Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Nowe wydarzenie: Rozwałka

Rozwałka dobiegła końca. Wszelkie wynajęte pojazdy zostaną usunięte z garażu w momencie wygaśnięcia czasu wynajmu. Dziękujemy za wspólną zabawę.

Dowódcy!

Wraz z wprowadzeniem wersji 9.10 rozpoczynamy nowe wydarzenie o nazwie Rozwałka. Bitwy będą toczyć się w dwóch znanych już formatach: Dominacja i Stalowe łowy.

Aby wziąć w nich udział, kliknijcie na przycisk bitwy losowej i wybierzcie Rozwałkę z listy.

Następnie będziecie mogli wybrać format bitwy.

 

Stalowe łowy

W tych bitwach będą mogli wziąć udział pojedynczy gracze bądź plutony, zależnie od wybranego formatu. Standardowy czas trwania bitwy to 15 minut.

Bitwy będą rozgrywane na dwóch mapach:

 • Miasto duchów,
 • W okowach lodu.

Głównym celem jest zdobycie większej liczby punktów zwycięstwa od innych graczy lub plutonów przed zakończeniem bitwy. Bitwa kończy się natychmiast, jeśli przed upłynięciem czasu gracz lub pluton zdobędzie wymaganą liczbę punktów zwycięstwa.

Udział w bitwie wymaga wybrania przez graczy od jednego do trzech czołgów X poziomu. Nie ma żadnych ograniczeń klas pojazdów. Aby rozpocząć bitwę, należy przygotować odpowiednie pojazdy i kliknąć przycisk „Bitwa!”.

 

Główne cechy wydarzenia

Najważniejszą cechą nowego wydarzenia jest podział obowiązków bojowych pomiędzy graczy pojedynczych oraz plutony:

 • Gracze pojedynczy: Ich głównym celem jest zadawanie uszkodzeń, niszczenie przeciwników i przejmowanie flag, za które otrzymują punkty zwycięstwa. Przejęte przez pojedynczych graczy flagi zostają wchłonięte i wracają do swoich punktów startowych. Gracze pojedynczy grają indywidualnie i bez sojuszników.
 • Plutony: Gracze mogą również formować trzyosobowe plutony. Ich głównym celem jest dostarczanie flag do oznaczonych stref. Plutony reprezentują samodzielne jednostki bojowe – wszyscy pozostali uczestnicy bitwy są przeciwnikami. Punkty zwycięstwa zdobywane przez członków plutonu są sumowane i dodawane do ogólnego wyniku bitwy. Punkty zwycięstwa przyznawane są za dostarczanie flag, zadawanie uszkodzeń oraz niszczenie przeciwników.

Podczas bitwy gracze mogą skorzystać z następujących Rezerw bojowych:

 • Ostrzał artyleryjski,
 • Nalot.

Rezerwy bojowe staną się dostępne po wykonaniu skutecznych działań podczas bitwy – zadawaniu uszkodzeń i niszczeniu wrogów. Aby skorzystać z Rezerw bojowych, naciśnijcie 7 lub 8 i wybierzcie cel. W przypadku nalotu będziecie musieli dostosować kierunek nadlatujących samolotów za pomocą myszki i ukształtować strefę bombardowania.

 

Format bitewny Stalowych łowów

Będziecie mogli wybrać spośród trzech formatów bitew, które przedstawiamy poniżej.

Format mieszany: W walce biorą udział cztery plutony i czwórka pojedynczych graczy. Bitwy rozgrywane są na zasadach „każdy na każdego”. Każdy trzyosobowy pluton lub pojedynczy gracz jest oddzielną jednostką bojową. Pierwszy pluton bądź pojedynczy gracz, któremu uda się zebrać 750 punktów zwycięstwa lub będzie ich mieć najwięcej po upłynięciu czasu bitwy, wygrywa. Punkty zwycięstwa przydzielane są za zadawanie uszkodzeń, niszczenie wrogów oraz dostarczanie/wchłanianie flag. W nowej wersji Stalowych łowów będziecie mogli określić pluton, którego członkiem jest dany gracz.

Format plutonowy: W bitwie biorą udział cztery plutony. Bitwy rozgrywane są na zasadach „każdy na każdego”. Wygrywa pierwszy pluton, który uzyska przynajmniej 750 punktów zwycięstwa lub posiada najwięcej punktów w momencie upływu czasu bitwy. Punkty zwycięstwa przydzielane są za dostarczanie flag, niszczenie przeciwników oraz zadawanie uszkodzeń. W nowej wersji Stalowych łowów będziecie mogli określić pluton, którego członkiem jest dany gracz.

Format indywidualny: W walce bierze udział dwunastu graczy. Bitwy rozgrywane są na zasadach „każdy na każdego”. Nie ma flag – punkty zwycięstwa przydzielane są za zadawanie uszkodzeń i niszczenie przeciwników. Aby wygrać, należy zdobyć 200 punktów (co kończy grę) lub zdobyć największą ich liczbę przed zakończeniem czasu.

Formaty bitew przydzielane są losowo podczas dobierania drużyn.

 

Odradzanie się

Po zniszczeniu Waszego czołgu możecie wrócić do gry w jednym z wcześniej wybranych pojazdów.

