Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Zasady drugiej kampanii

1. Ogólne zasady dotyczące drugiej kampanii

1.1. Druga kampania na mapie globalnej rozpocznie się 5 listopada i będzie złożona z trzech etapów:

 • „Epoka rewolucji”. Bitwy są rozgrywane pojazdami do poziomu VI.
 • „Napad na pociąg”. Bitwy są rozgrywane pojazdami do poziomu VIII.
 • „Gorączka złota”. Bitwy są rozgrywane pojazdami do poziomu X.

1.2. W drugiej kampanii może wziąć udział każdy klan. Rejestracji można dokonać przed rozpoczęciem kampanii lub w trakcie jej trwania.

1.3. Uczestnictwo w kampanii nie jest obowiązkowe. W dowolnym momencie każdy z klanów może do niej dołączyć lub z niej zrezygnować.

1.4. Przed rozpoczęciem drugiej kampanii obie mapy zostaną całkowicie wyczyszczone.

1.5. Podczas drugiej kampanii odbędą się nie tylko rozgrywki między klanami, lecz także między poszczególnymi graczami. Klany otrzymają punkty zwycięstwa za swoje dokonania, natomiast gracze uzyskają punkty sławy. Szczegółowe informacje na temat punktów zwycięstwa, punktów sławy i celów kampanii, za które punkty te można zdobyć znajdują się w drugim paragrafie tego artykułu.

1.6. Punkty zwycięstwa i sławy zdobyte podczas drugiej kampanii nie zostaną wymienione na złoto.

1.7. Podczas całej drugiej kampanii dochód z prowincji będzie standardowy i nie ulegnie zmianie.

1.8. Podczas całej drugiej kampanii funkcja blokowania czołgów będzie nieaktywna.

1.9. Wszyscy uczestnicy drugiej kampanii, jak również uczestnicy poszczególnych etapów, zostaną nagrodzeni wstęgami i medalami.

1.10. Za zwycięstwa na poszczególnych etapach, za wygranie całej kampanii i wypełnienie celów misji klany zostaną nagrodzone unikatowymi medalami i złotem do wykorzystania w grze. Nagrodą główną w drugiej kampanii jest specjalny czołg VK 72.01. Szczegółowe opisy osiągnięć znajdują się w trzecim paragrafie tego artykułu.

1.11. W przypadku sytuacji spornych (zażalenia, problemy techniczne itd.) administratorzy zastrzegają sobie prawo do zażądania powtórek, zrzutów ekranu lub innych informacji związanych z zaistniałą sytuacją. Jeśli dane te nie zostaną dostarczone, administratorzy mają prawo podjęcia decyzji w oparciu o własny osąd.

2. Misje w drugiej kampanii. Punkty zwycięstwa i punkty sławy 

2.1. Misje w drugiej kampanii są podzielone na 4 typy:

 • Główne cele etapu. Można je wypełnić podczas określonego etapu drugiej kampanii. Nagroda: punkty zwycięstwa.
 • Dodatkowe zadania etapu. Można je wypełnić podczas określonego etapu drugiej kampanii. Nagroda: wzrost indywidualnych punktów sławy.
 • Zadania specjalne. Można je wypełnić podczas konkretnego etapu drugiej kampanii. Nagroda: unikatowe medale.
 • Zadania specjalne w drugiej kampanii. Można je wypełnić podczas trwania drugiej kampanii. Nagroda: punkty sławy i medale.

2.2. Punkty zwycięstwa. Otrzymują je klany za wypełnienie głównych celów etapów. Zwycięzcy poszczególnych etapów i kampanii są wyłaniani na podstawie największej liczby punktów zwycięstwa zdobytych w danym okresie.

