Silahlanma Yarışı Kuralları

12.2 numaralı bölümde yer alan birkaç kuralda ufak değişiklikler yapıldı. Değiştirilen kurallar beyaz renkle işaretlendi. Anlayışınız için teşekkür ederiz!

Ana Bilgiler

 • Silahlanma Yarışı 29 Mayıs’tan 12 Haziran’a kadar sürecek ve tek bir aşamadan oluşacak.
 • Bu geniş çaplı oyun etkinliği boyunca klanlar ve oyuncular Şöhret Puanı kazanacak.
 • Oyuncular savaşlara katılarak Şöhret Puanı kazanacaklar; ancak klanın etkinlikteki başarısı ödüllerin miktarını ve sayısını doğrudan etkileyecek.
 • Klanlar hem savaşlarda hem de özel koşulları karşılayarak Şöhret Puanı kazanabilecekler.
 • Savaş alanı üç ardışık cepheye ayrılacak. Şöhret Puanlarının kazanılma yolları ve kazanılabilecek Şöhret Puanı miktarı her cephede değişiklik gösterecek.
 • Bir klan etkinliğin herhangi bir anında klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına dönüştürebilir.
 • Araştırma Puanları klan veya kişisel Şöhret Puanı kazanımını artıran veya klanın haritadaki faaliyetlerini kolaylaştıran çeşitli teknolojilere yatırılabilir.
 • Etkin kullanıldığında kazandıkları Şöhret Puanlarını akıllıca yatıran klanlar savaşlarda daha da çok klan Şöhret Puanı kazanabilecekler.
 • Şöhret Puanı kazanmak ile bunları teknolojilere yatırmak arasında en iyi dengeyi kurabilen ve savaşlarda iyi sonuçlar alabilen klanlar etkinlikte başarılı olmak için en yüksek şansa sahip olacaklar.

1. Genel Kurallar

 • Silahlanma Yarışı etkinliği 29 Mayıs 10:00 UTC+3 ile 12 Haziran 10:00 UTC+3 arasında gerçekleşecek.
 • Etkinlik tek bir aşamadan oluşacak, ara veya boş gün olmayacak.
 • Hem mevcut hem de yeni kurulan tüm klanlar etkinliğe katılabilecek.
 • Harita üç cepheye ayrılacak: Temel, Gelişmiş ve Elit. Gelişmiş ve Elit cephelerinin topraklarına erişim sınırlıdır.
 • İsyanlar KAPALIDIR.
 • Tüm savaşlar mutlak formatta, Seviye X araçlarda 15x15 olarak oynanacaktır.
 • Savaş süresi 15 dakika olacaktır.
 • “Savaş Sisi” AÇIKTIR.
 • Savaşa çıkmama cezaları AÇIKTIR.
 • Altın olarak bölge geliri KAPALIDIR. Silahlanma Yarışı boyunca bölgeler sahibine 1 ile 3 arası özel bonus sağlayacaktır.
 • Bölge sahibi çıkarma bölgelerindeki turnuvalara, çıkarma müzayedelerine veya kendi bölgesine karadan saldıran rakipler arasındaki turnuvalara katılmaz.
 • Klanlar Temel cephenin arazisindeki çıkarma turnuvalarına ve herhangi bir cephede arazileri varsa Gelişmiş ve Elit cephelerin çıkarma müzayedelerine başvuruda bulunabilirler.
 • Klanlar Temel cephe arazisindeki çıkarma bölgelerine karadan saldıramazlar.
 • Klanlar Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerindeki çıkarma müzayedelerine karadan saldırabilirler.
 • Karargâhlar KAPALIDIR. Tümenler herhangi bir bölgede tesis edilebilir.
 • Tümen tesisi ve bakımı ücretsizdir.
 • Tümen modülleri AÇIKTIR ancak sınırlıdır. Tesis edilen tüm tümenler otomatik olarak sahip olunan bölgeler arasındaki hareket sınırlamasını %50 azaltan İstihkâm Taburu modülü ile donatılacaktır.
 • Temel cephe arazisi içindeki çıkarma bölgeleri dinamiktir ve çıkarma savaşları sona erdiğinde yerlerini değiştirirler.
 • Bir çıkarma turnuvasına maksimum katılımcı sayısı 32’dir.
 • “Dünyanın yeniden paylaşımının” ilk gününde çıkarma turnuvalarına maksimum katılımcı sayısı 16’dir.
 • Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerindeki çıkarma bölgeleri dinamiktir ve rakipler arasındaki savaşlar sona erdiğinde yerlerini değiştirirler.
 • Gelişmiş cephe arazisi içindeki bir çıkarma müzayedesine maksimum katılımcı sayısı 16, Elit cephe arazisinde ise 8’dir.
 • Dünya Haritasında bir çevrim içinde bir klanın Temel cephe arazisinde çıkarma için yapabileceği maksimum başvuru sayısı 6’dır. Aynı anda yapılabilecek çıkarma başvurusu sayısı Garajında Seviye X araç bulunduran üye sayısına bağlıdır. Örneğin bir klanın 92 üyesi Seviye X araca sahipse klan 6 başvuru yapabilir. Klanın 89 üyesi Seviye X araca sahipse klan sadece 5 başvuru yapabilir.
 • 15 dakikalık savaş kaydırma bölgelerin %50’si için AÇIKTIR.
 • Elit cephe bölgeleri için araç kilitlenmesi AÇIKTIR. Temel kilitlenme süresi 144 saattir.

