Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Trzecia kampania Wojen Klanów: Przewodnik po punktach sławy.

Wojownicy klanów!

Mamy nadzieję, że ciężko trenujecie, aby przygotować się na wybuch Wielkiej Wojny, która już wkrótce odbędzie się na mapie kampanii. Oto zasady, których należy przestrzegać, aby zdobywać punkty sławy w trakcie tej kampanii:

Zasady dotyczące zdobywania punktów sławy

W trzeciej kampanii zmieniliśmy zasady dotyczące zdobywania punktów sławy. Będą one przyznawane zarówno klanom, jak i poszczególnym graczom.

Punkty sławy uzyskane przez klany i graczy w toku trzeciej kampanii nie znikną po opuszczeniu mapy kampanii.

Zmiana klanu nie wpływa na liczbę punktów sławy uzyskanych przez klan lub danego gracza. Podczas wystąpienia z klanu zarówno gracz, jak i klan nie tracą żadnych punktów sławy. Klan, do którego dołączy dany gracz, zacznie otrzymywać punkty sławy dopiero od momentu dołączenia.

Zasady przyznawania punktów sławy klanom

Klan zdobywa punkty sławy od wszystkich członków klanu na następujących, specjalnych zasadach:

1. Klan uzyskuje bonusy do liczby przyznawanych punktów sławy za wypełnianie głównych misji strategicznych, a także za zakończenie pierwszego i drugiego etapu kampanii. Liczba możliwych do uzyskania punktów sławy zostanie opublikowana w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych etapów kampanii.

2. Po każdej bitwie klan uzyska całkowitą liczbę punktów sławy otrzymanych przez wszystkich członków klanów biorących w niej udział.

3. Ponadto klan otrzymuje stałą liczbę punktów sławy za wypełnienie misji desantowych.

Zob. p. 5.7. regulaminu.

Zasady przyznawania punktów sławy graczom

1. Gracze otrzymują punkty sławy za każdą bitwę stoczoną na mapie trzeciej kampanii.

Liczba punktów sławy przyznawanych graczowi za każdą bitwę jest obliczana na podstawie następującego wzoru:

Liczba punktów sławy = PD × E × T × D × G

 • PD – całkowita liczba punktów doświadczenia zdobytych przez graczy, podzielona przez 15. Liczy się tylko podstawowe doświadczenie (tj. nie uwzględnia się bonusów za posiadanie dostępu do konta premium, wypełnienie misji itp.)
 • E – mnożnik etapu kampanii:

Etap

Mnożnik

Pierwszy

1.5

Drugi

1.1

Trzeci

1

 • T – mnożnik typu bitwy:

Typ bitwy

Mnożnik

Bitwa o prowincję

5

Bitwa z właścicielem prowincji w momencie desantu lub buntu

5

Inne bitwy

1

 • D – mnożnik za wypełnienie misji drugorzędnych:

Misja drugorzędna

Mnożnik

Supremacja: zwyciężyć w bitwie przeciwko klanowi, który ma w danym momencie więcej punktów sławy

1.1

Rozpoznanie ogniem: zwyciężyć bitwę na mapie, na której dany klan nie osiągnął jeszcze zwycięstwa podczas kampanii; wliczane są bitwy o prowincje i przeciwko właścicielom prowincji

1.5

Ważne: Informacje o mnożnikach za wypełnianie misji drugorzędnych na poszczególnych etapach będą publikowane w regulaminach dotyczących każdego etapu.

 • G – mnożnik za grę, który będzie stosowany wyłącznie podczas trzeciego etapu kampanii (wzór zostanie opublikowany w regulaminie dotyczącym trzeciego etapu).

 

2. Liczba punktów sławy przyznawanych graczowi za wykonywanie misji desantowych zależy od wkładu, jaki wniósł on w daną misję, przy czym nie może być ona większa od 1/15 całkowitej liczby punktów sławy otrzymanych przez klan.

Liczba punktów sławy gracza = ZM × P / W

 • ZM – całkowita liczba punktów sławy przyznanych za wypełnienie misji (zob. p. 5.7 Regulaminu);
 • P – całkowita liczba punktów sławy przyznanych graczowi w trakcie okresu wykonywania misji desantowej przez klan (z uwzględnieniem bitew, które nie są częścią misji);
 • W – całkowita liczba punktów sławy przyznanych wszystkim graczom z klanu w trakcie okresu wykonywania misji desantowej przez klan (z uwzględnieniem bitew, które nie są częścią misji);

Przedstawiony wzór uniemożliwia zdobycie zbyt dużej liczby punktów sławy przez jednego gracza, a także nagradza tylko tych graczy, którzy brali udział w walkach w okresie wykonywania misji.

 

3. Specjalne przypadki: wypełnienie misji bez bitwy.

Jeśli w toku wypełniania misji żaden z graczy nie brał udziału w bitwie, nagroda zostanie rozdzielona po równo pomiędzy wszystkich członków klanu. Żaden z graczy nie może uzyskać więcej niż 1/15 sumy nagrody.

Uwaga: Gracz, który opuści klan przed wypełnieniem misji, również otrzyma swoją część nagrody.

 

4. Gracze, którzy znajdują się w klanach i zdobędą pierwsze 3 miejsca w rankingach pierwszego i drugiego etapu otrzymają następujące bonusy:

 • 1. miejsce – trzykrotność liczby punktów sławy zdobytych podczas danego etapu;
 • 2. miejsce – dwukrotność liczby punktów sławy zdobytych podczas danego etapu;
 • 3. miejsce – półtorakrotność liczby punktów sławy zdobytych podczas danego etapu;

W kwestiach spornych dotyczących przyznawania punktów sławy (np. przy podejrzeniu ustawiania bitew) administratorzy gry zastrzegają sobie prawo do zażądania od graczy udostępnienia powtórek z bitew, zrzutów ekranu oraz innych informacji dotyczących danego przypadku. Jeśli informacje te nie zostaną udostępnione, administratorzy będą działać zgodnie z własnym uznaniem. Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby na czas kampanii uaktywnić w ustawieniach gry funkcję nagrywania powtórek.

 

 

Bądźcie gotowi!

Zamknij