2.3. Dopuszczalna jest sytuacja, w której będzie więcej niż jeden zwycięzca drugiej kampanii i dojdzie do remisu. 

2.4. Zasady nagradzania graczy punktami sławy podczas drugiej kampanii:

 • Gracze otrzymują punkty sławy za udział w bitwach.
 • Podstawowa liczba punktów sławy jest równa liczbie podstawowych punktów doświadczenia uczestników bitwy (bez bonusów wynikających z konta premium, ofert specjalnych lub pierwszego zwycięstwa danego dnia) podzielonej przez 15.
 • Udział w bitwach o prowincje (nie licząc buntów i turniejów inwazyjnych) zapewnia graczom liczbę punktów sławy przemnożoną przez 5.
 • Udział w buntach i inwazjach zapewnia liczbę punktów zwycięstwa przemnożoną przez 1, nie licząc ostatecznych bitew z posiadaczami prowincji. Bitwy te zapewniają punkty sławy przemnożone przez 5.
 • Wypełniając specjalne i dodatkowe misje, jak również cele drugiej kampanii, gracze mogą zwiększyć liczbę otrzymanych punktów sławy.
 • Ostateczna liczba otrzymanych punktów sławy jest określana po przemnożeniu standardowej sumy punktów przez wszystkie dodatkowe współczynniki. Szczegółowe informacje na temat współczynników znajdują się w opisach poszczególnych etapów.
 • Punkty sławy, które gracze otrzymują za wykonanie specjalnych zadań inwazyjnych, zostaną przyznane jednorazowo po zakończeniu drugiej kampanii.

Zapoznajcie się z zasadami przyznawania punktów zwycięstwa i sławy!

3. Nagrody główne podczas trwania drugiej kampanii na mapie globalnej

3.1. Wszyscy gracze z klanu, który zdobył największą liczbę punktów zwycięstwa podczas drugiej kampanii, otrzymają medal „Triumfator” pierwszej klasy.

3.2. Wszyscy gracze z klanu, który uplasował się na drugim miejscu pod względem punktów zwycięstwa zdobytych podczas drugiej kampanii, otrzymają medal „Triumfator” drugiej klasy.

3.3. Wszyscy gracze z klanu, który ukończył drugą kampanię na trzecim miejscu, zostaną nagrodzeni medalem „Triumfator” trzeciej klasy.

Medale otrzymają wszyscy gracze z danego klanu, którzy przed końcem drugiej kampanii mieli status członka klanu.

3.4. Wszyscy gracze, którzy wzięli udział przynajmniej w jednej bitwie na mapie globalnej podczas wszystkich trzech etapów drugiej kampanii, otrzymają wstęgę „Uczestnik drugiej kampanii”.

3.5. Gracze, którzy uplasowali się na liście pierwszych 10 000 osób pod względem otrzymanych punktów sławy, otrzymają specjalny czołg klanowy VK 72.01. Przyznawanie czołgów odbędzie się po ogłoszeniu ostatecznych wyników drugiej kampanii.

3.6. 30 najlepszych klanów, które wzięły udział w kampanii, otrzyma złoto w grze:

 • 1. miejsce – 1 000 000 do skarbca klanu,
 • 2. miejsce – 500 000 do skarbca klanu,
 • 3. miejsce – 300 000 do skarbca klanu,
 • miejsca 4.–30. – 100 000 do skarbca klanu.

4. Medale specjalne podczas trwania drugiej kampanii na mapie globalnej

4.1. Medal „Zwycięzca”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Wygrajcie 5–9 bitew podczas drugiej kampanii.
 • III klasa. Wygrajcie 10–24 bitew podczas drugiej kampanii.
 • II klasa. Wygrajcie 25–49 bitew podczas drugiej kampanii.
 • I klasa. Wygrajcie 50 lub więcej bitew podczas drugiej kampanii.

4.2. Medal „Niepowstrzymany”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Wygrajcie 5–9 bitew z rzędu podczas drugiej kampanii.
 • III klasa. Wygrajcie 10–14 bitew z rzędu podczas drugiej kampanii.
 • II klasa. Wygrajcie 15–19 bitew z rzędu podczas drugiej kampanii.
 • I klasa. Wygrajcie 20 lub więcej bitew z rzędu podczas drugiej kampanii.
Uwaga! Porażka techniczna lub opuszczenie klanu nie przerwą serii.

