Paralı Askerler Akışı

Paralı Askerler etkinliği 21 Ocak’tan 4 Şubat’a kadar sürecek.

Bu büyük boyutlu oyun etkinliği boyunca klanlar ve oyuncular Şöhret Puanı kazanacak.

Oyuncular savaşlara katılma karşılığında Şöhret Puanı kazanırlar ve etkinlik sırasında istedikleri anda kişisel Şöhret Puanı kazanımlarını artıran kişisel bonuslar ile takas edebilirler. Etkinlik sona erdiğinde biriken kişisel Şöhret Puanları çeşitli ödüllerle takas edilebilir.

Klanlar hem savaşta hem de özel koşulları tamamlayarak Şöhret Puanı kazanacaklar.

Etkinlik sırasında bir klan istediği anda özel bir mekanizmayı kullanarak klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanlarına dönüştürebilir.

Araştırma Puanları klan Şöhret Puanı kazanımını artıran ve klanın haritadaki faaliyetlerini basitleştiren çeşitli teknolojilere yatırılabilir.

Etkin şekilde kullanıldığında kazandığı Şöhret Puanlarını akıllıca yatırımlara yönlendiren klanlar savaşlarda daha da çok klan Şöhret Puanı kazanacaklar.

Şöhret Puanı kazanmak ile bunları teknolojilere yatırma arasında en iyi dengeyi kurup savaşlarda iyi sonuçlar almayı başaran klanlar etkinlikte en yüksek başarı şansına sahip olacaklardır.

1. Genel Kurallar

1.1. Paralı Askerler etkinliği  11:00, 21 Ocak ile 11:00 4 Şubat arasında gerçekleşecek.

1.2. Etkinlik tek bir aşamadan oluşacak ve ara veya boş günler olmayacak.

1.3. Tüm klanlar (mevcut olanlar ve yeni oluşturulanlar) etkinliğe katılabilecek.

1.4. Harita üç cepheye bölünecek: Temel, Gelişmiş ve Elit. Gelişmiş ve Elit cephelerin topraklarına erişim sınırlandırılmıştır.

1.5. İsyanlar KAPALIDIR.

1.6. Tüm savaşlar mutlak formatta Seviye X araçlar ile 15’e 15 şeklinde oynanacaktır.

1.7. Savaş süresi 15 dakika olacaktır.

1.8. 1.8. “Savaş Sisi” AÇIKTIR.

1.9. Savaşa çıkmama cezaları AÇIKTIR.

1.10. Altın olarak bölge geliri KAPALIDIR. Paralı Askerler etkinliği boyunca bir bölge sahibine 1 ile 3 arasında özel bonus sağlayacaktır.

1.11. Bölge sahibi çıkarma bölgelerinin turnuvalarına, çıkarma müzayedelerine veya kendi bölgelerine karadan saldıran rakipler arasındaki turnuvalara katılmaz.

1.12. Klanlar herhangi bir cephede herhangi bir araziye sahip olmaları durumunda Temel cephenin arazisindeki çıkarma turnuvalarına ve Gelişmiş ve Elit cephelerin çıkarma müzayedelerine başvuruda bulunabilirler.

1.13. Klanlar Temel cephenin arazisindeki çıkarma bölgelerine karadan saldıramazlar.

1.14. Klanlar Gelişmiş ve Elit cephelerin arazilerindeki çıkarma müzayedelerine karadan saldırabilirler.

1.15. Karargâh KAPALIDIR. Tümenler herhangi bir bölgede tahsis edilebilir.

1.16. Tümen oluşturma ve bakımı ücretsizdir.

1.17. Tümen modülleri AÇIKTIR ancak sınırlıdır. Oluşturulan tüm tümenler otomatik olarak sahibi olunan bölgeler arasındaki hareket sınırlamasını %50 azaltan İstihkâm Taburu ile donatılırlar.

1.18. Temel cephenin arazisindeki çıkarma bölgeleri dinamiktir ve çıkarma savaşları sona erdiğinde yerlerini değiştirirler.

1.19. Bir çıkarma turnuvasındaki maksimum katılımcı sayısı 32’dir.

1.20. 1.20. “Dünyanın yeniden paylaşılmasının” ilk gününde çıkarma turnuvalarındaki olabilecek maksimum katılımcı sayısı 16’dır.

1.21. Gelişmiş ve Elit cephelerin arazisindeki çıkarma bölgeleri dinamiktir ve savaşlar sona erdiğinde yerlerini değiştirirler.

1.22. Gelişmiş cephenin arazisindeki bir çıkarma müzayedesinin maksimum katılımcı sayısı 16, Elit cephede ise 8’dir.

1.23. Bir klanın Dünya Haritasındaki bir çevrim içinde yapabileceği Temel cephe arazisindeki maksimum çıkarma başvurusu sayısı:  X.

1.24. 15 dakikalık savaş kaydırma bölgelerin %50’si için AÇIKTIR.

