Gambit Harekâtı Kuralları

“Gambit Harekâtı” etkinliği Dünya Haritasının tüm tarihi boyunca klan Komutanları ve koordinatörlerinin karşılaştığı en zorlu sınavlardan biridir.

Gambit Harekâtına Genel Bakış

Etkinlik süresi giderek uzayan ve her biri aynı temel mekanizmaya sahip üç aşamaya ayrılacaktır. Etkinliği basitçe üç safhaya ayırmak yerine sunulan bu aşamalar, klanların kuralların iç yüzünü daha iyi anlamalarına yardımcı olup planlamalarındaki olası hataları düzeltmelerine fırsat tanır.

Daha önce de olduğu gibi hem oyuncuların hem de klanların Gambit Harekâtı sırasında iyi performans sergilemek için Şöhret Puanı kazanmaları gereklidir. Oyuncular savaşlara katılma karşılığında Şöhret Puanı kazanır ancak alacakları ödüllerin sayısını klanın genel başarı seviyesi belirleyecektir. Klanlar hem savaşlara katılma karşılığında hem de bir Cephe’nin puan almak için özel koşullarını tamamlama karşılığında Şöhret Puanı kazanacaklar.

Savaş alanı, her biri kazanılan Şöhret Puanı miktarı ve bu puanları almak için gerekli yöntemler açısından farklılık gösteren üç ardışık Cepheye bölünmüştür. Bir klan istediği anda özel mekanizmaları kullanarak haritadan ayrılıp tüm Şöhret Puanlarını, Araştırma Puanı ile takas edebilir.

Araştırma Puanları ile klanın skor elde etme oranını ve kişisel Şöhret Puanını artırmanın yanında klanın haritadaki işlemlerine yardım edecek çeşitli teknolojilere yatırım yapılabilir. Böylece klanların alacakları Şöhret Puanını artırmak için kazandıkları Şöhret Puanlarını makul bir şekilde yatırıma çevirmeleri gerekecektir.

En iyi sonuçlar savaşlarda güçlü performans sergilemenin yanı sıra aynı zamanda Şöhret Puanı kazanmak ve bunları teknolojiye dönüştürmek konusunda dengeyi bulabilen klanlar ve oyuncular tarafından elde edilecektir.

1. Genel Kurallar

1.1. “Gambit Harekâtı” etkinliği 24 Kasım’dan 21 Aralık’a kadar sürecektir.

1.2. Etkinlik 3 aşamaya ayrılacak ve Dünya Haritası har aşama arasında bir gün için dondurulacak. Ayrıca Dünya Haritası bir güncelleme çıkması sebebiyle 2 gün boyunca dondurulabilir, bu dondurma işlemi Gambit Harekâtı için hâlihazırda planlanmıştır. İki günlük dondurmanın kesin tarihi daha sonra açıklanacaktır.

1.3. Hem mevcut hem de yeni tüm klanlar etkinliğe katılabilir.

1.4. Harita 3 Cepheye ayrılmıştır: Temel, Gelişmiş ve Elit. Gelişmiş ve Elit Cephelerin arazisine erişme ihtimali sınırlıdır.

1.5. İsyanlar kapalıdır.

1.6. Tüm etkinlikler Mutlak formatta (15x15 Seviye X araçlar) gerçekleşir.

1.7. Savaş süresi - 15 dakika.

1.8. Savaş Sisi açık.

1.9. Savaşa çıkmama cezaları açık.

1.10. Bölge altın geliri kapalı. Gambit Harekâtı boyunca bölgeler sahiplerine 1 -3 arası özel bonuslar sağlar.

1.11. Bölge sahipleri çıkarma bölgeleri turnuvalarına, çıkarma müzayedelerine ve turnuva savaşlarına ve bunların yanında, bölgelerinin toprakları yoluyla saldırılara katılmazlar.

1.12. Ele geçirilmiş arazileri tutan klanlar Temel Cephe içerisinde çıkarma turnuvalarına başvurabilirler.

1.13. Klanlar Temel Cephe içerisinde çıkarma bölgelerine karadan saldıramazlar.

1.14. Klanlar Gelişmiş ve Elit Cephelerdeki çıkarma müzayedelerine karadan saldırabilirler.

1.15. Karargâh kapalıdır. Tümenler herhangi bir bölgede organize edilebilir.

1.16. Tümen organizasyonu ve bakımı ücretsizdir.

1.17. Tümen modülleri kısıtlı şekilde açıktır. Organize edilen tüm Tümenler otomatik olarak bir modül ile donatılır; sahip olunan bölgeler arasında Tümen konuşlandırmasındaki soğuma süresini %50 azaltan İstihkam Taburu.

1.18. Temel Cephe içerisinde çıkarma bölgeleri dinamiktir ve çıkarma savaşlarının tamamlanmasından sonra konumları değişir.

1.19. Maksimum çıkarma turnuvası katılımcısı sayısı: 32.

1.20. “Dünyanın Yeniden Taksimi” sırasında aşamanın ilk günündeki maksimum çıkarma turnuvası katılımcısı sayısı: 16.

1.21. Gelişmiş ve Elit Cepheler içerisindeki çıkarma müzayedeleri dinamiktir ve bölgenin talipleri arasındaki savaşların bitimi üzerine konumları değişir.

1.22. Maksimum çıkarma müzayedesi katılımcısı sayısı: Gelişmiş Cephe: 16, Elit Cephe: 8.

1.23. Temel Cephe içerisinde bir klanın eş zamanlı yapabileceği maksimum çıkarma başvurusu sayısı: 6. Çıkarma için eş zamanlı başvuru sayısı Garajında Seviye X araca sahip klan üyesi sayısına bağlıdır.