4.3. Medal „Desant Morski”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Podbijcie 5–9 prowincji startowych podczas drugiej kampanii.
 • III klasa. Podbijcie 10–19 prowincji startowych podczas drugiej kampanii.
 • II klasa. Podbijcie 20–29 prowincji startowych podczas drugiej kampanii.
 • I klasa. Podbijcie 30 lub więcej prowincji startowych podczas drugiej kampanii.

4.4. Medal „Buntownik”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Podbijcie 5–9 buntujących się prowincji podczas drugiej kampanii.
 • III klasa. Podbijcie 10–19 buntujących się prowincji podczas drugiej kampanii.
 • II klasa. Podbijcie 20–29 buntujących się prowincji podczas drugiej kampanii.
 • I klasa. Podbijcie 30 lub więcej buntujących się prowincji podczas drugiej kampanii.
Uwaga! Ten sam klan może podbić daną prowincję wielokrotnie.

4.5. Medal „Obrona Wybrzeża”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Ochrońcie 5–9 prowincji startowych podczas drugiej kampanii.
 • III klasa. Ochrońcie 10–19 prowincji startowych podczas drugiej kampanii.
 • II klasa. Ochrońcie 20–29 prowincji startowych podczas drugiej kampanii.
 • I klasa. Ochrońcie 30 lub więcej prowincji startowych podczas drugiej kampanii.

4.6. Medal „Dyktator”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Ochrońcie 5–9 buntujących się prowincji podczas drugiej kampanii.
 • III klasa. Ochrońcie 10–19 buntujących się prowincji podczas drugiej kampanii.
 • II klasa. Ochrońcie 20–29 buntujących się prowincji podczas drugiej kampanii.
 • I klasa. Ochrońcie 30 lub więcej buntujących się prowincji podczas drugiej kampanii.
Uwaga! Ten sam klan może obronić daną prowincję wielokrotnie.

4.7. Medal „Przełamanie”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Zniszczcie 1–4 kwater głównych przeciwnika podczas drugiej kampanii.
 • III klasa. Zniszczcie 5–9 kwater głównych przeciwnika podczas drugiej kampanii.
 • II klasa. Zniszczcie 10–14 kwater głównych przeciwnika podczas drugiej kampanii.
 • I klasa. Zniszczcie 15 lub więcej kwater głównych przeciwnika podczas drugiej kampanii.
Uwaga! Ten sam klan może wielokrotnie zniszczyć centrum dowodzenia danego rywala.

4.8. Medal „Ostatni Bastion”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Obrońcie kwaterę główną 1–4 razy podczas drugiej kampanii.
 • III klasa. Obrońcie kwaterę główną 5–9 razy podczas drugiej kampanii.
 • II klasa. Obrońcie kwaterę główną 10–14 razy podczas drugiej kampanii.
 • I klasa. Obrońcie kwaterę główną 15 razy lub więcej podczas drugiej kampanii.

4.9. Medal „Mistrzowie Desantu”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Podbijcie 2 prowincje startowe w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
 • III klasa. Podbijcie 3 prowincje startowe ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
 • II klasa. Podbijcie 4 prowincje startowe w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
 • I klasa. Podbijcie 5 lub więcej prowincji startowych w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.

4.10. Medal „Rewolucjonista”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Podbijcie 2 buntujące się prowincje w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
 • III klasa. Podbijcie 3 buntujące się prowincje w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
 • II klasa. Podbijcie 4 buntujące się prowincje w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
 • I klasa. Podbijcie 5 lub więcej buntujących się prowincji w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.

4.11. Medal „Korsarz”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Splądrujcie 5–9 prowincji podczas drugiej kampanii.
 • III klasa. Splądrujcie 10–14 prowincji podczas drugiej kampanii.
 • II klasa. Splądrujcie 15–19 prowincji podczas drugiej kampanii.
 • I klasa. Splądrujcie 20 lub więcej prowincji podczas drugiej kampanii.

