Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Wojny Klanów: Zasady Czwartej Kampanii

1. Ogólne zasady i przepisy Czwartej Kampanii

1.1. Czwarta Kampania o nazwie Projekt „Czarne Złoto” rozpocznie się 23 listopada o 5:00 na Mapie Globalnej i będzie się składać z trzech etapów:

 • Skorpioni ogon: Etap będzie rozgrywany pojazdami VI poziomu.
 • Lwia grzywa: Etap będzie rozgrywany pojazdami VIII poziomu.
 • Wężowy ząb: Etap będzie rozgrywany pojazdami X poziomu.

1.2. W Czwartej Kampanii mogą uczestniczyć zarówno już istniejące klany, jak i klany zarejestrowane po jej rozpoczęciu.

1.3. Każdy etap Czwartej Kampanii posiada własną fabułę i wymagania, które zostaną opublikowane przed rozpoczęciem każdego z etapów.

1.4. Etapy Czwartej Kampanii zostaną rozegrane w różnych regionach Mapy Globalnej.

1.5. Liczba prowincji dostępnych na Mapie Globalnej oraz parametry Frontów zostaną ustalone odrębnie dla każdego z etapów.

1.6. Przed rozpoczęciem Czwartej Kampanii Mapa Globalna zostanie wyczyszczona.

1.7. W trakcie Czwartej Kampanii Fronty sezonowe dla pojazdów na VI, VIII i X poziomie będą niedostępne.

1.8. Uczestnictwo we wszystkich etapach Czwartej Kampanii nie jest obowiązkowe; klan może dołączyć do Kampanii lub ją opuścić w dowolnym momencie.

Lwia grzywa

 

2. Punkty Sławy

2.1. W trakcie Czwartej Kampanii klany i pojedynczy gracze będą współzawodniczyli o Punkty Sławy, na których podstawie będą przyznawane nagrody i wyjątkowe medale Kampanii.

2.2. Osobiste Punkty Sławy oraz Punkty Sławy klanu będą zliczane osobno.

2.3. Punkty Sławy będą zliczane za każdy etap według specjalnych zasad, które zostaną opublikowane wraz z zasadami dla etapu. Zarówno osobiste, jak i klanowe Punkty Sławy zdobyte w trakcie całej Kampanii będą sumowane.

2.4. Osobiste Punkty Sławy będą przyznawane we wszystkich etapach według tego samego wzoru, jednakże użyte współczynniki będą różne w zależności od etapu.

 • Fame_Points: Punkty Sławy
 • Fame_points_base: współczynnik Punktów Sławy dla etapu (1. etap – 500, 2. etap – 700, 3. etap – 1000)
 • Battle_type_c: współczynnik typu bitwy
 • Event_value_c: współczynnik wydarzenia = 1
 • Еlo_c: współczynnik rankingu Elo, równy rankingowi Elo dla każdego poziomu pojazdów
 • Team_XP: doświadczenie zdobyte w bitwie przez drużynę
 • Battle_XP: całkowite doświadczenie zdobyte w bitwie przez obie drużyny
 • Team_size: rozmiar drużyny ustalony w wymaganiach etapu (1. etap – 7, 2. etap – 10, 3. etap – 15)

2.5. Wszystkie mnożniki stosowane w trakcie wydarzenia zamieszczono w poniższej tabeli. Całkowita liczba Punktów Sławy obliczana jest po uwzględnieniu wszystkich współczynników.

 

Współczynnik typu bitwy (Battle_type_c)

Typ bitwy Współczynniik
Turniej inwazyjny 1
Bitwa o prowincję (finałowa bitwa turnieju) 5
Każda inna bitwa (nie o prowincję startową) 5

 

Współczynnik rankingu Elo (Elo_c)

Ranking Elo przeciwnego klanu Elo_c
<1000 1,0
1001–1200 1,1
12011400 1,2
14011600 1,3
16011800 1,4
18012000 1,5

Uwaga: Udawane bitwy i ustawianie wyników są uważane za złamanie zasad i będą karane całkowitym wycofaniem klanu i anulowaniem osobistych Punktów Sławy, jak również zawieszeniem konta.