1.24. Savaşları 15 dakika kaydırma bölgelerin %50’sinde açıktır.

1.25. Araç donması Elit Cephenin bölgelerindeki savaşlar için açıktır. Araçların donma süresi 144 saattir.

1.26. Gambit Harekâtı haritaları:

 • Manastır
 • Uçak Pisti
 • Kutup Bölgesi
 • Uçurum
 • El Halluf
 • Ensk
 • Balıkçı Koyu
 • Fjordlar
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Malinovka
 • Madenler
 • Dağ Geçidi
 • Murovanka
 • Prokhorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Kum Nehri
 • Bozkırlar

2. Özel Kurallar

Gambit Harekâtı sırasında daha önce hiç kullanılmamış bir sürü yeni fikir ve mekanizma olacak. Aşağıda, söz konusu mekanizmaların anlaşılmasını kolaylaştıracak terimlerin özetini bulabilirsiniz:

Aşamalar: etkinlik mekanizmalara yavaş yavaş alışılmasını sağlamak ve başlangıçtaki olası planlama hatalarını düzeltmeye fırsat vermek için üç aşamaya ayrılmıştır.

Cepheler: her yörenin savaş alanı farklı erişim koşulları ve mekanizmalara sahip 3 Cepheye ayrılmıştır. Her ardışık Cephe daha az bölgeye, daha çetin çekişmelere ve daha değerli ödüllere sahiptir.

Bonuslar: klan geliştirmeleri bölgelere tahsis edilmiştir ve klanlar bölgeyi ele geçirdiğinde bunlara erişebilir.

Teknolojiler: klanların daha önce kazandıkları Şöhret Puanlarını yatırarak elde edebilecekleri özel avantajlar.

Laboratuvar: teknolojilerin satın alınabileceği yer. Teknolojiler sadece klan Şöhret Puanları ile elde edilebilecek Araştırma Puanları ile satın alınabilir.

Yatırım Yapmak: biriktirilmiş klan Şöhret Puanlarını teknoloji satın almak için Araştırma Puanına dönüştüren özel mekanizmadır. Yatırım yapan klanlar etkinlik sırasında Cephelerde bölgelere sahipse otomatik olarak haritadan çıkarılırlar.

Çıkarma müzayedesi: klanların bazılarının çıkarma için Şöhret Puanı kullanarak teklif verdiği, başka klanların ise bonuslar ve teknolojiler kullanarak geldiği, çıkarma ve müzayede birleşimidir.

3. Savaş Alanı

3.1. Etkinliğin Prime Time’ları: TSİ 21.00 ile TSİ 00.00 (GMT+3) arasında

3.2. Savaş alanı 3 Cepheye ayrılmıştır: Temel, Gelişmiş ve Elit.

4. Cepheler

Harita farklı erişim koşulları, kazanılabilecek klan ve kişisel Şöhret Puanı ve stratejik mekanizmalara sahip 3 Cepheye ayrılmıştır. Dünya Haritasındaki her bölge, bölge sahibine stratejik avantajlar sağlayan bir ila üç arası bonusa sahiptir. Bonusların bölgelere tahsisi tüm etkinlik boyunca aynı kalır.

4.1. Temel Cephe

4.1.1. Klan Şöhret Puanları sadece Temel Cephe içerisindeki savaşlarda alınabilir.

4.1.2. Temel Cephe içerisinde çıkarma başvuruları, Seviye X araçlara sahip en az 15 oyuncusu olan her klana açıktır.

4.1.3. Temel Cephede dinamik çıkarmalar açıktır; aynı zamanda, diğer cephelerde bölge sahibi olan klanların Temel Cephe içerisinde çıkarmaya başvurmalarına izin verilir.

4.2. Gelişmiş Cephe

4.2.1. Gelişmiş Cephe içerisinde, klan Şöhret Puanları hem savaşlarda hem de bölge kontrolü ile kazanılabilir.

4.2.2. Gelişmiş Cephenin bölgelerine erişmenin üç yolu bulunmaktadır:

Gelişmiş Cephe içerisinde bir çıkarma müzayedesine Başvuru sağlayan bonusa sahip bir bölge ele geçirerek.

Laboratuvardan “Gelişmiş Cephe içerisinde çıkarma müzayedesine başvuru” teknolojisini satın alarak.

Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı ile teklif vererek (Kuralların 5 numaralı maddesine bakın).

4.2.3. Temel Cephe ile karşılaştırıldığında, Gelişmiş Cephe bölgelerinde savaşlarda kazanılan Şöhret Puanlarına 1,1 çarpanı uygulanacaktır.

4.2.4. Gelişmiş Cephe içerisinde bir bölgeyi tutmak, klanlara sahip olunarak geçen her gün için azalan miktarda Şöhret Puanı kazandırır. Bu klan puanları günde bir kere, bölgedeki tüm savaşlar bittikten sonra verilir.

Gelişmiş Cephede bölge sahipliği süresi (gün) Klan Şöhret Puanı
1 4.000
2 3.000
3 2.000
4 1.000
5+ 0

Böylece, bir klan Gelişmiş Cephe içerisinde bir bölgeyi ilk kez ele geçirdiğinde 4.000 klan Şöhret Puanı kazanır. İkinci gün de tutarlarsa 3.000 klan Şöhret Puanı alırlar, üçüncü gün de tutarlarsa 2.000 klan Şöhret Puanı alırlar ve bu böyle devam eder.