Silahlanma Yarışı için haritalar:

 • Manastır
 • Uçak Pisti
 • Uçurum
 • El Halluf
 • Ensk
 • Balıkçı Koyu
 • Himmelsdorf
 • Karelia
 • Lakeville
 • Malinovka
 • Madenler
 • Dağ Geçidi
 • Murovanka
 • Prokhorovka
 • Redshire
 • Ruinberg
 • Kum Nehri
 • Bozkırlar
 • Westfield

2. Özel Kurallar

Silahlanma Yarışı çerçevesinde çeşitli karmaşık mekanizmalar ve Gambit Harekâtındakine benzer koşullar kullanılacaktır. Aşağıda metinde anlatılan mekanizmalara açıklık getirecek kısa bir sözlük bulunmaktadır:

 • Cepheler: oyun alanı her biri farklı erişim koşulları ve mekanizmalara sahip üç cepheye ayrılmıştır. Her sonraki cephe daha az bölgeye, daha zorlu rekabete ve daha iyi ödüllere sahiptir.
 • Bonuslar: bölgelerde bulunan ve onlara sahip olan klanların aldığı klan destekleridir.
 • Teknolojiler: daha önce kazanılmış Şöhret Puanlarını yatırmak yoluyla klanlar tarafından elde edilebilen özel avantajlardır.
 • Laboratuvar: teknoloji satıcısı. Teknolojiler sadece klan Şöhret Puanı dönüştürülerek elde edilebilen Araştırma Puanları ile satın alınabilirler.
 • Yatırım: klan Şöhret Puanlarını teknoloji satın almada kullanılan Araştırma Puanlarına dönüştürmek için özel bir mekanizma. Yatırım özelliği kullanılırken eğer bir klan Etkinlik Cephelerinde bölgelere sahipse o klan otomatik olarak haritadan kaldırılır.
 • Çıkarma müzayedesi: klanın bir kısmının klan Şöhret Puanı ile çıkarma teklifi verdiği ve diğer kısmının bonuslar ve teknolojiler yoluyla müzayedeye katıldığı bir çıkarma ve müzayede karışımıdır.
 • Klan ödevleri: klan Şöhret Puanı, Araştırma Puanı ve çeşitli teknolojiler kazanılmasına olanak sağlayan ödevlerdir.

3. Oyun Alanı

 • Silahlanma Yarışının tüm zaman dilimleri alanlara ayrım olmadan tek bir oyun alanında oynayacaktır.
 • Oyun alanı üç cepheye ayrılmıştır: Temel, Gelişmiş ve Elit.
 • Etkinliği Prime Time zamanı 19:00 UTC ile 22:00 UTC arasındadır.

4. Cepheler

 • Her biri farklı erişim koşulları, kişisel ve klan Şöhret Puanı kazanımı ve strateji mekanizmalarına sahip üç cephe bulunmaktadır.
 • Dünya Haritasındaki her bölge sahibi olan klanlara stratejik avantajlar sağlayan 1-3 bonusa sahiptir.
 • Bölgelerdeki bonus dağılımı etkinlik boyunca değişmeden kalır.

4.1.  Temel cephe

 • Temel cephede Şöhret Puanları sadece savaşlarda kazanılabilir.
 • Temel cephenin arazisinde çıkarma başvuruları Seviye X araca sahip en az 15 üyesi bulunan her klana açıktır.
 • Temel cephenin arazisinde dinamik çıkarmalar bulunmaktadır; aynı zamanda herhangi bir cephede bölge sahibi olan klanlar bu cephede çıkarmalara başvurabilirler.
 • Temel cephe 433 bölgeden oluşmaktadır.

4.2. Gelişmiş Cephe.

 • Gelişmiş cephede Şöhret Puanları hem savaşlarda hem de bölge sahibi olunarak kazanılabilir.
 • Gelişmiş cephe bölgelerine erişim elde etmenin dört yolu bulunmaktadır:
  • “Gelişmiş cephede çıkarma müzayedesine başvuru” sağlayan bir bölge ele geçirerek.
  • Laboratuvardan “Gelişmiş cephede çıkarma müzayedesine başvuru” teknolojisi satın alarak.
  • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı kullanarak teklif vererek. Gelişmiş cephede minimum teklif 100 klan Şöhret Puanıdır (kuralların 5. Maddesine bakın)
  • “Deneyimli Akıncı” klan ödevini tamamlayın (Kuralların 7. Maddesine bakın).
 • Gelişmiş cephenin bölgeleri savaşta kazanılan Şöhret Puanına (Temel cepheye oranla Kuralların 6. Maddesine bakın) %10 bonus sağlar.
 • Gelişmiş cephede bir bölge sahibi olmak Şöhret Puanı ile ödüllendirilir; miktarı sahipliğin her günü için azalır. Şöhret Puanları bölge için savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir Eğer bir klan çevrim hesaplanmasından önce haritadan ayrılırsa bu klan Şöhret Puanlarını alamaz.
Klanın Gelişmiş cephede bir bölge sahibi olma süresi (oyun günü olarak) Klan Şöhret Puanı
1 4.000
2 3.000
3 2.000
4 1.000
5+ 0

Bu sebeple, bir klan Gelişmiş cephede bir bölgeyi ilk defa ele geçirdiğinde 4.000 klan Şöhret Puanı kazanır. Klan bölgeyi ikinci gün de tutarsa 3.000 klan Şöhret Puanı alır; bölgeye üçüncü gün de sahip olmak 2.000 klan Şöhret Puanı ile ödüllendirilecektir, vb.