1.25. Elit cephenin bölgelerindeki savaşlarda araç kilitlenmesi AÇIKTIR. Temel kilitlenme süresi 72 saat.

1.26. Paralı Askerler için haritalar:

 • Karelia
 • Malinovka
 • Himmelsdorf
 • Prokhorovka
 • Ensk
 • Lakeville
 • Ruinberg
 • Madenler
 • Murovanka
 • Uçurum
 • Manastır
 • Westfield
 • Kum Nehri
 • El Halluf
 • Uçak Pisti
 • Fjordlar
 • Redshire
 • Bozkırlar
 • Balıkçı Koyu
 • Dağ Geçidi
 • Mannerheim Hattı
 • Live Oaks
 • Otoban
 • Sakin Sahil
 • İmparatorluk Sınırı
 • Paris

2. Özel Kurallar

Paralı Askerler içerisinde çeşitli karmaşık mekanizmalar ve (Silahlanma Yarışındakilere benzer) koşullar kullanılacaktır.Aşağıda, metinde bahsedilen mekanizmaları açıklamak için kısa bir sözlük bulunmaktadır:

 • Cepheler: oyun alanı her biri farklı erişim koşulları ve mekanizmalara sahip üç cepheye bölünmüştür. Ardışık her cephe daha az cepheye, daha zorlu rekabete ve daha iyi ödüllere sahiptir.
 • Bonuslar: bölgelerden alınabilecek ve sahipleri olan klanların alabilecekleri klan takviyeleri.
 • Teknolojiler: klanların daha önce kazandıkları Şöhret Puanlarını yatırarak alabilecekleri özel avantajlar.
 • Laboratuvar: teknoloji satıcısı. Teknolojiler (sadece klan Şöhret Puanı takası yoluyla elde edilebilecek) Araştırma Puanı ile satın alınabilir.
 • Yatırım: klan Şöhret Puanlarını teknoloji satın almak için gerekli Araştırma Puanına dönüştürmek için özel bir mekanizma. Bir klan Etkinlik Cephelerinde bölge sahibi ise Yatırım özelliğini kullanırken o klan otomatik olarak haritadan çıkarılır.
 • Çıkarma müzayedesi: çıkarma ve müzayedenin bileşimidir, klanın bir kısmı klan Şöhret Puanı kullanarak çıkarma teklifleri verirken diğer kısmı bonuslar ve teknolojiler yoluyla bir müzayedeye katılır.
 • Klan ödevleri: klan Şöhret Puanı, Araştırma Puanı ve çeşitli teknolojiler kazanmaya fırsat sağlayan ödevlerdir.
 • Kişisel bonuslar: oyuncuların kişisel Şöhret Puanı karşılığında aldıkları özel takviyelerdir.
 • Ödül bonusları: oyuncuların etkinlik bittiğinde biriktirdikleri kişisel Şöhret Puanı karşılığında alabilecekleri çeşitli ödüller.

3. Oyun Alanı

3.1. Paralı Askerlerin tüm zaman dilimleri alan bölünmesi olmadan tek bir oyun alanında oynayacaktır.

3.2. Oyun alanı üç cepheye ayrılmıştır: Temel, Gelişmiş ve Elit.

3.3. Etkinliğin Prime-Time’si:

4. Cepheler

Farklı erişim koşullarına, kişisel ve klan Şöhret Puanı kazanımına ve stratejik mekanizmalara sahip üç cephe bulunmaktadır.

Dünya Haritasının her bölgesi sahibi olan klana stratejik avantajlar sağlayan 1-2 bonusa sahiptir.

Bölgelerdeki bonus dağılımı etkinlik boyunca değişmeden kalır.

4.1. Temel Cephe.

4.1.1. Temel cephede Şöhret Puanları ancak savaşlarda kazanılabilir.

4.1.2. Temel cephenin topraklarında çıkarma başvuruları bir Seviye X araca sahip en az 15 üyesi (ASYA için 10) olan tüm klanlara açıktır.

4.1.3. Temel cephe topraklarında dinamik çıkarmalar bulunmaktadır; öte yandan bu cephede çıkarma başvuruları herhangi bir cephede zaten bölge sahibi olan klanlar tarafından da yapılabilir.

4.1.4. Temel cephe 636 bölgeden oluşur, Prime Time’si 21:00 ile 00:00 arasındadır.

4.2. Gelişmiş Cephe

4.2.1. Gelişmiş cephede Şöhret Puanları hem savaşlardan hem de bölge sahibi olmaktan kazanılabilir.

4.2.2. Gelişmiş cephede bölgelere erişim edinmenin dört yolu bulunmaktadır:

 • “Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru” sağlayan bir bölge ele geçirerek.
 • Laboratuvardan “Gelişmiş cephede bir çıkarma müzayedesine başvuru” teknolojisi satın alarak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı ile bir teklif vererek. Gelişmiş cephede minimum teklif 100 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 6. Maddesine bakın).
 • “Deneyimli Akıncı” klan ödevlerini tamamlayarak (Kuralların 8. Maddesine bakın).

4.2.3. Gelişmiş cephenin bölgeleri savaşlarda kazanılan Şöhret Puanlarına %10 bonus sağlar (Temel cepheye oranla, Kuralların 7. Maddesine bakın).

4.2.4. Gelişmiş cephede bölge sahibi olmak Şöhret Puanı ile ödüllendirilir; miktarı sahipliğin her günü için azalır. Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar sona erdikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir. Bir klan çevrim hesaplamasından önce haritadan ayrılırsa bu klan Şöhret Puanlarını almayacaktır.