4.2.5. Yatırım yaptıktan sonra ele geçirme hariç, bir bölge yeniden ele geçirildiğinde, bonus sanki klan bölgeyi korumuş gibi aynı kalır. Örnek olarak, bir klan bir bölgeyi 3 gün boyunca tutmuş, ardından kaybedip, ertesi gün yeniden gele geçirmiş olsun. Bu durumda, klan yeniden ele geçirmenin ilk günü için 1.000 klan Şöhret Puanı, sonraki gün için 0 klan Şöhret Puanı alır.

4.2.6. Yatırım yapmak, bölge sahipliği gün sayısını sıfırlar ve bölge yeniden ele geçirilirse, geliri, klan söz konusu bölgeye daha önce sahip değilmiş gibi hesaplanır.

4.3. Elit Cephe

4.3.1. Elit Cephe arazilerinde klan Şöhret Puanları savaşlarla, bölgeleri tutarak ve ele geçirilen bölge sayısına göre alınabilir.

4.3.2. Elit Cephenin bölgelerine erişim sağlamanın iki yolu bulunmaktadır:

Laboratuvardan “Elit Cephe içerisinde çıkarma müzayedesine başvuru” teknolojisini satın alarak.

Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı ile teklif vererek (Kuralların 5 numaralı maddesine bakın).

4.3.3. Temel Cephe ile karşılaştırıldığında, Gelişmiş Cephe bölgelerinde savaşlarda kazanılan Şöhret Puanlarına 1,2 çarpanı uygulanacaktır.

4.3.4. Klanlar, Gelişmiş Cephe bölgelerindekine benzer şekilde (Kuralların 4.2.4. maddesine bakın) bölgelere sahip olma karşılığında 6.000 klan Şöhret puanı alırlar. Şöhret Puanı miktarı aynı şekilde sahiplikte geçen her gün için düşer. Klan Şöhret Puanları günde bir kere, bölgedeki tüm savaşlar bittikten sonra kazanılır.

Elit Cephede bölge sahipliği süresi (gün) Klan Şöhret Puanı
1 6.000
2 4.500
3 3.000
4 1.500
5+ 0

4.3.5. Elit Cephe arazisinde bölge gruplarına sahip klanlar klan Şöhret Puanı alırlar. Günün sonunda, Elit Cephe arazisinde bölgelere sahip klanlar, bu bölgelerdeki tüm savaşların bitmesi ardından, sahip olunan bölge sayısına bağlı olarak klan Şöhret Puanı ile ödüllendirilirler.

Elit Cephede sahip olunan bölge sayısı Klan Şöhret Puanı ödülü
1 0
2 0
3 0
4 9.000
5 9.000
6 18.000
7 18.000
8+ 45.000

Aynı zamanda, eğer bir klan bölgeleri, üzerlerindeki savaşlar bittikten sonra korumayı başarırsa ve ardından Dünya Haritasından ayrılırsa, yine de belirtilen klan Şöhret Puanlarını alır.

4.3.6. Elit Cephe içerisindeki savaşlarda Araç Donması

Elit Cephe içerisinde bölge sahipleri ile yapılan savaşlar dışındaki tüm savaşlarda yok edilen araçlar 144 saat boyunca donar. Bölge sahipleri ile savaşta zafer kazanıldığı takdirde, araçlar 72 saat donar.

Araç donma süresi özel teknoloji yardımı ile düşürülebilir.

Donan araçlar Temel ve Gelişmiş Cephelerdeki savaşlara katılabilir.

5. Klan İyileştirmeleri

Klanlar çeşitli bonusların ve teknolojilerin yardımı ile Şöhret Puanı kazanma oranlarını artırabilirler. İyileştirmeler iki gruba ayrılır: Laboratuvarda Araştırma Puanı karşılığı satın alınabilen teknolojiler ve bonus sağlayan bölgeleri ele geçirip tutarak elde edilen söz konusu bonuslar. Bonusların ve teknolojilerin etkileri toplanır, detaylar için Kuralların 5.3 ve 5.4 maddelerine bakın.

5.1. Araştırma Puanları ve Yatırım Yapmak

5.1.1. Yatırım yapmak, klanın biriktirdiği tüm Şöhret Puanını belirli bir orandan Araştırma Puanına dönüştüren özel bir mekanizmadır. Bazı teknolojilerin yardımı ile bu oran iyileştirilebilir.

5.1.2. Bu mekanizma kullanılırken klan Dünya Haritasından çıkarılır ve halihazırda birikmiş tüm klan Şöhret Puanı Araştırma Puanına dönüştürülür.

5.1.3. Sadece klan Komutanları ve İkinci Komutanlar yatırım için başvurabilir.

5.1.4. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanlarına gerçek dönüşümü başvuru gönderilmesini izleyen çevrimin işlenmesi sırasında gerçekleşir.

5.1.5. Klanın programlanmış savaşlarının olduğu bölgelerde Prime Time başladığında yatırım için başvuru yapılamaz.

5.1.6. Yatırım tamamlandığında, Gelişmiş ve Elit Cephelerin bölgelerinden tam bonus alma imkânı geri döner (Kuralların 4.2 ve 4.3 maddeleri).

5.1.7. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanına dönüştürülmesi kalıcıdır, Araştırma Puanlarının klan Şöhret Puanına dönüştürülmesine izin verilmez. Özellikle Gambit Harekâtının sonunda bunu aklınızda bulundurun.

