Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Wojny Klanów: Operacja Safari – Regulamin

Dowódcy!

W pierwszej wiadomości o nadchodzącej Operacji Safari przekazaliśmy Wam ogólny zarys wydarzenia oraz nagrody, jakie możecie otrzymać. Teraz publikujemy pełen tekst regulaminu dla tych, który nie biją się tylko dla rozrywki.

Operacja Safari – Regulamin

1. Zapisy ogólne 

1.1. Wydarzenie w grze będzie trwać od 23:00 w środę, 14 października do 23:00 w sobotę, 24 października.

1.2. W wydarzeniu mogą brać udział wszystkie klany – zarówno już istniejące, jak i te, które powstały po rozpoczęciu wydarzenia.

1.3. Rozgrywka:

  • Wszystkie bitwy w ramach wydarzenia będą rozgrywane pojazdami VIII poziomu.
  • Bitwy będą rozgrywały się między dwoma dziesięcioosobowymi zespołami.
  • Standardowy czas trwania bitwy to 15 minut.
  • Mgła wojny jest włączona.
  • Podczas wydarzenia klany będą mogły desantować jednostki na wszystkich prowincjach.
  • Maksymalna liczba drużyn w turniejach desantowych wynosi 64.
  • Brak blokad pojazdów.
  • Wyłączono moduły dywizji.
  • Klany mogą wziąć udział w turniejach desantowych, gdy dysponują prowincjami na froncie wydarzenia.
  • Przychód ze wszystkich prowincji wynosi 600 dziennie.
  • Wyłączono możliwość modernizowania prowincji na froncie wydarzenia.

2. Zasady specjalne

W ramach wydarzenia każdy klan będzie otrzymywać indywidualne zadania do wypełnienia. Informacje o zadaniu, postępach oraz nagrodach będą dostępne na interfejsie Mapy Globalnej.

  • W godzinach 20:00–22:00 będzie dostępny specjalny front, stanowiący autonomiczną jednostkę terytorialną, z własnym okresem aktywności (prime time). 
  • Liczba prowincji: 600.

2.1. Desant

2.1.1. Po otwarciu mapy zostaniecie poproszeni o wybranie okresu aktywności, w którym będziecie walczyć klan. Tę czynność, równoważną z rozpoczęciem zadania, mogą wykonać: dowódca klanu, główny oficer, oficer kadrowy oraz oficer bojowy.

2.1.2. Po wybraniu okresu aktywności klan zostanie wysłany na front odpowiadający temu okresowi. Następnie system wylosuje prowincję desantową dla klanu, jednocześnie wydając pierwsze zadanie – Desant.

2.1.3. Ponieważ okres aktywności jest wybierany przez upoważnionego przedstawiciela klanu, za czas rozpoczęcia zadania Desant przyjmuje się początek tego okresu. Misję Desant należy wykonać do zakończenia najbliższego okresu aktywności.

2.1.4. Jeśli kran nie wybrał okresu aktywności i wylądował na jednej z prowincji frontu wydarzenia, okresem aktywności klanu będzie okres obowiązujący w tej prowincji. Klan będzie mógł później zmienić swój okres aktywności.

2.1.5. Zadanie Desant jest uznawane za zakończone, gdy klan zwycięży turniej desantowy i obejmie władzę nad prowincją. Podbój jest zaliczany nawet wtedy, gdy klan nie umieści na prowincji kwatery głównej.

2.1.6. Zadanie lądowania zostanie uznane za niezaliczone, gdy po zakończeniu okresu aktywności klan nie znajduje się w posiadaniu prowincji docelowej.

2.1.7. W przypadku niewypełnienia zadania Desant, klan otrzyma nowe zadanie desantowe po zakończeniu pierwszego okresu aktywności docelowej prowincji.

2.1.8. Jeśli klan nie ma aktywnego zadania Podbój lub Obrona, może zmienić swój okres aktywności.

2.1.9. Aby zakończyć zadanie Obrona, klan musi spełnić wymagania wspomniane w części Desant na mapie. Turnieje na stronie informacji o Mapie Globalnej.