 • Bir bölge sürekli olarak ele geçirilirse (Yatırım sonrası ele geçirme hariç) bonus klan sanki sahibi imiş gibi değişmeden kalır. Örneğin, bir klan bir bölgeye üç gün boyunca sahip oluyor, ardından kaybediyor ve ertesi gün yeniden ele geçiriyor. Bu durumda klan tekrarlı sahipliğinin ilk gününde 1.000 klan Şöhret Puanı ve sonraki gün ise 0 klan Şöhret Puanı alacaktır.
 • Yatırım bölgenin sahipliği sayacını sıfırlar ve yeniden ele geçirilmesi durumunda gelir baştan başlar.
 • Gelişmiş cephe 121 bölgeden oluşmaktadır.

4.3. Elit cephe

 • Elit cephede Şöhret Puanları savaşlarda, bölge sahibi olarak ve sahip olunan bölgelerin sayısı karşılığında kazanılabilir.
 • Elit cephe bölgelerine erişim elde etmenin iki yolu bulunmaktadır:
  • Laboratuvardan “Elit cephede çıkarma müzayedesine başvuru” satın alınarak.
  • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı ile teklif vererek. Elit cephede minimum teklif 10.000 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 5. Maddesine bakın).
 • Elit cephenin bölgeleri savaşlarda kazanılan Şöhret Puanına (temel Bölgeye oranla, Kuralların 6. Maddesine bakın) %20 bonus sağlar.
 • Bir bölge sahibi olmak klanlara klan Şöhret Puanı sağlar ve Gelişmiş cepheye benzer şekilde, Kuralların 3.2.4. maddesindeki tarif edildiği gibi sahipliğin her günü için azalır. Şöhret Puanları bölge için savaşlar bittikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir
Klanın Elit cephede bir bölge sahibi olma süresi (oyun günü olarak) Klan Şöhret Puanı
1 6.000
2 4.500
3 3.000
4 1.500
5+ 0
 • Elit cephe arazisinde bölge gruplarına sahip olan klanlar klan Şöhret Puanı kazanırlar. Bir oyun gününün sonunda Elit cephenin arazisinde 4 veya daha fazla bölgeye sahip olan klanlar bölgeler için tüm savaşlar bittiğinde sahip oldukları bölge sayısına göre klan Şöhret Puanı ile ödüllendirilirler.
Klanın sahip olduğu bölge sayısı Klan Şöhret Puanı ödülü
1 0
2 0
3 0
4 9.000
5 9.000
6 18.000
7 18.000
8+ 45.000

Bölge gruplarına sahip olma karşılığı alınan klan Şöhret Puanları oyun günün sonunda (saat 04:00 UTC+3) eklenir. Ancak eğer bir klan Elit cephede bir bölge grubuna sahipken Yatırım yapmaya başlarsa bölge grubuna sahip olma ödülü dahil tüm klan Şöhret Puanları karşılığı tam Araştırma Puanı alır.

Eğer klan bölgelerdeki savaşların sonunda bölgelerinin sahipliğini korursa ve ardından Dünya Haritasından (Yatırıma başlayarak) ayrılırsa, klan Şöhret Puanı alacaktır.

 • Elit cephe bölgeleri için araç kilitlenmesi AÇIKTIR.
  • Elit cephenin arazisinden herhangi bir savaşta yok edilen araçlar bölge sahibine karşı savaş haricinde 144 saat boyunca kilitlenir. Bölge sahibine karşı bir savaş kazanıldığında araçlar 72 saat boyunca kilitlenir.
  • Araç kilitlenme süresi özel bir teknoloji kullanılarak kısaltılabilir.
  • Kilitli araçlar Temel ve Gelişmiş cephelerin arazilerindeki savaşlarda kullanılabilirler.
 • Elit cephe 15 bölgeden oluşmaktadır.

5. Klanlar İçin İyileştirmeler.

Klanlar Şöhret Puanı edinimlerini hızlandırmak için çeşitli bonuslar ve teknolojiler kullanabilirler.

Bunlar iki gruba ayrılır: Laboratuvardan Araştırma Puanı karşılığı satın alınabilen teknolojiler veya klan ödevlerini tamamlama karşılığı ödül olarak alınanlar ve bu tür bonusları içeren bölgeleri ele geçirip tutma karşılığı alınabilen Bonuslar. Bonusların ve teknolojilerin etkileri toplanır, detaylar için Kuralların 5.3 ve 5.4. maddelerine bakın.

5.1. Araştırma Puanı ve Yatırımlar

 • Yatırım klan Şöhret Puanlarını belirli bir dönüşüm oranından Araştırma Puanına dönüştürmek için özel bir mekanizmadır. Dönüşüm oranı belirli teknolojiler kullanılarak iyileştirilebilir.
 • Biriken klan Şöhret Puanları tam olarak veya kısmen dönüştürülebilir. Ne kadar fazla klan Şöhret Puanı dönüştürülürse dönüşüm oranı o kadar yüksek olur. Dönüştürülecek klan Şöhret Puanı Yatırıma başlanırken belirlenebilir.
 • Bu mekanizma kullanılırken yapılan (ve bekleyen) tüm müzayede teklifleri iptal edilir ve klan Dünya Haritasından ayrılır; birikmiş tüm klan Şöhret Puanı Araştırma Puanına dönüştürülür. Sadece klan lideri veya Yönetici Subaylar Yatırım özelliğini kullanabilir.
 • Temelde Şöhret Puanlarının Araştırma Puanlarına dönüştürülmesi en yakın çevrimin hesaplanmasından sonra gerçekleştirilir.
 • Yatırımlar klanın planlanmış savaşları olan bölgelerde Prime-Time başladıktan sonra yapılamaz.
 • Yatırım tamamlandığında Gelişmiş ve Elit cephelerin bölgelerinden tam bonus kazanma imkânı iade edilir (Kuralların 4.2 ve 4.3. bölümleri).
 • Şöhret Puanlarının Araştırma Puanlarına dönüştürülmesi geri alınamaz; yani Araştırma Puanları Şöhret Puanına dönüştürülemez. Bu konuda dikkatli olun, özellikle de Silahlanma Yarışının sonunda.