W spornych przypadkach przyznawania Punktów Sławy (podejrzenie o ustawienie bitew itp.) zarządca gry zastrzega sobie prawo do wglądu w log bitwy, zrzuty ekranów i innych informacji wiążących się ze sporną sytuacją. W przypadku nieprzedstawienia takiej informacji zarządca zastrzega sobie prawo nałożenia kar na stronę potencjalnie występującą przeciwko zasadom. Zdecydowanie zalecamy włączenie opcji nagrywania bitew (powtórek) w menu ustawie gry.

 

3. Nagrody w Czwartej Kampanii

3.1. Główną nagrodą w Czwartej Kampanii jest 11 000 unikalnych pojazdów X poziomu.

3.2. Dostępne są cztery pojazdy na poziomie X; najlepsi gracze będą mieli prawo wybrać jeden z nich, pod warunkiem że nie będą już takiego posiadali w swoich garażach pod koniec Czwartej Kampanii:

3.3. W zestawie, oprócz czołgu-nagrody znajdą się również: unikalny kamuflaż, emblematy i inskrypcje zaprojektowane specjalnie dla tego czołgu. Oprócz tego taki zestaw zostanie dodany do każdego czołgu (M60, VK 72.01 (K) oraz Obj. 907) zdobytego przez gracza w ubiegłych kampaniach.

3.4. Prawo do wyboru czołgu mają tylko zdobywcy nagrody Kampanii. Okres, w którym będzie można wybrać czołg, zostanie ogłoszony w czasie późniejszym.

3.5. Jeśli zdobywca nagrody nie wybierze czołgu w określonym terminie, zostanie mu przyznany domyślnie czołg Т95Е6.

3.6. Gracz nie może wybrać czołgu, który już posiada w garażu. W przypadku, gdy gracz posiadał jeden z czołgów-nagród w garażu, ale go sprzedał, może ponownie wybrać taki czołg.

3.7. Dystrybucja pojazdów-nagród:

Front Liczba czołgów przyznawanych w ramach licencji dla klanu Liczba czołgów przyznawanych indywidualnym graczom Łącznie pojazdów
Łącznie 5000 6000 11 000

3.8. Jednen gracz może zdobyć maksymalnie jeden czołg.

3.9. Gracz musi rozegrać minimum 15 bitew dla swojego klanu, by móc ubiegać się o otrzymanie licencji na czołg-nagrodę.

Front Pozycja klanu Pojazd Licencje Liczba pojazdów
Front Kampanii 1–50 Czołg-nagroda 100 5000

3.10. Czołgi pozostałe po rozdaniu licencji klanom zostaną rozdane wśród graczy w klasyfikacji osobistej w systemie dzikiej karty.

3.11. Klan, który zdobył tyle samo punktów, co najniższy w rankingu klan uprawniony do odbioru nagrody, otrzyma tę samą liczbę licencji. Dla takich klanów liczba przyznawanych licencji jest równa liczbie graczy wskazanej w punkcie 3.9. niniejszych Zasad.

3.12. Pojazdy-nagrody zostana przyznane w następujący sposób:

 1. Czołgi są przyznawane w systemie licencji klanowych klanom o najwyższym wyniku punktowym. Gracze, którzy otrzymali licencje klanowe nie będą uwzględniani w klasyfikacji osobistej.
 2. Pozostałe po przydzieleniu licencji czołgi są rozdzielane wśród graczy klasyfikacji osobistej w systemie dzikiej karty. Gracze, którzy otrzymali licencję na podstawie dzikiej karty, nie będą uwzględniani w klasyfikacji osobistej.
 3. Wszystkie pozostałe licencje na czołgi zostaną rozdane graczom z najwyższych pozycji w klasyfikacji osobistej. Aby otrzymać indywidualnie czołg, pod koniec Kampanii gracz nie musi być członkiem klanu.

3.13. Gracz, który zdobył tą samą liczbę Punktów Sławy, co inny gracz uprawniony do odbioru nagrody, również otrzymuje nagrodę w postaci czołgu.

3.14. Pierwsze 19 000 graczy według klasyfikacji osobistej zostanie nagrodzone wyjątkowym kamuflażem klanowym.

3.15. Gracz, który zdobył tę samą liczbę Punktów Sławy, co inny gracz uprawniony do otrzymania kamuflazu, również otrzymuje nagrodę w postaci kamuflażu klanowego.