5.2. Laboratuvar

5.2.1. Laboratuvar Araştırma Puanı karşılığında çeşitli teknolojiler satın alabileceğiniz özel bir dükkândır.

5.2.2. Tüm aktif klan iyileştirmeleri Laboratuvardan görülebilir.

5.2.3. Alınabilir teknolojilerin sayısı farklı aşamalar için değişir. Teknolojiler hakkında daha fazla detay için Kuralların 5.4. maddesine bakın.

5.3. Bonuslar

5.3.1. Etkinlik haritasındaki her bölge bir ila üç arasında çeşitli bonuslara sahiptir.

5.3.2. Bonuslar klan bölge sahibi olduğunda etkin hale gelir ve klan bölgeyi kaybettiğinde kapatılır.

5.3.3. Klan aynı tür bonus içeren birkaç bölgeye sahip olduğunda etkiler toplanmaz. Klan sadece en yüksek bonusun etkisini kazanır. Örneğin, bir klan iki bölgeye sahip olsun, biri “kişisel Şöhret Puanına +%3”, diğeri “kişisel Şöhret Puanına +%10” versin. Sonuçta, klan üyeleri sadece savaş başına “kişisel Şöhret Puanına +%10” bonusunu alacaktır.

5.4. Teknolojiler

5.4.1. Teknolojiler aşama başına bir kere satın alınır ve tüm aşama boyunca aktif kalır.

5.4.2. Teknolojiler Laboratuvardan satın alınır alınmaz aktif hale gelirler.

5.4.3. Aynı türdeki teknolojilerin etkileri toplanır. Böylece, eğer bir klan “Savaş başına +%5 artırılmış kişisel Şöhret Puanı miktarı” teknolojisini satın alır ve daha sonra “Savaş başına +%10 artırılmış kişisel Şöhret Puanı miktarı” teknolojisini satın alırsa, klan üyeleri savaşlarda +%15 kişisel Şöhret Puanı alır.

5.4.4. Teknolojilerin maliyeti o teknolojiyi satın alan klan sayısına bağlı olarak dinamik şekilde değişebilir. Belirli bir teknolojiyi ne kadar çok klan satın alırsa henüz satın almamış klanlar için o kadar ucuz hale gelir.

5.5. Aşamalarda Geçerli Bonuslar ve Teknolojiler Özet Tablosu

İyileştirme Teknoloji Bonuslar İyileştirmenin bulunabileceği aşama
Savaş başına artırılmış kişisel Şöhret Puanı miktarı + +
Temel, Gelişmiş, Elit Cepheler
1
Savaş başına artırılmış klan Şöhret Puanı miktarı + +
Temel, Gelişmiş, Elit Cepheler
1
Gelişmiş ve Elit Cephe bölgesine sahip olma karşılığı artırılmış klan Şöhret Puanı miktarı + +
Temel, Gelişmiş, Elit Cepheler
1
Gelişmiş Cephe müzayedesine başvuru + +
Temel Cephe
2
Elit Cephe müzayedesine başvuru + - 2
Elit Cephe topraklarındaki bölge sayısı için artırılmış ödül + +
Elit Cephe
2
Bölgelerden artırılmış bonus etkisi + - 2
Araç donma süresinde azalma + - 3
Klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanına dönüştürmede artırılmış dönüşüm oranı + - 3

6. Gelişmiş ve Elit Cephe Bölgelerinde Çıkarma Müzayedeleri

6.1. Gelişmiş ve Elit Cephelerin topraklarına sadece çıkarma müzayedeleri yoluyla ulaşılabilir.

6.2. Bir çıkarma müzayedesine katılmanın iki yolu vardır: teknoloji veya bonus yardımıyla erişim sağlamak veya klan Şöhret Puanı ile teklif vererek.

6.3. Gambit Harekâtındaki çıkarma müzayedelerinin ana özelliği, müzayedenin birden fazla kazananı olabilmesidir. Böylece, müzayedenin kazananları birbirleri ile bir turnuvada karşılaşırlar ve turnuvanın galibi bölge sahibine karşı savaşır. Maksimum turnuva katılımcısı sayısı cepheye bağlıdır: Gelişmiş Cephede 16 katılımcı, Elit Cephede 8; gerekirse maksimum katılımcı sayısı artırılabilir.

6.4. Gelişmiş Cephedeki çıkarma müzayedesinde 8 başvuru ve Elit Cephedeki çıkarma başvurusunda 4 başvuru, ilgili bonusa sahip bir bölge ele geçiren veya ilgili bonusu Laboratuvardan satın alan klanlar için ayrılmıştır.

6.5. Müzayede için başvuru yapma dönemi içerisinde (savaşların başlamasından 1 çevrim önce), tüm klanlar çıkarma müzayedesine klan Şöhret Puanları ile teklif verebilir veya mevcut bonuslar ve teknolojiler yardımı ile başvuru gönderebilirler.