2.2. Zadania ataku/obrony

2.2.1. Jeśli klan pomyślnie wypełnił zadanie Desant i zdobył prowincję na mapie, otrzyma nowe zadanie – Podbój – polegające na przechwyceniu prowincji wylosowanej spośród terenów sąsiadujących. Prowincja docelowa dla tego zadania powinna zostać wylosowana w ciągu godziny od okresu aktywności. Jeśli wszystkie sąsidujące prowincje należą do klanu, wówczas prowincja docelowa zostanie wylosowana spośród prowinicji danego okresu aktywności. Prowincja zostanie uznana za podbitą, gdy klan atakujący przejmie nad nią kontrolę. Utworzenie kwatery głównej na prowincji nie jest wymagane. Zadania podboju należy wykonać do zakończenia najbliższego okresu aktywności.

2.2.2. Zadanie zostanie uznane za niezaliczone, jeśli Klan nie podbije prowincji docelowej przed zakończeniem najbliższego okresu aktywności.

2.2.3. W przypadku niezaliczenia zadania Podbój, klan natychmiast otrzyma nowe zadanie tego samego typu.

2.2.4. Wraz z zadaniem podboju klan otrzymuje także zadanie obrony swojej prowincji.

2.2.5. Zadanie Obrona zostanie uznane za niezaliczone, gdy po zakończeniu najbliższego okresu aktywności klan nie znajduje się w posiadaniu prowincji.

2.2.6. Każde kolejne zadanie podboju zwiększa nagrody przyznawane klanom za zadania Podbój i Obrona. W przypadku, gdy klan nie zaliczy zadania podboju, wartość tych zadań spadnie do wartości początkowej.

2.2.7. Postępy zadania Obrona zależą od postępów zadania Podbój. Aby zwiększyć nagrody otrzymywane za zadania obrony, należy wykonywać zadania podboju.

2.2.8. Jeśli klan ma aktywne zadanie obrony, ale został wypchnięty z mapy, wciąż może brać udział w zadaniu obrony – pod warunkiem, że zdąży przechwycić prowincję w ramach turnieju desantowego przed upływem czasu zadania.

2.3. Dodatkowe misje

2.3.1. Punkty sławy można otrzymać za wykonywanie wspomnianych zadań głównych, a także za uniemożliwianie innym klanom wypełnienia ich zadań.

2.3.2. Jeśli klan przeszkodzi innym klanom w realizacji ich zadań, np. przez podbój prowincji, otrzyma 10% punktów sławy, które otrzymałby klan przeciwnika za wykonanie swojego zadania Podbój lub Obrona dla tej prowincji.

2.3.3. Informacje o potencjalnych nagrodach za każdą prowincję będą przedstawione na interfejsie mapy globalnej.

Na przykład: jeśli klan pokrzyżuje plany dwóch innych klanów, nagrody zostaną zsumowane; zwycięzca otrzyma 10% z każdej sumy punktów sławy, które mogłyby otrzymać klany przeciwnika.

3. Punkty sławy

Punkty sławy oraz osobiste punkty sławy będą oddzielne dla każdego frontu. Jeśli klan bierze udział w bitwach na obu frontach, otrzyma bonusy z każdego z nich.

3.1. Punkty sławy klanu

Drużyny będą nagradzane punktami sławy za wykonywanie zadań podczas wydarzenia i udział w bitwach standardowych zgodnie z następującymi warunkami:

3.1.1. Zadanie Desantu: 500 punktów sławy.

3.1.2. Liczba punktów sławy przyznawanych za wykonanie zadania Podbój i Obrona rośnie wraz z liczbą wykonanych z rzędu zadań podboju.

Krok

Podbój (punkty)

Obrona (punkty)

0

1000

500

1

1500

750

2

2000

1000

3

2500

1200

4

3000

1500

5

3500

1700

6

4000

2000

7

4500

2200

8

5000

2500

3.1.3. Po zakończeniu każdej bitwy punkty sławy klanów zostaną rozdzielone po równo każdemu graczowi, który uczestniczył w bitwie.