5.2. Laboratuvar.

 • Laboratuvar Araştırma Puanlarının çeşitli teknolojilere harcanabileceği özel bir dükkândır.
 • Klanın halihazırda aktif tüm iyileştirmeleri Laboratuvarda görülebilir.

5.3. Bonuslar

 • Etkinlik haritasındaki her bölge sayısı üçe kadar çıkabilen bonuslar içerir.
 • Bonuslar bir klan bölgeyi ele geçirdiğinde devreye girer be klan bölgenin sahibi olmaktan çıktığında sonra erer.
 • Eğer bir klan aynı bonusu sağlayan birden fazla bölgeye sahipse bonus etkisi artmaz. Klan sadece en etkili bonustan faydalanır. Örneğin bir klan iki bölgenin sahibi olsun. Biri kazanılan kişisel Şöhret Puanına +%3 verirken diğer bölge kazanılan kişisel Şöhret Puanına +%10 sağlasın. Toplamda klan üyeleri kazandıkları kişisel Şöhret Puanına sadece +%10 alacaklardır.

5.4. Teknolojiler

 • Bir teknoloji etkinlik dahilinde bir kere alınır ve Silahlanma Yarışı sona erene kadar etkin kalır.
 • Bir teknoloji Laboratuvarda satın alındıktan hemen sonra veya klan, klan ödevini tamamlayarak aldıktan sonra işlemeye başlar.
 • Aynı türden birkaç teknolojinin etkisi toplanır. Böylece eğer bir klan kazanılan kişisel Şöhret Puanına +%5 sağlayan bir teknoloji edinirse ve sonra kazanılan kişisel Şöhret Puanına +%10 sağlayan bir teknoloji alırsa klan üyeleri kazandıkları kişisel Şöhret Puanına +%15 alacaktır.
 • Bir teknolojiyi satın alan klan sayısına bağlı olarak o teknolojinin maliyeti dinamik olarak değişebilir. Belirli bir teknolojiyi ne kadar çok klan edinirse henüz ona sahip olmayan klanlar için o kadar ucuz hale gelir.

5.5. Etkinlik sırasında bulunabilecek bonuslar ve teknolojiler özet tablosu.

Etki Teknolojiler Bonuslar
Artırılmış savaşta kazanılan kişisel Şöhret Puanı miktarı evet Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Artırılmış savaşta kazanılan klan Şöhret Puanı miktarı Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Artırılmış Gelişmiş ve Elit cephelerde bölge sahibi olma karşılığı klan Şöhret Puanı miktarı Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit
Gelişmiş cephede bir müzayedeye başvuru Temel cephe
Elit cephede bir müzayedeye başvuru yok
Artırılmış Elit cephe arazisinde bölge sahibi olma ödülü Elit cephe
Artırılmış bölgelerin sağladığı bonus etkisi yok
Azaltılmış araç kilitlenme süresi yok
Artırılmış klan Şöhret Puanını Araştırma Puanına dönüştürme oranı yok
Artırılmış daha fazla klan Şöhret Puanına sahip bir rakibe karşı kazanma bonusu yok

6. Gelişmiş ve Elit Cephe Bölgelerinde Çıkarma Müzayedeleri.

 • Oyuncular Gelişmiş ve Elit cephelere ulaşmak için çıkarma müzayedelerini kullanmak zorundadır.
 • Bir müzayedeye katılmanın iki yolu bulunmaktadır: bir teknoloji veya bonus yoluyla müzayedeye erişim elde etmek veya klan Şöhret Puanı kullanarak teklif vermek.
 • Çıkarma müzayedelerinin ana özelliği müzayedenin birden fazla kazananı olabilmesidir. Ardından müzayedeyi kazananlar turnuvada karşılaşırlar. Turnuva galibi bölge sahibi ile karşılaşır. Maksimum müzayede galibi sayısı cepheye bağlıdır–Gelişmiş cephede 16 ve Elit cephede 8 galip. Gerektiğinde bu sayılar artırılabilir.
 • Gelişmiş cephede 8 ve Elit cephede 4 çıkarma müzayedesi başvurusu ilgili bonusa sahip bir bölge ele geçirerek veya bu bonusu Laboratuvardan satın alarak elde edilen klanlar için ayrılmıştır.
 • Savaş başlamadan bir çevrim önce tün klanlar çıkarma müzayedesine klan Şöhret Puanı ile teklif verirler veya klan bonusları veya sahip oldukları teknolojiler ile çıkarma başvurusu yaparlar.
 • Savaş başlamadan bir çevrim önce turnuva tablosu oluşturulur. Çıkarma müzayedesine bonuslar ve teknolojiler ile başvuran klanları, klan Şöhret Puanı ile en yüksek teklifleri veren klanları ve bölgeye “karadan” çıkan klanları içerir.