6.6. Etki için standart kurallardan farklı olarak ön sonuçlar hesaplanmaz.

6.7. Savaşların başlamasından bir çevrim önce Gelişmiş Cephede 16 ekipten ve Elit Cephede 8 ekipten oluşan bir turnuva tablosu oluşturulur. Tablo çıkarma müzayedesine bonuslar ve teknolojiler kullanarak başvuru gönderen klanlardan ve klan Şöhret Puanı ile en yüksek teklifi veren klanlardan oluşur. Örnek: 20 klan Gelişmiş Cephede bir çıkarma müzayedesine katılım için başvuru gönderdi. İlgili bonusu sağlayan bölgelere sahip 2 klan ve bu başvuruyu Laboratuvardan satın alan 4 klan bulunuyor. 14 klan daha klan Şöhret Puanı kullanarak teklif verdi. Savaşların başlamasından bir çevrim önce ilgili iyileştirmelere sahip 6 klan (ilgili bonusu sağlayan bölgelere sahip 2 klan ve bu teknolojiyi satın alan 4 klan) ve klan Şöhret Puanı ile en yüksek teklifi veren 10 klandan oluşan bir turnuva tablosu oluşturulur. Klan Şöhret Puanı ile en düşük teklifleri veren 4 klan turnuvaya katılmaz.

6.8. Turnuvaya girmeyen klanların teklifleri klana iade edilir.

6.9. Müzayedenin finalistlerinin savaşları “bölgeye taliplerin turnuvası” standart kurallarına göre, kişisel ve klan Şöhret Puanlarına x5 çarpanı ile gerçekleştirilir.

7. Şöhret Puanları

7.1. Gambit Harekâtında klanlar etkinliklerdeki en iyi ödüller için yarışmaya yarayan Şöhret Puanı için savaşırlar.

7.2. Hem klanlar hem de oyuncular savaşlara katılma karşılığında Şöhret Puanı alır. Bir ekibin tüm oyuncuları bir savaş için aynı miktarda puan alır.

7.3. Bir Savaşta Şöhret Puanının Hesaplanması

Fame_Points—savaş başına Şöhret Puanı miktarı.

Fame_points_base—temel Şöhret Puanı miktarı; Gambit Harekâtında bu 1.500 puandır.

Battle_type_c—savaş türü çarpanı.

Event_value_c—oyun etkinliği çarpanı.

Еlo_c—Elo reyting çarpanı, Cephenin Seviye X araçlar için Elo reytingine eşittir.

Team_XP—ekip tarafından bir savaşta elde edilen deneyim miktarı.

Battle_XP—ekipler tarafından bir savaşta elde edilen toplam deneyim miktarı.

Team_size—ekibin belirlenen büyüklüğü: 15.

Bonus_р—savaş başına Şöhret Puanı için aktif bonuslardan gelen çarpan (klanlar ve oyuncular için farklıdır).

Technology_р—savaş başına Şöhret Puanı için aktif teknolojilerden gelen çarpan (klanlar ve oyuncular için farklıdır).

Savaş türü çarpanı (Battle_type_c)

Savaş Türü Çarpan
Temel Cephenin çıkarma bölgesinde taliplerin turnuvası 1
Herhangi bir cephenin normal bir bölgesinde taliplerin turnuvası ve Gelişmiş ve Elit Cephelerdeki çıkarma müzayedesindeki taliplerin turnuvası. 5
Tüm bölgelerde sahip ile olan savaş 5

Oyun etkinliği çarpanı (Event_value_c)

Bölge Türü Çarpan
Temel Cephede çıkarma bölgesi 1
Temel Cephe bölgesi 1
Gelişmiş Cephe bölgesi (çıkarma müzayedeleri dahil) 1.1
Elit Cephe bölgesi (çıkarma müzayedeleri dahil) 1.2

Elo reytingi çarpanları (Elo_c)

Düşman klan Elo reytingi Elo_c
<=1000 1.0
1001–1050 1.1
1051–1100 1.2
1101–1150 1.3
1151–1200 1.4
1201–1250 1.5
1251–1300 1.6
1301–1350 1.7
1351–1400 1.8
1401–1450 1.9
>=1451 2.0

7.4. Kişisel Şöhret Puanları

7.4.1. Kişisel Şöhret Puanları sadece etkinlikte savaşlara katılarak kazanılabilir.

7.4.2. Kişisel Şöhret Puanları etkinlik boyunca aşama, katılma tarihi veya klandan ayrılmadan bağımsız olarak kaydedilir.

7.4.3. Alınan kişisel Şöhret Puanlarının tarihçesi oyun portalında oyuncunun profilinde bulunabilir.

7.5. Klan Şöhret Puanı

7.5.1. Klan Şöhret Puanları savaşlara katılmanın yanı sıra Gelişmiş ve Elit Cephe topraklarında özel koşulların tamamlanması için de kazanılabilir.

7.5.2. Alınan klan Şöhret Puanlarının tarihçesi klan portalında klanın profilinde bulunabilir.

7.5.3. Bir savaşın bitişinin ardından ve farklı miktarda klan Şöhret Puanı aldıktan sonra, eğer muzaffer klan kazanamayan çıkarma müzayedesi teklifleri dahil daha az klan Şöhret Puanı kazandı ise kazanamayan çıkarma müzayedesi teklifleri dahil klan Şöhret Puanlarındaki farktan %5 kaybeden klandan muzaffer klana aktarılır. Örnek: Bir savaşta iki klan bulunuyor. Bu savaşın sonunda muzaffer klan 1.000 klan Şöhret Puanına sahip, kaybeden klan 101.000 klan Şöhret puanına sahip. Klanların Şöhret Puanları arasındaki fark 100.000. Bu farkın %5’i 5.000. Böylece kaybeden klan 5.000 klan Şöhret Puanı kaybeder ve bu miktar kazanan klana aktarılır.

7.5.4. Klan Şöhret Puanları Gelişmiş ve Elit Cephe topraklarında çıkarma müzayedelerinde harcanabilir. Müzayede mekanizması Kuralların 5. bölümünde anlatılmaktadır.

