Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Nowa funkcja: logi klanowego skarbca

Czołgiści,

Cieszymy się mogąc ogłosić Wam wprowadzenie nowego dodatku do zarządzania klanem w formie logów skarbca klanu! Ta nowa funkcja ułatwi znacząco zarządzanie złotem wewnątrz klanu, umożliwiając m.in. dokładny wgląd w przychody i wydatki klanu. Jak to działa:

 

Logi przychodów i wydatków

Wszelki przychód i wydatki Waszego klanu są automatycznie zapisywane w specjalnym rejestrze. Tylko upoważnieni oficerowie w klanie mają dostęp do informacji dotyczących zarządzania zasobami skarbca. Sa to: Dowódca, Zastępca Dowódcy oraz Skarbnik (zobacz: Funcje i uprawnienia).

 

Jak wyświetlić logi przychodów i wydatków Skarbca:
 1. Kliknij na Mój Profil > Mój klan
 2. W menu opcji kliknij Skarbiec Klanu
 3. Otwórz kartę oznaczoną jako Przychody lub Wydatki

  Bazowo tabela wyświetla informacje z ostatnich 10 dni.

 4. Aby sprawdzić przychody i wydatki z określonego okresu, wybierz odpowiednią datę

Zakładka “Przychody” zawiera poniższe informacje:

 • Wybrany okres czasu
 • Całkowity przychód w wybranym okresie czasu
 • Dokładne daty i czas transakcji
 • Źródło dochodu
 • Ilość złota otrzymana z poszczególnych transakcji

Zakładka „Wydatki” zawiera poniższe informacje:

 • Wybrany okres czasu
 • Wszystkie wydatki w wybranym okresie czasu
 • Dokładne daty i czas transakcji
 • Nicki graczy, którzy dokonali poszczególnych transakcji
 • Szczegóły transakcji
 • Ilość złota użyta przy poszczególnych transakcjach

W przypadku gdy zasoby Skarbca zostały rozdysponowane pomiędzy wielu graczy, dokładna liczba tych graczy będzie podana w kolumnie „Szczegóły transakcji”. Kliknięcie na liczbę wyswietli ich nicki oraz ilość złota, które zostało im przydzielone.

 

Do boju, Dowódcy!

Zamknij