3.2. Osobiste punkty sławy

3.2.1. Osobiste punkty sławy będą rozdzielane według następującego wzoru:

Punkty sławy = (Podstawa_punktów_sławy x Typ_bitwy_c x Wartość_zdarzenia_c x Wartość_Elo_c x PD_drużyny)  ÷ (PD_bitwy x Rozmiar_drużyny)

Legenda

Punkty_sławy – Liczba punktów sławy

Podstawa_punktów_sławy – Bieżący mnożnik punktów sławy wydarzenia: 500

Typ_bitwy – Mnożnik za typ bitwy

Wartość_zdarzenia_c – Mnożnik za wydarzenie w grze: 1

Wartość_ELO_c – Mnożnik rankingu ELO, odpowiadającemu wartości rankingu dla Frontu VIII poziomu

PD_drużyny – Liczba doświadczenia zdobytego przez drużynę w bitwie

PD_bitwy – Wspólna liczba doświadczenia zdobytego przez obie drużyny w bitwie

Rozmiar_drużyny – Rozmiar drużyn: 10 (domyślnie)

3.3. Mnożniki

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie mnożniki dostępne w trakcie wydarzenia. Punkty sławy są obliczane po zastosowaniu wszystkich mnożników.

Tabela mnożników wg typu bitwy

Typ bitwy

Mnożnik

Turniej rywali

1

Bitwa przeciwko właścicielom prowincji

5

Tabela mnożników wg oceny ELO: 

Ocena ELO klanu przeciwnika

Elo_c

≤ 1000

1,0

1001–1200

1,1

1201–1400

1,2

1401–1600

1,3

1601–1800

1,4

1801–2000

1,5

4. System kar

4.1. W wydarzeniu Operacja Safari funkcjonuje system kar mający zachęcić graczy do czynnego udziału w bitwach. System działa automatycznie, reagując na informacje zebrane po zakończeniu każdej bitwy.

4.2. Jeśli klan z dywizją na terytorium nie rozpocznie bitwy lub rozpocznie bitwę w zespole składającym się z mniej niż 8 graczy, otrzyma karę.

4.3. System kar jest progresywny – im więcej naruszeń zasad, tym większe kary otrzymuje klan.

4.4. Po pierwszych trzech naruszeniach klan otrzymuje ostrzeżenie. Po trzech ostrzeżeniach zostanie uaktywniony system kar, który będzie nakładać karę na klan za każde kolejne przewinienie.

4.5. System dobiera kary na podstawie informacji o naruszeniach z poprzednich 7 dni.

4.6. Lista kar aktywowanych po trzech ostrzeżeniach znajduje się poniższej tabeli.

Liczba nieobecności w bitwach przez ostatnie 7 dni

Kary

1

 • Ostrzeżenie dla klanu.

2

 • Grzywna w wysokości 10% punktów sławy zebranych dotychczas przez klan.
 • Grzywna w wysokości 10% punktów wpływów zebranych dotychczas przez klan.

3

 • Grzywna w wysokości 10% punktów sławy zebranych dotychczas przez klan.
 • Grzywna w wysokości 20% punktów wpływów zebranych dotychczas przez klan.
 • Grzywna w wysokości 50% opłaty za udział w turnieju desantowym na froncie wydarzenia.

4 lub więcej

 • Grzywna w wysokości 10% punktów sławy zebranych dotychczas przez klan.
 • Grzywna w wysokości 30% punktów wpływów zebranych dotychczas przez klan.
 • Grzywna w wysokości 100% opłaty za udział w turnieju desantowym na froncie wydarzenia.

4.7. Przykład systemu kar w działaniu:

Jeśli klan popełnił pierwsze naruszenie 4 dni temu, a po nim nastąpiło kolejne, system oceniający liczbę naruszeń zastosuje kary wyszczególnione w tabeli z artykułu 2. powyżej.

4.8. Jeśli oba klany nie przystąpią do bitwy, system uzna to za naruszenie obu stron.

Fałszywe bitwy i ustawianie wyników są uznawane za naruszenia reguł i będą karane odebraniem wszystkich punktów sławy (klanu i osobistych), a także zawieszeniem kont w grze.

W sytuacjach spornych (np. przy podejrzeniu ustawiania meczy) administratorzy gry zachowują prawo do zażądania nagrania z gry, zrzutów obrazu oraz innych informacji dotyczących danej bitwy. Jeśli takie informacje nie zostaną udostępnione, administratorzy zastrzegają prawo do ukarania podejrzanych. Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby na czas kampanii uaktywnić w ustawieniach gry funkcję nagrywania powtórek.