7.5.5. Klan Şöhret Puanları yatırım mekanizması ile Araştırma Puanlarına dönüştürülebilir.

7.5.6. Klan Şöhret Puanları yatırılan puan miktarı da dahil olmak üzere Dünya Haritasında gösterilir, bu da oyuncuların düşman klanlarını teknolojilere harcanan puan miktarı ve klan Şöhret Puanı kazanma hızına göre değerlendirmelerine imkân sağlar.

7.6. Danışıklı dövüşler Kuralların ihlali olarak kabul edilecektir ve hem klandan hem de savaşın katılımcılarından Şöhret Puanlarının tümüyle geri çekilmesi ve ihlal edenlerin hesaplarının askıya alınması ile cezalandırılacaktır.

7.7. Şöhret Puanlarının elde edilmesi ile ilgili ihtilaflı durumlarda (danışıklı dövüş şüphesi, vb.) oyun yönetimi durumu incelemek için savaş kaydı, ekran görüntüleri ve diğer bilgileri talep etme hakkını saklı tutar. İstenilen bilgiler sağlanmazsa, yönetim kendi takdiri çerçevesinde kararını verecektir. Oyun ayarlarından "Savaş Kaydı" seçeneğini açmanızı öneririz.

8. Aşamalar

Etkinlik klanların Gambit Harekâtının karmaşık kurallarına alışabilmelerini sağlamak için 3 aşama halinde gerçekleşecektir.

8.1. I. Aşama

8.1.1. Bu aşama 24 Kasım’da başlayacak ve 26 Kasım’da sona erecektir.

8.1.2. Aşamanın ana hedefi Gambit Harekâtının temel mekanizmaları ile tanışmaktır.

8.1.3. Laboratuvarda klan oyuncularına sınırlı sayıda teknolojiler sunulacaktır (Kuralların 3. Bölümüne bakın).

8.1.4. Tüm klanlar Laboratuvardan teknoloji satın almak için 15 Araştırma Puanı alacak.

8.1.5. Aşamanın ilk gününde tüm Temel Cephe bölgeleri çıkarma için uygun olacak. Çıkarma için maksimum başvuru sayısı: 16.

8.1.6. Çıkarma savaşlarının sona ermesinin ardından Temel Cephe bölgelerinde dinamik çıkarma etkinleştirilecektir. Bu tür çıkarmalar için maksimum başvuru sayısı: 32.

8.1.7. Aşamanın ikinci gününde Gelişmiş ve Elit Cephe bölgelerinde çıkarma müzayedeleri etkinleştirilecektir.

8.1.8. Aşamanın sona ermesinin ardından etkinliğe katılan tüm klanlar için zorunlu yatırım yapma mekanizması işletilecektir. Klan tarafından Laboratuvardan satın alınan tüm teknolojiler kaldırılacak, harcanan tüm Araştırma Puanları klanın hesabına iade edilecektir.

8.1.9. Tüm klan cezaları kaldırılacak ve Dünya Haritası tamamen temizlenecektir.

8.2. II. Aşama

8.2.1. Bu aşama 28 Kasım’da başlayacak ve 2 Aralık’ta sona erecektir.

8.2.2. Aşamanın ana hedefi etkinlik mekanizmalarının detaylı incelemesi ve etkinliğin üçüncü aşamasında hızlı bir başlangıç için Şöhret Puanı biriktirilmesidir.

8.2.3. Laboratuvar yeni teknolojilere erişim açacak.

8.2.4. Aşamanın ilk gününde tüm Temel Cephe bölgeleri çıkarma için uygun olacak. Çıkarma için maksimum başvuru sayısı: 16.

8.2.5. Çıkarma savaşlarının sona ermesinin ardından Temel Cephe bölgelerinde dinamik çıkarma etkinleştirilecektir.

8.2.6. Aşamanın ikinci gününde Gelişmiş ve Elit Cephe bölgelerinde çıkarma müzayedeleri etkinleştirilecektir.

8.2.7. Aşamanın sona ermesinin ardından etkinliğe katılan tüm klanlar için zorunlu yatırım yapma mekanizması işletilecektir. Klan tarafından Laboratuvardan satın alınan tüm teknolojiler kaldırılacak, harcanan tüm Araştırma Puanları klanın hesabına iade edilecektir.

8.2.8. Tüm klan cezaları kaldırılacak ve Dünya Haritası tamamen temizlenecektir.

8.3. III. Aşama

8.3.1. Bu aşama 4 Aralık’ta başlayacak ve 21 Aralık’ta sona erecektir.

8.3.2. “Gambit Harekâtı” etkinliğinin ana aşamasıdır. Bu aşamanın sonucunda Şöhret Puanı miktarı kazananı belirleyecektir.

8.3.3. Bu aşamada Laboratuvar tüm teknolojilere erişim sağlayacaktır.

8.3.4. Aşamanın ilk gününde tüm Temel Cephe bölgeleri çıkarma için uygun olacak. Çıkarma için maksimum başvuru sayısı: 16.

8.3.5. Çıkarma savaşlarının sona ermesinin ardından Temel Cephe bölgelerinde dinamik çıkarma etkinleştirilecektir.

8.3.6. Aşamanın ikinci gününde Gelişmiş ve Elit Cephe bölgelerinde çıkarma müzayedeleri etkinleştirilecektir.

8.3.7. 3. Aşamanın sonunda etkinliğin genel sonuçları hesaplanacak ve en iyi klanlar ve oyuncular ödüllerini alacak.