Örneğin: Gelişmiş cephenin bir çıkarma müzayedesine 23 klan başvuruyor. 2 klan ilgili bonusa sahip bölgelere sahip ve 4 klan Laboratuvardan başvuru satın almış olsun. 14 klan klan Şöhret Puanı kullanarak teklif veriyor ve 3 klan bölgeye “karadan” çıkıyor. Savaşlar başlamadan bir çevrim önce turnuva tablosu oluşturuluyor. İçinde ilgili bonuslara sahip 6 klan (bölge sahibi 2 klan ve teknoloji satın almış 4 klan), klan Şöhret Puanı kullanarak en yüksek teklifi vermiş olan 10 klan ve bölgeye “karadan” çıkan 3 klan. En düşük teklifi veren 4 klan turnuvaya katılmaz.

 • Birkaç klan aynı teklifi verirse teklifi en önce veren klan önceliğe sahip olur.

Örneğin: 10 klan Elit cephenin bir çıkarma müzayedesine eşdeğer teklif vermiş olsun. Ek olarak ilgili teknolojiye sahip iki klan daha bu müzayedeye başvurmuş olsun. Bu durumda 8 klan müzayedeyi kazanacak—teknolojiye sahip 2 klan ve tekliflerini diğer klanlardan daha önce veren 6 klan.

 • Tüm başarısız teklifler klanlara iade edilir.
 • Müzayedenin galipleri ve bölgeye “karadan” saldıran klanlar arasındaki savaşlar rakipler arasındaki turnuvalar için geçerli standart kurallara göre yapılır. Ek olarak bu savaşlarda kazanılan kişisel ve klan Şöhret Puanlarına x5 çarpanı uygulanır.

7. Şöhret Puanları

 • Silahlanma Yarışı çerçevesinde klanlar etkinliğin en değerli ödüllerini kapmak için Şöhret Puanı için yarışırlar.
 • Savaşlarda hem klanlar hem oyuncular Şöhret Puanı kazanır. Bir savaşta bir ekibin tüm oyuncuları aynı miktarda Şöhret Puanı kazanır.
 • Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanını hesaplama formülü şudur:

burada

 • Fame_Points: Fame_Points—Savaşta kazanılan Şöhret Puanı.
 • Fame_points_base—Silahlanma Yarışında temel Şöhret Puanı miktarı 1.500’dür.
 • Battle_type_c—savaş türü çarpanı.
 • Event_value_c—oyun etkinliği çarpanı.
 • Еlo_c: Еlo_c—Elo reytingi çarpanı, Seviye X araçlar için cephe Elo reytingine eşittir.
 • Team_XP—ekibin savaşta kazandığı deneyim miktarı.
 • Battle_XP—ekiplerin savaşta kazandığı toplam deneyim miktarı.
 • Team_size—sabit ekip boyutu—15 oyuncu.
 • Bonus_р —savaşlarda kazanılan Şöhret Puanı için aktif bonusların sağladığı çarpan (klanlar ve oyuncular için farklıdır)
 • Technology_р—savaşlarda kazanılan Şöhret Puanı için aktif teknolojilerin sağladığı çarpan (klanlar ve oyuncular için farklıdır)

Savaş türü çarpanı (Battle_type_c)

Savaş Türü Çarpan
Temel cephenin çıkarma bölgesindeki rakipler arasında turnuva 1
Herhangi bir cephenin normal bölgesinin rakipleri arasında turnuva veya Gelişmiş veya Elit cephenin çıkarma müzayedesindeki rakipler arasında turnuva 5
Tüm cephelerde bölge sahibi ile savaş 5

 

Oyun etkinliği çarpanı (Event_value_c)

Bölge Türü Çarpan
Temel cephenin çıkarma bölgesi 1
Temel cephe bölgesi 1
Gelişmiş cephe bölgesi (çıkarma müzayedeleri dahil) 1,1
Elit cephe bölgesi (çıkarma müzayedeleri dahil) 1,2

 

Elo reytingi çarpanları (Elo_c)

Rakip klanın Elo reytingi Elo_c
<=1.000 1,0
1.001–1.050 1,1
1.051–1.100 1,2
1.101–1.150 1,3
1.151–1.200 1,4
1.201–1.250 1,5
1.251–1.300 1,6
1.301–1.350 1,7
1.351–1.400 1,8
1.401–1.450 1,9
>=1.451 2,0

Kişisel Şöhret Puanı

 • Etkinlik dahilinde kişisel Şöhret Puanı sadece savaşlarda kazanılabilir.
 • Kişisel Şöhret Puanları aşamadan ve klana katılımdan/ayrılmadan bağımsız olarak tüm etkinlik boyunca korunur.
 • Kişisel Şöhret Puanı kazanım kütüğüne oyun portalında kişisel profilden ulaşılabilir.