5. Nagrody i medale

Głównymi nagrodami Operacji Safari są: 1000 francuskich czołgów ciężkich VIII poziomu FCM 50 t oraz 9000 amerykańskich czołgów średnich VII poziomu T23E3, które zostaną przyznane w formie licencji 70 klanom z najwyższą liczbą punktów sławy. Oprócz tego system dżokerów rozdzieli pozostałe licencje na czołgi FCM 50 t graczom, którzy zdobyli największą liczbę osobistych punktów sławy.

Dostępna jest następująca liczba licencji:

Nagroda

Liczba licencji przyznawanych klanom

Liczba licencji przyznawanych indywidualnym graczom

T23E3

6000

3000

FCM 50 t

1000

System dżokerów

Dodatkowe reguły dotyczące rankingów klanowych:

5.1.1. 70 najlepszych klanów otrzyma po zakończeniu wydarzenia licencje na czołgi T23E3 oraz FCM 50 t. Licencje na czołgi zostaną rozdane według pozycji zajmowanych przez klany w rankingach frontowych.

Front

Pozycja klanu

Czołg

Liczba licencji

Liczba czołgów

Safari

1–10

FCM 50 t

100

1000

11–70

T23E3

100

6000

5.1.2. Każdy gracz może otrzymać tylko jeden czołg.

5.1.3. Aby móc otrzymać licencję, musicie rozegrać dla swojego klanu przynajmniej 5 bitew podczas wydarzenia.

5.1.4. Licencje, które pozostały po rozdaniu nagród zwycięzcom, mogą zostać rozdane graczom z najlepszymi wynikami w rankingach osobistych, zgodnie z systemem dżokerów.

5.1.5. Klany, które uzyskały tę samą liczbę punktów sławy, otrzymają tę samą liczbę licencji. W takich przypadkach liczba licencji przyznanych każdemu klanowi będzie równa liczbie graczy, według art. 5.1.3 Regulaminu.

Rankingi osobiste:

5.1.6. Pozostałe licencje zostaną rozdane między graczami, który zyskali najwyższe pozycje w Sali sławy.

5.1.7. Wspomniana dystrybucja zostanie przeprowadzona dopiero po rozdaniu licencji klanom oraz dżokerom.

Gracz, który otrzyma licencję na już posiadany czołg, otrzyma jego równowartość w złocie:

FCM 50 t – 11 900

T23E3 – 7000

Medale Operacji Safari

Medal Obraz Wymogi
Rozjemca   Nagroda dla graczy, którzy wzięli udział w przynajmniej pięciu bitwach na mapie globalnej podczas wydarzenia Operacja Safari.
Mistrz taktyki 1. klasy   Nagroda dla graczy, którzy wzięli udział w przynajmniej 20 bitwach podczas wydarzenia Operacja Safari, osiągając ponad 80% zwycięstw.
Mistrz taktyki
2. klasy
  Nagroda dla graczy, którzy wzięli udział w przynajmniej 20 bitwach podczas wydarzenia Operacja Safari, osiągając ponad 70% zwycięstw.
Mistrz taktyki
3. klasy
  Nagroda dla graczy, którzy wzięli udział w przynajmniej 20 bitwach podczas wydarzenia Operacja Safari, osiągając ponad 60% zwycięstw.
Mistrz taktyki
4. klasy
  Nagroda dla graczy, którzy wzięli udział w przynajmniej 20 bitwach podczas wydarzenia Operacja Safari, osiągając ponad 50% zwycięstw.
Łowca wielkiej zwierzyny 1. klasy   Nagroda dla graczy z klanu, który zajął 1. miejsce podczas wydarzenia Operacja Safari.
Łowca wielkiej zwierzyny 2. klasy   Nagroda dla graczy z klanu, który zajął 2. miejsce podczas wydarzenia Operacja Safari.
Łowca wielkiej zwierzyny 3. klasy   Nagroda dla graczy z klanu, który zajął 3. miejsce podczas wydarzenia Operacja Safari.

 Do boju!

Zamknij