Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Projekt „Czarne Złoto”: Wężowy ząb

1. Zasady etapu 3 Czwartej kampanii

1.1. Etap 3 Czwartej Kampanii nosi tytuł „Wężowy ząb” i będzie trwał od 9:00 w czwartek 10 grudnia, do 9:00 w poniedziałek, 21 grudnia.

1.2. Zasady:

 • Wszystkie bitwy etapu będą rozgrywane na poziomach IX–X.
 • Format bitwy:15 × 15.
 • Czas trwania bitwy: 15 minut.
 • „Mgła wojny” jest włączona.
 • Liczba uczestników turnieju inwazyjnego: 64.
 • Blokada pojazdów jest wyłączona.
 • Moduły dywizji są wyłączone.
 • Aukcje są włączone.
 • Dochody wszystkich prowincji wynoszą 600 dziennie.
 • Zwiększanie dochodów prowincji na Froncie kampanii jest niedostępne.
 • Całkowita liczba prowincji dostępnych na Mapie Globalnej: 240
 • Liczba prowincji startowych: 72
 • Klany, które już posiadają prowincje, mogą wciąż uczestniczyć w turniejach inwazyjnych.
 • Liczba dostępnych aktywnych zgłoszeń do turniejów podczas Prime Time: 4.
 • Stosowane są kary za niestawienie się.

1.3. Etap 3 Czwartej kampanii będzie się toczył w Ameryce Południowej.

 • Front kampanii: 20:00–22:00 Całkowita liczba prowincji: 240.

2. Zasady specjalne Etapu 3

W 3 etapie klany otrzymują indywidualne operacje klanowe, czyli zestawy zadań klanowych. Klany otrzymują punkty sławy za wypełnienie zadań i operacji.

2.1. Otrzymywanie zadań i operacji klanowych. Lądowanie.

2.1.1. Po wejściu na mapę globalną, klany mogą wybrać pierwsze zadanie operacji klanowej.

2.1.2. Przed otrzymaniem zadania klanowego, na specjalnym ekranie możliwe jest ustawienie parametrów dla wszystkich zadań w operacji klanowej. Po pierwsze, wybór Prime Time, w którym klan będzie otrzymywał zadania, a następnie sposób lądowania na mapie globalnej:

 • Turniej inwazyjny

lub

 • Aukcja

2.1.3. Jeżeli klan wybierze Prime Time do otrzymania zadania a nie ma dostępnych zgłoszeń do żadnej prowincji startowej, klan nie otrzyma zadania. W tym wypadku klan nadal może zgłosić się do inwazji w drodze aukcji w tym samym Prime Time.

2.1.4. Klan może rozpocząć kilka operacji klanowych; każda z nich będzie ustawiona zgodnie z punktem 2.1.2. Klan może zatem wykorzystywać kilka jednostek bojowych do wypełniania zadań klanowych w różnych częściach Frontu. Maksymalna ilość aktywnych operacji, które klan może przyjąć, wynosi 5.

2.1.5. Wybierając zadanie klanowe i ustalając Prime Time, klan powinien mieć na uwadze następujące zasady:

 • Jeśli Prime Time został wybrany przed utworzeniem turniejów inwazyjnych (więcej niż na godzinę przed Prime Time), to zadanie uważa się za ukończone kiedy Prime Time się zakończy i docelowa prowincja zostanie zdobyta.
 • Jeśli Prime Time został wybrany po utworzeniu turniejów inwazyjnych (na godzinę lub mniej przed Prime Time) i Wasza prowincja docelowa jest prowincją, o którą jest turniej, Wasz klan musi jej bronić w trakcie kolejnego Prime Time.

2.2. Wypełnianie zadań. Zdobywanie prowincji.

2.2.1. Klan może rozpocząć wypełnianie zadań i rozpocząć zdobywanie prowincji zgodnie ze scenariuszem operacji gdy tylko otrzyma pierwsze zadanie operacji klanowej

2.2.2. Prowincja docelowa dla kolejnego zadania klanowego jest wybierana wśród sąsiadujących prowincji, które:

 • Nie należą do klanu.
 • Nie są celami innych operacji klanu.
 • Nie są prowincjami startowymi.

W przypadku, gdy żadna z sąsiadujących prowincji nie spełnia wyżej wymienionych warunków, prowincja docelowa zostanie wybrana losowo z prowincji z tego samego Prime Time.

2.2.3. Prowincja docelowa jest uważana za zdobytą, jeśli klan jest w jej posiadaniu gdy bitwy w prowincji się zakończyły, nawet jeśli w prowincji nie ustanowiono kwatery głównej.

2.2.4. Klany otrzymują stałą ilość punktów sławy jako premię za zdobycie prowincji docelowej w trakcie operacji klanowej.

Opis

Punkty Sławy klanu

Premia za zdobycie prowincji docelowej

1000

2.2.5. Oprócz premii, o której mowa w punkcie 2.2.4, klan otrzymuje punkty sławy również za wypełnienie każdego kolejnego zadania w operacji klanowej.