Gelişmiş cephede klanın bölge sahiplik süresi (oyun günü)

Klan Şöhret Puanı

1

4.000

2

3.000

3

2.000

4

1.000

5+

0

Böylece, bir klan Gelişmiş cephede bir bölgeyi ilk ele geçirdiğinde 4.000 klan Şöhret Puanı alır. Klan bölgeye ikinci gün de sahip olursa 3.000 klan Şöhret Puanı alır; bölgeye üçüncü gün sahip olmak 2.000 klan Şöhret Puanı ödül getirecektir, vb.

4.2.5. Bir bölge tekrar ele geçirildiğinde (Yatırımdan sonra ele geçirme hariç) bonus sanki klan sahibiymiş gibi değişmeden kalır. Örneğin, bir klan bir bölgeye üç gün sahip oldu, ardından kaybetti ve sonraki gün yeniden ele geçirdi. Bu durumda klan tekrar sahip olmanın ilk gününde 1.000 klan Şöhret Puanı, sonraki gün ise 0 klan Şöhret Puanı alır.

4.2.6. Yatırım bir bölgeye sahip olma sayacını sıfırlar ve tekrar ele geçirilirse gelir yeni baştan başlar.

4.2.7. Gelişmiş cephe 100 bölgeden oluşur; Prime Time’si 21:00 ile 00:00 arasındadır.

4.3. Elit Cephe

4.3.1. Elit cephede klan Şöhret Puanları savaşlar, bölgelere sahip olmak ve sahip olunan bölge sayısı yoluyla kazanılabilir.

4.3.2. Elit cephe bölgelerine iki yoldan erişim elde edilebilir:

 • Laboratuvardan “Elit cephede bir çıkarma müzayedesi başvurusu” satın alarak.
 • Bir çıkarma müzayedesine Şöhret Puanı ile bir teklif vererek. Elit cephede minimum teklif 10.000 klan Şöhret Puanıdır (Kuralların 6. Maddesine bakın).

4.3.3. Elit cephenin bölgeleri savaşta kazanılan Şöhret Puanlarına %20 bonus sağlar (Temel cepheye oranla, Kuralların 7. Maddesine bakın).

4.3.4. Bir bölge sahibi olmak klanlara klan Şöhret Puanı sağlar, Gelişmiş cephe bölgelerinde Kural maddesi 3.2.4’te olduğu gibi sahip olunan her gün için bu gelir azalır.Şöhret Puanları bölgedeki savaşlar sona erdikten sonra bir sonraki çevrimin hesaplanması sırasında eklenir.

Elit cephede klanın bölge sahiplik süresi (oyun günü)

Klan Şöhret Puanı

1

6.000

2

4.500

3

3.000

4

1.500

5+

0

4.3.5. Elit cephe arazisinde bölge gruplarına sahip olan klanlar klan Şöhret Puanı kazanır. Oyun gününün sonunda Elit cephe arazisinde 4 veya daha fazla bölgeye sahip klanlar bölgelerdeki savaşlar sona erdiğinde sahip oldukları bölge sayısına göre klan Şöhret Puanı kazanılar.

Elit cephede sahip olunan bölge sayısı

Klan Şöhret Puanı ödülü

1

0 puan

2

0 puan

3

0 puan

4

9.000 puan

5

9.000 puan

6

18.000 puan

7

18.000 puan

8+

45.000 puan

Bölge gruplarına sahip olma karşılığında alınan klan Şöhret Puanları oyun gününün sonunda (yaklaşık saat 02:00 UTC) eklenir. Ancak bir klan Elit cephede bir bölge grubuna sahipken Yatırıma başlarsa bölge grubuna sahip olma ödülü dâhil tüm klan Şöhret Puanları için tam olarak Yatırım Puanı alır.

Bir klan bölgelerdeki savaşların sonunda bölgelerinin sahipliğini korursa ve ardından Dünya Haritasından ayrılırsa (Yatırım başlatarak değil) klan Şöhret Puanlarını alır.

4.3.6. Elit cephenin bölgelerindeki savaşlarda araç kilitlenmesi AÇIKTIR.

 • Bölge sahibine karşı savaş hariç Elit cephe arazisinde herhangi bir savaşta yok edilen araçlar 72 saat boyunca kilitlenirler. Bölge sahibine karşı bir savaş kazanılırsa araçlar 36 saat boyunca kilitlenir.
 • Araç kilitlenme süresi özel teknoloji kullanarak azaltılabilir.
 • Kilitli araçlar Temel ve Gelişmiş cephelerin arazilerindeki savaşlarda kullanılabilirler.

4.3.7. Elit cephe 15 bölgeden oluşur; Prime Time’si 21:00 ile 00:00 arasındadır.

5. Klanlar İçin İyileştirmeler

Klanlar Şöhret Puanı kazanımını hızlandırmak için çeşitli bonuslar ve teknolojiler kullanabilirler.

Bunlar iki gruba ayrılır: Laboratuvardan Araştırma Puanı karşılığında satın alınabilecek veya klan ödevlerini tamamlama ödülü olarak alınabilecek teknolojiler ve böyle bonuslar sağlayan bölgeleri ele geçirip sahip olmak yoluyla alınabilen Bonuslar. Bonusların ve teknolojilerin etkileri toplanır, detaylar için Kuralların 4.3 ve 4.4 maddelerine bakın.

5.1. Araştırma Puanı ve Yatırım

5.1.1. Yatırım klan Şöhret Puanlarını belirli bir dönüşüm oranından Araştırma Puanına çevirmek için özel bir mekanizmadır. Dönüşüm oranı belirli teknolojiler kullanılarak iyileştirilebilir.