Liczba odrodzeń jest nieograniczona, ale po zniszczeniu czołgu jego czas zamrożenia się wydłuża zgodnie z poniższą tabelą.

Liczba zniszczeń

Czas zamrożenia (w sekundach)

1

20

2

25

3

30

4

35

5

40

 

Dominacja

Każda bitwa w trybie Dominacji będzie rozgrywana między dwiema drużynami składającymi się z 10 lub 15 graczy, w zależności od mapy. Udział mogą wziąć gracze pojedynczy oraz plutony. Standardowy czas trwania bitwy to 15 minut.

Celem jest zdobycie większej liczby punktów zwycięstwa od przeciwnika. Bitwa kończy się natychmiast, gdy jednej z drużyn uda się zebrać 150 punktów przed upłynięciem czasu. Punkty zwycięstwa mogą być zdobywane za dostarczanie przejętych flag do specjalnych stref oraz za niszczenie pojazdów przeciwnika.

Bitwy będą rozgrywane na następujących mapach:

 • W okowach lodu (1 lub 4 flagi);
 • Miasto duchów (1 lub 4 flagi);
 • Kopalnie (1 flaga);
 • Klif (1 flaga);
 • Karelia (4 flagi);
 • Himmelsdorf (4 flagi).

Aby wziąć udział w bitwie, gracze muszą wybrać od jednego do trzech posiadanych czołgów poziomów VIII, IX lub X. Co najmniej jeden spośród nich musi być poziomu X. Rozpoczęcie bitwy następuje po przygotowaniu pojazdów i kliknięciu przycisku „Bitwa!”.

Odradzanie się

Po zniszczeniu czołgu możecie wybrać kolejny w menu kontekstowym i wrócić do bitwy. Nie możecie wrócić w uprzednio zniszczonym pojeździe.

 

Mechanika

 

Przejmowanie flagi

Podczas bitwy możecie podnosić i przenosić flagi. Flaga podnoszona jest automatycznie w momencie, gdy Wasz pojazd jej dotknie. Podniesioną flagę należy odwieźć w przeznaczone do tego miejsce. Gdy Wam się to uda, drużyna otrzyma pewną liczbę punktów, a flaga automatycznie wróci na swoją pozycję początkową.

 • Flagi zostaną rozmieszczone w specjalnych strefach na mapie.
 • Czołg, który podniósł flagę, będzie oznaczony na mapie.
 • Lokalizacja oraz ruch flag będą oznaczane na minimapie za pomocą specjalnego wskaźnika.
 • Zniszczenie przenoszącego flagę pojazdu przeciwnika sprawi, że flaga zostanie upuszczona. Jeśli to się stanie, wszyscy gracze biorący udział w bitwie będą mogli przez chwilę ją podnieść. Jeżeli w tym czasie nikomu się to nie uda, flaga automatycznie wróci do swoją pozycję początkową.

 

Strefy naprawy i zaopatrzenia

Na mapie znajdować się będzie określona liczba stref naprawy pojazdów i uzupełniania zapasów amunicji. Aby aktywować te strefy, gracz musi udać się do wnętrza żółtego kręgu, oznaczonego na minimapie specjalną ikoną i odczekać pięć sekund bez otrzymywania uszkodzeń i bez opuszczania kręgu. Uszkodzenie czołgu spowoduje zresetowanie odliczania.

Czas odnawiania stref wynosi 1 minutę. Oznacza to, że po wykorzystaniu strefy należy odczekać 60 sekund, zanim będzie można ponownie z niej skorzystać. Czas odnowienia liczony jest osobno dla każdego z graczy, dzięki czemu kilka pojazdów z obu drużyn może korzystać z nich w tym samym czasie.

Pojazdy na wynajem

W bitwach losowych dostępne będą specjalne misje bojowe. Ich wypełnienie umożliwi Wam wynajęcie trzech pojazdów, z których będzie można skorzystać podczas wydarzenia Rozwałka:

 • IS-7 (R);
 • T-62A (R);
 • AMX 50B (R).

Pojazdy wynajęte będą różnić się wizualnie od swoich odpowiedników, choć ich statystyki pozostaną te same.

Czas wynajmu to 24 godziny. Po tym czasie pojazd znika i będziecie musieli ukończyć misję ponownie, aby znów z niego skorzystać.

Pierwszy przyznany pojazd na wynajem będzie obsadzony załogą wyszkoloną w 100%. Po zakończeniu wynajmu załoga zniknie razem z pojazdem. Jednakże przy kolejnym wynajmie danego czołgu, pojawi się on w garażu z tą samą załogą o tym samym poziomie wyszkolenia, jaki miała wcześniej.

Po zakończeniu wynajmu doświadczenie zdobyte na tych pojazdach można będzie wymienić na wolne PD.

Po zakończeniu wydarzenia załogi zostaną przeniesione do Waszych koszar. Jeżeli nie macie w nich dość miejsca, czołgiści zostaną umieszczeni w tymczasowych pryczach, które znikną w momencie zwolnienia załogi ze służby lub przeniesienia jej do innego pojazdu. Całe wyposażenie oraz sprzęt eksploatacyjny na stanie pojazdu w momencie zakończenia wydarzenia zostaną zdemontowane za darmo i umieszczone w magazynie.

 

Dowódcy, czas na rozwałkę!

Zamknij