9. Savaşa Çıkmama Cezaları İçin Özel Kurallar

9.1. Ceza miktarı, kazanamayan teklifler dahil toplam Şöhret Puanı miktarı üzerinden hesaplanacak.

9.2. Klan Şöhret Puanları klanın hesabından düşülecek. Böylece, cezaların ve müzayede kazançlarının yansıtılmasından sonra klanın hesabı potansiyel olarak eksi klan Şöhret Puanı değeri gösterebilir.

Hesap dönemi için savaşa çıkmama sayısı Çıkarmalar için maksimum başvuru sayısı Klan Şöhret Puanı Hesap dönemi
1 6 Ceza verilmeyecek 3 Gün
2 5 -%10
3 3 -%10
4 1 -%10

10. Ödüller

Klanlar ve oyuncular için ödüllendirme aralıkları hesaplaması sadece Şeref Salonuna giren oyuncu ve klanlar için yapılacaktır. Şeref Salonuna girmek için hem oyuncuların hem de klanların yörede en az 5 savaş yapmaları ve en az 100 Şöhret Puanı kazanmaları gereklidir.

10.1. Kişisel Klasman

10.1.1. “Gambit Harekâtı” etkinliği şu ödülleri sağlar: tahviller, özel bröveler, dijital kamuflajlar ve özel madalyalar. Ek olarak “Gambit Harekâtı”nın en iyi 11.000 oyuncusu tahvillerini daha önce Dünya Haritasındaki zaferler karşılığı ödül olarak verilen bir Seviye X araç ile takas edebilecekler.

10.1.2. Sadece Gambit Harekâtı için tahvillerin araç (М60, VK72.01 K, Object 907, Т95Е6 ve 121B) karşılığı takas oranı 4.000 tahvildir.

10.1.3. Bir oyuncu tahvilleri sadece bir araç için takas edebilir.

10.1.4. Tahvilleri araç karşılığı takas ederken hem Gambit Harekâtında hem de diğer başarılar karşılığında kazanılan tahviller kullanılabilir.

10.1.5. Tahvilleri bir araç karşılığında takas etme seçeneği Gambit Harekâtı galipleri için 23.12.2017 ile 31.01.2018 arasında geçerli olacaktır.

10.1.6. Ödül aralığına girmeyen bir oyuncu ödül aralığında en son sıradaki bir oyuncu ile aynı miktarda Şöhret Puanı kazandı ise iki oyuncu da kişisel klasmanda aynı ödülü alır.

10.1.7. Her yöredeki kişisel klasmana göre tahvil dağılımı

Aşağıdaki tahvil miktarının klanın konumuna bağlı bir katsayıya bağlı olarak belirlendiğini, dolayısıyla ödülün yedi kereye kadar çarpılabileceğini aklınızda bulundurun!
KATILAN TÜM OYUNCULARIN EN İYİ YÜZDESİ Tahviller
<=%1 1.000
%1–%2 950
%2–%3 900
%3–%5 850
%5–%10 800
%10–%15 750
%15–%20 700
%20–%25 600
%25–%50 500
%50–%75 250

10.1.11. Gambit Harekâtı madalyaları ve elde etme koşulları

Madalya İsim Koşullar

Şampiyon Gambit madalyası

Dünya Haritası etkinliği Gambit Harekâtında birinci olan klan oyuncularına verilir.

Etkinlik sona erdiğinde herhangi bir yörede kazanan klanın bir üyesi olun.

Gambit Harekâtında bu klanın bir üyesi olarak en az 5 savaş yapın.

Büyük Usta Gambit madalyası

Dünya Haritası etkinliği Gambit Harekâtında ilk 10 oyuncu arasına giren klan oyuncularına verilir.

Etkinlik sona erdiğinde herhangi bir yöredeki ilk 10 klandan birinin üyesi olun.

Gambit Harekâtında bu klanın bir üyesi olarak en az 5 savaş yapın.

Oyuncu zaten Şampiyon Gambit madalyası aldı ise verilmez.

Usta Gambit madalyası

Dünya Haritası etkinliği Gambit Harekâtında ilk 100 oyuncu arasına giren klan oyuncularına verilir.

Etkinlik sona erdiğinde herhangi bir yöredeki ilk 100 klandan birinin üyesi olun.

Gambit Harekâtında bu klanın bir üyesi olarak en az 5 savaş yapın.

Oyuncu zaten Şampiyon Gambit veya Büyük Usta Gambit madalyası aldı ise verilmez.

Gambit Harekâtı Katılımcısı

Dünya Haritası etkinliği Gambit Harekâtına aktif katılım için anı nişanı.

Gambit Harekâtında en az 5 savaş yapın.

Epik Zafer

Art arda en fazla sayıda zafer kazanan klan oyuncularına verilir.

Etkinlik bittiği anda art arda en fazla sayıda zafer kazanan klanın bir üyesi olun.

Gambit Harekâtında bu klanın bir üyesi olarak en az 5 savaş yapın.

10.1.12. Gambit Harekâtı şeritleri ve elde etme koşulları

Nişan İsim Koşullar

Dünya Haritası Efsanesi

Dünya Haritasında üstün performans sergileyen oyunculara verilir.

Etkinlik bittiği anda kişisel klasmanda oyuncuların ilk %1’i arasında olun ve klan klasmanında herhangi bir yörede klanların ilk %1’i arasında olan bir klanın üyesi olun.

Gambit Harekâtındaki savaşlarınızın en az %50’sini klanların ilk %1’i arasında olan bir klanın üyesi olarak yapın.