5.1.2. Biriken klan Şöhret Puanları tümüyle veya kısmen dönüştürülebilir. Ne kadar çok klan Şöhret Puanı dönüştürülürse dönüşüm oranı o kadar yüksek olur. Dönüştürülecek klan Şöhret Puanı miktarı Yatırıma başlarken belirlenebilir.

5.1.3. Bu mekanizma kullanılırken verilmiş (bekleyen) tüm müzayede teklifleri iptal edilir ve klan Dünya Haritasından ayrılır; birikmiş tüm klan Şöhret Puanı Araştırma Puanına dönüştürülür. Sadece klan lideri veya İkinci Komutanlar Yatırım özelliğini kullanabilir.

5.1.4. Temel olarak Şöhret Puanlarının Araştırma Puanına dönüştürülmesi en yakın çevrimin hesaplanmasından sonra gerçekleştirilir.

5.1.5. Klanın randevulu savaşlarının olduğu bölgelerde Prime Time başladıysa Yatırıma başlanamaz.

5.1.6. Yatırım tamamlandığında Gelişmiş ve Elit cephelerin bölgelerinden tam bonus kazanma imkânı iade edilir (Kuralların 3.2 ve 3.3 maddeleri).

5.1.7. Şöhret Puanlarının Araştırma Puanına dönüştürülmesi geri alınamaz; yani Araştırma Puanları Şöhret Puanına dönüştürülemez. Dikkatli olun, özellikle etkinliğin sonunda.

5.2. Laboratuvar

5.2.1. Laboratuvar Araştırma Puanlarının çeşitli teknolojilerde harcanabileceği özel bir dükkândır.

5.2.2. Klanın halihazırda aktif tüm iyileştirmeleri Laboratuvarda görülebilir.

5.3. Klan Bonusları

5.3.1. Etkinlik haritasındaki her bölge en fazla iki farklı bonus içerir.

5.3.2. Bonuslar klan bir bölgeyi işgal ettiğinde etkinleşir ve klan bölge sahibi olmaktan çıktığında sonlanır.

5.3.3. Bir klan aynı bonusu sağlayan birden fazla bölgeye sahipse bonus etkisi artmaz. Klan sadece en etkili bonusun etkisini kazanır. Örneğin bir klanın iki bölgesi olsun. Biri kazanılan klan Şöhret Puanına +%3 bonus sağlarken diğer bölge kazanılan klan Şöhret Puanına +%10 bonus sağlıyor olsun. Toplamda klan kazanacağı Şöhret Puanına sadece +%10 alacaktır.

5.4. Teknolojiler

5.4.1. Bir teknoloji etkinlik dahilinde bir kere alınır ve etkinlik bitene kadar devrede kalır.

5.4.2. Bir teknoloji Laboratuvarda satın alınır alınmaz veya klan klan ödevini tamamlama karşılığında aldığında çalışmaya başlar.

5.4.3. Aynı türden birkaç teknolojinin etkisi birleşir. Yani bir klan kazanılan klan Şöhret Puanlarına +%5 sağlayan bir teknoloji edinirse ve ardından kazanılan klan Şöhret Puanına +%10 sağlayan bir teknoloji edinirse klan kazandığı klan Şöhret Puanlarına +%15 bonus alacaktır.

5.4.4. Bir teknolojinin maliyeti teknolojiyi satın alan klan sayısına bağlı olarak dinamik olarak değişebilir.

Etkinlik aşamalarında geçerli bonuslar ve teknolojiler özet tablosu

Etki

Teknolojiler

Bonuslar

Savaşlarda artırılmış klan Şöhret Puanı kazanımı

+

+ Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit

Gelişmiş ve Elit cephelerde bölge sahipliği karşılığında artırılmış klan Şöhret Puanı miktarı

+

+ Cepheler: Temel, Gelişmiş, Elit

Gelişmiş cephede müzayede için başvuru

+

+ Temel cephe

Elit cephede müzayede için başvuru

+

 -

Elit cephe arazisinde bölge sahibi olma için artırılmış ödül

+

+ Elit Cephe

Bölgelerin sağladığı bonuslarda artırılmış etki

+

  -

Kısaltılmış araç kilitlenme süresi

+

  -

Artırılmış klan Şöhret Puanını Araştırma Puanına dönüştürme oranı

+

  -

6. Kişisel Bonuslar

6.1. Oyuncular kişisel Şöhret Puanlarını kişisel Şöhret Puanı kazanımlarını hızlandıracak kişisel bonuslar için takas edebilirler.

6.2. Kişisel Şöhret Puanı için bir kişisel bonus oyuncu tarafından alındığı anda etkinleşir.

Yukarıda bahsedilen dönüşüm geri alınamaz, o yüzden lütfen zamanınıza ve çabalarınıza dikkat edin.

Doğru seçimi yapmak daha fazla Şöhret Puanı kazanmanızı ve etkinlikte daha üst kademelerde yer almanızı sağlarken hesap hataları beklediğinizden daha aşağıda kalmanıza yol açabilir.