 

4. Medale Czwartej Kampanii

Medal Symbol Wymagania
Kustosz Wolności, klasa I Przyznawany graczom, których klan uplasował się na pierwszym miejscu pod względem wyników bitew.
Kustosz Wolności, klasa II Przyznawany graczom, których klan uplasował się na drugim miejscu pod względem wyników bitew.
Kustosz Wolności, klasa III Przyznawany graczom, których klan uplasował się na trzecim miejscu pod względem wyników bitew.
Mistrz Taktyki, klasa I Przyznawany graczom, którzy wygrali więcej niż 81% stoczonych bitew w trakcie Kampanii i uczestniczyli w co najmniej 20 bitwach. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Mistrz Taktyki, klasa II Przyznawany graczom, którzy wygrali pomiędzy 71% a 80% stoczonych bitew w trakcie Kampanii i uczestniczyli w co najmniej 20 bitwach. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Mistrz Taktyki, klasa III Przyznawany graczom, którzy wygrali pomiędzy 61% a 70% stoczonych bitew w trakcie Kampanii i uczestniczyli w co najmniej 20 bitwach. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Mistrz Taktyki, klasa IV Przyznawany graczom, którzy wygrali pomiędzy 51% a 60% stoczonych bitew w trakcie Kampanii i uczestniczyli w co najmniej 20 bitwach. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Epickie Zwycięstwo Przyznawany graczom walczącym w klanie, który odniósł najdłuższą serię zwycięstw w Kampanii. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane. W przypadku technicznej porażki serię uważa się za przerwaną.
Żołnierz Wolności, klasa I Przyznawany graczom, którzy stoczyli co najmniej po 5 bitew w każdym etapie Kampanii. Bitwy, w których jeden lub obaj gracze nie stawili się, nie są wliczane.
Żołnierz Wolności, klasa II Przyznawany graczom, którzy stoczyli co najmniej po 5 bitew w dwóch etapach Kampanii. Bitwy, w których jeden lub obaj gracze nie stawili się, nie są wliczane.
Żołnierz Wolności, klasa III Przyznawany graczom, którzy stoczyli co najmniej 5 bitew w jednym z etapów Kampanii. Bitwy, w których jeden lub obaj gracze nie stawili się, nie są wliczane.
Siła Wolności, klasa I Przyznawany graczom, którzy odnieśli co najmniej 50 zwycięstw na froncie Kampanii. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Siła Wolności, klasa II Przyznawany graczom, którzy odnieśli co najmniej 25 zwycięstw na froncie Kampanii. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Siła Wolności, klasa III Przyznawany graczom, którzy odnieśli co najmniej 10 zwycięstw na froncie Kampanii. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Siła Wolności, klasa IV Przyznawany graczom, którzy odnieśli co najmniej 5 zwycięstw na froncie Kampanii. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Droga Wolności, klasa I Przyznawany graczom, którzy wygrali co najmniej 8 bitew w prowincjach o tym samym Prime Time tego samego dnia. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Droga Wolności, klasa II Przyznawany graczom, którzy wygrali co najmniej 6 bitew w prowincjach o tym samym Prime Time tego samego dnia. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Droga Wolności, klasa III Przyznawany graczom, którzy wygrali co najmniej 4 bitew w prowincjach o tym samym Prime Time tego samego dnia. Wygrane techniczne odniesione na skutek niestawienia się przeciwnika do bitwy nie są wliczane.
Zew Wolności, klasa I Przyznawany graczom, których klan zdobył w jednym dniu co najmniej 4 prowincje w turnieju inwazyjnym lub aukcji inwazyjnej na froncie Kampanii.
Zew Wolności, klasa II Przyznawany graczom, których klan zdobył w jednym dniu co najmniej 3 prowincje w turnieju inwazyjnym lub aukcji inwazyjnej na froncie Kampanii.
Zew Wolności, klasa III Przyznawany graczom, których klan zdobył w jednym dniu co najmniej 2 prowincje w turnieju inwazyjnym lub aukcji inwazyjnej na froncie Kampanii.

 

5. Kary

5.1. W trakcie Czwartej Kampanii za niestawienie się w bitwie będą przyznawane kary.

5.2. Szczegóły dotyczące systemu kar dostępne są w odpowiedniej sekcji przewodnika po Mapie Globalnej.

Zamknij