Opis

Punkty Sławy klanu

Premia za 1. zadanie

1000

Premia za 2. zadanie

5000

Premia za 3. zadanie

10 000

Premia za 4. zadanie

25 000

Premia za 5. zadanie

50 000

Premia za 6. zadanie

100 000

Premia za 7. zadanie

200 000

Premia za 8. zadanie

300 000

Premia za 9. zadanie

400 000

Premia za 10. zadanie

500 000

 

2.2.6. Przed otrzymaniem każdego zadania w operacji klanowej, klany mają dwie możliwości:

 • Kontynuować operację klanową i otrzymać kolejne zadanie klanowe, za które przysługuje większa premia za ukończenie. Po otrzymaniu kolejnego zadania, klan dostanie informacje na temat kolejnej prowincji docelowej i jej bieżącego właściciela.
 • Przerwać operację. W tym wypadku klan otrzymuje ilość punktów sławy zgodną z poziomem ostatniego wypełnionego zadania.

Przykład: Klan A zdobył prowincję docelową, która była czwartym zadaniem w operacji klanowej. Klan może zdecydować albo zakończyć operację i zdobyć 25 000 punktów sławy premii za wypełnienie czwartego zadania lub kontynuować operację, starając się zdobyć 50 000 Punktów Sławy premii za ukończenie piątego zadania.

 

2.2.7. Jeśli klan nie podjął decyzji o przerwaniu lub kontynuacji operacji wcześniej niż na trzy godziny przed Prime Time, operacja jest automatycznie przerywana i klan otrzymuje premię zgodnie z poziomem ostatnio wypełnionego zadania.

2.2.8. Jeśli klan przegra bitwę o prowincję docelową, operacja klanowa uważana jest za przegraną i klan nie otrzymuje żadnej premii za zadania klanowe.

 

2.2.9. Po przegraniu operacji klanowej, klan może rozpocząć kolejną.

 

2.2.10. Wszystkie informacje o aktywnych operacjach klanowych są dostępne na mapie globalnej.

 

2.3. Dodatkowe zadania klanowe

2.3.1. Klan może zdobyć punkty sławy zarówno za wypełnianie głównych zadań klanowych, jak i za uniemożliwienie innym klanom wypełnienia ich zadań.

 

2.3.2. Jeżeli klan zapobiegnie wypełnieniu zadania przez klan przeciwny (lub kilka klanów) poprzez zajęcie ich prowincji docelowych, klan otrzymuje 10% premii, którą klan przeciwny dostałby za wypełnienie swojego zadania. Klan nie otrzymuje premii, jeśli zdobyta prowincja była jednocześnie prowincją docelową tego klanu.

2.3.3. Informacje na temat tej premii dla każdej prowincji są dostępne na mapie globalnej.

Przykład: Jeżeli klan A uniemożliwi klanowi B wykonanie jego zadania (czyli pod koniec Prime Time klan A jest właścicielem prowincji docelowej klanu B), klan A otrzymuje 10% premii, którą klan B miał otrzymać, gdyby ukończył zadanie.

 

3. Osobiste Punkty Sławy

3.1. Podczas Etapu 3 Punkty Sławy będą przyznawane według poniższego wzoru.

Kliknij, aby rozwinąć...

 

Zwiń

 

 • Fame_Points: Punkty Sławy (PS)
 • Fame_points_base: etapowy współczynnik Punktów Sławy = 1000
 • Battle_type_c: współczynnik typu bitwy
 • Event_value_c: współczynnik wydarzenia w grze = 1
 • Еlo_c: Еlo_c: współczynnik klasyfikacji Elo równy klasyfikacji Elo na froncie X poziomu
 • Team_XP: doświadczenie zdobyte w bitwie przez drużynę
 • Battle_XP: całkowite doświadczenie zdobyte w bitwie przez obie drużyny
 • Team_size: rozmiar drużyny ustalony przez parametry Etapu 3 = 15
Zwiń Rozwiń

Współczynniki typu bitwy (Battle_type_c)

Typ bitwy

Współczynnik

Turniej inwazyjny

1

Turniej aukcyjny

5

Bitwa o prowincję (ostatnia bitwa turnieju)

5

Współczynniki klasyfikacji Elo (Elo_c)

Klasyfikacja Elo klanu przeciwnika

Elo_c

<=1000

1,0

1001–1200

1,1

1201–1400

1,2

1401–1600

1,3

1601–1800

1,4

1801–2000

1,5

3.2. Klan otrzymuje po każdej bitwie taką samą liczbę Punktów Sławy, jak uczestniczący w niej członek tego klanu. Na przykład, jeśli gracze klanu A otrzymali po bitwie 36 osobistych Punktów Sławy, to klan A również otrzyma 36 Punktów Sławy.

Ważne: Ustawiane bitwy/wyniki są uznawane za naruszenie zasad i będą karane całkowitym odjęciem osobistych i klanowych punktów sławy oraz zawieszeniem konta w grze.

W sytuacjach spornych dotyczących przyznawania Punktów Sławy (podejrzenie ustawienia meczu itp.) administratorzy zachowują prawo do zażądania zapisu meczu, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z zaistniałą sytuacją. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia sankcji na potencjalnych winnych. Zdecydowanie polecamy ustawienie opcji „Włącz nagrywanie bitew” (powtórek) na „wszystkie” w menu ustawień.

Zamknij