7.Gelişmiş ve Elit Cephelerin Bölgelerinde Çıkarma Müzayedeleri

7.1. Oyuncuların Gelişmiş ve Elit cephelere ulaşmak için çıkarma müzayedelerini kullanmaları gerekmektedir.

7.2. Bir müzayedeye katılmanın iki yolu bulunmaktadır: bir teknoloji veya bonus yoluyla erişim elde etmek veya klan Şöhret Puanı kullanarak teklif vermek.

7.3. Çıkarma müzayedelerinin ana özelliği bir müzayedenin birden fazla kazananı olabilmesidir. Ardından müzayede galipleri bir turnuvada karşılaşırlar. Turnuva galibi bölge sahibi ile karşılaşır. Maksimum müzayede galibi sayısı cepheye bağlıdır, Gelişmiş cephe için 16 ve Elit cephe için 8 galip ve rakam gerekli durumlarda artırılabilir.

7.4. Gelişmiş cephe çıkarma müzayedeleri için 8 ve Elit cephe çıkarma müzayedeleri için 4 başvuru ilgili bonusa sahip bir bölgeyi ele geçirerek veya bu bonusu Laboratuvardan satın alarak erişim kazanan klanlar için ayrılmıştır.

7.5. Müzayede başvurusu süresi bitene kadar (savaşların başlamasından bir tur öncesi) tüm klanlar klan Şöhret Puanı kullanarak çıkarma müzayedesine teklif verirler veya sahip oldukları klan bonusları ve teknolojileri ile çıkarma başvurusu yaparlar.

7.6. Savaşlar başlamadan bir tur önce turnuva tablosu oluşturulur. Çıkarma müzayedesine bonuslar ve teknolojiler ile başvuran klanları, klan Şöhret Puanı ile en yüksek teklifleri veren klanları ve bölgeye “karadan” çıkan klanları içerir.

Örnek: 23 klan Gelişmiş cephenin bir çıkarma müzayedesine başvurdu. 2 klan ilgili bonusu sağlayan bölgelere sahip ve 4 klan başvuruyu Laboratuvardan satın aldı. 14 klan klan Şöhret Puanı kullanarak teklif verdi ve 3 klan bölgeye “karadan” çıktı. Savaşlar başlamadan bir tur önce turnuva fikstürü oluşturulur. İçinde ilgili bonuslara sahip 6 klan (bölge sahibi olan 2 klan ve teknolojiyi satın alan 4 klan), klan Şöhret Puanı ile en yüksek teklifi veren 10 klan ve bölgeye “karadan” çıkan 3 klan bulunur. En küçük teklifleri veren 4 klan turnuvaya katılamaz.

7.7. Birden fazla klan eşdeğer teklif verirse teklifi en erken yapan öncelik sahibi olur.

Örnek: 10 klan Elit cephede bir çıkarma müzayedesinde aynı teklifi vermiş olsun. Ayrıca ilgili teknolojiye sahip iki klan da bu müzayedeye başvurmuş olsun. Bu durumda 8 klan müzayedeyi kazanacak – teknolojiye sahip 2 klan ve tekliflerini diğer klanlardan önce yapmış olan 6 klan.

7.8. Başarısız tüm teklifler klanlara iade edilir.

7.9. Müzayedeyi kazananlar ve müzayede bölgesine “karadan” çıkan klanlar arasındaki savalar rakipler arasındaki turnuvalara için geçerli standart kurallara göre yapılır. Ayrıca bu savaşlarda kazanılan kişisel ve klan Şöhret Puanlarına x5 çarpan uygulanır.

8. Şöhret Puanı

8.1. Paralı Askerler çerçevesinde klanlar etkinliğin en değerli ödüllerini alabilmek için Şöhret Puanı için yarışırlar.

8.2. Hem klanlar hem de oyuncular savaşlarda Şöhret Puanı kazanır.

8.3. Bir savaşta bir ekibin tüm oyuncuları aynı miktarda Şöhret Puanı kazanır, bu miktar her oyuncu için bireysel olan bir Kişisel Bonus katsayısı ile değişir.

8.4. Savaşlarda kazanılan Şöhret Puanını hesaplama formülü

Burada

 • Fame_Points—Savaşta kazanılan Şöhret Puanı.
 • Fame_points_base—Temel cephe için temel Şöhret Puanı miktarı 1.500’dür,
 • Battle_type_c—savaş türü çarpanı.
 • Event_value_c—oyun etkinliği çarpanı.
 • Еlo_c—Elo reyting çarpanı, Seviye X araçlar için cephe Elo reytingine eşittir.
 • Team_XP—ekibin savaşta kazandığı deneyim miktarı.
 • Battle_XP—ekiplerin savaşta kazandığı toplam deneyim miktarı.
 • Team_size—belirlenen ekip boyutu—15 oyuncu (ASYA için 10).
 • Bonus_р—savaşlarda kazanılan Şöhret Puanı için aktif bonusların sağladığı çarpan (klanlar ve oyuncular için farklıdır)
 • Technology_р—savaşlarda kazanılan Şöhret Puanları için aktif teknolojilerin sağladığı çarpan (sadece klanlar için)
 • Savaş türü çarpanı (Battle_type_c)

Savaş Türü

Çarpan

Temel cephenin çıkarma bölgesinde rakipler arasında turnuva

1

Herhangi bir cephenin normal bölgesinde rakipler arasında turnuva ve Gelişmiş veya Elit cephenin çıkarma müzayedesinde rakipler arasındaki turnuva