Klan Şöhret Puanı

 • Klan Şöhret Puanı savaşlarda çarpışarak ve Gelişmiş ve Elit cephelerde özel koşulları tamamlayarak kazanılabilir.
 • Klan Şöhret Puanı kazanım kütüğüne klan portalındaki klan profilinden ulaşılabilir.
 • Eğer bir klan verilmiş ancak oynanmamış teklifler dahil kendisinden daha fazla Şöhret Puanına sahip bir klanı yenerse verilmiş ancak oynanmamış teklifler dahil klan Şöhret Puanındaki farkın %3’ü yenilen klandan kazanan klana aktarılır. Teknolojiler bu miktarı klan Şöhret Puanındaki farkın %7’sine artırabilir.
  • Örneğin: 2 klan bir savaş yapmış olsun. Kazanan klanın 1.000 klan Şöhret Puanı bulunurken yenilen klan savaşın sonunda 101.000 klan Şöhret Puanına sahip olsun. Klan Şöhret Puanları arasındaki fark 100.000’dir. Bu rakamın %3’ü 3.000’dir. Böylece yenilen klan 3.000 klan Şöhret Puanı kaybederken bu miktarda klan Şöhret Puanı kazanan klana aktarılacaktır.
 • Klan Şöhret Puanları Gelişmiş veya Elit cephelerdeki çıkarma müzayedelerinde harcanabilir. Müzayede sistemi Yönetmeliğin 5. Bölümünde açıklanmaktadır.
 • Klan Şöhret Puanları tamamen veya kısmen Yatırım mekanizması kullanılarak Araştırma Puanına dönüştürülebilir.
 • Yatırım yapılmış puanlar dahil klan Şöhret Puanları Dünya Haritasında gösterilir böylece rakiplerin teknolojilere harcadıkları Şöhret Puanları ve klan Şöhret Puanı kazanma hızları açısında değerlendirilebilmelerini sağlar.
 • Şikeli savaşlar Kurallarda yasaklanmıştır. Kuralları ihlâl eden klanlar ve oyuncular hem klan hem kişisel tüm Şöhret Puanlarını kaybedecekler ve oyun hesapları yasaklanacak.
 • Şöhret Puanı eklenmesinde tartışmalı durumlarda (şikeli savaş şüphesi, vb.) yönetim savaşın kaydını, ekran görüntüsü veya diğer ilgili bilgilerin sağlanmasını talep edebilir. İstenilen bilgilerin sağlanmaması durumunda yönetim kendi inisiyatifi doğrultusunda bir karar alacaktır. Oyun ayarlarından Savaş Kaydını Etkinleştir seçeneğinin açılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

8. Klan Ödevleri

 • Silahlanma Yarışı etkinliği sırasında klanlar klan ödevleri tamamlayabilir.
 • Ödevler teknolojiler, Araştırma Puanları ve klan Şöhret Puanları ile ödüllendirilecektir.
 • Tüm klan ödevleri, koşulları ve ödülleri Dünya Haritası arabiriminde bulunabilir.
Ödev Adı Ödül Ödev Koşulu Tamamlama Sayısı
Vuruş Gücü 5.000 Araştırma Puanı Elit cephede bir savaş kazanın (çıkarma müzayedelerindeki savaşlar dahil) 2
Test Vuruşu 100 Araştırma Puanı Temel cephede bir bölge ele geçirin 3
Atlama Vuruşu 5.000 klan Şöhret Puanı Gelişmiş cephede bir bölge ele geçirin 3
Bitirici Vuruş Teknoloji: savaşlarda klan Şöhret Puanına +%20 Elit cephede bir bölge ele geçirin 1
Deneyimli Akıncı Teknoloji: Gelişmiş cephede ücretsiz başvuru Gelişmiş cephede 10 bölge ele geçirin 1
İyi Nişan Alınmış Atış Teknoloji: kişisel Şöhret Puanına +%5 Herhangi bir cephede 50 düşman aracı yok edin 2

9. Özel Teklifler

 • Klanlara bazı koşulları karşılamaları durumunda klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanına özel, artırılmış bir dönüşüm oranından yatırım yapma seçeneği sunulacak:
Klana özel teklif sağlayan koşullar
 1. Bir klan Silahlanma Yarışında en az 5 gün savaşlara katıldıysa
 2. Klan hiç yatırım yapmadıysa
 3. Klan hemen yatırım yapabilecekse
Mekanizma
 • Bu klanın Komutan ve Yönetici Subayları Dünya Haritasına girdiklerinde hemen daha iyi bir orandan Yatırım yapmaları için özel bir teklif alacaklar
Bu teklif kabul edildiğinde
 • Klan Yatırım yapar ve %50 daha fazla Araştırma Puanı alır.
Bu teklif reddedildiğinde
 • Özel teklifin penceresi ufaltılır ve 24 saat boyunca geçerli kalır.
Bu klan ne sıklıkta özel bir teklif alabilir
 • Etkinlik boyunca bir kere

10. Silahlanma Yarışı Akışı

 • Silahlanma Yarışı başlamadan önce tüm klanlar Laboratuvarda teknolojilere harcayabilecekleri 15 Araştırma Puanı alır.
 • Etkinliğin ilk gününde Temel cephedeki tüm bölgeler çıkarma bölgesi olacaktır. Maksimum çıkarma başvurusu sayısı 16’dır.
 • Çıkarmalardaki savaşların sonunda Temel cephedeki bölgelerin otomatik çıkarmaları etkin hale gelecektir. Bu tür çıkarmalar için maksimum başvuru sayısı 32’dir.
 • Etkinliğin ikinci gününde Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerinde dinamik çıkarma müzayedeleri açılacaktır.
 • Etkinliğin son gününde (11 Haziran) çıkarma turnuvalarının savaşlarının bitiminden sonra yeni dinamik çıkarmalar ve müzayedeler oluşturulmayacaktır
 • 12 Haziran 10:00 UTC+3 itibarıyla harita dondurulacak, etkinlik sona erecek ve Silahlanma Yarışı etkinliğinin sonuçlarının neticelendirilmesi başlayacaktır.
 • Ödüllerin alınması ve araçlar için tahvil takasına erişim 14 Haziran’da başlayacaktır

11. Savaşa Girmeme Özel Cezaları

 • Cezaların toplamı verilen ancak kazanılmamış teklifler dahil tüm klan Şöhret Puanı toplamı üzerinden hesaplanacaktır.
 • Klan Şöhret Puanları klanın hesabından düşülür. Bu sebeple, cezalardan ve müzayede sonuçlarından sonra klan hesabı eksi klan Şöhret Puanı bakiyesi verebilir.
Referans dönemde girilmeyen savaş sayısı Maksimum çıkarma başvurusu sayısı Klan Şöhret Puanı Referans dönemi
1 6 Ceza uygulanmayacak 3 gün
2 5 -%10
3 3 -%10
4 1 -%10

 

12. Ödüller

Şeref Salonuna girmek için hem klanların hem de oyuncuların Silahlanma Yarışı etkinliğinde en az 5 savaş oynamaları ve en az 100 Şöhret Puanı kazanmaları gereklidir. Sadece Şeref Salonuna girmeyi başaran oyuncular ve klanlar son ödülleri alabilecek oyuncular yüzdesinin hesaplanmasına katılacaklardır.