4.12. Medal „Wojownik”. Wyróżnia się cztery klasy. Aby otrzymać ten medal, należy spełnić poniższe wymagania.

Klasa IV

Klasa III

Klasa II

Klasa I

 • IV klasa. Wygrajcie 4–5 bitew w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
 • III klasa. Wygrajcie 6–7 bitew w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
 • II klasa. Wygrajcie 8–9 bitew w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
 • I klasa. Wygrajcie 10 lub więcej bitew w ciągu 24 godzin podczas całej drugiej kampanii.
Uwaga! Techniczne zwycięstwa nie są brane pod uwagę. W przypadku inwazji lub buntu na prowincji tylko ostateczne bitwy (te z posiadaczami prowincji) liczą się do medalu.

4.13. Medal „Gromowładny”. Otrzymuje go klan, który podczas drugiej kampanii podbił w ciągu 24 godzin najwięcej prowincji startowych lub zbuntowanych. Wszyscy członkowie klanu, którzy będą w klanie przed zakończeniem kampanii, zostaną nagrodzeni dodatkowymi 60 000 punktów sławy.

4.14. Medal „Niezrównany”. Otrzymuje go klan, który od początku do końca drugiej kampanii wykazał się najdłuższą serią zwycięstw. Wszyscy członkowie klanu, którzy będą w klanie przed zakończeniem kampanii, zostaną nagrodzeni dodatkowymi 100 000 punktów sławy. Dobrowolne opuszczenie mapy przez klan oraz techniczne zwycięstwa lub porażki nie mają wpływu na długość serii.

Uwaga! Aby zdobyć którykolwiek z wymienionych medali, gracz musi być w klanie, który otrzymał dany medal, przed zakończeniem kampanii.

5. Specjalne misje w prowincjach startowych podczas drugiej kampanii

5.1. Podczas trwania całej drugiej kampanii klany będą miały możliwość uczestniczyć w misjach inwazyjnych. Aby wypełnić takie misje, klan będzie musiał wylądować w konkretnej prowincji i przenieść swoje centrum dowodzenia do innej prowincji. Za ukończenie tego zadania gracze z danego klanu otrzymają punkty sławy.

5.2. Trasa przeniesienia kwatery głównej jest ustalana przez dany klan. Głównym warunkiem jest rozpoczęcie i zakończenie trasy w prowincjach, które zostały wymienione poniżej.

5.3. Jeżeli na obranej trasie kwatera główna klanu zostanie usunięta z mapy globalnej, zadanie związane z prowincją startową należy zacząć od nowa.

5.4. Ten sam klan może ukończyć daną misję inwazyjną tylko raz. Te same misje inwazyjne mogą być ukończone przez różne klany.

5.5. Lista misji i nagród za ich ukończenie.

Europa Północna

Prowincja startowa

Prowincja docelowa

Prowincji do przebycia

Nagroda (PS)

Krym

Kijowszczyzna

2

10 000

Kurlandia

Obwód miński

3

20 000

Holandia

Brandenburgia

3

20 000

Jutlandia

Sztokholm

2

10 000

Irlandia

Anglia Centralna

2

10 000

Troms

Norrbotten

1

5000

Morze Śródziemne

Prowincja startowa

Prowincja docelowa

Prowincji do przebycia

Nagroda (PS)

Cypr

Izrael

1

5000

Wyspy Egejskie Południowe

Tracja

2

10 000

Portugalia

Kastylia i León

1

5000

Sycylia

Sardynia

1

5000

Wyspy Kanaryjskie

Ad-Dachla

1

5000

Afryka Zachodnia

Prowincja startowa

Prowincja docelowa

Prowincji do przebycia

Nagroda (PS)

Lagunes

Ghana Zachodnia

1

5000

Uwaga! Punkty sławy będą przyznane po zakończeniu drugiej kampanii na mapie globalnej. Wszyscy gracze należący do klanu, który wypełnił misje, przed zakończeniem kampanii otrzymają nagrody.
Zamknij