5

Tüm cephelerde bölge sahibi ile savaş

5

Oyun etkinliği çarpanı (Event_value_c)

Bölge Türü:

Çarpan

Temel cephede çıkarma bölgesi

1

Temel cephe bölgesi

1

Gelişmiş cephe bölgesi (çıkarma müzayedeleri dâhil)

1,1

Elit cephe bölgesi (çıkarma müzayedeleri dâhil)

1,2

Elo reytingi çarpanları (Elo_c)

Rakip klanın Elo reytingi

Elo_c

<=1.000

1,0

1.001–1.050

1,1

1.051–1.100

1,2

1.101–1.150

1,3

1.151–1.200

1,4

1.201–1.250

1,5

1.251–1.300

1,6

1.301–1.350

1,7

1.351–1.400

1,8

1.401–1.450

1,9

>=1.451

2,0

8.5. Kişisel Şöhret Puanı

8.5.1. Etkinlik dâhilinde kişisel Şöhret Puanları sadece savaşlarda kazanılabilir.

8.5.2. Etkinlik boyunca kişisel Şöhret Puanları Kişisel Bonuslar ile takas edilebilir.

8.5.3. Etkinlik sona erdiğinde kişisel Şöhret Puanları ödül bonusları ile takas edilebilir.

8.6. Klan Şöhret Puanı

8.6.1 Klan Şöhret Puanı savaşlara katılarak ve Gelişmiş ve Elit cephelerde özel koşulları tamamlayarak kazanılabilir.

8.6.2. Klan Şöhret Puanı kazanma kütüğü klan portalındaki klan profilinde bulunabilir.

8.6.3. Klan Şöhret Puanları Gelişmiş ve Elit cephelerde çıkarma müzayedesinde harcanabilir. Müzayede sistemi Kuralların 5. Bölümünde açıklanmıştır.

8.6.4. Klan Şöhret Puanları tamamen veya kısmen, Yatırım mekanizması kullanılarak Araştırma Puanlarına dönüştürülebilir.

8.6.5. Klan Şöhret Puanları yatırılmış puanlar dikkate alınarak Dünya Haritasında gösterilir, böylece rakiplerin teknolojilere harcadıkları Şöhret Puanı miktarı ve klan Şöhret Puanı kazanma hızları açılarından değerlendirilmesine imkân sağlar.

8.6.6 Şöhret Puanlarının eklenmesine dair şaibeli durumlarda (şikeli savaş şüphesi vb.) yönetim savaşın yeniden oynanmasını, ekran görüntüleri ve diğer ilgili bilgilerin sağlanmasını isteme hakkını saklı tutar. İstenilen bilgiler verilmezse yönetim kendi takdiri ile karar verir. Oyun ayarlarından Savaş Kaydının Açılmasını şiddetle öneriyoruz.

Klan Ödevleri

9.1. Paralı Askerler etkinliği sırasında klanlar klan ödevlerini tamamlayabilirler.

9.2. Ödevler teknolojiler, Araştırma Puanları ve klan Şöhret Puanları ile ödüllendirilir.

9.3. Tüm klan ödevleri, koşulları ve ödülleri Dünya Haritası arabiriminde bulunabilir.

Görev Başlığı

Ödül

Ödev Koşulları

Tamamlama Sayısı

Test Vuruşu

100 Araştırma Puanı

Temel cephede bir bölge ele geçirin

3

Atlama Vuruşu

5.000 klan Şöhret Puanı

Gelişmiş cephede bir bölge ele geçirin

3

Bitirici Vuruş

Teknoloji: savaşlarda klan Şöhret Puanına +%20

Elit cephede bir bölge ele geçirin

1

Deneyimli Akıncı

Teknoloji: Gelişmiş cephede ücretsiz başvuru

Gelişmiş cephede 10 bölge ele geçirin

1

İyi Nişan Alınmış Atış

50 Araştırma Puanı

Herhangi bir cephede 50 düşman aracı yok edin

2

10. Özel Teklifler

Belirli koşullar karşılandığında klanlara klan Şöhret Puanlarını Araştırma Puanına özel, artırılmış bir dönüşüm oranı ile yatırma seçeneği sunulacak: Bir klan etkinlikte en az 5 gün savaştıysa ve hiç Yatırım yapmadıysa %50 daha fazla Araştırma Puanı sağlayan öze bir Yatırım teklifi alacak. Teklif 24 saat boyunca geçerli olacaktır ve bir klana etkinlik boyunca bir kere yapılır.

11. Paralı Askerler Akışı

11.1. Etkinlik başlamadan önce tüm klanlar 15 Araştırma Puanı alır ve Laboratuvarda teknolojiler için harcayabilirler.

11.2. Etkinliğin ilk gününde Temel cephedeki tüm bölgeler çıkarmaya açık olacaktır. Maksimum çıkarma başvurusu sayısı 16.

11.3. Çıkarmalardaki savaşların sonunda Temel cephedeki dinamik çıkarma bölgeleri etkin hale gelecek. Bu tür çıkarmalar için maksimum başvuru sayısı 32.

11.4. Etkinliğin ikinci gününde Gelişmiş ve Elit cephelerin topraklarındaki dinamik çıkarma müzayedeleri açılır.

11.5. Etkinliğin son gününde (4 Şubat) çıkarma turnuvalarının savaşlarının sonunda yeni dinamik çıkarmalar ve müzayedeler oluşturulmaz.