12.1. Kişisel Skor Tahtası

 • Oyuncular Silahlanma Yarışında ödül olarak araçlar, tahviller, bröveler, madalyalar, bir stil ve bir dijital kamuflaj alabilecekler.
 • Tahvillerin kişisel skor tahtasına göre dağıtımı:

Lütfen aşağıda belirtilen tahvil toplamına klanın konumuna bağlı bir katsayı uygulanacağını unutmayın. Sonuçta ödül yedi kata kadar artabilir!

Sıra Tahviller

Ilk %0–1

1.000

İlk %1–2

950

İlk %2–3

900

İlk %3–5

850

İlk %5–10

800

İlk %10–15

750

İlk %15–20

700

İlk %20–25

600

İlk %25–50

500

İlk %50–75

250

Silahlanma Yarışı Etkinlik Madalyaları ve Alma Koşulları

Silahlanma Yarışı Galibi

“Silahlanma Yarışı” etkinliğinde birinci gelen klanın üyeleri için ödül

 • Etkinliğin sonunda kazanan klanın bir üyesi olun
 • Klanın son başvurusundan sonra Silahlanma Yarışında klan için en az 5 savaşta mücadele edin.
 • Bu klanın üyesi olarak en az 100 kişisel Şöhret Puanı kazanmalıdır.

Silahlanma Yarışı İlk 10

“Silahlanma Yarışı” etkinliğinde İlk 10 arasına giren klanların üyeleri için ödül

 • Etkinliğin sonunda İlk 10 içindeki bir klanın üyesi olun
 • Klanın son başvurusundan sonra Silahlanma Yarışında klan için en az 5 savaşta mücadele edin.
 • Bu klanın üyesi olarak en az 100 kişisel Şöhret Puanı kazanmalıdır.
 • Silahlanma Yarışı Galibi ödülü verildiyse bu ödül verilmez

Silahlanma Yarışı İlk 100

“Silahlanma Yarışı” etkinliğinde İlk 10 arasına giren klanların üyeleri için ödül

 • Etkinliğin sonunda İlk 10 içindeki bir klanın üyesi olun
 • Klanın son başvurusundan sonra Silahlanma Yarışında klan için en az 5 savaşta mücadele edin.
 • Bu klanın üyesi olarak en az 100 kişisel Şöhret Puanı kazanmalıdır.
 • Silahlanma Yarışı Galibi veya Silahlanma Yarışı İlk 10 ödülü verildiyse bu ödül verilmez

Silahlanma Yarışı Katılımcısı

Silahlanma Yarışı etkinliğine aktif olarak katılanlar için anı ödülü

 • Silahlanma Yarışında en az 5 savaş yapın

Epik Zafer

En uzun zafer serisine sahip klanın üyeleri için ödül

 • Etkinliğin sonunda en uzun zafer serisine sahip olan klanın bir üyesi olun
 • Klanın son başvurusundan sonra Silahlanma Yarışında klan için en az 5 savaşta mücadele edin.

Silahlanma Yarışı bröveleri ve alım koşulları

Dünya Haritası Efsanesi

Dünya Haritasında olağanüstü başarılar karşılığında alınır

 • Etkinliğin sonuçlarına göre kişisel skor tahtasında oyuncuların ilk %1’i arasında olun ve ilk %1 içinde yer alan bir klanın üyesi olun
 • En yeni üye klana katıldıktan sonra klanların ilk %1’i arasına giren bir klan için Silahlanma Yarışında savaşların %50’sine katılın.

Silahlanma Yarışı Kahramanı

Silahlanma Yarışı etkinliğinde oyuncuların ilk %10’u arasında bitirme karşılığında verilir

 • Etkinliğin sonunda ilk %10 arasına giren bir klanın üyesi olun
 • Klanın son başvurusundan sonra Silahlanma Yarışında klan için en az 5 savaşta mücadele edin.

Silahlanma Yarışı stilleri ve kamuflajları ve alım koşulları

"Yıldırım" stil seti

 • Etkinliğin sonunda kişisel skor tahtasında oyuncuların ilk %10’u arasında olun

Yaz dijital

 • Etkinliğin sonunda kişisel skor tahtasında oyuncuların ilk %75’i arasında olun

Çöl dijital

 • Etkinliğin sonunda kişisel skor tahtasında oyuncuların ilk %50’si arasında olun.
 • Yaz kamuflajı ile birlikte verilir

