Askere Alma Merkezi Kılavuzu

Bir Klana Katılma

Henüz bir klanda değilseniz, Klan Savaşları’na katılabilmek için bir klana katılmanız gerekir.

Bir Klan Seçme

Tüm klanları içeren bir listeyi «Topluluk» > «Klanlar» bölümünde bulabilirsiniz.

Uygun bir klan bulmanın en etkili yolu Kişisel Dosyanızı oluşturmaktır. Kişisel Dosyanızda belirttiğiniz veriler otomatik bir klan araması için kullanılır.

Kişisel Dosyanızı oluşturma:

 1. http://worldoftanks.eu adresinde giriş yapın
 2. Profilim > Kişisel Dosya bölümüne gidin.
 3. Gerekli kişisel verileri girin.
  Savaş istatistikleriniz otomatik olarak içe aktarılır ve güncellenir.
 4. İlgili alanı işaretleyerek Kişisel Dosyanızı oyuncu alan tüm klanlara açık hale getirin.
  Daha önceden bir klanın üyesiyseniz arama sonuçlarında görünmezsiniz.
 5. Kaydet ve Klan Bul'a tıklayın. Önerilen klanlar  işaretli olacak şekilde bir klan listesi oluşturulur. 
  Ayrıca, önerilen ilk 5 klan da profilinizdeki özel bir pencere öğesinde gösterilir.

Seçtiğiniz bir klanın oyuncu alma şartlarını görmek için  simgesine tıklayın. Klanda resmi başvurular devre dışıysa bu simge gösterilmez.

İstediğiniz zaman Kişisel Dosyanızı düzenleyebilirsiniz. Otomatik klan araması sonuçları buna göre değiştirilir. Kişisel Dosyanızı düzenlemek için Profilim > Kişisel Dosya bölümüne gidin.

Açık Bir Klana Başvurma

Bir klana katılmaya karar verirseniz işe resmi bir başvuruyla başlayın.

Bir klana başvurmak için:

 1. Profilim > Klan Bul bölümüne gidin.
 2. Başvurmak istediğiniz bir klanı bulun ve  simgesine tıklayın.
 3. Klan subaylarına bir mesaj yazın.
 4. Bu mesaj resmi başvurunuza eklenir.
 5. Başvur’a tıklayın.

Klan subaylarının başvurunuzu incelemesini bekleyin. Başvurunuz onaylanırsa klana katılmak üzere resmi bir davet alırsınız.

Günde en fazla 100 başvuru gönderebilirsiniz.

Klanda resmi başvurular devre dışı bırakıldıysa  simgesi etkisizdir.

Kapalı Bir Klana Başvurma

Resmi başvurulara izin vermeyen bir klana katılmaya karar verirseniz klanın Komutanı ile iletişime geçmeyi deneyin.

Klan Komutanı ile iletişime geçmek için:

 1. Başvurmak istediğiniz klanı bulun ve oyuncu profilini görmek için Komutanın adına tıklayın.
 2. Menüdeki Mesaj Gönder’e tıklayın.
 3. Mesajınızın konusunu ve metnini yazın. Gönder’e tıklayın.

Klan Komutanının başvurunuzu incelemesini bekleyin. Başvurunuz onaylanırsa klana katılmak üzere resmi bir davet alırsınız.

Davetleri Kabul Etme

Aldığınız tüm davetleri Profilim > Davetler bölümünde görebilirsiniz. Her davet, alınmasından itibaren 7 gün geçerlidir.

Bir daveti kabul etmek için Kabul Et > Evet’e tıklayın. Klana “Acemi Asker” rütbesiyle katılırsınız.

Katıldığınız klanın sayfasını Profilim > Klanım bölümünde görüntüleyebilirsiniz.

Başka bir klana katılmak için mevcut klandan ayrılmanız gerekir.

Bir Klandan Ayrılma

Klanınızdan ayrılmak için:

 1. Profilim > Klanım bölümüne gidin.
 2. Menüde Klandan Ayrıl > Evet’e tıklayın.

Klandan ayrıldıktan sonra, takip eden 48 saat boyunca başka klanlara başvuramazsınız.

Askeri Personel

Klan Savaşları’nda yer almak için, bir oyuncu World of Tanks’te herhangi bir Kademe V veya üzeri araçla en az bir savaşa katılmış olmalıdır. Bir klan bu gerekliliği karşılayan her klan üyesi için bir fiş alır. Tüm fişler Dünya Haritası’nda klanın Rezerv bölümünde saklanır.

En fazla klan üyesi sayısı 100’dür. Klan Bilgileri sayfasında bir klanın mevcut Askeri Personel listesini görebilirsiniz.

