sırasında en az 3 savaş yapan bütün oyunculara verilecektir.

 

4.2.Dünya Yanıyor'un ödül havuzu

En çok Zafer Puanına sahip 20 klan, hazinelerine aşağıda belirtilen miktarda altını ekleyecektir:

 •  1. sıra: 300.000 altın
 •  2. sıra: 200.000 altın
 •  3. sıra: 100.000 altın
 •  4.-6. sıra: 80.000 altın
 •  7.-10. sıra: 60.000 altın
 •  11.-15. sıra: 40.000 altın
 •  16.-20. sıra: 20.000 altın

Eğer birkaç klanın Zafer Puanı eşit olursa tekabül eden altın miktarı, tüm bu klanlara verilecektir.

5. Dünya Yanıyor etkinliğindeki Tank Ödülü

5.1.Oyuncular, savaşlara aktif katılım karşılığında ödül olarak özel bir tank elde edecektir. Bu ödül tankı, Dünya Yanıyor etkinliği için bir Amerikan VII. Seviye orta tankı olan T23E3 olacaktır.

5.2.Dünya Yanıyor etkinliği süresince en fazla Şöhret Puanını elde eden 6.000 oyuncu, T23E3 tankını elde edecektir. Eğer 6.000'inci sırada bulunan oyuncuyla eşit miktarda Şöhret Puanı kazanan oyuncu(lar) olursa, T23E3 kazanan sayısı bu skoru elde eden oyuncuları da kapsayacak biçimde artırılacaktır.

 

Klanların Zafer Puanları hakkında ek bilgilere ilgili bölümden erişebilirsiniz.

Oyuncuların Şöhret Puanları hakkındaki bilgilere Şeref Salonundan erişilebilir.

Henüz bir klanda değil misiniz? Hemen Askere Alma Merkezini ziyaret edin ve bir klan üyesi olun!

Kapat