11.6. 10.6. 4 Şubat 11:00 itibarıyla, harita dondurulur, etkinlik sona erer ve Paralı Askerler etkinliğinin sonuçlarının tamamlanması başlar.

11.7. Ödüllerin alınması ve araçlar için tahvil takasına erişimin açılması 7 Şubat’ta başlayacaktır. Not: ödüllerin alınma tarihi değişebilir.

12. Savaşa Çıkmama Özel Cezaları

12.1 Cezaların toplam değeri verilmiş ama kazanılmamış teklifler dâhil toplam klan Şöhret Puanı tutarı üzerinden hesaplanır.

12.2. Klan Şöhret Puanları klanın hesabından düşülür. Bu sebeple cezalardan ve müzayede sonuçlarından sonra klan hesabı eksi bakiye klan Şöhret Puanı gösterebilir.

Referans dönemi içinde Savaşa Çıkmama sayısı

Maksimum çıkarma başvurusu sayısı

Klan Şöhret Puanı

Referans dönemi

1

 

6

Ceza uygulanmaz

3 days

2

5

-%10

3

3

-%10

4

1

-%10

13. Ödüller

Paralı Askerler etkinliği içindeki ödüller kişisel ve klan ödüllerine ayrılır ve ilgili Şeref Salonunda bir konuma ulaşma karşılığında alınır; ayrıca kişisel Şöhret Puanı kazanan tüm etkinlik katılımcıları bunları ödül bonusları ile takas edebilir.

Sadece Şeref Salonuna girmeyi başaran oyuncular ve klanlar final ödüllerini alacak oyuncu yüzdesine dâhil edilir.

Şeref Salonuna girmek için bir oyuncu veya klanın etkinlik sırasında en az 5 savaş oynaması gereklidir.         

13.1. Kişisel Skor Tahtası

13.1.1. Oyuncular kişisel skor tahtası ödülleri olarak tahviller, bröveler ve madalyalar alabilirler.

13.1.2. Tahvillerin kişisel skor tahtasına göre dağılımı:

Aşağıda verilen toplam tahvil miktarı klanın konumuna bağlı bir katsayıdan etkilenir. Dolayısıyla ödül yedi kata kadar artabilir! 

Başlangıç

Bitiş

Tahvil

%0

%1

1000

%1

%2

950

%2

%3

900

%3

%5

850

%5

%10

800

%10

%15

750

%15

%20

700

%20

%25

600

%25

%50

500

%50

%75

250

13.1.3. Paralı Askerler Etkinliği Madalyaları ve Alım Koşulları

Paralı Askerler Galibi

Paralı Askerlerde ilk konuma ulaşan klanın üyelerine ödül

Etkinliğin sonunda kazanan klanın bir üyesi olun

Bu belirli klana son başvurudan sonra klan için Paralı Askerlerde en az 5 savaş yapın.

Paralı Askerler İlk 10

Paralı Askerlerin İlk 10 içine giren klanların üyelerine ödül

Etkinliğin sonunda İlk 10 klandan birinin üyesi olun

Bu belirli klana son başvurudan sonra klan için Paralı Askerlerde en az 5 savaş yapın.

Paralı Askerler Galibi ödülü alındıysa verilmez

Paralı Askerler İlk 100

Paralı Askerlerin İlk 100 içine giren klanların üyelerine ödül

Etkinliğin sonunda İlk 100 klandan birinin üyesi olun

Bu belirli klana son başvurudan sonra klan için Paralı Askerlerde en az 5 savaş yapın.

Paralı Askerler Galibi veya Paralı Askerler İlk 10 ödülü alındıysa verilmez

Paralı Askerler Katılımcısı

Paralı Askerler etkinliğine aktif katılım için anı ödülü

Paralı Askerler etkinliğinde en az 5 savaş oynayın

Efsane Galibiyet

En uzun galibiyet serisine sahip klanın üyelerine verilen ödül

Etkinliğin sonunda en uzun galibiyet serisine sahip olan klanın bir üyesi olun

Bu belirli klana son başvurudan sonra klan için Paralı Askerlerde en az 5 savaş yapın.

13.1.4. Paralı Askerler Bröveleri ve Alım Koşulları

Dünya Haritası Efsanesi

Dünya Haritasında üstün başarı karşılığında alınır

1.Kişisel skor tahtasında oyuncuların ilk %1’i arasında olun ve etkinliğin sonuçlarına göre klanların ilk %1’i arasında olan bir klanın bir üyesi olun.

2.Paralı Askerler savaşlarının en az %50’sini klanların ilk %1’i içinde yer alan klan için yapmış olun.

Paralı Askerler Kahramanı

Paralı Askerlerde oyuncuların ilk %10’u içinde bitirme karşılığı verilir

1.Etkinliğin sonunda klanların ilk %10’u arasında yer alan bir klanın üyesi olun

2.Bu belirli klana son başvurudan sonra klan için Paralı Askerlerde en az 5 savaş yapın.

13.2. Ödül Bonusları

13.2.1. Etkinlik sırasında kişisel Şöhret Puanı kazanan oyuncular bunları Kişisel Bonuslar ile takas edebilirler.

13.2.2. Paralı Askerler etkinliği sona erdiğinde ödül araçların maliyeti kişisel Şöhret Puanı olarak gösterilir. Maliyet Şeref Salonunda 10.800. konumda olan oyuncunun kazandığı kişisel Şöhret Puanına eşit olacaktır. Oyuncunun bir ödül aracı almak için kişisel Şöhret Puanına ek olarak 4.000 tahvile ihtiyacı olacaktır.

