Sıralamalı Savaşlar 2019 1. Sezon Kuralları

Tanımlar

Sezon: Sıralamalı Savaşların gerçekleştiği zaman dilimi. Kurallar ve ödüller sezonlar arasında değişebilir.

Lig: savaş performanslarına göre Sezon Liderlerinin dağılımı. Toplamda üç Lig bulunur: Altın, Gümüş ve Bronz. Ligler dâhilinde Bonus Savaşlar bulunmaktadır.

Klasman: üç adet 0'dan 15'e kademe gelişimi; nihai kademeye ulaşıldığında oyuncu bir sonraki Klasmana aktarılır ve gelişim baştan başlar. Klasmanlar dâhilinde Bonus Savaşlar bulunmaktadır.

Eleme: 15 Kademeye sahip ilk gelişme; Eleme dâhilinde Bonus Savaşlar bulunmamaktadır.

Kademe: bir sezon içindeki gelişim ögesi. Kademeler hesap için ortaktır ve kazanıldıkları araca bağlı değildir.

Şerit: bir sonraki kademeye olan "mesafeyi" belirleyen gelişim ögesidir. Oyuncu savaş sonuçlarına bağlı olarak bir şerit kazanabilir, kaybedebilir veya koruyabilir. Kademeler arasındaki şerit sayısı değişebilir.

Bonus Savaş: şerit kazanılan bir savaşta (1-2 şerit kazanıldığında) kazanılan şerit sayısını otomatik olarak ikiye katlama mekanizması. Sıralamalı Savaşlarda izin verilen her araçta günde bir kere kullanılabilir. Her Klasmanı tamamladıktan sonra eklenir. Bonus Savaş sayısı oyuncunun Klasmandaki performansına bağlıdır.

Kaybedilebilir kademe: oyuncunun bir şerit kaybetmesi durumunda kaybedebileceki kademedir.

Kademe Kalkanı: şerit kaybedilmesi durumunda bile belirli kademelerin korunmasını sağlayan özellik (kalkanların dayanıklılığı vardır).

Sezon Liderleri: Sıralamalı Savaşlara katılan oyuncuların skor tahtasıdır; konum savaş performansına ve diğer istatistik parametrelerine bağlıdır. Oyuncuların Sezon Liderleri arasında girebilmeleri için mevcut sezonun Eleme ve Klasmanlarını tamamlamaları gereklidir.

Deparcı: bir Lige giren ilk 100 oyuncu arasına giren oyuncu.

Ateşkes: mevcut sunucuda Sıralamalı Savaşlar kipinin geçerli olmadığı günün belirli bir dönemi.

Prime Time: belirli sunucularda Sıralamalı Savaşlar kipinin oynanabilir olduğu günün belirli bir dönemi.

Genel Performans: bir sezonda kazanılan şerit sayısı ile yapılan toplam Sıralamalı Savaş sayısı arasındaki oran. Bu parametre oyuncunun Sezon Liderleri arasındaki konumunu belirler.

Bir Klasmandaki performans Klasmanda kazanılan şerit sayısının o Klasmanda yapılan savaş sayısına oranıdır. Bir sonraki Klasmandaki veya Liglerdeki Bonus Savaş sayısını belirler.

Sıralamalı Savaşlar Takvimi: sunuclarda Prime Time ve Aşama dönemlerini gösterir.

Temel Deneyim: bir savaşta Premium Hesap veya Klan ve Kişisel Yedeklerden arındırılmış deneyim. Savaş sonuçlarında Ekip Sonucu sekmesinde gösterilir.

Rol Deneyimi: Sıralamalı Savaşlarda belirli role bağlı faaliyetleri (tespit etme, hasar desteği, hasar engelleme ve verme, vb.) gerçekleştirme karşılığında eklenen ek deneyim. Rol Deneyimi Temel Deneyimin bir payıdır.

Nasıl Katılınır

Sıralamalı Savaşların yeni sezonu 20 Mayıs 10:00 (CEST) tarihinden itibaren gerçekleşecektir.

Kipe katılmak için herhangi bir Seviye X araç gereklidir.

Sıralamalı Savaşlar kipine geçmek için önce Garajda savaş kipi seçicisinden seçilmelidir.

Sıralamalı Savaşlar belirli sunucularda sadece Prime Time sırasında geçerlidir. Prime Time sezon boyunca değişebilir.

 • Hafta içi günler: 14:00-02:00 CEST
 • Hafta sonu günler: 10:00-02:00 CEST

Format ve Süre

Format

 • Sıralamalı Savaşlar sezonlar halinde oynanır.
 • Sıralamalı Savaşlar 15'e 15 formatında (Standart Savaş) oynanır.
 • Savaş süresi 15 dakikadır.
 • Zafer koşulları: tüm düşman araçlarını yok edin veya düşman üssünü ele geçirin.
 • Haritalar: Manastır, Uçak Pisti, Uçurum, El Halluf, Balıkçı Koyu, Otoyol, Himmelsdorf, Karelia, Lakeville, Live Oaks, Malinovka, Mannerheim Hattı, Dağ Geçidi, Murovanka, Prokhorovka, Redshire, Ruinberg, Kum Nehri, Sakin Sahil, Siegfried Hattı, Bozkırlar, Westfield.
 • Kipte Takımlar geçerli değildir.