Kış dijital

 • Etkinliğin sonunda kişisel skor tahtasında herhangi bir bölgede oyuncuların ilk %25’i arasında olun.
 • Yaz ve çöl kamuflajı ile birlikte verilir
 • Tahviller, stiller, kamuflajlar ve brövelerden farklı olarak tahvilleri araç karşılığı takas etme erişimi elde edecek sıralamaya giren oyuncu sayısı sınırlıdır. Kişisel Şöhret Puanına göre en iyi 9.000 oyuncu tahvillerini üç Seviye X araçtan (M60, T95E6, 121B) biri karşılığında takas etme fırsatına sahip olacak. Oyuncular Silahlanma Yarışı araçları için takası 4.000 tahvillik özel bir orandan yapabilecekler.
 • Araç takası sırasında oyuncular Silahlanma Yarışı sırasında kazandıkları tahvillerin yanı sıra diğer tür faaliyetlerden kazandıkları tahvilleri de kullanabilecekler.
 • Bir oyuncu tahvillerini sadece bir araç için takas edebilecek.
 • Silahlanma Yarışının galipleri tahvillerini araç karşılığı 15 Haziran 10:00 tarihinden 29 Haziran 10:00 tarihine kadar takas edebilecekler (UTC+2).
 • Ödül araçlar Gazi kamuflajı, özel amblem ve yazılar ile verilecektir. Ek olarak Silahlanma Yarışı bitiminden sonra 121B tankı sahipleri bir set Gazi kamuflajı, amblemler ve yazılar alacaklar.
 • Ödül aralığının dışında bir oyuncu ödül aralığının en sonundaki oyuncu ile aynı miktarda Şöhret Puanı kazanırsa iki oyuncu da kişisel skor tahtasından aynı ödülü alır.

12.2. Klan Skor Tahtası

ÖNEMLİ!

Lütfen Silahlanma Yarışı etkinliğinin bazı mekanizmalarının geri alınamaz olduğunu ve klan subayları tarafından haksız işlemler gerçekleştirildiği veya hesapların çalınması durumunda klan gelişimini etkileyebileceğini unutmayın.

Lütfen güvenliğinizin sorumluluğunu üstlenin ve etkinliğe başlamadan önce şu üç tüyoyu dikkate alın:

 • Klan komutanları için—subay yetkilerine sahip olan ve haritada işlem yapacak oyuncuları seçerken dikkatli davranın; bu tür oyuncuların sayısını etkinlik boyunca sınırlı tutmak iyi olabilir.
 • Asla hesabınızı üçüncü bir tarafa aktarmayın—güvenli değildir ve oyun kurallarını ihlâl eder.
 • Etkinlik başlamadan önce hesap şifrenizi değiştirmenizi şiddetle öneririz.
 • Klanın klan skor tahtasındaki konumuna bağlı olarak bu klandaki oyuncuların tahvil toplamına aşağıdaki çarpanlar uygulanabilir:
Konum Klan çarpanı
Ilk %0–1 7
İlk %1–2 6,5
İlk %2–3 6
İlk %3–5 5,5
İlk %5–10 5
İlk %10–15 4
İlk %15–20 3
İlk %20–25 2,5
İlk %25–50 2
İlk %50–100 1
 • Böylece, eğer bir oyuncu bölgede kişisel Şöhret Puanı açısından ilk %7 arasındaysa ve klan da aynı bölgede ilk %7 klan arasındaysa oyuncu 800 tahvil (kişisel skor tahtasına göre) *5 (klan çarpanı) = 4000 tahvil alır.00
 • Oyuncular yalnızca Silahlanma Yarışı etkinliğinin bitiminde bünyesinde bulundukları klandan (etkinlik bitiminde hangi klandaysanız çarpanı da oradan alırsınız), şu gereklilikleri sağladıkları takdirde klan çarpanı alabilirler:
 • Bu klanın üyesiyken Silahlanma Yarışı etkinliğinde en az 5 savaşta mücadele etmiş olmak.
 • Bu klanın üyesiyken en az 100 bireysel Şöhret Puanı kazanmış olmak.

Diğer ödüllerden farklı olarak oyun altını oyuncuların belirli bir yüzdesi içinde olma karşılığında değil belirli konumlara göre dağıtılacaktır. Toplam ödül havuzu:7.015.000 altınlık toplam ödül havuzu klanlar arasında aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır:

Konum Ödül
1 200.000
2 150.000
3 100.000
4 95.000
5 90.000
6 85.000
7 80.000
8 75.000
9 70.000
10 65.000
11 64.000
12 63.000
13 62.000
14 61.000
15 60.000
16 59.000
17 58.000
18 57.000
19 56.000
20 55.000
21 54.000
22 53.000
23 52.000
24 51.000
25—40 50.000
41—55 40.000
56—100 30.000
101—170 20.000
171—275 0
 • Silahlanma Yarışı etkinliğinin sonuçlarına göre en iyi klanlar 2018 yazında gerçekleşecek olan özel bir klan turnuvasına katılma daveti alacaklar.

13. Tahvil Müzayedesi

Şeref Salonuna giren ancak ilk 9.000 içerisinde bitiremeyen ve tahvillerini araçlarla takas etme seçeneği alamayan oyuncular Tahvil Müzayedesine katılarak üç klan aracından (M60, 121B, T96E6) birini kazanmaya çalışabilirler.

 • Müzayede araçlar için tahvil takası penceresinin açılması ile başlar 15 Haziran 10:00 ve aynı zamanda biter 29 Haziran 10:00 (UTC+2).
 • Şeref Salonuna giren ancak ilk 9.000 içerisinde bitiremeyen oyuncular en az 5.000 tahvilden başlayan teklif verme fırsatına sahip olurlar.
 • Bir oyuncu istediği anda teklifini iptal ederek yeni bir teklif yapabilir.
 • Müzayedenin sonunda en yüksek 120 teklifi veren oyuncular teklif penceresinde seçtikleri aracı alacaklar.
 • En düşük kazanan teklifi veren birkaç oyuncu varsa en önce kazanan teklifi veren oyuncular araçları alacaktır.
 • Yapılan ancak kazanamayan teklifler, teklifleri yapan oyunculara iade edilir.
Kapat