Yalnızca yetkili klan subayları (Komutan, Komutan Yardımcısı ve Asker Alma Görevlileri ­­—bkz. Pozisyonlar ve İzinler) klanlarının Askeri Personelini klana alarak yönetebilir.

Oyuncuları Davet Etme

Bir oyuncuyu klanınıza davet etmek için:

 1. Profilim > Klanım bölümüne gidin.
 2. Menüdeki Oyuncu Bul’a tıklayın.
 3. Davet etmek istediğiniz oyuncunun adını yazın.
 4. Davet Gönder’e tıklayın. Seçtiğiniz oyuncuya klanınıza katılmak üzere bir davet gönderilir.

Oyuncu davetinizi kabul ettikten sonra, Acemi Asker rütbesiyle klanınıza katılır. Sonraki tura işlem yapıldıktan sonra Dünya Haritasındaki Rezerv bölümünde yeni bir fiş görünür. Fiş, 24 saat sonra yer değiştirme için hazır olacaktır. Dünya Haritası donmuş durumdayken bir oyuncu bir klana katılırsa fiş, yalnızca oyun devam ettikten ve sonraki tura işlem yapıldıktan sonra Rezerv bölümünde görünür. Günde en fazla 100 davet gönderebilirsiniz.

Acemi Asker Arama

Uygun adaylarınız yoksa en uygun oyuncuları bulmak için otomatik aramayı kullanabilirsiniz. Otomatik aramayı etkinleştirmek için, oyuncu alma şartlarınızı doldurun. 

Oyuncu alma şartlarınızı doldurmak için:

 1. Profilim > Klanım bölümüne gidin.
 2. Menüdeki Oyuncu Alma Şartları’na tıklayın.
 3. Gerekli tüm alanları doldurun.
 4. Kaydet ve Oyuncu Bul'a tıklayın. En uygun oyuncular  işaretli olacak şekilde bir oyuncu listesi oluşturulur.

Her oyuncu için tabloda belirtilen oyunda geçen zaman yerel zaman biçiminizde gösterilir.

Bir oyuncuyu klana davet etmek için  simgesine tıklayın. Birden fazla oyuncu davet etmek için, bu oyuncuları listede işaretlerin ve Klana Davet Et’e tıklayın.

Bir oyuncuya mesaj göndermek için  simgesine tıklayın.

 

Başvuruları Etkinleştirme

Klan Komutanı olarak, klanınızın oyunculardan resmi başvuru alıp almayacağına karar verebilirsiniz.

Klanınıza yapılacak başvuruları etkinleştirmek için:

 1. Klanınızın oyuncu alma şartlarını belirtin.
 2. Klanım > Değiştir bölümüne gidin.
 3. ‘Diğer’ bölümünde başvuruların etkin olup olmadığını kontrol edin. Ayarı değiştirmeniz gerekirse Değiştir’e tıklayın.
 4. Seçeneği seçin.
 5. Kaydet’e tıklayın. Klana yapılacak başvurular etkinleştirilir. Klanınızın oyuncu alma şartları, klan arayan tüm oyunculara açık hale gelir.

Klanınız 100 üyeye ulaştıktan sonra, oyuncu alma şartları otomatik olarak gizlenir ve klana yapılacak başvurular devre dışı bırakılır.

Başvuruları Kabul Etme

Klanınıza yapılan tüm başvuruları Profilim > Başvurular bölümünde görebilirsiniz. Her başvuru alınmasından itibaren bir hafta geçerlidir.

Bir başvuruyu kabul etmek için Kabul Et > Evet’e tıklayın. Başvuran oyuncu klana Acemi Asker rütbesiyle katılır.

Oyuncuları Çıkarma

Yalnızca klan Komutanı ve Komutan Yardımcıları oyuncuları bir klandan çıkarabilir.

Bir oyuncuyu klanınızdan çıkarmak için:

 1. Profilim > Klanım bölümüne gidin.
 2. Askeri personel listesinden, çıkarmak istediğiniz bir veya birkaç oyuncuyu seçin. Tablonun altındaki düğmeler etkinleşir.
 3. Klandan Çıkar > Çıkar’a tıklayın.

Oyuncu, klandan çıkarıldıktan sonra takip eden 48 saat boyunca başka klanlara başvuramaz. Sonraki tur için işlem yapıldıktan sonra, Dünya Haritasındaki Rezerv bölümündeki fiş kaldırılır.

Dünya Haritası donmuş durumdayken bir oyuncu bir klandan ayrılırsa, fiş, yalnızca oyun devam ettikten ve sonraki tura işlem yapıldıktan sonra Rezerv bölümünden kaldırılır

Kapat