13.2.3. Sadece oyuncunun Garajında olmayan bir araç seçilebilir.

13.2.4. Tüm ödül araçlar Kıdemli özelleştirme seti ile birlikte gelir; oyuncu ilk %10 arasına girerse araçlar seçili aracın ülkesine uygun Yıldırım stili ile gelir.

13.2.5. Şöhret Puanlarını ödül bonusları ile takas etme seçeneği  11:00, 21 Şubat tarihi dâhil açık olacaktır.

13.2.6 Tüm ödül bonusları etkinlik sona erdiğinde Dünya Haritası arabiriminde bulunabilir.

13.3. Klan Skor Tahtası

ÖNEMLİ!

Etkinliğin bazı mekanizmalarının geri alınamaz olduğunu ve klan subaylarının adil olmayan faaliyette bulunmaları veya hesapların çalınması durumlarında klan gelişimini etkileyebileceğini dikkate alın.

Lütfen güvenliğinizin sorumluluğunu alın ve etkinliğe başlamadan önce şu üç ipucunu değerlendirin:

 • Klan komutanları için—subay yetkilerine sahip olacak ve haritada işlem yapacak oyuncuları seçerken dikkatli olun; etkinlik süresince bu tür oyuncuların sayısını sınırlandırmak iyi bir fikir olabilir.
 • Asla hesabınızı üçüncü bir tarafa aktarmayın – güvenli değildir ve oyun kurallarına aykırıdır.
 • Etkinlik başlamadan önce hesap şifresini değiştirmenizi şiddetle öneriyoruz.

13.3.1. Klanın klan skor tahtasındaki konumuna bağlı olarak bu klandaki oyuncuların toplam tahvil miktarı şu çarpandan etkilenir:

Başlangıç

Bitiş

Klan Çarpanı

%0

%1

7

%1

%2

6,5

%2

%3

6

%3

%5

5,5

%5

%10

5

%10

%15

4

%15

%20

3

%20

%25

2,5

%25

%50

2

%50

%100

1

13.3.2. Böylece eğer bir oyuncu bölgede kişisel Şöhret Puanı açısından oyuncuların ilk %7’si arasında yer alıyorsa ve klan aynı bölgedeki klanların ilk %7’si arasında yer alıyorsa oyuncu 800 tahvil (kişisel skor tahtasından) *5 (klan çarpanı) = 4.000 tahvil alır.

13.3.3. Bir oyuncu klan çarpanını sadece etkinlik sona erdiği anda bu oyuncunun ait olduğu klandan ve şu koşullar karşılanırsa alabilir: etkinlik sırasında bu klanın bir üyesi olarak en az 5 savaş yapmış olmalıdır.

Diğer ödüllerden farklı olarak altın oyuncuların belirli bir yüzdesinde olma karşılığında değil belirli bir konumda olmaya göre dağıtılacaktır. 8.415.000 altınlık toplam ödül havuzu klanlar arasında şu şekilde dağıtılacaktır:

Konum:

Ödül

1

200.000

2

150.000

3

100.000

4

95.000

5

90.000

6

85.000

7

80.000

8

75.000

9

70.000

10

65.000

11

64.000

12

63.000

13

62.000

14

61.000

15

60.000

16

59.000

17

58.000

18

57.000

19

56.000

20

55.000

21

54.000

22

53.000

23

52.000

24

51.000

25-45

50.000

46-75

40.000

76-135

30.000

136-195

20.000

196-330

10.000

13.4. Etkinliğin en iyi klanları Paralı Askerler etkinliğinden sonra gerçekleşecek bir klan turnuvasına katılma davetiyesi alacaklar (sadece EU)

14. Tahvil Müzayedesi

Şeref Salonuna giren ancak ilk 10.800 arasına girememiş ve araçlar için tahvil takas etme seçeneği almamış oyuncular Tahvil Müzayedesine katılabilir ve altı klan aracından (T95/FV4201 Chieftain, M60, VK 72.01, Object 907, 121B, T95E6) birini kazanmaya çalışabilir.

14.1. Müzayede tahvillerin araç karşılığında takası penceresinin açılması ile 6 Şubat’ta (Not: işlemin başlangıç tarihi değişebilir) başlar, 21 Şubat 11:00 itibarıyla biter

14.2. Şeref Salonuna giren ancak ilk 10.800 arasına giremeyen oyuncular en az 5.000 tutarında tahville teklif verme fırsatı yakalarlar. Kişisel Şöhret Puanlarının tahvil ile takas edilip müzayedede kullanılabileceğini aklınızda bulundurun.

14.3. Oyuncu istediği anda teklifini iptal edip yeni bir teklif verebilir.

14.4. Müzayedenin sonunda en yüksek 600 teklifi veren oyuncular teklif penceresinde seçtikleri aracı alırlar.

14.5. En küçük kazanan teklifi veren birkaç oyuncu bulunması durumunda kazanan teklifi ilk veren oyuncular araçları alır.

14.6. Verilen ancak kazanamayan teklifler teklifleri yapan oyunculara iade edilir.

Kapat