Sezon

 • Sezon süresi 21 gündür.
 • Kip 20 Mayıs 10:00 (CEST) tarihinden 10 Haziran, 10:00 (CEST) tarihine kadar geçerlidir.
 • Kipin geçerliliğinin kesin programı WoT istemcisinde bulunabilir.

Şeritler

 • Kazanan ekipteki I-III konumlar 2 şerit kazanacak.
 • Kazanan ekipteki IV-X ve kaybeden ekipteki I konumu 1 şerit kazanacak.
 • Kazanan ekipteki XI-XV ve kaybeden ekipteki II-V konumları şeritlerini koruyacak.
 • Kaybeden ekipteki VI-XV konumları bir şerit kaybedecek.
 • Beraberlik iki ekip için de kayıp sayılır.
 • Birkaç oyuncu aynı miktarda deneyim kazanırsa hepsi bir şerit kazanır/korur. Aynı kural birkaç oyuncu aynı miktarda deneyim kazanır ve en üst konumu paylaşırsa da geçerlidir.

Klasmanlar ve Kademeler

Her klasman içiinde 15 kademe bulunmaktadır.

Bir sonraki kademeye ulaşmak için gerekli şerit sayısı şu şekildedir:

Kademe Kalkanı

 • Bir oyuncu mevcut Kademe için bir kalkana sahipse bir şerit kaybetse bile kademesini korur.
 • Kalkan dayanıklılığı oyuncu şerit kaybederse azalır.
 • Oyuncu bir şerit kazanırsa kalkan tamamen yenilenir.
 • 10. kademede kalkan normalde kademe kaybedilecek 2 savaştan sonra tamamen kırılır.
 • 13. kademede kalkan normalde kademe kaybedilecek 1 savaştan sonra tamamen kırılır.

Ligler

Oyuncular Eleme ve tüm Klasmanları tamamladıktan sonra performanslarına bağlı olarak Ligler arasında dağıtılacaklar:

 • Altın Lig: oyuncuların ilk %20'si.
 • Gümüş Lig: oyuncuların sonraki %30'u.
 • Bronz Lig: oyuncuların sonraki %50'si.

Oyuncular bir Ligdeyken şerit kazanmaya ve Genel Performansı ve Sezon Liderlerinin skor tahtasındaki konumlarını etkilemeye devam edecekler.

Maç Eşleştirici

Maç Eşleştirici belirli her Klasman içinde benzer kademedeki oyunculardan ekipler kurmaya çalışır. Bu koşullar karşılanamazsa kademe eşiği genişletilir.

Kademeler açısından ekipler benzer dağılıma sahiptir.

Maç eşleştirici ekipleri kurarken oyuncuların belirli bir Lige ait olmalarını dikkate almaz.

Maç eşleştirici ekipleri 5 dakika içinde kuramazsa savaş oluşturulmaz ve oyuncular Garaja geri gönderilir.

Sezon Liderleri

Oyuncunun Sezon Liderleri skor tahtasındaki konumu Genel Performansına bağlıdır.

Birkaç oyuncu aynı performansa sahipse art arda diğer parametreler karşılaştırılır:

 • Ortalama deneyim;
 • Ortalama hasar.

Tüm bu parametreler de eşitse tüm oyuncular paylaşılan en yüksek konumdaki Lige girer.

Sezon Liderlerinin skor tahtası sezon başladığında oyun istemcisinde ve portalda geçerli hale gelir.

Sezon Liderlerinin skor tahtası her 15 dakikada bir güncellenir.

Ödüller

Sezon Ödülleri

Yıllık Ödüller

Yıllık Ödüllere erişim seviyesi yılın sezonları boyunca kazanılan Kademe Jetonlarının sayısı tarafından belirlenir.

Kademe Jetonları her Klasmanı tamamlama ve Altın Lig'e ulaşma karşılığında kazanılır. Kademe Jetonu sezonun sonunda eklenir.

Böylece bir oyuncu bir sezon içinde beşe kadar Kademe Jetonu kazanabilir.

Oyun Kurallarının İhlâli ve Cezalar

Rastgele Savaş kuralları Sıralamalı Savaşlar için de geçerlidir. Tüm cezalar Oyun Kurallarına ve Lisans Sözleşmesine göre verilir. Bir oyuncu Oyun Kurallarını veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini ihlâl ederse sezon sırasında, sezon kapandıktan sonra veya sezon ödüllerini almadan önce skor tahtasından çıkarılır.

Sıralamalı Savaşlardaki dost ateşi sistemi gözden geçirildiğinden beri bu oyun kipinde müttefikleri şoka sokmak müttefik araçlara hasar vermekle (“ekip hasarı”) aynı tutulmaktadır. Bu durumda müttefik araçları şoka sokan bir oyuncuya (Oyun Kurallarına göre ekip hasarı verme karşılığında) ceza veya yasak uygulanabilir.

“Ekip hasarı” ve “dost katli” için tüm cezalar ve yasaklamalar sistem tarafından, Oyuncu Desteği çalışanlarının müdahalesi olmadan otomatik olarak uygulanır. Not: sistem bir ihlâl durumunda hem hafifletici hem de ağırlaştırıcı tüm olası durumları dikkate alır. Otomatik sistem tarafından uygulanan yaptırımların koşulları itiraza açık değildir.

Kapat