Gambit Harekâtı Kahramanı

Dünya Haritası etkinliği Gambit Harekâtında klanların ilk %10’u arasına giren klanların oyuncularına verilir.

Etkinlik bittiği anda herhangi bir yörede en iyi klanların ilk %10’u arasına giren bir klanın üyesi olun.

Gambit Harekâtında bu klanın bir üyesi olarak en az 5 savaş yapın.

10.1.13. Gambit Harekâtı kamuflajları ve elde etme koşulları

Kamuflaj İsim Koşullar

Yaz "dijital"

Gambit Harekâtında en az 5 savaş yapın ve etkinlik sona erdiği anda herhangi bir yörede en az 100 kişisel Şöhret Puanı kazanın.

Çöl "dijital"

Etkinlik sona erdiği anda herhangi bir yörede kişisel klasmanda oyuncuların ilk %50’si arasında olun.

Yaz kamuflajı ile birlikte verilir.

Kış "dijital"

Etkinlik sona erdiği anda herhangi bir yörede kişisel klasmanda oyuncuların ilk %25’i arasında olun.

Yaz ve çöl kamuflajı ile birlikte verilir.

10.2. Klan Klasmanı

ÖNEMLİ! Bazı Gambit Harekâtı mekanizmalarının kalıcı olduğuna ve klan subaylarının kural dışı hareket etmeleri veya hesapların ele geçirilmesi durumunda klanın etkinlikteki ilerlemesinden yoksun kalması ile sonuçlanabileceğine dikkat ediniz.

Güvenlik sorunlarını düşünün ve etkinlik başlangıcından önce şu üç öneriyi dikkate alın:

Klan komutanları için: subay yetkilerine ve harita işlemlerine erişimi olacak oyuncuları dikkatli seçin. Etkinlik boyunca bu tür oyuncuların sayısını sınırlamayı düşünün.

Hesap aktarma tehlikelidir ve Oyun Kuralları tarafından yasaklanmıştır.

Etkinlik başlamadan önce hesap şifrenizi değiştirmenizi öneririz.

10.2.1. Klanın klan klasmanındaki konumuna bağlı olarak bu klanın toplam tahvil miktarı şu çarpana bağlıdır:

KATILAN TÜM KLANLARIN EN İYİ YÜZDESİ Klan çarpanı
<=%1 7
%1–%2 6.5
%2–%3 6
%3–%5 5.5
%5–%10 5
%10–%15 4
%15–%20 3
%20–%25 2.5
%25–%50 2
>=%50 ve etkinlik bittiği anda herhangi bir klana ait olmayan oyuncular 1

10.2.2. Böylece eğer bir oyuncu yörede kişisel Şöhret Puanı açısından oyuncuların ilk %7’si arasında ise ve oyuncunun klanı aynı yöredeki klanların ilk %7’si arasında ise bu oyuncu 5 (klan çarpanı) ile çarpılacak olan 800 (kişisel reyting) tahvil alacaktır. Sonuçta bu oyuncu toplam 4.000 tahvil alacaktır.

10.2.3. Bir oyuncu klan çarpanını ancak Gambit Harekâtı sona erdiği anda üyesi olduğu klandan ve aşağıdaki koşullar karşılanırsa alacaktır.

10.2.3.1. Klanın ödül aralığına girdiği yörede bu klanın üyesi olarak en az 5 savaş yapmalıdır.

10.2.3.2. Bu klanın üyesi olarak en az 100 kişisel Şöhret Puanı kazanmalıdır.

10.2.4. Altın dağıtımı: diğer ödüllerden farklı olarak altın yüzdeye bağlı konuma göre değil sabit konuma göre verilir.

10.2.5. Altın dağıtımı

Konum Klan Hazinesine gönderilen altın miktarı
1 200.000
2 150.000
3 100.000
4 95.000
5 90.000
6 85.000
7 80.000
8 75.000
9 70.000
10 65.000
11 64.000
12 63.000
13 62.000
14 61.000
15 60.000
16 59.000
17 58.000
18 57.000
19 56.000
20 55.000
21 54.000
22 53.000
23 52.000
24 51.000
25-45 50.000
46-76 40.000
77-135 30.000
136-195 20.000
196-330 10.000

10.3. Tazminat özel kuralları

“Gambit Harekâtı” etkinliği boyunca herhangi bir teknik olumsuzluk durumunda özel tazminat kuralları uygulanacaktır.

10.3.1. Teknik olumsuzluklar Dünya Haritasında gerçekleşirse ve klanların %10’undan fazlasını etkilerse, savaşların oluşmaması ve savaş sonuçlarının veri tabanımıza girmemesi şartı ile etkilenen yöredeki klanlara 150 Şöhret Puanı vereceğiz. Bu klanın tüm üyeleri ayrıca 150 kişisel Şöhret Puanı alacak.

10.3.2. Doğrudan Dünya Haritası ile ilgili olmayan teknik sorunların olduğu durumlarda (savaşların gerçekleştiği sunucu ile ilgili sorunlar, oyuna giriş ile ilgili sorunlar, vb.) bu sorunlar klanların %10’undan fazlasını etkilerse ve geniş çaplı teknik yenilgiler veya teknik beraberlikler ile sonuçlanırsa, izin verilen çıkarma başvurusu sayısı sınırlama ve klan Şöhret Puanı düşürme cezalarını iptal edeceğiz. Bu durumda savaşa çıkmamanın gerekçelerine yönelik gerçekçi bir inceleme yapılamayacağından kişisel ve klan Şöhret Puanı tazmini yapılmayacaktır.

Kapat