Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Projekt „Czarne Złoto”: Skorpioni ogon

1. Zasady Etapu 1 Czwartej Kampanii

1.1. Etap 1 Czwartej Kampanii nosi nazwę „Skorpioni ogon” i będzie trwać od 4:00 w poniedziałek, 23 listopada do 4:00 we wtorek, 1 grudnia.

1.2. Parametry etapu:

 • Wszystkie bitwy etapu będą rozgrywane na poziomach V–VI.
 • Format bitwy: 7 na 7.
 • Czas trwania bitwy: 15 minut.
 • „Mgła wojny” jest włączona.
 • Liczba uczestników turnieju inwazyjnego: 64.
 • Blokada pojazdów jest wyłączona.
 • Moduły dywizji są wyłączone.
 • Aukcje są włączone.
 • Dochody wszystkich prowincji wynoszą 408dziennie.
 • Zwiększanie dochodów prowincji na Froncie kampanii jest niedostępne.
 • Całkowita liczba prowincji dostępnych na mapie globalnej: 1000.
 • Liczba prowincji startowych: 250.
 • Liczba dostępnych aktywnych zgłoszeń do turniejów podczas Prime Time: 7.
 • Stosowane są kary za niestawienie się.

1.3. Podczas Etapu 1 będzie dostępny nowy Front ze swoimi własnymi Prime Time:

 • Front kampanii: 20:00, 21:00 oraz 22:00 (CET). Całkowita liczba prowincji: 1000.

 

Front będzie działać tak samo, jak fronty podczas wydarzenia Operacja „Safari”.

2. Zasady specjalne Etapu 1

2.1. Podczas Etapu 1 klany będą walczyć o prowincje, co oznacza, że będą zdobywać Punkty Sławy za obronę własnych terytoriów i zajmowanie nowych.

2.2. Klany mogą zajmować prowincje na kilka sposobów:

 • uczestnictwo w turnieju inwazyjnym,
 • wzięcie udziału w aukcji,
 • atak z lądu.

2.3. Prowincje startowe będą codziennie losowo przesuwane na mapie.

2.4. Podczas Etapu 1 każda prowincja będzie przynosić ustaloną liczbę Punktów Sławy.

Liczba Prime Time, podczas których klan obronił swoją prowincję

0

1

2

3

4

5

6

7

Dzienny przyrost Punktów Sławy

400

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

 

Uwaga: 0 oznacza Prime Time, w którym klan zajął prowincję. Punkty Sławy za zajęcie i utrzymanie prowincji są dodawane do konta klanu po zakończeniu Prime Time w prowincji.

2.5. Jeśli prowincja nie jest zajęta przez żaden klan, jej dzienny przychód w Punktach Sławy wynosi 400.

2.6. Kontrolując prowincję, klan gromadzi Punkty Sławy. Po zajęciu prowincji przez inny klan zgromadzone Punkty Sławy są rozdzielane pomiędzy nowych i poprzednich właścicieli. Kiedy klan kontrolujący prowincję utraci ją, otrzymuje ustaloną część Punktów Sławy zgromadzonych w czasie, kiedy kontrolował prowincję; pozostałe Punkty Sławy przypadną nowemu właścicielowi prowincji.

2.7. Tabela poniżej pokazuje podział punktów sławy po przejęciu prowincji przez klan od poprzedniego właściciela.

Dni posiadania

Punkty Sławy
poprzedniego właściciela

Punkty Sławy
nowego właściciela

1

25%

75%

2

29%

71%

3

33%

67%

4

37%

63%

5

41%

59%

6

45%

55%

7.

50%

50%

2.8. Jeśli klan zajmie niezajętą dotychczas prowincję, wszystkie zgromadzone w niej Punkty Sławy są dodawane do klasyfikacji klanu. Jednakże 25% z nich zostanie podzielone, jeśli aktualny właściciel utraci prowincję na rzecz innego klanu.

2.9. Po opuszczeniu Mapy Globalnej klan nie otrzymuje Punktów Sławy za kontrolowanie prowincji. Punkty Sławy zgromadzone w prowincjach klanu zostaną odjęte od klasyfikacji klanu.

2.10. Punkty Sławy zgromadzone w prowincji są dodawane do konta jej właściciela do momentu zajęcia prowincji przez inny klan. Kiedy tylko nowy właściciel przejmie prowincję, Punkty Sławy są odejmowane z konta poprzedniego właściciela zgodnie z punktem 2.7. Punkty Sawy są przeliczane po każdej bitwie.

Punkty sławy klanu są zapisywane i wyświetlane w Alei Sław oraz we wszystkich profilach klanu na portalu klanowym (sekcja Mapy Globalnej), gdzie klany mogą śledzić swoje postępy w kampanii.

Więcej szczegółów oraz wskazówek dotyczących zasad etapu będzie dostępnych na Mapie Globalnej.

3. Osobiste Punkty Sławy

3.1. Podczas Etapu 1 Punkty Sławy będą przyznawane według poniższego wzoru.

Legenda
Zwiń

 

 • Fame_Points: Punkty Sławy
 • Fame_points_base: etapowy współczynnik Punktów Sławy = 500
 • Battle_type_c: współczynnik typu bitwy
 • Event_value_c: współczynnik wydarzenia w grze = 1
 • Еlo_c: współczynnik klasyfikacji Elo równy klasyfikacji Elo na Froncie VI poziomu
 • Team_XP: doświadczenie zdobyte w bitwie przez drużynę
 • Battle_XP: całkowite doświadczenie zdobyte w bitwie przez obie drużyny
 • Team_size: rozmiar drużyny ustalony przez parametry Etapu 1 = 7
Zwiń Rozwiń

 

Współczynniki typu bitwy (Battle_type_c)

Typ bitwy

Współczynnik

Turniej inwazyjny

1

Turniej aukcyjny

5

Bitwa o prowincję (ostatnia bitwa turnieju)

5

Współczynniki klasyfikacji Elo (Elo_c)

Klasyfikacja Elo klanu przeciwnika

Elo_c

<=1000

1,0

1001–1200

1,1

1201–1400

1,2

1401–1600

1,3

1601–1800

1,4

1801–2000

1,5

3.2. Klan otrzymuje po każdej bitwie taką samą liczbę Punktów Sławy, jak uczestniczący w niej członek tego klanu. Na przykład, jeśli gracze klanu A otrzymali po bitwie 36 osobistych Punktów Sławy, to klan A również otrzyma 36 Punktów Sławy.

Ważne: Ustawiane bitwy/wyniki są uznawane za naruszenie zasad i będą karane całkowitym odjęciem osobistych i klanowych Punktów Sławy oraz zawieszeniem konta w grze.

W sytuacjach spornych dotyczących przyznawania Punktów Sławy (podejrzenie ustawienia meczu itp.) administratorzy zachowują prawo do zażądania zapisu meczu, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z zaistniałą sytuacją. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja zastrzega sobie prawo do nałożenia sankcji na potencjalnych winnych. Zdecydowanie polecamy ustawienie opcji „Włącz nagrywanie bitew” (powtórek) na „wszystkie” w menu ustawień.

Zamknij